2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

21
2o Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού «Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα».

Transcript of 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Page 1: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

2o Δημοτικό Σχολείο ΞάνθηςΔευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

«Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα

Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα

Παραολυμπιακά Αθλήματα».

Page 2: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 3: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 4: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 5: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 6: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 7: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 8: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 9: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 10: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 11: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 12: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 13: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 14: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 15: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 16: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 17: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 18: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 19: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 20: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού
Page 21: 2η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού