Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΕΚΠ!ΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΛΣ Πρωτ.: ~..96 ....

2
\ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ' - ΜΑΘΗΤιΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση τ.κ. - Πόλη Ιστοσελίδα Email Πληροφορίετ; : Ανδρέα Παπανδρέου 37 : 15180 - Μαρούσι : http:/ /www.minedu.gov.gr : [email protected] :Λαπατά Σ. (Π.Ε,) Βάρλα 'Α, (Δ.Ε) Πωταδοπούλου χ. (Δ.Ε,) : 210-34.42.247 (Π.Ε.) : 210-34.43.272 (Δ.Ε) 210-34.43,317 (Δ,Ε.) : 210-34.42.245 Τηλέφωνο Fax Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΕΚΠ!ΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΛΣ Αριθ. Πρωτ.: ~..96 . Ελή<+,Θη:J.9::: ..(Ε.~.&.QΙ.s, ,. Βαθμός Ασφαλείατ: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, Αριθμ. Πρωτ. : 18/09/2015 Φ16/146426/Δ2 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακέι; Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε της χώρας. Έδρες τουτ. 2. Σχολικούς Συμβούλους Π,Ε. & Δ,Ε. (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας) ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κύπρος: 1974-2015 Δεν ξε)(Vώ, διεκδικώ, δημιουργώ ... ». Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα - Μορφωτικό Γραφείο - Σπίτι της Κύπρου και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόραση ς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου) συνδιοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / Διαγωνισμό με θέμα: «Κύπρος: 1974-2015 Δεν ξε)(Vώ, διεκδικώ, δημιουργώ ... ». Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι πέρα από την ευαισθητοποίηση σχετικά με το Κυπριακό πρόβλημα, να αποτελέσει «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια και να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα σε όλες τις κοινότητες του Ελληνισμού. Το πρόγραμμα - διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημόσ.ων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και πc C~:·~ ένειατ, και τελεί υπό την αιγίδα

Transcript of Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΕΚΠ!ΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΛΣ Πρωτ.: ~..96 ....

Page 1: Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΕΚΠ!ΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΛΣ Πρωτ.: ~..96 . …dipe.dra.sch.gr/files/sinimena/2015/September/29/4/Cyprus...θέμα: «Κύπρος: 1974-2015 Δεν ξε)(Vώ,διεκδικώ,

\

, Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ' - ΜΑΘΗΤιΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. Δ/νσητ.κ. - ΠόληΙστοσελίδαEmailΠληροφορίετ;

: Ανδρέα Παπανδρέου 37: 15180 - Μαρούσι: http:/ /www.minedu.gov.gr: [email protected]: Λαπατά Σ. (Π.Ε,)Βάρλα 'Α, (Δ.Ε)Πωταδοπούλου χ. (Δ.Ε,): 210-34.42.247 (Π.Ε.)

: 210-34.43.272 (Δ.Ε)

210-34.43,317 (Δ,Ε.)

: 210-34.42.245

Τηλέφωνο

Fax

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΕΚΠ!ΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΛΣΑριθ. Πρωτ.: ~..96 .Ελή<+,Θη:J.9::: ..(Ε.~.&.QΙ.s, , .

Βαθμός Ασφαλείατ:Να διατηρηθεί μέχρι:Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,Αριθμ. Πρωτ. :

18/09/2015Φ16/146426/Δ2

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακέι; Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε

της χώρας. Έδρες τουτ.

2. Σχολικούς Συμβούλους Π,Ε. & Δ,Ε.

(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων

Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κύπρος: 1974-2015 Δεν ξε)(Vώ, διεκδικώ, δημιουργώ ... ».

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Πρεσβεία της Κύπρου

στην Ελλάδα - Μορφωτικό Γραφείο - Σπίτι της Κύπρου και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόραση ς

του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (σε συνεργασία με το Υπουργείο

Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου) συνδιοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / Διαγωνισμό με

θέμα: «Κύπρος: 1974-2015 Δεν ξε)(Vώ, διεκδικώ, δημιουργώ ... ».

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι πέρα από την ευαισθητοποίηση σχετικά με το Κυπριακό

πρόβλημα, να αποτελέσει «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια και να

ενδυναμώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα σε όλες τις κοινότητες του Ελληνισμού.

Το πρόγραμμα - διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημόσ.ων και ιδιωτικών δημοτικών

σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και πc C~:·~ένειατ, και τελεί υπό την αιγίδα

Page 2: Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΕΚΠ!ΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΛΣ Πρωτ.: ~..96 . …dipe.dra.sch.gr/files/sinimena/2015/September/29/4/Cyprus...θέμα: «Κύπρος: 1974-2015 Δεν ξε)(Vώ,διεκδικώ,

ii'

της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Νίκου Αναστασιάδη. Ξεκινάει στις 21 Σεπτεμβρίου

2015 και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2016.

Για περισσότερετ; πληροφορίει; οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Πούλιο

Ιωάννη, Εκπαιδευτικό και Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών, στο

τηλέφωνο: 23210-47515 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] , ο οποίοι; είναι

σχεδιαστής του προγράμματος-διαγωνισμού. Τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να

εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με ένα απλό emaiI στο [email protected] ως τις 30

Οκτωβρίου 2015.

Σαι; επισυνάπτουμε αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα -

διαγωνισμό και παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα: 4Φ.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο κας Υπουργού

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης

4. Δ/νση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Η προϊΠΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙΔ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

(αρ. προ ΕΡ780/11-09-2015)

5. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.

Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων,

Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων

6. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και

Θρησκευτικής Αγωγής

7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β'

lΟ.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ'

11.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

. - και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήματα Β' και Γ'

ΠΙΣΤ~ ANΤΙΓ"A~από τη '-ιεύ'ιιν~ Ηλεκτιιοιιu<'ν • Διι<τιιaκών

Vneδeμι{1νΤμήμ. n~ωτ.κ'λλeu, λ~xε(ων κ&1Μέριμνας