ΠΑΡΣΚΕΥΗΣ ΚΝΣΟΝΜΒΒΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ...

of 6 /6
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 011 COMPIEGNE 1 CHASE 3300 7 25.000 13:05 PMU 012 FAIRVIEW 1 FLAT 1000 15 4.300 13:30 PHUMELELA 013 COMPIEGNE 2 CHASE 3900 6 55.000 13:40 PMU 014 FAIRVIEW 2 FLAT 1600 17 4.300 14:00 PHUMELELA 015 COMPIEGNE 3 CHASE 3900 8 53.000 14:10 PMU 016 FAIRVIEW 3 FLAT 1900 12 4.300 14:35 PHUMELELA 017 COMPIEGNE 4 HURDLE 3400 8 50.000 14:40 PMU 018 FAIRVIEW 4 FLAT 2200 11 4.300 15:10 PHUMELELA 019 SAINT-CLOUD 5 FLAT 1600 13 52.000 15:35 PMU 020 FAIRVIEW 5 FLAT 1200 12 4.300 15:45 PHUMELELA 021 SAINT-CLOUD 6 FLAT 1600 18 26.000 16:05 PMU 022 FAIRVIEW 6 FLAT 1400 11 5.000 16:25 PHUMELELA 023 SAINT-CLOUD 7 FLAT 2100 14 40.000 16:35 PMU 024 FAIRVIEW 7 FLAT 1400 7 7.200 17:00 PHUMELELA 025 SAINT-CLOUD 8 FLAT 2100 14 23.000 17:05 PMU 026 FAIRVIEW 8 FLAT 1400 13 4.300 17:35 PHUMELELA 01 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ GREEK TRAINERS' ASSOCIATION CUP FLAT 1100 8 5.000 18:00 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΑΘΛΟ ΙΠΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ FLAT 1000 7 5.600 18:30 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ 027 GREYVILLE 3 FLAT 1600 10 6.050 18:45 PHUMELELA 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ FLAT 1000 11 7.800 19:00 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ 028 GREYVILLE 4 FLAT 1400 15 6.000 19:15 PHUMELELA 04 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ EUROPEAN TRAINER MAGAZINE TROPHY FLAT 1000 7 8.300 19:30 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ 029 GREYVILLE 5 FLAT 1400 15 6.050 19:45 PHUMELELA 05 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ EUROPEAN TRAINERS' FEDERATION CUP FLAT 1000 8 8.300 20:00 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ 030 GREYVILLE 6 FLAT 1400 11 6.950 20:15 PHUMELELA 06 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΑΘΛΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ FLAT 1575 7 5.000 20:30 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ 031 GREYVILLE 7 FLAT 2000 9 6.950 20:45 PHUMELELA 032 GREYVILLE 8 FLAT 2000 14 6.000 21:15 PHUMELELA 033 NEWCASTLE 5 FLAT 1600 10 6.700 21:45 GBI 034 NEWCASTLE 6 FLAT 1600 10 6.700 22:15 GBI ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 011 COMPIEGNE 1 13:05 013 COMPIEGNE 2 13:40 015 COMPIEGNE 3 14:10 017 COMPIEGNE 4 14:40 019 SAINT-CLOUD 5 15:35 021 SAINT-CLOUD 6 16:05 023 SAINT-CLOUD 7 16:35 025 SAINT-CLOUD 8 17:05 ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔ 01 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ GREEK TRAINERS' ASSOCIATION CUP 18:00 01-02-03-04-05-06 01-02 01-02 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΑΘΛΟ ΙΠΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 18:30 02-03 02-03 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 19:00 03-04-05-06 03-04 03-04 04 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ EUROPEAN TRAINER MAGAZINE TROPHY 19:30 04-05 04-05 05 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ EUROPEAN TRAINERS' FEDERATION CUP 20:00 05-06 05-06 06 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΑΘΛΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 20:30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 ΣΥΝΘΕΤΟ 012 FAIRVIEW 1 13:30 012-014-016 012-014 014 FAIRVIEW 2 14:00 014-016-018 014-016 016 FAIRVIEW 3 14:35 016-018-020 016-018-020-022-024-026 016-018 018 FAIRVIEW 4 15:10 018-020-022 018-020-022-024 018-020 020 FAIRVIEW 5 15:45 020-022-024 020-022 022 FAIRVIEW 6 16:25 022-024-026 022-024 024 FAIRVIEW 7 17:00 024-026 026 FAIRVIEW 8 17:35 027 GREYVILLE 3 18:45 027-028-029 027-028-029-030-031-032 027-028 028 GREYVILLE 4 19:15 028-029-030 028-029-030-031 028-029 029 GREYVILLE 5 19:45 029-030-031 029-030 030 GREYVILLE 6 20:15 030-031-032 030-031 031 GREYVILLE 7 20:45 031-032 032 GREYVILLE 8 21:15 ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 033 NEWCASTLE 5 21:45 034 NEWCASTLE 6 22:15

Embed Size (px)

Transcript of ΠΑΡΣΚΕΥΗΣ ΚΝΣΟΝΜΒΒΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ...

 • ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ011 COMPIEGNE 1 CHASE 3300 7 25.000 13:05 PMU012 FAIRVIEW 1 FLAT 1000 15 4.300 13:30 PHUMELELA013 COMPIEGNE 2 CHASE 3900 6 55.000 13:40 PMU014 FAIRVIEW 2 FLAT 1600 17 4.300 14:00 PHUMELELA015 COMPIEGNE 3 CHASE 3900 8 53.000 14:10 PMU016 FAIRVIEW 3 FLAT 1900 12 4.300 14:35 PHUMELELA017 COMPIEGNE 4 HURDLE 3400 8 50.000 14:40 PMU018 FAIRVIEW 4 FLAT 2200 11 4.300 15:10 PHUMELELA019 SAINT-CLOUD 5 FLAT 1600 13 52.000 15:35 PMU020 FAIRVIEW 5 FLAT 1200 12 4.300 15:45 PHUMELELA021 SAINT-CLOUD 6 FLAT 1600 18 26.000 16:05 PMU022 FAIRVIEW 6 FLAT 1400 11 5.000 16:25 PHUMELELA023 SAINT-CLOUD 7 FLAT 2100 14 40.000 16:35 PMU024 FAIRVIEW 7 FLAT 1400 7 7.200 17:00 PHUMELELA025 SAINT-CLOUD 8 FLAT 2100 14 23.000 17:05 PMU026 FAIRVIEW 8 FLAT 1400 13 4.300 17:35 PHUMELELA01 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ GREEK TRAINERS' ASSOCIATION CUP FLAT 1100 8 5.000 18:00 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΑΘΛΟ ΙΠΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ FLAT 1000 7 5.600 18:30 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ

  027 GREYVILLE 3 FLAT 1600 10 6.050 18:45 PHUMELELA03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ FLAT 1000 11 7.800 19:00 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ

  028 GREYVILLE 4 FLAT 1400 15 6.000 19:15 PHUMELELA04 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ EUROPEAN TRAINER MAGAZINE TROPHY FLAT 1000 7 8.300 19:30 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ

