Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ...

33
Προεμφυτευτική Γενετική Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση Διάγνωση ως εναλλακτική λύση ως εναλλακτική λύση σε σε γυναίκες γυναίκες με πτωχή με πτωχή αναπαραγωγική πρόγνωση αναπαραγωγική πρόγνωση Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

description

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση ως εναλλακτική λύση σε γυναίκες με πτωχή αναπαραγωγική πρόγνωση. Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ...

Page 1: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Προεμφυτευτική Γενετική ΔιάγνωσηΠροεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση ως εναλλακτική λύση σε ως εναλλακτική λύση σε

γυναίκες με γυναίκες με πτωχή αναπαραγωγική πρόγνωσηπτωχή αναπαραγωγική πρόγνωση

Ε.ΜακράκηςΓυναικολόγος Αναπαραγωγής

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Page 2: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

(Preimplantation Genetic Diagnosis – PGD)

λήψη κυττάρων από έμβρυα που δημιουργούνται με εξωσωματική γονιμοποίηση

ανίχνευση γενετικών διαταραχώνχρωμοσωμικές διαταραχές

τεχνική φθορίζοντος υβριδισμού (FISH)

γονιδιακές διαταραχέςτεχνική αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)

μεταφορά στην μήτρα μόνο του/των υγιών εμβρύων

Page 3: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

Βιοψία πολικών σωματίων

Βιοψία εμβρύου

Βιοψία τροφεκτοδερμικών κυττάρων-στο στάδιο βλαστοκύστης (5η-6η ημέρα)-λήψη περισσοτέρων κυττάρων

-έμβρυα 6-10 κυττάρων (3η ημέρα)-λήψη 1-2 κυττάρων

-ανίχνευση μόνο μητρικών διαταραχών

Page 4: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD: ενδείξεις

γονιδιακά νόσηματα γονέωνόταν και οι δύο γονείς είναι φορείς νοσήματος υπολειπόμενου χαρακτήρα

όταν ο ένας γονέας φέρει νόσημα επικρατούντος ή φυλοσύνδετου χαρακτήρα

Alpha-thalassemia Glycogen storage disease

Beta-thalassemia Hemophilia

Canavan’s disease Huntington’s disease

Cystic fibrosis Marfan’s syndrome

Charcot-Marie-Tooth disease Myotonic Dystrophy

Gaucher disease Neurofibromatosis

Duchenne muscular dystrophy Polycystic Kidney Disease

Fanconi anemia Retinitis pigmentosa

Tay Sachs Spinal Muscular Atrophy

Page 5: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιώνζευγάρια με απογόνους ή κυήσεις εμβρύων με χρωμοσωμική διαταραχή

γυναίκες προχωρημένης ηλικίας (>36 ετών)*

ζευγάρια με ιστορικό αποβολών (>2)*

ζευγάρια με ιστορικό πολλαπλών αποτυχιών IVF*

απόκτηση HLA συμβατών απογόνων*για θεραπεία πάσχοντος παιδιού χρησιμοποιώντας τα βλαστοκύτταρα του αδελφού του

* ESHRE PGD Consortium 2005

PGD: ενδείξεις

Page 6: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

ESHRE PGD Consortium data collection

1997- 04/ 2001 05 – 12/ 2001 2002

κυήσεις κυήσεις κυήσεις

Ωοληψίες για PGD 2231 1819 2142

Βιοψίες για PGD 2176 20% 1702 16% 2016 17%

-για χρωμοσ. ανωμαλίες 392 299 400

-για φυλοσύνδετα νοσήματα

332 105 110

-για μονογονιδιακά νοσήματα

568 206 283

-για προχωρημένη ηλικία 320 24% 279 9% 395 12%

-για καθέξιν αποβολές 87 30% 187 18% 190 19%

-για πολλαπλές IVF αποτυχίες

185 10% 407 15% 262 18%

-άλλες ενδείξεις 195 139

Λάθη PGD 4% 2.2% 0%

Page 7: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

γυναίκες πτωχής αναπαραγωγικής πρόγνωσης

γυναίκες προχωρημένης ηλικίαςοι εμβρυϊκές ανευπλοειδίες αυξάνονται με την ηλικία της γυναίκας

