προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok...

78
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμό 50/22-10-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) και Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο) της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, για το ακ. έτος 2013-2014. Οι αιτήσεις (χορηγούνται από το Τμήμα ή την ιστοσελίδα) μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων, θα πρέπει να κατατεθούν στις

description

προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156_prok δημοσιογραφικά

Transcript of προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok...

Page 1: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.)

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμό 50/22-10-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) και Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο) της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, για το ακ. έτος 2013-2014.

Οι αιτήσεις (χορηγούνται από το Τμήμα ή την ιστοσελίδα) μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων, θα πρέπει να κατατεθούν στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την

Page 2: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

επόμενη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 26-10-2013 μέχρι και 1-11-2013.

Η αναλυτική προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στον Πίνακα ανακοινώσεων των Τμημάτων καθώς και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης www . teicrete . gr από την ημέρα της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.

Περισσότερες πληροφορίεςΠερισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες τωνπαρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων Ηλεκτρονικών ΜηχανικώνΤμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., στη διεύθυνση Ρωμανού 3, ΧαλέπαΤ.Ε., στη διεύθυνση Ρωμανού 3, Χαλέπα Χανιά (τηλ. 28210-23006 και 23008) καιΧανιά (τηλ. 28210-23006 και 23008) και Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας καιΜηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε., στη διεύθυνση Ε.Ακουστικής Τ.Ε., στη διεύθυνση Ε. Δασκαλάκη, Περιβόλια, 74100 ΡέθυμνοΔασκαλάκη, Περιβόλια, 74100 Ρέθυμνο (τηλ. 28310-21902) όλες τις εργάσιμες(τηλ. 28310-21902) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-13.30). ημέρες και ώρες (09.00-13.30).

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στο ΦΕΚ 1154/τ.Γ΄/10-10-2013,

δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την

πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα

του Αναπληρωτή Καθηγητή, με

Page 3: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία

της Εκπαίδευσης», του Τμήματος

Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών

Επιστημών και Ψυχολογίας του

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών

και Πολιτικών Επιστημών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

υποβάλουν στο Ίδρυμα την

υποψηφιότητα τους μαζί με τα

απαραίτητα για την κρίση τους

δικαιολογητικά μέχρι και 23-12-2013.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού

Προσωπικού τηλ. 210 9201347 από

09:00π.μ.έως 13:00μ.μ και στον

ιστότοπο www.panteion.gr.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στο ΦΕΚ 1154/τ.Γ΄/10-10-2013,

δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την

Page 4: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα

του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό

αντικείμενο «Ανθρωπολογικές

προσεγγίσεις του Εθνικισμού και

Εθνοτισμού», του Τμήματος Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών

Επιστημών και Ψυχολογίας του

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών

και Πολιτικών Επιστημών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

υποβάλουν στο Ίδρυμα την

υποψηφιότητα τους μαζί με τα

απαραίτητα για την κρίση τους

δικαιολογητικά μέχρι και 23-12-2013.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού

Προσωπικού τηλ. 210 9201347 από

09:00π.μ.έως 13:00μ.μ και στον

ιστότοπο www.panteion.gr.

Page 5: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στο ΦΕΚ 1154/τ.Γ΄/10-10-2013,

δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την

πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα

του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό

αντικείμενο «Ανθρωπολογία των

Κοινωνιών της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης», του Τμήματος Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών

Επιστημών και Ψυχολογίας του

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών

και Πολιτικών Επιστημών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

υποβάλουν στο Ίδρυμα την

υποψηφιότητα τους μαζί με τα

απαραίτητα για την κρίση τους

δικαιολογητικά μέχρι και 23-12-2013.

Page 6: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού

Προσωπικού τηλ. 210 9201347 από

09:00π.μ.έως 13:00μ.μ και στον

ιστότοπο www.panteion.gr.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στο ΦΕΚ 1154/τ.Γ΄/10-10-2013,

δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την

πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα

του Αναπληρωτή Καθηγητή, με

γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή

Ανάπτυξη και Πολιτική», του Τμήματος

Οικονομικής και Περιφερειακής

Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών

Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών

και Πολιτικών Επιστημών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

υποβάλουν στο Ίδρυμα την

Page 7: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

υποψηφιότητα τους μαζί με τα

απαραίτητα για την κρίση τους

δικαιολογητικά μέχρι και 23-12-2013.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού

Προσωπικού τηλ. 210 9201347 από

09:00π.μ.έως 13:00μ.μ και στον

ιστότοπο www.panteion.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ με αριθμ. 1171/14-10-2013 τ. Γ`, προκηρύσσεται μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

(Δ/νση: Ορθίας Αρτέμιδος και Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, Πληροφορίες: κα.Ψυχογυιού, τηλ. 27310-89720)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών − Συστήματα Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27.12.2013.