  029 GREYVILLE 5 FLAT 1400 15 6.050 19:45 PHUMELELA05 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ EUROPEAN TRAINERS' FEDERATION CUP FLAT 1000 8 8.300 20:00 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ

  030 GREYVILLE 6 FLAT 1400 11 6.950 20:15 PHUMELELA06 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΑΘΛΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ FLAT 1575 7 5.000 20:30 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ

  031 GREYVILLE 7 FLAT 2000 9 6.950 20:45 PHUMELELA032 GREYVILLE 8 FLAT 2000 14 6.000 21:15 PHUMELELA033 NEWCASTLE 5 FLAT 1600 10 6.700 21:45 GBI034 NEWCASTLE 6 FLAT 1600 10 6.700 22:15 GBI

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ011 COMPIEGNE 1 13:05013 COMPIEGNE 2 13:40015 COMPIEGNE 3 14:10017 COMPIEGNE 4 14:40019 SAINT-CLOUD 5 15:35021 SAINT-CLOUD 6 16:05023 SAINT-CLOUD 7 16:35025 SAINT-CLOUD 8 17:05

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔ01 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ GREEK TRAINERS' ASSOCIATION CUP 18:00 01-02-03-04-05-06 01-02 01-0202 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΑΘΛΟ ΙΠΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 18:30 02-03 02-0303 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 19:00 03-04-05-06 03-04 03-0404 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ EUROPEAN TRAINER MAGAZINE TROPHY 19:30 04-05 04-0505 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ EUROPEAN TRAINERS' FEDERATION CUP 20:00 05-06 05-0606 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΑΘΛΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 20:30

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 ΣΥΝΘΕΤΟ012 FAIRVIEW 1 13:30 012-014-016 012-014014 FAIRVIEW 2 14:00 014-016-018 014-016016 FAIRVIEW 3 14:35 016-018-020 016-018-020-022-024-026 016-018018 FAIRVIEW 4 15:10 018-020-022 018-020-022-024 018-020020 FAIRVIEW 5 15:45 020-022-024 020-022022 FAIRVIEW 6 16:25 022-024-026 022-024024 FAIRVIEW 7 17:00 024-026026 FAIRVIEW 8 17:35027 GREYVILLE 3 18:45 027-028-029 027-028-029-030-031-032 027-028028 GREYVILLE 4 19:15 028-029-030 028-029-030-031 028-029029 GREYVILLE 5 19:45 029-030-031 029-030030 GREYVILLE 6 20:15 030-031-032 030-031031 GREYVILLE 7 20:45 031-032032 GREYVILLE 8 21:15

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ033 NEWCASTLE 5 21:45034 NEWCASTLE 6 22:15

 • ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

  ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 νοεμβριου 2017

  013 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 13:40 Σύνολο Επάθλου: 55.000 €COMPIEGNE Εμπόδια Race 2 HAMILTON 3900m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 LUCKY NET LOVE - Ε 4 J.PLOUGANOU 71 E.CLAYEUX (S) 332121332 CANDIDE - Ε 4 B.LESTRADE 70 G.MACAIRE (S) 8811247123 DEBUT DE PRINTEMPS - Ε 4 W.DENUAULT 69 E&G.LEENDERS (S) 441374 CHOOSE ME - Ε 4 M.FARCINADE 68 MLLE ML.MORTIER 0553155 DANSE AVEC JERSEY - Ε 4 J.CHARRON 67 PH.PELTIER 191232446 LA CHAVANNE - Θ 4 A.LELIEVRE 66 A.BOISBRUNET (S) 2

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ

  011 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 13:05 Σύνολο Επάθλου: 25.000 €COMPIEGNE Εμπόδια Race 1 VERTIGE 3300m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 AMAFACON - Ε 3 D.BRASSIL 74 FM.COTTIN (S) 113412 A MAGIC MAN(IRE) - Ε 3 AD.FOUCHET 73 G.MACAIRE (S) 5655852913 CANNES BOY - Ε 3 C.SMEULDERS 72 D.WINDRIF 0324 TRIBALION - Ε 3 S.BIGOT 72 BUTEL & BEAUNEZ (S) 08876245 BALLICOD - Ε 3 T.STROMBONI 71 Y.FOUIN (S) 77326 KHEOPPS - Θ 3 J.CLAUDIC 69 C.AUBERT 121247 LILY ENKI - Θ 3 T.BLAINVILLE 67 P.LEBLANC 845763306

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ

  015 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 14:10 Σύνολο Επάθλου: 53.000 €COMPIEGNE Εμπόδια Race 3 DES COUDRAIES 3900m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 CARINA TU SEI - Θ 5 N.DESOUTTER 71 F.NICOLLE 12514152 CLOS DU CHENET - Ε 5 S.COSSART 70 MLLE I.GALLORINI 4154507183 UNION DES PICTONS - Θ 9 P.DUBOURG 69 C.DUBOURG 12121114 CHALM - Θ 5 A.LOTOUT 69 B.LEFEVRE 524316935 STORMINATOR - Ε 8 J.PLOUGANOU 68 Y.FOUIN (S) 524646 CAYO DE PAIL - Ε 8 A.LECORDIER 67 B.BEAUNEZ 29645407 L'ARGENS - Ε 9 D.BRASSIL 67 MME C.NATTIEZ 700508 MA CAGNOTTE - Θ 5 M.FARCINADE 65 Y.GOURRAUD (S) 5118

  "ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ012 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 13:30 Σύνολο Επάθλου: 4.300 €

  FAIRVIEW Επίπεδη Race 1 ITSARUSH.CO.ZA WELCOMES YOU MAIDEN PLATE (F & M) 1000mN° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 COME ON INN 10 Θ 5 R Danielson 60 Dorrie Sham 3262 COVER PAGE 1 Θ 4 * L Hewitson 60 Yvette Bremner 0643 STORYFIELDS 7 Θ 5 J Penny 60 Jacques Strydom 8844 MARMALADE FANTASY 8 Θ 4 K Zechner 60 Gavin Smith 9005 STAVROS CHRISTOS 6 Θ 4 S Khathi 60 Hekkie Strydom 0086 MEDITERANEAN MAGIC 5 Θ 4 L Mxothwa 60 Hekkie Strydom 9007 MY PREROGATIVE 13 Θ 4 R Munger 60 Hekkie Strydom 0088 KLAWERKATE 11 Θ 3 C Murray 59 Tara Laing 7229 PROFS PET 15 Θ 3 J P v'd Merwe 59 Gavin Smith 35510 BETTER TOGETHER 2 Θ 3 T Gould 59 Justin Snaith 90011 ESTIMET 14 Θ 3 C Zackey 59 Corne Spies 09812 SAIL TO MUFTI 3 Θ 3 * T Juglall -4 kg 59 Gavin Smith 09713 MACKEREL SKY 12 Θ 3 K Steyn 59 Gavin Smith 90714 CHRISTMAS CRACKER 4 Θ 3 G Cheyne 59 Alan Greeff 015 SEATTLE SPLENDOUR 9 Θ 3 X Ndlovu 59 Alan Greeff 00

