ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ...

Click here to load reader

 • date post

  14-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ...

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

  ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

  ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

  ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

  ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 • Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ © 2013 Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία και τα συμπεράσματά της σε οποιαδήποτε μορφή αποτελούν

  συνιδιοκτησία του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας και του

  φοιτητή. Οι προαναφερόμενοι διατηρούν το δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης και αναπαραγωγής (τμηματικά

  ή συνολικά) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ο

  τίτλος, ο συγγραφέας, ο επιβλέπων και το εν λόγω τμήμα του ΤΕΙ Καβάλας.

  Η έγκριση της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας από το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

  δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.

  --------------------------------------------------------------

  Οι υποφαινόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι η παρούσα Πτυχιακή Εργασία είναι εξ’ ολοκλήρου δικό μας

  έργο και συγγράφηκε ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας

  Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι κατά τη συγγραφή ακολουθήσαμε την

  πρέπουσα ακαδημαϊκή δεοντολογία αποφυγής λογοκλοπής. Έχουμε επίσης αποφύγει οποιαδήποτε

  ενέργεια που συνιστά παράπτωμα λογοκλοπής. Γνωρίζουμε ότι η λογοκλοπή μπορεί να επισύρει ποινή

  ανάκλησης του πτυχίου μας.

  Υπογραφή

  ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας είναι μία προσπάθεια συγκέντρωσης τεκμηρίωσης

  και λεπτομερούς καταγραφής των τρόπων-τεχνικών μεταφοράς και αποθήκευσης

  υγρών καυσίμων καθώς και των διαθέσιμων τεχνολογιών ανάκτησης ατμών βενζίνης.

  Οι όροι > μας οδηγούν αρχικά στην παρουσίαση των

  ελληνικών διυλιστηρίων, των εγκαταστάσεων τους, την μεταφορά και παραλαβή αργού

  με δεξαμενόπλοια, τα διάφορα σενάρια για δημιουργία αγωγών μεταφοράς υγρών και

  αέριων καυσίμων, την μεταφορά με βυτία τρένου και με αυτοκινούμενα βυτία, των

  εταιρειών διακίνησης καυσίμων και τους χώρους αποθήκευσης, την ανάκτηση ατμών

  βενζίνης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και την προστασία περιβάλλοντος.

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ,ΦΟΡΤΩΣΗ-

  ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ,ΑΓΩΓΟΙ,ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ,ΒΥΤΙΑ,ΑΤΜΟΙ

  ΒΕΝΖΙΝΗΣ,ΡΥΠΟΙ,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

 • SUBJECT AREA: TRANSPORTATION - STORAGE OF LIQUID FUEL AND

  TECHNOLOGIES FOR FUEL VAPOR RECOVERY

  KEYWORDS: TANKS, LOADING-UPLOADING, PIPES, TANKERS, GASOLINE

  VAPORS, POLLUTANTS, SAFETY, LAW, PRACTICE

 • Αφιερωμένο στους γονείς μας

 • ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

  Για την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας θέλουμε να ευχαριστήσουμε

  τον επιβλέποντα καθηγητή Δρ. Γερασίμου Ευάγγελο για την σωστή και λεπτομερή

  καθοδήγηση, τον χρόνο που αφιέρωσε για χρήσιμες υποδείξεις-παρατηρήσεις κατά την

  συγγραφή της εργασίας, όπως και τις εταιρείες για τις πληροφορίες και τα διάφορα

  στοιχεία που μας παρείχαν.

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ .................................................................................................................. 16

  1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 AΠΟΘΗΚΑΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ............................................. 17

  1.1 ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................. 17

  1.2 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .......................................................................... 17

  1.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(ΕΛ.ΔΑ) ................................. 18

  1.2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ(Ε.Κ.Ο) ………………………………….21

  1.2.3 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ(MOTOR OIL)………………………………….27

  1.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ………………………..29

  1.3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ……………32

  1.3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ…………………………………………………………..33

  1.4 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ……………………………………………………...34

  1.4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ

  ΠΡΑΤΗΡΙΑ……………………………………………………………………………………...36

  2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ……………………………………….39

  2.1 ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................... .39

  2.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΙ ...................................................................................... ….40

  2.2.1 ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΣΠΙΑ

  ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ………………………………………………………………….41

  2.3 ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ…………………………………………………………………….47

  2.3.1 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ………………………………….48

  2.3.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ………………50

  2.3.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ……………………………………….51

  2.3.4 ΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ…………………………