Page 8: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας), και στις Γραμματείες των Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα

υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και

Page 9: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

1. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Page 10: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά τις αρ.Φ16/111986/Ε5/13-8-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 938/τ.Γ΄./27-8-13), την αριθ.Φ16/123455/Ε5/6-9-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 1036/τ.Γ΄/16-9-13), και την αριθ. Φ16/123483/Ε5/ (ΦΕΚ 1029/τ.Γ΄/.13-9-2013) εγκρίσεις προκηρύξεων καθώς και το Π.Δ. 94/2013(ΦΕΚ 132 τ.Α΄.) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου…..Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτ.Ελλάδας» προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) όπως παρακάτω: Α.ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε (με έδρα την Πάτρα)ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας

Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

Page 11: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

«Τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ και Υπηρεσιών».(αναλυτική προκήρυξη αριθ.21887/10-10-2013 )

2.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε (με έδρα την Πάτρα)- Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας

Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Δομικών Υλικών με έμφαση στον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας»(αναλυτική προκήρυξη αριθ.23616/17-10-2013)

Β.ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ3. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (με έδρα το Αίγιο)- Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση αιτιοπαθογένειας αθλητικών κακώσεων» (αναλυτική προκήρυξη αριθ 24820/23-10-2013)

Τα προσόντα των υποψηφίων προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν.1404/83, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2916/01,

Page 12: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

3027/2002, Ν.3404/20005 και 4009/2011 και όπως ισχύουν.Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο (δηλ. από 06-11-2013 μέχρι και 06-12-2013) υποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων: 1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε, 2. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πάτρα) και 3. Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας.Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.Οι αναλυτικές προκηρύξεις (αριθ.21887/10-10-13, 23616/17-10-13 και 23624/17-10-13 αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στις

Page 13: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

ιστοσελίδες των Τμημάτων στην έδρα του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα και στο Αίγιο στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www . teipat . gr για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε στο τηλ. 2610/369236 , Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε στο τηλ. 2610/369279 και Φυσικοθεραπείας στο τηλ. 26910/61150 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού

δικαίου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Page 14: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Μάρδα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τρία άτομα έως τις 30/10/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη λήξη αυτής και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.700 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

(Α) 1 άτομο-αμοιβή 2.300€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμ. Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.

(Β) 1 Άτομο με το συνολικό ποσό των 1.200€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμ. Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ

Page 15: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

(Γ) 1 άτομο-αμοιβή 1.200€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Διοικητική υποστήριξη, Οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Πρακτικής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-996427. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται έως τις 31/10/2013 και ώρα 13.30 στο γραφείο 202 του κτηρίου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, (Πανεπιστημιούπολη) στην κα Κάτια Μουζά. Στο φάκελο κατάθεσης θα σημειώνεται: Προς Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Γραφείο 202 Κατάθεση πρότασης που αναφέρεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος

Page 16: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

με κωδικό αντικειμένου έργουμε κωδικό αντικειμένου έργου ……………….(σημειώνετε έναν από τους……………….(σημειώνετε έναν από τους τρείς Α, Β, ή Γ)τρείς Α, Β, ή Γ)

Περισσότερες πληροφορίες για τα καθήκοντα, απαιτούμενα και τα πρόσθετα προσόντα κάθε θέσης κλ.π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.rc.auth.gr/JobPosition/http://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/5512?Details/Item/5512?ReturnToPage=1&PageSize=10ReturnToPage=1&PageSize=10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Η ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ 200/1973, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως

Page 17: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994. και με το ΩΠ.171045/10-13 εγκριτικό σήμα ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2Ο, ωρομίσθιους καθηγητές ως εξής:

