παρουσίαση Project

of 34 /34
Οι Φυσικές Επιστήμες μέσα από τον Παραμορφωτικό Φακό της 7 ης Τεχνης

Embed Size (px)

Transcript of παρουσίαση Project

  • 1. 7

2. . ( ) . 3. Mission Impossible IV . parking. 100m.sec4.46.1910219821 22=== tttghhkmsmtg 1626,345455.410 ===== 4. Mission Impossible IV 5. 160km/h. Hollywood . 6. James BondSkyfall 7. Skyfall O James bond 98. . , .sec4.46.1910219821 22=== tttghhkmsmtg 4.1586,344444.410 ===== 8. Moonracker 9. Moonracker James bond , ( ). . 10. : No name : , , , , : . 11. : Ghost (- ). ( 180 ). ( ;) 12. Ghost 13. () - , ; , : . m, , . 14. 180 . ; 15. , . , , . , , . 180 , . 16. , twilight vampire diaries ; . , . 2x1=2 . 17. , 2 , 2. 2x2=4 . , n . : 18. 33 . , . 19. , , , , , , . 20. . 101000km 1. , R=7000kmmkmrkmd 51055001000 ===sm100001 =tD = 1 tR = 2 21. : ( ) (Big Ivan) .smttRD7001007000010000700101000222121===== TJKDRrKmK 1421322 1083221= == 22. , , , . 23. 1. .2. : 3. 57 . 24. . m=80 kg ( ) 0.9 GW. => t= => t=1,8 sec = 3min = 5 h = 20833 d= 57 years.( ) JEcmE 171628210721098010380 ====tWP =smc 8103= 25. , , . 26. ( ): . : . . 27. ; . Star Trek . 28. , A Space Odyssey 2001 . . 29. -: A Space Odyssey 2001 . , . . , . 30. R 31. RmwNF2===TR=2gmw =mRTgRTRgFTRRmgmFRTRmwF22510430104442222222222======= == 32.