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 012-014-016 ΣΥΝΘΕΤΟ: 012-014

  014 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 14:00 Σύνολο Επάθλου: 4.300 €FAIRVIEW Επίπεδη Race 2 TAB TELEBET - 0861 000 822 MAIDEN PLATE 1600m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 WISH TO LAND 13 Ε 4 G Cheyne 60 Alan Greeff 7422 RATSO RIZZO 10 Ε 4 C Murray 60 Tara Laing 7923 BIG THREE 11 Ε 4 R Danielson 60 Dorrie Sham 2054 BONUS POINT 1 Ε 4 K Zechner 60 Gavin Smith 6365 ZETTABYTE 15 Ε 4 J P v'd Merwe 60 Gavin Smith 2806 DANCING RUGA 17 Ε 4 K Steyn 60 Gavin Smith 4057 PHANTOM'S CHARM 3 Ε 5 S Khathi 60 Des J McLachlan 6698 SUPREME SWORD 5 Α 3 J Penny 58 Jacques Strydom 8839 PERFECT PEACE 7 Ε 3 R Munger 58 D A McKenzie 24410 CEZAR RITZ 2 Α 3 C Zackey 58 Grant Paddock 28611 POCKET ROCKET 4 Ε 3 T Gould 58 Hekkie Strydom 98012 ADVICE ALERT 6 Ε 3 * T Juglall -4 kg 58 Jacques Strydom 78713 NOORDHOEK PLAYER 8 Α 3 L Mxothwa 58 Grant Paddock 4714 ONE MAN BAND 14 Ε 3 * L Hewitson 58 Yvette Bremner 6015 JOHN IN FLIGHT 9 Ε 5 Reserve 1 60 Hekkie Strydom 38816 SWORDOFTHESPIRIT 12 Ε 4 Reserve 2 60 Hekkie Strydom 68917 THE DICTATOR 16 Ε 3 Reserve 3 58 Hekkie Strydom 800

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 014-016-018 ΣΥΝΘΕΤΟ: 014-016

  016 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 14:35 Σύνολο Επάθλου: 4.300 €FAIRVIEW Επίπεδη Race 3 BETTING WORLD - 087 741 2777 MAIDEN PLATE (F & M) 1900m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 QUEENS CHAPEL 10 Θ 4 S Khathi 60 Grant Paddock 3462 KOUNIA BELLA 5 Θ 4 R Munger 60 Hekkie Strydom 4493 GINGER ROSE 4 Θ 4 L Mxothwa 60 Sharon B Kotzen 8344 MAMBA MANIA 9 Θ 4 X Ndlovu 60 Alan Greeff 4425 MISCHIEVIOUS 7 Θ 4 * L Hewitson 60 Yvette Bremner 0456 SAINT - LAZARE 3 Θ 4 J P v'd Merwe 60 Gavin Smith 9787 SAMISH BAY 12 Θ 4 T Gould 60 Yvette Bremner 5498 WAHI 11 Θ 4 K Zechner 60 Gavin Smith 0089 DATA LINK 1 Θ 3 K Steyn 57 Sharon B Kotzen 04310 EVANGELINE 2 Θ 3 C Zackey 57 Corne Spies 90711 PIERA 8 Θ 3 G Cheyne 57 Alan Greeff 36412 ARCTIC RUSH 6 Θ 3 R Danielson 57 Dorrie Sham 677

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 016-018-020 ΣΥΝΘΕΤΟ: 016-018

  ΣΚΟΡ 6: 016-018-020-022-024-026

  017 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 14:40 Σύνολο Επάθλου: 50.000 €COMPIEGNE Θαμ.Εμπόδια Race 4 DE CRAON 3400m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 CANDALEX A - Ε 3 B.LESTRADE 72 G.MACAIRE (S) 46451142 CESARE DI ROMA - Α 3 L.PHILIPPERON 70 JP.GALLORINI (S) 04263 ELYT OF GOLD - Ε 3 V.BERNARD 70 J.PLANQUE 157214 MR MAXIMUM(USA) - Ε 3 A.ACKER 69 M.ROLLAND (S) 44484215225 QUAKER A - Ε 3 K.HERZOG 69 JPJ .DUBOIS 0184236 EL'BAN - Ε 3 J.CHARRON 69 PH.PELTIER 287 PEACE MAKER(GER) - Ε 3 M.FARCINADE 68 C&Y.LERNER (S) 38 EXIT TO WHERE - Ε 3 M.REGAIRAZ 67 D.BRESSOU 4

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

  018 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 15:10 Σύνολο Επάθλου: 4.300 €FAIRVIEW Επίπεδη Race 4 TABONLINE.CO.ZA MR 64 HANDICAP 2200m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 PYRAMUS 3 Ε 6 S Khathi 60 Grant Paddock 2502 DESERT WISDOM 11 Ε 4 L Mxothwa 59 Sharon B Kotzen 0333 THIRTYTWO SQUADRON 9 Ε 6 J Penny 59 Jacques Strydom 7604 CAPTAIN'S VISTA 7 Ε 5 C Murray 58.5 Tara Laing 0625 OASIS QUEEN 6 Θ 4 K Minnie 57.5 Hekkie Strydom 8856 SEATTLE SWING 10 Ε 5 J P v'd Merwe 57 Gavin Smith 2417 DIE KAT 5 Ε 7 C Zackey 56.5 Grant Paddock 2588 QUID RIDES 8 Ε 6 K Zechner 56.5 Gavin Smith 4249 ADMIRAL'S SWORD 4 Α 3 * L Hewitson 54 Yvette Bremner 22110 CAPTAIN DISKO 1 Ε 5 T Gould 53.5 D A McKenzie 47311 BRUCE'S BEAUTY 2 Ε 4 R Munger 52.5 Jacques Strydom 998

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 018-020-022 ΣΥΝΘΕΤΟ: 018-020

  ΣΚΟΡ 4: 018-020-022-024

 • ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

  ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 νοεμβριου 2017

  022 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 16:25 Σύνολο Επάθλου: 5.000 €FAIRVIEW Επίπεδη Race 6 THE MIKE JONES FM 76 HANDICAP (F & M) 1400m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 KATIES JAY 1 Θ 5 R Danielson 60.5 Justin Snaith 6532 COASTAL SPELL 4 Θ 5 G Cheyne 58.5 Alan Greeff 2213 PEONIE ROCK 8 Θ 5 * T Juglall -4 kg 54.5 Gavin Smith 9904 MINDS EYE 7 Θ 4 C Murray +0.5 kg 53.5 Tara Laing 3305 WICKED LADY JANE 5 Θ 4 J P v'd Merwe 53.5 Gavin Smith 1856 DANCE IN THE WOODS 10 Θ 6 J Penny 53 Jacques Strydom 4807 ROCKSETTE 3 Θ 3 K Zechner 52.5 Gavin Smith 9028 A WOMAN'S WILL 2 Θ 5 T Gould 52 Yvette Bremner 0869 ALTITUDE 6 Θ 4 * L Hewitson 52 Yvette Bremner 10810 STONE TOWN 9 Θ 8 K Minnie 52 Hekkie Strydom 08011 FLIGHTOFTHEFALCON 11 Θ 7 R Munger 52 Hekkie Strydom 006

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 022-024-026 ΣΥΝΘΕΤΟ: 022-024

  023 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 16:35 Σύνολο Επάθλου: 40.000 €SAINT-CLOUD Επίπεδη Race 7 ST PAIR DU MONT 2100m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 SARENDAM 7 Α 3 T.PICCONE 60 E.LELLOUCHE 1476364042 JACKSUN 13 Ε 3 A.HAMELIN 59,5 M.FIGGE 0322521013 GO FAST(IRE) 2 Α 3 P.BAZIRE 59 N.CAULLERY 331576564 MARATHON MAN(GB) 4 Α 3 G.BENOIST 57,5 C&Y.LERNER (S) 418575505 FLAME OF FAME 8 Θ 3 J.AUGE 57 HA.PANTALL 176006 BARON 12 Α 3 PC.BOUDOT 56,5 HA.PANTALL 929532317 A SUNDAY DREAM 10 Θ 3 M.BERTO 56,5 G.GEISLER 626663418 ALHORIZON 9 Θ 3 A.COUTIER 56 J.PARIZE 91320531119 ZAVERNA(IRE) 6 Θ 3 C.PACAUT 56 F.MONNIER (S) 101070541810 MONSIEUR ENZO 11 Ε 3 A.MOREAU 56 MME C.HEAD-MAAREK 74311 SPIRIT OF EAGLE 1 Θ 3 M.GUYON 55,5 T.CASTANHEIRA (S) 046671012 BO PAPA 5 Ε 3 S.PASQUIER 55 R.CHOTARD 06940613413 RISE HIT 3 Α 3 C.LECOEUVRE 54,5 R.LE GAL 406074513814 AMERICAN MASTER 14 Ε 3 I.MENDIZABAL 54,5 F.CHAPPET 6465716

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

  019 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 15:35 Σύνολο Επάθλου: 52.000 €SAINT-CLOUD Επίπεδη Race 5 TANTIEME 1600m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 MAXIMUM AURELIUS 11 Ε 4 PC.BOUDOT 59,5 FH.GRAFFARD (S) 1344532212 MIRACLE DES AIGLES 9 Ε 4 R.THOMAS 57,5 MME C.BARANDE BARBE 11319292383 NOT A BAD OUL DAY(IRE) 12 Ε 5 D.E..HOGAN 57,5 JJ.FEANE 12110141124 DICTON(GB) 2 Α 4 O.PESLIER 57,5 G.BIETOLINI 3356274385 DHEVANAFUSHI(GB) 6 Α 4 J.AUGE 57,5 HA.PANTALL 4535134016 NICE TO SEE YOU 10 Α 4 G.BENOIST 57,5 ROB.COLLET (S) 23800106937 JASNIN 8 Ε 5 E.HARDOUIN 57,5 W.HICKST 4403131138 KING PLATIN 5 Α 5 J.MONTEIRO 57,5 MME C.BARANDE BARBE 45125776509 DISCURSUS(GB) 3 Θ 3 M.BARZALONA 57 HA.PANTALL 6211610 NORMANDY SPIRIT(IRE) 7 Α 3 A.LEMAITRE 56,5 F.HEAD (S) 7142511 EQUILADY 1 Θ 4 T.PICCONE 56 P.DECOUZ (S) 171806215112 BLESSED SILENCE 13 Θ 4 M.GUYON 56 JM.BEGUIGNE 65143261213 DOLIANOVA 4 Θ 3 C.SOUMILLON 55 A.ROYER DUPRE DE 780923121

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

  020 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 15:45 Σύνολο Επάθλου: 4.300 €FAIRVIEW Επίπεδη Race 5 PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 66 HANDICAP 1200m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 TEAM GUYS 10 Ε 5 R Munger 61 Jacques Strydom 5582 BARBARELLA NIGHTS 3 Ε 4 R Danielson 59.5 Dorrie Sham 1393 VALENTINIK 9 Ε 3 * L Hewitson 59 Yvette Bremner 2604 PERFECT TALE 4 Θ 4 G Cheyne 59 Alan Greeff 3125 FOR LUCK SAKE 6 Ε 6 K Zechner 57 Hekkie Strydom 7766 OCULUS 12 Ε 6 C Zackey 56.5 Grant Paddock 1817 HIGH DEFINITION 5 Ε 4 L Mxothwa 55 Yvette Bremner 3588 ARMSTRONG'S BOY 7 Ε 4 J Penny 54.5 Jacques Strydom 4819 BAH 11 Ε 7 J P v'd Merwe 53 Gavin Smith 49010 ESS EL KAY 1 Ε 7 T Gould 52.5 George Uren 83811 SUDDEN SURPRISE 2 Ε 9 * T Juglall -4 kg 52 George Uren 00012 AUTO PILOT 8 Ε 9 K Minnie 52 Hekkie Strydom 000

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 020-022-024 ΣΥΝΘΕΤΟ: 020-022

  021 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 16:05 Σύνολο Επάθλου: 26.000 €SAINT-CLOUD Επίπεδη Race 6 DE LA FONTAINE 1600m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 FATOU 4 Θ 2 T.PICCONE 58,5 F.CHAPPET 9683145642 MATCH STYLE 6 Α 2 P.BAZIRE 57 A&G.BOTTI (S) 635123 UCHRONIQUE 8 Θ 2 M.MICHEL 55,5 M.BOUTIN (S) 46331469504 CAYO COCO 3 Θ 2 A.LEMAITRE 55,5 BUTEL & BEAUNEZ (S) 952215 EVER LOVE 10 Θ 2 E.HARDOUIN 55,5 K.BORGEL (S) 77626166 NOT A LADY 16 Α 2 M.FOREST 55 F.SANCHEZ 76157 SEEKING REVENGE 7 Α 2 S.PASQUIER 55 P.DEMERCASTEL 9658 SAINT NICOLAS 14 Α 2 G.BENOIST 55 C&Y.LERNER (S) 9659 SENS DES AFFAIRES 12 Α 2 J.CABRE 54,5 Y.BARBEROT (S) 25074110 SIR EMILIO(GB) 2 Α 2 H.TURNER 54,5 M.DELCHER SANCHEZ 636711 WIMALYA 9 Θ 2 H.JOURNIAC 54 J.BOISNARD (S) 6223123612 KYVON DES AIGLES 17 Ε 2 R.THOMAS 54 MME C.BARANDE BARBE 7347913 SIYOUGIRL(GB) 11 Θ 2 M.ANDROUIN 53 A.VETAULT 2864714 RIVIERA 13 Θ 2 D.SANTIAGO 52,5 E.O'NEILL (S) 483315 OCCHIOBELLO 1 Θ 2 D.BREUX 52 ROB.COLLET (S) 622866845216 ACTION PARFAITE 15 Θ 2 S.RUIS 51,5 M.PIMBONNET 6691417 MOJO BOY 18 Ε 2 A.COUTIER 51,5 AS&D.ALLARD (S) 50318 CRYSTAL DOLOIS 5 Α 2 A.MASSIN 51,5 A.BONIN (S) 586

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

  024 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 17:00 Σύνολο Επάθλου: 7.200 €FAIRVIEW Επίπεδη Race 7 NOVEMBER STAKES (Non-Black Type) 1400m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 GOGETTHESHERIFF 6 Ε 7 K Zechner 61 Jacques Strydom 9512 OUR ICON 7 Ε 6 G Cheyne 61 Alan Greeff 7593 KINGVOLDT 4 Ε 6 T Gould 59.5 Yvette Bremner 0014 MIRACLE BUREAU 5 Ε 5 C Murray 56.5 Tara Laing 4345 STRATOCRUISER 2 Ε 7 J Penny 56.5 D A McKenzie 1786 PACIFIC SPIRIT ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ7 SECRET WARNING 3 Ε 5 J P v'd Merwe 55 Gavin Smith 475

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΥΝΘΕΤΟ: 024-026

 • ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

  ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 νοεμβριου 2017

  027 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 18:45 Σύνολο Επάθλου: 6.050 €GREYVILLE Επίπεδη Race 3 SPONSOR A CHILD FM 76 HANDICAP (F & M) 1600m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 SEEK THE SUMMIT 3 Θ 5 B Lerena 60 Dennis Bosch 5682 INGA 6 Θ 4 W Kennedy 59.5 Gareth van Zyl 4343 RAES' DYNA JET 9 Θ 4 * E S Ngwane 59.5 Gavin van Zyl 9454 OVERLAP 4 Θ 6 S Veale 59 Doug Campbell 0685 TANAMI 7 Θ 4 T Godden 59 Lezeanne Forbes 9646 MULHER DE BRANCO 10 Θ 5 G Wright 55.5 Candice Bass-Robinson 8657 MINNIE THE MOOCHER 5 Θ 3 M Yeni 55 Gavin van Zyl 4128 ROY'S PONY 2 Θ 4 A Delpech 55 Alyson Wright 2179 MIZIARA 1 Θ 3 K de Melo 52.5 Duncan Howells 34810 ROY'S ZARA 8 Θ 3 J Samuel 52 Duncan Howells 418

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 027-028-029 ΣΥΝΘΕΤΟ: 027-028

  ΣΚΟΡ 6: 027-028-029-030-031-032

  03 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 19:00 Σύνολο Επάθλου: 7.800 €ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Επίπεδη Race 3 ΤΡΟΠΑΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 1000m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ(GR) 3 Ε 3 Δρόσος Δ. 58 Ιωαννίδης Μ. 5-6-4-72 ΓΚΟΛΝΤ ΠΑΤΣ(IRE) 5 Ε 3 Μπαμπανιώτης Χ. (2,5) 58 Ζευγώλης Ι. 8-6-7-83 ΖΕΜΠΥ ΣΙΖ(IRE) 6 Ε 3 Κουμπαράκος Μ. (1,5) 58 Μπαριάμογλου Φ. 5-7-4-64 ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ(IRE) 8 Ε 3 Κρητικός Ε. 58 Καλογερόπουλος Ν. 1η Συμμ.στην Ελλάδα5 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΠΛΕΪΣ(IRE) 9 Ε 3 Ανδρέου Λ. 58 Κρητικός Α. 3-5-3-26 ΠΑΜΠΛΟ(GR) 2 Ε 3 Ψαραδάκης Ι. 58 Καραμάνογλου Αλ. 1η Συμμ.7 ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ(GB) 7 Ε 3 Κυριακίδης Μ. 58 Γιατράς Αλ. 1η Συμμ.στην Ελλάδα8 ΤΣΗΦ ΟΦ ΣΤΑΦ(GR) 1 Ε 3 Δημητσάνης Π. 58 Μπαριάμογλου Φ. 6-69 ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ(GB) 10 Ε 3 Καλογρίδης Ρ. 58 Καλογερόπουλος Ν. 610 ΓΟΥΙΝΤ ΟΦ ΧΕΒΕΝ(IRE) 11 Θ 3 Αμπντελμαξούντ Χ. (1,5) 56,5 Κρητικός Α. 6-611 ΜΥΘΟΣ(GR) 4 Ε 2 Ξυνός Μ. 55 Γιατράς Αλ. 1η Συμμ.

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΚΟΡ 4: 03-04-05-06 ΣΥΝΘΕΤΟ: 03-04

  ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 03-04

  025 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 17:05 Σύνολο Επάθλου: 23.000 €SAINT-CLOUD Επίπεδη Race 8 ST-MARTIN CHENE 2100m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 LIE HIGH 9 Α 3 M.MICHEL 60 E.SAINT-MARTIN (S) 8041407002 HEXIS(IRE) 2 Α 3 C.PACAUT 59 R.LE GAL 44094487123 ANGE OU DEMON 11 Ε 3 E.HARDOUIN 58,5 C.SCHMITZER 69166110964 TY DREAM 14 Ε 3 I.MENDIZABAL 58 F.SANCHEZ 2241380045 FAMILY MONEY 7 Ε 3 M.GUYON 58 Y.BARBEROT (S) 0035286 CROPUS 10 Ε 3 D.SANTIAGO 56,5 R.LE GAL 10310607237 MAGESQ DRALLIV 13 Θ 3 M.FOREST 56,5 C.MARTINON 06905230918 COCOONER 12 Ε 3 S.MAILLOT 56,5 J.MICHAL 0997348689 NOGENT 1 Ε 3 S.BREUX 55,5 L.BRAEM 6454010 IRISH MOON(IRE) 6 Θ 3 A.LEMAITRE 54,5 M&S.NIGGE (S) 0739262011 AMERICAN SONG 4 Ε 3 A.HAMELIN 54 P.ADDA (S) 4105938012 NATIONAL VELVET 3 Θ 3 S.PASQUIER 53,5 S.DEHEZ (S) 153600557713 SPY ROCK 8 Ε 3 A.MASSIN 53,5 B.BEAUNEZ 8367468014 SALMONELLE 5 Θ 3 A.COUTIER 51 J.PARIZE 0240000048

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

  026 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 17:35 Σύνολο Επάθλου: 4.300 €FAIRVIEW Επίπεδη Race 8 NEXT FAIRVIEW RACEMEETING IS FRIDAY 1 DECEM-BER MR 66 HANDICAP 1400m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 TIN SOLDIER 3 Ε 5 G Cheyne 61 Alan Greeff 1222 ZAMA 2 Ε 5 * L Hewitson 59 Yvette Bremner 7343 HANDSOME HENRY 5 Α 4 C Zackey 58.5 Grant Paddock 2234 MAN OF FIRE 7 Α 3 R Danielson 56.5 Dorrie Sham 0855 VARISTAR 8 Ε 7 R Munger 55.5 Jacques Strydom 8536 ANTE OMNIA 9 Ε 5 C Murray 55 Tara Laing 3357 SEATTLE SPELL 11 Ε 4 L Mxothwa 54.5 Yvette Bremner 1608 ORACLE KINGDOM 1 Ε 5 J Penny 52.5 Jacques Strydom 0519 APOLLO'S GIFT 13 Ε 5 J P v'd Merwe 52 Grant Paddock 36310 BRAVE NATION 10 Ε 4 K Steyn 52 Gavin Smith 09711 JUST TOO EARLY 12 Ε 5 * T Juglall -4 kg 52 Gavin Smith 08312 SCRIBO 4 Ε 4 T Gould 52 Yvette Bremner 47713 ANGELUS BELL 6 Ε 6 K Zechner +0.5 kg 52 Jacques Strydom 909

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

  01 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 18:00 Σύνολο Επάθλου: 5.000 €ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Επίπεδη Race 1 GREEK TRAINERS' ASSOCIATION CUP 1100m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 ΜΑΪ ΛΟΥΣΙΛ(IRE) 6 Θ 4 Κυριακίδης Μ. 60 Γιατράς Αλ. 1η Συμμ.στην Ελλάδα2 ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ(GB) 4 Θ 4 Δημητσάνης Π. 59,5 Καβρουλάκη Αλ. 2-6-2-63 ΠΟΡΤΑ ΡΟΖΑ(USA) 2 Θ 4 Ξυνός Μ. 56,5 Γιατράς Αλ. 3-34 ΡΙΟ ΝΤΕΒΑ(IRE) 3 Θ 4 Μερσινιάς Γ. 55,5 Σιατούνης Ηλ. 4-5-7-75 ΧΑΡΡΥΑΝΑΣ ΣΗΚΡΕΤ(GB) 8 Θ 4 Κουμπαράκος Μ. (1,5) 54 Γιατράς Αλ. 3-7-4-46 ΤΕΛ Ε ΣΤΟΡΥ(GB) 7 Θ 4 Καλογρίδης Ρ. 53,5 Καλογερόπουλος Ν. 6-17 ΔΕ ΤΣΑΖ(GB) 5 Θ 4 Κρητικός Ε. 52 Πρέντι Λ. 6-5-6-58 ΜΙΣΙΣ ΜΠΑΜΠΛΣ(IRE) 1 Θ 5 Καμούτση Ε. (1,5) 50 Καραμάνογλου Αλ. 3-8-5-3

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΚΟΡ 6: 01-02-03-04-05-06 ΣΥΝΘΕΤΟ: 01-02

  ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 01-02

  02 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 18:30 Σύνολο Επάθλου: 5.600 €ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Επίπεδη Race 2 ΕΠΑΘΛΟ ΙΠΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 1000m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 ΒΙΡΜΑΝΟΣ(GR) 7 Ε 8 Κυριακίδης Μ. 60 Κρητικός Α. 3-4-7-82 ΣΙΛΚΕΛΥ(GB) 2 Θ 7 Κρητικός Ε. 60 Ιωαννίδης Μ. 3-5-7-53 ΓΟΥΑΪΤ ΦΛΑΓΚ(GB) 3 Θ 6 Αμπντελμαξούντ Χ. (1,5) 59 Κρητικός Α. 6-6-4-94 ΕΛΙΑΝΝΑ(GR) 6 Θ 6 Δρόσος Δ. 58,5 Ιωαννίδης Μ. 4-3-5-35 ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ(GR) 4 Α 6 Μπαμπανιώτης Χ. (2,5) 58,5 Μυκονιάτης Αρ. 4-3-4-16 ΣΙΛΟ(GB) 5 Ε 7 Δημητσάνης Π. 57,5 Κάσσης Π. 4-7-5-47 ΠΕΡΣΕΑΣ(GR) 1 Ε 7 Καλογρίδης Ρ. 57 Καλογρίδης Γ. 7-7-11-8

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΥΝΘΕΤΟ: 02-03

  ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 02-03

  028 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 19:15 Σύνολο Επάθλου: 6.000 €GREYVILLE Επίπεδη Race 4 REGAL ALLOYS FM 72 HANDICAP (F & M) 1400m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 DARK CHOCOLATE 7 Θ 5 G Wright 60 Andre Nel 1602 BRAVE AND BOLD 5 Θ 6 A Mgudlwa 59.5 Wendy Whitehead 8093 JUST RAP 6 Θ 5 S Brown 59 Des Egdes 4124 KOMESHANS FLIGHT 13 Θ 4 B Lerena 59 Yogas Govender 7345 BRIDAL VEIL 10 Θ 3 W Kennedy 58 Charles Laird 1086 MIND YOUR BUSINESS 9 Θ 3 K de Melo 58 Duncan Howells 1207 PRINCESS ANALIA 2 Θ 4 G Wrogemann 58 Yogas Govender 3308 SARABI 12 Θ 4 L Pagel 58 Paul Gadsby 8949 ART ATTACK 14 Θ 5 S Randolph 57.5 I S Moore/D W Moore 41710 SHEZA ROCKSTAR 3 Θ 4 B Dean 57 Gareth van Zyl 15511 RIVERBOAT QUEEN 8 Θ 4 * S Moodley -1.5 kg 56.5 Andre Nel 37312 HALLOWED SPRING 1 Θ 4 S Veale 56 Dennis Drier 55713 SHREWDY 15 Θ 4 Reserve 1 56 Andre Nel 01014 MISS CARRERA 11 Θ 4 Reserve 2 55.5 Brett Crawford 07315 LIL GAMBLER 4 Θ 4 Reserve 3 55.5 Alyson Wright 948

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 028-029-030 ΣΥΝΘΕΤΟ: 028-029

  ΣΚΟΡ 4: 028-029-030-031

 • ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

  ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 νοεμβριου 2017

  04 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 19:30 Σύνολο Επάθλου: 8.300 €ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Επίπεδη Race 4 EUROPEAN TRAINER MAGAZINE TROPHY 1000m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 ΠΕΝΝΥΓΟΥΕΪΤ(GB) 6 Θ 7 Μπαμπανιώτης Χ. (2,5) 60 Καβρουλάκη Αλ. 2-4-1-52 ΤΖΙΑΡΙΝΟ(GR) 5 Ε 6 Ψαραδάκης Ι. 59 Θεολόγου Π. 1-5-2-33 ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ(IRE) 4 Ε 5 Ξυνός Μ. 57 Καβρουλάκη Αλ. 3-1-1-14 ΟΥΪΣΠΕΡΙΝΓΚ ΣΤΑΡ(USA) 2 Θ 6 Κουμπαράκος Μ. (1,5) 56,5 Καβρουλάκη Αλ. 1-1-9-65 ΧΑΪΤΑΪΜ ΧΙΡΟΟΥ(GB) 1 Ε 5 Δημητσάνης Π. 53,5 Κουβαράς Χρ. 6-2-7-16 ΒΕΣΤΑΒΙΑΝ(IRE) 3 Ε 4 Χαλιάσος Α. 52,5 Ιωαννίδης Μ. 6-6-8-77 ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ(GR) 7 Ε 4 Κρητικός Ε. 52,5 Κουβαράς Χρ. 5-5-4-2

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΤΕΤΡΑΠΛΟΣΥΝΘΕΤΟ: 04-05

  ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 04-05

  05 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 20:00 Σύνολο Επάθλου: 8.300 €ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Επίπεδη Race 5 EUROPEAN TRAINERS' FEDERATION CUP 1000m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 ΡΑΣ ΑΛ ΜΑΛ(IRE) 4 Ε 4 Δρόσος Δ. 60 Ιωαννίδης Μ. 3-4-1-72 ΚΑΖΜΕΡ(GB) 5 Ε 3 Δημητσάνης Π. 59,5 Κουβαράς Χρ. 8-63 ΑΓΓΕΛΟΣ(IRE) 2 Ε 3 Ψαραδάκης Ι. 59 Θεολόγου Π. 5-6-2-74 ΑΛ ΧΑΜΝΤ(IRE) 8 Ε 4 Κυριακίδης Μ. 59 Κουβαράς Χρ. 7-6-6-75 ΧΟΡ ΑΛ ΟΥΝΤΕΪΝΤ(GB) 3 Ε 4 Μερσινιάς Γ. 57 Σιατούνης Ηλ. 4-3-6-36 ΑΣΤΕΡΙΩΝ(GB) 6 Ε 3 Ξυνός Μ. 56,5 Καβρουλάκη Αλ. 1-37 ΑΤΤΙΛΑΣ(GR) 1 Ε 5 Κρητικός Ε. 55 Ιωαννίδης Μ. 8-2-9-18 ΚΟΒΕΡ ΤΣΑΡΤΖ(GB) 7 Ε 4 Μπαμπανιώτης Χ. (2,5) 54 Αγγελόπουλος Στ. 9-7-2-9

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΤΕΤΡΑΠΛΟΣΥΝΘΕΤΟ: 05-06

  ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 05-06

  06 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 20:30 Σύνολο Επάθλου: 5.000 €ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Επίπεδη Race 6 ΕΠΑΘΛΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 1575m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 ΡΑΜΠΕΡΣ(IRE) 6 Ε 4 Κρητικός Ε. 60 Καλογερόπουλος Ν. 8-2-72 ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ(IRE) 5 Ε 4 Δρόσος Δ. 57,5 Χαραλάμπους Χ. 9-10-9-33 ΜΟΥΝΕΕΜΠ(IRE) 1 Ε 4 Μπαμπανιώτης Χ. (2,5) 57,5 Ιωαννίδης Μ. 4-1-6-74 ΠΑΤΡΙΟΤ ΓΚΕΪΜ(GB) 4 Ε 4 Μερσινιάς Γ. 57 Γιατράς Αλ. 6-8-6-25 ΜΟΝΤΡΙΑΝ ΤΖΟΟΥΝΣ(GB) 2 Ε 4 Δημητσάνης Π. 55,5 Πολυκανδρίτης Α. 13-4-7-46 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΑΛΙΜΠΑΪ(GB) 7 Ε 5 Μαγκαφάς Ε. (1,5) 53 Θεολόγου Π. 12-5-11-47 ΜΑΪΛΤΕΪΚΔΕΜΠΟΛ(IRE) 3 Ε 4 Ψαραδάκης Ι. 53 Θεολόγου Π. 7-5-5-5

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΤΕΤΡΑΠΛΟ

  031 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 20:45 Σύνολο Επάθλου: 6.950 €GREYVILLE Επίπεδη Race 7 OMSA - ODFJELL MAZIBUKO SA MR 86 HANDICAP 2000m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 ONE MAN SHOW 7 Ε 4 A Delpech 61 Dean Kannemeyer 1112 WARFARER 4 Ε 4 T Godden 60.5 Lezeanne Forbes 1563 KAHULA 2 Θ 4 A Marcus 57 Sean Tarry 1184 TECHNO CAPTAIN 8 Ε 4 S Veale 56.5 Paul Gadsby 1235 LIQUID RAINBOW 9 Ε 4 G Wright 56 Andre Nel 2146 WEALTHY 5 Ε 5 K de Melo 56 Dennis Drier 2887 CHROME BLUE 3 Ε 6 * E S Ngwane 54.5 Dean Kannemeyer 1078 PURE VALOR 6 Ε 6 M Yeni 54.5 Lowan Denysschen 5579 REGENT SEVEN 1 Α 3 W Kennedy 52 Gavin van Zyl 901

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΥΝΘΕΤΟ: 031-032

  032 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 21:15 Σύνολο Επάθλου: 6.000 €GREYVILLE Επίπεδη Race 8 CHILD PROTECTION MR 68 HANDICAP 2000m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 PURE LOGIC 1 Ε 4 A Delpech 60 Dean Kannemeyer 4352 CRYSTAL BALL 9 Θ 4 K de Melo 59.5 Duncan Howells 1473 SIYAKWAMUKELA 5 Ε 4 W Kennedy 58.5 Gavin van Zyl 4774 CUDUIARI 10 Ε 5 * S Moodley -1.5 kg 58 Andre Nel 4025 ICED UP 3 Θ 4 G Wrogemann 57.5 Dennis Bosch 6316 TOA NUI 8 Ε 4 S Brown 57.5 Des Egdes 5327 HONEST PRINCE 4 Ε 4 T Godden 57 Alyson Wright 5598 BIG SI 14 Ε 6 * D Schwarz -2.5 kg 57 Garth Puller 9679 VIKING RED 6 Ε 4 ............... 56.5 Frank Robinson 25410 IMPACT ZONE 2 Ε 5 ............... 56 James Goodman 13011 MAGESH'S JET 11 Ε 4 J Samuel 53.5 Kumaran Naidoo 15812 FRANCO 7 Ε 3 A Mgudlwa 52.5 Garth Puller 93713 NIGHT LOCK ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ14 DISCOURSE ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

  029 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 19:45 Σύνολο Επάθλου: 6.050 €GREYVILLE Επίπεδη Race 5 SHULA CONSTRUCTION MR 76 HANDICAP 1400m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 MASTER OF MISCHIEF 14 Ε 5 W Kennedy 60 Wendy Whitehead 1372 BALTIC AMBER 1 Ε 6 * K Sakayi -4 kg 59.5 Duncan Howells 3163 CHOIR OF ANGELS ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ4 WALTZED HOME 6 Ε 7 T Godden 59.5 Charles Laird 0765 SPANISH CAPTAIN 13 Ε 5 B Lerena 59 Tony Rivalland 5596 WAYWOOD 15 Ε 4 S Randolph 58 Shane Humby 1457 COME ON SONNY 4 Ε 4 G Wright 57.5 Candice Bass-Robinson 6098 ON THAT BOULEVARD 2 Α 3 A Marcus 57 Charles Laird 189 KING DJANGO 5 Α 5 G Wrogemann 57 Dennis Bosch 63010 SCARRABEAST 11 Ε 4 K de Melo 57 Alistair Gordon 65011 ARGYLE BAY 8 Ε 8 * D Schwarz -2.5 kg 56.5 Doug Campbell 09012 GADGET MAN 9 Ε 4 A Delpech 56.5 Dean Kannemeyer 71113 REDEEMER 3 Ε 4 Reserve 1 55.5 Brett Crawford 14514 LATE AUTUMN 7 Ε 3 Reserve 2 55 Dennis Drier 86115 TUSCAN 12 Ε 8 Reserve 3 55 Kumaran Naidoo 110

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 029-030-031 ΣΥΝΘΕΤΟ: 029-030

  030 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 20:15 Σύνολο Επάθλου: 6.950 €GREYVILLE Επίπεδη Race 6 CHILD RIGHTS GOVERNANCE MR 88 HANDICAP 1400m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 CUTTING EDGE 10 Ε 5 G Wrogemann 61.5 Dennis Bosch 5612 MUMSY'S JET 4 Ε 7 * D Schwarz -2.5 kg 59.5 Alyson Wright 2233 SYLVESTER THE CAT 11 Ε 5 M Yeni 59 Glen Kotzen 0544 MONTE CHRISTO 7 Ε 5 A Marcus 57.5 Charles Laird 2555 STRATEGIC MOVE 3 Θ 5 K de Melo 57.5 Sean Tarry 5946 PROCAL HARUM 9 Ε 3 A Delpech 56.5 Duncan Howells 8517 AL CIBERANO 6 Ε 7 * K Sakayi -4 kg 55.5 Tony Rivalland 3418 PROFIT RATIO 8 Ε 5 A Mgudlwa 55 Sean Tarry 8879 SEATTLE SKYLINE 1 Ε 4 S Veale 53.5 Dennis Drier 32510 SILVER RIDGE 5 Ε 4 * E S Ngwane 52.5 Dean Kannemeyer 80011 BLING SWING 2 Ε 4 * S Mbhele -4 kg 52 Paul Lafferty 100

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 030-031-032 ΣΥΝΘΕΤΟ: 030-031

  033 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 21:45 Σύνολο Επάθλου: 6.700 €NEWCASTLE Επίπεδη Race 5 Sunbets Handicap (Div 1) 1600m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Malaspina (ITY) 7 Θ 5 P Makin 61 I Furtado 1551312 Always Thankful 6 Θ 3 S Donohoe 59,5 I Mohammed 8110283 Muqarred (USA) 5 Ε 5 T Hamilton 59,5 Roger Fell 8001004 Clock Chimes 8 Ε 3 A Mullen 59 D H Brown 21385 Town Charter (USA) 2 Α 3 D C Costello 58,5 T Coyle 4646806 Off Art 3 Ε 7 D Fentiman 58 T D Easterby 5631367 Planetaria (IRE) 9 Ε 4 Joe Doyle 58 Miss J A Camacho 82-97008 Thello 1 Ε 5 Phil Dennis(3) 57,5 J S Goldie 1245629 Gun Case 4 Ε 5 P Makin 56,5 A C Whillans 40241210 Teomaria 10 Θ 3 55,5 K R Burke 553081

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

 • ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

  ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΣΚΟΡ:ΣΥΝΘΕΤΟ: Το Σύνθετο παιχνίδι αφορά την αμέσως επόμενη ιπποδρομία από την ίδια χώρα.ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΚΟΡ ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ PICK 3: Επιλογή νικητών σε 3 διαδοχικές ιπποδρομίες, ίδιου ιπποδρομίου.BIPOT: Επιλογή ίππου ή ίππων, που τερματίζει πρώτος ή δεύτερος σε καθεμία από τις

  6 κούρσες που συγκροτούν το BIPOT.PLACEACCUMULATOR:

  Επιλογή ίππου ή ίππων, που τερματίζει πρώτος, δεύτερος ή τρίτος σε καθεμίααπό τις 7 κούρσες που συγκροτούν το PLACE ACCUMULATOR.

  PICK 6: Επιλογή νικητών στις 6 ιπποδρομίες που συγκροτούν το PICK 6.

  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΚΟΡ ΑΓΓΛΙΑΣ PLACEPOT: Επιλογή ίππου που θα πλασαριστεί σε κάθε μία από 6 συνεχόμενες ιπποδρομίες (είναι

  πάντα οι κούρσες 1 έως 6 από ίδιο ιπποδρόμιο, εκτός κι αν ανακοινωθεί διαφορετικά).

  QUADPOT: Επιλογή ίππου που θα πλασαριστεί σε κάθε μία από 4 συνεχόμενες ιπποδρομίες (είναι πάντα οι κούρσες 3-4-5-6 από ίδιο ιπποδρόμιο, εκτός κι αν ανακοινωθεί διαφορετικά).

  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΚΟΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΚΟΡ 4: Αφορά τις ιπποδρομίες 03-04-05-06 του ελληνικού προγράμματος.ΣΚΟΡ 6: Αφορά τις ιπποδρομίες 01-02-03-04-05-06 του ελληνικού προγράμματος.

  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΦΟΡΜΑΣ: Φόρμα συμμετέχοντα = η θέση που κατέλαβε στους προηγούμενους αγώνες, ο πιο πρόσφατος αγώνας στα δεξιά και ο πιο παλιός στα αριστερά.πχ.1) ONOMA - Call me darling, ΦΟΡΜΑ - 540. Το άλογο, τη τελευταία φορά που έτρεξε τερμάτισε μετά τη 10η θέση, την αμέσως προηγούμενη φορά που έτρεξε τερμάτισε 4ο, και τη προηγούμενη 5ο.

  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ομαδοποιημένΩΝ ΙΠΠΩΝ: Αφορά αποκλειστικά γαλλικές ιπποδρομίες Για τους συμμετέχοντες ίππους που φέρουν ίδιο γράμμα δίπλα στο στο όνομα τους (Α, αν υπάρχει ένα γκρουπ oμαδοποιημένων ίππων, Β, αν υπάρχει δεύτερο γκρουπ κ.ο.κ.) θεωρούνται «ομαδοποιημένοι», και στην περίπτωση που ένας από αυτούς τερματίσει στην 1η θέση, δίνεται σε όλους τους ίππους της ίδιας ομάδας, που συμμετείχαν στην ίδια ιπποδρομία, ίδια απόδοση ΓΚΑΝΙΑΝ.

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 νοεμβριου 2017

  034 Κωδικός Κούρσας Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 22:15 Σύνολο Επάθλου: 6.700 €NEWCASTLE Επίπεδη Race 6 Sunbets Handicap (Div 2) 1600m

  N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Breanski 10 Ε 3 D Tudhope 59,5 D O'Meara 1274722 Newmarket Warrior (IRE) 8 Ε 6 Jamie Gormley(5) 59,5 I Jardine 8072413 Sumner Beach 3 Ε 3 59,5 B Ellison 1-047904 Alpine Dream (IRE) 2 Θ 4 Jason Hart 59 T D Easterby 2425055 Majdool (IRE) 4 Ε 4 Phil Dennis(3) 58 N Wilson 87974U6 Nice Vintage (IRE) 6 Θ 5 Rowan Scott(3) 58 Katie Scott 115909-7 International Law 5 Ε 3 Cam Hardie 57,5 A Brittain 0758718 Rey Loopy (IRE) 1 Ε 3 T Eaves 57 B Haslam 4160219 Table Manners 7 Θ 5 Nicola Currie(7) 55,5 W Storey 71902610 Fire Palace 9 Θ 3 J Fanning 55 R Eddery 552580

  ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