μη διαχωρισμός χρωμοσωμάτων-ανευπλοειδίες – 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, X και Y

οι πιθανότητες κυήσης (φυσικής ή μετά IVF) μειώνονται με την ηλικία της γυναίκας

γυναίκες με πολλές αποτυχίες IVF >3, παρά την μεταφορά καλών εμβρύωνασαφή αίτια (περιβάλλον εμφύτευσης, εμβρυϊκά)τα έμβρυα των γυναικών αυτών είναι συχνά ανευπλοειδικά

γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές1% πληθυσμούτο 50-80% των αποβολών 1ου τριμήνου αφορούν έμβρυα με χρωμοσωμικές ανωμαλίεςμη ισοζυγισμένες μεταθέσεις (Robertsonian ή ανάστροφες)

Page 8: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες προχωρημένης ηλικίας

Munne et al, Hum Reprod 1999;14:2191

Ομάδα μελέτης Ομάδα σύγκρισης

αναδρομική μελέτη

117 γυναίκες ≥ 35 ετών που έκαναν IVF

με PGD

117 γυναίκες ≥ 35 ετών που έκαναν IVF

χωρίς PGD

προηγούμενες προσπάθειες IVF, διάρκεια διέγερσης, επίπεδα Ε2, αριθμός ωοθυλακιών : παρόμοια

Ποσοστό εμφύτευσης

13% 13%

αποβολές (% κλινικών κυήσεων)

9% 23%

τοκετοί (% κλινικών κυήσεων)

16,1% 10,5%

p<0,05

p<0,05

Page 9: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες προχωρημένης ηλικίας

Gianaroli et al, Fertil Steril 1999;72:837

Ομάδα μελέτης Ομάδα σύγκρισης

προοπτική μελέτη

73 γυναίκες ≥ 36 ετών που έκαναν IVF

με PGD

84 γυναίκες ≥ 36 ετών που έκαναν IVF

χωρίς PGD

αίτια υπογονιμότητας, επίπεδα Ε2, αριθμός ωαρίων, αριθμός εμβρύων : παρόμοια

ποσοστό εμφύτευσης

25,8% 14,3%p<0,01

Page 10: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες προχωρημένης ηλικίας

Munne et al, RBM online 2003;7:91

Ομάδα μελέτης Ομάδα σύγκρισης

αναδρομική μελέτη

138 γυναίκες ≥ 35 ετών που έκαναν IVF

με PGD

138 γυναίκες ≥ 35 ετών που έκαναν IVF

χωρίς PGD

προηγούμενες προσπάθειες IVF, διάρκεια διέγερσης, επίπεδα Ε2, αριθμός 2PNs : παρόμοια

ποσοστό εμφύτευσης

17,6% 10,6%p<0,05

Page 11: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες προχωρημένης ηλικίας

Staessen et al, Hum Reprod 2004;19:2849

Ομάδα μελέτης Ομάδα σύγκρισης

προοπτική τυχαιοποιημένη

μελέτη

73 γυναίκες ≥ 36 ετών που έκαναν IVF

με PGD

84 γυναίκες ≥ 36 ετών που έκαναν IVF

χωρίς PGD

αίτια υπογονιμότητας, επίπεδα Ε2, αριθμός ωαρίων, αριθμός εμβρύων : παρόμοια

ποσοστό εμφύτευσης

17,1% 11,5%

κυήσεις > 12 εβδομάδες

16,5% 10,4%

p=0,09

p=0,06

Page 12: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες προχωρημένης ηλικίας

Platteau et al, Fertil Steril 2005;84:319

Ομάδα μελέτης

αναδρομική 394 κύκλοι IVF με PGD

σε γυναίκες ≥ 37 ετών

έμβρυα με ανευπλοειδίες 65,3% παράλληλη αύξηση με την ηλικία (55%-79%)

κύκλοι χωρίς εμβρυομεταφορά

32,2% παράλληλη αύξηση με την ηλικία (16%-66%)

ποσοστό εμφύτευσης 10,7% σταθερό παρά την αύξηση της ηλικίας

κυήσεις > 12 εβδομάδες 16,4% σταθερές παρά την αύξηση της ηλικίας

τοκετοί/100 κυήσεις 81,1% σταθερές παρά την αύξηση της ηλικίας

(1)

Page 13: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες προχωρημένης ηλικίας

Platteau et al, Fertil Steril 2005;84:319

Ομάδα μελέτης Ομάδα σύγκρισης

αναδρομική 394 κύκλοι IVF σε γυναίκες ≥ 37 ετών

με PGD

όλες οι γυναίκες ≥ 37 ετών με επιτυχή IVF

χωρίς PGD

έμβρυα με ανευπλοειδίες 65,3%

κύκλοι χωρίς εμβρυομεταφορά

32,2%

ποσοστό εμφύτευσης 10,7%

αποβολές 16,9% 23,8%

κυήσεις > 12 εβδομάδες 16,4%

τοκετοί/100 κυήσεις 81,1% 74%

p=0,42

p=0,39

(2)

Page 14: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες προχωρημένης ηλικίας

οι υπάρχουσες μελέτεςδιαφέρουν κατά πολύ στον σχεδιασμό τους

τα αποτελέσματά τους είναι δύσκολο να συγκριθούν

όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι οι γυναίκες αυτέςέχουν μεγάλη αναλογία ανευπλοειδικών εμβρύων (40%-64%)

πολύ συχνά (25%) δεν έχουν τελικά έμβρυα για μεταφορά

η πλέον πρόσφατη, ισχυρή και προοπτική μελέτηδεν ανέδειξε σημαντικά ωφέλη ως προς την έκβαση των προσπαθειών στις γυναίκες που έκαναν PGD

Συμπεράσματα

Page 15: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

γυναίκες πτωχής αναπαραγωγικής πρόγνωσης

γυναίκες προχωρημένης ηλικίαςοι εμβρυϊκές ανευπλοειδίες αυξάνονται με την ηλικία της γυναίκας

μη διαχωρισμός χρωμοσωμάτων-ανευπλοειδίες – 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, X και Y

οι πιθανότητες κυήσης (φυσικής ή μετά IVF) μειώνονται με την ηλικία της γυναίκας

γυναίκες με πολλές αποτυχίες IVF >3, παρά την μεταφορά καλών εμβρύωνασαφή αίτια (περιβάλλον εμφύτευσης, εμβρυϊκά)τα έμβρυα των γυναικών αυτών είναι συχνά ανευπλοειδικά

γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές1% πληθυσμούτο 50-80% των αποβολών 1ου τριμήνου αφορούν έμβρυα με χρωμοσωμικές ανωμαλίεςμη ισοζυγισμένες μεταθέσεις (Robertsonian ή ανάστροφες)

Page 16: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες με πολλές αποτυχίες IVF

Gianaroli et al, Fertil Steril 1999;72:837

επίδραση PGD σε γυναίκες με πολλές αποτυχίες IVF

Ομάδα μελέτης Ομάδα σύγκρισης

προοπτική 27 γυναίκες με ≥ 3 αποτυχίες IVF

που έκαναν νέα προσπάθεια

με PGD

27 γυναίκες με ≥ 3 αποτυχίες IVF

που έκαναν νέα προσπάθεια

χωρίς PGD

αίτια υπογονιμότητας, επίπεδα Ε2, αριθμός ωαρίων, αριθμός εμβρύων : παρόμοια

ποσοστό εμφύτευσης 17,3% 9,5%

Page 17: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες με πολλές αποτυχίες IVF

