ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α...

42
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ –ΤΜΗΜΑ : Α 3 Ατομικό έργο ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ της μαθήτριας Πετράκης Ιωάννας Καθηγητής: ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

Transcript of ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α...

Page 1: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012

ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΑΞΗ –ΤΜΗΜΑ : Α 3

Ατομικό έργο

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ της μαθήτριας Πετράκης Ιωάννας

Καθηγητής: ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

Page 2: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ……………………………………………………………………………….σελίδα 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1α. Σημασία επικοινωνιακών συστημάτων………………......……..σελίδα 2

1β. Κυριότεροι δέκτες επικοινωνιακών συστημάτων…………...σελίδα 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

2α. Τα πρώτα βήματα …............................................................σελίδα 6

2β. Η εξέλιξη του ραδιοφώνου …..………………………………………..…σελίδα 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3α. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του στην κοινωνία ……..σελίδα 12

3β. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία …………..σελίδα 14

3γ. Ραδιόφωνο και πολιτισμός ………………………………………………σελίδα 14

Page 3: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

4α. Υλικά μέρη του ραδιοφώνου …………………………………………σελίδα 16

4β. Τρόπος λειτουργίας ……………………………………………...……..σελίδα 18

4γ. Είδη ραδιοφώνου ………………………………………………………..σελίδα 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ.........................................................................σελίδα 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο :ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ .........................σελίδα 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο :ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ …………………………………………………………………..σελίδα 33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ……………………………………………………….Σελίδα 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ………………………………Σελίδα 37

ΠΗΓΕΣ

Page 4: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τον τεχνολογικό πολιτισμό αυτό που αναμφίβολα εδώ

και ένα αιώνα τουλάχιστον κερδίζει την μέγιστη προτίμηση

είναι το ραδιόφωνο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το ραδιόφωνο

είναι ο καλύτερος «φίλος» του ανθρώπου μετά το βιβλίο.

Το ραδιόφωνο αποτελεί συντροφιά για τους οδηγούς , τους

ταξιδιώτες, τους ασθενείς, τους γέροντες, τους μοναχικούς

ανθρώπους κλπ. Ενημερώνει , ψυχαγωγεί , διασκεδάζει,

καλλιεργεί και αναπτύσσει την φαντασία.

Επέλεξα λοιπόν το ραδιόφωνο για το ατομικό μου έργο

επειδή ήθελα να μάθω πως λειτουργεί από μικρή. Πάντα

απορούσα για αυτή την μικρή φωνή που βγαίνει από τα

ηχεία. Για αυτό θα προσπαθήσω να ανακαλύψω πως

γίνεται.

Page 5: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1 α. Σημασία επικοινωνιακών συστημάτων

Ο όρος επικοινωνίες αναφέρεται στην αποστολή, στην παραλαβή αλλά και στην επεξεργασία της πληροφορίας από ηλεκτρικά μέσα. Έτσι η επικοινωνία άρχισε το 1840 με τον τηλέγραφο, αναπτύχθηκε με την τηλεφωνία μερικές δεκαετίες αργότερα και με το ραδιόφωνο στις αρχές του αιώνα μας. Το επικοινωνιακό σύστημα υπάρχει ώστε να μεταδίδει ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα προέρχεται από την πηγή πληροφορίας, η οποία το δημιουργεί. Χρειάζεται πολύ δουλειά έτσι ώστε το μήνυμα να γίνει κατάλληλο για μετάδοση. Το μήνυμα λαμβάνει ένας δέκτης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία και πολυπλοκότητα δεκτών. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

Page 6: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

3

Σε ένα μοντέρνο επικοινωνιακό σύστημα, πριν ακόμα

έρθει το στάδιο της μετάδοσης, μας ενδιαφέρει η

ταξινόμηση, η επεξεργασία και η αποθήκευση της

πληροφορίας. Το επόμενο βήμα είναι η μετάδοση της

πληροφορίας, η οποία συνοδεύεται από περαιτέρω

επεξεργασία και φιλτράρισμα του θορύβου. Τελικά

έχουμε την λήψη της πληροφορίας, που μπορεί να

περιλαμβάνει κάποια βήματα επεξεργασίας όπως

αποκωδικοποίηση, αποθήκευση και μεταγλώττιση.

Τέτοιου είδους επικοινωνίες περιλαμβάνουν η

ραδιοτηλεφωνία και η τηλεγραφία, η κινητή

επικοινωνία , η επικοινωνία υπολογιστών, τα ραντάρ.

Page 7: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

4

1β. Κυριότεροι δέκτες επικοινωνιακών

συστημάτων

Οι δέκτες λαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες

μέσω των «κεραιών» τους , τις οποίες αποκωδι-

κοποιούν και μας μεταδίδουν. Κυριότεροι δέκτες

είναι:

Τηλεόραση σύστημα τηλεπι-

κοινωνίας που χρησιμεύει

στη μετάδοση και λήψη

κινούμενων εικόνων και

ήχου εξ αποστάσεως.

Σταθερό-κινητό τηλέφωνο κι οι εφαρμογές

του συσκευή συνδιάλεξης η οποία

μεταφέρει τον ήχο μέσω ηλεκτρικών και

ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Page 8: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

5

Η/Υ – Διαδίκτυο γνωστό συνήθως και

με την αγγλική άκλιτη ονομασία Internet,

είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας , που

επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ

οποιουδήποτε διασυνδεδεμένου υπολογιστή.

Ραντάρ βασικό ηλεκτρονικό σύστημα

ηλεκτρομαγνητικού εντοπισμού και

παρακολούθησης ακίνητων και κινητών

στόχων

Δορυφορικά συστήματα επικοινωνίες που

επιτυγχάνονται με τη χρήση των

δορυφόρων.

Page 9: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

2α. Τα πρώτα βήματα

Το 1865 ο Μάξγουελ εξέφρασε τη θεωρία της

ραδιοτηλεγραφίας. Υποστήριξε την ύπαρξη

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που έχουν τα ίδια

φυσικά χαρακτηριστικά με το φως , διαφέρουν όμως

από αυτό αποκλειστικά και μόνο στο μήκος του

κύματος .Η θεωρία του Μάξγουελ έγινε δεκτή με

πολλές επιφυλάξεις από το επιστημονικό κόσμο της

εποχής του, όμως τα πειράματα του Χερτζ

επαλήθευσαν αυτή τη θεωρία (1886-1889). Ο Χερτζ

κατάφερε να παράξει , να παρατηρήσει και να

μελετήσει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Μπορούμε

να πούμε ότι από την εποχή του Χερτζ εφευρέθηκε η

ραδιοτηλεγραφία , όμως δεν είχε γίνει το δεύτερο

μεγάλο βήμα , η πρακτική εφαρμογή της .

Καθοριστική ήταν η συμβολή του ρώσου Α.Σ. Ποπόφ ο

οποίος , το 1895 , εφηύρε πλήρη διάταξη λήψεως των

Page 10: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

7

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων , τα οποία παράγονται

κατά τις ατμοσφαιρικές διαταραχές . Ανακάλυψε ότι

με τη σύνδεση ενός κατακόρυφου αγωγού – κεραίας

προέκυψε μια αύξηση στην ευαισθησία της συσκευής

λήψης . Ο Ποπόφ εφάρμοσε στην πράξη αυτό το δέκτη

για να αναγνωρίσει απομακρυσμένες θύελλες.

Ένα χρόνο μετά τον Ποπόφ , ο ιταλός Μαρκόνι

συνδύασε το πομπό του Χερτζ με κάποιες βασικές

τροποποιήσεις , με το δέκτη του Ποπόφ και

πραγματοποίησε την πρώτη ραδιοτηλεγραφική

σύνδεση. Έτσι καταφέρνει να στείλει ασύρματο σήμα

σε απόσταση 3km. Με τη συσκευή αυτή ο Ιταλός

Μαρκόνι πηγαίνει στην Αγγλία - που ήταν η

μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της εποχής - και ιδρύει

την εταιρεία 'Marconi Wireless telegraph', η οποία

προσφέρει υπηρεσίες στη ναυσιπλοΐα. Τα

ραδιοκύματά του δεν μετέδιδαν φωνή αλλά σήματα

Μορς.

Ο Μαρκόνι παρακολουθεί τους συνεργάτες του να ανεβάζουν μία κεραία με χαρταετό

Δεκέμβριος 1901

Page 11: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

8

Αργότερα ήρθε ο De Forest για να ανακαλύψει την

τρίοδο Λυχνία (audion). Το «audion» έγινε ένα βασικό

συστατικό σχεδόν σε όλα τα ραδιόφωνα, τα ραντάρ,

την τηλεόραση, και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

μέχρι που στις αρχές της δεκαετίας του ’50 τα τραν-

ζίστορ άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως.