- Έναν (1) Αρχιθαλαμηπόλο Ε.Ν., για το μάθημα Επαγγελματικές Γνώσεις.- Μέχρι δύο (2) καθηγητές Αγγλικής Φιλολογίας, για το μάθημα Αγγλικά.- Έναν (1) καθηγητή Γαλλικής Φιλολογίας, για το μάθημα Γαλλικά. - Έναν (1) καθηγητή Φιλόλογο, για το μάθημα Γενικές Γνώσεις (Ιστορία –Γεωγραφία).- Ένα (1) Πλοίαρχο Ε.Ν., για το μάθημα Ναυτικές Γνώσεις.- Ένα (1) Βιολόγο, για το μάθημα Υγιεινή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο ή της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”( Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), ήτοι από 25.10.2013 μέχρι και την 13.11.2013, να

Page 18: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

υποβάλλουν ή αποστείλουν “ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS” στη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (Ευριπίδου 33, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ. (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτ. που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Σχολής, είτε, η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210/4220713 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr. και http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A0-%CE%96%CE%A1%CE%A9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΓια την πρόσληψη Έκτακτου

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με

Page 19: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία

αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΥΔΡΑΣ.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας, προκειμένου να καλύψει παροδικέςεκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 - 2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο),επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ 221250/07-13 & ΩΠ211025/10-13 εγκριτικά ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:i. Ναυτικών ΜαθημάτωνΈνα (01) άτομο ειδικότητας Πλοίαρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. με πτυχίο G.O. και ελλείψει

Page 20: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

υποψηφίων ,εργαστηριακός συνεργάτης Πλοίαρχος Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. για τα ναυτικά μαθήματα.Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πλοίαρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων, , εργαστηριακός συνεργάτης Πλοίαρχος εργαστηριακός συνεργάτης Πλοίαρχος Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. για τα ναυτικά Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. για τα ναυτικά μαθήματαμαθήματα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), ήτοι την 04/11/2013, ημέρα Δευτέρα. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Ύδρας Ταχ. Κώδικας 180 40 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Page 21: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας Ναυτικού Ύδρας στο τηλέφωνο 22980 52208.στο τηλέφωνο 22980 52208.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=37307

Πρόσληψη 19 ατόμωνΠρόσληψη 19 ατόμων στο Δήμο Κύμης- στο Δήμο Κύμης-ΑλιβερίουΑλιβερίου

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, που εδρεύει στο Αλιβέρι Ευβοίας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΥΕ εργατών καθαριότητας 17 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς

Page 22: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, Κ. Μπακόλα 30, Τ.Κ. 34500, Aλιβέρι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κου Αθανασίου Κριτσιώτη ή κας Τόλια Αικατερίνης, (τηλ. επικοινωνίας: 2223350317) από 22.10.2013 έως 4.11.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.kimis-aliveriou.gr/2013/10/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%ba%cf%85%ce%bc%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80-%ce%b1/

Πρόσληψη 53 ατόμων στο Δήμο Κασσάνδρας

Ο Δήμος Κασσάνδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των

Page 23: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 3ΥΕ Εργάτες/τριες Καθαριότητας 40ΥΕ Εργάτες/τριες Ύδρευσης 6ΥΕ Εργάτες/τριες Αποχέτευσης 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κασσάνδρας, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Κασσάνδρεια , Διοικητήριο, Τ.Κ. 63077, Χαλκιδικής, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Μαγδαληνής Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2374350133) από 25.10.2013 έως 4.11.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE

Page 24: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

%92%CE%9B%CE%9B%CE%98%CE%A9%CE%95%CE%98-3%CE%9B%CE%A8

Πρόσληψη 50 ατόμων στο Δήμο Σιθωνίας

Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 8ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 2ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 1ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 4ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 14ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς

Page 25: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1) Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας, Τ.Κ. 630 88 Νικήτη, απευθύνοντας την στη Γραμματεία υπόψιν κ. Χολογγούνη Αθανασίας (τηλ. επικοινωνίας: 23753-50105) ή 2) Δημοτική Ενότητα Τορώνης, Τ.Κ. 630 72 Συκιά, απευθύνοντας την στη Γραμματεία υπόψιν κ. Μαρία Κοκκώνη (τηλ. επικοινωνίας: 23753-50200-202) από 30.10.2013 έως 8.11.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%98%CE%A91%CE%A6-83%CE%9F

Πρόσληψη 8 ατόμων στο Δήμο Ιάσμου

Ο Δήμος Ιάσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιάσμου, που εδρεύει στον Ίασμο Νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

Page 26: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (GRADER KOMATSU) 1ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 1ΥΕ Εργατών /Εργατριών Καθαριότητας 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιάσμου Ν. Ροδόπης ΤΚ 69200 ΙΑΣΜΟΣ, υπόψιν κας Καρούνη (τηλ. επικοινωνίας: 2534350105) από 23.10.2013 έως 1.11.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%A1%CE%A7-%CE%9A%CE%933

Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Page 27: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την λειτουργία των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους για την περίοδο 2013-2014,με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών με τις εξής ειδικότητες:

Ρυθμική Tae quon do Τένις Aerobic-Pilates-Ενδυνάμωση

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26869/08-10-2013 απόφαση όπως εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού I. Ανδριανό με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο φορέα υλοποίησης από 29.10.2013 έως 4.11.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A4%CE%A9%CE%95%CE%A3-%CE%A1%CE%9C%CE%9B

Page 28: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, Ίλιον, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και 3ιαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ.κ. Μαρίας Λιατήρη, Σαγματοπούλου Ευαγγελίας και Μήτση Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2132030122) ) από 25.10.2013 έως 4.11.2013.

Page 29: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A4%CE%A9%CE%95%CE%92-%CE%9191

Πρόσληψη 8 ατόμων στο Δήμο Φαιστού

Ο Δήμος Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΥΕ Εργατών καθαριότητας 5ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαιστού, 25ης Μαρτίου 1, Τ.Κ.:70400 Μοίρες, απευθύνοντάς την

Page 30: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

στο τμήμα Προσωπικού, υπόψη κου Δημητρίου Ορφανουδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28923 40235, 28923 40200) από 23.10.2013 έως 1.11.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%98%CE%A9%CE%971-%CE%A7%CE%A60

Σύναψη 20 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στις υπηρεσίες Πολιτισμού του Δήμου Πετρούπολης, για το χρονικό διάστημα (12) μηνών, από 1/11/2013 έως 31/10/2014. Αναλυτικά οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

- έξι (6) ηθοποιούς (ΔΕ) για την Δραματική Σχολή (η μία (1) θέση με αρμοδιότητες καλλιτεχνικού Δ/ντη)- ένα (1) κινησιολόγο (ΤΕ-ΔΕ) μοντέρνων, ευρωπαϊκών και- ένας (1) δάσκαλος αγιογραφίας (ΔΕ)- ένας (1) δάσκαλος εικαστικών (ΠΕ) για το τμήμα εικαστικών- ένας (1) δάσκαλος κεραμικής (ΔΕ)- ένα (1) δάσκαλο φωτογραφίας (ΔΕ)- οκτώ (8) καθηγητές μουσικής (ΔΕ)

Page 31: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Αναλυτικά: ένας (1) με δίπλωμα Πιάνου δύο (2) με διπλώματα αρμονίας, αντίστιξης, φούγκας & σύνθεσης ένας (1) με δίπλωμα Κιθάρας ένας (1) με δίπλωμα Μονωδίας ένας (1) με δίπλωμα Σαξοφώνου δύο (2) με δίπλωμα Βιολιού- ένα (1) δάσκαλο φωνητικής-ορθοφωνίας για την δραματική σχολή

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Δημοτικό κατάστημα, από 22/10/2013 έως και 29/10/2013, στο γραφείο Προσωπικό του Δήμου Πετρούπολης (1ος όροφος, Κ. Βάρναλη 76-78, 13231 Πετρούπολη).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%A3-%CE%9D%CE%A1%CE%A0

Σύναψη 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

Page 32: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Τρίπολης για την υλοποίηση της Πράξης «Αρκαδικό Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (ΤΟΠ ΕΚΟ), του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο της Πράξης αυτής θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 3ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν απλή αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα όσα αναγράφουν σε αυτή και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη

Page 33: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης ΤΚ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ, απευθύνοντάς την στο Δήμο Τρίπολης, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2713600431-432). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2013, άλλως θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.tripolis.gr/index.php/proskliseisep/1488-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-synapsi-symvasis-ergou

Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης, που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, και συγκεκριμένα, όπως πιο κάτω αναλύονται ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

Page 34: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 1ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ.17121, (τηλ. επικοινωνίας 2132025802-2132025796) Υπεύθυνη κα Κοντού Ελευθερία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας και ώρες 8:30 έως 14:30, δηλ. από 23.10.2013 έως 30.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%98%CE

Page 35: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

%A9%CE%9A3-%CE%9A%CE%A4%CE%A6

Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Μεσσήνης

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Νοέμβριο του έτους 2013, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 19 ανά μήναΧειριστής Μηχανημάτων έργων 1 ανά μήνα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από το Δήμο και να την υποβάλουν, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτηταδικαιολογητικά από 24/10/2013 έως και 31/10/2013 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

