Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

of 13 /13
Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς Πριν την εγκατάσταση Για την εγκατάσταση του προϊόντος θα χρειαστούν τα ακόλουθα: Το ιδρυματικό Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση του λογισμικού με τη χρήση της ιδρυματικής άδειας χρήσης του προϊόντος. Ένας λογαριασμός Mathworks με τα στοιχεία του οποίου θα είναι εφικτή η εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος (μπορεί να χρησιμοποιηθεί προϋπάρχων λογαριασμός, διαφορετικά δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την δημιουργία αυτού του λογαριασμού κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης). Σύνδεση στο Internet και κατά την εγκατάσταση αλλά και κατά τη χρήση της εφαρμογής. Από την εταιρεία MATHWORKS προτείνεται προσωρινή απενεργοποίηση προγραμμάτων Antivirus και Internet security (υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθούν καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης του προϊόντος.) Windows – όνομα χρήστη και κωδικός ενός λογαριασμού με δικαιώματα administrator Linux – Το root password. Το λογισμικό MATLAB μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς δικαιώματα superuser, αλλά δεν δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης ορισμένων επιλογών. Mac OS X - όνομα χρήστη και κωδικός ενός λογαριασμού με δικαιώματα administrator Για τη χρήση της εφαρμογής Matlab απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στην κατασκευάστρια εταιρεία Mathworks. Ο λογαριασμός που θα δημιουργήσετε στη Mathworks ΄πρέπει να γίνει με την ακόλουθη διαδικασία, ώστε να συνδεθεί με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο και να γίνει χρήση της σχετικής άδειας. Για τους χρήστες του Πανεπιστημίου, η διεύθυνση σύνδεσης στο σύστημα της Mathworks είναι η ακόλουθη: https://www.mathworks.com/login/identity/university?entityId=https%3A%2F%2Fidp.unipi. gr%2Fidp%2Fshibboleth

Embed Size (px)

Transcript of Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Page 1: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς Πριν την εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση του προϊόντος θα χρειαστούν τα ακόλουθα:

• Το ιδρυματικό Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση

του λογισμικού με τη χρήση της ιδρυματικής άδειας χρήσης του προϊόντος.

• Ένας λογαριασμός Mathworks με τα στοιχεία του οποίου θα είναι εφικτή η

εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος (μπορεί να χρησιμοποιηθεί προϋπάρχων

λογαριασμός, διαφορετικά δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την δημιουργία αυτού

του λογαριασμού κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης).

• Σύνδεση στο Internet και κατά την εγκατάσταση αλλά και κατά τη χρήση της εφαρμογής.

• Από την εταιρεία MATHWORKS προτείνεται προσωρινή απενεργοποίηση

προγραμμάτων Antivirus και Internet security (υπάρχει πιθανότητα να

παρατηρηθούν καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης

του προϊόντος.)

• Windows – όνομα χρήστη και κωδικός ενός λογαριασμού με δικαιώματα administrator

• Linux – Το root password. Το λογισμικό MATLAB μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς

δικαιώματα superuser, αλλά δεν δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης ορισμένων

επιλογών.

• Mac OS X - όνομα χρήστη και κωδικός ενός λογαριασμού με δικαιώματα administrator

Για τη χρήση της εφαρμογής Matlab απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στην κατασκευάστρια

εταιρεία Mathworks. Ο λογαριασμός που θα δημιουργήσετε στη Mathworks ΄πρέπει να γίνει με την ακόλουθη

διαδικασία, ώστε να συνδεθεί με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο και να γίνει

χρήση της σχετικής άδειας. Για τους χρήστες του Πανεπιστημίου, η διεύθυνση σύνδεσης στο σύστημα της Mathworks είναι η ακόλουθη: https://www.mathworks.com/login/identity/university?entityId=https%3A%2F%2Fidp.unipi.

gr%2Fidp%2Fshibboleth

Page 2: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αρχικά, εμφανίζεται οθόνη στην οποία θα πρέπει να εισάγουμε το ιδρυματικό Όνομα Χρήστη

και Κωδικό, δηλαδή τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε κατά τη σύνδεσή μας με το λογαριασμό μας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επιλέγουμε “Είσοδος”.

Κατόπιν, εμφανίζεται ενημερωτική οθόνη επιβεβαίωσης των ηλεκτρονικών μας στοιχείων, τα οποία θα αποσταλούν σε υπηρεσία της MathWorks. Επιλέγουμε “Αποδοχή”.

Page 3: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αυτόματα μεταφερόμαστε σε σελίδα της MathWorks για να δημιουργήσουμε ένα

λογαριασμό MathWorks με τον οποίο θα συνδεόμαστε στο λογισμικό MatLab μετά την

εγκατάστασή του. Επιλέγουμε “Create" για τη δημιουργία νέου λογαριασμού, διαφορετικά,

εάν διαθέτουμε ήδη λογαριασμό τον οποίο θέλουμε να συσχετίσουμε με την άδεια του

Πανεπιστημίου, επιλέγουμε “Sign In” .