Τρίοδος λυχνία Audion του 1906

Μέχρι τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο το ραδιόφωνο είναι

ένα μέσο χρησιμοποιούμενο σε ερασιτεχνική βάση και

δεν είναι καθόλου ανεπτυγμένο ή διαδεδομένο

Page 12: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

9

2β. Η εξέλιξη και εξάπλωσή του

Σταθμός για την ιστορία του ραδιοφώνου αποτελεί η έμπνευση ενός Αμερικανού, του Frank Conrad, ο οποίος εργαζόταν ως μηχανικός και ερασιτεχνικά ασχολείτο με το ραδιόφωνο και τον αθλητισμό. Ο

Conrad βγήκε στον αέρα με το ραδιόφωνο για να μεταδώσει τα αποτελέσματα των αγώνων. Την εκπομπή του Conrad, που ουσιαστικά αυτός θεωρείται ο πατέρας του ραδιοφώνου, πήρε η εταιρεία Westing House και τη μεγάλωσε. Στις 20 Νοεμβρίου 1920 λειτούργησε ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός, ο K.D.K.A., που λειτουργεί ακόμη και σήμερα.

Frank Conrad

Το 1926 έχουμε την παραγωγή ενός δέκτη αρκετά εύχρηστου, ποιοτικού και φτηνού. Από τότε το ραδιόφωνο κατακτά ένα πολύ ευρύ κοινό. Στην πο-ρεία έχουμε τη σύσταση και της νομοθεσίας για την οργάνωση των σταθμών και των συχνοτήτων. Η εδραί-ωση όμως του ραδιοφώνου έρχεται μετά το 1930, όπου σ' αυτή την περίοδο δημιουργείται το καλά οργανωμένο δίκτυο σταθμών (κρατικών και ιδιω-τικών) τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη.

Ο αριθμός των ραδιοφωνικών σταθμών αυξήθηκε σ΄όλο τον κόσμο από 600 περίπου κατά το τέλος του 1925 σε 1300 το 1935 και υπήρχαν τουλάχιστον 10.000 σταθμοί στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Page 13: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

10

Στα τέλη της δεκαετίας του '40 με αρχές της δεκαετίας του '50 το ραδιόφωνο αποκτά ένα νέο ανταγωνιστή, την τηλεόραση η οποία έχει στα χέρια της ένα πολύ δυνατό όπλο έναντι του ραδιοφώνου, την εικόνα. Η ακροαματικότητα του ραδιοφώνου πέφτει κατακό-ρυφα και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ψάχνουν λύσεις. Η λύση έρχεται το '50-'60 με την εμφάνιση της δημοφι-λέστατης μουσικής Rock 'n Roll. Η κρίση ξεπερνιέται και το ραδιόφωνο καθιερώνεται ως αποκλειστικά ψυχαγωγικό-μουσικό μέσο.

Τέλη δεκαετίας του '70 ουσιαστικά το ραδιόφωνο

εισέρχεται στην τελευταία φάση της ωριμότητάς του.

Τις λυχνίες αντικαθιστούν τα

μικρά τρανζίστορ. Το ραδιόφωνο

και το κασετόφωνο

συνδυάζονται σε μια συσκευή. Τη

δεκαετία του ΄80 η σμίκρυνση

των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Διάφοροι τύποι τρανζίστορ παράλληλα με την αλματώδη βελ-

τίωση στα χαρακτηριστικά τους δίδει την δυνατότητα

στους σχεδιαστές να παρουσιάσουν το πρώτο ραδιό-

φωνο τσέπης σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας.

Η πλημμυρίδα πια της ψηφιακής τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην μεγάλη εξάπλωση του ραδιοφώνου. Υπάρχει πλέον παντού :στο αυτοκίνητο , στο στερεο-φωνικό , στο κινητό , στην τηλεόραση , στο δια-δίκτυο, στο MP3-4 κ.α.

Page 14: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

11

Page 15: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3α. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του

ραδιοφώνου ως προς την κοινωνία

Πάντα ο άνθρωπος ήθελε να επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του, να πληροφορείται , να πληρο-φορεί και να επηρεάζει τις σκέψεις των άλλων . Ένα από τα μέσα άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης είναι το ραδιόφωνο.

