1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ...

30
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ IΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Προβλήματα στην ιατρική παρακολούθηση των εφήβων και ενηλίκων με συγγενείς καρδιοπάθειες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (7.7.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.121-2016) Αλλαγή στους εισηγητές, ύστερα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας που λήφθηκε κατά τη συνεδρία της ημερ. 19/01/2017 και διαγραφή του θέματος με αρ. φακ. 23.04.033.689-2016. Προβλήματα στην ιατρική παρακολούθηση των εφήβων και ενηλίκων με συγγενείς καρδιοπάθειες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (7.7.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.121-2016) 2. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη λειτουργία ογκολογικών και ακτινοθεραπευτικών τμημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.262-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.116-2011) 3. Θέματα προωρότητας στην Κύπρο – Ανάγκη μείωσης του αριθμού των πρόωρων γεννήσεων και εξασφάλισης της καλύτερης δυνατής θεραπείας, φροντίδας και στήριξης των πρόωρων νεογνών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.263-2016) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Θέματα προωρότητας στην Κύπρο – Ανάγκη μείωσης του αριθμού των πρόωρων γεννήσεων και εξασφάλισης της καλύτερης δυνατής θεραπείας, φροντίδας και στήριξης των πρόωρων νεογνών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.263-2016) 4. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν στη δημόσια υγεία από την ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, από τη χρήση WiFi. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μάριου Μαυρίδη, Αδάμου Αδάμου και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.264-2016)

Transcript of 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ...

Page 1: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

IΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1. Προβλήματα στην ιατρική παρακολούθηση των εφήβων και ενηλίκων με συγγενείς καρδιοπάθειες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (7.7.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.121-2016) Αλλαγή στους εισηγητές, ύστερα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας που λήφθηκε κατά τη συνεδρία της ημερ. 19/01/2017 και διαγραφή του θέματος με αρ. φακ. 23.04.033.689-2016. Προβλήματα στην ιατρική παρακολούθηση των εφήβων και ενηλίκων με συγγενείς καρδιοπάθειες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (7.7.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.121-2016)

2. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη λειτουργία ογκολογικών και ακτινοθεραπευτικών τμημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.262-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.116-2011)

3. Θέματα προωρότητας στην Κύπρο – Ανάγκη μείωσης του αριθμού των πρόωρων γεννήσεων και εξασφάλισης της καλύτερης δυνατής θεραπείας, φροντίδας και στήριξης των πρόωρων νεογνών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.263-2016) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Θέματα προωρότητας στην Κύπρο – Ανάγκη μείωσης του αριθμού των πρόωρων γεννήσεων και εξασφάλισης της καλύτερης δυνατής θεραπείας, φροντίδας και στήριξης των πρόωρων νεογνών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.263-2016)

4. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν στη δημόσια υγεία από την ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, από τη χρήση WiFi. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μάριου Μαυρίδη, Αδάμου Αδάμου και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.264-2016)

Page 2: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

2 5. Η ανάγκη για θέσπιση πλαισίου και διαδικαστικών κανονισμών για την αποστολή

φυλακισμένων για αποτοξίνωση στην Αγία Σκέπη. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Αδάμου Αδάμου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.265-2016)

6. Η ανάγκη λειτουργίας ανεξάρτητης Αγγειοχειρουργικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαρίνου Σιζόπουλου, Αδάμου Αδάμου και Γεώργιου Παπαδόπουλου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.266-2016)

7. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις λόγω της αδυναμίας των κρατικών νοσηλευτηρίων να τους παρέχουν ιατρική φροντίδα επί μακρόν. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.267-2016)

8. Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για κατοχύρωση του επαγγέλματος του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου και Γιώργου Περδίκη) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.268-2016)

9. Νοσοκομείο Κυπερούντας - Προβλήματα και προσπάθεια αξιοποίησής του ως περιφερειακού κέντρου υγείας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ανδρέα Κυπριανού, Στέλλας Κυριακίδου, Χρίστου Χρίστου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Γεώργιου Παπαδόπουλου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.601-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.248-2011) Διαγραφή του ονόματος της κ. Στέλλας Κυριακίδου από τους εισηγητές, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Νοσοκομείο Κυπερούντας - Προβλήματα και προσπάθεια αξιοποίησής του ως περιφερειακού κέντρου υγείας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ανδρέα Κυπριανού, Χρίστου Χρίστου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Γεώργιου Παπαδόπουλου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.601-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.248-2011)

10. Η ανάγκη για περαιτέρω στήριξη του έργου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και ειδικότερα η συμβολή του κράτους στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αύξηση των μελών του αρχείου δοτών μυελού των οστών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αννίτας Δημητρίου και Αδάμου Αδάμου) (22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.602-2016)

Page 3: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

3

11. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας από το Υπουργείο Υγείας για τις ενέργειες που λαμβάνει για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα άτομα με τη νόσο των κινητικών νευρώνων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Στέλλας Κυριακίδου, Ανδρέα Κυπριανού, Γεώργιου Προκοπίου και Μαρίνου Μουσιούττα) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.663-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.138-2011) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας από το Υπουργείο Υγείας για τις ενέργειες που λαμβάνει για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα άτομα με τη νόσο των κινητικών νευρώνων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Σάβιας Ορφανίδου, Ανδρέα Κυπριανού, Γεώργιου Προκοπίου και Μαρίνου Μουσιούττα) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.663-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.138-2011)

12. Η αντιμετώπιση των παιδιών με ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα συχνά τα βάζει σε δυσμενή θέση μέσα στο σχολείο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Στέλλας Κυριακίδου και Ανδρέα Κυπριανού) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.664-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.241-2011) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Η αντιμετώπιση των παιδιών με ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα συχνά τα βάζει σε δυσμενή θέση μέσα στο σχολείο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Σάβιας Ορφανίδου και Ανδρέα Κυπριανού) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.664-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.241-2011)

13. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και οι υποχρεώσεις του κράτους για δωρεάν παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως αν οι γονείς τους είναι αιτητές πολιτικού ασύλου ή βρίσκονται στην Κύπρο παράνομα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Στέλλας Κυριακίδου και Ανδρέα Κυπριανού) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.666-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.244-2011) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων

Page 4: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

4

της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και οι υποχρεώσεις του κράτους για δωρεάν παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως αν οι γονείς τους είναι αιτητές πολιτικού ασύλου ή βρίσκονται στην Κύπρο παράνομα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Σάβιας Ορφανίδου και Ανδρέα Κυπριανού) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.666-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.244-2011)

14. Η παροχή οικονομικής κάλυψης από το Υπουργείο Υγείας για τη διαδικασία κατασκευής, τοποθέτησης και καθαρισμού τεχνητών ματιών σε παιδιά και ενήλικες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Στέλλας Κυριακίδου και Ανδρέα Κυπριανού) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.667-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.245-2011) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Η παροχή οικονομικής κάλυψης από το Υπουργείο Υγείας για τη διαδικασία κατασκευής, τοποθέτησης και καθαρισμού τεχνητών ματιών σε παιδιά και ενήλικες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Σάβιας Ορφανίδου και Ανδρέα Κυπριανού) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.667-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.245-2011)

15. Ενημέρωση για την έρευνα που έχει διεξαχθεί από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο σε σχέση με καταγγελία εναντίον παιδιάτρου για θέματα εμβολιασμών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Στέλλας Κυριακίδου και Ανδρέα Κυπριανού) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.668-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.247-2011) Διαγραφή του ονόματος της κ. Στέλλας Κυριακίδου από τους εισηγητές, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Ενημέρωση για την έρευνα που έχει διεξαχθεί από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο σε σχέση με καταγγελία εναντίον παιδιάτρου για θέματα εμβολιασμών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου και Ανδρέα Κυπριανού) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.668-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.247-2011)

16. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οροθετικοί στην Κύπρο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου,

Page 5: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

5

Στέλλας Κυριακίδου, Ζαχαρία Ζαχαρίου, Ανδρέα Κυπριανού και Γιώργου Περδίκη) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.669-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.251-2011) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οροθετικοί στην Κύπρο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Σάβιας Ορφανίδου, Ζαχαρία Ζαχαρίου, Ανδρέα Κυπριανού και Γιώργου Περδίκη) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.669-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.251-2011)

17. Τα προβλήματα στελέχωσης, παρακολούθησης και εξοπλισμού της εντατικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ανδρέα Κυπριανού, Άγγελου Βότση και Στέλλας Κυριακίδου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.670-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.254-2011) Διαγραφή του ονόματος της κ. Στέλλας Κυριακίδου από τους εισηγητές, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Τα προβλήματα στελέχωσης, παρακολούθησης και εξοπλισμού της εντατικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ανδρέα Κυπριανού και Άγγελου Βότση) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.670-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.254-2011)

18. Τα προβλήματα στη δημόσια υγεία που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των κουνουπιών σε ορισμένες περιοχές της Κύπρου π.χ. Ζακάκι Λεμεσού, Λάρνακα κ.λπ. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, Κώστα Κώστα, Γεώργιου Προκοπίου, Γιώργου Περδίκη και Ανδρέα Κυπριανού) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.671-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.209-2012)

19. Η εξαγγελθείσα από τον Υπουργό Υγείας, δημιουργία Πνευμονολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και η ανάγκη αυτή η Κλινική να λειτουργήσει με τρόπο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαρίνου Σιζόπουλου και Ανδρέα Κυπριανού) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.672-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.123-2014)

20. Τα προβλήματα των αναπήρων και η αναβάθμιση των υπηρεσιών στήριξής τους.

Page 6: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

6

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαρίνου Σιζόπουλου και Γιώργου Περδίκη) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.674-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.386-2011)

21. Η ανάγκη παραχώρησης δωρεάν θεραπείας στους τοξικομανείς για απεξάρτηση. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαρίνου Σιζόπουλου και Γιώργου Περδίκη) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.675-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.387-2011)

22. Η διαδικασία παραχώρησης θέσεων για ειδίκευση στην ιατρική και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.676-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.390-2011)

23. Οι συνθήκες λειτουργίας των γυμναστηρίων και τρόποι βελτίωσής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.677-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.391-2011)

24. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις διαδικασίες και τους κανονισμούς που διέπουν αποφάσεις του αρμόδιου υπουργείου για πληρωμές νοσηλείας σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.678-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.708-2011)

25. Αξιολόγηση και αναβάθμιση των ιατρικών κέντρων της υπαίθρου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαρίνου Σιζόπουλου και Γιώργου Περδίκη) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.680-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.100-2012)

26. Οι πιθανοί κίνδυνοι που απορρέουν από τις θεραπείες ομορφιάς που προσφέρονται από μη εξειδικευμένα άτομα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέλλας Κυριακίδου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Μαρίνου Σιζόπουλου και Γεώργιου Προκοπίου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.681-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.090-2013) Διαγραφή του ονόματος της κ. Στέλλας Κυριακίδου από τους εισηγητές, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Οι πιθανοί κίνδυνοι που απορρέουν από τις θεραπείες ομορφιάς που προσφέρονται από μη εξειδικευμένα άτομα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου,

Page 7: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

7

Μαρίνου Σιζόπουλου και Γεώργιου Προκοπίου) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.681-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.090-2013)

27. Νοσηλεία καταδίκων από τις Κεντρικές Φυλακές στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας χωρίς συνοδεία από δεσμοφύλακες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (15.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.682-2016)

28. Η ανάγκη δημιουργίας Μονάδας Παρηγορητικής Φροντίδας στην επαρχία Λάρνακας για περίθαλψη των καρκινοπαθών που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου και Γιώργου Περδίκη) (15.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.683-2016) (Να συζητείται μαζί με 23.04.033.705-2016.)

29. Τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη νευροχειρουργικής κλινικής στα Νοσοκομεία Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Προκοπίου) (15.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.684-2016)

30. Οι επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την αλόγιστη χρήση της κινητής τηλεφωνίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.686-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.115-2011)

31. Το επίπεδο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται στους κρατουμένους στις Κεντρικές Φυλακές και η ανάγκη καθορισμού χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία Πολυδύναμου Ιατρικού Κέντρου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.687-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.119-2011)

32. Η ανάγκη δημιουργίας Κέντρου Δηλητηριάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στη δημόσια υγεία. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.688-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.126-2011)

33. Η ανάγκη άμεσης εφαρμογής της γραφής Braille στα κυπριακής παραγωγής φάρμακα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.690-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.314-2013)

34. Η χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)

Page 8: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

8

(22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.691-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.033-2014) (Να συζητείται μαζί με 23.04.033.721-2016.)

35. Τα συχνά φαινόμενα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων από το μικρόβιο MRSA που παρατηρούνται στα κρατικά νοσηλευτήρια και τρόποι ριζικής αντιμετώπισης του προβλήματος. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.692-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.054-2014)

36. Εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπευτικές επιστήμες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.693-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.073-2012)

37. Η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στην Κύπρο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.694-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.074-2012)

38. Οι αποκοπές επιδομάτων βάρδιας και η έλλειψη κινήτρων σε σημαντικές και ευαίσθητες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαρίνου Σιζόπουλου και Γιώργου Περδίκη) (22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.695-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.247-2013)

39. Τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος στην περίθαλψη του διαβήτη και τρόποι αντιμετώπισής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.696-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.240-2014)

40. Η ανάγκη ίδρυσης μονάδας αποκατάστασης ασθενών μετά από τραυματισμούς ή δυστυχήματα και με νευρολογικά προβλήματα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση και Κώστα Κωνσταντίνου) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.697-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.127-2011)

41. Ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού υγείας στους αθλητές και στους μαθητές αθλητές, καθώς και για την παρεχόμενη σ’ αυτούς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.698-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.129-2011)

Page 9: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

9

42. Νέοι και αλκοόλ. Ποια είναι η πραγματική εικόνα, ποιες οι επιπτώσεις από την κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από νεαρά άτομα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.699-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.130-2011)

43. Το φαινόμενο της καθόδου στην Κύπρο ξένων ιατρών αμφιβόλου ειδικότητας για παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών και η ανάγκη για προστασία του Κυπρίου ασθενούς από τυχόν παραπλάνηση. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.700-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.131-2011)

44. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις λίστες αναμονής στα δημόσια νοσηλευτήρια και τρόποι αντιμετώπισής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου και Μαρίνου Μουσιούττα) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.701-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.132-2011)

45. Η ανάγκη παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ωρομίσθιο προσωπικό. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου και Άγγελου Βότση) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.702-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.135-2011)

46. Η ελλιπής ασφάλεια στα δημόσια νοσηλευτήρια και ο αυξημένος αριθμός περιστατικών επιθέσεων και άσκησης βίας κατά των γιατρών και των νοσηλευτών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου και Μαρίνου Μουσιούττα) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.703-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.136-2011)

47. Οι ακατάλληλες συνθήκες στέγασης για άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό λόγω της μη λειτουργίας ειδικής μονάδας για υποστήριξη των ατόμων αυτών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση, Γεώργιου Προκοπίου και Μαρίνου Μουσιούττα) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.704-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.137-2011)

48. Η ανάγκη επέκτασης του ογκολογικού θαλάμου στη Λεμεσό και η άμεση ανάγκη δημιουργίας παρηγορητικής μονάδας για περίθαλψη των καρκινοπαθών που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου και Γιώργου Περδίκη) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.705-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.062-2012) (Να συζητείται μαζί με 23.04.033.683-2016.)

Page 10: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

10

49. Η ανάγκη δημιουργίας στη Λεμεσό υποδομής για έλεγχο της οστεοπόρωσης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαρίνου Μουσιούττα και Μαρίνου Σιζόπουλου) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.706-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.063-2012)

50. Παιδική παχυσαρκία - Προβλήματα και τρόποι επίλυσής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου, Μαρίνου Μουσιούττα και Σάβιας Ορφανίδου) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.707-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.064-2012)

51. Η διαδικασία αγοράς αναλώσιμων υλικών από το Υπουργείο Υγείας και ο έλεγχος της χώρας προέλευσής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου και Μαρίνου Μουσιούττα) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.708-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.065-2012)

52. Η παρατηρούμενη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδοτικών νοσημάτων - Επιπτώσεις - Πρόληψη. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου και Μαρίνου Μουσιούττα) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.709-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.067-2012)

53. Δότες οργάνων - Προβλήματα. Ευαισθητοποίηση κοινού. Ανάγκη αλλαγής πολιτικής. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.710-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.068-2012)

54. Ενημέρωση για την κάλυψη των αναγκών προσθετικής μελών των Κυπρίων πολιτών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου και Μαρίνου Μουσιούττα) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.711-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.069-2012)

55. Η χρήση ενεργειακών ποτών και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου και Μαρίνου Μουσιούττα) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.712-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.071-2012)

56. Η προώθηση και κυκλοφορία ηλεκτρονικών τσιγάρων στην κυπριακή αγορά και η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Προκοπίου) (29.9.2016)

Page 11: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

11

(Αρ. Φακ. 23.04.033.713-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.252-2012)

57. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Νεογνών στο Μακάρειο Νοσοκομείο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Προκοπίου) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.714-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.348-2012)

58. Μεταλλαγμένα προϊόντα. Η κατάσταση στην Κύπρο και τα μέτρα που λαμβάνονται για προστασία της δημόσιας υγείας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Προκοπίου, Μαρίνου Μουσιούττα και Γιώργου Περδίκη) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.715-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.436-2012)

59. Η ανάγκη ρύθμισης του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Κύπρο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Προκοπίου) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.716-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.437-2012)

60. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.717-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.122-2014)

61. Τα προβλήματα νοσηλείας των ασθενών στην Αιματολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, λόγω της έλλειψης κλινών και νοσηλευτικού προσωπικού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Προκοπίου) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.718-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.134-2014)

62. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη θεραπευτική τους αγωγή οι Θαλασσαιμικοί σε σχέση με την οικονομική κρίση, αλλά και λόγω άλλων παραγόντων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Προκοπίου) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.719-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.272-2014)

63. Οι ανησυχίες της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την επιλογή και τις προδιαγραφές των αναλώσιμων για τις αιμοκαθάρσεις. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Προκοπίου) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.720-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.027-2015)

64. Οι αναλγητικές και θεραπευτικές ιδιότητες της ιατρικής κάνναβης και η απαγόρευση

Page 12: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

12

της χρήσης της από ασθενείς με καρκίνο και άλλες χρόνιες παθήσεις. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Παύλου Μυλωνά) (22.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.721-2016) (Να συζητείται μαζί με 23.04.033.691-2016.)

65. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης (θάλασσα, πισίνες) και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Στέλλας Κυριακίδου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.946-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.114-2011) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης (θάλασσα, πισίνες) και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Σάβιας Ορφανίδου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.946-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.114-2011)

66. Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο και ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.947-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.117-2011)

67. Η ανησυχητική αύξηση του αριθμού περιστατικών παιδιών και εφήβων με νευρική ανορεξία και βουλιμία στην Κύπρο και η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.948-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.120-2011)

68. Οι πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις εγκαταστάσεις των Βρετανών στο Ζύγι και Ακρωτήρι και του ραδιοφωνικού σταθμού της Φωνής της Αμερικής στο Κάβο Γκρέκο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Στέλλας Κυριακίδου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.949-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.121-2011) Διαγραφή του ονόματος της κ. Στέλλας Κυριακίδου από τους εισηγητές, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020.

Page 13: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

13

Οι πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις εγκαταστάσεις των Βρετανών στο Ζύγι και Ακρωτήρι και του ραδιοφωνικού σταθμού της Φωνής της Αμερικής στο Κάβο Γκρέκο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.949-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.121-2011)

69. Μηνιαίο επίδομα για ασθενείς HIV/AIDS στην Κύπρο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Στέλλας Κυριακίδου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.950-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.123-2011) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Μηνιαίο επίδομα για ασθενείς HIV/AIDS στην Κύπρο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Σάβιας Ορφανίδου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.950-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.123-2011)

70. Η παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην απομονωμένη περιοχή του διαμερίσματος Τηλλυρίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Κώστα Κωνσταντίνου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.951-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.124-2011)

71. Τα αυξημένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι μας, τα έκτακτα περιστατικά και η ανάγκη προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων από τα Νοσοκομεία. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Στέλλας Κυριακίδου και Ζαχαρία Κουλία) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.952-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.253-2011) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Τα αυξημένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι μας, τα έκτακτα περιστατικά και η ανάγκη προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων από τα Νοσοκομεία. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Σάβιας Ορφανίδου και Ζαχαρία Κουλία) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.952-2016)

Page 14: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

14

(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.253-2011)

72. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τμήματα της πυρηνικής ιατρικής στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού λόγω της υποστελέχωσής τους με ιατρούς και τεχνολόγους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Αδάμου Αδάμου και Γεώργιου Προκοπίου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.953-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.187-2012)

(Να μπει ως υποθέμα του γενικότερου θέματος με αρ. φακ. 23.04.036.109-2019)

73. Πρόθεση επανεξέτασης του ορισμού του όρου «τετραπληγικός», ο οποίος χρησιμοποιείται για σκοπούς κρατικής οικονομικής βοήθειας σε τετραπληγικά άτομα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέλλας Κυριακίδου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γεώργιου Προκοπίου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.954-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.262-2012) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Πρόθεση επανεξέτασης του ορισμού του όρου «τετραπληγικός», ο οποίος χρησιμοποιείται για σκοπούς κρατικής οικονομικής βοήθειας σε τετραπληγικά άτομα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γεώργιου Προκοπίου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.954-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.262-2012)

74. Υιοθέτηση μέτρων για την αποσυμφόρηση των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων μέχρι την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαρίνου Σιζόπουλου και Γιώργου Περδίκη) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.955-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.389-2011)

75. Ιατρική Σχολή και η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με τα δημόσια νοσηλευτήρια. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Νίκου Νουρή) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.957-2016) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση του κ. Νίκου Νουρή, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμά του λόγω της υπουργοποίησής του τις 3 Δεκεμβρίου 2019, με τον βουλευτή κ. Ευθύμιο Δίπλαρο. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020.

Page 15: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

15

Ιατρική Σχολή και η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με τα δημόσια νοσηλευτήρια. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ευθύμιου Δίπλαρου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.957-2016)

76. Ενημέρωση για τα στοιχεία που προκύπτουν από το Εθνικό Αρχείο για τον καρκίνο όσον αφορά στον αριθμό των νέων περιστατικών, τους τύπους, τα ποσοστά υποτροπής και θνησιμότητας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ανδρέα Κυπριανού, Κώστα Κωνσταντίνου, Στέλλας Κυριακίδου και Νίκου Νουρή) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.958-2016) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Αντικατάσταση του κ. Νίκου Νουρή, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμά του λόγω της υπουργοποίησής του τις 3 Δεκεμβρίου 2019, με τον βουλευτή κ. Ευθύμιο Δίπλαρο. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Ενημέρωση για τα στοιχεία που προκύπτουν από το Εθνικό Αρχείο για τον καρκίνο όσον αφορά στον αριθμό των νέων περιστατικών, τους τύπους, τα ποσοστά υποτροπής και θνησιμότητας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ανδρέα Κυπριανού, Κώστα Κωνσταντίνου, Σάβιας Ορφανίδου και Ευθύμιου Δίπλαρου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.958-2016)

77. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την κατάσταση που επικρατεί στο Τμήμα Ψυχικής Υγείας των Ψυχιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαρίνου Σιζόπουλου και Αδάμου Αδάμου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.959-2016)