Εάν επιλέξαμε το “Create”:

Συμπληρώνουμε τη φόρμα που ακολουθεί ώστε να δημιουργήσουμε λογαριασμό

MathWorks με τον οποίο θα έχουμε πρόσβαση στο λογισμικό. Το Email Address και το

Password που θα εισάγουμε, είναι τα στοιχεία που θα χρησιμοποιούμε κάθε φορά για την

εισαγωγή μας στην εφαρμογή. Ο κωδικός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, να

περιέχει τουλάχιστον ένα ψηφίο, ένα μικρό και ένα κεφαλαίο χαρακτήρα. Στη συνέχεια

επιλέγουμε “I accept the Online Services Agreement” και τέλος “Create”.

Σημείωση: Στο πεδίο «Email Address» συμπληρώνετε το προσωπικό σας email, δεν

απαιτείται unipi.gr email. Σημειώνουμε ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές ΔΕΝ διαθέτουν

@unipi.gr email.»

Page 4: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ακολούθως, εμφανίζεται οθόνη, που αναφέρει ότι μας έχει αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα για την ενεργοποίηση του λογαριασμού μας στη MathWorks.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβουμε από την MathWorks, περιλαμβάνει σύνδεσμο για

την ενεργοποίηση του λογαριασμού μας. Επιλέγουμε τον σύνδεσμο και μεταφερόμαστε στη

σελίδα της MathWorks.

Page 5: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σύνδεση με λογαριασμό Mathworks

Στη σελίδα που εμφανίζεται, περιέχονται τα στοιχεία μας, καθώς και η ιδρυματική άδεια χρήσης του προϊόντος μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε την

εφαρμογή. Επιλέγουμε την άδεια και το εικονίδιο .

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε το tab “Install and Activate”και “Download Installer”.

Page 6: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στη συνέχεια επιλέγουμε την έκδοση “R2020b” με διπλό κλικ (οι εικόνες αναφέρουν την έκδοση 2018α αλλά η διαδικασία είναι η ίδια)

Page 7: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στη επόμενη οθόνη επιλέγουμε την έκδοση που αντιστοιχεί στο λειτουργικό σύστημα όπου θα εγκατασταθεί η εφαρμογή.

Περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου εγκατάστασης.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου εγκατάστασης, με διπλό κλικ επιλέγουμε το αρχείο. Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στο οποίο επιλέγουμε “Αποθήκευση Αρχείου”.

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε “Run”.

Page 8: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σε Windows ξεκινάει αυτόματα η αποσυμπίεση του αρχείου εγκατάστασης. Μετά το τέλος της αποσυμπίεσης επιλέγουμε “Close”.

Σε Linux, χρησιμοποιούμε την εντολή unzip για την αποσυμπίεση των ληφθέντων αρχείων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε την εντολή ./install ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού.

Σε Mac OS X επιλέγουμε με διπλό κλικ το αρχείο dmg. Στη συνέχεια επιλέγουμε με διπλό κλικ το αρχείο InstallForMacOSX.app ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού.

Στην οθόνη που ακολουθεί, επιλέγουμε “Log in with a MathWorks Account” και “Next>”.

Στο επόμενο παράθυρο αποδεχόμαστε τους όρους της άδειας χρήσης με “Yes” και “Next>”.

Page 9: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε Log in to your MathWorks Account και στα πεδία Email

Address και Password εισάγουμε τα στοιχεία που δώσαμε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού MathWorks. Στη συνέχεια επιλέγουμε “Next>”.

Εν συνεχεία, επιλέγουμε “Select a license” και “Next”.

Ακολούθως, επιλέγουμε “Next>”.

Page 10: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε τα προγράμματα που θέλουμε να εγκατασταθούν.

Επιλέγοντας το “Product”, θα εγκατασταθούν όλα τα προγράμματα. Σε περίπτωση που δεν

επιλέξουμε κάποιο από τα διαθέσιμα προγράμματα, για να το εγκαταστήσουμε θα πρέπει να

επαναλάβουμε ολόκληρη την διαδικασία εγκατάστασης του προϊόντος. Στη συνέχεια

επιλέγουμε “Next>”.

Ακολούθως επιλέγουμε αν θέλουμε συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας “Desktop” και “Next>”.

Στο επόμενο παράθυρο επιβεβαιώνουμε τις επιλογές μας και επιλέγουμε “Install>” ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Page 11: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το βήμα ίσως διαρκέσει αρκετή ώρα. Για να επιταχυνθεί η

διαδικασία και να προληφθούν τυχόν προβλήματα, απενεργοποιούμε προσωρινά όλα τα

προγράμματα antivirus, τα firewalls και όλα τα παρόμοια προγράμματα ασφάλειας.

Στην επόμενη οθόνη θα ενημερωθούμε για πιθανά προαπαιτούμενα. Επιλέγουμε “Next>”.

Στη συνέχεια, επιλέγουμε “Activate MATLAB” και “Next>” ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησης του προϊόντος.

Page 12: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Περιμένουμε μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου και επιλέγουμε “Next>”.

Στην επόμενη οθόνη εισάγουμε όνομα και κωδικό χρήστη με δικαιώματα administrator και επιλέγουμε “Next>”.

Στην επόμενη οθόνη όπου εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε προηγούμενα βήματα, είναι σημαντικό να ελέγξουμε το Όνομα Χρήστη. Επιλέγουμε “Confirm”.

Page 13: Εγκατάσταση MatLab Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στην τελευταία οθόνη, με την οποία ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση του προϊόντος και η εγκατάσταση, επιλέγουμε “Finish”.

Η εφαρμογή είναι έτοιμη προς χρήση.