Pehlivan et al, RBM online 2002;6:232

σύγκριση αποτελεσμάτων PGD μεταξύ γυναικών με και χωρίς πολλές αποτυχίες IVF

Ομάδα μελέτης Ομάδα σύγκρισης

αναδρομική 49 κύκλοι IVF με PGD σε γυναίκες με

≥ 3 αποτυχίες IVF

9 κύκλοι IVF με PGD λόγω

φυλοσύνδετης νόσου

οι δύο ομάδες ήταν εμφανώς μη συγκρίσιμες

έμβρυα με ανευπλοειδίες 50,2%

ποσοστό εμφύτευσης 19,8% 24,1%

ποσοστό κυήσεων 34% 33,1%

Page 18: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες με πολλές αποτυχίες IVF

Munne et al, RBM online 2003;7:91

επίδραση PGD σε γυναίκες ≥ 35 ετών με πολλές αποτυχίες IVF

Υποομάδα μελέτης Υποομάδα σύγκρισης

αναδρομική μελέτη

54 γυναίκες ≥ 35 ετών και με ≥ 3 αποτυχίες IVF που έκαναν IVF

με PGD

54 γυναίκες ≥ 35 ετών και με ≥ 3 αποτυχίες IVF που έκαναν IVF

χωρίς PGD

προηγούμενες προσπάθειες IVF, διάρκεια διέγερσης, επίπεδα Ε2, αριθμός 2PNs : παρόμοια

ποσοστό εμφύτευσης

14,3% 11,5%

Page 19: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες με πολλές αποτυχίες IVF

Taranisi et al, RBM online 2005;10:628

επίδραση ηλικίας σε κύκλους PGD σε γυναίκες με πολλές αποτυχίες

αναδρομική μελέτη

78 γυναίκες < 40 ετών με ≥ 3 αποτυχίες IVF που έκαναν 86 PGD

38 γυναίκες ≥ 41 ετών με ≥ 3 αποτυχίες IVF

που έκαναν 44 PGD

ποσοστό κλινικής κύησης

36,1% 16,6%

ποσοστό τοκετών

32% 12,5%

Page 20: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες με πολλές αποτυχίες IVF

Platteau et al, RBM online 2006;12:334

Ομάδα μελέτης

αναδρομική 121 κύκλοι IVF με PGD σε γυναίκες με

≥ 3 αποτυχίες IVF

έμβρυα με ανευπλοειδίες 48,3% αυξημένα

κύκλοι χωρίς εμβρυομεταφορά

22,3%

ποσοστό εμφύτευσης 19,5%

τοκετοί/100 μεταφορές 29,7%

για να εξασφαλίσουμε 90% πιθανότητα να υπάρχει έμβρυο προς μεταφορά πρέπει να έχουμε τουλάχιστον: 10 ώριμα ωάρια και 6 έμβρυα προς βιοψία

Page 21: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες με πολλές αποτυχίες IVF

οι μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες αυτέςέχουν υψηλή αναλογία ανευπλοειδικών εμβρύων

όλες οι υπάρχουσες συγκριτικές μελέτεςδεν ανέδειξαν σημαντικά ωφέλη από την εφαρμογή PGD στις γυναίκες αυτές, ως προς την έκβαση μιάς νέας προσπάθειας

Συμπεράσματα

Page 22: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

γυναίκες πτωχής αναπαραγωγικής πρόγνωσης

γυναίκες προχωρημένης ηλικίαςοι εμβρυϊκές ανευπλοειδίες αυξάνονται με την ηλικία της γυναίκας

μη διαχωρισμός χρωμοσωμάτων-ανευπλοειδίες – 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, X και Y

οι πιθανότητες κυήσης (φυσικής ή μετά IVF) μειώνονται με την ηλικία της γυναίκας

γυναίκες με πολλές αποτυχίες IVF >3, παρά την μεταφορά καλών εμβρύωνασαφή αίτια (περιβάλλον εμφύτευσης, εμβρυϊκά)τα έμβρυα των γυναικών αυτών είναι συχνά ανευπλοειδικά

γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές1% πληθυσμούτο 50-80% των αποβολών 1ου τριμήνου αφορούν έμβρυα με χρωμοσωμικές ανωμαλίεςμη ισοζυγισμένες μεταθέσεις (Robertsonian ή ανάστροφες)