Page 36: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

- Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.- Αντίγραφο Τυπικών Προσόντων (άδεια χειριστή).- Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%98%CE%A9%CE%9A4-02%CE%9B

Πρόσληψη 25 ατόμων στο Δήμο Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιπέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 20ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης 2

Page 37: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κρωπίας, Βασ. Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ.: 149 00 Κορωπί, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. Μαρκαριάν Κάρολου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6026272) από 25-10-2013 έως και 4-11-2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%98%CE%A9%CE%9B6-24%CE%95

Πρόσληψη 21 ατόμων στο Δήμο Νικαίας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Ο Δήμος Νικαίας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, που εδρεύει στην

Page 38: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Νίκαια Αττικής, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

4 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στη ΡΥΘΜΙΚΗ

1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στη ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

2 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

4 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΑΕΡΟΒΙΚΗ

1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στα Α.με.Α

1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ Η’ ΜΗ

3 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ Η’ ΜΗ

1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στους ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ

Page 39: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στη ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΠΑΡΚΑ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από το Τμήμα ΙΔΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18540 Νίκαια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα ΙΔΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του Δήμου, υπόψη κ.κ. Βουρεξάκη Σοφίας, Νικολοπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2104278104-2104278140) μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.nikaia-rentis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2

Page 40: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

925:2013-10-23-07-25-45&catid=2&Itemid=101

Πρόσληψη 1 ατόμου στο Δήμο Δράμας

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου με την παρακάτω ειδικότητα και θέση:

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, Δράμας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κυρίας Οικονόμου Φαίδρας (τηλ. επικοινωνίας: 2521350694) από 23/10/2013 μέχρι 06/11/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Page 41: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%99%CE%A99%CE%9C-%CE%A6%CE%9F%CE%95

Πρόσληψη έως 28 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ανακοινώνει ότι για τη λειτουργία των προγραμμάτων «Άθληση Για Όλους» του Δήμου Παλλήνης περιόδου 2013-2014, θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, πτυχιούχους καθηγητές φυσικής αγωγής (Π.Φ.Α.), μέχρι του συνολικού αριθμού των είκοσι οκτώ (28) ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

Ρυθμική & ενόργανη γυμναστική 4

Κολύμβηση 4

Πετοσφαίριση 2

Χειροσφαίριση 1

Καλαθοσφαίριση 2

Page 42: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Αντισφαίριση 2

ΤΠΥΕΑ 4

Ποδόσφαιρο 5

TAEKWONDO 2

Στίβος 1

ΑΜΕΑ 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νομίμως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.Α., οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου, τηλ. επικοινωνίας 210-6619937 κατά τις ώρες από 10.00 π.μ.έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 21.10.2013 έως και την Τετάρτη 30.10.2013.Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9A-%CE%9C%CE%A8%CE%96

Page 43: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Πρόσληψη 20 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» προκειμένου ναλειτουργήσει τα προγράμματα Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας (Αθλητισμός & Γυναίκα – Άσκηση στην 3η Ηλικία – Παιδί & Αθλητισμός – Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία - Άσκηση στην Παιδική Ηλικία – Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία – Άσκηση Εργαζομένων - Άσκηση ΑμΕΑ στον Ελεύθερο Χρόνο) κατά την περίοδο 2013 – 2014 σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με Σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 20

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 24/10/2013 (Πέμπτη) μέχρι και τις 04/11/2013 (Δευτέρα), καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00, στη Δ/νση Αθλητισμού & Παιδείας, Πολιτιστικό Κέντρο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 7ης Μεραρχίας 1 ή στο

Page 44: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Γραφείο Προσωπικού, Ομονοίας 117 3ος όροφος.Πληροφορίες: τηλ: 2510 247350

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%9B-%CE%94%CE%9D%CE%97

Πρόσληψη 3 ατόμων στην Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. , που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (παραδοσιακοί χοροί) 1ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1∆Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ-∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΧΟΡΟ 1

Page 45: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι , Τ.Κ. 56123 , απευθύνοντας την στο ∆ιοικητικό Τµήµα (τηλ. επικοινωνίας: 2310 556202/ 727210 ).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 21/10/2013 έως 30/10/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΘΟΞ3Ι-ΣΚΧ