Το ραδιόφωνο μαζί με τα άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας – ενημέρωσης μορφοποιεί τη σκέψη των ανθρώπων και διαμορφώνει την κοινή γνώμη διοχετεύοντας πληροφορίες ,ιδέες, απόψεις και ασκώντας κριτική επί παντός θέματος .Δίνει άμεση και έγκαιρη ενημέρωση με απλό , άμεσο και εύληπτο λόγο. Υπάρχει άμεση επικοινωνία των ακροατών μέσω τηλεφώνου ή μηνυμάτων . Λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και βρίσκεται σε όλα τα νοικοκυριά.

Page 16: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

13

Αναπτύσσει την κρίση και τη φαντασία χωρίς να απαιτεί προσήλωση όπως η τηλεόραση .

Χρειάζεται όμως επαγρύπνηση από το κοινό ώστε να μην απορροφά άμεσα και αβασάνιστα τα μεταδιδό-μενα. Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι οι πάντες επιδιώκουν και δέχονται την οποιαδήποτε προβολή και στήριξή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας – ενημέρωσης.

Ραδιοφωνική εκπομπή

Page 17: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

14

3β. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του

ραδιοφώνου ως προς την οικονομία

Το ραδιόφωνο βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της

οικονομίας. Αφενός μεν επειδή προσφέρει θέσεις

εργασίας (παραγωγοί, ηχολήπτες, παρουσιαστές κ.α.)

αφετέρου μέσω των διαφημίσεων -που είναι

φθηνότερες από ότι στην τηλεόραση- βοηθάει στην

προώθηση και πώληση προϊόντων και γενικότερα στο

οικονομικό αλισβερίσι. Πο-

λλές φορές όμως αυτό οδη-

γεί στην υπερκατανάλωση

και στην αγορά προϊόντων

που δεν είναι απαραίτητα.

3γ. Ραδιόφωνο και πολιτισμός

Το ραδιόφωνο βοηθάει στην ανάπτυξη και προώθηση

της μουσικής , ενώ υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί

Page 18: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

15

για όλες τις προτιμήσεις : έντεχνο τραγούδι , λαϊκό ,

κλασσική μουσική , εκκλησιαστική μουσική .

Παλαιότερα είχε βοηθήσει και στην εξέλιξη του

θεάτρου. Στις θεατρικές αίθουσες παρατηρείται

όξυνση και των δύο αισθήσεων, δηλαδή της όρασης

και της ακοής . Το οπτικό και ακουστικό πεδίο του

κοινού περιορίζεται αφενός στις κινήσεις των ηθο-

ποιών και αφετέρου στους διαλόγους και τη μουσική

του έργου. Στο ραδιόφωνο, όμως, έχουμε ένα "αό-

ρατο" θέατρο. Το κοινό πρέπει να χρησιμοποιήσει όσο

το δυνατό πιο προσεκτικά την αίσθηση της ακοής. Το

αυτί λειτουργεί τώρα όπως λειτουργεί το μάτι στο

κανονικό θέατρο ή στην τηλεόραση, καθώς καλείται

να κατανοήσει τον ήχο για να δημιουργήσει μετά την

εικόνα. Έτσι, στο ραδιοφωνικό θέατρο η ακοή μετα-

μορφώνεται σε όραση, αφήνοντας τη φαντασία μας

να παίξει το δικό της θέατρο με τα δικά της σκηνικά

και τις δικές της φυσιογνωμίες.

Πολλές θεατρικές παραγωγές στο παρελθόν , όπως «Η

Λιλιπούπολη», είχαν μεγάλη επιτυχία . Δυστυχώς με

την ανάπτυξη της τηλεόρασης , του διαδικτύου και

γενικότερα της τεχνολογίας οι θεατρικές παραγωγές

πια εκλείπουν.

Page 19: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

4α. Υλικά μέρη του ραδιοφώνου

Ένα ραδιόφωνο αποτελείται βασικά από τα εξής μέρη: 1.Από το τμήμα της υψηλής συχνότητας ,αμέσως μετά την κεραία η οποία συλλαμβάνει τα ραδιοκύματα. Στο τμήμα αυτό γίνεται η επεξεργασία του διαμορφωμένου κύματος.

Page 20: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

17

2. Από το τμήμα της φωράσεως. Στο τμήμα αυτό ξεχωρίζεται και κρατείται το σήμα της διαμορφώσεως. 3. Από το τμήμα της ενισχύσεως της χαμηλής συχνότητας . Το ενισχυμένο σήμα οδηγείται τελικά στο μεγάφωνο και έτσι ακούμε τους ήχους.

Page 21: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

18

4β.Τρόπος λειτουργίας του

Το σήμα που ταξιδεύει στο αέρα λέγεται φέρον, ακριβώς επειδή μεταφέρει επάνω του τον ήχο και τις πληροφορίες. Η διαδικασία φόρτωσης και μεταφοράς του ήχου και των πληροφοριών λέγεται διαμόρφωση.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαμόρφωσης αλλά οι δύο βασικότεροι που χρησιμοποιούνται στο ραδιόφωνο είναι :

AM (Aρχικά των αγγλικών λέξεων Amplitude Modulation = Διαμόρφωση κατά πλάτος

FM (Frequency Modulation = Διαμόρφωση κατά συχνότητα).

Page 22: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

19

Στα ραδιόφωνο το ραδιοφωνικό σήμα συλλέγεται ( με αποκλεισμό των άλλων ραδιοφωνικών σημάτων ). Για το διαμορφωμένο κατά πλάτος σήμα (AM) το κύκλωμα λέγεται φωρατής και για το διαμορφωμένο κατά συχνότητα (FM) λέγεται διευκρινιστής. Κατόπιν το σήμα αποδιαμορφώνεται , ενισχύεται και τροφοδοτεί το μεγάφωνο, το οποίο αναπαράγει τον αρχικό ήχο.

Πλακέτα ραδιοφώνου

Page 23: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

20

4γ.Είδη ραδιοφώνου

Το αναλογικό ή συμβατικό ραδιόφωνο. Ο τρόπος διαμόρφωσης του σήματος έχει ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό των συχνοτήτων για χρήση από τα AM και τα FM, ενώ ανάλογα με το σκοπό ορίζονται συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων (π.χ. τα εμπορικά ραδιόφωνα στην Ευρώπη και την Αμερική εκπέμπουν στις συχνότητες FM 87.5-108). Άλλες περιοχές συχνοτήτων χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς όπως π.χ. από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Το ψηφιακό ραδιόφωνο αποτελεί νεότερο τεχνολογικά επίτευγμα, με διάφορες τεχνολογίες που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της δοκιμής ή της αρχικής εφαρμογής. Μεταξύ αυτών των τεχνολογιών, το DAB, το οποίο λειτουργεί στην περιοχή πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) και διαθέτει πολλών ειδών πρόσθετες διαδραστικές υπηρεσίες είναι αρκετά διαδεδομένο στην Βρετανία και την Ιρλανδία, αλλά αναπτύσσεται αργά λόγω του υψηλού κόστους των δεκτών.

Page 24: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

21

Το δορυφορικό ραδιόφωνο, το οποίο χρησιμοποιεί κανάλια στα πλαίσια του προτύπου της δορυφορικής ψηφιακής τηλεόρασης , ούτως ώστε να μεταδίδεται μόνον ήχος.

Το Διαδικτυακό ραδιόφωνο (ραδιόφωνο του Διαδικτύου, που εκπέμπει αρχεία ροής (δηλαδή επιφορτώνεται το αρχείο σε πραγματικό χρόνο, ο ήχος φορτώνεται εκείνη την στιγμή που παίζει) και περιλαμβάνει και το Podcasting , που είναι η εμπορική ονομασία της μεταφόρτωσης ηχογραφημένων εκπομπών.

Page 25: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΧΕΔΙΑΓΡΜΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Εισαγωγή

