1 ος τρόπος:

21

description

1 ος τρόπος:. 2 ος τρόπος:. 3 ος τρόπος:. Ορισμός πλήθους, απόστασης & κλίμακας κινητών παραθύρων άποψης. Για να διαχειρισθείτε τις υπάρχουσες ή να δημιουργήσετε νέες διατάξεις εκτύπωσης χρησιμοποιείστε την εντολή layout , η οποία εκτελείται ως εξής: από το πληκτρολόγιο: layout - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 1 ος τρόπος:

1ος τρόπος:

2ος τρόπος:

3ος τρόπος:

Ορισμός πλήθους, απόστασης & κλίμακας κινητών παραθύρων άποψης

Για να διαχειρισθείτε τις υπάρχουσες ή να δημιουργήσετε νέες διατάξεις εκτύπωσης χρησιμοποιείστε την εντολή layout, η οποία εκτελείται ως εξής:

• από το πληκτρολόγιο: layout

• από το πληκτρολόγιο: lo

Η εντολή Pagesetup

Για τη διαμόρφωση μίας ολόκληρης σελίδας (διάταξης) εκτύπωσης χρησιμοποιείται η εντολή pagesetup. Η εντολή εκτελείται ως εξής:

• Από το εικονίδιο της γραμμής εργαλείων Layouts.

• Από το πτυσσόμενο μενού: File → Page Setup…

• Από το πληκτρολόγιο pagesetup

Δημιουργία κινητών παραθύρων απόψεων: Η εντολή Mview

Με αυτήν την εντολή, δημιουργούνται πολλαπλά παράθυρα απόψεων σε κάποια διάταξη εκτύπωσης. Η εντολή εκτελείται ως εξής:

• Από το πτυσσόμενο μενού: ViewViewports (μία από τις επιλογές)

• Από το πληκτρολόγιο: mview

• Από το πληκτρολόγιο: mv