Page 23: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες με καθ’έξιν αποβολέςRubio et al, Hum Reprod 2003;18:182

σύγκριση αποτελεσμάτων PGD μεταξύ γυναικών με και χωρίς ιστορικό καθέξιν αποβολών

Ομάδα μελέτης Ομάδα σύγκρισης

αναδρομική 86 κύκλοι IVF με PGD σε γυναίκες

με ≥ 2 αποβολές

28 κύκλοι IVF με PGD λόγω

φυλοσύνδετης νόσου

οι δύο ομάδες ήταν εμφανώς μη συγκρίσιμες

έμβρυα με ανευπλοειδίες 56,5%

κύκλοι χωρίς ευπλοϊδικά έμβρυα για μεταφορά

22,1%

ποσοστό εμφύτευσης 28% 29%

ποσοστό κυήσεων 34,3% 33,1%

Page 24: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες με καθ’έξιν αποβολές

Werlin et al, 60th ASRM Conference, 2004

επίδραση PGD σε γυναίκες με καθέξιν αποβολές

Ομάδα μελέτης Ομάδα σύγκρισης

προοπτική τυχαιοποιημένη

15 κύκλοι IVF με PGD σε γυναίκες με ≥ 2

αποβολές

12 κύκλοι IVF χωρίς PGD

σε γυναίκες με ≥ 2 αποβολές

ποσοστό εμφύτευσης 60% 41,7%

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Page 25: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες με καθ’έξιν αποβολές

Platteau et al, Fertil Steril 2005;83:393

επίδραση ηλικίας σε κύκλους PGD σε γυναίκες με καθέξιν

Ηλικίες 26-37 Ηλικίες 38-44

προοπτική πληθυσμιακή χωρίς

ομάδα ελέγχου

31 κύκλοι IVF με PGD σε γυναίκες με ≥ 3 αποβολές

18 κύκλοι IVF με PGD σε γυναίκες

με ≥ 3 αποβολές

έμβρυα με ανευπλοειδίες 43% 67%

ποσοστό εμφύτευσης 16,6% 2,7%

ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PGD

Page 26: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες με καθ’έξιν αποβολέςMunne et al, Fertil Steril 2005

επίδραση ηλικίας σε κύκλους PGD σε γυναίκες με καθέξιν αποβολές

ηλικίες < 35 ετών ηλικίες ≥ 35 ετών

αναδρομική με ομάδα ελέγχου τις ίδιες τις

γυναίκες

25 κύκλοι IVF με PGD σε γυναίκες με ≥ 3 αποβολές

44 κύκλοι IVF με PGD σε γυναίκες

με ≥ 3 αποβολές

ποσοστό κυήσεων 57% !!! 46% !!!

ποσοστό αποβολών 29% 12%

αναμενόμενο ποσοστό αποβολών (με βάση μαθηματικό τύπο)

23% 44,5%

τύπος ανευπλοειδίας (κατά σειρά συχνότητας): χρωμ. 22, 16, 21,15 13, 18, 17, φυλετικά

μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες προχωρημένης ηλικίας με καθέξιν αποβολές

p=0,007

Page 27: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες με καθ’έξιν αποβολές

οι μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες αυτέςέχουν υψηλή αναλογία ανευπλοειδικών εμβρύων (30-60%)

παρατηρείται υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ανωμαλιών στα χρωμοσώματα 16 και 22

υπάρχει διχογνωμία για την αξία του PGDυπέρμαχοι: τονίζουν τα υψηλά ποσοστά ανευπλοειδιώνενάντιοι: τονίζουν τα υψηλά ποσοστά (έως και 70%) επόμενης κύησης χωρίς καμία παρέμβαση

τα μέχρι τώρα δεδομέναδεν υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η εφαρμογή PGD αυξάνει τα ποσοστά κύησης στις γυναίκες αυτές