Page 46: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Πρόσληψη 26 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2013 – 2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα ενόργανη γυμναστική) 3ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα ελληνικούς χορούς) 4ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα μοντέρνους χορούς – χορογραφία) 1ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ειδικότητα κλασσικού αθλητισμού) 2ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα αντισφαίριση) 4ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα μαζικός αθλητισμός και αναψυχή) 1ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα ειδική φυσική αγωγή &

Page 47: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

θεραπευτική γυμναστική) 2ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα χειροσφαίριση) 2ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα πετοσφαίριση) 4ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα ποδόσφαιρο) 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα 10 ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού Θέρμης (Δ/νση: Καραολή - Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310463423, 2310461655, 2310464166) δηλ. από 25.10.2013 έως 3.11.2013 και ώρες από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΤΟΛ8Γ-Ε94

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δημοτικό Φορέα Πολιτισμού - Άθλησης -

Page 48: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Περιβάλλοντος & Οικογενειακής Υποστήριξης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

Ο Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού - Άθλησης - Περιβάλλοντος & Οικογενειακής Υποστήριξης Δήμου Πύδνας - Κολινδρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού κατά την περίοδο 2013-2014, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας όχι µεγαλύτερης των (8) οκτώ µηνών για συνολικό αριθµό (4) τεσσάρων γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής Π.Ε. για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες:

- Μία (1) θέση ΠΦΑ µε ειδικότητα στο αντικείµενο του ποδοσφαίρου ή βόλεϊ και γνώσεις κολύµβησης - Μία (1) θέση ΠΦΑ µε ειδικότητα στο αντικείµενο του τζούντο, µυϊκής ενδυνάµωσης ή pilates - Μία (1) θέση ΠΦΑ µε ειδικότητα στο αντικείµενο των παραδοσιακών χορών και καλαθοσφαίρισης - Μία (1) θέση ΠΦΑ µε ειδικότητα στο αντικείµενο της άρσης βαρών και ελεύθερης γυµναστικής ή στίβου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόµενοι µπορούν να

Page 49: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ∆Η.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ στον Κολινδρό, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Πλατεία Ν. Λούση 1, 1ος όροφος και να πάρουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2353350215 και 2353350211 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η καταλυτική ηµέρα κατάθεσης αιτήσεων είναι η ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pydnaskolindrou.gr/files/056/diaygeia_prokhryjhs_gymnastvn.pdf

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Παπάγου-Χολαργού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει πτυχιούχους φυσικής αγωγής βάσει της ΚΥΑ αριθ. 25583/2013 (ΦΕΚ 2613/τβ /16-10-13) αλλά και την απόφαση 18/2013του ΔΟΠΑΠ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία, προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έως και τις 14/6/2014 και με συνολικό

Page 50: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

αριθμό προσληφθέντων δύο (2) γυμναστών – τριών με τις παρακάτω ειδικότητες και για τα παρακάτω προγράμματα:

1) Μία (1) θέση ΚΦΑ με γνώσεις Yoga & Αεροβικής, και, για δημιουργία νέων προγραμμάτων-τμημάτων.

2) Μία (1) θέση ΚΦΑ με γνώσεις Pilates, και Zouba, για δημιουργία νέων προγραμμάτων-τμημάτων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στο ΔΟΠΑΠ, Δ/νση: Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου – Παπάγου, γραφείο διοικητικών υπηρεσιών (2ος όροφος) κα Κολιακουδάκη & κος Κοσμάς, τηλ. 210 6543879, κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00, από την Δευτέρα 21/10/13 και για δέκα (10) ημέρες έως την Τετάρτη 30/10/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%A1-%CE%A684

Page 51: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Πρόσληψη 13 ατόμων στον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 8 μήνες και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα:

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 4BABY SWIMMING 1ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 1ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ΑΕΡΟΒΙΚΗ, ΣΟΥΗΔΙΚΗ, ΓΙΟΓΚΑ, ΠΙΛΑΤΕΣ 1ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΖΟΥΝΤΟ Ή TAE-KWON-DO Ή ΚΑΡΑΤΕ Ή ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ 1ΑΣΚΗΣΗ ΑΜΕΑ 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα

Page 52: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

είναι τα γραφεία του ΠΑΟΔΗΛ στην ακόλουθη διεύθυνση : Πολιτιστικός ΑθλητικόςΟργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΔημοτικόΚολυμβητήριο Ηλ/λης, Μεσσηνίας 26 και Δαμασκηνού, Τ.Κ. 16342, απευθύνονταςτη στο Αθλητικό Τμήμα υπόψη κας Ψήμμα Ελένης (τηλ. Επικοινωνίας 210 9922899και 210 9944001). Οι ημέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι Δευτέρα – Παρασκευήκαι ώρες 9:00-14:00.Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι, από Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 έως και Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΙΟΛ02-ΖΧ6

Πρόσληψη 5 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Το Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού ανακοινώνει

Page 53: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» που εδρεύει στα Σέρβια και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Α’ Παιδικός Σταθμός θέση Γήπεδο, Σέρβια Τ.Κ. 50500, απευθύνοντάς την υπόψιν κας Ζαχαριάδου Παρασκευής (τηλ. Επικοινωνίας 2464021577) μέχρι και τις 04/11/2013 ημέρα Δευτέρα.

Page 54: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dservionvelventou.gr/

Πρόσληψη 3 ατόµων στο Δημ. Βρεφοκομείο “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”

Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και βάσει της υπ’ αριθµ. 265/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη τριών (3) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας και συγκεκριµένα:

∆Ε Βοηθός Βρεφοκόµου 2ΥΕ Φύλακας – Εργάτης 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΗ προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» και στο διαδίκτυο, δηλ. από 25-10-2013 µέχρι και 1-11-2013.

Page 55: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A44691%CE%97%CE%A9-8%CE%985

Πρόσληψη 20 ατόμων στην ΚΕ΄ ΕΠΚΑ

H KE΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για το χρονικό διάστημα μέχρι 14-2-2014 (ημερομηνία λήξης του έργου) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. Οι θέσεις είναι:

Αρχαιολόγοι ΠΕ 2Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 2Συντηρητές ΤΕ 4Εργατοτεχνίτες ΔΕ και ελλείψει αυτών Ειδικευμένοι Εργάτες ΥΕ 4Ειδικευμένοι Εργάτες ΥΕ 8

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΌσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως

Page 56: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στα Χανιά στην διεύθυνση: ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Δ/νση, Στοά Βαρδινογιάννη 4ος όροφος, Χανιά Τ.Κ. 731 34, υπόψη κ. Ελένης Μαλαξιανάκη, τηλ. Επικοινωνίας: 28210 44418 & 94487, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) την εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( http :// diavgeia . gov . gr ) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας στα Χανιά δηλ. από 22-10-2013 έως και 29-10-2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Page 57: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%99%CE%93-%CE%99%CE%99%CE%93

Πρόσληψη 2 ατόμων στην ΚΑ’ ΕΠΚΑ

Η ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αθήνα, (για τις ανάγκες αυτής στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο ∆ήλου) και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

∆Ε Ημερήσιοι Φύλακες 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,

Page 58: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 – Αθήνα απευθύνοντάς την στο Λογιστήριο, υπόψιν κ. Μαρίας – Αλεξάνδρας Χρυσανθακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210-3250148) από 30-10-2013 έως 8-11-2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%99%CE%93-754

Πρόσληψη 36 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. (Κρήτη)

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων [δεκαοκτώ (18) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ και οκτώ (8) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών και δέκα (10) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στους

Page 59: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΗράκλειοΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 8ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ (Μερικής απασχόλησης) 10ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 10

Νέα ΑλικαρνασσόςΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 3

Λιμένας ΧερσονήσουΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1

ΑρκαλοχώριΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1

ΠέραμαΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1

ΠαλαιόχωραΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1

ΣητείαΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1

Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχηςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς

Page 60: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης, Δαιδάλου 36, Τ.Κ. 712 02 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 17 / 2013), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Βλαχάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2810 302844, 2810 302847, 2810 302863) ή κ. Γαρεφαλάκη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας : 2810 302840) από 25.10.2013 έως 4.11.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elta.gr/Εταιρία/ΣυνεργαστείτεΜαζίμας/ΘέσειςΕργασίας/tabid/811/newsid1455/399/-172013/language/el-GR/Default.aspx

Πρόσληψη 16 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. (Νομοί Ξάνθης και Έβρου)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Page 61: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων (2 ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και 13 ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνών, καθώς και 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες τηςΠεριφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Ξάνθης και Έβρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΞάνθηΔΕ Διανομέων 8

ΑλεξανδρούποληΔΕ Διανομέων 5ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 2ΔΕ Οδηγών 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη

Page 62: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

1. Για τις θέσεις της Ξάνθης ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Μονάδα Διανομής Ξάνθης, Λεωφ. Στρατού 82, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 11/2013), υπόψη κ. Χρήστου Τσαραβά (τηλ. επικοινωνίας: 25410 20645).

