ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑdipe.dra.sch.gr/files/sinimena/2015/September/11/4/Hmera...

of 2/2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείαο: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 10 -09-2015 141822!Δ5 ΓiPOΣ: ΔIΕΥΘγΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Περιφερειακέτ; Δ!νσεις Εκπ/οητ; της χώρας (έδρετ; τοικ) Ταχ. ΔΙνση : Α. Παπανδρέου 37 151 80 - Μαρούσι Πληροφορίει; : Δασκαλάκης Στέλιος Τηλέφωνο : 210-3443516 FAX :210-3442210 Ε-nlaiΙ : [email protected] m§~l ineQ.lJ:E.9..Y,g[ 2. Προϊσταμένουτ Παιδανωγικήι; & Επιστημονική; Καθοδήγησης Π.Ε & Δ.Ε. (μέσω Περ/κών Δ!νσεων Εκπ/σησ) 3. Σχολικούι; Συμβούλους Δημ. Εκπ/σητ; & ΠΕ 11 (μέσω Περ! κών Δ/νσεων Εκπ/σης) 4. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση; της χώραι; (έδρες τους) 5. Ομάδες Φυσικήι; ΑγωγιΙς (μέσω των Δ!νσεων Β/θμιας Εκπ/σης) 6. Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώραι; (μέσω των Δ/νσεων ΑΙθμιαζ και ΒΙθμιας Εκπαίδευσητ). ΘΕΜΑ: (2 η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικοι; Αθλφ:ισμο(η) Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείατ και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατική δυναμική» του Σχολικού Αθλητισμού, της Άθλησης και της Δια Βίου Άοκησητ; στην ισόρροπη Ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, Θεσμοθέτησε με την 143571/Γ4/10-09-2014 Υ.Α. ως fιανελλr'ιΥια I-1JJgQg ΣΧ9~lli9_I;ιΛ.Ql.!:.DΙ!'Q.ι!ι9_Ι;Ι.J. την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού συνδέεται με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που υλοποιείται βιωματικά μέσα από το Σχολικό Αθλητισμό καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτουτ. Την ημέρα αυτή γίνεται επίσητ; η «εθιμική» έναρξη των Σχολικών Αγώνων (Αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΛΣ» και Πανελλήνια Πρωταθλήματα Λυκείων Ελλάδας & Κύπρου). Στις σχολικές μονάδες της χώραι; δεν γίνονται μαθήματα αλλά διοργανώνονται αθλητικέτ; και άλλες - επικουρικέτ ωτ; προτ το θεματικό άξονα - εκδηλώσε«; ΚαΘώς το 2016 είναι έτος διεξαγωγής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, ο θεματικόι; άξονας του σχολικού έτουι; 2015-2016 είναι «Σχολικός Αθλαι:ιΟ'l!ός"- Συμμετέχω ι{αι μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμτnακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα)}. :1
 • date post

  26-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑdipe.dra.sch.gr/files/sinimena/2015/September/11/4/Hmera...

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &

  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Βαθμός Ασφαλείαο:Να διατηρηθεί μέχρι:Βαθ. Προτεραιότητας:

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Μαρούσι,Αρ. Πρωτ.

  10 -09-2015141822!Δ5

  ΓiPOΣ:ΔIΕΥΘγΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  1. Περιφερειακέτ; Δ!νσεις Εκπ/οητ; της χώρας(έδρετ; τοικ)

  Ταχ. ΔΙνση : Α. Παπανδρέου 37151 80 - Μαρούσι

  Πληροφορίει; : Δασκαλάκης ΣτέλιοςΤηλέφωνο : 210-3443516FAX :210-3442210Ε-nl aiΙ : [email protected] m§~l ineQ.lJ:E.9..Y,g[

  2. Προϊσταμένουτ Παιδανωγικήι; &Επιστημονική; Καθοδήγησης Π.Ε & Δ.Ε.(μέσω Περ/κών Δ!νσεων Εκπ/σησ)

  3. Σχολικούι; Συμβούλους Δημ. Εκπ/σητ; & ΠΕ11(μέσω Περ! κών Δ/νσεων Εκπ/σης)

  4. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευση; της χώραι; (έδρες τους)

  5. Ομάδες Φυσικήι; ΑγωγιΙς (μέσω των Δ!νσεωνΒ/θμιας Εκπ/σης)

  6. Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσιακαι Λύκεια της χώραι; (μέσω των Δ/νσεωνΑΙθμιαζ και ΒΙθμιας Εκπαίδευσητ).