78. Έλεγχος των τιμών των φαρμάκων, των ιατρικών αναλωσίμων και του ιατρικού εξοπλισμού στα δημόσια νοσηλευτήρια. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (13.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.982-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.063-2014)

79. Εξέταση των καταγγελιών για έξαρση κρουσμάτων καρκίνου στην περιοχή Βρυσούλλων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Ζαχαρία Ζαχαρίου, Κώστα Κωνσταντίνου, Γιώργου Περδίκη, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Χριστάκη Τζιοβάνη) (13.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.983-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.1061-2011)

80. Η στελέχωση και η λειτουργία του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Κάμπου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου,

Page 16: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

16

Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη) (13.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.984-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.217-2015)

81. Η ανάγκη δημιουργίας εντατικής μονάδας νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, Αδάμου Αδάμου, Κώστα Κώστα, Αντρέα Καυκαλιά και Άγγελου Βότση) (13.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.985-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.230-2015)

82. Εξέταση των προβλημάτων που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση και η αξιολόγηση της νέας διαδικασίας που εφαρμόζεται για ένταξη νέων φαρμάκων στο Κρατικό Συνταγολόγιο, άμεση πρόσβαση σε εξέταση μαγνητικής τομογραφίας, δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (13.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.986-2016)

83. Η ανάγκη ανέγερσης νέου νοσοκομείου ψυχικής υγείας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1130-2016) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.083-2011, 23.04.032.098-2015) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Η ανάγκη ανέγερσης νέου νοσοκομείου ψυχικής υγείας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1130-2016) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.083-2011, 23.04.032.098-2015) Αλλαγή στον τίτλο και στους εισηγητές έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία της ημερ. 18/6/2020. Βλέπε επιστολή των βουλευτών κ. Μιχάλη Γιωργάλλα και Γεώργιου Παπαδόπουλου ημερ. 10/6/2020. Τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας (κτιριακές εγκαταστάσεις, υποστελέχωση, υπερπληρότητα κλινών, ελλείψεις φαρμάκων κ.λπ.) και ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης του νέου νοσοκομείου ψυχικής υγείας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου, Γεώργιου Παπαδόπουλου και Μιχάλη Γιωργάλλα) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1130-2016) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.028.083-2011, 23.04.032.098-2015)

84. Το θέμα των αμβλώσεων στην Κύπρο, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και οι κοινωνικές, νομικές και άλλες προεκτάσεις. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Στέλλας Κυριακίδου και Ζαχαρία Ζαχαρίου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1131-2016)

Page 17: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

17

(Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.233-2011) Διαγραφή του ονόματος της κ. Στέλλας Κυριακίδου από τους εισηγητές, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Το θέμα των αμβλώσεων στην Κύπρο, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και οι κοινωνικές, νομικές και άλλες προεκτάσεις. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου και Ζαχαρία Ζαχαρίου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1131-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.233-2011)

85. Προβλήματα στη στελέχωση και λειτουργία της Πτέρυγας Παραπληγικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1132-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.234-2011) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Προβλήματα στη στελέχωση και λειτουργία της Πτέρυγας Παραπληγικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1132-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.234-2011)

86. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος για την αποκατάσταση (φροντίδα, εκπαίδευση και θεραπεία) παιδιών με σοβαρές χρόνιες νευροαναπτυξιακές παθήσεις (π.χ. εγκεφαλική παράλυση, αυτισμός) και η ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων κέντρων αποκατάστασης για τα παιδιά αυτά. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1133-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.240-2011) Αλλαγή στον τίτλο. Βλέπε επιστολή της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου ημερ. 12/06/2018. Οι θεραπείες αποκατάστασης παιδιών με χρόνιες παθήσεις/αναπηρίες οι οποίες δεν καλύπτονται από άλλα πλαίσια. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1133-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.240-2011) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια

Page 18: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

18

Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Οι θεραπείες αποκατάστασης παιδιών με χρόνιες παθήσεις/αναπηρίες οι οποίες δεν καλύπτονται από άλλα πλαίσια. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1133-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.240-2011)

87. Ανάγκη ενίσχυσης του Παιδοογκολογικού Θαλάμου με περισσότερους ειδικούς παιδοογκολόγους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών σε περίπτωση απουσίας του ειδικού παιδοογκολόγου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1134-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.249-2011) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Ανάγκη ενίσχυσης του Παιδοογκολογικού Θαλάμου με περισσότερους ειδικούς παιδοογκολόγους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών σε περίπτωση απουσίας του ειδικού παιδοογκολόγου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1134-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.249-2011)

88. Τα προβλήματα της Νεφρολογικής Κλινικής και του Τμήματος Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και τρόποι επίλυσής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1135-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.145-2013) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Τα προβλήματα της Νεφρολογικής Κλινικής και του Τμήματος Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και τρόποι επίλυσής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1135-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.145-2013)

89. Εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Υγείας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1136-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.116-2014) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων

Page 19: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

19

της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Υγείας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1136-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.116-2014)

90. Ισότιμη σχολιατρική κάλυψη από τις υπηρεσίες του κράτους και των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Νίκου Νουρή, Κώστα Κωνσταντίνου, Στέλλας Κυριακίδου, Ζαχαρία Ζαχαρίου και Αδάμου Αδάμου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1137-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.138-2014) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Διαγραφή του ονόματος του κ. Νίκου Νουρή, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμά του λόγω της υπουργοποίησής του τις 3 Δεκεμβρίου 2019. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Ισότιμη σχολιατρική κάλυψη από τις υπηρεσίες του κράτους και των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Σάβιας Ορφανίδου, Ζαχαρία Ζαχαρίου και Αδάμου Αδάμου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1137-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.138-2014)

91. Ενημέρωση για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με αυτή τη νόσο και πιθανοί τρόποι επίλυσής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Στέλλας Κυριακίδου, Ζαχαρία Ζαχαρίου και Αδάμου Αδάμου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1138-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.235-2014) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Ενημέρωση για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με αυτή τη νόσο και πιθανοί τρόποι επίλυσής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Σάβιας Ορφανίδου, Ζαχαρία Ζαχαρίου και Αδάμου Αδάμου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1138-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.031.235-2014)

92. Η ανάγκη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου που να ρυθμίζει τη λειτουργία των Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας και την παροχή των κατάλληλων θεραπευτικών πλαισίων και δομών προς τους ασθενείς. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέλλας Κυριακίδου, Κώστα

Page 20: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

20

Κωνσταντίνου και Νίκου Νουρή) (27.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1145-2016) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Διαγραφή του ονόματος του κ. Νίκου Νουρή, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμά του λόγω της υπουργοποίησής του τις 3 Δεκεμβρίου 2019. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Η ανάγκη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου που να ρυθμίζει τη λειτουργία των Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας και την παροχή των κατάλληλων θεραπευτικών πλαισίων και δομών προς τους ασθενείς. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου και Κώστα Κωνσταντίνου) (27.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1145-2016)

93. Τα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη μαγνητικού και αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και η ανάγκη άμεσης επίλυσής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου) (27.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1146-2016)

94. Η υπερβολική καθυστέρηση που παρατηρείται στην ετοιμασία εκθέσεων και πιστοποιητικών των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς, για χρήση σε ασφάλειες, δικαστικές υποθέσεις κ.λπ. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μάριου Μαυρίδη, Ευθύμιου Δίπλαρου και Δημήτρη Δημητρίου) (2.3.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.062-2017)

95. Η ακαταλληλότητα και η επικινδυνότητα του κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, οι επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και για τη δημόσια υγεία. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού, Αντρέα Καυκαλιά, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη) (2.3.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.063-2017) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.1032-2011)

96. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου και τα μέτρα που λαμβάνονται για να αντιμετωπιστούν πιθανές ακραίες συμπεριφορές ασθενών που προσέρχονται για νοσηλεία σ’ αυτά. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού) (2.3.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.064-2017) Αλλαγή στον τίτλο έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία της ημερ. 31/05/2018. Βλέπε Σημείωμα ημερ. 31/05/2018. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού)

Page 21: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

21

(2.3.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.064-2017)

97. Η πορεία λειτουργίας του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής μετά την ψήφιση της νομοθεσίας περί της εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (9.3.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.070-2017) Αλλαγή στον τίτλο και στους εισηγητές έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία της ημερ. 21/11/2019. Βλέπε επιστολή των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου ημερ. 18/9/2019. Λειτουργία των Κέντρων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΣΙΥΑ). (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (9.3.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.070-2017)

98. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη λειτουργία του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων και της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων για τους ασθενείς. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Νίκου Νουρή και Χρίστου Χρίστου) (9.3.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.071-2017) Αλλαγή στους εισηγητές, μετά από αίτημα των κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας που λήφθηκε κατά τη συνεδρία της ημερ. 16/03/2017. Βλέπε Σημείωμα ημερ. 20/03/2017. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη λειτουργία του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων και της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων για τους ασθενείς. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Νίκου Νουρή, Χρίστου Χρίστου, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (9.3.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.071-2017) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση του κ. Νίκου Νουρή, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμά του λόγω της υπουργοποίησής του τις 3 Δεκεμβρίου 2019, με τον βουλευτή κ. Ευθύμιο Δίπλαρο. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη λειτουργία του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων και της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων για τους ασθενείς. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Ευθύμιου Δίπλαρου, Χρίστου Χρίστου, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (9.3.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.071-2017)

99. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των νοσοκομειακών εργαστηρίων.

Page 22: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

22

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (16.3.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.081-2017)

100. Ενημέρωση για τον αυξημένο αριθμό των καισαρικών τομών στην Κύπρο, τις αιτίες που τον προκαλούν και τρόποι περιορισμού του. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (6.4.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.093-2017)

101. Ενημέρωση για την Εθνική Στρατηγική για τα Σπάνια Νοσήματα – Πολιτικές προτεραιότητες και πρακτική εφαρμογή δράσεων για την αντιμετώπιση των σπάνιων νοσημάτων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (6.4.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.099-2017) Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Ενημέρωση για την Εθνική Στρατηγική για τα Σπάνια Νοσήματα – Πολιτικές προτεραιότητες και πρακτική εφαρμογή δράσεων για την αντιμετώπιση των σπάνιων νοσημάτων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (6.4.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.099-2017)

102. Η ανάγκη αύξησης του αριθμού των θέσεων κλινικών διαιτολόγων στα κρατικά νοσηλευτήρια. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (4.5.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.118-2017)

103. Η διοχέτευση αποβλήτων από τον αποσκληρυντήρα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού σε παρακείμενες οικίες της περιοχής και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Ελένης Σταύρου) (8.6.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.140-2017)

104. Οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα για την υγεία των καρκινοπαθών του Ογκολογικού Τμήματος, από την πλημμελή φύλαξη εμπορευματοκιβωτίου το οποίο περιέχει ραδιενεργά υλικά σε χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Γεώργιου Παπαδόπουλου) (8.6.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.141-2017)

105. Η ανάγκη ενημέρωσης και λήψης απόφασης για εμβολιασμό των παιδιών και οι πιθανοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την τάση των νέων γονιών να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (7.9.2017)

Page 23: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

23

(Αρ. Φακ. 23.04.034.188-2017) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.216-2015) Αλλαγή στους εισηγητές, μετά από αίτημα του κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας που λήφθηκε κατά τη συνεδρία της ημερ. 20/06/2019. Βλέπε επιστολή του βουλευτή κ. Μιχάλη Γιωργάλλα ημερ. 10/06/2019. Η ανάγκη ενημέρωσης και λήψης απόφασης για εμβολιασμό των παιδιών και οι πιθανοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την τάση των νέων γονιών να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Μιχάλη Γιωργάλλα) (7.9.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.188-2017) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.216-2015)

106. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών στο Μακάρειο Νοσοκομείο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου) (21.9.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.322-2017)