2. Για τις θέσεις της Αλεξανδρούπολης ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 681 00 Αλεξανδρούπολη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 11/ 2013), υπόψη κ. Στέφανου Μητράκα (τηλ. επικοινωνίας: 25510 26336).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 25.10.2013 έως 4.11.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elta.gr/Εταιρία/ΣυνεργαστείτεΜαζίμας/ΘέσειςΕργασίας/tabid/811/newsid1455/400/-112013/language/el-GR/Default.aspx

Πρόσληψη 25 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. (Νομός Θεσσαλονίκης)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, που

Page 63: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων (10 ΔΕ Οδηγών και 6 ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών, καθώς και 9 ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ Οδηγών 10 ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 9ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ 6

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση

Page 64: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Π.Τ.Λ. Μακεδονίας - Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 10 / 2013), υπόψη κ. Ιωάννη Μοσχάκη από 23.10.2013 έως και 01.11.2013.

Για πληροφορίες τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 και 2310 289594.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elta.gr/Εταιρία/ΣυνεργαστείτεΜαζίμας/ΘέσειςΕργασίας/tabid/811/newsid1455/398/-102013/language/el-GR/Default.aspx

Πρόσληψη 3 ατόμων στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς για τις υπηρεσιακές τις ανάγκες στον Νομό Αττικής και στον Νομό Λάρισας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

Page 65: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά περονοφόρα ΚΛΑΡΚ) 1ΥΕ Εργατών 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:• ΑΔΜΗΕ - Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ): Δυρραχίου 89, Τ.Κ.104 43 - Αθήνα. Αρμόδιοι: Πρέντζα Ουρανία τηλ. 210 – 5192531, Μυλωνάς Χρυσόστομος τηλ. 210- 5192532 (για τις θέσεις με κωδικό 100 &101).• ΑΔΜΗΕ - Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) : 1758 Αποθήκη Λάρισας, 17ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας Τ.Κ. 41100 Αρμόδιος Κορωναίος Νίκος τηλ. 6978000870 (για τη θέση με κωδικό 102) από 29.10.2013 έως 7.11.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.admie.gr/anakoinoseisdiago

Page 66: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

nismoi/diagonismoi-proslipseon/diagonismos-proslipseon/article/1246/

Πρόσληψη 2 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Ναυπλίου)

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (για τις ανάγκες αυτής στο ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΟΡΟΥ και στο ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΥΔΡΑΣ), που εδρεύει στο Ναύπλιο, και συγκεκριμένα τις εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 26, Τ.Κ.

Page 67: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

21100 - Ναύπλιο, απευθύνοντάς την στον ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Ναυπλίου/Τομέας Υποστήριξης, υπόψη κας Μπουλούκου Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 27520 - 21410) από 23/10/2013 έως 01/11/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61648&nt=18&lang=1

Πρόσληψη 8 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Ρεθύμνου)

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΕΔΡΑ), που εδρεύει στο ΡΕΘΥΜΝΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι –Μηχανικοί 1ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 5ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό

Page 68: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 17, Τ.Κ. 741 00 – ΡΕΘΥΜΝΟ, υπ’ όψιν κας ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩΣ (τηλ. επικοινωνίας: 28310- 28919) από 23/10/2013 έως και 01/11/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61647&nt=18&lang=1

Πρόσληψη 4 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Αλεξανδρούπολης)

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Αλεξανδρούπολης, (για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Αλεξανδρούπολης, στο Πρακτορείο Ορεστιάδας, στο Πρακτορείο

Page 69: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Διδυμοτείχου και στο Υποπρακτορείο Σαμοθράκης,) που εδρεύουν στο Νομό Έβρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Σχεδιαστών1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Αλεξανδρούπολης, Καποδιστρίου 24, Τ.Κ. 681 00 - Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη: κας Δεληγιάννη Βασιλικής, (τηλ. επικοινωνίας: 25510-28311).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 25/10/2013 έως και 04/11/2013.

Page 70: προσλήψεις στο δημόσιο 29 10 13 προκηρύξεις 156 prok δημοσιογραφικά

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61654&nt=18&lang=1

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ydmed.gov.gr/?p=6392

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη οκτώ (8) Διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με μεταφορά οργανικής θέσης

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=6366

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ydmed.gov.gr/?p=6399