Εικόνα 1 .Το ραδιόφωνο σύντροφος των οδηγών

Εικόνα 2 . Το ραδιόφωνο σύντροφος των γερόντων

Το ραδιο

Page 27: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

24

Εικόνα 5. Τηλέφωνα

Εικόνα 6. Το διαδίκτυο

Εικόνα 7. Το ραντάρ

Page 28: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

25

Κεφάλαιο 2Ο

Εικόνα 8. Τα δορυφορικά συστήματα

Εικόνα 8. Ο Μαρκόνι παρακολουθεί τους συνεργάτες του να ανεβάζουν μία κεραία με

χαρταετό Δεκέμβριος 1901

Page 29: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

26

Εικόνα 9. Τρίοδος λυχνία Audion του 1906

Εικόνα 10. Frank Conrad

Εικόνα 11 . Διάφοροι τύποι τρανζίστορ

Page 30: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

27

Εικόνα 12. Εξάπλωση ραδιοφώνου

Page 31: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

28

Κεφάλαιο 3Ο

Εικόνα 13. Ραδιοφωνική εκπομπή

Εικόνα 14. Ραδιοφωνική εκπομπή

Page 32: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

29

Κεφάλαιο 4Ο

Σχεδιάγραμμα 2 . αρχή λειτουργίας ραδιοφώνου

Εικόνα 15. Τμήμα φωράσεως

Εικόνα 16 . Τμήμα ενισχύσεως

Page 33: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

30

Εικόνα 17. AM-FM

Εικόνα 18 . Πλακέτα ραδιοφώνου

Εικόνα 19 . Συμβατικό ραδιόφωνο

Page 34: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

31

Εικόνα 20. Ψηφιακό ραδιόφωνο

Εικόνα 21. Δορυφορικό ραδιόφωνο

Εικόνα 32. Διαδικτυακό ραδιόφωνο

Page 35: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πρόσοψη Πλάγια Όψη

Κάτοψη

Page 36: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

1Ο ΒΗΜΑ: Σχεδιάζουμε πάνω στο

κότρα πλακέ τα μέρη του ραδιο-

φώνου.

2Ο ΒΗΜΑ: Κόβουμε με το πριόνι

τα μέρη του ραδιοφώνου και τα

λειαίνουμε με γυαλόχαρτο τις

άκρες .

3Ο ΒΗΜΑ :Κόβουμε τη λινάτσα

και καλύπτουμε εσωτερικά την

πρόσοψη .

4Ο ΒΗΜΑ : τοποθετούμε το

ποτενσιόμετρο στην τρύπα της

πρόσοψης

Page 37: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

34

5Ο ΒΗΜΑ : Τοποθετούμε το

διακόπτη στο αριστερό πλάγιο

τοίχωμα και τη βίδα υποδοχής

του ξύλινου τροχού της έντασης

του ήχου.

6Ο ΒΗΜΑ: Κολλάμε τις 2 ξύλινες

λωρίδες για να φτιάξου με τη

βάση του ραδιοφώνου.

7Ο ΒΗΜΑ: Λιμάρουμε με ράσπα

τις άκρες της βάσης του ραδιο-

φώνου

8Ο ΒΗΜΑ: Τοποθετούμε τους

ξύλινους τροχούς με ξυλόκολλα .

9Ο ΒΗΜΑ : Κολλάμε με ξυλόκολλα

όλα τα ξύλινα μέρη του ραδιο-

φώνου.

10Ο ΒΗΜΑ: Κολλάμε τους πυκ-

νωτές και το πηνίο στην πλα-

κέτα κι έπειτα τοποθετούμε την

πλακέτα με το ηχείο στο

ραδιόφωνο.

Page 38: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

35

11Ο ΒΗΜΑ: Βάφουμε το

ραδιόφωνο με κασσία.

Το ραδιόφωνο πλέον είναι έτοιμο

Page 39: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΚΑΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1. ΠΡΙΟΝΙ ΣΕΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

2. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

3. ΚΟΛΗΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ

4. ΡΑΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

5. ΠΕΝΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΟ

6. ΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

7. ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΥΠΗΣΩ ΤΟ ΚΟΤΡΑ ΠΛΑΚΕ

Page 40: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ

1. ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ 1 0.50

2. ΞΥΛΙΝΗ ΛΩ-

ΡΙΔΑ 2

3. ΚΟΤΡΑ ΠΛΑ-

ΚΕ 1

4. ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

2

5. ΛΙΝΑΤΣΑ 1 20.00€

6. ΠΛΑΚΕΤΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 1

7. ΠΥΚΝΟΤΗΣ 12

8. ΣΗΡΜΑ 1

9. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 1 -

10. ΚΑΛΑΙ 0.50€

Page 41: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

38

11. ΚΑΣΣΙΑ -

12. ΚΟΛΛΑ

ΣΤΙΓΜΗΣ -

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 21.00€

Page 42: ΡΑΙΟΦΩΝΟ - irantousis.gr_TAKSIS/... · σσαικό σχεδόν σε όλα α ραδιόφωνα, α ρανάρ, ην ηλεόραση, και ος ηλεκρονικούς

39

ΠΗΓΕΣ

http://cpjournalist.wordpress.com/

http://www.radiofono.gr/museum/tsigiridis.htm

http://el.wikipedia.org/wiki/

http://www.diplomatikoperiskopio.com

http://www.vlioras.gr

http://4dim-iliou.att.sch.gr

http://www.radiofono.gr/node/301

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ «ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» - ΤΟΜΟΣ 11ος - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΥΩΝ

– ΑΘΗΝΑ 1979- ΣΕΛΙΔΕΣ 2276-2284