107. Η αυτονόμηση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και η ανάγκη στελέχωσης των ασθενοφόρων με εξειδικευμένο προσωπικό. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (19.10.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.343-2017)

108. Η θεραπευτική κάλυψη των ασθενών με ηπατίτιδα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου) (19.10.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.344-2017)

109. Τα προβλήματα που απορρέουν από τη μη δυνατότητα των απόφοιτων οδοντιατρικών σχολών να έχουν πρόσβαση άσκησης στα δημόσια νοσηλευτήρια όπως οι συνάδελφοί τους ιατροί απόφοιτοι ιατρικών σχολών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (19.10.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.345-2017)

110. Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της λειτουργίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ) και σωματικής διαπέρνησης (piercing). (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Στέλλας Κυριακίδου) (30.11.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.368-2017) Αλλαγή στους εισηγητές έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή. Βλέπε Σημείωμα ημερ. 30/03/2018. Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της λειτουργίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ) και σωματικής διαπέρνησης (piercing). (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Στέλλας Κυριακίδου, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη) (30.11.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.368-2017)

Page 24: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

24

Αλλαγή στους εισηγητές. Αντικατάσταση της κ. Στέλλας Κυριακίδου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με τη βουλευτή κ. Σάβια Ορφανίδου. Βλέπε επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της λειτουργίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ) και σωματικής διαπέρνησης (piercing). (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη) (30.11.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.368-2017)

111. Η απουσία στελέχωσης σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό των Νεφρολογικών Τμημάτων και των Τμημάτων Αιμοκάθαρσης των κρατικών νοσηλευτηρίων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (22.2.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.015-2018)

112. Ο βαθμός αξιοπιστίας των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Πρακτικές και συμπεριφορές στο αρμόδιο τμήμα που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων των ιατροδικαστών. Η διεθνής πρακτική και οι δυνατότητες αναβάθμισής τους στην Κύπρο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (8.3.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.021-2018)

113. Η εξέλιξη της ασθένειας της αμυλοείδωσης σε μετεγχειρητικούς ασθενείς και οι ενέργειες του Υπουργείου Υγείας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού) (3.5.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.063-2018)

114. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πορεία εργασιών επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαρίνου Σιζόπουλου, Γιώργου Τ. Γεωργίου και Αδάμου Αδάμου) (24.5.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.076-2018)

115. Εξέταση της λειτουργίας του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ και της προοπτικής επέκτασης των υποδομών του. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Χρίστου Χρίστου) (24.5.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.077-2018)

116. Ενημέρωση πορείας υλοποίησης του ΓΕΣΥ και οι παράλληλες προσπάθειες στήριξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων από μέρους του Υπουργείου Υγείας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (7.6.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.085-2018) Αλλαγή στον τίτλο και στους εισηγητές έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία της ημερ. 6/6/2019. Βλέπε Σημείωμα ημερ. 6/6/2019.

Page 25: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

25

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πορεία εφαρμογής του ΓΕΣΥ και τις παράλληλες προσπάθειες στήριξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων από μέρους του Υπουργείου Υγείας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (7.6.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.085-2018)

117. Τα προβλήματα που προκύπτουν στη λειτουργία του Παλιού Νοσοκομείου Λεμεσού ένεκα της υποστελέχωσης, της έλλειψης εξοπλισμού και των ακατάλληλων κτιριακών υποδομών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (5.7.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.106-2018)

118. Τα προβλήματα που προκύπτουν ένεκα της υποστελέχωσης της νεφρολογικής κλινικής και του τμήματος αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Παύλου Μυλωνά) (5.7.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.107-2018)

119. α. Ανάλυση εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της άνοιας στην Κύπρο. β. Η ανάγκη δημιουργίας κέντρου ημερήσιας φροντίδας και στήριξης ατόμων με άνοια και ιδιαίτερα ατόμων με Αλτσχάιμερ. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μιχάλη Γιωργάλλα) (13.9.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.129-2018)

120. Ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την πολιτική των φαρμάκων σε συνάρτηση με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (13.9.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.130-2018)

121. Το Υγειονομικό Κέντρο Πλατρών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των γύρω κοινοτήτων σχετικά με την παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου) (22.11.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.184-2018)

122. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς της περιοχής Πιτσιλιάς. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη) (17.1.2019) (Αρ. Φακ. 23.04.036.006-2019)

123. Ποια είναι η πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας σε ό,τι αφορά την ιλαρά, δεδομένης της έκκλησης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, για λήψη μέτρων από τις κυβερνήσεις μετά από θανάτους που έχουν προκληθεί από τη νόσο, σε χώρες της Ευρώπης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (21.2.2019) (Αρ. Φακ. 23.04.036.048-2019)

Page 26: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

26

124. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη διαδικασία πρόσληψης στη θέση γραφέα και νοσηλευτή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (7.5.2019) (Αρ. Φακ. 23.04.036.096-2019)

125. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση αποτελεσμάτων σε εξετάσεις βιοψίας από τα δημόσια νοσηλευτήρια και οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μάριου Μαυρίδη) (6.6.2019) (Αρ. Φακ. 23.04.036.102-2019)

126. Η στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (6.6.2019) (Αρ. Φακ. 23.04.036.109-2019) Να μπουν ως υποθέματα του γενικότερου θέματος στελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Τα προβλήματα στελέχωσης, παρακολούθησης και εξοπλισμού της εντατικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ανδρέα Κυπριανού και Άγγελου Βότση) (8.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.670-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.254-2011) Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τμήματα της πυρηνικής ιατρικής στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού λόγω της υποστελέχωσής τους με ιατρούς και τεχνολόγους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Αδάμου Αδάμου και Γεώργιου Προκοπίου) (6.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.953-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.029.187-2012) Η στελέχωση και η λειτουργία του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Κάμπου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη) (13.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.984-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.217-2015) Προβλήματα στη στελέχωση και λειτουργία της Πτέρυγας Παραπληγικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1132-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.028.234-2011) Η αυτονόμηση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και η ανάγκη στελέχωσης των ασθενοφόρων με εξειδικευμένο προσωπικό. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου,

