6η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων...2015/12/12  · 1 Ὑπὸ τὴν...

5
1 Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 6η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων «Δές το ὑπεύθυνα!!! Ὁ σύγχρονος νέος πρωταγωνιστὴς τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αὔριο» 12 Δεκεμβρίου 2015 Χ άριτι Θεοῦ, πραγματοποιήθηκε καὶ ἐφέτος ἡ 6η κατὰ σειρὰν Πανελλήνια Συνάντηση τῶν Γνησίων Ὀρθοδό- ξων Νέων στὸ 3ο Κλειστὸ Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, στὴν Ζωφριὰ Ἅνω Λιοσίων τοῦ Δήμου Φυλῆς Ἀττικῆς, στὶς 12 Δε- κεμβρίου, 10 π.μ. - 3 μ.μ. πολυωφέλιμος αὐτὸς θεσμὸς τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτὴ τὴν φορὰ ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστὰ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητρο- πόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ χάρις στὴν συντονισμένη καὶ στενὴ συνεργασία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ. Κυπριανοῦ, τῶν Μελῶν τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ «Νεανικοῦ Ὀρθοδό- ξου Συνδέσμου» («ΝΕ.Ο.Σ.») καὶ τῶν κατὰ τόπους Μητροπολι- τικῶν καὶ Ἐνοριακῶν Συντονιστῶν. ἐφετινὴ Συνάντηση τῶν Νέων μας ἦταν ἀνοικτή, δηλαδὴ

Transcript of 6η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων...2015/12/12  · 1 Ὑπὸ τὴν...

 • 1

  ■ Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

  6η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων«Δές το ὑπεύθυνα!!!

  Ὁ σύγχρονος νέος πρωταγωνιστὴς τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αὔριο»

  12 Δεκεμβρίου 2015

  Χάριτι Θεοῦ, πραγματοποιήθηκε καὶ ἐφέτος ἡ 6η κατὰ σειρὰν Πανελλήνια Συνάντηση τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-ξων Νέων στὸ 3ο Κλειστὸ Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, στὴν Ζωφριὰ Ἅνω Λιοσίων τοῦ Δήμου Φυλῆς Ἀττικῆς, στὶς 12 Δε-κεμβρίου, 10 π.μ. - 3 μ.μ.

  Ὁ πολυωφέλιμος αὐτὸς θεσμὸς τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτὴ τὴν φορὰ ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστὰ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ χάρις στὴν συντονισμένη καὶ στενὴ συνεργασία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ. Κυπριανοῦ, τῶν Μελῶν τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ «Νεανικοῦ Ὀρθοδό-ξου Συνδέσμου» («ΝΕ.Ο.Σ.») καὶ τῶν κατὰ τόπους Μητροπολι-τικῶν καὶ Ἐνοριακῶν Συντονιστῶν.

  Ἡ ἐφετινὴ Συνάντηση τῶν Νέων μας ἦταν ἀνοικτή, δηλαδὴ

 • 2

  παρευρίσκονταν ὡς Παρατηρητὲς ὅσοι ἐπιθυ-μοῦσαν νὰ παρακολουθήσουν τὸ πολὺ ση-μαντικὸ αὐτὸ καὶ ἐλπιδοφόρο γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας μας.

  Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἀξιότιμος Δή-μαρχος Φυλῆς κ. Χρήστος Παπποὺς ἦταν παρὼν καὶ ἀπηύθυνε ἕνα πολὺ συγκινητικὸ Χαιρετισμὸ στὴν Συνάντηση.

  Ἧταν ἐπίσης παρόντες οἱ Ἀξιότιμοι Ἀντιδήμαρχοι κ. Δη-μήτριος Καμπόλης καὶ κ. Ἀθανάσιος Σχίζας, κ. Ἐλένη Λιά-κου (Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Κοινότητας Φυλῆς), κ. Γεώργι-ος Μαυροειδὴς (Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ καὶ Ἀθλητικοῦ Ὀργανισμοῦ) καὶ οἱ κ. Ἰωάννης Λιάκος, κ. Παναγιώτης Καμα-ρινόπουλος, κ. Στυλιανὸς Νίκας, κ. Μαρῖνος Σαρλάς, κ. Βασί-λειος Ἀλεξόπουλος, κ. Ὑπαπαντὴ Μασούρη.

  Μᾶς ἐτίμησε ἐπίσης ὁ πρώην Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης.

  Πολυάριθμοι Νέοι καὶ Νέες, περίπου 300, ἀπὸ τὴν Ἀττική, τὴν Πελοπόννησο, τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία μας, κατέκλυσαν τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Γηπέδου,

 • 3

  οἱ ὁποῖες εἶχαν διαμορφωθεῖ καὶ διακοσμηθεῖ καταλλήλως. Ἡ φρεσκάδα καὶ ἡ ἐνεργητικότητα τῶν Νέων τῆς Ἐκκλησίας

  μας μετέβαλαν τὸν εὐρύχωρο χῶρο σὲ ἕνα πολύβουο μελίσ-σι, τὸ ὁποῖο ἐξέπεμπε Χαρά, Ἐλπίδα καὶ Ὅραμα στὴν Ἑλλάδα

  τῆς κρίσης, τῆς κατάθλιψης καὶ τοῦ πολύμορφου προβληματισμοῦ.

  Τὸ πλουσιώτατο Πρόγραμμα περιελάμβανε στὸ Πρῶτο Μέρος του προσευχητικὴ ἔναρξη, μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἐκκλησιαστικῆς Χορωδί-ας ὑπὸ τὸν κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο, τραγούδια

  καὶ ὀργανικὰ ἀπὸ τὴν Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ὑπὸ τὴν διεύθυν-

  ση τοῦ π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου, σχετικὴ Εἰσήγηση, στηριζομένη μὲ δύο βιντεάκια, ἐπὶ τοῦ κυρίου θέ-ματος ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυ-λῆς κ. Κυπριανοῦ, θεατρικὸ δρώ-μενο, ὡς προέκταση τῆς Εἰσήγη-σης καὶ ζωντανὸ Διάλογο μεταξὺ τοῦ Εἰσηγητοῦ καὶ τῶν Συνέδρων Νέων μας.

  Στὸ Δεύτερο Μέρος τοῦ Προγράμματος, ἀκο-λούθησε Νεανικὴ Διαβούλευση, κατὰ τὴν

  ὁποία οἱ Σύνεδροι Νέοι μας προβληματί-στηκαν σὲ δύο ἡλιακὲς ὁμάδες, βάσει ὡρι-σμένων Κειμένων καὶ Ἐρωτηματολογίου, σχετικῶν μὲ τὸ κεντρικὸ θέμα τῆς Συν-

  άντησης καὶ κατέθεσαν Προτάσεις καὶ Μη-

  http://www.hsir.org/pdfs/2015/12/12/20151212eProgrammaNEOSA5.pdfhttp://www.hsir.org/pdfs/2015/12/12/20151212cEis6SynNEON-15.pdf

 • 4

  νύματα πρὸς τοὺς Ποιμένες τους, τοὺς Πολιτικοὺς Ἄρχοντες καὶ τὸ κοινωνικὸ σύνολο.

  Στὸ διάλειμμα, εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθοῦν στὸν ἴδιο χῶρο τοῦ Γηπέδου τὴν πλούσια Ἔκθεση μὲ δεκάδες τίτλους σοβαρῶν βιβλίων, καὶ τὴν Ἔκθεση ὡραίων Ἐργοχείρων.

  Ἐπακολούθησε ἀναμνηστικὴ φωτογραφία, παρετέθη με-σημβρινὸ γεῦμα σὲ ὅλους καὶ μουσικοχορευτικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τοὺς «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», τὸ ὁποῖο προσέδωσε ἕναν πα-τριωτικὸ καὶ ἐθνικὸ τόνο στὴν ὅλη Ἐκδήλωση.

  Στὸ τέλος, ἔγινε ἡ ἀνάγνωση τῶν Γενικῶν Πορισμάτων τῆς 6ης Π.Σ.Ν., ἐπεδόθη Δῶρο-Ἀναμνηστικὸ στὸν Πρόεδρο τῆς «Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Νέων», π. Στυλιανὸ Τομαή, ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα τιμῆς, εὐχαριστίας καὶ εὐαρέσκειας πρὸς ὅλα τὰ πρόσωπα τῶν παρόντων καὶ προηγουμένων Μελῶν τῆς Συντονιστικῆς, τὰ ὁποῖα διακονοῦν καὶ διακόνησαν ἐπὶ μία ὀκταετία, γιὰ τὴν οἰκοδομὴ καὶ πρόοδο τοῦ συνόλου νεανικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας.

  Ἀκολούθησε ἡ κλήρωση δύο δωροεπιταγῶν ἀξίας €300 γιὰ ἀγορὲς ἀπὸ γνωστὸ πολυκατάστημα καὶ ἡ ἐποικοδομητικὴ καταληκτήρια εὐχαριστία ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-σκόπου μας κ. Καλλινίκου, ὁ Ὁποῖος ἦταν παρὼν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἐκδήλωσης μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς Μητρο-πολῖτες, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, Δημητριάδος κ. Φώ-τιο, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-πριανὸ καὶ Θεοφιλέστατο Γαρ-

  http://www.hsir.org/pdfs/2015/12/12/20151212dPorismata6SynNEON.pdf

 • 5

  δικίου κ. Κλήμη.Τοῦ νεανικοῦ χοροῦ ψάλλοντος τὸ εὐχαριστιακὸ καὶ κατανυκτικὸ τρο-πάριο τῶν Αἴνων «Τί ἀνταποδώσω-μεν τῷ Κυρίῳ...», σὲ ἦχο βαρὺ ἐναρ-μόνιο καὶ τὸ «Τίς Θεὸς μέγας...», ἡ Ἐκδήλωση ὡλοκληρώθηκε μέσα σὲ

  κλῖμα ἐν Χριστῷ χαρᾶς καὶ ἐλπίδας.Σὲ ὅλους τοὺς Νέους καὶ τοὺς Παρα-

  τηρητὲς ἐδόθησαν πλούσια Ἀναμνηστικὰ-Δῶρα, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἑτοιμασθεῖ μὲ πολὺ μεράκι καὶ πολλὴ προσευχή.

  Κατὰ γενικὴ ὁμολογία, τὸ πλούσιο Πρόγραμμα, ἡ κεντρικὴ καὶ ἐπίκαιρη Εἰσήγηση, ὁ γόνιμος Νεανικὸς Προβληματισμὸς καὶ ἡ ἀρτιότητα τῆς ὀργάνωσης, ἀνέδειξαν τὴν φετινὴ Σύναξη ἰδιαίτερα ξεχωριστή, καὶ ὑπογράμμισαν ἔτι περισσότερο τὴν ἀνάγκη τῆς διοργάνωσης τέτοιων Ἐκδηλώσεων, οἱ ὁποῖες φέρ-νουν τοὺς Χριστιανοὺς Νέους μας, τοὺς σύγχρονους πράγματι αὐτοὺς μάρτυρες, μεταξύ τους καὶ μὲ τὸν Χριστό μας πλησιέ-στερα, ἐφ᾿ ὅσον τοὺς ἐνισχύουν καὶ τοὺς ὑπενθυμίζουν ὅτι δὲν εἶναι μόνοι στὴν σύγχρονη αὐτὴ Βαβυλῶνα, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι «συναθλητὲς» ποὺ δίνουν Μαρτυρία Χριστοῦ.