παρουσιαση Thesis Uav

of 30 /30
Τχης (ΕΠ) Ανδρέας Αποστολόπουλος ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ VIDEO ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ VIDEO ΤΩΝ ΤΩΝ Τactical Τactical UAVs UAVs

Embed Size (px)

description

 

Transcript of παρουσιαση Thesis Uav

 • 1. VIDEOactical UAVs ()

2.

 • UAVs

3.

 • video( ) TUAV .

4.

 • UAVs
 • . ..
 • UAV&

5. 6. ALLIED FORCE TUAV HUNTER TUAVPREDATOR 7. UAV 8. UAV 9. UAVs 10. 11. 12. Log/Personnel Data Call for FireAir Tracks &Alerts Sitl Awareness Enemy & Spot Reports Army Tactical Command and Control Systems (ATCCS) FBCB2 B O T T O M U P T O P D O W N FAADC2I Air Defense ASAS Intelligence MCS Maneuver AFATDS Fire Support CSSCS Logistics 13. BN CO PLT CO CDR EPLRS INC XO Bn CDR BDE WIDE EPLRS Data Backbone for SA and C2 Plt SGT Plt Ldr WG PLT SINCGARS Net ( Voice and Data) for SA and C2 WG ASIP SINCGARS ASIP SINCGARS EPLRS ASIP SINCGARS EPLRS ASIP SINCGARS EPLRS BDE Bn TOC Bde TOC MCS/P AFATDS ASAS INC GPS Handset INC GPS Handset INC GPS Handset APPLIQUE APPLIQUE APPLIQUE APPLIQUE R INC 14. V1 (Commercial) V3 (MIL SPEC) Dismounted Soldier System Unit DSSU (MIL SPEC) V2 (Ruggedized) Vehicular Interface Unit (VIU) (M1A1, M2/M3, M109A6, M981) Drivers Display (M1A1) ~ $11K ~ $14K ~ $100K ~ $11K 15. Applique Hardware Touch Screen For Data Entry Sun Light Readable Universal Serial Busfor plug and play out ofbox expansion for peripherals and sensors.Provides standard interface and eliminateslow reliability mass load devices such as floppy disk etc.Buttons Added Bradley Sameness Mil Spec Connectors Caution, Warning Shock mounted install plate to facilitate universal mounting plate to platform specific install brackets Detachable, movablekeyboard and screen 16. Devotes most of the screen to the map - FBCB2 map is more pixels than entire M1A2 SEP or M2A3 screen Map brightness and contrast controllable separate from icons and overlays Map background can be CADRG, DTED, imagery and other standard NIMA products NBC WARNING 132156ZMAY98 14RPV 23366 46936 PLATOON TANK HALT Software Role label and own location Cursor location - display options for MGRS, Lat/long and UTM Main menu buttons located to minimize hand-eye movement; better operate-on-the-move support -- rest your hand on the edge of the display and touch the buttons with your thumb or fingers.Battlefield context display: depicts SA entities beyond your current viewing area; put your finger on the rectangle and slide to move to an adjacent area Zoom controls and Local time Auto-center toggle button to keep the map centered on own position User-settable single keystroke message send buttons View FIPR messages View top priority messageZuluDTG Cautions, warnings, alerts scroll and provide audible alarm Status gumballsGPS, comm, etc FIPR queue counters 800 x 600 pixels @ 10 for platforms 1,024 x 768 @ 12 for commanders Short form message window; minimizes user input for fast operation; one button send with predefined addresses 17. 18. Video Imagery PROCESS MOTION IMAGERY TUAV DIVISION TOC BRIGADE TOC Other Imager Sources BATTALION TOC Aircraft Task Division Real-Time Video Non-Real-Time Video Non-Real-Time Video Request Brigade Real-Time Video Mission Task Information Non-Real-Time Video Request Battalion Real-Time Video Non-Real-Time Video Non-Real-Time Video Non-Real-Time Video Request TUAV 19.

 • RAID

20.

  • Streaming Video
  • MPEG-2
  • Multicasting

21.

  • Video-on-Demand
  • Video Server

22. Video Mosaic Fused Product MTI Extraction From Video Video Alerts Telemetry Video Stream Video Screener Exploitation Workstation Imagery MC&G Terrain ORB SHOOTER:LATCH 36 TGT:3 TANKSVICINITY CP SNAKE POSITION:TANK 1 @33 22 13 N115 30 35W TANK 2 @33 22 11 N115 30 32W TANK 3 @33 22 08 N115 30 31W ORDNANCE:LATCH CHOICE DESCRIPTION: THREE TANKS PRETEND-ING TO BE DEAD, MIXED WITH TANK HULKS FRIENDLIES:NONE NEAR CP SNAKE NOTES: TGT AREA OVERVIEW5X5 nmi 2X2 nmi CLOSE-UP WITH TANKS IN AREA CLOSE OF JUST 3 TANKS MAX RES. TANK 1/TANK 2/TANK 3 A U T O D A Y N I G H T O F F C O N T B R T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 RTIC Products t k-1 t k t k+1 23. ;

24.

 • ;
 • 8mm

25.

 • ;
 • (2)UAV 8 =896GB
 • 896GB / 5,5 = 162,9GB( MPEG-2)

26.

 • 3-5 ;
 • packet switching

27. Geo-referenced Mosaic Geo-referenced Video Image Predator Video Target Location TLE 28.

 • HARDWARE ;

29.

  • Video Server
 • RAID 3( )
 • RAID 6(Video Server)
 • Streaming

30. ()