Page 27: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

27

Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (19.10.2017) (Αρ. Φακ. 23.04.034.343-2017) Η απουσία στελέχωσης σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό των Νεφρολογικών Τμημάτων και των Τμημάτων Αιμοκάθαρσης των κρατικών νοσηλευτηρίων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (22.2.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.015-2018) Τα προβλήματα που προκύπτουν στη λειτουργία του Παλιού Νοσοκομείου Λεμεσού ένεκα της υποστελέχωσης, της έλλειψης εξοπλισμού και των ακατάλληλων κτιριακών υποδομών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (5.7.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.106-2018) Τα προβλήματα που προκύπτουν ένεκα της υποστελέχωσης της νεφρολογικής κλινικής και του τμήματος αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Παύλου Μυλωνά) (5.7.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.107-2018)

127. (α) Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής αναφορικά με την υλοποίηση των ανιχνευτικών προγραμμάτων για νεογνά. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου) (4.10.2018) (β) Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής και τρόποι αντιμετώπισής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση, Αντρέα Καυκαλιά, Κώστα Κώστα, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Μαρίνου Σιζόπουλου και Γεώργιου Προκοπίου) (19.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.036.114-2019)

128. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν στη δημόσια υγεία από τη χρήση του δικτύου 5G. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (27.6.2019) (Αρ. Φακ. 23.04.036.117-2019) (Η Κ.Ε. Υγείας αποφάσισε την από κοινού συζήτηση του θέματος με την Κ.Ε. Περιβάλλοντος.)

129. Ενημέρωση από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για την Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2019, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA) και την κατάσταση των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) (20.6.2019) (Αρ. Φακ. 23.04.036.120-2019)

130. Ενημέρωση για την έξαρση των λοιμώξεων από τον Ιό του Δυτικού Νείλου και τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)

Page 28: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

28

(12.9.2019) (Αρ. Φακ. 23.04.036.155-2019)

131. Η απουσία θεσμοθετημένης εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αυτοκτονιών στην Κύπρο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και των βουλευτών κ. Μιχάλη Γιωργάλλα και Γιώργου Περδίκη) (26.9.2019) (Αρ. Φακ. 23.04.036.186-2019)

132. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας από τον Υπουργό Υγείας για τις ενέργειες και τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για αντιμετώπιση του ενδεχομένου εισαγωγής του κορωνοϊού στην Κύπρο. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (30.1.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.028-2020)

133. Ανάγκη αναθεώρησης των προνοιών του Σχεδίου για σκοπούς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Σάβιας Ορφανίδου, Ευθύμιου Δίπλαρου και Ελένης Σταύρου) (30.1.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.029-2020)

134. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική και στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κώστα Κωνσταντίνου) (30.1.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.030-2020)

135. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (30.1.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.031-2020) Να μπουν ως υποθέματα του γενικότερου θέματος. Οι ανησυχίες της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την επιλογή και τις προδιαγραφές των αναλώσιμων για τις αιμοκαθάρσεις. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γεώργιου Προκοπίου) (29.9.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.720-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.032.027-2015) Τα προβλήματα της Νεφρολογικής Κλινικής και του Τμήματος Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και τρόποι επίλυσής τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (20.10.2016) (Αρ. Φακ. 23.04.033.1135-2016) (Προηγούμενος Αρ. Φακ. 23.04.030.145-2013) Η απουσία στελέχωσης σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό των Νεφρολογικών Τμημάτων και των Τμημάτων Αιμοκάθαρσης των κρατικών νοσηλευτηρίων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου)

Page 29: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

29

(22.2.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.015-2018) Τα προβλήματα που προκύπτουν ένεκα της υποστελέχωσης της νεφρολογικής κλινικής και του τμήματος αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και του βουλευτή κ. Παύλου Μυλωνά) (5.7.2018) (Αρ. Φακ. 23.04.035.107-2018) Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς της περιοχής Πιτσιλιάς. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη) (17.1.2019) (Αρ. Φακ. 23.04.036.006-2019)

136. Ο εθισμός στο διαδίκτυο, οι επιδράσεις, η πρόληψη και οι τρόποι αντιμετώπισής του. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου και Μιχάλη Γιωργάλλα) (5.3.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.059-2020)

137. Τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ στην επαρχία Λεμεσού λόγω της μη ένταξης ικανοποιητικού αριθμού ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και της αδυναμίας των ειδικών ιατρών του ΓΕΣΥ να ασκήσουν ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) (4.6.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.078-2020)

138. Τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη) (2.7.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.106-2020)

139. Η ανάγκη αναθεώρησης του ρόλου των Επισκεπτών Υγείας στα σχολεία και η εισαγωγή κλάδου Σχολικού Νοσηλευτή. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σάβιας Ορφανίδου και Μαρίνου Μουσιούττα) (9.7.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.119-2020)

140. Διασφάλιση χώρων θηλασμού στους χώρους εργασίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας Ορφανίδου) (16.7.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.121-2020)

141. Η πορεία εφαρμογής των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη) (16.7.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.122-2020)

142. Τα προβλήματα που προκύπτουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας από την έλλειψη αναισθησιολόγων και στελέχωσης της καρδιολογικής κλινικής. Τρόποι

Page 30: 1. 121 · 2020-07-13 · ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ i. Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. 1. Προβλήματα

30

αντιμετώπισης και επίλυσης των ζητημάτων από πλευράς Υπουργείου και ΟΚΥπΥ. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Ευανθίας Σάββα, Ανδρέα Πασιουρτίδη και Γεώργιου Προκοπίου) (23.7.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.130-2020)

143. Η αναγκαιότητα αναγραφής στη σήμανση τροφίμων των ουσιών που δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο ή γενετικές και αναπαραγωγικές ανωμαλίες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη) (23.7.2020) (Αρ. Φακ. 23.04.037.131-2020)

28.7.2020