  ΘΕΜΑ: (2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικοι; Αθλφ:ισμο(η)

  Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείατ και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατικήδυναμική» του Σχολικού Αθλητισμού, της Άθλησης και της Δια Βίου Άοκησητ; στην ισόρροπηΨυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, Θεσμοθέτησε με την143571/Γ4/10-09-2014 Υ.Α. ως fιανελλr'ιΥια I-1JJgQg ΣΧ9~lli9_I;ιΛ.Ql.!:.DΙ!'Q.ι!ι9_Ι;Ι.J. την πρώτη Δευτέρατου Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού συνδέεται μεκεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που υλοποιείταιβιωματικά μέσα από το Σχολικό Αθλητισμό καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτουτ. Την ημέρααυτή γίνεται επίσητ; η «εθιμική» έναρξη των Σχολικών Αγώνων (Αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΛΣ» καιΠανελλήνια Πρωταθλήματα Λυκείων Ελλάδας & Κύπρου). Στις σχολικές μονάδες της χώραι; δενγίνονται μαθήματα αλλά διοργανώνονται αθλητικέτ; και άλλες - επικουρικέτ ωτ; προτ το θεματικόάξονα - εκδηλώσε«;

  ΚαΘώς το 2016 είναι έτος διεξαγωγής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, οθεματικόι; άξονας του σχολικού έτουι; 2015-2016 είναι «Σχολικός Αθλαι:ιΟ'l!ός"- Συμμετέχω ι{αιμαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμτnακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα)}.

  :1

 • Για το σχολικό έτοι; 2015-16 ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού ορίζεται η 5η

  Οκτωβρίου 2015.

  Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε κάθε σχολείο της χώροι; (Δημοτικό,Γυμνάσιο, Λύκειο) θα διεξαχθούν ενδοοχολικέτ; αθλητικέτ; αλλά και παράλληλα; δραστηριότητετ;που Θα επιλέξει ο Σύλλογος Διδασκόντων, με τη σχετική μέριμνα για τα; διαφορετικέι; βαΘμίδεςεκπαίδευσητ,

  Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να μεριμνήσουν, με τον κατάλληλο σχεδlασμό, ώστε ηΠQοσέΥΥΙQjLτου ανωτέρω θεματικού άεονα να αναδεικνίlΕΙ βιωματικά μέσω των αθλητικώνδράσεωLαλλά και των πqQάλ/ηλωv εκδηλώσεων το εύρος των Ολυμιιιακών Αξιών πουδιαπερνούν τόσο τα Ολυj,lπιακά, όσο και τα Παραολυμπιακά αθλήματα (ενδεικτικά αναφέρουμετην αξί.α της συμμετοχής, τις ίσες ευκαιρίει; χωρίς διακρίσειο, το «ευ αγωνίζεσθαι», τηνΟλυμπιακή Εκεχειρία κλπ.).

  Επισημαίνεται ότι βασική επιδίωξη του σχολικοί. αθλητισμού στα Δημοτικά, τα Γυμνάσια καιτα Λύκεια τητ; χώρατ είναι οι μαθητέτ; και οι μαθήτρια; που συμμετέχουν, να αποκομίζοι,ν απότην κάθε διοργάνωση τα ιδιαlτε.ΡJl..σΤQgεία της εl2Qύτερης Παιδείας, που ο Αθλητισμός δύναταινα πrι.Q.QΦ-έρειμέσω της σΙ:!..klli.υοχ!iς, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικήςΥ.J!.~ρβασης.,

  Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, καλούνταινα εντάξουν την προαναφερόμενη δράση στις δραστηριότητετ; του σχολείου και ναενεργήσουν έτσι ώστε να. διευκολυνθεί η άρτια διοργάνωση της ημέρας.

  Όπου δεν υπάρχει η σχετική υλικοτεχνική υποδομή δύναται να προγραμματιστούν οιαθλητικέτ και λοιπέτ; δράσε«; σε όμορη σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωσημετακίνηοηι; να λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειαο. Για τη συμμετοχή τωνμαθητών και μαθητριών στις αθλητικές δράσεις απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο ΥγείαςΜαθητή (Α.Δ.Υ.Γν1.)σύμφωνα με την κ.γ.Α. Φ.6!311!79278!21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296τΒ'21.05.2014).

  Για την άρτια οργάνωση της 2ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, η ΔιεύθυνσηΦυσικήτ; Αγωνήτ; της Γενικήτ; Γραμματείατ; Παιδείας & Θρησκευμάτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.εντέλλεται για την αποστολή σχετικής διευκρινιστική; εγκυκλίου.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛIΤιΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣκεΥΜΑΤΩΝ

  1. Γρ. Κ. Υπουργού2. Γρ. Κ. Γεν. Γραμματέα3. Γεν. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & 8/θμιας

  Εκπ/σης4. Δ/νση Σπουδών Πρόγραμμάτων & Οργάνωσης

  Α/θμιας Εκπ/σης5. Δ/νση Σπουδών Πρόνραμμάτων & Οργάνωσης

  Β/θμιας Εκπ/ση;6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ-ΔΗΜΑΚΟΥ

  2