Συμπεράσματα

Page 28: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

PGD και γυναίκες πτωχής πρόγνωσηςVerlinsky et al, RBM Online 2005; 11:219

2359 PGD για ανευπλοειδίες σε γυναίκες πτωχής αναπαραγωγικής πρόγνωσης

αναδρομική με ομάδα ελέγχου τις ίδιες τις γυναίκες

432 κυήσεις μετά PGD 483 προηγούμενες κυήσεις

ποσοστό αποβολών 28,4% 68%

ποσοστό τοκετών 71,9% 32%

γυναίκες με 308 προηγούμενους κύκλους IVF

ποσοστό εμφύτευσης 35% 6,9%

45 γυναίκες με ισοζυγισμένη μετάθεση

ποσοστό αποβολών 17,8% 87,8%

ποσοστό τοκετών 81,4% 11,5%

Page 29: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

συζήτηση

φαίνεται παράδοξο το ότι οι μελέτες

γιατί να συμβαίνει αυτό ?

ενώ αποδεικνύουν τα υψηλά ποσοστά

ανευπλοειδιών στις γυναίκες με πτωχή

αναπαραγωγική πρόγνωση

δεν αποδεικνύουν καθαρά ότι η

εφαρμογή PGD αυξάνει τις

πιθανότητες κύησης στις γυναίκες αυτές

Page 30: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

συζήτησηπρόβλημα επάρκειας μελετών

δείγμα γυναικών συνήθως μικρό

ομάδες ελέγχου συχνά, μη συγκρίσιμες (γυναίκες μικρής ηλικίας που κάνουν PGD για επιλογή φύλου)ή, οι ίδιες οι γυναίκες

ποιότητα των εμβρύων δεν αναφέρεται/αξιολογείται, ιδίως στις ομάδες ελέγχου

μεθοδολογία PGD: διαφορετική (ανάλυση διαφορετικών χρωμοσωμάτων, βιοψία σε διαφορετικές ημέρες)

παράμετρος σύγκρισης τα ποσοστά εμφύτευσης

– που είναι επόμενο να εμφανίζονται αυξημένα επί εφαρμογής PGD διότι απλά μεταφέρονται λιγότερα έμβρυα

Page 31: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

συζήτησηπεριορισμοί τεχνικής PGD

περιορισμένος αριθμός χρωμοσωμάτων (έως 10) που μπορούν να αναλυθούν ταυτόχρονα με την μέθοδο FISH

η μέθοδος FISH ανιχνεύει μόλις το 69% των ανωμαλιών που ανιχνεύονται με την τεχνική comparative genomic hybridization

το φαινόμενο του μωσαϊκισμούτο κύτταρο που λαμβάνεται μπορεί να μην αντιπροσωπεύει το γενετικό υλικό του εμβρύου

PGD σε 1 κύτταρο: μεγαλύτερη πιθανότητα λάθους

PGD σε 2 κύτταρα: πιό ασφαλής, αλλά ίσως επηρεάζει το έμβρυο και συνεπώς τα ποσοστά εμφύτευσης

ίσως να υπάρχει φυσικός περιορισμός των ανευπλοειδικών κυττάρων σε ένα έμβρυο

PGD μπορεί τελικά να μειώνει τον αριθμό των διαθέσιμων εμβρύων

Page 32: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε.Μακράκης 2006

συμπεράσματατα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υποδεικνύουν καθαρά κλινικό ώφελος

από την μαζική υιοθέτηση PGD σε γυναίκες πτωχής αναπαραγωγικής πρόγνωσης

η PGD μπορεί να βοηθήσει στην στρατηγική μεταφοράς λιγοτέρων εμβρύων

για την μείωση των πολυδύμων κυήσεων

η PGD μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για αλλαγή στρατηγικής σε ζευγάρια που παράγουν μόνο

ή μεγάλο ποσοστό ανευπλοειδικών εμβρύων

χρειάζονται μεγαλύτερες και καλύτερα σχεδιασμένες μελέτες

Page 33: Ε.Μακράκης Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευχαριστώγιά την προσοχή σας

Ε.Μακράκης

Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών