ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LIFTKET · σε ηλεκτρικές...

of 32 /32
Έκδοση Αυγούστου 2010 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Οδηγίες χειρισμού - Μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο - Μην αρχίσετε να εργάζεσθε με το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας πριν όλοι οι χειριστές διαβάσουν και κατανοήσουν πλήρως τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού και το βεβαιώσουν με την υπογραφή τους στην πίσω σελίδα.

Embed Size (px)

Transcript of ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LIFTKET · σε ηλεκτρικές...

Page 1: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LIFTKET · σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα

Έκδοση Αυγούστου 2010

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ο δ η γ ί ε ς χ ε ι ρ ι σ μ ο ύ - Μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο -

Μην αρχίσετε να εργάζεσθε με το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας πριν όλοι οι χειριστές διαβάσουν και κατανοήσουν πλήρως τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού και το βεβαιώσουν με την υπογραφή

τους στην πίσω σελίδα

2

Περιεχόμενα

1 Υποδείξεις ασφαλείας 4 11 Χρήση των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας σύμφωνα με τον προορισμό 4 12 Κανονισμοί 4 13 Ανταλλακτικά 5

2 Τεχνική επισκόπηση 6 21 Δυνατότητες συναρμολόγησης 6 22 Επεξήγηση της ένδειξης τύπου 6 23 Όψη τομής 7 24 Θεωρητικό σχήμα του περάσματος της αλυσίδας φορτίου 8

3 Συναρμολόγηση 8 31 Μηχανολογική συναρμολόγηση 8 311 Φορέας αγκίστρου 8 312 Τρόχιλος αγκίστρου 9 313 Σταθερά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας 9 3131 Βασική λύση ndash Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης 9 3132 Εναλλακτική λύση ndash Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής 10 3133 Εναλλακτική λύση ndash Ανάρτηση με άγκιστρο 10 314 Αερισμός μειωτήρα στροφών 11 315 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας 11 3151 Υπερμεγέθης θήκη αλυσίδας 12 316 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με μονό κλάδο 13 317 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με διπλό κλάδο 13 318 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου και του συγκρατητήρα αλυσίδας 14 32 Ηλεκτρική συνδεσμολογία 15 321 Παροχή ρεύματος 15 3211 Απευθείας έλεγχος 16 3212 Έλεγχος χαμηλής τάσης (με προστατευτικά ρελέ) 16 322 Ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης 16 323 Τάσεις λειτουργίας 17

4 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας με φορείο 17 41 Μηχανικό μοντάρισμα 18 411 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο 18 412 Μοντάρισμα του φορείου με δύο μπουλόνια 18 413 Μοντάρισμα του φορείου με ένα μπουλόνι 19 42 Εξισορρόπηση μάζας φορείου 19 43 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των φορείων 19 44 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης 19 45 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης 20

5 Έλεγχοι 21 51 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D8 sect 23 (VBG 8 sect 23) 21 52 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D6 sect 25 (VBG 9 sect 25) 21 53 Περιοδικοί έλεγχοι 21

6 Υποδείξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση 21 61 Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση 21 62 Απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση 22

3

7 Συντήρηση 22 71 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης 22 72 Περιγραφή του φρένου ελατηρίου 23 721 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου 23 722 Ηλεκτρικός έλεγχος του φρένου ελατηρίου 24 723 Δυσλειτουργίες του φρένου ελατηρίου 24 724 Έλεγχος λειτουργίας του φρένου 24 73 Συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας 25 731 Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης 25 732 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης 25 733 Έλεγχος του ορίου ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης κατά τον περιοδικό έλεγχο 26 74 Αλυσίδα φορτίου 26 741 Γρασάρισμα της αλυσίδας κατά την πρώτη και επόμενες χρήσεις 26 742 Έλεγχος φθοράς της αλυσίδας 26 743 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση αλυσίδας 27 744 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση του αγκίστρου φορτίου 27 75 Συντήρηση του φορείου 27 751 Δομή του φρένου φορείου 27 76 Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 28 761 Ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 28 762 Μοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 28

8 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας (κατά FEM 9683) 29 81 Λειτουργία σύντομης διάρκειας 29 82 Διακοπτόμενη λειτουργία 29 83 Παράδειγμα 30

9 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού φορείου (κατά FEM 9683) 30

10 Ανακούφιση του καλωδίου χειριστηρίου 30

11 Λίπανση Βοηθητικά υλικά 31 111 Λίπανση του μειωτήρα 31 112 Λίπανση του φορέα και του τροχίλου του αγκίστρου 31 113 Λίπανση του φορείου 31 114 Βοηθητικά υλικά 31

12 Ενέργειες μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας 31

4

1 Υποδείξεις ασφαλείας

11 Χρήση των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας σύμφωνα με τον προορισμό

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας προορίζονται για ανύψωση καταβίβαση και οριζόντια μετακίνηση (με φορείο) φορτίων Κάθε άλλη χρήση και ιδίως η μη συμμόρφωση με τις απαγορεύσεις χρήσης που αναφέρονται στην παρ 62 θεωρείται ως μη σύμφωνη προς τον προορισμό καθώς ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή και η σχετική ευθύνη βαρύνει τον χρήστη Απαγορεύεται η μεταφορά προσώπων με οποιονδήποτε τρόπο

Η σύγχρονη σχεδίαση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας εγγυάται ασφαλή και οικονομική λειτουργία Ο πατενταρισμένος συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα και το φρένο Το φρένο επενεργεί μέσω του μειωτήρα στροφών με θετική εμπλοκή απευθείας στο φορτίο χωρίς να καταπονεί τον συμπλέκτη

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί κανονικά είναι άθικτα και η συσκευή μπορεί να τεθεί εκτός τάσεως με ένα γενικό διακόπτη απομόνωσης Ο χρήστης υποχρεούται να εξασφαλίζει ώστε τα σημεία ανάρτησης του βαρούλκου να προβλεφθούν με τρόπο που να παραλαμβάνουν με ασφάλεια τις δυνάμεις που αναπτύσσονται

Η χρήση του βαρούλκου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που έχει αναρτηθεί κανονικά με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται ώστε κατά την εκάστοτε κίνηση ανύψωσης το εξερχόμενο σκέλος της αλυσίδας εξέλθει με ασφάλεια από το ίδιο το βάρος του από το βαρούλκο Η μη συμμόρφωση με αυτή την υπόδειξη ενδέχεται να προκαλέσει μπλοκάρισμα της αλυσίδας με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το βαρούλκο

Για τη χρήση του βαρούλκου σε επιθετικά περιβάλλοντα πρέπει να ζητηθεί η άδεια του κατασκευαστή

Οι Οδηγίες χειρισμού προορίζονται για την εκτέλεση ασφαλούς εργασίας επί ή μέσω του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας Οι υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε Οι υποδείξεις ασφαλείας δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες απευθυνθείτε στην τοπική αντιπροσωπεία Οι Οδηγίες χειρισμού πρέπει να είναι πάντοτε πλήρεις και ευανάγνωστες Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή βλάβες που οφείλονται στους παρακάτω λόγους

αντικανονική χρήση

αλλαγές στο σύστημα μετάδοσης κίνησης

μη ορθή εκτέλεση εργασιών επί ή μέσω του λειτουργικού συστήματος

λάθος χειρισμοί

μη συμμόρφωση με τις Οδηγίες χειρισμού

12 Κανονισμοί

Ως βάση για την εγκατάσταση πρώτη θέση σε λειτουργία έλεγχο και συντήρηση των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας χρησιμεύουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στα κράτη μέλης της Ευρωπαϊκής΄Ένωσης οι ακόλουθοι κανονισμοί σε συνδυασμό με τις υποδείξεις του παρόντος εγχειριδίου

Ευρωπαϊκές οδηγίες

Οδηγία ΕΚ για τα μηχανήματα 200642EK

Οδηγία ΕΚ ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004108EK

Οδηγία ΕΚ χαμηλής τάσης 200695EK

Γερμανικοί κανονισμοί BGV (UVV ndash Κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων)

BGV A1 Αρχές της πρόληψης

BGV A3 (VBG 4) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί

BGV D6 (VBG 9) Γερανοί

BGV D8 (VBG 8) Βαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξης

BGR 500 (VBG 9a) Διατάξεις παραλαβής φορτίων σε λειτουργία ανύψωσης

BGV B3 (VBG 121) Θόρυβος

BGG 905 (ZH 127) Αρχές ελέγχου γερανών

5

Εναρμονισμένα πρότυπα

DIN EN ISO 12100-1 Ασφάλεια μηχανών

DIN EN ISO 12100-2 Ασφάλεια μηχανών

DIN EN 14492-2 Γερανοί ndash Μηχανοκίνητα βαρούλκα και σύσπαστα

EN 818-7 Αλυσίδες βραχέων κρίκων για ανυψωτικούς σκοπούς κατηγορία Τ

DIN EN ISO 13849-1 Εξαρτήματα ασφαλείας των συστημάτων ελέγχου ndash γενικές αρχές σχεδιασμού

EN 60034-1 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές ονομαστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά λειτουργίας

EN 60034-5 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές ndash Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα

EN 60204-32 Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών ndash Απαιτήσεις για ανυψωτικά μηχανήματα

EN 60529 Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (Κώδικας ΙΡ)

EN 60947-1 Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης γενικοί κανόνες

EN 61000-6-2 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα

EN 61000-6-3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα πρότυπο εκπομπής για εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα

EN 61000-6-4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα πρότυπο εκπομπής για βιομηχανικά περιβάλλοντα

Πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές

FEM 9511 Ταξινόμηση μηχανισμών

FEM 9683 Επιλογή κινητήρων ανύψωσης και πορείας

FEM 9751 Μηχανοκίνητοι μηχανισμοί ανύψωσης παραγωγής εν σειρά ασφάλεια

FEM 9755 Μέτρα για ασφαλείς περιόδους λειτουργίας

Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω προδιαγραφών ασφαλείας και των Οδηγιών χειρισμού Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις χειρισμού και τις απαγορεύσεις της παρ 6

Σε άλλες χώρες πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχοι εθνικοί κανονισμοί Εργασίες επί του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας μπορούν να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό (ειδικούς) αφού κλείσει και κλειδωθεί ο γενικός διακόπτης και ασφαλισθεί ο χώρος εργασίας

Ως ειδικοί ορίζονται τα πρόσωπα που λόγω της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας τους διαθέτουν επαρκείς

γνώσεις στον τομέα των βαρούλκων συσκευών ανύψωσης και έλξης ή γερανών και γνωρίζουν τους σχετικούς κανονισμούς εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων οδηγίες και κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την ασφαλή κατάσταση λειτουργίας των βαρούλκων συσκευών ανύψωσης και έλξης ή γερανών Πχ οι προδιαγραφές IEC 364 ή DIN VDE 0105 δικαιολογούν την απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα Στο βιβλίο ελέγχου γερανών πρέπει να καταχωρούνται οι εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης και ελέγχου (πχ ρυθμίσεις του φρένου ή του συμπλέκτη) Ο χειρισμός του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο από τον φορέα εκμετάλλευσης προσωπικό το οποίο γνωρίζει και έχει μονίμως στη διάθεσή του τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού Μη λειτουργείτε το βαρούλκο πριν όλοι οι χειριστές διαβάσουν και κατανοήσουν πλήρως τις Οδηγίες χειρισμού και το βεβαιώσουν με την υπογραφή τους στα προβλεπόμενα πεδία στην πίσω σελίδα του παρόντος φυλλαδίου 13 Ανταλλακτικά

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα στερέωσης ανταλλακτικά και παρελκόμενα Μόνο αυτά καλύπτονται από εγγύηση Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και παρελκομένων

6

2 Τεχνική επισκόπηση

21 Δυνατότητες συναρμολόγησης

Το εύκολο στη συναρμολόγηση σύστημα δομοστοιχείων επιτρέπει τη χωρίς προβλήματα μετατροπή του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας από μονού σε διπλού κλάδου αλυσίδας από σταθερής σε κινητής εγκατάστασης με χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο και τη ρύθμιση διαφορετικών υψών ανύψωσης και χειρισμού Μάπα ωμέγα Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής (ειδική) Ωτίδα ανάρτησης Σύστημα ανύψωσης Χειριστήριο με στοπ έκτακτης ανάγκης

Χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο Ανάρτηση με άγκιστρο Θήκη αλυσίδας Περιοριστής (τέρμα) διαδρομής αλυσίδας με ελαστικό στοπ Τρόχιλος αγκίστρου με ελαστικό στοπ Φορέας αγκίστρου με ελαστικό στοπ

Σχ 1 Δυνατότητες συναρμολόγησης 22 Επεξήγηση της ένδειξης τύπου

Παράδειγμα Μοντέλο 021 51 Τύπος 250 1 - 8 2 Μοντέλο 02 1 51 Αριθμός μοντέλου Χαρακτηριστικός αριθμός των ταχυτήτων ανάρτησης 0 ndash Σύστημα με μία ταχύτητα ανάρτησης 1 ndash Σύστημα με δύο ταχύτητες ανάρτησης Χαρακτηριστικός αριθμός του μεγέθους κελύφους 02 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 4 times12 mm 03 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 52times15 mm 05 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 52times15 mm 07 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 72times21 mm 09 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 9 times27 mm 11 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 113times31 mm Τύπος 250 1 - 8 2 Ταχύτητα αργής ανύψωσης σε mmin

Κύρια ταχύτητα ανύψωσης σε mmin Αριθμός κλάδων αλυσίδας

Ανυψωτική ικανότητα σε kg Σύμφωνα με την Οδηγία 200642ΕΚ για τα μηχανήματα τα τεχνικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το βαρούλκο

7

23 Όψη τομής

Αρ σχ Περιγραφή Αρ σχ Περιγραφή

1 Κάλυμμα συστήματος ελέγχου 10 Άξονας πινιόν 1 2 Σύστημα ελέγχου 11 Αλυσίδα φορτίου 3 Κάλυμμα ανεμιστήρα 12 Ωτίδα ανάρτησης 4 Ανεμιστήρας 13 Κινητήριος άξονας με τον αλυσοτροχό 5 Άξονας κινητήρα 14 Περίβλημα μειωτήρα στροφών 6 Στάτορας του κινητήρα 15 Κάλυμμα μειωτήρα στροφών 7 Δρομέας του κινητήρα 16 Κλεμμοσειρά για τη σύνδεση της παροχής

δικτύου του χειριστηρίου και του ηλεκτρικού φορείου

8 Μονάδα συμπλέκτη

9 Κέλυφος 17 Μονάδα φρένου 18 Τρόχιλος αγκίστρου Σχ 2 Όψη τομής

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18

8

24 Θεωρητικό σχήμα του περάσματος της αλυσίδας φορτίου

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες αλυσίδες του κατασκευαστή που πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας ζωής

Άξονας κίνησης της αλυσίδας με τον αλυσοτροχό Συγκρατητήρας Οδηγός αλυσίδας Θήκη αλυσίδας Περιοριστής διαδρομής (τέρμα) Φορέας αγκίστρου Περόνη συγκρά-τησης αλυσίδας Τρόχιλος αγκί- στρου

Σχ 3 31 Εκδοχή με μονό κλάδο αλυσίδας 32 Εκδοχή με διπλό κλάδο αλυσίδας 3 Συναρμολόγηση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D8 παρ 24 (VBG 8 παρ 24) η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό 31 Μηχανολογική συναρμολόγηση

311 Φορέας αγκίστρου

Ο φορέας αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με μονό κλάδο αλυσίδας

Ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα

Μπουζόνι

Πλαστικό κάλυμμα με αυτοκόλλητο ικανότητας ανύψωσης και μεγέθους αλυσίδας

Σήμανση 4 ή 5 Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ

2 βίδες άλλεν με αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ 2 βίδες άλλεν Κέλυφος

Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Φορέας για αλυσίδες 4times12 και 52times15

Φορέας για αλυσίδα 72times21 Φορέας για αλυσίδες 9times27 και 113times31

Σχ 4 Δομή των φορέων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση του αγκίστρου (φθορά μέγεθος ανοίγματος) και του ελαστικού στοπ Στους φορείς για αλυσίδες 4times12 και 52times15 mm να εξεταστεί και η κατάσταση του πλαστικού καλύμματος (βλέπε Σχ 4) Να εξεταστεί επίσης η κατάσταση του ωστικού ρουλεμάν του μανδάλου ασφαλείας και η ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου Εν ανάγκη να καθαριστεί και να γρασαριστεί το αξονικό ρουλεμάν

9

Για τη συναρμολόγηση των φορέων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 250 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 500 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 1250 M10times30 DIN 912 2 35

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 1600 M12times30 DIN 912 2 50

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 3200 M12times35 DIN 912 2 50

Πίνακας 1 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 312 Τρόχιλος αγκίστρου

Ο τρόχιλος αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με διπλό κλάδο αλυσίδας

Σχ 5 Δομή των τροχίλων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων όπως προβλέπεται στην παρ 311 Για τη συναρμολόγηση των τροχίλων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 500 M6x40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 1000 M6times40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 20002500 M8times50 DIN 912 21 2010

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 3200 M10times50 DIN 912 21 3520

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 6300 M12times60 DIN 912 3 35

Η βίδα στο ελαστικό στοπ έχει μειωμένη ροπή σύσφιγξης Η βίδα αυτή να κολληθεί μέσα στην οπή με ασφαλιστικό

σπειρωμάτων Πίνακας 2 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 313 Σταθερά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας

3131 Βασική λύση ndash Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια

στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Η οπή της ωτίδας που προορίζεται για τη στερέωση του συνοδού φορείου πρέπει να είναι από την πλευρά της θήκης αλυσίδας

Ελαστικός προσκρουστήρας 3 βίδες άλλεν Άγκιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Κέλυφος

Αξονικό ένσφαιρο

ρουλεμάν

Αλυσοτροχός

Ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου

Ασφάλιση με πείρο εγκοπής (ο πείρος ασφαλίζεται με 2 πονταρισιές έναντι λυσίματος) Ελατηριωτός πείρος κάθετα προς το στέλεχος του αγκίστρου (μόνο μοντέλα 110hellip 111hellip)

10

Ωτίδα ανάρτησης Οπή στερέωσης του συνοδού φορείου Μπουλόνι Πλευρά της θήκης αλυσίδας

Σχ 6 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης 3132 Εναλλακτική λύση ndash Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης μονής οπής με τα δύο

μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη λειτουργία με

διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

Σχ 7 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης μονής οπής 3133 Εναλλακτική λύση ndash Ανάρτηση με άγκιστρο Μοντάρισμα

Στερεώστε το παρεχόμενο με το βαρούλκο άγκιστρο ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Μπουλόνι

Πλευρά θήκης αλυσίδας 1 κλάδος

φορέας 2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή της ωτίδας με μονή οπή κατά 180deg το βαρούλκο μπορεί να μετατραπεί από μονού

σε διπλού κλάδου αλυσίδας και αντίστροφα στενή πλευρά μακριά πλευρά

11

Σχ 8 Ανάρτηση με άγκιστρο ανάρτησης 314 Αερισμός μειωτήρα στροφών

Μετά το μοντάρισμα τοποθετήστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο αστεροειδή ροδέλα κάτω από τη βίδα πλήρωσης λαδιού (επάνω πλευρά κελύφους) για αποφυγή υπερπίεσηςυποπίεσης στο κέλυφος του μειωτήρα (βλέπε Σχ 9β) Κατά την παράδοση η ροδέλα αυτή βρίσκεται δίπλα στη βίδα πλήρωσης λαδιού πάνω στο κέλυφος Η χρήση της αστεροειδούς ροδέλας δεν συνιστάται σε ανοικτό χώρο με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή με μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις 315 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας

Οι θήκες αλυσίδας με τα ακόλουθα μεγέθη κατασκευάζονται από πλαστικό (βλέπε Σχ 9α)

Μέγεθος αλυσίδας Μέγ χωρητικότητα Είδος θήκης αλυσίδας

4times12 12 m

412 58 75 52times15 8 m

72times21 5 m

4times12 16 m

416 510 78 52times15 10 m

72times21 8 m

Πίνακας 3 Πλαστικές θήκες αλυσίδας Θήκες αλυσίδας με χωρητικότητες μεγαλύτερες από εκείνες του πίνακα ή οι θήκες των μοντέλων STAR 09hellip και STAR 11hellip κατασκευάζονται από ειδικό ύφασμα (βλέπε Σχ 9β)

Πλαστική θήκη Υφασμάτινη θήκη αλυσίδας

Σχ 9α Σχ 9β Σχ 9 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας και βίδα πλήρωσης λαδιού

Πλευρά θήκης αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη

λειτουργία με διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

maximal Kette chain

430 Kette 4times12 max 30m

Βίδα πλήρωσης με αστεροειδή ροδέλα

maximal Kette chain 16 m 4 mm 10 m 5 mm 8 m 7 mm

στενή πλευρά μακριά πλευρά

1 κλάδος φορέας

2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή κατά 180deg της ανάρτησης με άγκιστρο το βαρούλκο μετατρέπεται από μονού σε διπλού κλάδου και αντιστρόφως

12

Το μοντάρισμα της πλαστικής ή της υφασμάτινης θήκης αλυσίδας γίνεται σύμφωνα με τα Σχ 9α και 9β αντιστοίχως με μια βίδα και ένα αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Σφίξτε το περικόχλιο μέχρι να καθήσει καλά η βίδα Το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο θα πρέπει να αλλαχτεί όταν κατά το επανειλημμένο μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας δεν μπορεί πια να ασφαλίσει τη βίδα Σημαντικό Ελέγξτε ότι η θήκη αλυσίδας είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μήκος αλυσίδας (βλέπε

τη σήμανση για το μέγεθος αλυσίδας και τη χωρητικότητα που φέρει η θήκη αλυσίδας)

Τοποθετήστε χαλαρά το άκρο της αλυσίδας με τον περιοριστή διαδρομής και το ελαστικό στοπ στη θήκη αλυσίδας

Μετά την εισαγωγή της αλυσίδας ελέγξτε το ύψος πλήρωσης της θήκης αλυσίδας με βάση το ειδικό σημάδι στην πλευρά της θήκης Απαγορεύεται η υπέρβαση της μέγιστης πλήρωσης

3151 Υπερμεγέθης θήκη αλυσίδας

Εφόσον το βάρος της γεμάτης θήκης αλυσίδας είναι άνω των 25 kg πρέπει να ανακουφίζεται με έναν ειδικό ιμάντα Το τέντωμα με την καστάνια και η ευθυγράμμιση του ιμάντα πρέπει να γίνεται με αλυσίδα βάρους 10 kg περίπου μέσα στη θήκη Επειδή οι συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων σε περίπτωση σταθερής εγκατάστασης του βαρούλκου ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει επί τόπου το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα (βλέπε Σχ 10) Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας τοποθετηθεί σε φορείο το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα πρέπει να διαμορφωθεί με ένα επιπρόσθετο συνοδό φορείο (έξτρα παρελκόμενο ndash βλέπε Σχ 11) Μετά την τοποθέτηση πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε για το τέντωμα του ιμάντα και να το ελέγχετε και ενδεχομένως να το διορθώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα Ο ιμάντας να προστατεύεται στο σημείο πρόσδεσης με το παρεχόμενο με το βαρούλκο προστατευτικό ακμών (βλέπε Σχ 10 και Σχ 11)

Σημείο πρόσδεσης

Προστατευτικό ακμών Ιμάντας Καστάνια

Σχ 10 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας (με επιτόπια διαμόρφωση σημείου πρόσδεσης)

Σχ 11 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας και συνοδό φορείο (κατάλληλο υπό προϋποθέσεις για καμπύλες διαδρομές)

Το άκρο του ιμάντα περνιέται στην καστάνια και τεντώνεται όπως εικονίζεται στο Σχ 12

Ελεύθερο άκρο του ιμάντα

Ιμάντας με την καστάνια

Σχ 12 Πέρασμα στην καστάνια και τέντωμα του ιμάντα

Προσοχή

Ακατάλληλο για φορεία με μονό μπουλόνι

13

316 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με μονό κλάδο

1 Περάστε το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) μέσα στη σταυροειδή οπή του οδηγού αλυσίδας του Σχ 13-Α μέχρι

να βγει από την άλλη πλευρά το γαντζάκι 2 Αρχίζοντας από έναν πλαγιαστό κρίκο (Σχ 13-Α) τραβήξτε με το γαντζάκι την αλυσίδα μέσα στην υποδοχή του

αλυσοτροχού 3 Πατώντας επανειλημμένα το χειριστήριο αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα (Σχ 13-Β) 4 Τοποθετήστε το ελαστικό στοπ στο άκρο της αλυσίδας και μοντάρετε το άγκιστρο (Σχ 13-Γ) 5 Χαμηλώστε το άγκιστρο μέχρι να μείνουν 50 cm στον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας 6 Τοποθετήστε στο άκρο του ελεύθερου κλάδου το παρεχόμενο με το βαρούλκο ελαστικό στοπ για τον περιοριστή

διαδρομής 7 Στερεώστε τον περιοριστή διαδρομής στον τρίτο κρίκο από το άκρο της αλυσίδας (Σχ 13-Δ) 8 Μοντάρετε τη θήκη αλυσίδας σύμφωνα με παρ 315 9 Αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα στη θήκη γρασάροντάς την σε όλο το μήκος της Προκειμένου η αλυσίδα να ξετυλιχτεί ομοιόμορφα μέσα στη θήκη αλυσίδας αφήστε τον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας να εισέλθει από μόνος του στη θήκη μέσω της λειτουργίας ανύψωσης και μην την τοποθετήσετε μέσα εκ των υστέρων με το χέρι οπότε μπορείτε να αποφύγετε τις συστροφές Περιοριστής διαδρομής

Ο περιοριστής διαδρομής χρησιμεύει για τον περιορισμό της κάτω θέσης του αγκίστρου εμποδίζοντας την πλήρη έξοδο του ελεύθερου άκρου της αλυσίδας από το βαρούλκο Ο περιοριστής προορίζεται για έκτακτη ανάγκη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται τακτικά Σε περίπτωση που ο περιοριστής διαδρομής συνοδεύεται από ένα ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα τότε αυτή πρέπει να είναι προς την πλευρά του κελύφους του βαρούλκου

Σχ 13-Α Σχ 13-Β Σχ 13-Γ

Σχ 13-Δ Σχ 13-Ε Σχ 13 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου ndash μοντέλο με μονό κλάδο 317 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με διπλό κλάδο

Υποδείξεις μονταρίσματος

1 Αφήστε την αλυσίδα φορτίου να περάσει πρώτα στο κέλυφος του βαρούλκου ανάλογα με το μοντέλο όπως περιγράφεται στις παρ 316 και 317

2 Περάστε την αλυσίδα από τον τρόχιλο αγκίστρου με το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) (Σχ 14-A) Προσοχή Η αλυσίδα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχει συστροφές ανάμεσα στο κέλυφος του

βαρούλκου και τον τρόχιλο του αγκίστρου Αν το μοντάρισμα δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα Σχ 14-Β και Σχ 14-Γ αφαιρέστε έναν κρίκο από την αλυσίδα Επίσης ο τρόχιλος δεν πρέπει να στριφογυρίζει ανάμεσα στους δύο κλάδους αλυσίδας

3 Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό αλυσίδας (βλέπε Σχ 15 αρ 1) κατεβάστε τον οδηγό από την αλυσίδα (Σχ 14-Γ) και τραβήξτε προς τα πίσω την περόνη U

14

4 Περάστε το άκρο της αλυσίδας που τραβήξατε έξω από τον τρόχιλο της αλυσίδας μέσα στη σταυροειδή οπή σύμφωνα με το Σχ 32 ή το Σχ 14-Γ μέχρι ο πρώτος κρίκος να τερματίσει μέσα στο κέλυφος Στη θέση αυτή κρατήστε την αλυσίδα με το ένα χέρι Με το άλλο χέρι σπρώξτε την περόνη U οριζόντια στις δύο οπές που βρίσκονται μέσα στο κέλυφος κάτω από τον αλυσοτροχό (Σχ 14-Δ και Σχ 32) Αφού η περόνη περαστεί ανάμεσα στους τελευταίους δύο κρίκους ελέγξτε με ένα δυνατό τράβηγμα αν το άκρο της αλυσίδας κάθεται καλά

5 Στερεώστε ξανά τον οδηγό αλυσίδας στο κέλυφος (Σχ 14-Ε) Λάβετε υπόψη την παρ 318 6 Βεβαιωθείτε ξανά ότι δεν έχει συστροφές η αλυσίδα 7 Γρασάρετε καλά την αλυσίδα σε όλο το μήκος της

Σχ 14-Α Σχ 14-Β Σχ 14-Γ

Σχ 14-Δ Σχ 14-Ε Σχ 14-Ζ Σχ 14 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου σε βαρούλκο διπλού κλάδου 318 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου και του συγκρατητήρα αλυσίδας

Με την αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν ο οδηγός αλυσίδας και ο συγκρατητήρας

1 Αφήστε να εξέλθει η φθαρμένη αλυσίδα 2 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης (1) 3 Βγάλτε από το κέλυφος τον οδηγό αλυσίδας (2) 4 Σπρώξτε έξω με ένα κατσαβίδι τον συγκρατητήρα

(3) 5 Τοποθετήστε τον νέο συγκρατητήρα και σπρώξτε

τον μέσα πάνω από τον αλυσοτροχό περιστρέφοντάς τον

6 Επανατοποθετήστε και στερεώστε με βίδες τον οδηγό αλυσίδας

7 Περάστε τη νέα αλυσίδα ακολουθώντας τις παραπάνω περιγραφές για τα μοντέλα με μονό ή διπλό κλάδο αλυσίδας

Προσοχή Κατά την τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του οδηγού αλυσίδας οι βίδες συγκράτησης πρέπει να βιδωθούν με ασφαλιστικό σπειρωμάτων για αλυσίδες μεγέθους 9times27 και 113times31 Πριν από την εφαρμογή του ασφαλιστικού όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν από λάδια και γράσα Βλέπε παρ 114 για τα συνιστώμενα ασφαλιστικά

Σχ 15 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου του οδηγού αλυσίδας και του συγκρατητήρα

3 2 1

σταυροειδής οπή

15

32 Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διενεργήστε τους ελέγχους της παρ 19 του EN 60204-32 Για λεπτομέρειες του συστήματος ελέγχου συμβουλευθείτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας Η ηλεκτρική εγκατάσταση του βαρούλκου πληροί τον κανονισμό EN 60204 Μέρος 32 όπως ισχύει

321 Παροχή ρεύματος

Ο γενικός διακόπτης της παροχής δικτύου πρέπει να εξασφαλίζει διακοπή σε όλους τους πόλους κατά DIN EN 60204-32 παρ 53 Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο Πριν από την έναρξη των εργασιών επισκευής η εγκατάσταση να τεθεί εκτός τάσεως Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 400 V (3-φασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02 και 03

10 A STAR 05 και 07

STAR 09

16 A STAR 09157 και 09158

STAR 11

Πίνακας 4 Ασφάλεια για 400 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 L2 L3 και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο 3+ΡΕ (ελάχιστη διατομή 15 mmsup2)

Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους L1 και L2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας Οι ακροδέκτες σύνδεσης του καλωδίου του συστήματος ελέγχου και του ηλεκτρικού φορείου βρίσκονται επίσης κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για την εύρυθμη λειτουργία για τη σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζεται δεξιόστροφο πεδίο και τυχόν απόκλιση πρέπει να διορθωθεί Σε περίπτωση σωστής σύνδεσης με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το βαρούλκο εκτελεί κίνηση ανύψωσης Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 230 V (μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02001

10 A STAR 05001 05002

16 A STAR 07001 07002

Πίνακας 5 Ασφάλεια για 230 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 Ν και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται τριπολικό καλώδιο με ελάχιστη διατομή 25 mmsup2 Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους Ζ1 και Ζ2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας

16

3211 Απευθείας έλεγχος

Πλευρά φρένου Φρένο Βοηθητικό ρελέ φρένου ή προστατευτικό ρελέ

Ο έλεγχος του κινητήρα γίνεται απευθείας από το χειριστήριο Στυπιοθλίπτης ndash ηλεκτρικό φορείο Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο παροχής δικτύου Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο χειριστηρίου

Σχ 16 Απευθείας έλεγχος 3212 Έλεγχος χαμηλής τάσης (με προστατευτικά ρελέ)

Αυτό το σύστημα ελέγχου είναι προαιρετικό

Τα ρελέ ελέγχου είναι εύκολα προσβάσιμα κάτω από το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου δίπλα στον κινητήρα ανύψωσης Στην ίδια κονσόλα βρίσκονται και οι ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης ndash βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας Πλευρά φρένου Πλευρά κινητήρα

Σχ 17 Έλεγχος χαμηλής τάσης Ο έλεγχος εκτελείται μέσω του κυκλώματος ελέγχου το οποίο τροφοδοτείται με τάση 24 V από ένα μετασχηματιστή ελέγχου Άλλες τάσεις μπορούν να παραγγελθούν προαιρετικά

Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο ρελέ λειτουργίας βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (ακροδεκτών) και το πλήκτρο του στοπ βρίσκεται στο χειριστήριο 322 Ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης

Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη τα βαρούλκα με έλεγχο χαμηλής τάσης μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες επάνω και κάτω θέσης φορτίου

Δύο έμβολα που προεξέχουν από το κέλυφος του οδηγού αλυσίδας επενεργούν στους ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες μέσα στο κέλυφος του συστήματος ελέγχου όταν τερματίσει το άγκιστρο φορτίου ή ο περιοριστής διαδρομής αντιστοίχως

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία φροντίστε να διασταυρώσετε τα σύμβολα που φέρουν οι διακόπτες με τη φορά κίνησης του αγκίστρου (βλέπε παρ 321) και ελέγξτε ότι ο αντίστοιχος τερματικός διακόπτης μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια την ανύψωση ή την καταβίβαση

Ανορθωτής Κλεμμοσειρά

Στοπ ανάγκης ndash K1 Ανύψωσηκαταβίβαση - K2K3 Μεταγωγή - K4

Κλεμμοσειρά 1 ndash Ηλεκτρικό φορείο 2 ndash Παροχή δικτύου 3 ndash Καλωδίου χειριστηρίου

ndash

Ανορθωτής

Κλεμμοσειρά

Τερματοδιακόπτης ανύψωσηςκαταβίβασης

Μετασχτής ελέγχου Ασφάλειες ακριβείας ndash πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 125 A

ndash

1

2

3

Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

Hajtoacuteműoldali fedeacutel

Κάλυμμα συστος ελέγχου

17

Τερματοδιακόπτης επάνω θέσης Τερματοδιακόπτης κάτω θέσης

Σχ 18 Προαιρετικοί ηλεκτρικοί τερματικοί διακόπτες για έλεγχο 24 V 323 Τάσεις λειτουργίας

Το standard μοντέλο του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας προβλέπεται για τάση λειτουργίας 400 V 3 φάσεις 50 Hz Γίνονται δεκτές παραγγελίες για βαρούλκα με διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες Στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο θα βρείτε στην πινακίδα τύπου Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας από 380 έως 415 Volt (3 φάσεις) Άλλα χαρακτηριστικά κατόπιν ζητήσεως 4 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας με φορείο

Όλα τα φορεία είναι κατάλληλα για

δοκούς ΙΡΝ μικρού πλάτους κατά DIN 1025 και Euronorm 24-62

δοκούς ΙΡΝ μεσαίου πλάτους κατά DIN 1025

δοκούς ΙΡΝ μεγάλου πλάτους κατά DIN 1025

Στα τέρματα της διαδρομής του φορείου στο ύψος του κέντρου των τροχών κύλισης να τοποθετηθούν ελαστικοί προσκρουστήρες για τον περιορισμό της διαδρομής Προαιρετικά το βαρούλκο μπορεί να παραγγελθεί με ηλεκτρικό τερματικό διακόπτη Τα στοιχεία ενεργοποίησης στη δοκό πρέπει να εξασφαλιστούν από τον πελάτη

Ανυψωτική ικανότητα φορείου (kg)

Ακτίνα καμπύλης (m)

Ακτίνα καμπύλης

Σε καμπύλες διαδρομές το ηλεκτρικό φορείο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κινητήρας του φορείου να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της καμπύλης

μέχρι 1000 1

μέχρι 3200 15

μέχρι 6300 2

Πίνακας 6 Ακτίνα καμπύλης

2 3 4 2 3 4 1 5

Standard χειροκίνητο φορείο Ηλεκτρικό φορείο Φορείο με έλεγχο χαμηλής τάσης

1 Κινητήρας φορείου 2 Μπουλόνι ανάρτησης 3 Ροδέλες απόστασης 4 Ωτίδα ανάρτησης 5 Έλεγχος χαμηλής τάσης

(προαιρετικά)

2 4 3 Χειροκίνητο φορείο με 1 μπουλόνι (προαιρετικά)

Σχ 19 Φορείο

18

41 Μηχανικό μοντάρισμα

411 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο

Μοντάρετε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με δύο μπουλόνια στο βαρούλκο σύμφωνα με 3131 Για ηλεκτρικά φορεία ακολουθήστε τις εξής υποδείξεις

Μοντέλο με άμεσο έλεγχο Μοντέλο με έλεγχο χαμηλής τάσης (24 V)

Σχ 20 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο 412 Μοντάρισμα του φορείου με δύο μπουλόνια

Όταν μοντάρετε τα δύο μπουλόνια ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το πλάτος του φορείου Η ωτίδα ανάρτησης εδράζεται ανάμεσα

στους σωλήνες απόστασης στα μπουλόνια ανάρτησης Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο

Εξαγωνικό περικόχλιο Ροπή σύσφιγξης

M16times15 75 Nm

M22times15 150 Nm

M36times15 560 Nm

Πίνακας 7 Ροπές σύσφιγξης

Σχ 21 Τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο

Μετά το μοντάρισμα πρέπει να υπάρξει ένας τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο κατά τη φορά των βελών του Σχ 21

Προσοχή Η ωτίδα ανάρτησης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο του βαρούλκου και του εφαρμοζόμενου φορείου (πλάτος πέλματος) Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσθήκης φορείου σε ένα βαρούλκο η ωτίδα ανάρτησης πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τον Πίνακα 8 ή Πίνακα 9

Καλώδιο κινητήρα

Καλώδιο δικτύου

Καλώδιο ελέγχου 24 V του φορείου

Κινητήρας φορείου

19

413 Μοντάρισμα του φορείου με ένα μπουλόνι

Όταν μοντάρετε το μπουλόνι ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το

πλάτος του φορείου Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο Δώστε προσοχή να μη μαγκώσουν οι σωλήνες απόστασης Οι αντίστοιχες ροπές σύσφιξης αναγράφονται στον Πίνακα 7 42 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

Στα φορεία που κινδυνεύουν να ανατραπούν λόγω μικρού πλάτους πέλματος και χρήσης κινητήρα με μειωτήρα πρέπει να τοποθετηθεί μεταγενέστερα ένα εξάρτημα αντίβαρου

Σχ 22 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

43 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των φορείων

Απευθείας έλεγχος

Μαζί με το ηλεκτρικό φορείο παρέχεται ένα καλώδιο 05 m περίπου με σήμανση και ρακόρ για την ηλεκτρική σύνδεση με το βαρούλκο Η κλεμμοσειρά βρίσκεται στο κέλυφος του βαρούλκου Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Στο χειριστήριο βρίσκονται τα πλήκτρα που ελέγχουν τις κινήσεις του φορείου Με μισοπατημένα τα πλήκτρα ελέγχου των φορείων δύο ταχυτήτων ενεργοποιείται η αργή ταχύτητα πορείας ενώ με πατημένα πλήρως τα πλήκτρα ενεργοποιείται η γρήγορη ταχύτητα πορείας Έλεγχος χαμηλής τάσης 24 V (προαιρετικά)

Τα προστατευτικά ρελέ του κινητήρα του φορείου βρίσκονται σε ένα ειδικό κουτί Το κουτί αυτό πρέπει να μονταριστεί στο πλευρικό έλασμα που δεν φέρει κινητήρα με δύο (2) εξαγωνικές βίδες M8times10 DIN 933 Τα δύο καλώδια που εξέρχονται από το κέλυφος ελέγχου πρέπει να συνδεθούν σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας στην κλεμμοσειρά του βαρούλκου και στο κουτί συνδεσμολογίας του κινητήρα του φορείου Μετά τη σύνδεση ελέγξτε όλες της λειτουργίες του βαρούλκου και του φορείου

Σχ 23 Βαρούλκο με ηλεκτρικό φορείο

44 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

02050 02052 02151

02152 02153 03050

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

05052 05152 05155

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 03051 03052 03053

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 05053 07051 07153

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 2000 EFN 2000 16 ή 25 ή 5+20

2000

66-135 2000 N 07053 07054 07055

07057 07155

HFS1 2000 EFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 2000 S2

20

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 2000 EFN 2000 8 ή 12 ή 5+20

2000

82-155 2000 N 09052 09054

09151 09152

HFS1 2000 EFS1 2000 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2000 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 2500 N

07056 HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2500 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2500 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 3200 N

09055 09156 09157 09158

HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 3200 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 3200 S2

HFN 5000 EFN 5000 4+16

5000

90-155 5000 N S1

11052 11150 11152

HFS1 5000 EFS1 5000 4+16 160-226

HFS2 5000 EFS2 5000 4+16 240-310 5000 S2

HFN 6300 EFN 6300 4+16

6300

90-155 6300 N S1

11054 11154 HFS1 6300 EFS1 6300 4+16 160-226

HFS2 6300 EFS2 6300 4+16 240-310 6300 S2

Πίνακας 8 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης για τα βαρούλκα Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με δύο μπουλόνια ανάρτησης

HF N 500 EF S1 1000 16 EF S2 2000 5+20

HF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική ικανότητα Ταχύτητα πορείας EF ndash Ηλεκτρικό φορείο N S1 S2 [kg] για ηλεκτρικά φορεία [mmin] 45 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin] Ανυψωτική ικανότητα

[kg]

Πλάτος πέλματος [mm]

EHFN 1000 EEFN 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

1000

66-135

EHFS1 1000 EEFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 1000 EEFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 2000 EEFN 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

2000

66-135

EHFS1 2000 EEFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 2000 EEFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 3200 EEFN 3200 5+20 ή 75+30

3200

82-155

EHFS1 3200 EEFS1 3200 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 3200 EEFS2 3200 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 5000 EEFN 5000 4+16

5000

90-155

EHFS1 5000 EEFS1 5000 4+16 160-226

EHFS2 5000 EEFS2 5000 4+16 240-310

EHFN 6300 EEFN 6300 4+16

6300

90-155

EHFS1 6300 EEFS1 6300 4+16 160-226

EHFS2 6300 EEFS2 6300 4+16 240-310

Πίνακας 9 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης για τα βαρούλκα

21

Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με ένα μπουλόνι ανάρτησης EHF N 1000 EEF S1 1000 75+30 EHF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική Ταχύτητα πορείας με 1 μπουλόνι N S1 S2 ικανότητα για ηλεκτρικά φορεία [mmin] EEF ndash Ηλεκτρικό φορείο [kg] με 1 μπουλόνι 5 Έλεγχοι

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα υπόκεινται στους εξής κανονισμούς

UVV laquoΒαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξηςraquo BGV D8 (VBG 8)

UVV laquoΓερανοίraquo BGV D6 (VBG 9) 51 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D8 sect 23 (VBG 8 sect 23)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι συσκευές πρέπει να ελεγχθούν από έναν ειδικό 52 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D6 sect 25 (VBG 9 sect 25)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι γερανοί πρέπει να ελεγχθούν από έναν εξουσιοδοτημένο εμπειρογνώμονα Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας έχουν πιστοποίηση τύπου 53 Περιοδικοί έλεγχοι

Οι συσκευές γερανοί και φέρουσες κατασκευές πρέπει να ελέγχονται κάθε δύο χρόνια από έναν ειδικό Σε δύσκολες συνθήκες χρήσης πχ συχνή λειτουργία με πλήρες φορτίο γεμάτο σκόνη ή επιθετικό περιβάλλον συχνά ανοιγοκλεισίματα μεγάλες διάρκειες ενεργοποίησης τα διαστήματα ελέγχου πρέπει να συντομευτούν

Ως εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου γερανών θεωρούνται (στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας)

εκτός από τους εμπειρογνώμονες του TUumlV μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι εμπειρογνώμονες των Επαγγελ-ματικών Ενώσεων

Ειδικός είναι το τεχνικό στέλεχος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή ή το ειδικευμένο τεχνικό

προσωπικό 6 Υποδείξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

61 Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση

Το φορτίο μπορεί να μετακινηθεί μόνο αφού πρώτα κρεμαστεί κανονικά στο άγκιστρο και δεν βρίσκονται άτομα στην ακτίνα δράσης του βαρούλκου ή αφού ο χειριστής πάρει σήμα από τον κουμανταδόρο (BGV D8 sect 291 εδ 1 (VBG 8 sect 291 εδ 1))

Η αναγραφόμενη διάρκεια ενεργοποίησης των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας προβλέπεται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20degC έως +40degC Σε υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος η διάρκεια ενεργοποίησης πρέπει να μειώνεται αναλόγως

Ο βαθμός ηλεκτρικής προστασίας του standard μοντέλου των βαρούλκων είνα IP 55

Οι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές της θερμικής κλάσης F

Πριν από την ανύψωση το φορτίο να τοποθετηθεί όρθιο κάτω από το βαρούλκο

Οι φορές κίνησης σημειώνονται με σύμβολα στο χειριστήριο

Μην περνάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές ακμές

Το χειροκίνητο βαρούλκο να μετακινείται μόνο τραβώντας από το φορτίο τον φορέα του αγκίστρου ή τον τρόχιλο του αγκίστρου

Πριν από τη χρήση σε επιθετικά περιβάλλοντα συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Σχετικά με τη μετακίνηση τηγμένων μαζών ή άλλων επικίνδυνων υλικών συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Μη χαμηλώνετε τον τρόχιλο αγκίστρου διπλού κλάδου τόσο πολύ που να λασκάρει η αλυσίδα

Επισκευές πρέπει να γίνονται από ειδικό τεχνικό με κατεβασμένο και ασφαλισμένο τον γενικό διακόπτη και με το βαρούλκο χωρίς φορτίο

Μετά την ενεργοποίηση του στοπ έκτακτης ανάγκης η αιτία που προκάλεσε τη χρήση του πρέπει να αρθεί από ειδικό τεχνικό Τότε μόνο μπορεί να απασφαλιστεί το στοπ ανάγκης

Πλαγιαστά φορτία πρέπει πάντα να ανυψώνονται με τη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα Πριν από την ανύψωση να τεντωθούν τα χαλαρά μέσα ανύψωσης

Στους γερανούς που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο για το βαρουλκοφορείο πρέπει να προβλεφθεί στέγαστρο όταν είναι εκτός χρήσης

Η αναγραφόμενη ανυψωτική ικανότητα του φορείου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στο μέσο παραλαβής φορτίου (άγκιστρο) του βαρούλκου

Ο δεύτερος (σταθερός) κλάδος αλυσίδας πρέπει να στερεωθεί μέσα στο κέλυφος του βαρούλκου μόνο με την περόνη που παρέχεται από τον κατασκευαστή

22

62 Απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

Γρήγορα πατήματα των πλήκτρων χειρισμού

Τακτική χρήση του συμπλέκτη ολίσθησης (περιορισμός διαδρομής έκτακτης ανάγκης)

Μεταφορά προσώπων

Παραμονή προσώπων κάτω από το φορτίο

Θέση σε πρώτη λειτουργία πριν ελεγχθεί τα βαρούλκο από έναν ειδικό ή εμπειρογνώμονα

Μετακίνηση φορτίων μεγαλύτερων από το ονομαστικό φορτίο

Λοξό τράβηγμα ή έλξη των φορτίων

Απότομη απόσπαση φορτίων

Αφαίρεση καλύμματος δοχείων υπό κενό

Μετακίνηση του βαρουλκοφορείου με τράβηγμα του χειριστηρίου ή του καλωδίου ελέγχου έστω και αν είναι χωρίς φορτίο

Επισκευή χωρίς τεχνικές γνώσεις

Χρήση με φορέα ή τρόχιλο αγκίστρου και περιοριστή διαδρομής με φθαρμένα ή χωρίς καθόλου ελαστικά στοπ

Χρήση της αλυσίδας ανύψωσης για πρόσδεση φορτίου ή ως αρτάνη

Λειτουργία με στριμμένη την αλυσίδα πχ λόγω αντιστροφής του τροχίλου του αγκίστρου ή μονταρίσματος του σταθερού κλάδου με στριμμένη την αλυσίδα

Χρήση με μακρύτερη αλυσίδα από ότι αναγράφεται στη θήκη αλυσίδας (βλέπε παρ 315)

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας ενεργοποίησης

Χρήση μετά την υπέρβαση του χρονικού ορίου του περιοδικού ελέγχου

Χρήση μετά τη λήξη της προθεσμίας τεχνικού ελέγχου ή της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Στερέωση του σταθερού κλάδου αλυσίδας με εξάρτημα διαφορετικό από την περόνη του κατασκευαστή

Κατά τη λειτουργία του βαρούλκου σε απόσταση προσιτή με το χέρι δηλ με ύψος δοκού πορείας του φορείου μικρότερο από 25 m δεν επιτρέπεται να απλώσετε το χέρι στην περιοχή διαδρομής Επίσης δεν πρέπει να αγγίξετε τις αλυσίδες την ώρα που λειτουργεί το βαρούλκο

7 Συντήρηση

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικούς

Ο πίνακας συντήρησης (Πίνακας 10) περιλαμβάνει τα μέρη και τις λειτουργίες που πρέπει να ελεγχούν καθώς και τις εργασίες συντήρησης Τα διαπιστωθέντα ελαττώματα να κοινοποιηθούν αμέσως εγγράφως στον χρήστη ο οποίος θα φροντίσει να αποκατασταθούν από έναν ειδικό τεχνικό

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται με το βαρούλκο χωρίς φορτίο και εκτός τάσεως με τη βοήθεια του γενικού διακόπτη

Σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας πχ πολλαπλές βάρδιες συχνά ανοιγοκλεισίματα επιβαρυμένο περιβάλλον τα διαστήματα συντήρησης πρέπει να συντομευτούν

Έλεγχος για φθορές

Ελέγξτε τα άγκιστρα ανάρτησης και φορτίου για τυχόν παραμορφώσεις (μέτρηση ανοίγματος αγκίστρου) διαβρώσεις ρωγμές και για τη γενική τους κατάσταση

Να αντικατασταθεί ο αλυσοτροχός του τροχίλου του αγκίστρου όταν το βάθος φθοράς στην επιφάνεια κύλισης φτάσει το 1 mm περίπου

Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ελαστικά στοπ

71 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

Λάβετε υπόψη την παρ 12

Τα παρακάτω χρονικά διαστήματα είναι ενδεικτικά και πρέπει να συνομευτούν ανάλογα εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών λειτουργίας (πολλαπλές βάρδιες συνεχής λειτουργία με το ονομαστικό φορτίο σκόνη και έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση) της κατάστασης συντήρησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Οπτικός έλεγχος γενικής κατάστασης

Έλεγχος λειτουργίας Φρένο

Περιορισμός κίνησης επάνωκάτω

Έλεγχος φρένου διάκενου αέρος κατά παρ 72 κεξ

Συντήρηση και ρύθμιση συμπλέκτη ολίσθησης

Φθορά αλυσίδας φορτίου κατά παρ 74

Γρασάρισμα αλυσίδας φορτίου

Φθορά ελαστικών στοπ (οπτικός έλεγχος)

23

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Γρασάρισμα τροχίλου ή φορέα αγκίστρου κατά παρ 112 έλεγχος ασφάλειας του περικοχλίου αγκίστρου και του ανοίγματος αγκίστρου

Έλεγχος μανδάλου ασφαλείας

Γενικοί έλεγχοι Κοχλιοσυνδέσεις

Συγκρατητήρας οδηγός αλυσίδας αλυσίδα χωρίς συστροφές

Στοιχεία ασφαλείας

Κατάσταση και στερέωση θήκης αλυσίδας με έμφαση στη φθορά του υφάσματος

Καλώδιο ελέγχου καλώδιο δικτύου και χειριστήριο

Φορεία τροχοί κύλισης

Πίνακας 10 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης Η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας έγινε σύμφωνα με το πρότυπο FEM 9511 Σε περίπτωση τήρησης των εκεί οριζόμενων συνθηκών λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων διαστημάτων συντήρησης η γενική επισκευή του βαρούλκου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερον μετά από 10 χρόνια

72 Περιγραφή του φρένου ελατηρίου

Αυτοκόλλητο Πινακίδα τύπου Μαγνήτης

Χιτώνιο απόστασης Φλάντζα Ελατήριο Μουαγιέ Πλάκα βάσης Βίδες άλλεν DIN 912

Διάκενο SL αέρος Δρομέας με υλικό τριβής

Σχ 24 Δομή του φρένου ελατηρίου 721 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου

1 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας στην εγκοπή του άξονα 2 Περάστε το μουαγιέ στον άξονα 3 Περάστε το φρένο ελατηρίου στο μουαγιέ 4 Βιδώστε το φρένο ελατηρίου με τις βίδες συγκράτησης πάνω στο κάλυμμα του μειωτήρα 5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες (για τις ροπές βλέπε Πίνακα 11

STAR LIFTKET

Τύπος φρένου

Βίδες DIN 912

Ροπή σύσφιγ-ξης [Nm]

Ανίσταση πηνίου R20 ονομ [Ω]

Διάκενο αέρος SLονομ [mm]

Διάκενο αέρος SL μέγ [mm]

STAR 02 STAR 03

BFK457-06 3timesM4 28 2101

02 05 STAR 05 STAR 07

BFK 457-08 3timesM4 55 1681

STAR 09 1)

BFK 457-10

3timesM4 95

1273 02 07

STAR 09 2)

STAR 11

BFK 457-12 1051 03 08

1) εκτός από STAR 09054 και 09057 2) ισχύει για τα μοντέλα STAR 09054 και 09057

Πίνακας 11 Στοιχεία των φρένων ελατηρίου

Για παραγγελία εξαρτημάτων να δοθεί η πλήρης ένδειξη τύπου του μοντέλου STAR LIFTKET

24

Μοντάρισμα του φρένου στο κάλυμμα του μειωτήρα Σφίξιμο του φρένου με ροπόκλειδο Σχ 25 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου Το ξεμοντάρισμα γίνεται με αντίστροφη σειρά

722 Ηλεκτρικός έλεγχος του φρένου ελατηρίου

Τρόπος λειτουργίας

Το φρένο ελατηρίου τροφοδοτείται από ένα κύκλωμα ανόρθωσης Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του ρεύματος ηρεμίας Με τη διακοπή της τάσης το φρένο επενεργεί αυτομάτως με αποτέλεσμα να συγκρατείται το φορτίο με ασφάλεια σε όποια θέση και αν βρίσκεται Για τη μείωση της διαδρομής πέδησης το φρένο λειτουργεί σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος Για τις συνδεσμολογίες των μοντέλων με συστήματα απευθείας και χαμηλής τάσης ελέγχου συμβουλευθείτε το συγκεκριμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας 723 Δυσλειτουργίες του φρένου ελατηρίου

Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών

Δυσλειτουργία Αιτία Αντιμετώπιση

Το φρένο δεν απελευθερώνεται το διάκενο αέρος δεν είναι μηδενικό

Το πηνίο έχει διακοπή βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος

Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου (βλέπε Πίνακα 11)

Εσφαλμένη ή ελαττωματική συνδεσμολογία

Να διασταυρωθεί με το διάγραμμα συνδεσμολογίας

Ελαττωματικός ή ακατάλληλος ανορθωτής

Διασταυρώστε τη γεφύρωση του ανορθωτή με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Μετρήστε σε λειτουργία τη συνεχή τάση ανάμεσα στους ακροδέκτες 5 και 6 Σε περίπτωση διαφοράς αντικαταστήστε τον ανορθωτή

Πολύ μεγάλο διάκενο Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου

Πίνακας 12 Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών Σε περίπτωση επανειλημμένης βλάβης του ανορθωτή αντικαταστήστε το φρένο έστω και αν οι μετρήσεις δεν δείχνουν βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος Η βλάβη ενδέχεται να παρουσιάζεται μόνο σε περίπτωση υπερθέρμανσης 724 Έλεγχος λειτουργίας του φρένου

Όταν φρενάρετε ένα φορτίο ίσο με το ονομαστικό φορτίο σε κίνηση καταβίβασης η διαδρομή πέδησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το μήκος δύο κρίκων αλυσίδας και το φρενάρισμα δεν πρέπει να είναι απότομο

Κάλυμμα μειωτήρα

Άξονας

Δακτύλιος ασφαλείας Ομφαλός

25

73 Συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας

Ο συμπλέκτης ολίσθησης βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα του βαρούλκου και τον άξονα πινιόν της μετάδοσης κίνησης και μεταδίδει τη ροπή κίνησης Παράλληλα περιορίζει τη μεταφερόμενη ισχύ ανάλογα με τη ροπή συμπλέκτη που ρυθμίστηκε αποτρέποντας την υπερφόρτωση του βαρούλκου STAR-LIFTKET και της κατασκευής του γερανού

Επίσης στην ανώτερη και κατώτερη θέση του φορτίου ο συμπλέκτης ολίσθησης λειτουργεί ως στοπ έκτακτης ανάγκης περιορίζοντας το ύψος ανύψωσης του φορτίου με αποτέλεσμα ο τρόχιλος ή ο φορέας του αγκίστρου ή ο περιοριστής διαδρομής να μην μπορούν να τερματίσουν στο κέλυφος του βαρούλκου υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Ιδιαίτερο πλεονέκτημα του πατενταρισμένου συμπλέκτη ολίσθησης για την ασφάλεια της συσκευής αποτελεί η τοποθέτησή του μπροστά από το φρένο λειτουργίας Σε περίπτωση έντονης φθοράς του συμπλέκτη δεν θα επέλθει μη ελεγχόμενη βύθιση του φορτίου καθώς το φρένο μπορεί να συγκρατήσει το φορτίο σε όποια θέση και αν βρίσκεται Ο συμπλέκτης ολίσθησης είναι ένας συμπλέκτης ξηρού τύπου με υλικό τριβής χωρίς αμίαντο Λόγω ευκολίας ρύθμισης της ροπής του συμπλέκτη από έξω και ανθεκτικού στη φθορά ειδικού υλικού τριβής δεν απαιτείται επαναρύθμιση του συμπλέκτη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 731 Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης

26 aacutebra Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης 732 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης

Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 1 Τοποθετήστε δοκιμαστικό φορτίο ίσο με το 11-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου στο άγκιστρο φορτίου ή μια

συσκευή ελέγχου συμπλέκτη ολίσθησης στην αλυσίδα φορτίου 2 Ενεργοποιήστε το βαρούλκο STAR LIFTKET με το χειριστήριο και ελέγξτε αν μπορεί να σηκώσει το δοκιμαστικό

φορτίο ή αν η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείχνει τιμή ίση με το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Το ύψος του συντελεστή 13 εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ταχύτητα ανύψωσης

3 Ακουμπήστε το δοκιμαστικό φορτίο στο έδαφος 4 Αυξομειώστε τη ροπή του συμπλέκτη μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το δοκιμαστικό βάρος ή η

συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την επιθυμητή τιμή 5 Ρύθμιση της ροπής του συμπλέκτη

α Ξεβιδώστε και βγάλτε το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (12) β Κρατήστε κόντρα στο παξιμάδι συγκράτησης (11) με ένα κλειδί ενώ περιστρέφετε τη ράβδο έλξης (8) γ Περιστρέφοντας με ένα άλλο κλειδί το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο ρύθμισης σφίξτε (δεξιόστροφα) ή

χαλαρώστε (αριστερόστροφα) το ελατήριο σπιράλ (10) μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το προβλεπόμενο δοκιμαστικό βάρος ή η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την προβλεπόμενη τιμή

ndash Κάντε μια δοκιμή με σύντομο πάτημα του χειριστηρίου και ενεργοποίηση του κινητήρα ανύψωσηςndash δ Ολοκλήρωση ελέγξτε την ρυθμισθείσα ροπή συμπλέκτη με ανύψωση του δοκιμαστικού φορτίου

1 2 3 6 4 7 5

12 11 8 9 10

1 Ακραξόνιο 2 Μουαγιέ συμπλέκτη 3 Κορώνα 4 Κινητήριος δίσκος με φερμουϊτ 5 Άξονας κινητήρα 6 Ένσφαιρο ρουλεμάν 7 Δίσκος συμπλέκτη 8 Ράβδος έλξης 9 Περικόχλιο ρύθμισης 10 Ελατήριο πίεσης με πλατώ 11 Περικόχλιο συγκράτησης 12 Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

26

Σχ 27 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης 733 Έλεγχος του ορίου ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης κατά τον περιοδικό έλεγχο

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D6 sect 26 και BGV D8 sect 23 κατά τον περιοδικό έλεγχο πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό τεχνικό το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης Ο έλεγχος αφορά την ικανότητα του βαρούλκου να σηκώσει το ονομαστικό φορτίο Το βαρούλκο δεν επιτρέπεται να σηκώνει φορτία μεγαλύτερα από το 16-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου

Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα δοκιμαστικά φορτία μεγαλύτερα από το ονομαστικό φορτίο το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης μπορεί να ελεγχθεί με μια συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη Η τιμή του ορίου ενεργοποίησης να είναι το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Μετά τον έλεγχο του ορίου ενεργοποίησης να επαναληφθεί και πάλι ο έλεγχος για την ικανότητα ανύψωσης του ονομαστικού φορτίου

Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα ρυθμίστε τον συμπλέκτη ολίσθησης σύμφωνα με την παρ 732 και επαναλάβετε τον έλεγχο σύμφωνα με την παρ 733 Η τιμή ρύθμισης να καταχωρηθεί σε πρωτόκολλο 74 Αλυσίδα φορτίου

Οι αλυσίδες των ανυψωτικών μηχανημάτων υπόκεινται σε ελέγχους Για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες του Κέντρου Πρόληψης Ατυχημάτων της Επαγγελματικής Ένωσης για τη χρήση αλυσίδων από κυλινδρικό χάλυβα σε ανυψωτικά μηχανήματα καθώς επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες επιθεώρησης και οι κανονισμοί ελέγχου κατά τις προδιαγραφές DIN 685 Μέρος 5 Νοέμβριος 1981 UVV BGV D8 (VBG 8 Απρίλιος 1997) UVV BGV D6 (VBG 9 Απρίλιος 2001) και EN 818-7 Σεπτεμβρίου 2002 741 Γρασάρισμα της αλυσίδας κατά την πρώτη και επόμενες χρήσεις

Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να γρασάρεται στις αρθρώσεις σε όλο το μήκος της χωρίς φορτίο πριν από την πρώτη χρήση και σε τακτικά διαστήματα με διεισδυτικό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων Ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και τις συνθήκες λειτουργίας οι αρθρώσεις πρέπει να γρασάρονται και πάλι αφού προηγηθεί καθαρισμός Σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη φθορά (άμμος σμύριδα) να χρησιμοποιείται ξηρό λιπαντικό (πχ βερνίκι ολίσθησης σκόνη γραφίτη)

742 Έλεγχος φθοράς της αλυσίδας

Η τακτική επιθεώρηση της αλυσίδας φορτίου αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση κατά DIN 685 Μέρος 5 και UVV BGV D8 sect 27 (VBG 8 sect 27) Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να ελέγχεται πριν από την πρώτη χρήση και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 200 ώρες λειτουργίας περίπου ή μετά από 10000 κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα

Οι κρίκοι της αλυσίδας πρέπει να ελέγχονται κυρίως στα σημεία επαφής για φθορά ρωγμές παραμορφώσεις και άλλες κακώσεις

Να αντικατασταθεί η αλυσίδα αν

στα σημεία επαφής το ονομαστικό πάχος έχει μειωθεί κατά 10

έχει επιμηκυνθεί ένας κρίκος κατά 5 ή η αλυσίδα σε ένα τμήμα 11 κρίκων κατά 2

οι κρίκοι έχουν γίνει δύσκαμπτοι Κατά την αντικατάσταση της αλυσίδας να ελέγχονται και αν χρειάζεται να αντικαθίστανται ο οδηγός και ο συγκρατητήρας της αλυσίδας Προσοχή Για την αντικατάσταση χρησιμοποιείτε γνήσια αλυσίδα του κατασκευαστή

Ο συμπλέκτης ολίσθησης έχει ρυθμιστεί με δοκιμαστικό φορτίο στο εργοστάσιο κατασκευής Μετά την αλλαγή του κινητήρα δεν απαιτείται επαναρύθμιση Αρκεί μια δοκιμαστική φόρτιση με το ονομαστικό φορτίο

Η αρχική απόσταση ανάμεσα στο άκρο της ράβδου έλξης και του πλατώ του συμπλέκτη αναγράφεται στο σώμα του φρένου (αυτοκόλλητο)

10 9 11

12

27

743 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση αλυσίδας

Μέτρηση αλυσίδας (mm) Απόκλιση 4times12 52times15 72times21 9times27 113times31

Μέτρηση 1 κρίκου μέγιστη τιμή t για 11 κρίκους

126

1346

158

1683

221

2356

284

3029

326

3478

Διάμετρος κρίκου αλυσίδας

2

ddd

21m

ελάχιστη διάμετρος dm=09d 36 47 65 81 102

Πίνακας 13 Μέτρηση της φθοράς της αλυσίδας Για την αντικατάσταση της αλυσίδας βλέπε παρ 316 κεξ 744 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση του αγκίστρου φορτίου

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 15405 Μέρος 1 τα άγκιστρα φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν όταν το άνοιγμά τους μεγαλώσει περισσότερο από 10 Οι επιτρεπόμενες τιμές αναφέρονται στο σχετικό πιστοποιητικό του αγκίστρου που περιλαμβάνεται στο βιβλίο ελέγχου 75 Συντήρηση του φορείου

Ο έλεγχος και η συντήρηση των χειροκίνητων και ηλεκτρικών φορείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιζα κριτήρια της παρ 71 Πίνακα 10

751 Δομή του φρένου φορείου

3 τρεις βίδες M3times8 DIN 912 σε διάμετρο βήματος 58 mm Άξονας κινητήρα

3 Δακτύλιος O 1 Κάλυμμα ανεμιστήρα 2 Βίδες συγκράτησης 6 Βίδα 4 Πλατώ 5 Έλασμα επικόλλησης

Σχ 28 Δομή φρένου φορείου τύπου BFK Σχ 29 Δομή φρένου φορείου τύπου EFB Το φρένο τύπου BFK δεν χρειάζεται συντήρηση Εάν το φερμουϊτ του φρένου έχει φθαρεί σε βαθμό που το

διάκενο αέρος φθάνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 08 mm πρέπει να γίνει επαναρύθμιση

1 Βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 2 Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (2) της φτερωτής 3 Βγάλτε τον δακτύλιο Ο (3) τοποθετήστε ένα φίλερ 025

mm ανάμεσα στο πλατώ (4) και το έλασμα επικόλλησης (5)

4 Σφίξτε τη βίδα (6) τόσο πολύ που να μπορέσετε να βγάλετε το φίλερ χωρίς δυσκολία

5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες συγκράτησης (2) Πρώτα σφίξτε τη βίδα απέναντι από τη σφήνα (ροπή σύσφιγ-ξης 455 Nm)

6 Σφίξτε ξανά τη βίδα (6) 7 Βγάλτε το φίλερ 8 Μοντάρετε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 9 Εκτελέστε δοκιμαστική πορεία για έλεγχο του φρένου

28

76 Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Ο κινητήρας ανύψωσης (1) είναι μια αυτόνομη κλειστή μονάδα Στο πίσω ακραξόνιο (15) του κινητήρα κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο ανεμιστήρας (3) για τη βεβιασμένη ψύξη του κινητήρα ενώ στο μπροστινό ακραξόνιο έχει στερεωθεί με σφήνα (6) και δακτύλιο ασφαλείας (7) το μουαγιέ (4) του συμπλέκτη με σιαγόνες εμπλοκής (5) Η φλάντζα (8) του κινητήρα φέρει σημείο κεντραρίσματος και τέσσερις οπές για στερέωση στο κέλυφος του μειωτήρα Τα καλώδια σύνδεσης (9) του κινητήρα βρίσκονται στη φλάντζα

Σχ 30 α και β Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 761 Ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

1 Ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες βγάλτε τραβώντας προς τα πίσω το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου (10) δίπλα

στον κινητήρα 2 Ξεβιδώνοντας τις βίδες (11) βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (2) από τον κινητήρα 3 Αποσυνδέστε σύμφωνα με το διάφραμμα συνδεσμολογίας τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα και τον ακροδέκτη

γείωσης ΡΕ Στα βαρούλκα με απευθείας έλεγχο τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα διέρχονται από το κέλυφος και συνδέονται

στον χώρο ακροδεκτών στην πλευρά του φρένου 4 Ξεβιδώστε με κλειδί άλλεν τις βίδες της φλάντζας κινητήρα (12) και βγάλτε τον κινητήρα από τον μειωτήρα

προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια του κινητήρα Δεν πρέπει να χαθεί το ελαστικό στεγάνωσης (13) των καλωδίων σύνδεσης (9) του κινητήρα που βρίσκεται σε εσοχή του κελύφους του μειωτήρα

762 Μοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Παρακάτω επεξηγείται η συναρμολόγηση ενός πλήρους κινητήρα ανύψωσης με ανεμιστήρα 1 Περάστε στο ακραξόνιο το μουαγιέ του συμπλέκτη (4) με τις σιαγόνες εμπλοκής (5) μέχρι να τερματίσει και

ακουμπήσει στο κολάρο του άξονα Δώστε προσοχή να εφαρμόσει σταθερά η σφήνα (6) στο ακραξόνιο (15) και στο μουαγιέ του συμπλέκτη (4)

2 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας του μουαγιέ του συμπλέκτη (7) στο ακραξόνιο 3 Αλείψτε ελαφρά με σταγανωτική πάστα (16) τη φλάντζα του κινητήρα (8)

1 Κινητήρας ανύψωσης 2 Κάλυμμα ανεμιστήρα 3 Ανεμιστήρας 4 Μουαγιέ συμπλέκτη 5 Σιαγόνες εμπλοκής 6 Σφήνα 7 Δακτύλιος ασφαλείας 8 Φλάντζα κινητήρα 9 Καλώδια σύνδεσης κινητήρα 10 Κάλυμμα συσττος ελέγχου 11 Βίδες 12 Βίδες φλάντζας κινητήρα 13 Ελαστικό στεγάνωσης 14 Κέλυφος μειωτήρα 15 Ακραξόνιο κινητήρα 16 Στεγανωτική πάστα 17 Κινητήριος δίσκος

συμπλέκτη με την κορώνα

15 9 6 7

10 11 2 3 1 12 8 13 16 17 14

4 5

29

4 Ακουμπήστε τον κινητήρα στο σημείο κεντραρίσματος του κελύφους (14) του μειωτήρα τοποθετώντας τα καλώδια εξόδου του κινητήρα πλευρικά στην εσοχή του κελύφους και στεγανώστε τα με το ελαστικό στεγάνωσης τα καλώδια δεν πρέπει να μαγκώσουν ή να υποστούν ζημιά Για να εμπλέξετε τις σιαγόνες εμπλοκής (5) του συμπλέκτη στις εσοχές του κινητήριου δίσκου (17) γυρίστε ήπια τον άξονα του κινητήρα με την φτερωτή μέχρι να εμπλακούν οι σιαγόνες

5 Βιδώστε τον κινητήρα στο κέλυφος του μειωτήρα με τις φλαντζόβιδες και τις ελατηριωτές ροδέλες 6 Συνδέστε τα καλώδια του κινητήρα και το καλώδιο ΡΕ στην κλεμμοσειρά όπως δείχνει το διάγραμμα

συνδεσμολογίας Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του κινητήρα δεν έχουν υποστεί ζημιά και βρίσκονται στην εσοχή του κελύφους κατάλληλα στεγανωμένα με το ελαστικό στεγάνωσης

Προσοχή

Μετά το μοντάρισμα των καλυμμάτων του συστήματος ελέγχου και του ανεμιστήρα ελέγξτε τη φορά περιστροφής του κινητήρα Αν με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το άγκιστρο φορτίου κινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τα καλώδια σύνδεσης L1 και L2 στους ακροδέκτες

8 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας (κατά FEM 9683)

Δεν πρέπει να υπερβείτε τον επιτρεπόμενο αριθμό ενερ-γοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης (ED) (βλέπε FEM 9 683) Η επιτρεπόμενη διάρκεια ενεργοποίησης αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του βαρούλκου

Ως διάρκεια ενεργοποίησης ορίζεται η σχέση μεταξύ

s σε m 1 κύκλος ανύψωσηςκαταβίβασης

Χρόνος λειτγίας Χρόνος στάσης Χρόνος λειτγίας Χρόνος λειτγίας Ανύψωση Καταβίβαση

t σε min

χρόνου λειτουργίας και χρόνου λειτουργίας+χρόνου στάσης

Τύπος ED

συνολικός χρόνος λειτουργίας x 100

συνολικός χρόνος λειτουργίας συνολικός χρόνος στάσης

Η διάρκεια ενεργοποίησης περιορίζεται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του κινητήρα ανύψωσης Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης την ταχύτητα ανύψωσης του βαρούλκου και τον αριθμό των κινήσεων ανύψωσης σε μια συγκεκριμένη διαδικασία μετακίνησης (εκφόρτωση φορτηγών τροφοδοσία μηχανημάτων) Στην πράξη είναι δύσκολο να τηρείται η διάρκεια ενεργοποίησης την ώρα της εργασίας Ιδού λοιπόν μερικές πρακτικές οδηγίες 81 Λειτουργία σύντομης διάρκειας

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν επιτρέπεται για την αργή ταχύτητα των βαρούλκων δύο ταχυτήτων Μετά τη λήξη της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκεια λειτουργίας πρέπει να παρεμβάλλονται διαστήματα και η χρήση του βαρούλκου πρέπει να συνεχίζεται στη διακοπτόμενη λειτουργία

Κλάση FEM 9511

Κλάση ISO 4301

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED )

Σύντομη λειτουργία κατά FEM 9683

(tB σε min)

1 Bm M 3 25 15

1 Am M 4 30 15

2 m M 5 40 30

3 m M 6 50 30

3 m M 6 60 60

Οι χρόνοι λειτουργίας tB των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας STAR LIFTKET είναι μεγαλύτεροι από τους προβλεπόμενους στο πρότυπο FEM 9683

Πίνακας 14 Επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας χωρίς στάση μετά την έναρξη εργασίας και με αρχική θερμοκρασία

κινητήρα 20degC περίπου 82 Διακοπτόμενη λειτουργία

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED ) Διάλειμμα (min)

15 5-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

20 4- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

25 3- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

30 25- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

40 15- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

50 1- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

60 066- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

Πίνακας 15 Απαιτούμενα διαλείμματα συναρτήσει της διάρκειας ενεργοποίησης

30

83 Παράδειγμα

Το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας STAR 03050 πρόκειται να σηκώσει φορτίο 250 kg σε ύψος 6 m Στοιχεία απόδοσης Ανυψωτική ικανότητα 250 kg

Ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin Διάρκεια ενεργοποίησης 60 Κλάση ανυψωτικό μηχάνημα 2m Κατά την έναρξη της διαδικασίας το βαρούλκο είναι ψυχρό με θερμοκρασία 20degC περίπου

Χρόνος λειτουργίας = 6 m ανύψωση + 6 m καταβίβαση

= 1 min ανά κύκλο ανύψωσηςκαταβίβασης ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin

Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς διάλειμμα (σύντομη λειτουργία = μέχρι 30 λεπτά κατά FEM 9683) μπορούν να εκτελεσθούν μέχρι 30 κύκλοι ανύψωσηςκαταβίβασης Μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας 30 λεπτών να παρεμβάλλεται διάλειμμα 40 δευτερολέπτων (066-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας) μετά από κάθε 1 λεπτό της λειτουργίας Το διάλειμμα αυτό είναι αναγκαίο κατά κανόνα και για την ανάρτηση ή αφαίρεση του φορτίου Σημαντικό Για μεγάλα ύψη ανύψωσης (άνω των 10 m) να παρεμβάλλονται διαστήματα ψύξης στη

διακοπτόμενη λειτουργία Η αργή ανύψωση να χρησιμοποιείται μόνο για προσεκτική απόθεση και ανύψωση φορτίων Είναι ακατάλληλη για διέλευση σε μεγαλύτερα ύψη

Προαιρετικό Για προστασία από υπερθέρμανση του κινητήρα η συσκευή μπορεί να εφοδιαστεί με επιτηρητή θερμοκρασίας (μόνο μαζί με έλεγχο χαμηλής τάσης)

9 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού φορείου (κατά FEM 9683)

Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας έχει εφοδιαστεί με ηλεκτρικό φορείο ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον επιτρεπόμενο αριθμό ενεργοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης του φορείου Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πολύ μεγάλες διαδρομές

Τύπος φορείου Διακοπτόμενη λειτουργία ED

Σύντομη λειτουργία (tB σε min)

ο αναγραφόμενος επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας αφορά γρήγορη πορεία

Φορεία μιας ταχύτητας 40 30

Φορεία δύο ταχυτήτων 4020 30

Πίνακας 16 Διάρκεια ενεργοποίησης φορείων 10 Ανακούφιση του καλωδίου χειριστηρίου

Το ανακουφιστικό καταπόνησης πρέπει να στερεωθεί έτσι ώστε να μην ασκούνται ελκτικές δυνάμεις στο καλώδιο του χειριστηρίου Δεν επιτρέπεται το τράβηγμα του βαρούλκου από το καλώδιο χειριστηρίου μέσω του ανακοφιστικού καταπόνησης Ανακουφιστικό καταπόνησης

Σχ 31 Στερέωση του ανακουφιστικού καταπόνησης

31

11 Λίπανση Βοηθητικά υλικά

111 Λίπανση του μειωτήρα

Ο μειωτήρας έχει πληρωθεί με λάδι κιβωτίου από τον κατασκευαστή Το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη γενική επισκευή Το παλιό λάδι να διατεθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους κανονισμούς Στους 40degC να χρησιμοποιείται λάδι ιξώδους 220 mmsup2s Οι ποσότητες πλήρωσης του λαδιού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Μοντέλο (βασικό) Ποσότητα [ml]

STAR 020 031 175

STAR 050 071 350

STAR 090 111 525

Πίνακας 17 Ποσότητες λαδιού Ως λάδι αντικατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πχ τα εξής λάδια

Εταιρεία Ονομασία λαδιού

Castrol Alpha Zn 200

ESSO EP 220

Mobil Mobil gear 630

Shell Omala 220

ELF Reductelf SP 220

BP XP 220 BP Energol GR

Πίνακας 18 Λάδια αντικατάστασης 112 Λίπανση του φορέα και του τροχίλου του αγκίστρου

Τα ρουλεμάν του αγκίστρου και του αλυσοτροχού πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 20000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 113 Λίπανση του φορείου

Ο άξονας πινιόν η οδόντωση των οδοντωτών τροχών κύλισης των ηλεκτρικών φορείων και τα ρουλεμάν των τροχών κύλισης πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 10000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 114 Βοηθητικά υλικά

Για την ασφάλιση των βιδών συγκράτησης του οδηγού αλυσίδας συνιστούμε τα εξής ασφαλιστικά σπειρωμάτων

Εταιρεία Ονομασία Χαρακτηριστικά

Weicon Weiconlock AN 302-42 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ36 ροπή απόσπασης από 14ndash18 Nm

Henkel Loctite 243 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ20 ροπή απόσπασης από 20 Nm

Πίνακας 19 Ασφαλιστικά σπειρωμάτων 12 Ενέργειες μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας το μηχάνημα ή τα επιμέρους τμήματά του πρέπει να υποβληθούν σε γενική επισκευή ή πρέπει να διατεθούν κατάλληλα Τότε τα λιπαντικά όπως λάδια και γράσα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους σχετικού νόμους περί αποβλήτων Τα μέταλλα ελαστικά και πλαστικά πρέπει να διαχωριστούν ανά είδος υλικού για να οδηγηθούν στην ανακύκλωση

32

Το προσωπικό που εκπαιδεύτηκε στο χρήση του βαρούλκου αυτού έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού και ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφή

Οι παρούσες Οδηγίες χειρισμού περιέχουν υποδείξεις μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας σε βιομηχανικό περιβάλλον από καταρτισμένο προσωπικό Πληροφορίες για άλλες ενδεχόμενες χρήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο παρόν φυλλάδιο Αν παρουσιαστούν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (πχ θόρυβοι κραδασμοί αυξημένη κατανάλωση ρεύματος ή επανειλημμένη τήξη των ασφαλειών) η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και ο χώρος κάτω από το φορτίο πρέπει να αποκλειστεί επειδή πιθανόν να παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς και ζημιές Ο χρήστης πρέπει να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης (προβλήματος) σε ειδικό τεχνικό

HOFFMANN Foumlrdertechnik Gm

HOFFMANN Foumlrdertechnik GmbH Wurzen Dresdener Straszlige 64-68 04808 Wurzen BR Deutschland

Telefon (0 34 25) 89 24 ndash 0 Telefax (0 34 25) 89 24 ndash 99 E-Mail salesliftketde Internet httpwwwliftketde

Ho 082010 griechisch

Page 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LIFTKET · σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα

2

Περιεχόμενα

1 Υποδείξεις ασφαλείας 4 11 Χρήση των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας σύμφωνα με τον προορισμό 4 12 Κανονισμοί 4 13 Ανταλλακτικά 5

2 Τεχνική επισκόπηση 6 21 Δυνατότητες συναρμολόγησης 6 22 Επεξήγηση της ένδειξης τύπου 6 23 Όψη τομής 7 24 Θεωρητικό σχήμα του περάσματος της αλυσίδας φορτίου 8

3 Συναρμολόγηση 8 31 Μηχανολογική συναρμολόγηση 8 311 Φορέας αγκίστρου 8 312 Τρόχιλος αγκίστρου 9 313 Σταθερά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας 9 3131 Βασική λύση ndash Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης 9 3132 Εναλλακτική λύση ndash Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής 10 3133 Εναλλακτική λύση ndash Ανάρτηση με άγκιστρο 10 314 Αερισμός μειωτήρα στροφών 11 315 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας 11 3151 Υπερμεγέθης θήκη αλυσίδας 12 316 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με μονό κλάδο 13 317 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με διπλό κλάδο 13 318 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου και του συγκρατητήρα αλυσίδας 14 32 Ηλεκτρική συνδεσμολογία 15 321 Παροχή ρεύματος 15 3211 Απευθείας έλεγχος 16 3212 Έλεγχος χαμηλής τάσης (με προστατευτικά ρελέ) 16 322 Ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης 16 323 Τάσεις λειτουργίας 17

4 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας με φορείο 17 41 Μηχανικό μοντάρισμα 18 411 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο 18 412 Μοντάρισμα του φορείου με δύο μπουλόνια 18 413 Μοντάρισμα του φορείου με ένα μπουλόνι 19 42 Εξισορρόπηση μάζας φορείου 19 43 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των φορείων 19 44 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης 19 45 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης 20

5 Έλεγχοι 21 51 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D8 sect 23 (VBG 8 sect 23) 21 52 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D6 sect 25 (VBG 9 sect 25) 21 53 Περιοδικοί έλεγχοι 21

6 Υποδείξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση 21 61 Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση 21 62 Απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση 22

3

7 Συντήρηση 22 71 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης 22 72 Περιγραφή του φρένου ελατηρίου 23 721 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου 23 722 Ηλεκτρικός έλεγχος του φρένου ελατηρίου 24 723 Δυσλειτουργίες του φρένου ελατηρίου 24 724 Έλεγχος λειτουργίας του φρένου 24 73 Συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας 25 731 Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης 25 732 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης 25 733 Έλεγχος του ορίου ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης κατά τον περιοδικό έλεγχο 26 74 Αλυσίδα φορτίου 26 741 Γρασάρισμα της αλυσίδας κατά την πρώτη και επόμενες χρήσεις 26 742 Έλεγχος φθοράς της αλυσίδας 26 743 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση αλυσίδας 27 744 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση του αγκίστρου φορτίου 27 75 Συντήρηση του φορείου 27 751 Δομή του φρένου φορείου 27 76 Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 28 761 Ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 28 762 Μοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 28

8 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας (κατά FEM 9683) 29 81 Λειτουργία σύντομης διάρκειας 29 82 Διακοπτόμενη λειτουργία 29 83 Παράδειγμα 30

9 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού φορείου (κατά FEM 9683) 30

10 Ανακούφιση του καλωδίου χειριστηρίου 30

11 Λίπανση Βοηθητικά υλικά 31 111 Λίπανση του μειωτήρα 31 112 Λίπανση του φορέα και του τροχίλου του αγκίστρου 31 113 Λίπανση του φορείου 31 114 Βοηθητικά υλικά 31

12 Ενέργειες μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας 31

4

1 Υποδείξεις ασφαλείας

11 Χρήση των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας σύμφωνα με τον προορισμό

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας προορίζονται για ανύψωση καταβίβαση και οριζόντια μετακίνηση (με φορείο) φορτίων Κάθε άλλη χρήση και ιδίως η μη συμμόρφωση με τις απαγορεύσεις χρήσης που αναφέρονται στην παρ 62 θεωρείται ως μη σύμφωνη προς τον προορισμό καθώς ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή και η σχετική ευθύνη βαρύνει τον χρήστη Απαγορεύεται η μεταφορά προσώπων με οποιονδήποτε τρόπο

Η σύγχρονη σχεδίαση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας εγγυάται ασφαλή και οικονομική λειτουργία Ο πατενταρισμένος συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα και το φρένο Το φρένο επενεργεί μέσω του μειωτήρα στροφών με θετική εμπλοκή απευθείας στο φορτίο χωρίς να καταπονεί τον συμπλέκτη

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί κανονικά είναι άθικτα και η συσκευή μπορεί να τεθεί εκτός τάσεως με ένα γενικό διακόπτη απομόνωσης Ο χρήστης υποχρεούται να εξασφαλίζει ώστε τα σημεία ανάρτησης του βαρούλκου να προβλεφθούν με τρόπο που να παραλαμβάνουν με ασφάλεια τις δυνάμεις που αναπτύσσονται

Η χρήση του βαρούλκου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που έχει αναρτηθεί κανονικά με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται ώστε κατά την εκάστοτε κίνηση ανύψωσης το εξερχόμενο σκέλος της αλυσίδας εξέλθει με ασφάλεια από το ίδιο το βάρος του από το βαρούλκο Η μη συμμόρφωση με αυτή την υπόδειξη ενδέχεται να προκαλέσει μπλοκάρισμα της αλυσίδας με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το βαρούλκο

Για τη χρήση του βαρούλκου σε επιθετικά περιβάλλοντα πρέπει να ζητηθεί η άδεια του κατασκευαστή

Οι Οδηγίες χειρισμού προορίζονται για την εκτέλεση ασφαλούς εργασίας επί ή μέσω του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας Οι υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε Οι υποδείξεις ασφαλείας δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες απευθυνθείτε στην τοπική αντιπροσωπεία Οι Οδηγίες χειρισμού πρέπει να είναι πάντοτε πλήρεις και ευανάγνωστες Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή βλάβες που οφείλονται στους παρακάτω λόγους

αντικανονική χρήση

αλλαγές στο σύστημα μετάδοσης κίνησης

μη ορθή εκτέλεση εργασιών επί ή μέσω του λειτουργικού συστήματος

λάθος χειρισμοί

μη συμμόρφωση με τις Οδηγίες χειρισμού

12 Κανονισμοί

Ως βάση για την εγκατάσταση πρώτη θέση σε λειτουργία έλεγχο και συντήρηση των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας χρησιμεύουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στα κράτη μέλης της Ευρωπαϊκής΄Ένωσης οι ακόλουθοι κανονισμοί σε συνδυασμό με τις υποδείξεις του παρόντος εγχειριδίου

Ευρωπαϊκές οδηγίες

Οδηγία ΕΚ για τα μηχανήματα 200642EK

Οδηγία ΕΚ ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004108EK

Οδηγία ΕΚ χαμηλής τάσης 200695EK

Γερμανικοί κανονισμοί BGV (UVV ndash Κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων)

BGV A1 Αρχές της πρόληψης

BGV A3 (VBG 4) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί

BGV D6 (VBG 9) Γερανοί

BGV D8 (VBG 8) Βαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξης

BGR 500 (VBG 9a) Διατάξεις παραλαβής φορτίων σε λειτουργία ανύψωσης

BGV B3 (VBG 121) Θόρυβος

BGG 905 (ZH 127) Αρχές ελέγχου γερανών

5

Εναρμονισμένα πρότυπα

DIN EN ISO 12100-1 Ασφάλεια μηχανών

DIN EN ISO 12100-2 Ασφάλεια μηχανών

DIN EN 14492-2 Γερανοί ndash Μηχανοκίνητα βαρούλκα και σύσπαστα

EN 818-7 Αλυσίδες βραχέων κρίκων για ανυψωτικούς σκοπούς κατηγορία Τ

DIN EN ISO 13849-1 Εξαρτήματα ασφαλείας των συστημάτων ελέγχου ndash γενικές αρχές σχεδιασμού

EN 60034-1 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές ονομαστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά λειτουργίας

EN 60034-5 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές ndash Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα

EN 60204-32 Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών ndash Απαιτήσεις για ανυψωτικά μηχανήματα

EN 60529 Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (Κώδικας ΙΡ)

EN 60947-1 Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης γενικοί κανόνες

EN 61000-6-2 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα

EN 61000-6-3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα πρότυπο εκπομπής για εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα

EN 61000-6-4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα πρότυπο εκπομπής για βιομηχανικά περιβάλλοντα

Πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές

FEM 9511 Ταξινόμηση μηχανισμών

FEM 9683 Επιλογή κινητήρων ανύψωσης και πορείας

FEM 9751 Μηχανοκίνητοι μηχανισμοί ανύψωσης παραγωγής εν σειρά ασφάλεια

FEM 9755 Μέτρα για ασφαλείς περιόδους λειτουργίας

Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω προδιαγραφών ασφαλείας και των Οδηγιών χειρισμού Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις χειρισμού και τις απαγορεύσεις της παρ 6

Σε άλλες χώρες πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχοι εθνικοί κανονισμοί Εργασίες επί του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας μπορούν να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό (ειδικούς) αφού κλείσει και κλειδωθεί ο γενικός διακόπτης και ασφαλισθεί ο χώρος εργασίας

Ως ειδικοί ορίζονται τα πρόσωπα που λόγω της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας τους διαθέτουν επαρκείς

γνώσεις στον τομέα των βαρούλκων συσκευών ανύψωσης και έλξης ή γερανών και γνωρίζουν τους σχετικούς κανονισμούς εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων οδηγίες και κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την ασφαλή κατάσταση λειτουργίας των βαρούλκων συσκευών ανύψωσης και έλξης ή γερανών Πχ οι προδιαγραφές IEC 364 ή DIN VDE 0105 δικαιολογούν την απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα Στο βιβλίο ελέγχου γερανών πρέπει να καταχωρούνται οι εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης και ελέγχου (πχ ρυθμίσεις του φρένου ή του συμπλέκτη) Ο χειρισμός του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο από τον φορέα εκμετάλλευσης προσωπικό το οποίο γνωρίζει και έχει μονίμως στη διάθεσή του τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού Μη λειτουργείτε το βαρούλκο πριν όλοι οι χειριστές διαβάσουν και κατανοήσουν πλήρως τις Οδηγίες χειρισμού και το βεβαιώσουν με την υπογραφή τους στα προβλεπόμενα πεδία στην πίσω σελίδα του παρόντος φυλλαδίου 13 Ανταλλακτικά

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα στερέωσης ανταλλακτικά και παρελκόμενα Μόνο αυτά καλύπτονται από εγγύηση Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και παρελκομένων

6

2 Τεχνική επισκόπηση

21 Δυνατότητες συναρμολόγησης

Το εύκολο στη συναρμολόγηση σύστημα δομοστοιχείων επιτρέπει τη χωρίς προβλήματα μετατροπή του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας από μονού σε διπλού κλάδου αλυσίδας από σταθερής σε κινητής εγκατάστασης με χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο και τη ρύθμιση διαφορετικών υψών ανύψωσης και χειρισμού Μάπα ωμέγα Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής (ειδική) Ωτίδα ανάρτησης Σύστημα ανύψωσης Χειριστήριο με στοπ έκτακτης ανάγκης

Χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο Ανάρτηση με άγκιστρο Θήκη αλυσίδας Περιοριστής (τέρμα) διαδρομής αλυσίδας με ελαστικό στοπ Τρόχιλος αγκίστρου με ελαστικό στοπ Φορέας αγκίστρου με ελαστικό στοπ

Σχ 1 Δυνατότητες συναρμολόγησης 22 Επεξήγηση της ένδειξης τύπου

Παράδειγμα Μοντέλο 021 51 Τύπος 250 1 - 8 2 Μοντέλο 02 1 51 Αριθμός μοντέλου Χαρακτηριστικός αριθμός των ταχυτήτων ανάρτησης 0 ndash Σύστημα με μία ταχύτητα ανάρτησης 1 ndash Σύστημα με δύο ταχύτητες ανάρτησης Χαρακτηριστικός αριθμός του μεγέθους κελύφους 02 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 4 times12 mm 03 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 52times15 mm 05 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 52times15 mm 07 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 72times21 mm 09 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 9 times27 mm 11 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 113times31 mm Τύπος 250 1 - 8 2 Ταχύτητα αργής ανύψωσης σε mmin

Κύρια ταχύτητα ανύψωσης σε mmin Αριθμός κλάδων αλυσίδας

Ανυψωτική ικανότητα σε kg Σύμφωνα με την Οδηγία 200642ΕΚ για τα μηχανήματα τα τεχνικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το βαρούλκο

7

23 Όψη τομής

Αρ σχ Περιγραφή Αρ σχ Περιγραφή

1 Κάλυμμα συστήματος ελέγχου 10 Άξονας πινιόν 1 2 Σύστημα ελέγχου 11 Αλυσίδα φορτίου 3 Κάλυμμα ανεμιστήρα 12 Ωτίδα ανάρτησης 4 Ανεμιστήρας 13 Κινητήριος άξονας με τον αλυσοτροχό 5 Άξονας κινητήρα 14 Περίβλημα μειωτήρα στροφών 6 Στάτορας του κινητήρα 15 Κάλυμμα μειωτήρα στροφών 7 Δρομέας του κινητήρα 16 Κλεμμοσειρά για τη σύνδεση της παροχής

δικτύου του χειριστηρίου και του ηλεκτρικού φορείου

8 Μονάδα συμπλέκτη

9 Κέλυφος 17 Μονάδα φρένου 18 Τρόχιλος αγκίστρου Σχ 2 Όψη τομής

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18

8

24 Θεωρητικό σχήμα του περάσματος της αλυσίδας φορτίου

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες αλυσίδες του κατασκευαστή που πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας ζωής

Άξονας κίνησης της αλυσίδας με τον αλυσοτροχό Συγκρατητήρας Οδηγός αλυσίδας Θήκη αλυσίδας Περιοριστής διαδρομής (τέρμα) Φορέας αγκίστρου Περόνη συγκρά-τησης αλυσίδας Τρόχιλος αγκί- στρου

Σχ 3 31 Εκδοχή με μονό κλάδο αλυσίδας 32 Εκδοχή με διπλό κλάδο αλυσίδας 3 Συναρμολόγηση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D8 παρ 24 (VBG 8 παρ 24) η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό 31 Μηχανολογική συναρμολόγηση

311 Φορέας αγκίστρου

Ο φορέας αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με μονό κλάδο αλυσίδας

Ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα

Μπουζόνι

Πλαστικό κάλυμμα με αυτοκόλλητο ικανότητας ανύψωσης και μεγέθους αλυσίδας

Σήμανση 4 ή 5 Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ

2 βίδες άλλεν με αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ 2 βίδες άλλεν Κέλυφος

Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Φορέας για αλυσίδες 4times12 και 52times15

Φορέας για αλυσίδα 72times21 Φορέας για αλυσίδες 9times27 και 113times31

Σχ 4 Δομή των φορέων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση του αγκίστρου (φθορά μέγεθος ανοίγματος) και του ελαστικού στοπ Στους φορείς για αλυσίδες 4times12 και 52times15 mm να εξεταστεί και η κατάσταση του πλαστικού καλύμματος (βλέπε Σχ 4) Να εξεταστεί επίσης η κατάσταση του ωστικού ρουλεμάν του μανδάλου ασφαλείας και η ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου Εν ανάγκη να καθαριστεί και να γρασαριστεί το αξονικό ρουλεμάν

9

Για τη συναρμολόγηση των φορέων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 250 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 500 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 1250 M10times30 DIN 912 2 35

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 1600 M12times30 DIN 912 2 50

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 3200 M12times35 DIN 912 2 50

Πίνακας 1 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 312 Τρόχιλος αγκίστρου

Ο τρόχιλος αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με διπλό κλάδο αλυσίδας

Σχ 5 Δομή των τροχίλων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων όπως προβλέπεται στην παρ 311 Για τη συναρμολόγηση των τροχίλων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 500 M6x40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 1000 M6times40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 20002500 M8times50 DIN 912 21 2010

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 3200 M10times50 DIN 912 21 3520

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 6300 M12times60 DIN 912 3 35

Η βίδα στο ελαστικό στοπ έχει μειωμένη ροπή σύσφιγξης Η βίδα αυτή να κολληθεί μέσα στην οπή με ασφαλιστικό

σπειρωμάτων Πίνακας 2 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 313 Σταθερά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας

3131 Βασική λύση ndash Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια

στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Η οπή της ωτίδας που προορίζεται για τη στερέωση του συνοδού φορείου πρέπει να είναι από την πλευρά της θήκης αλυσίδας

Ελαστικός προσκρουστήρας 3 βίδες άλλεν Άγκιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Κέλυφος

Αξονικό ένσφαιρο

ρουλεμάν

Αλυσοτροχός

Ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου

Ασφάλιση με πείρο εγκοπής (ο πείρος ασφαλίζεται με 2 πονταρισιές έναντι λυσίματος) Ελατηριωτός πείρος κάθετα προς το στέλεχος του αγκίστρου (μόνο μοντέλα 110hellip 111hellip)

10

Ωτίδα ανάρτησης Οπή στερέωσης του συνοδού φορείου Μπουλόνι Πλευρά της θήκης αλυσίδας

Σχ 6 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης 3132 Εναλλακτική λύση ndash Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης μονής οπής με τα δύο

μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη λειτουργία με

διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

Σχ 7 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης μονής οπής 3133 Εναλλακτική λύση ndash Ανάρτηση με άγκιστρο Μοντάρισμα

Στερεώστε το παρεχόμενο με το βαρούλκο άγκιστρο ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Μπουλόνι

Πλευρά θήκης αλυσίδας 1 κλάδος

φορέας 2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή της ωτίδας με μονή οπή κατά 180deg το βαρούλκο μπορεί να μετατραπεί από μονού

σε διπλού κλάδου αλυσίδας και αντίστροφα στενή πλευρά μακριά πλευρά

11

Σχ 8 Ανάρτηση με άγκιστρο ανάρτησης 314 Αερισμός μειωτήρα στροφών

Μετά το μοντάρισμα τοποθετήστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο αστεροειδή ροδέλα κάτω από τη βίδα πλήρωσης λαδιού (επάνω πλευρά κελύφους) για αποφυγή υπερπίεσηςυποπίεσης στο κέλυφος του μειωτήρα (βλέπε Σχ 9β) Κατά την παράδοση η ροδέλα αυτή βρίσκεται δίπλα στη βίδα πλήρωσης λαδιού πάνω στο κέλυφος Η χρήση της αστεροειδούς ροδέλας δεν συνιστάται σε ανοικτό χώρο με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή με μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις 315 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας

Οι θήκες αλυσίδας με τα ακόλουθα μεγέθη κατασκευάζονται από πλαστικό (βλέπε Σχ 9α)

Μέγεθος αλυσίδας Μέγ χωρητικότητα Είδος θήκης αλυσίδας

4times12 12 m

412 58 75 52times15 8 m

72times21 5 m

4times12 16 m

416 510 78 52times15 10 m

72times21 8 m

Πίνακας 3 Πλαστικές θήκες αλυσίδας Θήκες αλυσίδας με χωρητικότητες μεγαλύτερες από εκείνες του πίνακα ή οι θήκες των μοντέλων STAR 09hellip και STAR 11hellip κατασκευάζονται από ειδικό ύφασμα (βλέπε Σχ 9β)

Πλαστική θήκη Υφασμάτινη θήκη αλυσίδας

Σχ 9α Σχ 9β Σχ 9 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας και βίδα πλήρωσης λαδιού

Πλευρά θήκης αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη

λειτουργία με διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

maximal Kette chain

430 Kette 4times12 max 30m

Βίδα πλήρωσης με αστεροειδή ροδέλα

maximal Kette chain 16 m 4 mm 10 m 5 mm 8 m 7 mm

στενή πλευρά μακριά πλευρά

1 κλάδος φορέας

2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή κατά 180deg της ανάρτησης με άγκιστρο το βαρούλκο μετατρέπεται από μονού σε διπλού κλάδου και αντιστρόφως

12

Το μοντάρισμα της πλαστικής ή της υφασμάτινης θήκης αλυσίδας γίνεται σύμφωνα με τα Σχ 9α και 9β αντιστοίχως με μια βίδα και ένα αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Σφίξτε το περικόχλιο μέχρι να καθήσει καλά η βίδα Το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο θα πρέπει να αλλαχτεί όταν κατά το επανειλημμένο μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας δεν μπορεί πια να ασφαλίσει τη βίδα Σημαντικό Ελέγξτε ότι η θήκη αλυσίδας είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μήκος αλυσίδας (βλέπε

τη σήμανση για το μέγεθος αλυσίδας και τη χωρητικότητα που φέρει η θήκη αλυσίδας)

Τοποθετήστε χαλαρά το άκρο της αλυσίδας με τον περιοριστή διαδρομής και το ελαστικό στοπ στη θήκη αλυσίδας

Μετά την εισαγωγή της αλυσίδας ελέγξτε το ύψος πλήρωσης της θήκης αλυσίδας με βάση το ειδικό σημάδι στην πλευρά της θήκης Απαγορεύεται η υπέρβαση της μέγιστης πλήρωσης

3151 Υπερμεγέθης θήκη αλυσίδας

Εφόσον το βάρος της γεμάτης θήκης αλυσίδας είναι άνω των 25 kg πρέπει να ανακουφίζεται με έναν ειδικό ιμάντα Το τέντωμα με την καστάνια και η ευθυγράμμιση του ιμάντα πρέπει να γίνεται με αλυσίδα βάρους 10 kg περίπου μέσα στη θήκη Επειδή οι συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων σε περίπτωση σταθερής εγκατάστασης του βαρούλκου ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει επί τόπου το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα (βλέπε Σχ 10) Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας τοποθετηθεί σε φορείο το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα πρέπει να διαμορφωθεί με ένα επιπρόσθετο συνοδό φορείο (έξτρα παρελκόμενο ndash βλέπε Σχ 11) Μετά την τοποθέτηση πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε για το τέντωμα του ιμάντα και να το ελέγχετε και ενδεχομένως να το διορθώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα Ο ιμάντας να προστατεύεται στο σημείο πρόσδεσης με το παρεχόμενο με το βαρούλκο προστατευτικό ακμών (βλέπε Σχ 10 και Σχ 11)

Σημείο πρόσδεσης

Προστατευτικό ακμών Ιμάντας Καστάνια

Σχ 10 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας (με επιτόπια διαμόρφωση σημείου πρόσδεσης)

Σχ 11 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας και συνοδό φορείο (κατάλληλο υπό προϋποθέσεις για καμπύλες διαδρομές)

Το άκρο του ιμάντα περνιέται στην καστάνια και τεντώνεται όπως εικονίζεται στο Σχ 12

Ελεύθερο άκρο του ιμάντα

Ιμάντας με την καστάνια

Σχ 12 Πέρασμα στην καστάνια και τέντωμα του ιμάντα

Προσοχή

Ακατάλληλο για φορεία με μονό μπουλόνι

13

316 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με μονό κλάδο

1 Περάστε το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) μέσα στη σταυροειδή οπή του οδηγού αλυσίδας του Σχ 13-Α μέχρι

να βγει από την άλλη πλευρά το γαντζάκι 2 Αρχίζοντας από έναν πλαγιαστό κρίκο (Σχ 13-Α) τραβήξτε με το γαντζάκι την αλυσίδα μέσα στην υποδοχή του

αλυσοτροχού 3 Πατώντας επανειλημμένα το χειριστήριο αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα (Σχ 13-Β) 4 Τοποθετήστε το ελαστικό στοπ στο άκρο της αλυσίδας και μοντάρετε το άγκιστρο (Σχ 13-Γ) 5 Χαμηλώστε το άγκιστρο μέχρι να μείνουν 50 cm στον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας 6 Τοποθετήστε στο άκρο του ελεύθερου κλάδου το παρεχόμενο με το βαρούλκο ελαστικό στοπ για τον περιοριστή

διαδρομής 7 Στερεώστε τον περιοριστή διαδρομής στον τρίτο κρίκο από το άκρο της αλυσίδας (Σχ 13-Δ) 8 Μοντάρετε τη θήκη αλυσίδας σύμφωνα με παρ 315 9 Αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα στη θήκη γρασάροντάς την σε όλο το μήκος της Προκειμένου η αλυσίδα να ξετυλιχτεί ομοιόμορφα μέσα στη θήκη αλυσίδας αφήστε τον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας να εισέλθει από μόνος του στη θήκη μέσω της λειτουργίας ανύψωσης και μην την τοποθετήσετε μέσα εκ των υστέρων με το χέρι οπότε μπορείτε να αποφύγετε τις συστροφές Περιοριστής διαδρομής

Ο περιοριστής διαδρομής χρησιμεύει για τον περιορισμό της κάτω θέσης του αγκίστρου εμποδίζοντας την πλήρη έξοδο του ελεύθερου άκρου της αλυσίδας από το βαρούλκο Ο περιοριστής προορίζεται για έκτακτη ανάγκη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται τακτικά Σε περίπτωση που ο περιοριστής διαδρομής συνοδεύεται από ένα ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα τότε αυτή πρέπει να είναι προς την πλευρά του κελύφους του βαρούλκου

Σχ 13-Α Σχ 13-Β Σχ 13-Γ

Σχ 13-Δ Σχ 13-Ε Σχ 13 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου ndash μοντέλο με μονό κλάδο 317 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με διπλό κλάδο

Υποδείξεις μονταρίσματος

1 Αφήστε την αλυσίδα φορτίου να περάσει πρώτα στο κέλυφος του βαρούλκου ανάλογα με το μοντέλο όπως περιγράφεται στις παρ 316 και 317

2 Περάστε την αλυσίδα από τον τρόχιλο αγκίστρου με το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) (Σχ 14-A) Προσοχή Η αλυσίδα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχει συστροφές ανάμεσα στο κέλυφος του

βαρούλκου και τον τρόχιλο του αγκίστρου Αν το μοντάρισμα δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα Σχ 14-Β και Σχ 14-Γ αφαιρέστε έναν κρίκο από την αλυσίδα Επίσης ο τρόχιλος δεν πρέπει να στριφογυρίζει ανάμεσα στους δύο κλάδους αλυσίδας

3 Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό αλυσίδας (βλέπε Σχ 15 αρ 1) κατεβάστε τον οδηγό από την αλυσίδα (Σχ 14-Γ) και τραβήξτε προς τα πίσω την περόνη U

14

4 Περάστε το άκρο της αλυσίδας που τραβήξατε έξω από τον τρόχιλο της αλυσίδας μέσα στη σταυροειδή οπή σύμφωνα με το Σχ 32 ή το Σχ 14-Γ μέχρι ο πρώτος κρίκος να τερματίσει μέσα στο κέλυφος Στη θέση αυτή κρατήστε την αλυσίδα με το ένα χέρι Με το άλλο χέρι σπρώξτε την περόνη U οριζόντια στις δύο οπές που βρίσκονται μέσα στο κέλυφος κάτω από τον αλυσοτροχό (Σχ 14-Δ και Σχ 32) Αφού η περόνη περαστεί ανάμεσα στους τελευταίους δύο κρίκους ελέγξτε με ένα δυνατό τράβηγμα αν το άκρο της αλυσίδας κάθεται καλά

5 Στερεώστε ξανά τον οδηγό αλυσίδας στο κέλυφος (Σχ 14-Ε) Λάβετε υπόψη την παρ 318 6 Βεβαιωθείτε ξανά ότι δεν έχει συστροφές η αλυσίδα 7 Γρασάρετε καλά την αλυσίδα σε όλο το μήκος της

Σχ 14-Α Σχ 14-Β Σχ 14-Γ

Σχ 14-Δ Σχ 14-Ε Σχ 14-Ζ Σχ 14 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου σε βαρούλκο διπλού κλάδου 318 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου και του συγκρατητήρα αλυσίδας

Με την αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν ο οδηγός αλυσίδας και ο συγκρατητήρας

1 Αφήστε να εξέλθει η φθαρμένη αλυσίδα 2 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης (1) 3 Βγάλτε από το κέλυφος τον οδηγό αλυσίδας (2) 4 Σπρώξτε έξω με ένα κατσαβίδι τον συγκρατητήρα

(3) 5 Τοποθετήστε τον νέο συγκρατητήρα και σπρώξτε

τον μέσα πάνω από τον αλυσοτροχό περιστρέφοντάς τον

6 Επανατοποθετήστε και στερεώστε με βίδες τον οδηγό αλυσίδας

7 Περάστε τη νέα αλυσίδα ακολουθώντας τις παραπάνω περιγραφές για τα μοντέλα με μονό ή διπλό κλάδο αλυσίδας

Προσοχή Κατά την τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του οδηγού αλυσίδας οι βίδες συγκράτησης πρέπει να βιδωθούν με ασφαλιστικό σπειρωμάτων για αλυσίδες μεγέθους 9times27 και 113times31 Πριν από την εφαρμογή του ασφαλιστικού όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν από λάδια και γράσα Βλέπε παρ 114 για τα συνιστώμενα ασφαλιστικά

Σχ 15 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου του οδηγού αλυσίδας και του συγκρατητήρα

3 2 1

σταυροειδής οπή

15

32 Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διενεργήστε τους ελέγχους της παρ 19 του EN 60204-32 Για λεπτομέρειες του συστήματος ελέγχου συμβουλευθείτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας Η ηλεκτρική εγκατάσταση του βαρούλκου πληροί τον κανονισμό EN 60204 Μέρος 32 όπως ισχύει

321 Παροχή ρεύματος

Ο γενικός διακόπτης της παροχής δικτύου πρέπει να εξασφαλίζει διακοπή σε όλους τους πόλους κατά DIN EN 60204-32 παρ 53 Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο Πριν από την έναρξη των εργασιών επισκευής η εγκατάσταση να τεθεί εκτός τάσεως Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 400 V (3-φασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02 και 03

10 A STAR 05 και 07

STAR 09

16 A STAR 09157 και 09158

STAR 11

Πίνακας 4 Ασφάλεια για 400 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 L2 L3 και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο 3+ΡΕ (ελάχιστη διατομή 15 mmsup2)

Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους L1 και L2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας Οι ακροδέκτες σύνδεσης του καλωδίου του συστήματος ελέγχου και του ηλεκτρικού φορείου βρίσκονται επίσης κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για την εύρυθμη λειτουργία για τη σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζεται δεξιόστροφο πεδίο και τυχόν απόκλιση πρέπει να διορθωθεί Σε περίπτωση σωστής σύνδεσης με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το βαρούλκο εκτελεί κίνηση ανύψωσης Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 230 V (μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02001

10 A STAR 05001 05002

16 A STAR 07001 07002

Πίνακας 5 Ασφάλεια για 230 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 Ν και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται τριπολικό καλώδιο με ελάχιστη διατομή 25 mmsup2 Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους Ζ1 και Ζ2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας

16

3211 Απευθείας έλεγχος

Πλευρά φρένου Φρένο Βοηθητικό ρελέ φρένου ή προστατευτικό ρελέ

Ο έλεγχος του κινητήρα γίνεται απευθείας από το χειριστήριο Στυπιοθλίπτης ndash ηλεκτρικό φορείο Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο παροχής δικτύου Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο χειριστηρίου

Σχ 16 Απευθείας έλεγχος 3212 Έλεγχος χαμηλής τάσης (με προστατευτικά ρελέ)

Αυτό το σύστημα ελέγχου είναι προαιρετικό

Τα ρελέ ελέγχου είναι εύκολα προσβάσιμα κάτω από το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου δίπλα στον κινητήρα ανύψωσης Στην ίδια κονσόλα βρίσκονται και οι ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης ndash βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας Πλευρά φρένου Πλευρά κινητήρα

Σχ 17 Έλεγχος χαμηλής τάσης Ο έλεγχος εκτελείται μέσω του κυκλώματος ελέγχου το οποίο τροφοδοτείται με τάση 24 V από ένα μετασχηματιστή ελέγχου Άλλες τάσεις μπορούν να παραγγελθούν προαιρετικά

Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο ρελέ λειτουργίας βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (ακροδεκτών) και το πλήκτρο του στοπ βρίσκεται στο χειριστήριο 322 Ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης

Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη τα βαρούλκα με έλεγχο χαμηλής τάσης μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες επάνω και κάτω θέσης φορτίου

Δύο έμβολα που προεξέχουν από το κέλυφος του οδηγού αλυσίδας επενεργούν στους ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες μέσα στο κέλυφος του συστήματος ελέγχου όταν τερματίσει το άγκιστρο φορτίου ή ο περιοριστής διαδρομής αντιστοίχως

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία φροντίστε να διασταυρώσετε τα σύμβολα που φέρουν οι διακόπτες με τη φορά κίνησης του αγκίστρου (βλέπε παρ 321) και ελέγξτε ότι ο αντίστοιχος τερματικός διακόπτης μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια την ανύψωση ή την καταβίβαση

Ανορθωτής Κλεμμοσειρά

Στοπ ανάγκης ndash K1 Ανύψωσηκαταβίβαση - K2K3 Μεταγωγή - K4

Κλεμμοσειρά 1 ndash Ηλεκτρικό φορείο 2 ndash Παροχή δικτύου 3 ndash Καλωδίου χειριστηρίου

ndash

Ανορθωτής

Κλεμμοσειρά

Τερματοδιακόπτης ανύψωσηςκαταβίβασης

Μετασχτής ελέγχου Ασφάλειες ακριβείας ndash πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 125 A

ndash

1

2

3

Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

Hajtoacuteműoldali fedeacutel

Κάλυμμα συστος ελέγχου

17

Τερματοδιακόπτης επάνω θέσης Τερματοδιακόπτης κάτω θέσης

Σχ 18 Προαιρετικοί ηλεκτρικοί τερματικοί διακόπτες για έλεγχο 24 V 323 Τάσεις λειτουργίας

Το standard μοντέλο του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας προβλέπεται για τάση λειτουργίας 400 V 3 φάσεις 50 Hz Γίνονται δεκτές παραγγελίες για βαρούλκα με διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες Στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο θα βρείτε στην πινακίδα τύπου Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας από 380 έως 415 Volt (3 φάσεις) Άλλα χαρακτηριστικά κατόπιν ζητήσεως 4 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας με φορείο

Όλα τα φορεία είναι κατάλληλα για

δοκούς ΙΡΝ μικρού πλάτους κατά DIN 1025 και Euronorm 24-62

δοκούς ΙΡΝ μεσαίου πλάτους κατά DIN 1025

δοκούς ΙΡΝ μεγάλου πλάτους κατά DIN 1025

Στα τέρματα της διαδρομής του φορείου στο ύψος του κέντρου των τροχών κύλισης να τοποθετηθούν ελαστικοί προσκρουστήρες για τον περιορισμό της διαδρομής Προαιρετικά το βαρούλκο μπορεί να παραγγελθεί με ηλεκτρικό τερματικό διακόπτη Τα στοιχεία ενεργοποίησης στη δοκό πρέπει να εξασφαλιστούν από τον πελάτη

Ανυψωτική ικανότητα φορείου (kg)

Ακτίνα καμπύλης (m)

Ακτίνα καμπύλης

Σε καμπύλες διαδρομές το ηλεκτρικό φορείο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κινητήρας του φορείου να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της καμπύλης

μέχρι 1000 1

μέχρι 3200 15

μέχρι 6300 2

Πίνακας 6 Ακτίνα καμπύλης

2 3 4 2 3 4 1 5

Standard χειροκίνητο φορείο Ηλεκτρικό φορείο Φορείο με έλεγχο χαμηλής τάσης

1 Κινητήρας φορείου 2 Μπουλόνι ανάρτησης 3 Ροδέλες απόστασης 4 Ωτίδα ανάρτησης 5 Έλεγχος χαμηλής τάσης

(προαιρετικά)

2 4 3 Χειροκίνητο φορείο με 1 μπουλόνι (προαιρετικά)

Σχ 19 Φορείο

18

41 Μηχανικό μοντάρισμα

411 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο

Μοντάρετε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με δύο μπουλόνια στο βαρούλκο σύμφωνα με 3131 Για ηλεκτρικά φορεία ακολουθήστε τις εξής υποδείξεις

Μοντέλο με άμεσο έλεγχο Μοντέλο με έλεγχο χαμηλής τάσης (24 V)

Σχ 20 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο 412 Μοντάρισμα του φορείου με δύο μπουλόνια

Όταν μοντάρετε τα δύο μπουλόνια ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το πλάτος του φορείου Η ωτίδα ανάρτησης εδράζεται ανάμεσα

στους σωλήνες απόστασης στα μπουλόνια ανάρτησης Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο

Εξαγωνικό περικόχλιο Ροπή σύσφιγξης

M16times15 75 Nm

M22times15 150 Nm

M36times15 560 Nm

Πίνακας 7 Ροπές σύσφιγξης

Σχ 21 Τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο

Μετά το μοντάρισμα πρέπει να υπάρξει ένας τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο κατά τη φορά των βελών του Σχ 21

Προσοχή Η ωτίδα ανάρτησης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο του βαρούλκου και του εφαρμοζόμενου φορείου (πλάτος πέλματος) Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσθήκης φορείου σε ένα βαρούλκο η ωτίδα ανάρτησης πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τον Πίνακα 8 ή Πίνακα 9

Καλώδιο κινητήρα

Καλώδιο δικτύου

Καλώδιο ελέγχου 24 V του φορείου

Κινητήρας φορείου

19

413 Μοντάρισμα του φορείου με ένα μπουλόνι

Όταν μοντάρετε το μπουλόνι ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το

πλάτος του φορείου Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο Δώστε προσοχή να μη μαγκώσουν οι σωλήνες απόστασης Οι αντίστοιχες ροπές σύσφιξης αναγράφονται στον Πίνακα 7 42 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

Στα φορεία που κινδυνεύουν να ανατραπούν λόγω μικρού πλάτους πέλματος και χρήσης κινητήρα με μειωτήρα πρέπει να τοποθετηθεί μεταγενέστερα ένα εξάρτημα αντίβαρου

Σχ 22 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

43 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των φορείων

Απευθείας έλεγχος

Μαζί με το ηλεκτρικό φορείο παρέχεται ένα καλώδιο 05 m περίπου με σήμανση και ρακόρ για την ηλεκτρική σύνδεση με το βαρούλκο Η κλεμμοσειρά βρίσκεται στο κέλυφος του βαρούλκου Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Στο χειριστήριο βρίσκονται τα πλήκτρα που ελέγχουν τις κινήσεις του φορείου Με μισοπατημένα τα πλήκτρα ελέγχου των φορείων δύο ταχυτήτων ενεργοποιείται η αργή ταχύτητα πορείας ενώ με πατημένα πλήρως τα πλήκτρα ενεργοποιείται η γρήγορη ταχύτητα πορείας Έλεγχος χαμηλής τάσης 24 V (προαιρετικά)

Τα προστατευτικά ρελέ του κινητήρα του φορείου βρίσκονται σε ένα ειδικό κουτί Το κουτί αυτό πρέπει να μονταριστεί στο πλευρικό έλασμα που δεν φέρει κινητήρα με δύο (2) εξαγωνικές βίδες M8times10 DIN 933 Τα δύο καλώδια που εξέρχονται από το κέλυφος ελέγχου πρέπει να συνδεθούν σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας στην κλεμμοσειρά του βαρούλκου και στο κουτί συνδεσμολογίας του κινητήρα του φορείου Μετά τη σύνδεση ελέγξτε όλες της λειτουργίες του βαρούλκου και του φορείου

Σχ 23 Βαρούλκο με ηλεκτρικό φορείο

44 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

02050 02052 02151

02152 02153 03050

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

05052 05152 05155

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 03051 03052 03053

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 05053 07051 07153

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 2000 EFN 2000 16 ή 25 ή 5+20

2000

66-135 2000 N 07053 07054 07055

07057 07155

HFS1 2000 EFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 2000 S2

20

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 2000 EFN 2000 8 ή 12 ή 5+20

2000

82-155 2000 N 09052 09054

09151 09152

HFS1 2000 EFS1 2000 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2000 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 2500 N

07056 HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2500 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2500 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 3200 N

09055 09156 09157 09158

HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 3200 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 3200 S2

HFN 5000 EFN 5000 4+16

5000

90-155 5000 N S1

11052 11150 11152

HFS1 5000 EFS1 5000 4+16 160-226

HFS2 5000 EFS2 5000 4+16 240-310 5000 S2

HFN 6300 EFN 6300 4+16

6300

90-155 6300 N S1

11054 11154 HFS1 6300 EFS1 6300 4+16 160-226

HFS2 6300 EFS2 6300 4+16 240-310 6300 S2

Πίνακας 8 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης για τα βαρούλκα Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με δύο μπουλόνια ανάρτησης

HF N 500 EF S1 1000 16 EF S2 2000 5+20

HF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική ικανότητα Ταχύτητα πορείας EF ndash Ηλεκτρικό φορείο N S1 S2 [kg] για ηλεκτρικά φορεία [mmin] 45 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin] Ανυψωτική ικανότητα

[kg]

Πλάτος πέλματος [mm]

EHFN 1000 EEFN 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

1000

66-135

EHFS1 1000 EEFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 1000 EEFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 2000 EEFN 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

2000

66-135

EHFS1 2000 EEFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 2000 EEFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 3200 EEFN 3200 5+20 ή 75+30

3200

82-155

EHFS1 3200 EEFS1 3200 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 3200 EEFS2 3200 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 5000 EEFN 5000 4+16

5000

90-155

EHFS1 5000 EEFS1 5000 4+16 160-226

EHFS2 5000 EEFS2 5000 4+16 240-310

EHFN 6300 EEFN 6300 4+16

6300

90-155

EHFS1 6300 EEFS1 6300 4+16 160-226

EHFS2 6300 EEFS2 6300 4+16 240-310

Πίνακας 9 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης για τα βαρούλκα

21

Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με ένα μπουλόνι ανάρτησης EHF N 1000 EEF S1 1000 75+30 EHF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική Ταχύτητα πορείας με 1 μπουλόνι N S1 S2 ικανότητα για ηλεκτρικά φορεία [mmin] EEF ndash Ηλεκτρικό φορείο [kg] με 1 μπουλόνι 5 Έλεγχοι

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα υπόκεινται στους εξής κανονισμούς

UVV laquoΒαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξηςraquo BGV D8 (VBG 8)

UVV laquoΓερανοίraquo BGV D6 (VBG 9) 51 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D8 sect 23 (VBG 8 sect 23)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι συσκευές πρέπει να ελεγχθούν από έναν ειδικό 52 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D6 sect 25 (VBG 9 sect 25)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι γερανοί πρέπει να ελεγχθούν από έναν εξουσιοδοτημένο εμπειρογνώμονα Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας έχουν πιστοποίηση τύπου 53 Περιοδικοί έλεγχοι

Οι συσκευές γερανοί και φέρουσες κατασκευές πρέπει να ελέγχονται κάθε δύο χρόνια από έναν ειδικό Σε δύσκολες συνθήκες χρήσης πχ συχνή λειτουργία με πλήρες φορτίο γεμάτο σκόνη ή επιθετικό περιβάλλον συχνά ανοιγοκλεισίματα μεγάλες διάρκειες ενεργοποίησης τα διαστήματα ελέγχου πρέπει να συντομευτούν

Ως εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου γερανών θεωρούνται (στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας)

εκτός από τους εμπειρογνώμονες του TUumlV μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι εμπειρογνώμονες των Επαγγελ-ματικών Ενώσεων

Ειδικός είναι το τεχνικό στέλεχος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή ή το ειδικευμένο τεχνικό

προσωπικό 6 Υποδείξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

61 Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση

Το φορτίο μπορεί να μετακινηθεί μόνο αφού πρώτα κρεμαστεί κανονικά στο άγκιστρο και δεν βρίσκονται άτομα στην ακτίνα δράσης του βαρούλκου ή αφού ο χειριστής πάρει σήμα από τον κουμανταδόρο (BGV D8 sect 291 εδ 1 (VBG 8 sect 291 εδ 1))

Η αναγραφόμενη διάρκεια ενεργοποίησης των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας προβλέπεται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20degC έως +40degC Σε υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος η διάρκεια ενεργοποίησης πρέπει να μειώνεται αναλόγως

Ο βαθμός ηλεκτρικής προστασίας του standard μοντέλου των βαρούλκων είνα IP 55

Οι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές της θερμικής κλάσης F

Πριν από την ανύψωση το φορτίο να τοποθετηθεί όρθιο κάτω από το βαρούλκο

Οι φορές κίνησης σημειώνονται με σύμβολα στο χειριστήριο

Μην περνάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές ακμές

Το χειροκίνητο βαρούλκο να μετακινείται μόνο τραβώντας από το φορτίο τον φορέα του αγκίστρου ή τον τρόχιλο του αγκίστρου

Πριν από τη χρήση σε επιθετικά περιβάλλοντα συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Σχετικά με τη μετακίνηση τηγμένων μαζών ή άλλων επικίνδυνων υλικών συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Μη χαμηλώνετε τον τρόχιλο αγκίστρου διπλού κλάδου τόσο πολύ που να λασκάρει η αλυσίδα

Επισκευές πρέπει να γίνονται από ειδικό τεχνικό με κατεβασμένο και ασφαλισμένο τον γενικό διακόπτη και με το βαρούλκο χωρίς φορτίο

Μετά την ενεργοποίηση του στοπ έκτακτης ανάγκης η αιτία που προκάλεσε τη χρήση του πρέπει να αρθεί από ειδικό τεχνικό Τότε μόνο μπορεί να απασφαλιστεί το στοπ ανάγκης

Πλαγιαστά φορτία πρέπει πάντα να ανυψώνονται με τη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα Πριν από την ανύψωση να τεντωθούν τα χαλαρά μέσα ανύψωσης

Στους γερανούς που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο για το βαρουλκοφορείο πρέπει να προβλεφθεί στέγαστρο όταν είναι εκτός χρήσης

Η αναγραφόμενη ανυψωτική ικανότητα του φορείου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στο μέσο παραλαβής φορτίου (άγκιστρο) του βαρούλκου

Ο δεύτερος (σταθερός) κλάδος αλυσίδας πρέπει να στερεωθεί μέσα στο κέλυφος του βαρούλκου μόνο με την περόνη που παρέχεται από τον κατασκευαστή

22

62 Απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

Γρήγορα πατήματα των πλήκτρων χειρισμού

Τακτική χρήση του συμπλέκτη ολίσθησης (περιορισμός διαδρομής έκτακτης ανάγκης)

Μεταφορά προσώπων

Παραμονή προσώπων κάτω από το φορτίο

Θέση σε πρώτη λειτουργία πριν ελεγχθεί τα βαρούλκο από έναν ειδικό ή εμπειρογνώμονα

Μετακίνηση φορτίων μεγαλύτερων από το ονομαστικό φορτίο

Λοξό τράβηγμα ή έλξη των φορτίων

Απότομη απόσπαση φορτίων

Αφαίρεση καλύμματος δοχείων υπό κενό

Μετακίνηση του βαρουλκοφορείου με τράβηγμα του χειριστηρίου ή του καλωδίου ελέγχου έστω και αν είναι χωρίς φορτίο

Επισκευή χωρίς τεχνικές γνώσεις

Χρήση με φορέα ή τρόχιλο αγκίστρου και περιοριστή διαδρομής με φθαρμένα ή χωρίς καθόλου ελαστικά στοπ

Χρήση της αλυσίδας ανύψωσης για πρόσδεση φορτίου ή ως αρτάνη

Λειτουργία με στριμμένη την αλυσίδα πχ λόγω αντιστροφής του τροχίλου του αγκίστρου ή μονταρίσματος του σταθερού κλάδου με στριμμένη την αλυσίδα

Χρήση με μακρύτερη αλυσίδα από ότι αναγράφεται στη θήκη αλυσίδας (βλέπε παρ 315)

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας ενεργοποίησης

Χρήση μετά την υπέρβαση του χρονικού ορίου του περιοδικού ελέγχου

Χρήση μετά τη λήξη της προθεσμίας τεχνικού ελέγχου ή της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Στερέωση του σταθερού κλάδου αλυσίδας με εξάρτημα διαφορετικό από την περόνη του κατασκευαστή

Κατά τη λειτουργία του βαρούλκου σε απόσταση προσιτή με το χέρι δηλ με ύψος δοκού πορείας του φορείου μικρότερο από 25 m δεν επιτρέπεται να απλώσετε το χέρι στην περιοχή διαδρομής Επίσης δεν πρέπει να αγγίξετε τις αλυσίδες την ώρα που λειτουργεί το βαρούλκο

7 Συντήρηση

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικούς

Ο πίνακας συντήρησης (Πίνακας 10) περιλαμβάνει τα μέρη και τις λειτουργίες που πρέπει να ελεγχούν καθώς και τις εργασίες συντήρησης Τα διαπιστωθέντα ελαττώματα να κοινοποιηθούν αμέσως εγγράφως στον χρήστη ο οποίος θα φροντίσει να αποκατασταθούν από έναν ειδικό τεχνικό

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται με το βαρούλκο χωρίς φορτίο και εκτός τάσεως με τη βοήθεια του γενικού διακόπτη

Σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας πχ πολλαπλές βάρδιες συχνά ανοιγοκλεισίματα επιβαρυμένο περιβάλλον τα διαστήματα συντήρησης πρέπει να συντομευτούν

Έλεγχος για φθορές

Ελέγξτε τα άγκιστρα ανάρτησης και φορτίου για τυχόν παραμορφώσεις (μέτρηση ανοίγματος αγκίστρου) διαβρώσεις ρωγμές και για τη γενική τους κατάσταση

Να αντικατασταθεί ο αλυσοτροχός του τροχίλου του αγκίστρου όταν το βάθος φθοράς στην επιφάνεια κύλισης φτάσει το 1 mm περίπου

Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ελαστικά στοπ

71 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

Λάβετε υπόψη την παρ 12

Τα παρακάτω χρονικά διαστήματα είναι ενδεικτικά και πρέπει να συνομευτούν ανάλογα εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών λειτουργίας (πολλαπλές βάρδιες συνεχής λειτουργία με το ονομαστικό φορτίο σκόνη και έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση) της κατάστασης συντήρησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Οπτικός έλεγχος γενικής κατάστασης

Έλεγχος λειτουργίας Φρένο

Περιορισμός κίνησης επάνωκάτω

Έλεγχος φρένου διάκενου αέρος κατά παρ 72 κεξ

Συντήρηση και ρύθμιση συμπλέκτη ολίσθησης

Φθορά αλυσίδας φορτίου κατά παρ 74

Γρασάρισμα αλυσίδας φορτίου

Φθορά ελαστικών στοπ (οπτικός έλεγχος)

23

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Γρασάρισμα τροχίλου ή φορέα αγκίστρου κατά παρ 112 έλεγχος ασφάλειας του περικοχλίου αγκίστρου και του ανοίγματος αγκίστρου

Έλεγχος μανδάλου ασφαλείας

Γενικοί έλεγχοι Κοχλιοσυνδέσεις

Συγκρατητήρας οδηγός αλυσίδας αλυσίδα χωρίς συστροφές

Στοιχεία ασφαλείας

Κατάσταση και στερέωση θήκης αλυσίδας με έμφαση στη φθορά του υφάσματος

Καλώδιο ελέγχου καλώδιο δικτύου και χειριστήριο

Φορεία τροχοί κύλισης

Πίνακας 10 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης Η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας έγινε σύμφωνα με το πρότυπο FEM 9511 Σε περίπτωση τήρησης των εκεί οριζόμενων συνθηκών λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων διαστημάτων συντήρησης η γενική επισκευή του βαρούλκου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερον μετά από 10 χρόνια

72 Περιγραφή του φρένου ελατηρίου

Αυτοκόλλητο Πινακίδα τύπου Μαγνήτης

Χιτώνιο απόστασης Φλάντζα Ελατήριο Μουαγιέ Πλάκα βάσης Βίδες άλλεν DIN 912

Διάκενο SL αέρος Δρομέας με υλικό τριβής

Σχ 24 Δομή του φρένου ελατηρίου 721 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου

1 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας στην εγκοπή του άξονα 2 Περάστε το μουαγιέ στον άξονα 3 Περάστε το φρένο ελατηρίου στο μουαγιέ 4 Βιδώστε το φρένο ελατηρίου με τις βίδες συγκράτησης πάνω στο κάλυμμα του μειωτήρα 5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες (για τις ροπές βλέπε Πίνακα 11

STAR LIFTKET

Τύπος φρένου

Βίδες DIN 912

Ροπή σύσφιγ-ξης [Nm]

Ανίσταση πηνίου R20 ονομ [Ω]

Διάκενο αέρος SLονομ [mm]

Διάκενο αέρος SL μέγ [mm]

STAR 02 STAR 03

BFK457-06 3timesM4 28 2101

02 05 STAR 05 STAR 07

BFK 457-08 3timesM4 55 1681

STAR 09 1)

BFK 457-10

3timesM4 95

1273 02 07

STAR 09 2)

STAR 11

BFK 457-12 1051 03 08

1) εκτός από STAR 09054 και 09057 2) ισχύει για τα μοντέλα STAR 09054 και 09057

Πίνακας 11 Στοιχεία των φρένων ελατηρίου

Για παραγγελία εξαρτημάτων να δοθεί η πλήρης ένδειξη τύπου του μοντέλου STAR LIFTKET

24

Μοντάρισμα του φρένου στο κάλυμμα του μειωτήρα Σφίξιμο του φρένου με ροπόκλειδο Σχ 25 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου Το ξεμοντάρισμα γίνεται με αντίστροφη σειρά

722 Ηλεκτρικός έλεγχος του φρένου ελατηρίου

Τρόπος λειτουργίας

Το φρένο ελατηρίου τροφοδοτείται από ένα κύκλωμα ανόρθωσης Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του ρεύματος ηρεμίας Με τη διακοπή της τάσης το φρένο επενεργεί αυτομάτως με αποτέλεσμα να συγκρατείται το φορτίο με ασφάλεια σε όποια θέση και αν βρίσκεται Για τη μείωση της διαδρομής πέδησης το φρένο λειτουργεί σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος Για τις συνδεσμολογίες των μοντέλων με συστήματα απευθείας και χαμηλής τάσης ελέγχου συμβουλευθείτε το συγκεκριμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας 723 Δυσλειτουργίες του φρένου ελατηρίου

Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών

Δυσλειτουργία Αιτία Αντιμετώπιση

Το φρένο δεν απελευθερώνεται το διάκενο αέρος δεν είναι μηδενικό

Το πηνίο έχει διακοπή βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος

Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου (βλέπε Πίνακα 11)

Εσφαλμένη ή ελαττωματική συνδεσμολογία

Να διασταυρωθεί με το διάγραμμα συνδεσμολογίας

Ελαττωματικός ή ακατάλληλος ανορθωτής

Διασταυρώστε τη γεφύρωση του ανορθωτή με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Μετρήστε σε λειτουργία τη συνεχή τάση ανάμεσα στους ακροδέκτες 5 και 6 Σε περίπτωση διαφοράς αντικαταστήστε τον ανορθωτή

Πολύ μεγάλο διάκενο Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου

Πίνακας 12 Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών Σε περίπτωση επανειλημμένης βλάβης του ανορθωτή αντικαταστήστε το φρένο έστω και αν οι μετρήσεις δεν δείχνουν βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος Η βλάβη ενδέχεται να παρουσιάζεται μόνο σε περίπτωση υπερθέρμανσης 724 Έλεγχος λειτουργίας του φρένου

Όταν φρενάρετε ένα φορτίο ίσο με το ονομαστικό φορτίο σε κίνηση καταβίβασης η διαδρομή πέδησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το μήκος δύο κρίκων αλυσίδας και το φρενάρισμα δεν πρέπει να είναι απότομο

Κάλυμμα μειωτήρα

Άξονας

Δακτύλιος ασφαλείας Ομφαλός

25

73 Συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας

Ο συμπλέκτης ολίσθησης βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα του βαρούλκου και τον άξονα πινιόν της μετάδοσης κίνησης και μεταδίδει τη ροπή κίνησης Παράλληλα περιορίζει τη μεταφερόμενη ισχύ ανάλογα με τη ροπή συμπλέκτη που ρυθμίστηκε αποτρέποντας την υπερφόρτωση του βαρούλκου STAR-LIFTKET και της κατασκευής του γερανού

Επίσης στην ανώτερη και κατώτερη θέση του φορτίου ο συμπλέκτης ολίσθησης λειτουργεί ως στοπ έκτακτης ανάγκης περιορίζοντας το ύψος ανύψωσης του φορτίου με αποτέλεσμα ο τρόχιλος ή ο φορέας του αγκίστρου ή ο περιοριστής διαδρομής να μην μπορούν να τερματίσουν στο κέλυφος του βαρούλκου υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Ιδιαίτερο πλεονέκτημα του πατενταρισμένου συμπλέκτη ολίσθησης για την ασφάλεια της συσκευής αποτελεί η τοποθέτησή του μπροστά από το φρένο λειτουργίας Σε περίπτωση έντονης φθοράς του συμπλέκτη δεν θα επέλθει μη ελεγχόμενη βύθιση του φορτίου καθώς το φρένο μπορεί να συγκρατήσει το φορτίο σε όποια θέση και αν βρίσκεται Ο συμπλέκτης ολίσθησης είναι ένας συμπλέκτης ξηρού τύπου με υλικό τριβής χωρίς αμίαντο Λόγω ευκολίας ρύθμισης της ροπής του συμπλέκτη από έξω και ανθεκτικού στη φθορά ειδικού υλικού τριβής δεν απαιτείται επαναρύθμιση του συμπλέκτη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 731 Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης

26 aacutebra Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης 732 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης

Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 1 Τοποθετήστε δοκιμαστικό φορτίο ίσο με το 11-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου στο άγκιστρο φορτίου ή μια

συσκευή ελέγχου συμπλέκτη ολίσθησης στην αλυσίδα φορτίου 2 Ενεργοποιήστε το βαρούλκο STAR LIFTKET με το χειριστήριο και ελέγξτε αν μπορεί να σηκώσει το δοκιμαστικό

φορτίο ή αν η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείχνει τιμή ίση με το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Το ύψος του συντελεστή 13 εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ταχύτητα ανύψωσης

3 Ακουμπήστε το δοκιμαστικό φορτίο στο έδαφος 4 Αυξομειώστε τη ροπή του συμπλέκτη μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το δοκιμαστικό βάρος ή η

συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την επιθυμητή τιμή 5 Ρύθμιση της ροπής του συμπλέκτη

α Ξεβιδώστε και βγάλτε το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (12) β Κρατήστε κόντρα στο παξιμάδι συγκράτησης (11) με ένα κλειδί ενώ περιστρέφετε τη ράβδο έλξης (8) γ Περιστρέφοντας με ένα άλλο κλειδί το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο ρύθμισης σφίξτε (δεξιόστροφα) ή

χαλαρώστε (αριστερόστροφα) το ελατήριο σπιράλ (10) μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το προβλεπόμενο δοκιμαστικό βάρος ή η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την προβλεπόμενη τιμή

ndash Κάντε μια δοκιμή με σύντομο πάτημα του χειριστηρίου και ενεργοποίηση του κινητήρα ανύψωσηςndash δ Ολοκλήρωση ελέγξτε την ρυθμισθείσα ροπή συμπλέκτη με ανύψωση του δοκιμαστικού φορτίου

1 2 3 6 4 7 5

12 11 8 9 10

1 Ακραξόνιο 2 Μουαγιέ συμπλέκτη 3 Κορώνα 4 Κινητήριος δίσκος με φερμουϊτ 5 Άξονας κινητήρα 6 Ένσφαιρο ρουλεμάν 7 Δίσκος συμπλέκτη 8 Ράβδος έλξης 9 Περικόχλιο ρύθμισης 10 Ελατήριο πίεσης με πλατώ 11 Περικόχλιο συγκράτησης 12 Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

26

Σχ 27 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης 733 Έλεγχος του ορίου ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης κατά τον περιοδικό έλεγχο

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D6 sect 26 και BGV D8 sect 23 κατά τον περιοδικό έλεγχο πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό τεχνικό το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης Ο έλεγχος αφορά την ικανότητα του βαρούλκου να σηκώσει το ονομαστικό φορτίο Το βαρούλκο δεν επιτρέπεται να σηκώνει φορτία μεγαλύτερα από το 16-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου

Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα δοκιμαστικά φορτία μεγαλύτερα από το ονομαστικό φορτίο το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης μπορεί να ελεγχθεί με μια συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη Η τιμή του ορίου ενεργοποίησης να είναι το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Μετά τον έλεγχο του ορίου ενεργοποίησης να επαναληφθεί και πάλι ο έλεγχος για την ικανότητα ανύψωσης του ονομαστικού φορτίου

Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα ρυθμίστε τον συμπλέκτη ολίσθησης σύμφωνα με την παρ 732 και επαναλάβετε τον έλεγχο σύμφωνα με την παρ 733 Η τιμή ρύθμισης να καταχωρηθεί σε πρωτόκολλο 74 Αλυσίδα φορτίου

Οι αλυσίδες των ανυψωτικών μηχανημάτων υπόκεινται σε ελέγχους Για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες του Κέντρου Πρόληψης Ατυχημάτων της Επαγγελματικής Ένωσης για τη χρήση αλυσίδων από κυλινδρικό χάλυβα σε ανυψωτικά μηχανήματα καθώς επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες επιθεώρησης και οι κανονισμοί ελέγχου κατά τις προδιαγραφές DIN 685 Μέρος 5 Νοέμβριος 1981 UVV BGV D8 (VBG 8 Απρίλιος 1997) UVV BGV D6 (VBG 9 Απρίλιος 2001) και EN 818-7 Σεπτεμβρίου 2002 741 Γρασάρισμα της αλυσίδας κατά την πρώτη και επόμενες χρήσεις

Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να γρασάρεται στις αρθρώσεις σε όλο το μήκος της χωρίς φορτίο πριν από την πρώτη χρήση και σε τακτικά διαστήματα με διεισδυτικό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων Ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και τις συνθήκες λειτουργίας οι αρθρώσεις πρέπει να γρασάρονται και πάλι αφού προηγηθεί καθαρισμός Σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη φθορά (άμμος σμύριδα) να χρησιμοποιείται ξηρό λιπαντικό (πχ βερνίκι ολίσθησης σκόνη γραφίτη)

742 Έλεγχος φθοράς της αλυσίδας

Η τακτική επιθεώρηση της αλυσίδας φορτίου αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση κατά DIN 685 Μέρος 5 και UVV BGV D8 sect 27 (VBG 8 sect 27) Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να ελέγχεται πριν από την πρώτη χρήση και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 200 ώρες λειτουργίας περίπου ή μετά από 10000 κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα

Οι κρίκοι της αλυσίδας πρέπει να ελέγχονται κυρίως στα σημεία επαφής για φθορά ρωγμές παραμορφώσεις και άλλες κακώσεις

Να αντικατασταθεί η αλυσίδα αν

στα σημεία επαφής το ονομαστικό πάχος έχει μειωθεί κατά 10

έχει επιμηκυνθεί ένας κρίκος κατά 5 ή η αλυσίδα σε ένα τμήμα 11 κρίκων κατά 2

οι κρίκοι έχουν γίνει δύσκαμπτοι Κατά την αντικατάσταση της αλυσίδας να ελέγχονται και αν χρειάζεται να αντικαθίστανται ο οδηγός και ο συγκρατητήρας της αλυσίδας Προσοχή Για την αντικατάσταση χρησιμοποιείτε γνήσια αλυσίδα του κατασκευαστή

Ο συμπλέκτης ολίσθησης έχει ρυθμιστεί με δοκιμαστικό φορτίο στο εργοστάσιο κατασκευής Μετά την αλλαγή του κινητήρα δεν απαιτείται επαναρύθμιση Αρκεί μια δοκιμαστική φόρτιση με το ονομαστικό φορτίο

Η αρχική απόσταση ανάμεσα στο άκρο της ράβδου έλξης και του πλατώ του συμπλέκτη αναγράφεται στο σώμα του φρένου (αυτοκόλλητο)

10 9 11

12

27

743 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση αλυσίδας

Μέτρηση αλυσίδας (mm) Απόκλιση 4times12 52times15 72times21 9times27 113times31

Μέτρηση 1 κρίκου μέγιστη τιμή t για 11 κρίκους

126

1346

158

1683

221

2356

284

3029

326

3478

Διάμετρος κρίκου αλυσίδας

2

ddd

21m

ελάχιστη διάμετρος dm=09d 36 47 65 81 102

Πίνακας 13 Μέτρηση της φθοράς της αλυσίδας Για την αντικατάσταση της αλυσίδας βλέπε παρ 316 κεξ 744 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση του αγκίστρου φορτίου

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 15405 Μέρος 1 τα άγκιστρα φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν όταν το άνοιγμά τους μεγαλώσει περισσότερο από 10 Οι επιτρεπόμενες τιμές αναφέρονται στο σχετικό πιστοποιητικό του αγκίστρου που περιλαμβάνεται στο βιβλίο ελέγχου 75 Συντήρηση του φορείου

Ο έλεγχος και η συντήρηση των χειροκίνητων και ηλεκτρικών φορείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιζα κριτήρια της παρ 71 Πίνακα 10

751 Δομή του φρένου φορείου

3 τρεις βίδες M3times8 DIN 912 σε διάμετρο βήματος 58 mm Άξονας κινητήρα

3 Δακτύλιος O 1 Κάλυμμα ανεμιστήρα 2 Βίδες συγκράτησης 6 Βίδα 4 Πλατώ 5 Έλασμα επικόλλησης

Σχ 28 Δομή φρένου φορείου τύπου BFK Σχ 29 Δομή φρένου φορείου τύπου EFB Το φρένο τύπου BFK δεν χρειάζεται συντήρηση Εάν το φερμουϊτ του φρένου έχει φθαρεί σε βαθμό που το

διάκενο αέρος φθάνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 08 mm πρέπει να γίνει επαναρύθμιση

1 Βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 2 Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (2) της φτερωτής 3 Βγάλτε τον δακτύλιο Ο (3) τοποθετήστε ένα φίλερ 025

mm ανάμεσα στο πλατώ (4) και το έλασμα επικόλλησης (5)

4 Σφίξτε τη βίδα (6) τόσο πολύ που να μπορέσετε να βγάλετε το φίλερ χωρίς δυσκολία

5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες συγκράτησης (2) Πρώτα σφίξτε τη βίδα απέναντι από τη σφήνα (ροπή σύσφιγ-ξης 455 Nm)

6 Σφίξτε ξανά τη βίδα (6) 7 Βγάλτε το φίλερ 8 Μοντάρετε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 9 Εκτελέστε δοκιμαστική πορεία για έλεγχο του φρένου

28

76 Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Ο κινητήρας ανύψωσης (1) είναι μια αυτόνομη κλειστή μονάδα Στο πίσω ακραξόνιο (15) του κινητήρα κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο ανεμιστήρας (3) για τη βεβιασμένη ψύξη του κινητήρα ενώ στο μπροστινό ακραξόνιο έχει στερεωθεί με σφήνα (6) και δακτύλιο ασφαλείας (7) το μουαγιέ (4) του συμπλέκτη με σιαγόνες εμπλοκής (5) Η φλάντζα (8) του κινητήρα φέρει σημείο κεντραρίσματος και τέσσερις οπές για στερέωση στο κέλυφος του μειωτήρα Τα καλώδια σύνδεσης (9) του κινητήρα βρίσκονται στη φλάντζα

Σχ 30 α και β Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 761 Ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

1 Ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες βγάλτε τραβώντας προς τα πίσω το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου (10) δίπλα

στον κινητήρα 2 Ξεβιδώνοντας τις βίδες (11) βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (2) από τον κινητήρα 3 Αποσυνδέστε σύμφωνα με το διάφραμμα συνδεσμολογίας τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα και τον ακροδέκτη

γείωσης ΡΕ Στα βαρούλκα με απευθείας έλεγχο τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα διέρχονται από το κέλυφος και συνδέονται

στον χώρο ακροδεκτών στην πλευρά του φρένου 4 Ξεβιδώστε με κλειδί άλλεν τις βίδες της φλάντζας κινητήρα (12) και βγάλτε τον κινητήρα από τον μειωτήρα

προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια του κινητήρα Δεν πρέπει να χαθεί το ελαστικό στεγάνωσης (13) των καλωδίων σύνδεσης (9) του κινητήρα που βρίσκεται σε εσοχή του κελύφους του μειωτήρα

762 Μοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Παρακάτω επεξηγείται η συναρμολόγηση ενός πλήρους κινητήρα ανύψωσης με ανεμιστήρα 1 Περάστε στο ακραξόνιο το μουαγιέ του συμπλέκτη (4) με τις σιαγόνες εμπλοκής (5) μέχρι να τερματίσει και

ακουμπήσει στο κολάρο του άξονα Δώστε προσοχή να εφαρμόσει σταθερά η σφήνα (6) στο ακραξόνιο (15) και στο μουαγιέ του συμπλέκτη (4)

2 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας του μουαγιέ του συμπλέκτη (7) στο ακραξόνιο 3 Αλείψτε ελαφρά με σταγανωτική πάστα (16) τη φλάντζα του κινητήρα (8)

1 Κινητήρας ανύψωσης 2 Κάλυμμα ανεμιστήρα 3 Ανεμιστήρας 4 Μουαγιέ συμπλέκτη 5 Σιαγόνες εμπλοκής 6 Σφήνα 7 Δακτύλιος ασφαλείας 8 Φλάντζα κινητήρα 9 Καλώδια σύνδεσης κινητήρα 10 Κάλυμμα συσττος ελέγχου 11 Βίδες 12 Βίδες φλάντζας κινητήρα 13 Ελαστικό στεγάνωσης 14 Κέλυφος μειωτήρα 15 Ακραξόνιο κινητήρα 16 Στεγανωτική πάστα 17 Κινητήριος δίσκος

συμπλέκτη με την κορώνα

15 9 6 7

10 11 2 3 1 12 8 13 16 17 14

4 5

29

4 Ακουμπήστε τον κινητήρα στο σημείο κεντραρίσματος του κελύφους (14) του μειωτήρα τοποθετώντας τα καλώδια εξόδου του κινητήρα πλευρικά στην εσοχή του κελύφους και στεγανώστε τα με το ελαστικό στεγάνωσης τα καλώδια δεν πρέπει να μαγκώσουν ή να υποστούν ζημιά Για να εμπλέξετε τις σιαγόνες εμπλοκής (5) του συμπλέκτη στις εσοχές του κινητήριου δίσκου (17) γυρίστε ήπια τον άξονα του κινητήρα με την φτερωτή μέχρι να εμπλακούν οι σιαγόνες

5 Βιδώστε τον κινητήρα στο κέλυφος του μειωτήρα με τις φλαντζόβιδες και τις ελατηριωτές ροδέλες 6 Συνδέστε τα καλώδια του κινητήρα και το καλώδιο ΡΕ στην κλεμμοσειρά όπως δείχνει το διάγραμμα

συνδεσμολογίας Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του κινητήρα δεν έχουν υποστεί ζημιά και βρίσκονται στην εσοχή του κελύφους κατάλληλα στεγανωμένα με το ελαστικό στεγάνωσης

Προσοχή

Μετά το μοντάρισμα των καλυμμάτων του συστήματος ελέγχου και του ανεμιστήρα ελέγξτε τη φορά περιστροφής του κινητήρα Αν με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το άγκιστρο φορτίου κινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τα καλώδια σύνδεσης L1 και L2 στους ακροδέκτες

8 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας (κατά FEM 9683)

Δεν πρέπει να υπερβείτε τον επιτρεπόμενο αριθμό ενερ-γοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης (ED) (βλέπε FEM 9 683) Η επιτρεπόμενη διάρκεια ενεργοποίησης αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του βαρούλκου

Ως διάρκεια ενεργοποίησης ορίζεται η σχέση μεταξύ

s σε m 1 κύκλος ανύψωσηςκαταβίβασης

Χρόνος λειτγίας Χρόνος στάσης Χρόνος λειτγίας Χρόνος λειτγίας Ανύψωση Καταβίβαση

t σε min

χρόνου λειτουργίας και χρόνου λειτουργίας+χρόνου στάσης

Τύπος ED

συνολικός χρόνος λειτουργίας x 100

συνολικός χρόνος λειτουργίας συνολικός χρόνος στάσης

Η διάρκεια ενεργοποίησης περιορίζεται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του κινητήρα ανύψωσης Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης την ταχύτητα ανύψωσης του βαρούλκου και τον αριθμό των κινήσεων ανύψωσης σε μια συγκεκριμένη διαδικασία μετακίνησης (εκφόρτωση φορτηγών τροφοδοσία μηχανημάτων) Στην πράξη είναι δύσκολο να τηρείται η διάρκεια ενεργοποίησης την ώρα της εργασίας Ιδού λοιπόν μερικές πρακτικές οδηγίες 81 Λειτουργία σύντομης διάρκειας

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν επιτρέπεται για την αργή ταχύτητα των βαρούλκων δύο ταχυτήτων Μετά τη λήξη της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκεια λειτουργίας πρέπει να παρεμβάλλονται διαστήματα και η χρήση του βαρούλκου πρέπει να συνεχίζεται στη διακοπτόμενη λειτουργία

Κλάση FEM 9511

Κλάση ISO 4301

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED )

Σύντομη λειτουργία κατά FEM 9683

(tB σε min)

1 Bm M 3 25 15

1 Am M 4 30 15

2 m M 5 40 30

3 m M 6 50 30

3 m M 6 60 60

Οι χρόνοι λειτουργίας tB των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας STAR LIFTKET είναι μεγαλύτεροι από τους προβλεπόμενους στο πρότυπο FEM 9683

Πίνακας 14 Επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας χωρίς στάση μετά την έναρξη εργασίας και με αρχική θερμοκρασία

κινητήρα 20degC περίπου 82 Διακοπτόμενη λειτουργία

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED ) Διάλειμμα (min)

15 5-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

20 4- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

25 3- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

30 25- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

40 15- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

50 1- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

60 066- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

Πίνακας 15 Απαιτούμενα διαλείμματα συναρτήσει της διάρκειας ενεργοποίησης

30

83 Παράδειγμα

Το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας STAR 03050 πρόκειται να σηκώσει φορτίο 250 kg σε ύψος 6 m Στοιχεία απόδοσης Ανυψωτική ικανότητα 250 kg

Ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin Διάρκεια ενεργοποίησης 60 Κλάση ανυψωτικό μηχάνημα 2m Κατά την έναρξη της διαδικασίας το βαρούλκο είναι ψυχρό με θερμοκρασία 20degC περίπου

Χρόνος λειτουργίας = 6 m ανύψωση + 6 m καταβίβαση

= 1 min ανά κύκλο ανύψωσηςκαταβίβασης ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin

Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς διάλειμμα (σύντομη λειτουργία = μέχρι 30 λεπτά κατά FEM 9683) μπορούν να εκτελεσθούν μέχρι 30 κύκλοι ανύψωσηςκαταβίβασης Μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας 30 λεπτών να παρεμβάλλεται διάλειμμα 40 δευτερολέπτων (066-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας) μετά από κάθε 1 λεπτό της λειτουργίας Το διάλειμμα αυτό είναι αναγκαίο κατά κανόνα και για την ανάρτηση ή αφαίρεση του φορτίου Σημαντικό Για μεγάλα ύψη ανύψωσης (άνω των 10 m) να παρεμβάλλονται διαστήματα ψύξης στη

διακοπτόμενη λειτουργία Η αργή ανύψωση να χρησιμοποιείται μόνο για προσεκτική απόθεση και ανύψωση φορτίων Είναι ακατάλληλη για διέλευση σε μεγαλύτερα ύψη

Προαιρετικό Για προστασία από υπερθέρμανση του κινητήρα η συσκευή μπορεί να εφοδιαστεί με επιτηρητή θερμοκρασίας (μόνο μαζί με έλεγχο χαμηλής τάσης)

9 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού φορείου (κατά FEM 9683)

Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας έχει εφοδιαστεί με ηλεκτρικό φορείο ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον επιτρεπόμενο αριθμό ενεργοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης του φορείου Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πολύ μεγάλες διαδρομές

Τύπος φορείου Διακοπτόμενη λειτουργία ED

Σύντομη λειτουργία (tB σε min)

ο αναγραφόμενος επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας αφορά γρήγορη πορεία

Φορεία μιας ταχύτητας 40 30

Φορεία δύο ταχυτήτων 4020 30

Πίνακας 16 Διάρκεια ενεργοποίησης φορείων 10 Ανακούφιση του καλωδίου χειριστηρίου

Το ανακουφιστικό καταπόνησης πρέπει να στερεωθεί έτσι ώστε να μην ασκούνται ελκτικές δυνάμεις στο καλώδιο του χειριστηρίου Δεν επιτρέπεται το τράβηγμα του βαρούλκου από το καλώδιο χειριστηρίου μέσω του ανακοφιστικού καταπόνησης Ανακουφιστικό καταπόνησης

Σχ 31 Στερέωση του ανακουφιστικού καταπόνησης

31

11 Λίπανση Βοηθητικά υλικά

111 Λίπανση του μειωτήρα

Ο μειωτήρας έχει πληρωθεί με λάδι κιβωτίου από τον κατασκευαστή Το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη γενική επισκευή Το παλιό λάδι να διατεθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους κανονισμούς Στους 40degC να χρησιμοποιείται λάδι ιξώδους 220 mmsup2s Οι ποσότητες πλήρωσης του λαδιού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Μοντέλο (βασικό) Ποσότητα [ml]

STAR 020 031 175

STAR 050 071 350

STAR 090 111 525

Πίνακας 17 Ποσότητες λαδιού Ως λάδι αντικατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πχ τα εξής λάδια

Εταιρεία Ονομασία λαδιού

Castrol Alpha Zn 200

ESSO EP 220

Mobil Mobil gear 630

Shell Omala 220

ELF Reductelf SP 220

BP XP 220 BP Energol GR

Πίνακας 18 Λάδια αντικατάστασης 112 Λίπανση του φορέα και του τροχίλου του αγκίστρου

Τα ρουλεμάν του αγκίστρου και του αλυσοτροχού πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 20000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 113 Λίπανση του φορείου

Ο άξονας πινιόν η οδόντωση των οδοντωτών τροχών κύλισης των ηλεκτρικών φορείων και τα ρουλεμάν των τροχών κύλισης πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 10000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 114 Βοηθητικά υλικά

Για την ασφάλιση των βιδών συγκράτησης του οδηγού αλυσίδας συνιστούμε τα εξής ασφαλιστικά σπειρωμάτων

Εταιρεία Ονομασία Χαρακτηριστικά

Weicon Weiconlock AN 302-42 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ36 ροπή απόσπασης από 14ndash18 Nm

Henkel Loctite 243 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ20 ροπή απόσπασης από 20 Nm

Πίνακας 19 Ασφαλιστικά σπειρωμάτων 12 Ενέργειες μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας το μηχάνημα ή τα επιμέρους τμήματά του πρέπει να υποβληθούν σε γενική επισκευή ή πρέπει να διατεθούν κατάλληλα Τότε τα λιπαντικά όπως λάδια και γράσα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους σχετικού νόμους περί αποβλήτων Τα μέταλλα ελαστικά και πλαστικά πρέπει να διαχωριστούν ανά είδος υλικού για να οδηγηθούν στην ανακύκλωση

32

Το προσωπικό που εκπαιδεύτηκε στο χρήση του βαρούλκου αυτού έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού και ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφή

Οι παρούσες Οδηγίες χειρισμού περιέχουν υποδείξεις μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας σε βιομηχανικό περιβάλλον από καταρτισμένο προσωπικό Πληροφορίες για άλλες ενδεχόμενες χρήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο παρόν φυλλάδιο Αν παρουσιαστούν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (πχ θόρυβοι κραδασμοί αυξημένη κατανάλωση ρεύματος ή επανειλημμένη τήξη των ασφαλειών) η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και ο χώρος κάτω από το φορτίο πρέπει να αποκλειστεί επειδή πιθανόν να παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς και ζημιές Ο χρήστης πρέπει να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης (προβλήματος) σε ειδικό τεχνικό

HOFFMANN Foumlrdertechnik Gm

HOFFMANN Foumlrdertechnik GmbH Wurzen Dresdener Straszlige 64-68 04808 Wurzen BR Deutschland

Telefon (0 34 25) 89 24 ndash 0 Telefax (0 34 25) 89 24 ndash 99 E-Mail salesliftketde Internet httpwwwliftketde

Ho 082010 griechisch

Page 3: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LIFTKET · σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα

3

7 Συντήρηση 22 71 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης 22 72 Περιγραφή του φρένου ελατηρίου 23 721 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου 23 722 Ηλεκτρικός έλεγχος του φρένου ελατηρίου 24 723 Δυσλειτουργίες του φρένου ελατηρίου 24 724 Έλεγχος λειτουργίας του φρένου 24 73 Συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας 25 731 Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης 25 732 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης 25 733 Έλεγχος του ορίου ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης κατά τον περιοδικό έλεγχο 26 74 Αλυσίδα φορτίου 26 741 Γρασάρισμα της αλυσίδας κατά την πρώτη και επόμενες χρήσεις 26 742 Έλεγχος φθοράς της αλυσίδας 26 743 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση αλυσίδας 27 744 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση του αγκίστρου φορτίου 27 75 Συντήρηση του φορείου 27 751 Δομή του φρένου φορείου 27 76 Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 28 761 Ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 28 762 Μοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 28

8 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας (κατά FEM 9683) 29 81 Λειτουργία σύντομης διάρκειας 29 82 Διακοπτόμενη λειτουργία 29 83 Παράδειγμα 30

9 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού φορείου (κατά FEM 9683) 30

10 Ανακούφιση του καλωδίου χειριστηρίου 30

11 Λίπανση Βοηθητικά υλικά 31 111 Λίπανση του μειωτήρα 31 112 Λίπανση του φορέα και του τροχίλου του αγκίστρου 31 113 Λίπανση του φορείου 31 114 Βοηθητικά υλικά 31

12 Ενέργειες μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας 31

4

1 Υποδείξεις ασφαλείας

11 Χρήση των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας σύμφωνα με τον προορισμό

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας προορίζονται για ανύψωση καταβίβαση και οριζόντια μετακίνηση (με φορείο) φορτίων Κάθε άλλη χρήση και ιδίως η μη συμμόρφωση με τις απαγορεύσεις χρήσης που αναφέρονται στην παρ 62 θεωρείται ως μη σύμφωνη προς τον προορισμό καθώς ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή και η σχετική ευθύνη βαρύνει τον χρήστη Απαγορεύεται η μεταφορά προσώπων με οποιονδήποτε τρόπο

Η σύγχρονη σχεδίαση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας εγγυάται ασφαλή και οικονομική λειτουργία Ο πατενταρισμένος συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα και το φρένο Το φρένο επενεργεί μέσω του μειωτήρα στροφών με θετική εμπλοκή απευθείας στο φορτίο χωρίς να καταπονεί τον συμπλέκτη

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί κανονικά είναι άθικτα και η συσκευή μπορεί να τεθεί εκτός τάσεως με ένα γενικό διακόπτη απομόνωσης Ο χρήστης υποχρεούται να εξασφαλίζει ώστε τα σημεία ανάρτησης του βαρούλκου να προβλεφθούν με τρόπο που να παραλαμβάνουν με ασφάλεια τις δυνάμεις που αναπτύσσονται

Η χρήση του βαρούλκου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που έχει αναρτηθεί κανονικά με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται ώστε κατά την εκάστοτε κίνηση ανύψωσης το εξερχόμενο σκέλος της αλυσίδας εξέλθει με ασφάλεια από το ίδιο το βάρος του από το βαρούλκο Η μη συμμόρφωση με αυτή την υπόδειξη ενδέχεται να προκαλέσει μπλοκάρισμα της αλυσίδας με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το βαρούλκο

Για τη χρήση του βαρούλκου σε επιθετικά περιβάλλοντα πρέπει να ζητηθεί η άδεια του κατασκευαστή

Οι Οδηγίες χειρισμού προορίζονται για την εκτέλεση ασφαλούς εργασίας επί ή μέσω του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας Οι υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε Οι υποδείξεις ασφαλείας δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες απευθυνθείτε στην τοπική αντιπροσωπεία Οι Οδηγίες χειρισμού πρέπει να είναι πάντοτε πλήρεις και ευανάγνωστες Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή βλάβες που οφείλονται στους παρακάτω λόγους

αντικανονική χρήση

αλλαγές στο σύστημα μετάδοσης κίνησης

μη ορθή εκτέλεση εργασιών επί ή μέσω του λειτουργικού συστήματος

λάθος χειρισμοί

μη συμμόρφωση με τις Οδηγίες χειρισμού

12 Κανονισμοί

Ως βάση για την εγκατάσταση πρώτη θέση σε λειτουργία έλεγχο και συντήρηση των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας χρησιμεύουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στα κράτη μέλης της Ευρωπαϊκής΄Ένωσης οι ακόλουθοι κανονισμοί σε συνδυασμό με τις υποδείξεις του παρόντος εγχειριδίου

Ευρωπαϊκές οδηγίες

Οδηγία ΕΚ για τα μηχανήματα 200642EK

Οδηγία ΕΚ ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004108EK

Οδηγία ΕΚ χαμηλής τάσης 200695EK

Γερμανικοί κανονισμοί BGV (UVV ndash Κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων)

BGV A1 Αρχές της πρόληψης

BGV A3 (VBG 4) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί

BGV D6 (VBG 9) Γερανοί

BGV D8 (VBG 8) Βαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξης

BGR 500 (VBG 9a) Διατάξεις παραλαβής φορτίων σε λειτουργία ανύψωσης

BGV B3 (VBG 121) Θόρυβος

BGG 905 (ZH 127) Αρχές ελέγχου γερανών

5

Εναρμονισμένα πρότυπα

DIN EN ISO 12100-1 Ασφάλεια μηχανών

DIN EN ISO 12100-2 Ασφάλεια μηχανών

DIN EN 14492-2 Γερανοί ndash Μηχανοκίνητα βαρούλκα και σύσπαστα

EN 818-7 Αλυσίδες βραχέων κρίκων για ανυψωτικούς σκοπούς κατηγορία Τ

DIN EN ISO 13849-1 Εξαρτήματα ασφαλείας των συστημάτων ελέγχου ndash γενικές αρχές σχεδιασμού

EN 60034-1 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές ονομαστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά λειτουργίας

EN 60034-5 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές ndash Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα

EN 60204-32 Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών ndash Απαιτήσεις για ανυψωτικά μηχανήματα

EN 60529 Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (Κώδικας ΙΡ)

EN 60947-1 Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης γενικοί κανόνες

EN 61000-6-2 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα

EN 61000-6-3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα πρότυπο εκπομπής για εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα

EN 61000-6-4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα πρότυπο εκπομπής για βιομηχανικά περιβάλλοντα

Πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές

FEM 9511 Ταξινόμηση μηχανισμών

FEM 9683 Επιλογή κινητήρων ανύψωσης και πορείας

FEM 9751 Μηχανοκίνητοι μηχανισμοί ανύψωσης παραγωγής εν σειρά ασφάλεια

FEM 9755 Μέτρα για ασφαλείς περιόδους λειτουργίας

Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω προδιαγραφών ασφαλείας και των Οδηγιών χειρισμού Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις χειρισμού και τις απαγορεύσεις της παρ 6

Σε άλλες χώρες πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχοι εθνικοί κανονισμοί Εργασίες επί του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας μπορούν να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό (ειδικούς) αφού κλείσει και κλειδωθεί ο γενικός διακόπτης και ασφαλισθεί ο χώρος εργασίας

Ως ειδικοί ορίζονται τα πρόσωπα που λόγω της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας τους διαθέτουν επαρκείς

γνώσεις στον τομέα των βαρούλκων συσκευών ανύψωσης και έλξης ή γερανών και γνωρίζουν τους σχετικούς κανονισμούς εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων οδηγίες και κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την ασφαλή κατάσταση λειτουργίας των βαρούλκων συσκευών ανύψωσης και έλξης ή γερανών Πχ οι προδιαγραφές IEC 364 ή DIN VDE 0105 δικαιολογούν την απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα Στο βιβλίο ελέγχου γερανών πρέπει να καταχωρούνται οι εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης και ελέγχου (πχ ρυθμίσεις του φρένου ή του συμπλέκτη) Ο χειρισμός του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο από τον φορέα εκμετάλλευσης προσωπικό το οποίο γνωρίζει και έχει μονίμως στη διάθεσή του τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού Μη λειτουργείτε το βαρούλκο πριν όλοι οι χειριστές διαβάσουν και κατανοήσουν πλήρως τις Οδηγίες χειρισμού και το βεβαιώσουν με την υπογραφή τους στα προβλεπόμενα πεδία στην πίσω σελίδα του παρόντος φυλλαδίου 13 Ανταλλακτικά

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα στερέωσης ανταλλακτικά και παρελκόμενα Μόνο αυτά καλύπτονται από εγγύηση Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και παρελκομένων

6

2 Τεχνική επισκόπηση

21 Δυνατότητες συναρμολόγησης

Το εύκολο στη συναρμολόγηση σύστημα δομοστοιχείων επιτρέπει τη χωρίς προβλήματα μετατροπή του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας από μονού σε διπλού κλάδου αλυσίδας από σταθερής σε κινητής εγκατάστασης με χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο και τη ρύθμιση διαφορετικών υψών ανύψωσης και χειρισμού Μάπα ωμέγα Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής (ειδική) Ωτίδα ανάρτησης Σύστημα ανύψωσης Χειριστήριο με στοπ έκτακτης ανάγκης

Χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο Ανάρτηση με άγκιστρο Θήκη αλυσίδας Περιοριστής (τέρμα) διαδρομής αλυσίδας με ελαστικό στοπ Τρόχιλος αγκίστρου με ελαστικό στοπ Φορέας αγκίστρου με ελαστικό στοπ

Σχ 1 Δυνατότητες συναρμολόγησης 22 Επεξήγηση της ένδειξης τύπου

Παράδειγμα Μοντέλο 021 51 Τύπος 250 1 - 8 2 Μοντέλο 02 1 51 Αριθμός μοντέλου Χαρακτηριστικός αριθμός των ταχυτήτων ανάρτησης 0 ndash Σύστημα με μία ταχύτητα ανάρτησης 1 ndash Σύστημα με δύο ταχύτητες ανάρτησης Χαρακτηριστικός αριθμός του μεγέθους κελύφους 02 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 4 times12 mm 03 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 52times15 mm 05 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 52times15 mm 07 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 72times21 mm 09 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 9 times27 mm 11 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 113times31 mm Τύπος 250 1 - 8 2 Ταχύτητα αργής ανύψωσης σε mmin

Κύρια ταχύτητα ανύψωσης σε mmin Αριθμός κλάδων αλυσίδας

Ανυψωτική ικανότητα σε kg Σύμφωνα με την Οδηγία 200642ΕΚ για τα μηχανήματα τα τεχνικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το βαρούλκο

7

23 Όψη τομής

Αρ σχ Περιγραφή Αρ σχ Περιγραφή

1 Κάλυμμα συστήματος ελέγχου 10 Άξονας πινιόν 1 2 Σύστημα ελέγχου 11 Αλυσίδα φορτίου 3 Κάλυμμα ανεμιστήρα 12 Ωτίδα ανάρτησης 4 Ανεμιστήρας 13 Κινητήριος άξονας με τον αλυσοτροχό 5 Άξονας κινητήρα 14 Περίβλημα μειωτήρα στροφών 6 Στάτορας του κινητήρα 15 Κάλυμμα μειωτήρα στροφών 7 Δρομέας του κινητήρα 16 Κλεμμοσειρά για τη σύνδεση της παροχής

δικτύου του χειριστηρίου και του ηλεκτρικού φορείου

8 Μονάδα συμπλέκτη

9 Κέλυφος 17 Μονάδα φρένου 18 Τρόχιλος αγκίστρου Σχ 2 Όψη τομής

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18

8

24 Θεωρητικό σχήμα του περάσματος της αλυσίδας φορτίου

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες αλυσίδες του κατασκευαστή που πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας ζωής

Άξονας κίνησης της αλυσίδας με τον αλυσοτροχό Συγκρατητήρας Οδηγός αλυσίδας Θήκη αλυσίδας Περιοριστής διαδρομής (τέρμα) Φορέας αγκίστρου Περόνη συγκρά-τησης αλυσίδας Τρόχιλος αγκί- στρου

Σχ 3 31 Εκδοχή με μονό κλάδο αλυσίδας 32 Εκδοχή με διπλό κλάδο αλυσίδας 3 Συναρμολόγηση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D8 παρ 24 (VBG 8 παρ 24) η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό 31 Μηχανολογική συναρμολόγηση

311 Φορέας αγκίστρου

Ο φορέας αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με μονό κλάδο αλυσίδας

Ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα

Μπουζόνι

Πλαστικό κάλυμμα με αυτοκόλλητο ικανότητας ανύψωσης και μεγέθους αλυσίδας

Σήμανση 4 ή 5 Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ

2 βίδες άλλεν με αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ 2 βίδες άλλεν Κέλυφος

Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Φορέας για αλυσίδες 4times12 και 52times15

Φορέας για αλυσίδα 72times21 Φορέας για αλυσίδες 9times27 και 113times31

Σχ 4 Δομή των φορέων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση του αγκίστρου (φθορά μέγεθος ανοίγματος) και του ελαστικού στοπ Στους φορείς για αλυσίδες 4times12 και 52times15 mm να εξεταστεί και η κατάσταση του πλαστικού καλύμματος (βλέπε Σχ 4) Να εξεταστεί επίσης η κατάσταση του ωστικού ρουλεμάν του μανδάλου ασφαλείας και η ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου Εν ανάγκη να καθαριστεί και να γρασαριστεί το αξονικό ρουλεμάν

9

Για τη συναρμολόγηση των φορέων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 250 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 500 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 1250 M10times30 DIN 912 2 35

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 1600 M12times30 DIN 912 2 50

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 3200 M12times35 DIN 912 2 50

Πίνακας 1 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 312 Τρόχιλος αγκίστρου

Ο τρόχιλος αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με διπλό κλάδο αλυσίδας

Σχ 5 Δομή των τροχίλων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων όπως προβλέπεται στην παρ 311 Για τη συναρμολόγηση των τροχίλων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 500 M6x40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 1000 M6times40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 20002500 M8times50 DIN 912 21 2010

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 3200 M10times50 DIN 912 21 3520

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 6300 M12times60 DIN 912 3 35

Η βίδα στο ελαστικό στοπ έχει μειωμένη ροπή σύσφιγξης Η βίδα αυτή να κολληθεί μέσα στην οπή με ασφαλιστικό

σπειρωμάτων Πίνακας 2 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 313 Σταθερά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας

3131 Βασική λύση ndash Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια

στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Η οπή της ωτίδας που προορίζεται για τη στερέωση του συνοδού φορείου πρέπει να είναι από την πλευρά της θήκης αλυσίδας

Ελαστικός προσκρουστήρας 3 βίδες άλλεν Άγκιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Κέλυφος

Αξονικό ένσφαιρο

ρουλεμάν

Αλυσοτροχός

Ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου

Ασφάλιση με πείρο εγκοπής (ο πείρος ασφαλίζεται με 2 πονταρισιές έναντι λυσίματος) Ελατηριωτός πείρος κάθετα προς το στέλεχος του αγκίστρου (μόνο μοντέλα 110hellip 111hellip)

10

Ωτίδα ανάρτησης Οπή στερέωσης του συνοδού φορείου Μπουλόνι Πλευρά της θήκης αλυσίδας

Σχ 6 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης 3132 Εναλλακτική λύση ndash Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης μονής οπής με τα δύο

μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη λειτουργία με

διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

Σχ 7 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης μονής οπής 3133 Εναλλακτική λύση ndash Ανάρτηση με άγκιστρο Μοντάρισμα

Στερεώστε το παρεχόμενο με το βαρούλκο άγκιστρο ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Μπουλόνι

Πλευρά θήκης αλυσίδας 1 κλάδος

φορέας 2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή της ωτίδας με μονή οπή κατά 180deg το βαρούλκο μπορεί να μετατραπεί από μονού

σε διπλού κλάδου αλυσίδας και αντίστροφα στενή πλευρά μακριά πλευρά

11

Σχ 8 Ανάρτηση με άγκιστρο ανάρτησης 314 Αερισμός μειωτήρα στροφών

Μετά το μοντάρισμα τοποθετήστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο αστεροειδή ροδέλα κάτω από τη βίδα πλήρωσης λαδιού (επάνω πλευρά κελύφους) για αποφυγή υπερπίεσηςυποπίεσης στο κέλυφος του μειωτήρα (βλέπε Σχ 9β) Κατά την παράδοση η ροδέλα αυτή βρίσκεται δίπλα στη βίδα πλήρωσης λαδιού πάνω στο κέλυφος Η χρήση της αστεροειδούς ροδέλας δεν συνιστάται σε ανοικτό χώρο με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή με μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις 315 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας

Οι θήκες αλυσίδας με τα ακόλουθα μεγέθη κατασκευάζονται από πλαστικό (βλέπε Σχ 9α)

Μέγεθος αλυσίδας Μέγ χωρητικότητα Είδος θήκης αλυσίδας

4times12 12 m

412 58 75 52times15 8 m

72times21 5 m

4times12 16 m

416 510 78 52times15 10 m

72times21 8 m

Πίνακας 3 Πλαστικές θήκες αλυσίδας Θήκες αλυσίδας με χωρητικότητες μεγαλύτερες από εκείνες του πίνακα ή οι θήκες των μοντέλων STAR 09hellip και STAR 11hellip κατασκευάζονται από ειδικό ύφασμα (βλέπε Σχ 9β)

Πλαστική θήκη Υφασμάτινη θήκη αλυσίδας

Σχ 9α Σχ 9β Σχ 9 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας και βίδα πλήρωσης λαδιού

Πλευρά θήκης αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη

λειτουργία με διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

maximal Kette chain

430 Kette 4times12 max 30m

Βίδα πλήρωσης με αστεροειδή ροδέλα

maximal Kette chain 16 m 4 mm 10 m 5 mm 8 m 7 mm

στενή πλευρά μακριά πλευρά

1 κλάδος φορέας

2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή κατά 180deg της ανάρτησης με άγκιστρο το βαρούλκο μετατρέπεται από μονού σε διπλού κλάδου και αντιστρόφως

12

Το μοντάρισμα της πλαστικής ή της υφασμάτινης θήκης αλυσίδας γίνεται σύμφωνα με τα Σχ 9α και 9β αντιστοίχως με μια βίδα και ένα αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Σφίξτε το περικόχλιο μέχρι να καθήσει καλά η βίδα Το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο θα πρέπει να αλλαχτεί όταν κατά το επανειλημμένο μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας δεν μπορεί πια να ασφαλίσει τη βίδα Σημαντικό Ελέγξτε ότι η θήκη αλυσίδας είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μήκος αλυσίδας (βλέπε

τη σήμανση για το μέγεθος αλυσίδας και τη χωρητικότητα που φέρει η θήκη αλυσίδας)

Τοποθετήστε χαλαρά το άκρο της αλυσίδας με τον περιοριστή διαδρομής και το ελαστικό στοπ στη θήκη αλυσίδας

Μετά την εισαγωγή της αλυσίδας ελέγξτε το ύψος πλήρωσης της θήκης αλυσίδας με βάση το ειδικό σημάδι στην πλευρά της θήκης Απαγορεύεται η υπέρβαση της μέγιστης πλήρωσης

3151 Υπερμεγέθης θήκη αλυσίδας

Εφόσον το βάρος της γεμάτης θήκης αλυσίδας είναι άνω των 25 kg πρέπει να ανακουφίζεται με έναν ειδικό ιμάντα Το τέντωμα με την καστάνια και η ευθυγράμμιση του ιμάντα πρέπει να γίνεται με αλυσίδα βάρους 10 kg περίπου μέσα στη θήκη Επειδή οι συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων σε περίπτωση σταθερής εγκατάστασης του βαρούλκου ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει επί τόπου το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα (βλέπε Σχ 10) Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας τοποθετηθεί σε φορείο το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα πρέπει να διαμορφωθεί με ένα επιπρόσθετο συνοδό φορείο (έξτρα παρελκόμενο ndash βλέπε Σχ 11) Μετά την τοποθέτηση πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε για το τέντωμα του ιμάντα και να το ελέγχετε και ενδεχομένως να το διορθώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα Ο ιμάντας να προστατεύεται στο σημείο πρόσδεσης με το παρεχόμενο με το βαρούλκο προστατευτικό ακμών (βλέπε Σχ 10 και Σχ 11)

Σημείο πρόσδεσης

Προστατευτικό ακμών Ιμάντας Καστάνια

Σχ 10 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας (με επιτόπια διαμόρφωση σημείου πρόσδεσης)

Σχ 11 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας και συνοδό φορείο (κατάλληλο υπό προϋποθέσεις για καμπύλες διαδρομές)

Το άκρο του ιμάντα περνιέται στην καστάνια και τεντώνεται όπως εικονίζεται στο Σχ 12

Ελεύθερο άκρο του ιμάντα

Ιμάντας με την καστάνια

Σχ 12 Πέρασμα στην καστάνια και τέντωμα του ιμάντα

Προσοχή

Ακατάλληλο για φορεία με μονό μπουλόνι

13

316 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με μονό κλάδο

1 Περάστε το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) μέσα στη σταυροειδή οπή του οδηγού αλυσίδας του Σχ 13-Α μέχρι

να βγει από την άλλη πλευρά το γαντζάκι 2 Αρχίζοντας από έναν πλαγιαστό κρίκο (Σχ 13-Α) τραβήξτε με το γαντζάκι την αλυσίδα μέσα στην υποδοχή του

αλυσοτροχού 3 Πατώντας επανειλημμένα το χειριστήριο αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα (Σχ 13-Β) 4 Τοποθετήστε το ελαστικό στοπ στο άκρο της αλυσίδας και μοντάρετε το άγκιστρο (Σχ 13-Γ) 5 Χαμηλώστε το άγκιστρο μέχρι να μείνουν 50 cm στον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας 6 Τοποθετήστε στο άκρο του ελεύθερου κλάδου το παρεχόμενο με το βαρούλκο ελαστικό στοπ για τον περιοριστή

διαδρομής 7 Στερεώστε τον περιοριστή διαδρομής στον τρίτο κρίκο από το άκρο της αλυσίδας (Σχ 13-Δ) 8 Μοντάρετε τη θήκη αλυσίδας σύμφωνα με παρ 315 9 Αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα στη θήκη γρασάροντάς την σε όλο το μήκος της Προκειμένου η αλυσίδα να ξετυλιχτεί ομοιόμορφα μέσα στη θήκη αλυσίδας αφήστε τον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας να εισέλθει από μόνος του στη θήκη μέσω της λειτουργίας ανύψωσης και μην την τοποθετήσετε μέσα εκ των υστέρων με το χέρι οπότε μπορείτε να αποφύγετε τις συστροφές Περιοριστής διαδρομής

Ο περιοριστής διαδρομής χρησιμεύει για τον περιορισμό της κάτω θέσης του αγκίστρου εμποδίζοντας την πλήρη έξοδο του ελεύθερου άκρου της αλυσίδας από το βαρούλκο Ο περιοριστής προορίζεται για έκτακτη ανάγκη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται τακτικά Σε περίπτωση που ο περιοριστής διαδρομής συνοδεύεται από ένα ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα τότε αυτή πρέπει να είναι προς την πλευρά του κελύφους του βαρούλκου

Σχ 13-Α Σχ 13-Β Σχ 13-Γ

Σχ 13-Δ Σχ 13-Ε Σχ 13 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου ndash μοντέλο με μονό κλάδο 317 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με διπλό κλάδο

Υποδείξεις μονταρίσματος

1 Αφήστε την αλυσίδα φορτίου να περάσει πρώτα στο κέλυφος του βαρούλκου ανάλογα με το μοντέλο όπως περιγράφεται στις παρ 316 και 317

2 Περάστε την αλυσίδα από τον τρόχιλο αγκίστρου με το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) (Σχ 14-A) Προσοχή Η αλυσίδα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχει συστροφές ανάμεσα στο κέλυφος του

βαρούλκου και τον τρόχιλο του αγκίστρου Αν το μοντάρισμα δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα Σχ 14-Β και Σχ 14-Γ αφαιρέστε έναν κρίκο από την αλυσίδα Επίσης ο τρόχιλος δεν πρέπει να στριφογυρίζει ανάμεσα στους δύο κλάδους αλυσίδας

3 Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό αλυσίδας (βλέπε Σχ 15 αρ 1) κατεβάστε τον οδηγό από την αλυσίδα (Σχ 14-Γ) και τραβήξτε προς τα πίσω την περόνη U

14

4 Περάστε το άκρο της αλυσίδας που τραβήξατε έξω από τον τρόχιλο της αλυσίδας μέσα στη σταυροειδή οπή σύμφωνα με το Σχ 32 ή το Σχ 14-Γ μέχρι ο πρώτος κρίκος να τερματίσει μέσα στο κέλυφος Στη θέση αυτή κρατήστε την αλυσίδα με το ένα χέρι Με το άλλο χέρι σπρώξτε την περόνη U οριζόντια στις δύο οπές που βρίσκονται μέσα στο κέλυφος κάτω από τον αλυσοτροχό (Σχ 14-Δ και Σχ 32) Αφού η περόνη περαστεί ανάμεσα στους τελευταίους δύο κρίκους ελέγξτε με ένα δυνατό τράβηγμα αν το άκρο της αλυσίδας κάθεται καλά

5 Στερεώστε ξανά τον οδηγό αλυσίδας στο κέλυφος (Σχ 14-Ε) Λάβετε υπόψη την παρ 318 6 Βεβαιωθείτε ξανά ότι δεν έχει συστροφές η αλυσίδα 7 Γρασάρετε καλά την αλυσίδα σε όλο το μήκος της

Σχ 14-Α Σχ 14-Β Σχ 14-Γ

Σχ 14-Δ Σχ 14-Ε Σχ 14-Ζ Σχ 14 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου σε βαρούλκο διπλού κλάδου 318 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου και του συγκρατητήρα αλυσίδας

Με την αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν ο οδηγός αλυσίδας και ο συγκρατητήρας

1 Αφήστε να εξέλθει η φθαρμένη αλυσίδα 2 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης (1) 3 Βγάλτε από το κέλυφος τον οδηγό αλυσίδας (2) 4 Σπρώξτε έξω με ένα κατσαβίδι τον συγκρατητήρα

(3) 5 Τοποθετήστε τον νέο συγκρατητήρα και σπρώξτε

τον μέσα πάνω από τον αλυσοτροχό περιστρέφοντάς τον

6 Επανατοποθετήστε και στερεώστε με βίδες τον οδηγό αλυσίδας

7 Περάστε τη νέα αλυσίδα ακολουθώντας τις παραπάνω περιγραφές για τα μοντέλα με μονό ή διπλό κλάδο αλυσίδας

Προσοχή Κατά την τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του οδηγού αλυσίδας οι βίδες συγκράτησης πρέπει να βιδωθούν με ασφαλιστικό σπειρωμάτων για αλυσίδες μεγέθους 9times27 και 113times31 Πριν από την εφαρμογή του ασφαλιστικού όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν από λάδια και γράσα Βλέπε παρ 114 για τα συνιστώμενα ασφαλιστικά

Σχ 15 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου του οδηγού αλυσίδας και του συγκρατητήρα

3 2 1

σταυροειδής οπή

15

32 Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διενεργήστε τους ελέγχους της παρ 19 του EN 60204-32 Για λεπτομέρειες του συστήματος ελέγχου συμβουλευθείτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας Η ηλεκτρική εγκατάσταση του βαρούλκου πληροί τον κανονισμό EN 60204 Μέρος 32 όπως ισχύει

321 Παροχή ρεύματος

Ο γενικός διακόπτης της παροχής δικτύου πρέπει να εξασφαλίζει διακοπή σε όλους τους πόλους κατά DIN EN 60204-32 παρ 53 Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο Πριν από την έναρξη των εργασιών επισκευής η εγκατάσταση να τεθεί εκτός τάσεως Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 400 V (3-φασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02 και 03

10 A STAR 05 και 07

STAR 09

16 A STAR 09157 και 09158

STAR 11

Πίνακας 4 Ασφάλεια για 400 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 L2 L3 και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο 3+ΡΕ (ελάχιστη διατομή 15 mmsup2)

Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους L1 και L2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας Οι ακροδέκτες σύνδεσης του καλωδίου του συστήματος ελέγχου και του ηλεκτρικού φορείου βρίσκονται επίσης κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για την εύρυθμη λειτουργία για τη σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζεται δεξιόστροφο πεδίο και τυχόν απόκλιση πρέπει να διορθωθεί Σε περίπτωση σωστής σύνδεσης με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το βαρούλκο εκτελεί κίνηση ανύψωσης Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 230 V (μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02001

10 A STAR 05001 05002

16 A STAR 07001 07002

Πίνακας 5 Ασφάλεια για 230 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 Ν και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται τριπολικό καλώδιο με ελάχιστη διατομή 25 mmsup2 Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους Ζ1 και Ζ2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας

16

3211 Απευθείας έλεγχος

Πλευρά φρένου Φρένο Βοηθητικό ρελέ φρένου ή προστατευτικό ρελέ

Ο έλεγχος του κινητήρα γίνεται απευθείας από το χειριστήριο Στυπιοθλίπτης ndash ηλεκτρικό φορείο Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο παροχής δικτύου Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο χειριστηρίου

Σχ 16 Απευθείας έλεγχος 3212 Έλεγχος χαμηλής τάσης (με προστατευτικά ρελέ)

Αυτό το σύστημα ελέγχου είναι προαιρετικό

Τα ρελέ ελέγχου είναι εύκολα προσβάσιμα κάτω από το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου δίπλα στον κινητήρα ανύψωσης Στην ίδια κονσόλα βρίσκονται και οι ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης ndash βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας Πλευρά φρένου Πλευρά κινητήρα

Σχ 17 Έλεγχος χαμηλής τάσης Ο έλεγχος εκτελείται μέσω του κυκλώματος ελέγχου το οποίο τροφοδοτείται με τάση 24 V από ένα μετασχηματιστή ελέγχου Άλλες τάσεις μπορούν να παραγγελθούν προαιρετικά

Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο ρελέ λειτουργίας βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (ακροδεκτών) και το πλήκτρο του στοπ βρίσκεται στο χειριστήριο 322 Ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης

Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη τα βαρούλκα με έλεγχο χαμηλής τάσης μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες επάνω και κάτω θέσης φορτίου

Δύο έμβολα που προεξέχουν από το κέλυφος του οδηγού αλυσίδας επενεργούν στους ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες μέσα στο κέλυφος του συστήματος ελέγχου όταν τερματίσει το άγκιστρο φορτίου ή ο περιοριστής διαδρομής αντιστοίχως

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία φροντίστε να διασταυρώσετε τα σύμβολα που φέρουν οι διακόπτες με τη φορά κίνησης του αγκίστρου (βλέπε παρ 321) και ελέγξτε ότι ο αντίστοιχος τερματικός διακόπτης μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια την ανύψωση ή την καταβίβαση

Ανορθωτής Κλεμμοσειρά

Στοπ ανάγκης ndash K1 Ανύψωσηκαταβίβαση - K2K3 Μεταγωγή - K4

Κλεμμοσειρά 1 ndash Ηλεκτρικό φορείο 2 ndash Παροχή δικτύου 3 ndash Καλωδίου χειριστηρίου

ndash

Ανορθωτής

Κλεμμοσειρά

Τερματοδιακόπτης ανύψωσηςκαταβίβασης

Μετασχτής ελέγχου Ασφάλειες ακριβείας ndash πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 125 A

ndash

1

2

3

Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

Hajtoacuteműoldali fedeacutel

Κάλυμμα συστος ελέγχου

17

Τερματοδιακόπτης επάνω θέσης Τερματοδιακόπτης κάτω θέσης

Σχ 18 Προαιρετικοί ηλεκτρικοί τερματικοί διακόπτες για έλεγχο 24 V 323 Τάσεις λειτουργίας

Το standard μοντέλο του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας προβλέπεται για τάση λειτουργίας 400 V 3 φάσεις 50 Hz Γίνονται δεκτές παραγγελίες για βαρούλκα με διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες Στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο θα βρείτε στην πινακίδα τύπου Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας από 380 έως 415 Volt (3 φάσεις) Άλλα χαρακτηριστικά κατόπιν ζητήσεως 4 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας με φορείο

Όλα τα φορεία είναι κατάλληλα για

δοκούς ΙΡΝ μικρού πλάτους κατά DIN 1025 και Euronorm 24-62

δοκούς ΙΡΝ μεσαίου πλάτους κατά DIN 1025

δοκούς ΙΡΝ μεγάλου πλάτους κατά DIN 1025

Στα τέρματα της διαδρομής του φορείου στο ύψος του κέντρου των τροχών κύλισης να τοποθετηθούν ελαστικοί προσκρουστήρες για τον περιορισμό της διαδρομής Προαιρετικά το βαρούλκο μπορεί να παραγγελθεί με ηλεκτρικό τερματικό διακόπτη Τα στοιχεία ενεργοποίησης στη δοκό πρέπει να εξασφαλιστούν από τον πελάτη

Ανυψωτική ικανότητα φορείου (kg)

Ακτίνα καμπύλης (m)

Ακτίνα καμπύλης

Σε καμπύλες διαδρομές το ηλεκτρικό φορείο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κινητήρας του φορείου να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της καμπύλης

μέχρι 1000 1

μέχρι 3200 15

μέχρι 6300 2

Πίνακας 6 Ακτίνα καμπύλης

2 3 4 2 3 4 1 5

Standard χειροκίνητο φορείο Ηλεκτρικό φορείο Φορείο με έλεγχο χαμηλής τάσης

1 Κινητήρας φορείου 2 Μπουλόνι ανάρτησης 3 Ροδέλες απόστασης 4 Ωτίδα ανάρτησης 5 Έλεγχος χαμηλής τάσης

(προαιρετικά)

2 4 3 Χειροκίνητο φορείο με 1 μπουλόνι (προαιρετικά)

Σχ 19 Φορείο

18

41 Μηχανικό μοντάρισμα

411 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο

Μοντάρετε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με δύο μπουλόνια στο βαρούλκο σύμφωνα με 3131 Για ηλεκτρικά φορεία ακολουθήστε τις εξής υποδείξεις

Μοντέλο με άμεσο έλεγχο Μοντέλο με έλεγχο χαμηλής τάσης (24 V)

Σχ 20 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο 412 Μοντάρισμα του φορείου με δύο μπουλόνια

Όταν μοντάρετε τα δύο μπουλόνια ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το πλάτος του φορείου Η ωτίδα ανάρτησης εδράζεται ανάμεσα

στους σωλήνες απόστασης στα μπουλόνια ανάρτησης Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο

Εξαγωνικό περικόχλιο Ροπή σύσφιγξης

M16times15 75 Nm

M22times15 150 Nm

M36times15 560 Nm

Πίνακας 7 Ροπές σύσφιγξης

Σχ 21 Τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο

Μετά το μοντάρισμα πρέπει να υπάρξει ένας τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο κατά τη φορά των βελών του Σχ 21

Προσοχή Η ωτίδα ανάρτησης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο του βαρούλκου και του εφαρμοζόμενου φορείου (πλάτος πέλματος) Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσθήκης φορείου σε ένα βαρούλκο η ωτίδα ανάρτησης πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τον Πίνακα 8 ή Πίνακα 9

Καλώδιο κινητήρα

Καλώδιο δικτύου

Καλώδιο ελέγχου 24 V του φορείου

Κινητήρας φορείου

19

413 Μοντάρισμα του φορείου με ένα μπουλόνι

Όταν μοντάρετε το μπουλόνι ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το

πλάτος του φορείου Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο Δώστε προσοχή να μη μαγκώσουν οι σωλήνες απόστασης Οι αντίστοιχες ροπές σύσφιξης αναγράφονται στον Πίνακα 7 42 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

Στα φορεία που κινδυνεύουν να ανατραπούν λόγω μικρού πλάτους πέλματος και χρήσης κινητήρα με μειωτήρα πρέπει να τοποθετηθεί μεταγενέστερα ένα εξάρτημα αντίβαρου

Σχ 22 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

43 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των φορείων

Απευθείας έλεγχος

Μαζί με το ηλεκτρικό φορείο παρέχεται ένα καλώδιο 05 m περίπου με σήμανση και ρακόρ για την ηλεκτρική σύνδεση με το βαρούλκο Η κλεμμοσειρά βρίσκεται στο κέλυφος του βαρούλκου Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Στο χειριστήριο βρίσκονται τα πλήκτρα που ελέγχουν τις κινήσεις του φορείου Με μισοπατημένα τα πλήκτρα ελέγχου των φορείων δύο ταχυτήτων ενεργοποιείται η αργή ταχύτητα πορείας ενώ με πατημένα πλήρως τα πλήκτρα ενεργοποιείται η γρήγορη ταχύτητα πορείας Έλεγχος χαμηλής τάσης 24 V (προαιρετικά)

Τα προστατευτικά ρελέ του κινητήρα του φορείου βρίσκονται σε ένα ειδικό κουτί Το κουτί αυτό πρέπει να μονταριστεί στο πλευρικό έλασμα που δεν φέρει κινητήρα με δύο (2) εξαγωνικές βίδες M8times10 DIN 933 Τα δύο καλώδια που εξέρχονται από το κέλυφος ελέγχου πρέπει να συνδεθούν σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας στην κλεμμοσειρά του βαρούλκου και στο κουτί συνδεσμολογίας του κινητήρα του φορείου Μετά τη σύνδεση ελέγξτε όλες της λειτουργίες του βαρούλκου και του φορείου

Σχ 23 Βαρούλκο με ηλεκτρικό φορείο

44 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

02050 02052 02151

02152 02153 03050

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

05052 05152 05155

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 03051 03052 03053

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 05053 07051 07153

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 2000 EFN 2000 16 ή 25 ή 5+20

2000

66-135 2000 N 07053 07054 07055

07057 07155

HFS1 2000 EFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 2000 S2

20

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 2000 EFN 2000 8 ή 12 ή 5+20

2000

82-155 2000 N 09052 09054

09151 09152

HFS1 2000 EFS1 2000 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2000 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 2500 N

07056 HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2500 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2500 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 3200 N

09055 09156 09157 09158

HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 3200 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 3200 S2

HFN 5000 EFN 5000 4+16

5000

90-155 5000 N S1

11052 11150 11152

HFS1 5000 EFS1 5000 4+16 160-226

HFS2 5000 EFS2 5000 4+16 240-310 5000 S2

HFN 6300 EFN 6300 4+16

6300

90-155 6300 N S1

11054 11154 HFS1 6300 EFS1 6300 4+16 160-226

HFS2 6300 EFS2 6300 4+16 240-310 6300 S2

Πίνακας 8 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης για τα βαρούλκα Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με δύο μπουλόνια ανάρτησης

HF N 500 EF S1 1000 16 EF S2 2000 5+20

HF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική ικανότητα Ταχύτητα πορείας EF ndash Ηλεκτρικό φορείο N S1 S2 [kg] για ηλεκτρικά φορεία [mmin] 45 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin] Ανυψωτική ικανότητα

[kg]

Πλάτος πέλματος [mm]

EHFN 1000 EEFN 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

1000

66-135

EHFS1 1000 EEFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 1000 EEFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 2000 EEFN 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

2000

66-135

EHFS1 2000 EEFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 2000 EEFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 3200 EEFN 3200 5+20 ή 75+30

3200

82-155

EHFS1 3200 EEFS1 3200 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 3200 EEFS2 3200 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 5000 EEFN 5000 4+16

5000

90-155

EHFS1 5000 EEFS1 5000 4+16 160-226

EHFS2 5000 EEFS2 5000 4+16 240-310

EHFN 6300 EEFN 6300 4+16

6300

90-155

EHFS1 6300 EEFS1 6300 4+16 160-226

EHFS2 6300 EEFS2 6300 4+16 240-310

Πίνακας 9 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης για τα βαρούλκα

21

Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με ένα μπουλόνι ανάρτησης EHF N 1000 EEF S1 1000 75+30 EHF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική Ταχύτητα πορείας με 1 μπουλόνι N S1 S2 ικανότητα για ηλεκτρικά φορεία [mmin] EEF ndash Ηλεκτρικό φορείο [kg] με 1 μπουλόνι 5 Έλεγχοι

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα υπόκεινται στους εξής κανονισμούς

UVV laquoΒαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξηςraquo BGV D8 (VBG 8)

UVV laquoΓερανοίraquo BGV D6 (VBG 9) 51 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D8 sect 23 (VBG 8 sect 23)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι συσκευές πρέπει να ελεγχθούν από έναν ειδικό 52 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D6 sect 25 (VBG 9 sect 25)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι γερανοί πρέπει να ελεγχθούν από έναν εξουσιοδοτημένο εμπειρογνώμονα Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας έχουν πιστοποίηση τύπου 53 Περιοδικοί έλεγχοι

Οι συσκευές γερανοί και φέρουσες κατασκευές πρέπει να ελέγχονται κάθε δύο χρόνια από έναν ειδικό Σε δύσκολες συνθήκες χρήσης πχ συχνή λειτουργία με πλήρες φορτίο γεμάτο σκόνη ή επιθετικό περιβάλλον συχνά ανοιγοκλεισίματα μεγάλες διάρκειες ενεργοποίησης τα διαστήματα ελέγχου πρέπει να συντομευτούν

Ως εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου γερανών θεωρούνται (στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας)

εκτός από τους εμπειρογνώμονες του TUumlV μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι εμπειρογνώμονες των Επαγγελ-ματικών Ενώσεων

Ειδικός είναι το τεχνικό στέλεχος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή ή το ειδικευμένο τεχνικό

προσωπικό 6 Υποδείξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

61 Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση

Το φορτίο μπορεί να μετακινηθεί μόνο αφού πρώτα κρεμαστεί κανονικά στο άγκιστρο και δεν βρίσκονται άτομα στην ακτίνα δράσης του βαρούλκου ή αφού ο χειριστής πάρει σήμα από τον κουμανταδόρο (BGV D8 sect 291 εδ 1 (VBG 8 sect 291 εδ 1))

Η αναγραφόμενη διάρκεια ενεργοποίησης των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας προβλέπεται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20degC έως +40degC Σε υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος η διάρκεια ενεργοποίησης πρέπει να μειώνεται αναλόγως

Ο βαθμός ηλεκτρικής προστασίας του standard μοντέλου των βαρούλκων είνα IP 55

Οι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές της θερμικής κλάσης F

Πριν από την ανύψωση το φορτίο να τοποθετηθεί όρθιο κάτω από το βαρούλκο

Οι φορές κίνησης σημειώνονται με σύμβολα στο χειριστήριο

Μην περνάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές ακμές

Το χειροκίνητο βαρούλκο να μετακινείται μόνο τραβώντας από το φορτίο τον φορέα του αγκίστρου ή τον τρόχιλο του αγκίστρου

Πριν από τη χρήση σε επιθετικά περιβάλλοντα συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Σχετικά με τη μετακίνηση τηγμένων μαζών ή άλλων επικίνδυνων υλικών συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Μη χαμηλώνετε τον τρόχιλο αγκίστρου διπλού κλάδου τόσο πολύ που να λασκάρει η αλυσίδα

Επισκευές πρέπει να γίνονται από ειδικό τεχνικό με κατεβασμένο και ασφαλισμένο τον γενικό διακόπτη και με το βαρούλκο χωρίς φορτίο

Μετά την ενεργοποίηση του στοπ έκτακτης ανάγκης η αιτία που προκάλεσε τη χρήση του πρέπει να αρθεί από ειδικό τεχνικό Τότε μόνο μπορεί να απασφαλιστεί το στοπ ανάγκης

Πλαγιαστά φορτία πρέπει πάντα να ανυψώνονται με τη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα Πριν από την ανύψωση να τεντωθούν τα χαλαρά μέσα ανύψωσης

Στους γερανούς που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο για το βαρουλκοφορείο πρέπει να προβλεφθεί στέγαστρο όταν είναι εκτός χρήσης

Η αναγραφόμενη ανυψωτική ικανότητα του φορείου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στο μέσο παραλαβής φορτίου (άγκιστρο) του βαρούλκου

Ο δεύτερος (σταθερός) κλάδος αλυσίδας πρέπει να στερεωθεί μέσα στο κέλυφος του βαρούλκου μόνο με την περόνη που παρέχεται από τον κατασκευαστή

22

62 Απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

Γρήγορα πατήματα των πλήκτρων χειρισμού

Τακτική χρήση του συμπλέκτη ολίσθησης (περιορισμός διαδρομής έκτακτης ανάγκης)

Μεταφορά προσώπων

Παραμονή προσώπων κάτω από το φορτίο

Θέση σε πρώτη λειτουργία πριν ελεγχθεί τα βαρούλκο από έναν ειδικό ή εμπειρογνώμονα

Μετακίνηση φορτίων μεγαλύτερων από το ονομαστικό φορτίο

Λοξό τράβηγμα ή έλξη των φορτίων

Απότομη απόσπαση φορτίων

Αφαίρεση καλύμματος δοχείων υπό κενό

Μετακίνηση του βαρουλκοφορείου με τράβηγμα του χειριστηρίου ή του καλωδίου ελέγχου έστω και αν είναι χωρίς φορτίο

Επισκευή χωρίς τεχνικές γνώσεις

Χρήση με φορέα ή τρόχιλο αγκίστρου και περιοριστή διαδρομής με φθαρμένα ή χωρίς καθόλου ελαστικά στοπ

Χρήση της αλυσίδας ανύψωσης για πρόσδεση φορτίου ή ως αρτάνη

Λειτουργία με στριμμένη την αλυσίδα πχ λόγω αντιστροφής του τροχίλου του αγκίστρου ή μονταρίσματος του σταθερού κλάδου με στριμμένη την αλυσίδα

Χρήση με μακρύτερη αλυσίδα από ότι αναγράφεται στη θήκη αλυσίδας (βλέπε παρ 315)

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας ενεργοποίησης

Χρήση μετά την υπέρβαση του χρονικού ορίου του περιοδικού ελέγχου

Χρήση μετά τη λήξη της προθεσμίας τεχνικού ελέγχου ή της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Στερέωση του σταθερού κλάδου αλυσίδας με εξάρτημα διαφορετικό από την περόνη του κατασκευαστή

Κατά τη λειτουργία του βαρούλκου σε απόσταση προσιτή με το χέρι δηλ με ύψος δοκού πορείας του φορείου μικρότερο από 25 m δεν επιτρέπεται να απλώσετε το χέρι στην περιοχή διαδρομής Επίσης δεν πρέπει να αγγίξετε τις αλυσίδες την ώρα που λειτουργεί το βαρούλκο

7 Συντήρηση

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικούς

Ο πίνακας συντήρησης (Πίνακας 10) περιλαμβάνει τα μέρη και τις λειτουργίες που πρέπει να ελεγχούν καθώς και τις εργασίες συντήρησης Τα διαπιστωθέντα ελαττώματα να κοινοποιηθούν αμέσως εγγράφως στον χρήστη ο οποίος θα φροντίσει να αποκατασταθούν από έναν ειδικό τεχνικό

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται με το βαρούλκο χωρίς φορτίο και εκτός τάσεως με τη βοήθεια του γενικού διακόπτη

Σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας πχ πολλαπλές βάρδιες συχνά ανοιγοκλεισίματα επιβαρυμένο περιβάλλον τα διαστήματα συντήρησης πρέπει να συντομευτούν

Έλεγχος για φθορές

Ελέγξτε τα άγκιστρα ανάρτησης και φορτίου για τυχόν παραμορφώσεις (μέτρηση ανοίγματος αγκίστρου) διαβρώσεις ρωγμές και για τη γενική τους κατάσταση

Να αντικατασταθεί ο αλυσοτροχός του τροχίλου του αγκίστρου όταν το βάθος φθοράς στην επιφάνεια κύλισης φτάσει το 1 mm περίπου

Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ελαστικά στοπ

71 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

Λάβετε υπόψη την παρ 12

Τα παρακάτω χρονικά διαστήματα είναι ενδεικτικά και πρέπει να συνομευτούν ανάλογα εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών λειτουργίας (πολλαπλές βάρδιες συνεχής λειτουργία με το ονομαστικό φορτίο σκόνη και έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση) της κατάστασης συντήρησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Οπτικός έλεγχος γενικής κατάστασης

Έλεγχος λειτουργίας Φρένο

Περιορισμός κίνησης επάνωκάτω

Έλεγχος φρένου διάκενου αέρος κατά παρ 72 κεξ

Συντήρηση και ρύθμιση συμπλέκτη ολίσθησης

Φθορά αλυσίδας φορτίου κατά παρ 74

Γρασάρισμα αλυσίδας φορτίου

Φθορά ελαστικών στοπ (οπτικός έλεγχος)

23

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Γρασάρισμα τροχίλου ή φορέα αγκίστρου κατά παρ 112 έλεγχος ασφάλειας του περικοχλίου αγκίστρου και του ανοίγματος αγκίστρου

Έλεγχος μανδάλου ασφαλείας

Γενικοί έλεγχοι Κοχλιοσυνδέσεις

Συγκρατητήρας οδηγός αλυσίδας αλυσίδα χωρίς συστροφές

Στοιχεία ασφαλείας

Κατάσταση και στερέωση θήκης αλυσίδας με έμφαση στη φθορά του υφάσματος

Καλώδιο ελέγχου καλώδιο δικτύου και χειριστήριο

Φορεία τροχοί κύλισης

Πίνακας 10 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης Η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας έγινε σύμφωνα με το πρότυπο FEM 9511 Σε περίπτωση τήρησης των εκεί οριζόμενων συνθηκών λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων διαστημάτων συντήρησης η γενική επισκευή του βαρούλκου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερον μετά από 10 χρόνια

72 Περιγραφή του φρένου ελατηρίου

Αυτοκόλλητο Πινακίδα τύπου Μαγνήτης

Χιτώνιο απόστασης Φλάντζα Ελατήριο Μουαγιέ Πλάκα βάσης Βίδες άλλεν DIN 912

Διάκενο SL αέρος Δρομέας με υλικό τριβής

Σχ 24 Δομή του φρένου ελατηρίου 721 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου

1 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας στην εγκοπή του άξονα 2 Περάστε το μουαγιέ στον άξονα 3 Περάστε το φρένο ελατηρίου στο μουαγιέ 4 Βιδώστε το φρένο ελατηρίου με τις βίδες συγκράτησης πάνω στο κάλυμμα του μειωτήρα 5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες (για τις ροπές βλέπε Πίνακα 11

STAR LIFTKET

Τύπος φρένου

Βίδες DIN 912

Ροπή σύσφιγ-ξης [Nm]

Ανίσταση πηνίου R20 ονομ [Ω]

Διάκενο αέρος SLονομ [mm]

Διάκενο αέρος SL μέγ [mm]

STAR 02 STAR 03

BFK457-06 3timesM4 28 2101

02 05 STAR 05 STAR 07

BFK 457-08 3timesM4 55 1681

STAR 09 1)

BFK 457-10

3timesM4 95

1273 02 07

STAR 09 2)

STAR 11

BFK 457-12 1051 03 08

1) εκτός από STAR 09054 και 09057 2) ισχύει για τα μοντέλα STAR 09054 και 09057

Πίνακας 11 Στοιχεία των φρένων ελατηρίου

Για παραγγελία εξαρτημάτων να δοθεί η πλήρης ένδειξη τύπου του μοντέλου STAR LIFTKET

24

Μοντάρισμα του φρένου στο κάλυμμα του μειωτήρα Σφίξιμο του φρένου με ροπόκλειδο Σχ 25 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου Το ξεμοντάρισμα γίνεται με αντίστροφη σειρά

722 Ηλεκτρικός έλεγχος του φρένου ελατηρίου

Τρόπος λειτουργίας

Το φρένο ελατηρίου τροφοδοτείται από ένα κύκλωμα ανόρθωσης Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του ρεύματος ηρεμίας Με τη διακοπή της τάσης το φρένο επενεργεί αυτομάτως με αποτέλεσμα να συγκρατείται το φορτίο με ασφάλεια σε όποια θέση και αν βρίσκεται Για τη μείωση της διαδρομής πέδησης το φρένο λειτουργεί σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος Για τις συνδεσμολογίες των μοντέλων με συστήματα απευθείας και χαμηλής τάσης ελέγχου συμβουλευθείτε το συγκεκριμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας 723 Δυσλειτουργίες του φρένου ελατηρίου

Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών

Δυσλειτουργία Αιτία Αντιμετώπιση

Το φρένο δεν απελευθερώνεται το διάκενο αέρος δεν είναι μηδενικό

Το πηνίο έχει διακοπή βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος

Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου (βλέπε Πίνακα 11)

Εσφαλμένη ή ελαττωματική συνδεσμολογία

Να διασταυρωθεί με το διάγραμμα συνδεσμολογίας

Ελαττωματικός ή ακατάλληλος ανορθωτής

Διασταυρώστε τη γεφύρωση του ανορθωτή με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Μετρήστε σε λειτουργία τη συνεχή τάση ανάμεσα στους ακροδέκτες 5 και 6 Σε περίπτωση διαφοράς αντικαταστήστε τον ανορθωτή

Πολύ μεγάλο διάκενο Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου

Πίνακας 12 Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών Σε περίπτωση επανειλημμένης βλάβης του ανορθωτή αντικαταστήστε το φρένο έστω και αν οι μετρήσεις δεν δείχνουν βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος Η βλάβη ενδέχεται να παρουσιάζεται μόνο σε περίπτωση υπερθέρμανσης 724 Έλεγχος λειτουργίας του φρένου

Όταν φρενάρετε ένα φορτίο ίσο με το ονομαστικό φορτίο σε κίνηση καταβίβασης η διαδρομή πέδησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το μήκος δύο κρίκων αλυσίδας και το φρενάρισμα δεν πρέπει να είναι απότομο

Κάλυμμα μειωτήρα

Άξονας

Δακτύλιος ασφαλείας Ομφαλός

25

73 Συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας

Ο συμπλέκτης ολίσθησης βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα του βαρούλκου και τον άξονα πινιόν της μετάδοσης κίνησης και μεταδίδει τη ροπή κίνησης Παράλληλα περιορίζει τη μεταφερόμενη ισχύ ανάλογα με τη ροπή συμπλέκτη που ρυθμίστηκε αποτρέποντας την υπερφόρτωση του βαρούλκου STAR-LIFTKET και της κατασκευής του γερανού

Επίσης στην ανώτερη και κατώτερη θέση του φορτίου ο συμπλέκτης ολίσθησης λειτουργεί ως στοπ έκτακτης ανάγκης περιορίζοντας το ύψος ανύψωσης του φορτίου με αποτέλεσμα ο τρόχιλος ή ο φορέας του αγκίστρου ή ο περιοριστής διαδρομής να μην μπορούν να τερματίσουν στο κέλυφος του βαρούλκου υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Ιδιαίτερο πλεονέκτημα του πατενταρισμένου συμπλέκτη ολίσθησης για την ασφάλεια της συσκευής αποτελεί η τοποθέτησή του μπροστά από το φρένο λειτουργίας Σε περίπτωση έντονης φθοράς του συμπλέκτη δεν θα επέλθει μη ελεγχόμενη βύθιση του φορτίου καθώς το φρένο μπορεί να συγκρατήσει το φορτίο σε όποια θέση και αν βρίσκεται Ο συμπλέκτης ολίσθησης είναι ένας συμπλέκτης ξηρού τύπου με υλικό τριβής χωρίς αμίαντο Λόγω ευκολίας ρύθμισης της ροπής του συμπλέκτη από έξω και ανθεκτικού στη φθορά ειδικού υλικού τριβής δεν απαιτείται επαναρύθμιση του συμπλέκτη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 731 Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης

26 aacutebra Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης 732 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης

Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 1 Τοποθετήστε δοκιμαστικό φορτίο ίσο με το 11-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου στο άγκιστρο φορτίου ή μια

συσκευή ελέγχου συμπλέκτη ολίσθησης στην αλυσίδα φορτίου 2 Ενεργοποιήστε το βαρούλκο STAR LIFTKET με το χειριστήριο και ελέγξτε αν μπορεί να σηκώσει το δοκιμαστικό

φορτίο ή αν η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείχνει τιμή ίση με το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Το ύψος του συντελεστή 13 εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ταχύτητα ανύψωσης

3 Ακουμπήστε το δοκιμαστικό φορτίο στο έδαφος 4 Αυξομειώστε τη ροπή του συμπλέκτη μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το δοκιμαστικό βάρος ή η

συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την επιθυμητή τιμή 5 Ρύθμιση της ροπής του συμπλέκτη

α Ξεβιδώστε και βγάλτε το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (12) β Κρατήστε κόντρα στο παξιμάδι συγκράτησης (11) με ένα κλειδί ενώ περιστρέφετε τη ράβδο έλξης (8) γ Περιστρέφοντας με ένα άλλο κλειδί το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο ρύθμισης σφίξτε (δεξιόστροφα) ή

χαλαρώστε (αριστερόστροφα) το ελατήριο σπιράλ (10) μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το προβλεπόμενο δοκιμαστικό βάρος ή η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την προβλεπόμενη τιμή

ndash Κάντε μια δοκιμή με σύντομο πάτημα του χειριστηρίου και ενεργοποίηση του κινητήρα ανύψωσηςndash δ Ολοκλήρωση ελέγξτε την ρυθμισθείσα ροπή συμπλέκτη με ανύψωση του δοκιμαστικού φορτίου

1 2 3 6 4 7 5

12 11 8 9 10

1 Ακραξόνιο 2 Μουαγιέ συμπλέκτη 3 Κορώνα 4 Κινητήριος δίσκος με φερμουϊτ 5 Άξονας κινητήρα 6 Ένσφαιρο ρουλεμάν 7 Δίσκος συμπλέκτη 8 Ράβδος έλξης 9 Περικόχλιο ρύθμισης 10 Ελατήριο πίεσης με πλατώ 11 Περικόχλιο συγκράτησης 12 Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

26

Σχ 27 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης 733 Έλεγχος του ορίου ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης κατά τον περιοδικό έλεγχο

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D6 sect 26 και BGV D8 sect 23 κατά τον περιοδικό έλεγχο πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό τεχνικό το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης Ο έλεγχος αφορά την ικανότητα του βαρούλκου να σηκώσει το ονομαστικό φορτίο Το βαρούλκο δεν επιτρέπεται να σηκώνει φορτία μεγαλύτερα από το 16-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου

Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα δοκιμαστικά φορτία μεγαλύτερα από το ονομαστικό φορτίο το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης μπορεί να ελεγχθεί με μια συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη Η τιμή του ορίου ενεργοποίησης να είναι το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Μετά τον έλεγχο του ορίου ενεργοποίησης να επαναληφθεί και πάλι ο έλεγχος για την ικανότητα ανύψωσης του ονομαστικού φορτίου

Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα ρυθμίστε τον συμπλέκτη ολίσθησης σύμφωνα με την παρ 732 και επαναλάβετε τον έλεγχο σύμφωνα με την παρ 733 Η τιμή ρύθμισης να καταχωρηθεί σε πρωτόκολλο 74 Αλυσίδα φορτίου

Οι αλυσίδες των ανυψωτικών μηχανημάτων υπόκεινται σε ελέγχους Για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες του Κέντρου Πρόληψης Ατυχημάτων της Επαγγελματικής Ένωσης για τη χρήση αλυσίδων από κυλινδρικό χάλυβα σε ανυψωτικά μηχανήματα καθώς επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες επιθεώρησης και οι κανονισμοί ελέγχου κατά τις προδιαγραφές DIN 685 Μέρος 5 Νοέμβριος 1981 UVV BGV D8 (VBG 8 Απρίλιος 1997) UVV BGV D6 (VBG 9 Απρίλιος 2001) και EN 818-7 Σεπτεμβρίου 2002 741 Γρασάρισμα της αλυσίδας κατά την πρώτη και επόμενες χρήσεις

Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να γρασάρεται στις αρθρώσεις σε όλο το μήκος της χωρίς φορτίο πριν από την πρώτη χρήση και σε τακτικά διαστήματα με διεισδυτικό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων Ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και τις συνθήκες λειτουργίας οι αρθρώσεις πρέπει να γρασάρονται και πάλι αφού προηγηθεί καθαρισμός Σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη φθορά (άμμος σμύριδα) να χρησιμοποιείται ξηρό λιπαντικό (πχ βερνίκι ολίσθησης σκόνη γραφίτη)

742 Έλεγχος φθοράς της αλυσίδας

Η τακτική επιθεώρηση της αλυσίδας φορτίου αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση κατά DIN 685 Μέρος 5 και UVV BGV D8 sect 27 (VBG 8 sect 27) Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να ελέγχεται πριν από την πρώτη χρήση και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 200 ώρες λειτουργίας περίπου ή μετά από 10000 κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα

Οι κρίκοι της αλυσίδας πρέπει να ελέγχονται κυρίως στα σημεία επαφής για φθορά ρωγμές παραμορφώσεις και άλλες κακώσεις

Να αντικατασταθεί η αλυσίδα αν

στα σημεία επαφής το ονομαστικό πάχος έχει μειωθεί κατά 10

έχει επιμηκυνθεί ένας κρίκος κατά 5 ή η αλυσίδα σε ένα τμήμα 11 κρίκων κατά 2

οι κρίκοι έχουν γίνει δύσκαμπτοι Κατά την αντικατάσταση της αλυσίδας να ελέγχονται και αν χρειάζεται να αντικαθίστανται ο οδηγός και ο συγκρατητήρας της αλυσίδας Προσοχή Για την αντικατάσταση χρησιμοποιείτε γνήσια αλυσίδα του κατασκευαστή

Ο συμπλέκτης ολίσθησης έχει ρυθμιστεί με δοκιμαστικό φορτίο στο εργοστάσιο κατασκευής Μετά την αλλαγή του κινητήρα δεν απαιτείται επαναρύθμιση Αρκεί μια δοκιμαστική φόρτιση με το ονομαστικό φορτίο

Η αρχική απόσταση ανάμεσα στο άκρο της ράβδου έλξης και του πλατώ του συμπλέκτη αναγράφεται στο σώμα του φρένου (αυτοκόλλητο)

10 9 11

12

27

743 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση αλυσίδας

Μέτρηση αλυσίδας (mm) Απόκλιση 4times12 52times15 72times21 9times27 113times31

Μέτρηση 1 κρίκου μέγιστη τιμή t για 11 κρίκους

126

1346

158

1683

221

2356

284

3029

326

3478

Διάμετρος κρίκου αλυσίδας

2

ddd

21m

ελάχιστη διάμετρος dm=09d 36 47 65 81 102

Πίνακας 13 Μέτρηση της φθοράς της αλυσίδας Για την αντικατάσταση της αλυσίδας βλέπε παρ 316 κεξ 744 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση του αγκίστρου φορτίου

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 15405 Μέρος 1 τα άγκιστρα φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν όταν το άνοιγμά τους μεγαλώσει περισσότερο από 10 Οι επιτρεπόμενες τιμές αναφέρονται στο σχετικό πιστοποιητικό του αγκίστρου που περιλαμβάνεται στο βιβλίο ελέγχου 75 Συντήρηση του φορείου

Ο έλεγχος και η συντήρηση των χειροκίνητων και ηλεκτρικών φορείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιζα κριτήρια της παρ 71 Πίνακα 10

751 Δομή του φρένου φορείου

3 τρεις βίδες M3times8 DIN 912 σε διάμετρο βήματος 58 mm Άξονας κινητήρα

3 Δακτύλιος O 1 Κάλυμμα ανεμιστήρα 2 Βίδες συγκράτησης 6 Βίδα 4 Πλατώ 5 Έλασμα επικόλλησης

Σχ 28 Δομή φρένου φορείου τύπου BFK Σχ 29 Δομή φρένου φορείου τύπου EFB Το φρένο τύπου BFK δεν χρειάζεται συντήρηση Εάν το φερμουϊτ του φρένου έχει φθαρεί σε βαθμό που το

διάκενο αέρος φθάνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 08 mm πρέπει να γίνει επαναρύθμιση

1 Βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 2 Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (2) της φτερωτής 3 Βγάλτε τον δακτύλιο Ο (3) τοποθετήστε ένα φίλερ 025

mm ανάμεσα στο πλατώ (4) και το έλασμα επικόλλησης (5)

4 Σφίξτε τη βίδα (6) τόσο πολύ που να μπορέσετε να βγάλετε το φίλερ χωρίς δυσκολία

5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες συγκράτησης (2) Πρώτα σφίξτε τη βίδα απέναντι από τη σφήνα (ροπή σύσφιγ-ξης 455 Nm)

6 Σφίξτε ξανά τη βίδα (6) 7 Βγάλτε το φίλερ 8 Μοντάρετε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 9 Εκτελέστε δοκιμαστική πορεία για έλεγχο του φρένου

28

76 Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Ο κινητήρας ανύψωσης (1) είναι μια αυτόνομη κλειστή μονάδα Στο πίσω ακραξόνιο (15) του κινητήρα κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο ανεμιστήρας (3) για τη βεβιασμένη ψύξη του κινητήρα ενώ στο μπροστινό ακραξόνιο έχει στερεωθεί με σφήνα (6) και δακτύλιο ασφαλείας (7) το μουαγιέ (4) του συμπλέκτη με σιαγόνες εμπλοκής (5) Η φλάντζα (8) του κινητήρα φέρει σημείο κεντραρίσματος και τέσσερις οπές για στερέωση στο κέλυφος του μειωτήρα Τα καλώδια σύνδεσης (9) του κινητήρα βρίσκονται στη φλάντζα

Σχ 30 α και β Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 761 Ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

1 Ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες βγάλτε τραβώντας προς τα πίσω το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου (10) δίπλα

στον κινητήρα 2 Ξεβιδώνοντας τις βίδες (11) βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (2) από τον κινητήρα 3 Αποσυνδέστε σύμφωνα με το διάφραμμα συνδεσμολογίας τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα και τον ακροδέκτη

γείωσης ΡΕ Στα βαρούλκα με απευθείας έλεγχο τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα διέρχονται από το κέλυφος και συνδέονται

στον χώρο ακροδεκτών στην πλευρά του φρένου 4 Ξεβιδώστε με κλειδί άλλεν τις βίδες της φλάντζας κινητήρα (12) και βγάλτε τον κινητήρα από τον μειωτήρα

προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια του κινητήρα Δεν πρέπει να χαθεί το ελαστικό στεγάνωσης (13) των καλωδίων σύνδεσης (9) του κινητήρα που βρίσκεται σε εσοχή του κελύφους του μειωτήρα

762 Μοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Παρακάτω επεξηγείται η συναρμολόγηση ενός πλήρους κινητήρα ανύψωσης με ανεμιστήρα 1 Περάστε στο ακραξόνιο το μουαγιέ του συμπλέκτη (4) με τις σιαγόνες εμπλοκής (5) μέχρι να τερματίσει και

ακουμπήσει στο κολάρο του άξονα Δώστε προσοχή να εφαρμόσει σταθερά η σφήνα (6) στο ακραξόνιο (15) και στο μουαγιέ του συμπλέκτη (4)

2 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας του μουαγιέ του συμπλέκτη (7) στο ακραξόνιο 3 Αλείψτε ελαφρά με σταγανωτική πάστα (16) τη φλάντζα του κινητήρα (8)

1 Κινητήρας ανύψωσης 2 Κάλυμμα ανεμιστήρα 3 Ανεμιστήρας 4 Μουαγιέ συμπλέκτη 5 Σιαγόνες εμπλοκής 6 Σφήνα 7 Δακτύλιος ασφαλείας 8 Φλάντζα κινητήρα 9 Καλώδια σύνδεσης κινητήρα 10 Κάλυμμα συσττος ελέγχου 11 Βίδες 12 Βίδες φλάντζας κινητήρα 13 Ελαστικό στεγάνωσης 14 Κέλυφος μειωτήρα 15 Ακραξόνιο κινητήρα 16 Στεγανωτική πάστα 17 Κινητήριος δίσκος

συμπλέκτη με την κορώνα

15 9 6 7

10 11 2 3 1 12 8 13 16 17 14

4 5

29

4 Ακουμπήστε τον κινητήρα στο σημείο κεντραρίσματος του κελύφους (14) του μειωτήρα τοποθετώντας τα καλώδια εξόδου του κινητήρα πλευρικά στην εσοχή του κελύφους και στεγανώστε τα με το ελαστικό στεγάνωσης τα καλώδια δεν πρέπει να μαγκώσουν ή να υποστούν ζημιά Για να εμπλέξετε τις σιαγόνες εμπλοκής (5) του συμπλέκτη στις εσοχές του κινητήριου δίσκου (17) γυρίστε ήπια τον άξονα του κινητήρα με την φτερωτή μέχρι να εμπλακούν οι σιαγόνες

5 Βιδώστε τον κινητήρα στο κέλυφος του μειωτήρα με τις φλαντζόβιδες και τις ελατηριωτές ροδέλες 6 Συνδέστε τα καλώδια του κινητήρα και το καλώδιο ΡΕ στην κλεμμοσειρά όπως δείχνει το διάγραμμα

συνδεσμολογίας Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του κινητήρα δεν έχουν υποστεί ζημιά και βρίσκονται στην εσοχή του κελύφους κατάλληλα στεγανωμένα με το ελαστικό στεγάνωσης

Προσοχή

Μετά το μοντάρισμα των καλυμμάτων του συστήματος ελέγχου και του ανεμιστήρα ελέγξτε τη φορά περιστροφής του κινητήρα Αν με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το άγκιστρο φορτίου κινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τα καλώδια σύνδεσης L1 και L2 στους ακροδέκτες

8 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας (κατά FEM 9683)

Δεν πρέπει να υπερβείτε τον επιτρεπόμενο αριθμό ενερ-γοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης (ED) (βλέπε FEM 9 683) Η επιτρεπόμενη διάρκεια ενεργοποίησης αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του βαρούλκου

Ως διάρκεια ενεργοποίησης ορίζεται η σχέση μεταξύ

s σε m 1 κύκλος ανύψωσηςκαταβίβασης

Χρόνος λειτγίας Χρόνος στάσης Χρόνος λειτγίας Χρόνος λειτγίας Ανύψωση Καταβίβαση

t σε min

χρόνου λειτουργίας και χρόνου λειτουργίας+χρόνου στάσης

Τύπος ED

συνολικός χρόνος λειτουργίας x 100

συνολικός χρόνος λειτουργίας συνολικός χρόνος στάσης

Η διάρκεια ενεργοποίησης περιορίζεται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του κινητήρα ανύψωσης Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης την ταχύτητα ανύψωσης του βαρούλκου και τον αριθμό των κινήσεων ανύψωσης σε μια συγκεκριμένη διαδικασία μετακίνησης (εκφόρτωση φορτηγών τροφοδοσία μηχανημάτων) Στην πράξη είναι δύσκολο να τηρείται η διάρκεια ενεργοποίησης την ώρα της εργασίας Ιδού λοιπόν μερικές πρακτικές οδηγίες 81 Λειτουργία σύντομης διάρκειας

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν επιτρέπεται για την αργή ταχύτητα των βαρούλκων δύο ταχυτήτων Μετά τη λήξη της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκεια λειτουργίας πρέπει να παρεμβάλλονται διαστήματα και η χρήση του βαρούλκου πρέπει να συνεχίζεται στη διακοπτόμενη λειτουργία

Κλάση FEM 9511

Κλάση ISO 4301

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED )

Σύντομη λειτουργία κατά FEM 9683

(tB σε min)

1 Bm M 3 25 15

1 Am M 4 30 15

2 m M 5 40 30

3 m M 6 50 30

3 m M 6 60 60

Οι χρόνοι λειτουργίας tB των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας STAR LIFTKET είναι μεγαλύτεροι από τους προβλεπόμενους στο πρότυπο FEM 9683

Πίνακας 14 Επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας χωρίς στάση μετά την έναρξη εργασίας και με αρχική θερμοκρασία

κινητήρα 20degC περίπου 82 Διακοπτόμενη λειτουργία

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED ) Διάλειμμα (min)

15 5-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

20 4- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

25 3- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

30 25- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

40 15- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

50 1- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

60 066- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

Πίνακας 15 Απαιτούμενα διαλείμματα συναρτήσει της διάρκειας ενεργοποίησης

30

83 Παράδειγμα

Το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας STAR 03050 πρόκειται να σηκώσει φορτίο 250 kg σε ύψος 6 m Στοιχεία απόδοσης Ανυψωτική ικανότητα 250 kg

Ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin Διάρκεια ενεργοποίησης 60 Κλάση ανυψωτικό μηχάνημα 2m Κατά την έναρξη της διαδικασίας το βαρούλκο είναι ψυχρό με θερμοκρασία 20degC περίπου

Χρόνος λειτουργίας = 6 m ανύψωση + 6 m καταβίβαση

= 1 min ανά κύκλο ανύψωσηςκαταβίβασης ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin

Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς διάλειμμα (σύντομη λειτουργία = μέχρι 30 λεπτά κατά FEM 9683) μπορούν να εκτελεσθούν μέχρι 30 κύκλοι ανύψωσηςκαταβίβασης Μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας 30 λεπτών να παρεμβάλλεται διάλειμμα 40 δευτερολέπτων (066-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας) μετά από κάθε 1 λεπτό της λειτουργίας Το διάλειμμα αυτό είναι αναγκαίο κατά κανόνα και για την ανάρτηση ή αφαίρεση του φορτίου Σημαντικό Για μεγάλα ύψη ανύψωσης (άνω των 10 m) να παρεμβάλλονται διαστήματα ψύξης στη

διακοπτόμενη λειτουργία Η αργή ανύψωση να χρησιμοποιείται μόνο για προσεκτική απόθεση και ανύψωση φορτίων Είναι ακατάλληλη για διέλευση σε μεγαλύτερα ύψη

Προαιρετικό Για προστασία από υπερθέρμανση του κινητήρα η συσκευή μπορεί να εφοδιαστεί με επιτηρητή θερμοκρασίας (μόνο μαζί με έλεγχο χαμηλής τάσης)

9 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού φορείου (κατά FEM 9683)

Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας έχει εφοδιαστεί με ηλεκτρικό φορείο ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον επιτρεπόμενο αριθμό ενεργοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης του φορείου Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πολύ μεγάλες διαδρομές

Τύπος φορείου Διακοπτόμενη λειτουργία ED

Σύντομη λειτουργία (tB σε min)

ο αναγραφόμενος επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας αφορά γρήγορη πορεία

Φορεία μιας ταχύτητας 40 30

Φορεία δύο ταχυτήτων 4020 30

Πίνακας 16 Διάρκεια ενεργοποίησης φορείων 10 Ανακούφιση του καλωδίου χειριστηρίου

Το ανακουφιστικό καταπόνησης πρέπει να στερεωθεί έτσι ώστε να μην ασκούνται ελκτικές δυνάμεις στο καλώδιο του χειριστηρίου Δεν επιτρέπεται το τράβηγμα του βαρούλκου από το καλώδιο χειριστηρίου μέσω του ανακοφιστικού καταπόνησης Ανακουφιστικό καταπόνησης

Σχ 31 Στερέωση του ανακουφιστικού καταπόνησης

31

11 Λίπανση Βοηθητικά υλικά

111 Λίπανση του μειωτήρα

Ο μειωτήρας έχει πληρωθεί με λάδι κιβωτίου από τον κατασκευαστή Το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη γενική επισκευή Το παλιό λάδι να διατεθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους κανονισμούς Στους 40degC να χρησιμοποιείται λάδι ιξώδους 220 mmsup2s Οι ποσότητες πλήρωσης του λαδιού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Μοντέλο (βασικό) Ποσότητα [ml]

STAR 020 031 175

STAR 050 071 350

STAR 090 111 525

Πίνακας 17 Ποσότητες λαδιού Ως λάδι αντικατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πχ τα εξής λάδια

Εταιρεία Ονομασία λαδιού

Castrol Alpha Zn 200

ESSO EP 220

Mobil Mobil gear 630

Shell Omala 220

ELF Reductelf SP 220

BP XP 220 BP Energol GR

Πίνακας 18 Λάδια αντικατάστασης 112 Λίπανση του φορέα και του τροχίλου του αγκίστρου

Τα ρουλεμάν του αγκίστρου και του αλυσοτροχού πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 20000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 113 Λίπανση του φορείου

Ο άξονας πινιόν η οδόντωση των οδοντωτών τροχών κύλισης των ηλεκτρικών φορείων και τα ρουλεμάν των τροχών κύλισης πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 10000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 114 Βοηθητικά υλικά

Για την ασφάλιση των βιδών συγκράτησης του οδηγού αλυσίδας συνιστούμε τα εξής ασφαλιστικά σπειρωμάτων

Εταιρεία Ονομασία Χαρακτηριστικά

Weicon Weiconlock AN 302-42 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ36 ροπή απόσπασης από 14ndash18 Nm

Henkel Loctite 243 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ20 ροπή απόσπασης από 20 Nm

Πίνακας 19 Ασφαλιστικά σπειρωμάτων 12 Ενέργειες μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας το μηχάνημα ή τα επιμέρους τμήματά του πρέπει να υποβληθούν σε γενική επισκευή ή πρέπει να διατεθούν κατάλληλα Τότε τα λιπαντικά όπως λάδια και γράσα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους σχετικού νόμους περί αποβλήτων Τα μέταλλα ελαστικά και πλαστικά πρέπει να διαχωριστούν ανά είδος υλικού για να οδηγηθούν στην ανακύκλωση

32

Το προσωπικό που εκπαιδεύτηκε στο χρήση του βαρούλκου αυτού έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού και ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφή

Οι παρούσες Οδηγίες χειρισμού περιέχουν υποδείξεις μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας σε βιομηχανικό περιβάλλον από καταρτισμένο προσωπικό Πληροφορίες για άλλες ενδεχόμενες χρήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο παρόν φυλλάδιο Αν παρουσιαστούν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (πχ θόρυβοι κραδασμοί αυξημένη κατανάλωση ρεύματος ή επανειλημμένη τήξη των ασφαλειών) η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και ο χώρος κάτω από το φορτίο πρέπει να αποκλειστεί επειδή πιθανόν να παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς και ζημιές Ο χρήστης πρέπει να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης (προβλήματος) σε ειδικό τεχνικό

HOFFMANN Foumlrdertechnik Gm

HOFFMANN Foumlrdertechnik GmbH Wurzen Dresdener Straszlige 64-68 04808 Wurzen BR Deutschland

Telefon (0 34 25) 89 24 ndash 0 Telefax (0 34 25) 89 24 ndash 99 E-Mail salesliftketde Internet httpwwwliftketde

Ho 082010 griechisch

Page 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LIFTKET · σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα

4

1 Υποδείξεις ασφαλείας

11 Χρήση των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας σύμφωνα με τον προορισμό

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας προορίζονται για ανύψωση καταβίβαση και οριζόντια μετακίνηση (με φορείο) φορτίων Κάθε άλλη χρήση και ιδίως η μη συμμόρφωση με τις απαγορεύσεις χρήσης που αναφέρονται στην παρ 62 θεωρείται ως μη σύμφωνη προς τον προορισμό καθώς ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή και η σχετική ευθύνη βαρύνει τον χρήστη Απαγορεύεται η μεταφορά προσώπων με οποιονδήποτε τρόπο

Η σύγχρονη σχεδίαση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας εγγυάται ασφαλή και οικονομική λειτουργία Ο πατενταρισμένος συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα και το φρένο Το φρένο επενεργεί μέσω του μειωτήρα στροφών με θετική εμπλοκή απευθείας στο φορτίο χωρίς να καταπονεί τον συμπλέκτη

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί κανονικά είναι άθικτα και η συσκευή μπορεί να τεθεί εκτός τάσεως με ένα γενικό διακόπτη απομόνωσης Ο χρήστης υποχρεούται να εξασφαλίζει ώστε τα σημεία ανάρτησης του βαρούλκου να προβλεφθούν με τρόπο που να παραλαμβάνουν με ασφάλεια τις δυνάμεις που αναπτύσσονται

Η χρήση του βαρούλκου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που έχει αναρτηθεί κανονικά με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται ώστε κατά την εκάστοτε κίνηση ανύψωσης το εξερχόμενο σκέλος της αλυσίδας εξέλθει με ασφάλεια από το ίδιο το βάρος του από το βαρούλκο Η μη συμμόρφωση με αυτή την υπόδειξη ενδέχεται να προκαλέσει μπλοκάρισμα της αλυσίδας με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το βαρούλκο

Για τη χρήση του βαρούλκου σε επιθετικά περιβάλλοντα πρέπει να ζητηθεί η άδεια του κατασκευαστή

Οι Οδηγίες χειρισμού προορίζονται για την εκτέλεση ασφαλούς εργασίας επί ή μέσω του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας Οι υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε Οι υποδείξεις ασφαλείας δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες απευθυνθείτε στην τοπική αντιπροσωπεία Οι Οδηγίες χειρισμού πρέπει να είναι πάντοτε πλήρεις και ευανάγνωστες Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή βλάβες που οφείλονται στους παρακάτω λόγους

αντικανονική χρήση

αλλαγές στο σύστημα μετάδοσης κίνησης

μη ορθή εκτέλεση εργασιών επί ή μέσω του λειτουργικού συστήματος

λάθος χειρισμοί

μη συμμόρφωση με τις Οδηγίες χειρισμού

12 Κανονισμοί

Ως βάση για την εγκατάσταση πρώτη θέση σε λειτουργία έλεγχο και συντήρηση των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας χρησιμεύουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στα κράτη μέλης της Ευρωπαϊκής΄Ένωσης οι ακόλουθοι κανονισμοί σε συνδυασμό με τις υποδείξεις του παρόντος εγχειριδίου

Ευρωπαϊκές οδηγίες

Οδηγία ΕΚ για τα μηχανήματα 200642EK

Οδηγία ΕΚ ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004108EK

Οδηγία ΕΚ χαμηλής τάσης 200695EK

Γερμανικοί κανονισμοί BGV (UVV ndash Κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων)

BGV A1 Αρχές της πρόληψης

BGV A3 (VBG 4) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί

BGV D6 (VBG 9) Γερανοί

BGV D8 (VBG 8) Βαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξης

BGR 500 (VBG 9a) Διατάξεις παραλαβής φορτίων σε λειτουργία ανύψωσης

BGV B3 (VBG 121) Θόρυβος

BGG 905 (ZH 127) Αρχές ελέγχου γερανών

5

Εναρμονισμένα πρότυπα

DIN EN ISO 12100-1 Ασφάλεια μηχανών

DIN EN ISO 12100-2 Ασφάλεια μηχανών

DIN EN 14492-2 Γερανοί ndash Μηχανοκίνητα βαρούλκα και σύσπαστα

EN 818-7 Αλυσίδες βραχέων κρίκων για ανυψωτικούς σκοπούς κατηγορία Τ

DIN EN ISO 13849-1 Εξαρτήματα ασφαλείας των συστημάτων ελέγχου ndash γενικές αρχές σχεδιασμού

EN 60034-1 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές ονομαστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά λειτουργίας

EN 60034-5 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές ndash Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα

EN 60204-32 Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών ndash Απαιτήσεις για ανυψωτικά μηχανήματα

EN 60529 Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (Κώδικας ΙΡ)

EN 60947-1 Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης γενικοί κανόνες

EN 61000-6-2 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα

EN 61000-6-3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα πρότυπο εκπομπής για εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα

EN 61000-6-4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα πρότυπο εκπομπής για βιομηχανικά περιβάλλοντα

Πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές

FEM 9511 Ταξινόμηση μηχανισμών

FEM 9683 Επιλογή κινητήρων ανύψωσης και πορείας

FEM 9751 Μηχανοκίνητοι μηχανισμοί ανύψωσης παραγωγής εν σειρά ασφάλεια

FEM 9755 Μέτρα για ασφαλείς περιόδους λειτουργίας

Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω προδιαγραφών ασφαλείας και των Οδηγιών χειρισμού Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις χειρισμού και τις απαγορεύσεις της παρ 6

Σε άλλες χώρες πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχοι εθνικοί κανονισμοί Εργασίες επί του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας μπορούν να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό (ειδικούς) αφού κλείσει και κλειδωθεί ο γενικός διακόπτης και ασφαλισθεί ο χώρος εργασίας

Ως ειδικοί ορίζονται τα πρόσωπα που λόγω της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας τους διαθέτουν επαρκείς

γνώσεις στον τομέα των βαρούλκων συσκευών ανύψωσης και έλξης ή γερανών και γνωρίζουν τους σχετικούς κανονισμούς εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων οδηγίες και κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την ασφαλή κατάσταση λειτουργίας των βαρούλκων συσκευών ανύψωσης και έλξης ή γερανών Πχ οι προδιαγραφές IEC 364 ή DIN VDE 0105 δικαιολογούν την απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα Στο βιβλίο ελέγχου γερανών πρέπει να καταχωρούνται οι εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης και ελέγχου (πχ ρυθμίσεις του φρένου ή του συμπλέκτη) Ο χειρισμός του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο από τον φορέα εκμετάλλευσης προσωπικό το οποίο γνωρίζει και έχει μονίμως στη διάθεσή του τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού Μη λειτουργείτε το βαρούλκο πριν όλοι οι χειριστές διαβάσουν και κατανοήσουν πλήρως τις Οδηγίες χειρισμού και το βεβαιώσουν με την υπογραφή τους στα προβλεπόμενα πεδία στην πίσω σελίδα του παρόντος φυλλαδίου 13 Ανταλλακτικά

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα στερέωσης ανταλλακτικά και παρελκόμενα Μόνο αυτά καλύπτονται από εγγύηση Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και παρελκομένων

6

2 Τεχνική επισκόπηση

21 Δυνατότητες συναρμολόγησης

Το εύκολο στη συναρμολόγηση σύστημα δομοστοιχείων επιτρέπει τη χωρίς προβλήματα μετατροπή του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας από μονού σε διπλού κλάδου αλυσίδας από σταθερής σε κινητής εγκατάστασης με χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο και τη ρύθμιση διαφορετικών υψών ανύψωσης και χειρισμού Μάπα ωμέγα Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής (ειδική) Ωτίδα ανάρτησης Σύστημα ανύψωσης Χειριστήριο με στοπ έκτακτης ανάγκης

Χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο Ανάρτηση με άγκιστρο Θήκη αλυσίδας Περιοριστής (τέρμα) διαδρομής αλυσίδας με ελαστικό στοπ Τρόχιλος αγκίστρου με ελαστικό στοπ Φορέας αγκίστρου με ελαστικό στοπ

Σχ 1 Δυνατότητες συναρμολόγησης 22 Επεξήγηση της ένδειξης τύπου

Παράδειγμα Μοντέλο 021 51 Τύπος 250 1 - 8 2 Μοντέλο 02 1 51 Αριθμός μοντέλου Χαρακτηριστικός αριθμός των ταχυτήτων ανάρτησης 0 ndash Σύστημα με μία ταχύτητα ανάρτησης 1 ndash Σύστημα με δύο ταχύτητες ανάρτησης Χαρακτηριστικός αριθμός του μεγέθους κελύφους 02 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 4 times12 mm 03 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 52times15 mm 05 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 52times15 mm 07 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 72times21 mm 09 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 9 times27 mm 11 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 113times31 mm Τύπος 250 1 - 8 2 Ταχύτητα αργής ανύψωσης σε mmin

Κύρια ταχύτητα ανύψωσης σε mmin Αριθμός κλάδων αλυσίδας

Ανυψωτική ικανότητα σε kg Σύμφωνα με την Οδηγία 200642ΕΚ για τα μηχανήματα τα τεχνικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το βαρούλκο

7

23 Όψη τομής

Αρ σχ Περιγραφή Αρ σχ Περιγραφή

1 Κάλυμμα συστήματος ελέγχου 10 Άξονας πινιόν 1 2 Σύστημα ελέγχου 11 Αλυσίδα φορτίου 3 Κάλυμμα ανεμιστήρα 12 Ωτίδα ανάρτησης 4 Ανεμιστήρας 13 Κινητήριος άξονας με τον αλυσοτροχό 5 Άξονας κινητήρα 14 Περίβλημα μειωτήρα στροφών 6 Στάτορας του κινητήρα 15 Κάλυμμα μειωτήρα στροφών 7 Δρομέας του κινητήρα 16 Κλεμμοσειρά για τη σύνδεση της παροχής

δικτύου του χειριστηρίου και του ηλεκτρικού φορείου

8 Μονάδα συμπλέκτη

9 Κέλυφος 17 Μονάδα φρένου 18 Τρόχιλος αγκίστρου Σχ 2 Όψη τομής

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18

8

24 Θεωρητικό σχήμα του περάσματος της αλυσίδας φορτίου

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες αλυσίδες του κατασκευαστή που πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας ζωής

Άξονας κίνησης της αλυσίδας με τον αλυσοτροχό Συγκρατητήρας Οδηγός αλυσίδας Θήκη αλυσίδας Περιοριστής διαδρομής (τέρμα) Φορέας αγκίστρου Περόνη συγκρά-τησης αλυσίδας Τρόχιλος αγκί- στρου

Σχ 3 31 Εκδοχή με μονό κλάδο αλυσίδας 32 Εκδοχή με διπλό κλάδο αλυσίδας 3 Συναρμολόγηση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D8 παρ 24 (VBG 8 παρ 24) η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό 31 Μηχανολογική συναρμολόγηση

311 Φορέας αγκίστρου

Ο φορέας αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με μονό κλάδο αλυσίδας

Ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα

Μπουζόνι

Πλαστικό κάλυμμα με αυτοκόλλητο ικανότητας ανύψωσης και μεγέθους αλυσίδας

Σήμανση 4 ή 5 Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ

2 βίδες άλλεν με αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ 2 βίδες άλλεν Κέλυφος

Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Φορέας για αλυσίδες 4times12 και 52times15

Φορέας για αλυσίδα 72times21 Φορέας για αλυσίδες 9times27 και 113times31

Σχ 4 Δομή των φορέων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση του αγκίστρου (φθορά μέγεθος ανοίγματος) και του ελαστικού στοπ Στους φορείς για αλυσίδες 4times12 και 52times15 mm να εξεταστεί και η κατάσταση του πλαστικού καλύμματος (βλέπε Σχ 4) Να εξεταστεί επίσης η κατάσταση του ωστικού ρουλεμάν του μανδάλου ασφαλείας και η ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου Εν ανάγκη να καθαριστεί και να γρασαριστεί το αξονικό ρουλεμάν

9

Για τη συναρμολόγηση των φορέων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 250 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 500 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 1250 M10times30 DIN 912 2 35

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 1600 M12times30 DIN 912 2 50

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 3200 M12times35 DIN 912 2 50

Πίνακας 1 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 312 Τρόχιλος αγκίστρου

Ο τρόχιλος αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με διπλό κλάδο αλυσίδας

Σχ 5 Δομή των τροχίλων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων όπως προβλέπεται στην παρ 311 Για τη συναρμολόγηση των τροχίλων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 500 M6x40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 1000 M6times40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 20002500 M8times50 DIN 912 21 2010

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 3200 M10times50 DIN 912 21 3520

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 6300 M12times60 DIN 912 3 35

Η βίδα στο ελαστικό στοπ έχει μειωμένη ροπή σύσφιγξης Η βίδα αυτή να κολληθεί μέσα στην οπή με ασφαλιστικό

σπειρωμάτων Πίνακας 2 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 313 Σταθερά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας

3131 Βασική λύση ndash Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια

στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Η οπή της ωτίδας που προορίζεται για τη στερέωση του συνοδού φορείου πρέπει να είναι από την πλευρά της θήκης αλυσίδας

Ελαστικός προσκρουστήρας 3 βίδες άλλεν Άγκιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Κέλυφος

Αξονικό ένσφαιρο

ρουλεμάν

Αλυσοτροχός

Ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου

Ασφάλιση με πείρο εγκοπής (ο πείρος ασφαλίζεται με 2 πονταρισιές έναντι λυσίματος) Ελατηριωτός πείρος κάθετα προς το στέλεχος του αγκίστρου (μόνο μοντέλα 110hellip 111hellip)

10

Ωτίδα ανάρτησης Οπή στερέωσης του συνοδού φορείου Μπουλόνι Πλευρά της θήκης αλυσίδας

Σχ 6 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης 3132 Εναλλακτική λύση ndash Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης μονής οπής με τα δύο

μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη λειτουργία με

διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

Σχ 7 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης μονής οπής 3133 Εναλλακτική λύση ndash Ανάρτηση με άγκιστρο Μοντάρισμα

Στερεώστε το παρεχόμενο με το βαρούλκο άγκιστρο ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Μπουλόνι

Πλευρά θήκης αλυσίδας 1 κλάδος

φορέας 2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή της ωτίδας με μονή οπή κατά 180deg το βαρούλκο μπορεί να μετατραπεί από μονού

σε διπλού κλάδου αλυσίδας και αντίστροφα στενή πλευρά μακριά πλευρά

11

Σχ 8 Ανάρτηση με άγκιστρο ανάρτησης 314 Αερισμός μειωτήρα στροφών

Μετά το μοντάρισμα τοποθετήστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο αστεροειδή ροδέλα κάτω από τη βίδα πλήρωσης λαδιού (επάνω πλευρά κελύφους) για αποφυγή υπερπίεσηςυποπίεσης στο κέλυφος του μειωτήρα (βλέπε Σχ 9β) Κατά την παράδοση η ροδέλα αυτή βρίσκεται δίπλα στη βίδα πλήρωσης λαδιού πάνω στο κέλυφος Η χρήση της αστεροειδούς ροδέλας δεν συνιστάται σε ανοικτό χώρο με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή με μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις 315 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας

Οι θήκες αλυσίδας με τα ακόλουθα μεγέθη κατασκευάζονται από πλαστικό (βλέπε Σχ 9α)

Μέγεθος αλυσίδας Μέγ χωρητικότητα Είδος θήκης αλυσίδας

4times12 12 m

412 58 75 52times15 8 m

72times21 5 m

4times12 16 m

416 510 78 52times15 10 m

72times21 8 m

Πίνακας 3 Πλαστικές θήκες αλυσίδας Θήκες αλυσίδας με χωρητικότητες μεγαλύτερες από εκείνες του πίνακα ή οι θήκες των μοντέλων STAR 09hellip και STAR 11hellip κατασκευάζονται από ειδικό ύφασμα (βλέπε Σχ 9β)

Πλαστική θήκη Υφασμάτινη θήκη αλυσίδας

Σχ 9α Σχ 9β Σχ 9 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας και βίδα πλήρωσης λαδιού

Πλευρά θήκης αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη

λειτουργία με διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

maximal Kette chain

430 Kette 4times12 max 30m

Βίδα πλήρωσης με αστεροειδή ροδέλα

maximal Kette chain 16 m 4 mm 10 m 5 mm 8 m 7 mm

στενή πλευρά μακριά πλευρά

1 κλάδος φορέας

2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή κατά 180deg της ανάρτησης με άγκιστρο το βαρούλκο μετατρέπεται από μονού σε διπλού κλάδου και αντιστρόφως

12

Το μοντάρισμα της πλαστικής ή της υφασμάτινης θήκης αλυσίδας γίνεται σύμφωνα με τα Σχ 9α και 9β αντιστοίχως με μια βίδα και ένα αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Σφίξτε το περικόχλιο μέχρι να καθήσει καλά η βίδα Το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο θα πρέπει να αλλαχτεί όταν κατά το επανειλημμένο μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας δεν μπορεί πια να ασφαλίσει τη βίδα Σημαντικό Ελέγξτε ότι η θήκη αλυσίδας είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μήκος αλυσίδας (βλέπε

τη σήμανση για το μέγεθος αλυσίδας και τη χωρητικότητα που φέρει η θήκη αλυσίδας)

Τοποθετήστε χαλαρά το άκρο της αλυσίδας με τον περιοριστή διαδρομής και το ελαστικό στοπ στη θήκη αλυσίδας

Μετά την εισαγωγή της αλυσίδας ελέγξτε το ύψος πλήρωσης της θήκης αλυσίδας με βάση το ειδικό σημάδι στην πλευρά της θήκης Απαγορεύεται η υπέρβαση της μέγιστης πλήρωσης

3151 Υπερμεγέθης θήκη αλυσίδας

Εφόσον το βάρος της γεμάτης θήκης αλυσίδας είναι άνω των 25 kg πρέπει να ανακουφίζεται με έναν ειδικό ιμάντα Το τέντωμα με την καστάνια και η ευθυγράμμιση του ιμάντα πρέπει να γίνεται με αλυσίδα βάρους 10 kg περίπου μέσα στη θήκη Επειδή οι συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων σε περίπτωση σταθερής εγκατάστασης του βαρούλκου ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει επί τόπου το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα (βλέπε Σχ 10) Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας τοποθετηθεί σε φορείο το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα πρέπει να διαμορφωθεί με ένα επιπρόσθετο συνοδό φορείο (έξτρα παρελκόμενο ndash βλέπε Σχ 11) Μετά την τοποθέτηση πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε για το τέντωμα του ιμάντα και να το ελέγχετε και ενδεχομένως να το διορθώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα Ο ιμάντας να προστατεύεται στο σημείο πρόσδεσης με το παρεχόμενο με το βαρούλκο προστατευτικό ακμών (βλέπε Σχ 10 και Σχ 11)

Σημείο πρόσδεσης

Προστατευτικό ακμών Ιμάντας Καστάνια

Σχ 10 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας (με επιτόπια διαμόρφωση σημείου πρόσδεσης)

Σχ 11 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας και συνοδό φορείο (κατάλληλο υπό προϋποθέσεις για καμπύλες διαδρομές)

Το άκρο του ιμάντα περνιέται στην καστάνια και τεντώνεται όπως εικονίζεται στο Σχ 12

Ελεύθερο άκρο του ιμάντα

Ιμάντας με την καστάνια

Σχ 12 Πέρασμα στην καστάνια και τέντωμα του ιμάντα

Προσοχή

Ακατάλληλο για φορεία με μονό μπουλόνι

13

316 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με μονό κλάδο

1 Περάστε το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) μέσα στη σταυροειδή οπή του οδηγού αλυσίδας του Σχ 13-Α μέχρι

να βγει από την άλλη πλευρά το γαντζάκι 2 Αρχίζοντας από έναν πλαγιαστό κρίκο (Σχ 13-Α) τραβήξτε με το γαντζάκι την αλυσίδα μέσα στην υποδοχή του

αλυσοτροχού 3 Πατώντας επανειλημμένα το χειριστήριο αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα (Σχ 13-Β) 4 Τοποθετήστε το ελαστικό στοπ στο άκρο της αλυσίδας και μοντάρετε το άγκιστρο (Σχ 13-Γ) 5 Χαμηλώστε το άγκιστρο μέχρι να μείνουν 50 cm στον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας 6 Τοποθετήστε στο άκρο του ελεύθερου κλάδου το παρεχόμενο με το βαρούλκο ελαστικό στοπ για τον περιοριστή

διαδρομής 7 Στερεώστε τον περιοριστή διαδρομής στον τρίτο κρίκο από το άκρο της αλυσίδας (Σχ 13-Δ) 8 Μοντάρετε τη θήκη αλυσίδας σύμφωνα με παρ 315 9 Αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα στη θήκη γρασάροντάς την σε όλο το μήκος της Προκειμένου η αλυσίδα να ξετυλιχτεί ομοιόμορφα μέσα στη θήκη αλυσίδας αφήστε τον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας να εισέλθει από μόνος του στη θήκη μέσω της λειτουργίας ανύψωσης και μην την τοποθετήσετε μέσα εκ των υστέρων με το χέρι οπότε μπορείτε να αποφύγετε τις συστροφές Περιοριστής διαδρομής

Ο περιοριστής διαδρομής χρησιμεύει για τον περιορισμό της κάτω θέσης του αγκίστρου εμποδίζοντας την πλήρη έξοδο του ελεύθερου άκρου της αλυσίδας από το βαρούλκο Ο περιοριστής προορίζεται για έκτακτη ανάγκη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται τακτικά Σε περίπτωση που ο περιοριστής διαδρομής συνοδεύεται από ένα ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα τότε αυτή πρέπει να είναι προς την πλευρά του κελύφους του βαρούλκου

Σχ 13-Α Σχ 13-Β Σχ 13-Γ

Σχ 13-Δ Σχ 13-Ε Σχ 13 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου ndash μοντέλο με μονό κλάδο 317 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με διπλό κλάδο

Υποδείξεις μονταρίσματος

1 Αφήστε την αλυσίδα φορτίου να περάσει πρώτα στο κέλυφος του βαρούλκου ανάλογα με το μοντέλο όπως περιγράφεται στις παρ 316 και 317

2 Περάστε την αλυσίδα από τον τρόχιλο αγκίστρου με το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) (Σχ 14-A) Προσοχή Η αλυσίδα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχει συστροφές ανάμεσα στο κέλυφος του

βαρούλκου και τον τρόχιλο του αγκίστρου Αν το μοντάρισμα δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα Σχ 14-Β και Σχ 14-Γ αφαιρέστε έναν κρίκο από την αλυσίδα Επίσης ο τρόχιλος δεν πρέπει να στριφογυρίζει ανάμεσα στους δύο κλάδους αλυσίδας

3 Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό αλυσίδας (βλέπε Σχ 15 αρ 1) κατεβάστε τον οδηγό από την αλυσίδα (Σχ 14-Γ) και τραβήξτε προς τα πίσω την περόνη U

14

4 Περάστε το άκρο της αλυσίδας που τραβήξατε έξω από τον τρόχιλο της αλυσίδας μέσα στη σταυροειδή οπή σύμφωνα με το Σχ 32 ή το Σχ 14-Γ μέχρι ο πρώτος κρίκος να τερματίσει μέσα στο κέλυφος Στη θέση αυτή κρατήστε την αλυσίδα με το ένα χέρι Με το άλλο χέρι σπρώξτε την περόνη U οριζόντια στις δύο οπές που βρίσκονται μέσα στο κέλυφος κάτω από τον αλυσοτροχό (Σχ 14-Δ και Σχ 32) Αφού η περόνη περαστεί ανάμεσα στους τελευταίους δύο κρίκους ελέγξτε με ένα δυνατό τράβηγμα αν το άκρο της αλυσίδας κάθεται καλά

5 Στερεώστε ξανά τον οδηγό αλυσίδας στο κέλυφος (Σχ 14-Ε) Λάβετε υπόψη την παρ 318 6 Βεβαιωθείτε ξανά ότι δεν έχει συστροφές η αλυσίδα 7 Γρασάρετε καλά την αλυσίδα σε όλο το μήκος της

Σχ 14-Α Σχ 14-Β Σχ 14-Γ

Σχ 14-Δ Σχ 14-Ε Σχ 14-Ζ Σχ 14 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου σε βαρούλκο διπλού κλάδου 318 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου και του συγκρατητήρα αλυσίδας

Με την αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν ο οδηγός αλυσίδας και ο συγκρατητήρας

1 Αφήστε να εξέλθει η φθαρμένη αλυσίδα 2 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης (1) 3 Βγάλτε από το κέλυφος τον οδηγό αλυσίδας (2) 4 Σπρώξτε έξω με ένα κατσαβίδι τον συγκρατητήρα

(3) 5 Τοποθετήστε τον νέο συγκρατητήρα και σπρώξτε

τον μέσα πάνω από τον αλυσοτροχό περιστρέφοντάς τον

6 Επανατοποθετήστε και στερεώστε με βίδες τον οδηγό αλυσίδας

7 Περάστε τη νέα αλυσίδα ακολουθώντας τις παραπάνω περιγραφές για τα μοντέλα με μονό ή διπλό κλάδο αλυσίδας

Προσοχή Κατά την τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του οδηγού αλυσίδας οι βίδες συγκράτησης πρέπει να βιδωθούν με ασφαλιστικό σπειρωμάτων για αλυσίδες μεγέθους 9times27 και 113times31 Πριν από την εφαρμογή του ασφαλιστικού όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν από λάδια και γράσα Βλέπε παρ 114 για τα συνιστώμενα ασφαλιστικά

Σχ 15 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου του οδηγού αλυσίδας και του συγκρατητήρα

3 2 1

σταυροειδής οπή

15

32 Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διενεργήστε τους ελέγχους της παρ 19 του EN 60204-32 Για λεπτομέρειες του συστήματος ελέγχου συμβουλευθείτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας Η ηλεκτρική εγκατάσταση του βαρούλκου πληροί τον κανονισμό EN 60204 Μέρος 32 όπως ισχύει

321 Παροχή ρεύματος

Ο γενικός διακόπτης της παροχής δικτύου πρέπει να εξασφαλίζει διακοπή σε όλους τους πόλους κατά DIN EN 60204-32 παρ 53 Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο Πριν από την έναρξη των εργασιών επισκευής η εγκατάσταση να τεθεί εκτός τάσεως Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 400 V (3-φασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02 και 03

10 A STAR 05 και 07

STAR 09

16 A STAR 09157 και 09158

STAR 11

Πίνακας 4 Ασφάλεια για 400 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 L2 L3 και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο 3+ΡΕ (ελάχιστη διατομή 15 mmsup2)

Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους L1 και L2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας Οι ακροδέκτες σύνδεσης του καλωδίου του συστήματος ελέγχου και του ηλεκτρικού φορείου βρίσκονται επίσης κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για την εύρυθμη λειτουργία για τη σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζεται δεξιόστροφο πεδίο και τυχόν απόκλιση πρέπει να διορθωθεί Σε περίπτωση σωστής σύνδεσης με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το βαρούλκο εκτελεί κίνηση ανύψωσης Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 230 V (μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02001

10 A STAR 05001 05002

16 A STAR 07001 07002

Πίνακας 5 Ασφάλεια για 230 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 Ν και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται τριπολικό καλώδιο με ελάχιστη διατομή 25 mmsup2 Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους Ζ1 και Ζ2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας

16

3211 Απευθείας έλεγχος

Πλευρά φρένου Φρένο Βοηθητικό ρελέ φρένου ή προστατευτικό ρελέ

Ο έλεγχος του κινητήρα γίνεται απευθείας από το χειριστήριο Στυπιοθλίπτης ndash ηλεκτρικό φορείο Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο παροχής δικτύου Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο χειριστηρίου

Σχ 16 Απευθείας έλεγχος 3212 Έλεγχος χαμηλής τάσης (με προστατευτικά ρελέ)

Αυτό το σύστημα ελέγχου είναι προαιρετικό

Τα ρελέ ελέγχου είναι εύκολα προσβάσιμα κάτω από το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου δίπλα στον κινητήρα ανύψωσης Στην ίδια κονσόλα βρίσκονται και οι ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης ndash βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας Πλευρά φρένου Πλευρά κινητήρα

Σχ 17 Έλεγχος χαμηλής τάσης Ο έλεγχος εκτελείται μέσω του κυκλώματος ελέγχου το οποίο τροφοδοτείται με τάση 24 V από ένα μετασχηματιστή ελέγχου Άλλες τάσεις μπορούν να παραγγελθούν προαιρετικά

Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο ρελέ λειτουργίας βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (ακροδεκτών) και το πλήκτρο του στοπ βρίσκεται στο χειριστήριο 322 Ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης

Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη τα βαρούλκα με έλεγχο χαμηλής τάσης μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες επάνω και κάτω θέσης φορτίου

Δύο έμβολα που προεξέχουν από το κέλυφος του οδηγού αλυσίδας επενεργούν στους ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες μέσα στο κέλυφος του συστήματος ελέγχου όταν τερματίσει το άγκιστρο φορτίου ή ο περιοριστής διαδρομής αντιστοίχως

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία φροντίστε να διασταυρώσετε τα σύμβολα που φέρουν οι διακόπτες με τη φορά κίνησης του αγκίστρου (βλέπε παρ 321) και ελέγξτε ότι ο αντίστοιχος τερματικός διακόπτης μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια την ανύψωση ή την καταβίβαση

Ανορθωτής Κλεμμοσειρά

Στοπ ανάγκης ndash K1 Ανύψωσηκαταβίβαση - K2K3 Μεταγωγή - K4

Κλεμμοσειρά 1 ndash Ηλεκτρικό φορείο 2 ndash Παροχή δικτύου 3 ndash Καλωδίου χειριστηρίου

ndash

Ανορθωτής

Κλεμμοσειρά

Τερματοδιακόπτης ανύψωσηςκαταβίβασης

Μετασχτής ελέγχου Ασφάλειες ακριβείας ndash πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 125 A

ndash

1

2

3

Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

Hajtoacuteműoldali fedeacutel

Κάλυμμα συστος ελέγχου

17

Τερματοδιακόπτης επάνω θέσης Τερματοδιακόπτης κάτω θέσης

Σχ 18 Προαιρετικοί ηλεκτρικοί τερματικοί διακόπτες για έλεγχο 24 V 323 Τάσεις λειτουργίας

Το standard μοντέλο του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας προβλέπεται για τάση λειτουργίας 400 V 3 φάσεις 50 Hz Γίνονται δεκτές παραγγελίες για βαρούλκα με διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες Στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο θα βρείτε στην πινακίδα τύπου Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας από 380 έως 415 Volt (3 φάσεις) Άλλα χαρακτηριστικά κατόπιν ζητήσεως 4 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας με φορείο

Όλα τα φορεία είναι κατάλληλα για

δοκούς ΙΡΝ μικρού πλάτους κατά DIN 1025 και Euronorm 24-62

δοκούς ΙΡΝ μεσαίου πλάτους κατά DIN 1025

δοκούς ΙΡΝ μεγάλου πλάτους κατά DIN 1025

Στα τέρματα της διαδρομής του φορείου στο ύψος του κέντρου των τροχών κύλισης να τοποθετηθούν ελαστικοί προσκρουστήρες για τον περιορισμό της διαδρομής Προαιρετικά το βαρούλκο μπορεί να παραγγελθεί με ηλεκτρικό τερματικό διακόπτη Τα στοιχεία ενεργοποίησης στη δοκό πρέπει να εξασφαλιστούν από τον πελάτη

Ανυψωτική ικανότητα φορείου (kg)

Ακτίνα καμπύλης (m)

Ακτίνα καμπύλης

Σε καμπύλες διαδρομές το ηλεκτρικό φορείο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κινητήρας του φορείου να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της καμπύλης

μέχρι 1000 1

μέχρι 3200 15

μέχρι 6300 2

Πίνακας 6 Ακτίνα καμπύλης

2 3 4 2 3 4 1 5

Standard χειροκίνητο φορείο Ηλεκτρικό φορείο Φορείο με έλεγχο χαμηλής τάσης

1 Κινητήρας φορείου 2 Μπουλόνι ανάρτησης 3 Ροδέλες απόστασης 4 Ωτίδα ανάρτησης 5 Έλεγχος χαμηλής τάσης

(προαιρετικά)

2 4 3 Χειροκίνητο φορείο με 1 μπουλόνι (προαιρετικά)

Σχ 19 Φορείο

18

41 Μηχανικό μοντάρισμα

411 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο

Μοντάρετε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με δύο μπουλόνια στο βαρούλκο σύμφωνα με 3131 Για ηλεκτρικά φορεία ακολουθήστε τις εξής υποδείξεις

Μοντέλο με άμεσο έλεγχο Μοντέλο με έλεγχο χαμηλής τάσης (24 V)

Σχ 20 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο 412 Μοντάρισμα του φορείου με δύο μπουλόνια

Όταν μοντάρετε τα δύο μπουλόνια ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το πλάτος του φορείου Η ωτίδα ανάρτησης εδράζεται ανάμεσα

στους σωλήνες απόστασης στα μπουλόνια ανάρτησης Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο

Εξαγωνικό περικόχλιο Ροπή σύσφιγξης

M16times15 75 Nm

M22times15 150 Nm

M36times15 560 Nm

Πίνακας 7 Ροπές σύσφιγξης

Σχ 21 Τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο

Μετά το μοντάρισμα πρέπει να υπάρξει ένας τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο κατά τη φορά των βελών του Σχ 21

Προσοχή Η ωτίδα ανάρτησης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο του βαρούλκου και του εφαρμοζόμενου φορείου (πλάτος πέλματος) Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσθήκης φορείου σε ένα βαρούλκο η ωτίδα ανάρτησης πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τον Πίνακα 8 ή Πίνακα 9

Καλώδιο κινητήρα

Καλώδιο δικτύου

Καλώδιο ελέγχου 24 V του φορείου

Κινητήρας φορείου

19

413 Μοντάρισμα του φορείου με ένα μπουλόνι

Όταν μοντάρετε το μπουλόνι ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το

πλάτος του φορείου Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο Δώστε προσοχή να μη μαγκώσουν οι σωλήνες απόστασης Οι αντίστοιχες ροπές σύσφιξης αναγράφονται στον Πίνακα 7 42 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

Στα φορεία που κινδυνεύουν να ανατραπούν λόγω μικρού πλάτους πέλματος και χρήσης κινητήρα με μειωτήρα πρέπει να τοποθετηθεί μεταγενέστερα ένα εξάρτημα αντίβαρου

Σχ 22 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

43 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των φορείων

Απευθείας έλεγχος

Μαζί με το ηλεκτρικό φορείο παρέχεται ένα καλώδιο 05 m περίπου με σήμανση και ρακόρ για την ηλεκτρική σύνδεση με το βαρούλκο Η κλεμμοσειρά βρίσκεται στο κέλυφος του βαρούλκου Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Στο χειριστήριο βρίσκονται τα πλήκτρα που ελέγχουν τις κινήσεις του φορείου Με μισοπατημένα τα πλήκτρα ελέγχου των φορείων δύο ταχυτήτων ενεργοποιείται η αργή ταχύτητα πορείας ενώ με πατημένα πλήρως τα πλήκτρα ενεργοποιείται η γρήγορη ταχύτητα πορείας Έλεγχος χαμηλής τάσης 24 V (προαιρετικά)

Τα προστατευτικά ρελέ του κινητήρα του φορείου βρίσκονται σε ένα ειδικό κουτί Το κουτί αυτό πρέπει να μονταριστεί στο πλευρικό έλασμα που δεν φέρει κινητήρα με δύο (2) εξαγωνικές βίδες M8times10 DIN 933 Τα δύο καλώδια που εξέρχονται από το κέλυφος ελέγχου πρέπει να συνδεθούν σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας στην κλεμμοσειρά του βαρούλκου και στο κουτί συνδεσμολογίας του κινητήρα του φορείου Μετά τη σύνδεση ελέγξτε όλες της λειτουργίες του βαρούλκου και του φορείου

Σχ 23 Βαρούλκο με ηλεκτρικό φορείο

44 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

02050 02052 02151

02152 02153 03050

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

05052 05152 05155

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 03051 03052 03053

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 05053 07051 07153

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 2000 EFN 2000 16 ή 25 ή 5+20

2000

66-135 2000 N 07053 07054 07055

07057 07155

HFS1 2000 EFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 2000 S2

20

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 2000 EFN 2000 8 ή 12 ή 5+20

2000

82-155 2000 N 09052 09054

09151 09152

HFS1 2000 EFS1 2000 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2000 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 2500 N

07056 HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2500 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2500 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 3200 N

09055 09156 09157 09158

HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 3200 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 3200 S2

HFN 5000 EFN 5000 4+16

5000

90-155 5000 N S1

11052 11150 11152

HFS1 5000 EFS1 5000 4+16 160-226

HFS2 5000 EFS2 5000 4+16 240-310 5000 S2

HFN 6300 EFN 6300 4+16

6300

90-155 6300 N S1

11054 11154 HFS1 6300 EFS1 6300 4+16 160-226

HFS2 6300 EFS2 6300 4+16 240-310 6300 S2

Πίνακας 8 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης για τα βαρούλκα Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με δύο μπουλόνια ανάρτησης

HF N 500 EF S1 1000 16 EF S2 2000 5+20

HF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική ικανότητα Ταχύτητα πορείας EF ndash Ηλεκτρικό φορείο N S1 S2 [kg] για ηλεκτρικά φορεία [mmin] 45 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin] Ανυψωτική ικανότητα

[kg]

Πλάτος πέλματος [mm]

EHFN 1000 EEFN 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

1000

66-135

EHFS1 1000 EEFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 1000 EEFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 2000 EEFN 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

2000

66-135

EHFS1 2000 EEFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 2000 EEFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 3200 EEFN 3200 5+20 ή 75+30

3200

82-155

EHFS1 3200 EEFS1 3200 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 3200 EEFS2 3200 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 5000 EEFN 5000 4+16

5000

90-155

EHFS1 5000 EEFS1 5000 4+16 160-226

EHFS2 5000 EEFS2 5000 4+16 240-310

EHFN 6300 EEFN 6300 4+16

6300

90-155

EHFS1 6300 EEFS1 6300 4+16 160-226

EHFS2 6300 EEFS2 6300 4+16 240-310

Πίνακας 9 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης για τα βαρούλκα

21

Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με ένα μπουλόνι ανάρτησης EHF N 1000 EEF S1 1000 75+30 EHF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική Ταχύτητα πορείας με 1 μπουλόνι N S1 S2 ικανότητα για ηλεκτρικά φορεία [mmin] EEF ndash Ηλεκτρικό φορείο [kg] με 1 μπουλόνι 5 Έλεγχοι

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα υπόκεινται στους εξής κανονισμούς

UVV laquoΒαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξηςraquo BGV D8 (VBG 8)

UVV laquoΓερανοίraquo BGV D6 (VBG 9) 51 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D8 sect 23 (VBG 8 sect 23)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι συσκευές πρέπει να ελεγχθούν από έναν ειδικό 52 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D6 sect 25 (VBG 9 sect 25)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι γερανοί πρέπει να ελεγχθούν από έναν εξουσιοδοτημένο εμπειρογνώμονα Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας έχουν πιστοποίηση τύπου 53 Περιοδικοί έλεγχοι

Οι συσκευές γερανοί και φέρουσες κατασκευές πρέπει να ελέγχονται κάθε δύο χρόνια από έναν ειδικό Σε δύσκολες συνθήκες χρήσης πχ συχνή λειτουργία με πλήρες φορτίο γεμάτο σκόνη ή επιθετικό περιβάλλον συχνά ανοιγοκλεισίματα μεγάλες διάρκειες ενεργοποίησης τα διαστήματα ελέγχου πρέπει να συντομευτούν

Ως εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου γερανών θεωρούνται (στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας)

εκτός από τους εμπειρογνώμονες του TUumlV μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι εμπειρογνώμονες των Επαγγελ-ματικών Ενώσεων

Ειδικός είναι το τεχνικό στέλεχος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή ή το ειδικευμένο τεχνικό

προσωπικό 6 Υποδείξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

61 Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση

Το φορτίο μπορεί να μετακινηθεί μόνο αφού πρώτα κρεμαστεί κανονικά στο άγκιστρο και δεν βρίσκονται άτομα στην ακτίνα δράσης του βαρούλκου ή αφού ο χειριστής πάρει σήμα από τον κουμανταδόρο (BGV D8 sect 291 εδ 1 (VBG 8 sect 291 εδ 1))

Η αναγραφόμενη διάρκεια ενεργοποίησης των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας προβλέπεται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20degC έως +40degC Σε υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος η διάρκεια ενεργοποίησης πρέπει να μειώνεται αναλόγως

Ο βαθμός ηλεκτρικής προστασίας του standard μοντέλου των βαρούλκων είνα IP 55

Οι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές της θερμικής κλάσης F

Πριν από την ανύψωση το φορτίο να τοποθετηθεί όρθιο κάτω από το βαρούλκο

Οι φορές κίνησης σημειώνονται με σύμβολα στο χειριστήριο

Μην περνάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές ακμές

Το χειροκίνητο βαρούλκο να μετακινείται μόνο τραβώντας από το φορτίο τον φορέα του αγκίστρου ή τον τρόχιλο του αγκίστρου

Πριν από τη χρήση σε επιθετικά περιβάλλοντα συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Σχετικά με τη μετακίνηση τηγμένων μαζών ή άλλων επικίνδυνων υλικών συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Μη χαμηλώνετε τον τρόχιλο αγκίστρου διπλού κλάδου τόσο πολύ που να λασκάρει η αλυσίδα

Επισκευές πρέπει να γίνονται από ειδικό τεχνικό με κατεβασμένο και ασφαλισμένο τον γενικό διακόπτη και με το βαρούλκο χωρίς φορτίο

Μετά την ενεργοποίηση του στοπ έκτακτης ανάγκης η αιτία που προκάλεσε τη χρήση του πρέπει να αρθεί από ειδικό τεχνικό Τότε μόνο μπορεί να απασφαλιστεί το στοπ ανάγκης

Πλαγιαστά φορτία πρέπει πάντα να ανυψώνονται με τη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα Πριν από την ανύψωση να τεντωθούν τα χαλαρά μέσα ανύψωσης

Στους γερανούς που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο για το βαρουλκοφορείο πρέπει να προβλεφθεί στέγαστρο όταν είναι εκτός χρήσης

Η αναγραφόμενη ανυψωτική ικανότητα του φορείου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στο μέσο παραλαβής φορτίου (άγκιστρο) του βαρούλκου

Ο δεύτερος (σταθερός) κλάδος αλυσίδας πρέπει να στερεωθεί μέσα στο κέλυφος του βαρούλκου μόνο με την περόνη που παρέχεται από τον κατασκευαστή

22

62 Απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

Γρήγορα πατήματα των πλήκτρων χειρισμού

Τακτική χρήση του συμπλέκτη ολίσθησης (περιορισμός διαδρομής έκτακτης ανάγκης)

Μεταφορά προσώπων

Παραμονή προσώπων κάτω από το φορτίο

Θέση σε πρώτη λειτουργία πριν ελεγχθεί τα βαρούλκο από έναν ειδικό ή εμπειρογνώμονα

Μετακίνηση φορτίων μεγαλύτερων από το ονομαστικό φορτίο

Λοξό τράβηγμα ή έλξη των φορτίων

Απότομη απόσπαση φορτίων

Αφαίρεση καλύμματος δοχείων υπό κενό

Μετακίνηση του βαρουλκοφορείου με τράβηγμα του χειριστηρίου ή του καλωδίου ελέγχου έστω και αν είναι χωρίς φορτίο

Επισκευή χωρίς τεχνικές γνώσεις

Χρήση με φορέα ή τρόχιλο αγκίστρου και περιοριστή διαδρομής με φθαρμένα ή χωρίς καθόλου ελαστικά στοπ

Χρήση της αλυσίδας ανύψωσης για πρόσδεση φορτίου ή ως αρτάνη

Λειτουργία με στριμμένη την αλυσίδα πχ λόγω αντιστροφής του τροχίλου του αγκίστρου ή μονταρίσματος του σταθερού κλάδου με στριμμένη την αλυσίδα

Χρήση με μακρύτερη αλυσίδα από ότι αναγράφεται στη θήκη αλυσίδας (βλέπε παρ 315)

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας ενεργοποίησης

Χρήση μετά την υπέρβαση του χρονικού ορίου του περιοδικού ελέγχου

Χρήση μετά τη λήξη της προθεσμίας τεχνικού ελέγχου ή της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Στερέωση του σταθερού κλάδου αλυσίδας με εξάρτημα διαφορετικό από την περόνη του κατασκευαστή

Κατά τη λειτουργία του βαρούλκου σε απόσταση προσιτή με το χέρι δηλ με ύψος δοκού πορείας του φορείου μικρότερο από 25 m δεν επιτρέπεται να απλώσετε το χέρι στην περιοχή διαδρομής Επίσης δεν πρέπει να αγγίξετε τις αλυσίδες την ώρα που λειτουργεί το βαρούλκο

7 Συντήρηση

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικούς

Ο πίνακας συντήρησης (Πίνακας 10) περιλαμβάνει τα μέρη και τις λειτουργίες που πρέπει να ελεγχούν καθώς και τις εργασίες συντήρησης Τα διαπιστωθέντα ελαττώματα να κοινοποιηθούν αμέσως εγγράφως στον χρήστη ο οποίος θα φροντίσει να αποκατασταθούν από έναν ειδικό τεχνικό

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται με το βαρούλκο χωρίς φορτίο και εκτός τάσεως με τη βοήθεια του γενικού διακόπτη

Σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας πχ πολλαπλές βάρδιες συχνά ανοιγοκλεισίματα επιβαρυμένο περιβάλλον τα διαστήματα συντήρησης πρέπει να συντομευτούν

Έλεγχος για φθορές

Ελέγξτε τα άγκιστρα ανάρτησης και φορτίου για τυχόν παραμορφώσεις (μέτρηση ανοίγματος αγκίστρου) διαβρώσεις ρωγμές και για τη γενική τους κατάσταση

Να αντικατασταθεί ο αλυσοτροχός του τροχίλου του αγκίστρου όταν το βάθος φθοράς στην επιφάνεια κύλισης φτάσει το 1 mm περίπου

Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ελαστικά στοπ

71 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

Λάβετε υπόψη την παρ 12

Τα παρακάτω χρονικά διαστήματα είναι ενδεικτικά και πρέπει να συνομευτούν ανάλογα εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών λειτουργίας (πολλαπλές βάρδιες συνεχής λειτουργία με το ονομαστικό φορτίο σκόνη και έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση) της κατάστασης συντήρησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Οπτικός έλεγχος γενικής κατάστασης

Έλεγχος λειτουργίας Φρένο

Περιορισμός κίνησης επάνωκάτω

Έλεγχος φρένου διάκενου αέρος κατά παρ 72 κεξ

Συντήρηση και ρύθμιση συμπλέκτη ολίσθησης

Φθορά αλυσίδας φορτίου κατά παρ 74

Γρασάρισμα αλυσίδας φορτίου

Φθορά ελαστικών στοπ (οπτικός έλεγχος)

23

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Γρασάρισμα τροχίλου ή φορέα αγκίστρου κατά παρ 112 έλεγχος ασφάλειας του περικοχλίου αγκίστρου και του ανοίγματος αγκίστρου

Έλεγχος μανδάλου ασφαλείας

Γενικοί έλεγχοι Κοχλιοσυνδέσεις

Συγκρατητήρας οδηγός αλυσίδας αλυσίδα χωρίς συστροφές

Στοιχεία ασφαλείας

Κατάσταση και στερέωση θήκης αλυσίδας με έμφαση στη φθορά του υφάσματος

Καλώδιο ελέγχου καλώδιο δικτύου και χειριστήριο

Φορεία τροχοί κύλισης

Πίνακας 10 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης Η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας έγινε σύμφωνα με το πρότυπο FEM 9511 Σε περίπτωση τήρησης των εκεί οριζόμενων συνθηκών λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων διαστημάτων συντήρησης η γενική επισκευή του βαρούλκου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερον μετά από 10 χρόνια

72 Περιγραφή του φρένου ελατηρίου

Αυτοκόλλητο Πινακίδα τύπου Μαγνήτης

Χιτώνιο απόστασης Φλάντζα Ελατήριο Μουαγιέ Πλάκα βάσης Βίδες άλλεν DIN 912

Διάκενο SL αέρος Δρομέας με υλικό τριβής

Σχ 24 Δομή του φρένου ελατηρίου 721 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου

1 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας στην εγκοπή του άξονα 2 Περάστε το μουαγιέ στον άξονα 3 Περάστε το φρένο ελατηρίου στο μουαγιέ 4 Βιδώστε το φρένο ελατηρίου με τις βίδες συγκράτησης πάνω στο κάλυμμα του μειωτήρα 5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες (για τις ροπές βλέπε Πίνακα 11

STAR LIFTKET

Τύπος φρένου

Βίδες DIN 912

Ροπή σύσφιγ-ξης [Nm]

Ανίσταση πηνίου R20 ονομ [Ω]

Διάκενο αέρος SLονομ [mm]

Διάκενο αέρος SL μέγ [mm]

STAR 02 STAR 03

BFK457-06 3timesM4 28 2101

02 05 STAR 05 STAR 07

BFK 457-08 3timesM4 55 1681

STAR 09 1)

BFK 457-10

3timesM4 95

1273 02 07

STAR 09 2)

STAR 11

BFK 457-12 1051 03 08

1) εκτός από STAR 09054 και 09057 2) ισχύει για τα μοντέλα STAR 09054 και 09057

Πίνακας 11 Στοιχεία των φρένων ελατηρίου

Για παραγγελία εξαρτημάτων να δοθεί η πλήρης ένδειξη τύπου του μοντέλου STAR LIFTKET

24

Μοντάρισμα του φρένου στο κάλυμμα του μειωτήρα Σφίξιμο του φρένου με ροπόκλειδο Σχ 25 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου Το ξεμοντάρισμα γίνεται με αντίστροφη σειρά

722 Ηλεκτρικός έλεγχος του φρένου ελατηρίου

Τρόπος λειτουργίας

Το φρένο ελατηρίου τροφοδοτείται από ένα κύκλωμα ανόρθωσης Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του ρεύματος ηρεμίας Με τη διακοπή της τάσης το φρένο επενεργεί αυτομάτως με αποτέλεσμα να συγκρατείται το φορτίο με ασφάλεια σε όποια θέση και αν βρίσκεται Για τη μείωση της διαδρομής πέδησης το φρένο λειτουργεί σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος Για τις συνδεσμολογίες των μοντέλων με συστήματα απευθείας και χαμηλής τάσης ελέγχου συμβουλευθείτε το συγκεκριμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας 723 Δυσλειτουργίες του φρένου ελατηρίου

Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών

Δυσλειτουργία Αιτία Αντιμετώπιση

Το φρένο δεν απελευθερώνεται το διάκενο αέρος δεν είναι μηδενικό

Το πηνίο έχει διακοπή βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος

Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου (βλέπε Πίνακα 11)

Εσφαλμένη ή ελαττωματική συνδεσμολογία

Να διασταυρωθεί με το διάγραμμα συνδεσμολογίας

Ελαττωματικός ή ακατάλληλος ανορθωτής

Διασταυρώστε τη γεφύρωση του ανορθωτή με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Μετρήστε σε λειτουργία τη συνεχή τάση ανάμεσα στους ακροδέκτες 5 και 6 Σε περίπτωση διαφοράς αντικαταστήστε τον ανορθωτή

Πολύ μεγάλο διάκενο Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου

Πίνακας 12 Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών Σε περίπτωση επανειλημμένης βλάβης του ανορθωτή αντικαταστήστε το φρένο έστω και αν οι μετρήσεις δεν δείχνουν βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος Η βλάβη ενδέχεται να παρουσιάζεται μόνο σε περίπτωση υπερθέρμανσης 724 Έλεγχος λειτουργίας του φρένου

Όταν φρενάρετε ένα φορτίο ίσο με το ονομαστικό φορτίο σε κίνηση καταβίβασης η διαδρομή πέδησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το μήκος δύο κρίκων αλυσίδας και το φρενάρισμα δεν πρέπει να είναι απότομο

Κάλυμμα μειωτήρα

Άξονας

Δακτύλιος ασφαλείας Ομφαλός

25

73 Συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας

Ο συμπλέκτης ολίσθησης βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα του βαρούλκου και τον άξονα πινιόν της μετάδοσης κίνησης και μεταδίδει τη ροπή κίνησης Παράλληλα περιορίζει τη μεταφερόμενη ισχύ ανάλογα με τη ροπή συμπλέκτη που ρυθμίστηκε αποτρέποντας την υπερφόρτωση του βαρούλκου STAR-LIFTKET και της κατασκευής του γερανού

Επίσης στην ανώτερη και κατώτερη θέση του φορτίου ο συμπλέκτης ολίσθησης λειτουργεί ως στοπ έκτακτης ανάγκης περιορίζοντας το ύψος ανύψωσης του φορτίου με αποτέλεσμα ο τρόχιλος ή ο φορέας του αγκίστρου ή ο περιοριστής διαδρομής να μην μπορούν να τερματίσουν στο κέλυφος του βαρούλκου υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Ιδιαίτερο πλεονέκτημα του πατενταρισμένου συμπλέκτη ολίσθησης για την ασφάλεια της συσκευής αποτελεί η τοποθέτησή του μπροστά από το φρένο λειτουργίας Σε περίπτωση έντονης φθοράς του συμπλέκτη δεν θα επέλθει μη ελεγχόμενη βύθιση του φορτίου καθώς το φρένο μπορεί να συγκρατήσει το φορτίο σε όποια θέση και αν βρίσκεται Ο συμπλέκτης ολίσθησης είναι ένας συμπλέκτης ξηρού τύπου με υλικό τριβής χωρίς αμίαντο Λόγω ευκολίας ρύθμισης της ροπής του συμπλέκτη από έξω και ανθεκτικού στη φθορά ειδικού υλικού τριβής δεν απαιτείται επαναρύθμιση του συμπλέκτη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 731 Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης

26 aacutebra Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης 732 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης

Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 1 Τοποθετήστε δοκιμαστικό φορτίο ίσο με το 11-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου στο άγκιστρο φορτίου ή μια

συσκευή ελέγχου συμπλέκτη ολίσθησης στην αλυσίδα φορτίου 2 Ενεργοποιήστε το βαρούλκο STAR LIFTKET με το χειριστήριο και ελέγξτε αν μπορεί να σηκώσει το δοκιμαστικό

φορτίο ή αν η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείχνει τιμή ίση με το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Το ύψος του συντελεστή 13 εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ταχύτητα ανύψωσης

3 Ακουμπήστε το δοκιμαστικό φορτίο στο έδαφος 4 Αυξομειώστε τη ροπή του συμπλέκτη μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το δοκιμαστικό βάρος ή η

συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την επιθυμητή τιμή 5 Ρύθμιση της ροπής του συμπλέκτη

α Ξεβιδώστε και βγάλτε το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (12) β Κρατήστε κόντρα στο παξιμάδι συγκράτησης (11) με ένα κλειδί ενώ περιστρέφετε τη ράβδο έλξης (8) γ Περιστρέφοντας με ένα άλλο κλειδί το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο ρύθμισης σφίξτε (δεξιόστροφα) ή

χαλαρώστε (αριστερόστροφα) το ελατήριο σπιράλ (10) μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το προβλεπόμενο δοκιμαστικό βάρος ή η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την προβλεπόμενη τιμή

ndash Κάντε μια δοκιμή με σύντομο πάτημα του χειριστηρίου και ενεργοποίηση του κινητήρα ανύψωσηςndash δ Ολοκλήρωση ελέγξτε την ρυθμισθείσα ροπή συμπλέκτη με ανύψωση του δοκιμαστικού φορτίου

1 2 3 6 4 7 5

12 11 8 9 10

1 Ακραξόνιο 2 Μουαγιέ συμπλέκτη 3 Κορώνα 4 Κινητήριος δίσκος με φερμουϊτ 5 Άξονας κινητήρα 6 Ένσφαιρο ρουλεμάν 7 Δίσκος συμπλέκτη 8 Ράβδος έλξης 9 Περικόχλιο ρύθμισης 10 Ελατήριο πίεσης με πλατώ 11 Περικόχλιο συγκράτησης 12 Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

26

Σχ 27 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης 733 Έλεγχος του ορίου ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης κατά τον περιοδικό έλεγχο

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D6 sect 26 και BGV D8 sect 23 κατά τον περιοδικό έλεγχο πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό τεχνικό το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης Ο έλεγχος αφορά την ικανότητα του βαρούλκου να σηκώσει το ονομαστικό φορτίο Το βαρούλκο δεν επιτρέπεται να σηκώνει φορτία μεγαλύτερα από το 16-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου

Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα δοκιμαστικά φορτία μεγαλύτερα από το ονομαστικό φορτίο το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης μπορεί να ελεγχθεί με μια συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη Η τιμή του ορίου ενεργοποίησης να είναι το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Μετά τον έλεγχο του ορίου ενεργοποίησης να επαναληφθεί και πάλι ο έλεγχος για την ικανότητα ανύψωσης του ονομαστικού φορτίου

Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα ρυθμίστε τον συμπλέκτη ολίσθησης σύμφωνα με την παρ 732 και επαναλάβετε τον έλεγχο σύμφωνα με την παρ 733 Η τιμή ρύθμισης να καταχωρηθεί σε πρωτόκολλο 74 Αλυσίδα φορτίου

Οι αλυσίδες των ανυψωτικών μηχανημάτων υπόκεινται σε ελέγχους Για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες του Κέντρου Πρόληψης Ατυχημάτων της Επαγγελματικής Ένωσης για τη χρήση αλυσίδων από κυλινδρικό χάλυβα σε ανυψωτικά μηχανήματα καθώς επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες επιθεώρησης και οι κανονισμοί ελέγχου κατά τις προδιαγραφές DIN 685 Μέρος 5 Νοέμβριος 1981 UVV BGV D8 (VBG 8 Απρίλιος 1997) UVV BGV D6 (VBG 9 Απρίλιος 2001) και EN 818-7 Σεπτεμβρίου 2002 741 Γρασάρισμα της αλυσίδας κατά την πρώτη και επόμενες χρήσεις

Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να γρασάρεται στις αρθρώσεις σε όλο το μήκος της χωρίς φορτίο πριν από την πρώτη χρήση και σε τακτικά διαστήματα με διεισδυτικό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων Ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και τις συνθήκες λειτουργίας οι αρθρώσεις πρέπει να γρασάρονται και πάλι αφού προηγηθεί καθαρισμός Σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη φθορά (άμμος σμύριδα) να χρησιμοποιείται ξηρό λιπαντικό (πχ βερνίκι ολίσθησης σκόνη γραφίτη)

742 Έλεγχος φθοράς της αλυσίδας

Η τακτική επιθεώρηση της αλυσίδας φορτίου αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση κατά DIN 685 Μέρος 5 και UVV BGV D8 sect 27 (VBG 8 sect 27) Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να ελέγχεται πριν από την πρώτη χρήση και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 200 ώρες λειτουργίας περίπου ή μετά από 10000 κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα

Οι κρίκοι της αλυσίδας πρέπει να ελέγχονται κυρίως στα σημεία επαφής για φθορά ρωγμές παραμορφώσεις και άλλες κακώσεις

Να αντικατασταθεί η αλυσίδα αν

στα σημεία επαφής το ονομαστικό πάχος έχει μειωθεί κατά 10

έχει επιμηκυνθεί ένας κρίκος κατά 5 ή η αλυσίδα σε ένα τμήμα 11 κρίκων κατά 2

οι κρίκοι έχουν γίνει δύσκαμπτοι Κατά την αντικατάσταση της αλυσίδας να ελέγχονται και αν χρειάζεται να αντικαθίστανται ο οδηγός και ο συγκρατητήρας της αλυσίδας Προσοχή Για την αντικατάσταση χρησιμοποιείτε γνήσια αλυσίδα του κατασκευαστή

Ο συμπλέκτης ολίσθησης έχει ρυθμιστεί με δοκιμαστικό φορτίο στο εργοστάσιο κατασκευής Μετά την αλλαγή του κινητήρα δεν απαιτείται επαναρύθμιση Αρκεί μια δοκιμαστική φόρτιση με το ονομαστικό φορτίο

Η αρχική απόσταση ανάμεσα στο άκρο της ράβδου έλξης και του πλατώ του συμπλέκτη αναγράφεται στο σώμα του φρένου (αυτοκόλλητο)

10 9 11

12

27

743 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση αλυσίδας

Μέτρηση αλυσίδας (mm) Απόκλιση 4times12 52times15 72times21 9times27 113times31

Μέτρηση 1 κρίκου μέγιστη τιμή t για 11 κρίκους

126

1346

158

1683

221

2356

284

3029

326

3478

Διάμετρος κρίκου αλυσίδας

2

ddd

21m

ελάχιστη διάμετρος dm=09d 36 47 65 81 102

Πίνακας 13 Μέτρηση της φθοράς της αλυσίδας Για την αντικατάσταση της αλυσίδας βλέπε παρ 316 κεξ 744 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση του αγκίστρου φορτίου

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 15405 Μέρος 1 τα άγκιστρα φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν όταν το άνοιγμά τους μεγαλώσει περισσότερο από 10 Οι επιτρεπόμενες τιμές αναφέρονται στο σχετικό πιστοποιητικό του αγκίστρου που περιλαμβάνεται στο βιβλίο ελέγχου 75 Συντήρηση του φορείου

Ο έλεγχος και η συντήρηση των χειροκίνητων και ηλεκτρικών φορείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιζα κριτήρια της παρ 71 Πίνακα 10

751 Δομή του φρένου φορείου

3 τρεις βίδες M3times8 DIN 912 σε διάμετρο βήματος 58 mm Άξονας κινητήρα

3 Δακτύλιος O 1 Κάλυμμα ανεμιστήρα 2 Βίδες συγκράτησης 6 Βίδα 4 Πλατώ 5 Έλασμα επικόλλησης

Σχ 28 Δομή φρένου φορείου τύπου BFK Σχ 29 Δομή φρένου φορείου τύπου EFB Το φρένο τύπου BFK δεν χρειάζεται συντήρηση Εάν το φερμουϊτ του φρένου έχει φθαρεί σε βαθμό που το

διάκενο αέρος φθάνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 08 mm πρέπει να γίνει επαναρύθμιση

1 Βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 2 Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (2) της φτερωτής 3 Βγάλτε τον δακτύλιο Ο (3) τοποθετήστε ένα φίλερ 025

mm ανάμεσα στο πλατώ (4) και το έλασμα επικόλλησης (5)

4 Σφίξτε τη βίδα (6) τόσο πολύ που να μπορέσετε να βγάλετε το φίλερ χωρίς δυσκολία

5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες συγκράτησης (2) Πρώτα σφίξτε τη βίδα απέναντι από τη σφήνα (ροπή σύσφιγ-ξης 455 Nm)

6 Σφίξτε ξανά τη βίδα (6) 7 Βγάλτε το φίλερ 8 Μοντάρετε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 9 Εκτελέστε δοκιμαστική πορεία για έλεγχο του φρένου

28

76 Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Ο κινητήρας ανύψωσης (1) είναι μια αυτόνομη κλειστή μονάδα Στο πίσω ακραξόνιο (15) του κινητήρα κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο ανεμιστήρας (3) για τη βεβιασμένη ψύξη του κινητήρα ενώ στο μπροστινό ακραξόνιο έχει στερεωθεί με σφήνα (6) και δακτύλιο ασφαλείας (7) το μουαγιέ (4) του συμπλέκτη με σιαγόνες εμπλοκής (5) Η φλάντζα (8) του κινητήρα φέρει σημείο κεντραρίσματος και τέσσερις οπές για στερέωση στο κέλυφος του μειωτήρα Τα καλώδια σύνδεσης (9) του κινητήρα βρίσκονται στη φλάντζα

Σχ 30 α και β Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 761 Ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

1 Ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες βγάλτε τραβώντας προς τα πίσω το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου (10) δίπλα

στον κινητήρα 2 Ξεβιδώνοντας τις βίδες (11) βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (2) από τον κινητήρα 3 Αποσυνδέστε σύμφωνα με το διάφραμμα συνδεσμολογίας τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα και τον ακροδέκτη

γείωσης ΡΕ Στα βαρούλκα με απευθείας έλεγχο τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα διέρχονται από το κέλυφος και συνδέονται

στον χώρο ακροδεκτών στην πλευρά του φρένου 4 Ξεβιδώστε με κλειδί άλλεν τις βίδες της φλάντζας κινητήρα (12) και βγάλτε τον κινητήρα από τον μειωτήρα

προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια του κινητήρα Δεν πρέπει να χαθεί το ελαστικό στεγάνωσης (13) των καλωδίων σύνδεσης (9) του κινητήρα που βρίσκεται σε εσοχή του κελύφους του μειωτήρα

762 Μοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Παρακάτω επεξηγείται η συναρμολόγηση ενός πλήρους κινητήρα ανύψωσης με ανεμιστήρα 1 Περάστε στο ακραξόνιο το μουαγιέ του συμπλέκτη (4) με τις σιαγόνες εμπλοκής (5) μέχρι να τερματίσει και

ακουμπήσει στο κολάρο του άξονα Δώστε προσοχή να εφαρμόσει σταθερά η σφήνα (6) στο ακραξόνιο (15) και στο μουαγιέ του συμπλέκτη (4)

2 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας του μουαγιέ του συμπλέκτη (7) στο ακραξόνιο 3 Αλείψτε ελαφρά με σταγανωτική πάστα (16) τη φλάντζα του κινητήρα (8)

1 Κινητήρας ανύψωσης 2 Κάλυμμα ανεμιστήρα 3 Ανεμιστήρας 4 Μουαγιέ συμπλέκτη 5 Σιαγόνες εμπλοκής 6 Σφήνα 7 Δακτύλιος ασφαλείας 8 Φλάντζα κινητήρα 9 Καλώδια σύνδεσης κινητήρα 10 Κάλυμμα συσττος ελέγχου 11 Βίδες 12 Βίδες φλάντζας κινητήρα 13 Ελαστικό στεγάνωσης 14 Κέλυφος μειωτήρα 15 Ακραξόνιο κινητήρα 16 Στεγανωτική πάστα 17 Κινητήριος δίσκος

συμπλέκτη με την κορώνα

15 9 6 7

10 11 2 3 1 12 8 13 16 17 14

4 5

29

4 Ακουμπήστε τον κινητήρα στο σημείο κεντραρίσματος του κελύφους (14) του μειωτήρα τοποθετώντας τα καλώδια εξόδου του κινητήρα πλευρικά στην εσοχή του κελύφους και στεγανώστε τα με το ελαστικό στεγάνωσης τα καλώδια δεν πρέπει να μαγκώσουν ή να υποστούν ζημιά Για να εμπλέξετε τις σιαγόνες εμπλοκής (5) του συμπλέκτη στις εσοχές του κινητήριου δίσκου (17) γυρίστε ήπια τον άξονα του κινητήρα με την φτερωτή μέχρι να εμπλακούν οι σιαγόνες

5 Βιδώστε τον κινητήρα στο κέλυφος του μειωτήρα με τις φλαντζόβιδες και τις ελατηριωτές ροδέλες 6 Συνδέστε τα καλώδια του κινητήρα και το καλώδιο ΡΕ στην κλεμμοσειρά όπως δείχνει το διάγραμμα

συνδεσμολογίας Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του κινητήρα δεν έχουν υποστεί ζημιά και βρίσκονται στην εσοχή του κελύφους κατάλληλα στεγανωμένα με το ελαστικό στεγάνωσης

Προσοχή

Μετά το μοντάρισμα των καλυμμάτων του συστήματος ελέγχου και του ανεμιστήρα ελέγξτε τη φορά περιστροφής του κινητήρα Αν με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το άγκιστρο φορτίου κινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τα καλώδια σύνδεσης L1 και L2 στους ακροδέκτες

8 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας (κατά FEM 9683)

Δεν πρέπει να υπερβείτε τον επιτρεπόμενο αριθμό ενερ-γοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης (ED) (βλέπε FEM 9 683) Η επιτρεπόμενη διάρκεια ενεργοποίησης αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του βαρούλκου

Ως διάρκεια ενεργοποίησης ορίζεται η σχέση μεταξύ

s σε m 1 κύκλος ανύψωσηςκαταβίβασης

Χρόνος λειτγίας Χρόνος στάσης Χρόνος λειτγίας Χρόνος λειτγίας Ανύψωση Καταβίβαση

t σε min

χρόνου λειτουργίας και χρόνου λειτουργίας+χρόνου στάσης

Τύπος ED

συνολικός χρόνος λειτουργίας x 100

συνολικός χρόνος λειτουργίας συνολικός χρόνος στάσης

Η διάρκεια ενεργοποίησης περιορίζεται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του κινητήρα ανύψωσης Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης την ταχύτητα ανύψωσης του βαρούλκου και τον αριθμό των κινήσεων ανύψωσης σε μια συγκεκριμένη διαδικασία μετακίνησης (εκφόρτωση φορτηγών τροφοδοσία μηχανημάτων) Στην πράξη είναι δύσκολο να τηρείται η διάρκεια ενεργοποίησης την ώρα της εργασίας Ιδού λοιπόν μερικές πρακτικές οδηγίες 81 Λειτουργία σύντομης διάρκειας

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν επιτρέπεται για την αργή ταχύτητα των βαρούλκων δύο ταχυτήτων Μετά τη λήξη της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκεια λειτουργίας πρέπει να παρεμβάλλονται διαστήματα και η χρήση του βαρούλκου πρέπει να συνεχίζεται στη διακοπτόμενη λειτουργία

Κλάση FEM 9511

Κλάση ISO 4301

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED )

Σύντομη λειτουργία κατά FEM 9683

(tB σε min)

1 Bm M 3 25 15

1 Am M 4 30 15

2 m M 5 40 30

3 m M 6 50 30

3 m M 6 60 60

Οι χρόνοι λειτουργίας tB των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας STAR LIFTKET είναι μεγαλύτεροι από τους προβλεπόμενους στο πρότυπο FEM 9683

Πίνακας 14 Επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας χωρίς στάση μετά την έναρξη εργασίας και με αρχική θερμοκρασία

κινητήρα 20degC περίπου 82 Διακοπτόμενη λειτουργία

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED ) Διάλειμμα (min)

15 5-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

20 4- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

25 3- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

30 25- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

40 15- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

50 1- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

60 066- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

Πίνακας 15 Απαιτούμενα διαλείμματα συναρτήσει της διάρκειας ενεργοποίησης

30

83 Παράδειγμα

Το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας STAR 03050 πρόκειται να σηκώσει φορτίο 250 kg σε ύψος 6 m Στοιχεία απόδοσης Ανυψωτική ικανότητα 250 kg

Ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin Διάρκεια ενεργοποίησης 60 Κλάση ανυψωτικό μηχάνημα 2m Κατά την έναρξη της διαδικασίας το βαρούλκο είναι ψυχρό με θερμοκρασία 20degC περίπου

Χρόνος λειτουργίας = 6 m ανύψωση + 6 m καταβίβαση

= 1 min ανά κύκλο ανύψωσηςκαταβίβασης ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin

Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς διάλειμμα (σύντομη λειτουργία = μέχρι 30 λεπτά κατά FEM 9683) μπορούν να εκτελεσθούν μέχρι 30 κύκλοι ανύψωσηςκαταβίβασης Μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας 30 λεπτών να παρεμβάλλεται διάλειμμα 40 δευτερολέπτων (066-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας) μετά από κάθε 1 λεπτό της λειτουργίας Το διάλειμμα αυτό είναι αναγκαίο κατά κανόνα και για την ανάρτηση ή αφαίρεση του φορτίου Σημαντικό Για μεγάλα ύψη ανύψωσης (άνω των 10 m) να παρεμβάλλονται διαστήματα ψύξης στη

διακοπτόμενη λειτουργία Η αργή ανύψωση να χρησιμοποιείται μόνο για προσεκτική απόθεση και ανύψωση φορτίων Είναι ακατάλληλη για διέλευση σε μεγαλύτερα ύψη

Προαιρετικό Για προστασία από υπερθέρμανση του κινητήρα η συσκευή μπορεί να εφοδιαστεί με επιτηρητή θερμοκρασίας (μόνο μαζί με έλεγχο χαμηλής τάσης)

9 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού φορείου (κατά FEM 9683)

Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας έχει εφοδιαστεί με ηλεκτρικό φορείο ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον επιτρεπόμενο αριθμό ενεργοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης του φορείου Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πολύ μεγάλες διαδρομές

Τύπος φορείου Διακοπτόμενη λειτουργία ED

Σύντομη λειτουργία (tB σε min)

ο αναγραφόμενος επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας αφορά γρήγορη πορεία

Φορεία μιας ταχύτητας 40 30

Φορεία δύο ταχυτήτων 4020 30

Πίνακας 16 Διάρκεια ενεργοποίησης φορείων 10 Ανακούφιση του καλωδίου χειριστηρίου

Το ανακουφιστικό καταπόνησης πρέπει να στερεωθεί έτσι ώστε να μην ασκούνται ελκτικές δυνάμεις στο καλώδιο του χειριστηρίου Δεν επιτρέπεται το τράβηγμα του βαρούλκου από το καλώδιο χειριστηρίου μέσω του ανακοφιστικού καταπόνησης Ανακουφιστικό καταπόνησης

Σχ 31 Στερέωση του ανακουφιστικού καταπόνησης

31

11 Λίπανση Βοηθητικά υλικά

111 Λίπανση του μειωτήρα

Ο μειωτήρας έχει πληρωθεί με λάδι κιβωτίου από τον κατασκευαστή Το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη γενική επισκευή Το παλιό λάδι να διατεθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους κανονισμούς Στους 40degC να χρησιμοποιείται λάδι ιξώδους 220 mmsup2s Οι ποσότητες πλήρωσης του λαδιού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Μοντέλο (βασικό) Ποσότητα [ml]

STAR 020 031 175

STAR 050 071 350

STAR 090 111 525

Πίνακας 17 Ποσότητες λαδιού Ως λάδι αντικατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πχ τα εξής λάδια

Εταιρεία Ονομασία λαδιού

Castrol Alpha Zn 200

ESSO EP 220

Mobil Mobil gear 630

Shell Omala 220

ELF Reductelf SP 220

BP XP 220 BP Energol GR

Πίνακας 18 Λάδια αντικατάστασης 112 Λίπανση του φορέα και του τροχίλου του αγκίστρου

Τα ρουλεμάν του αγκίστρου και του αλυσοτροχού πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 20000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 113 Λίπανση του φορείου

Ο άξονας πινιόν η οδόντωση των οδοντωτών τροχών κύλισης των ηλεκτρικών φορείων και τα ρουλεμάν των τροχών κύλισης πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 10000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 114 Βοηθητικά υλικά

Για την ασφάλιση των βιδών συγκράτησης του οδηγού αλυσίδας συνιστούμε τα εξής ασφαλιστικά σπειρωμάτων

Εταιρεία Ονομασία Χαρακτηριστικά

Weicon Weiconlock AN 302-42 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ36 ροπή απόσπασης από 14ndash18 Nm

Henkel Loctite 243 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ20 ροπή απόσπασης από 20 Nm

Πίνακας 19 Ασφαλιστικά σπειρωμάτων 12 Ενέργειες μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας το μηχάνημα ή τα επιμέρους τμήματά του πρέπει να υποβληθούν σε γενική επισκευή ή πρέπει να διατεθούν κατάλληλα Τότε τα λιπαντικά όπως λάδια και γράσα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους σχετικού νόμους περί αποβλήτων Τα μέταλλα ελαστικά και πλαστικά πρέπει να διαχωριστούν ανά είδος υλικού για να οδηγηθούν στην ανακύκλωση

32

Το προσωπικό που εκπαιδεύτηκε στο χρήση του βαρούλκου αυτού έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού και ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφή

Οι παρούσες Οδηγίες χειρισμού περιέχουν υποδείξεις μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας σε βιομηχανικό περιβάλλον από καταρτισμένο προσωπικό Πληροφορίες για άλλες ενδεχόμενες χρήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο παρόν φυλλάδιο Αν παρουσιαστούν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (πχ θόρυβοι κραδασμοί αυξημένη κατανάλωση ρεύματος ή επανειλημμένη τήξη των ασφαλειών) η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και ο χώρος κάτω από το φορτίο πρέπει να αποκλειστεί επειδή πιθανόν να παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς και ζημιές Ο χρήστης πρέπει να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης (προβλήματος) σε ειδικό τεχνικό

HOFFMANN Foumlrdertechnik Gm

HOFFMANN Foumlrdertechnik GmbH Wurzen Dresdener Straszlige 64-68 04808 Wurzen BR Deutschland

Telefon (0 34 25) 89 24 ndash 0 Telefax (0 34 25) 89 24 ndash 99 E-Mail salesliftketde Internet httpwwwliftketde

Ho 082010 griechisch

Page 5: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LIFTKET · σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα

5

Εναρμονισμένα πρότυπα

DIN EN ISO 12100-1 Ασφάλεια μηχανών

DIN EN ISO 12100-2 Ασφάλεια μηχανών

DIN EN 14492-2 Γερανοί ndash Μηχανοκίνητα βαρούλκα και σύσπαστα

EN 818-7 Αλυσίδες βραχέων κρίκων για ανυψωτικούς σκοπούς κατηγορία Τ

DIN EN ISO 13849-1 Εξαρτήματα ασφαλείας των συστημάτων ελέγχου ndash γενικές αρχές σχεδιασμού

EN 60034-1 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές ονομαστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά λειτουργίας

EN 60034-5 Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές ndash Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα

EN 60204-32 Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών ndash Απαιτήσεις για ανυψωτικά μηχανήματα

EN 60529 Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (Κώδικας ΙΡ)

EN 60947-1 Συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης γενικοί κανόνες

EN 61000-6-2 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα

EN 61000-6-3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα πρότυπο εκπομπής για εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα

EN 61000-6-4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα πρότυπο εκπομπής για βιομηχανικά περιβάλλοντα

Πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές

FEM 9511 Ταξινόμηση μηχανισμών

FEM 9683 Επιλογή κινητήρων ανύψωσης και πορείας

FEM 9751 Μηχανοκίνητοι μηχανισμοί ανύψωσης παραγωγής εν σειρά ασφάλεια

FEM 9755 Μέτρα για ασφαλείς περιόδους λειτουργίας

Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω προδιαγραφών ασφαλείας και των Οδηγιών χειρισμού Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις χειρισμού και τις απαγορεύσεις της παρ 6

Σε άλλες χώρες πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχοι εθνικοί κανονισμοί Εργασίες επί του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας μπορούν να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό (ειδικούς) αφού κλείσει και κλειδωθεί ο γενικός διακόπτης και ασφαλισθεί ο χώρος εργασίας

Ως ειδικοί ορίζονται τα πρόσωπα που λόγω της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας τους διαθέτουν επαρκείς

γνώσεις στον τομέα των βαρούλκων συσκευών ανύψωσης και έλξης ή γερανών και γνωρίζουν τους σχετικούς κανονισμούς εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων οδηγίες και κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την ασφαλή κατάσταση λειτουργίας των βαρούλκων συσκευών ανύψωσης και έλξης ή γερανών Πχ οι προδιαγραφές IEC 364 ή DIN VDE 0105 δικαιολογούν την απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα Στο βιβλίο ελέγχου γερανών πρέπει να καταχωρούνται οι εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης και ελέγχου (πχ ρυθμίσεις του φρένου ή του συμπλέκτη) Ο χειρισμός του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο από τον φορέα εκμετάλλευσης προσωπικό το οποίο γνωρίζει και έχει μονίμως στη διάθεσή του τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού Μη λειτουργείτε το βαρούλκο πριν όλοι οι χειριστές διαβάσουν και κατανοήσουν πλήρως τις Οδηγίες χειρισμού και το βεβαιώσουν με την υπογραφή τους στα προβλεπόμενα πεδία στην πίσω σελίδα του παρόντος φυλλαδίου 13 Ανταλλακτικά

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα στερέωσης ανταλλακτικά και παρελκόμενα Μόνο αυτά καλύπτονται από εγγύηση Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και παρελκομένων

6

2 Τεχνική επισκόπηση

21 Δυνατότητες συναρμολόγησης

Το εύκολο στη συναρμολόγηση σύστημα δομοστοιχείων επιτρέπει τη χωρίς προβλήματα μετατροπή του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας από μονού σε διπλού κλάδου αλυσίδας από σταθερής σε κινητής εγκατάστασης με χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο και τη ρύθμιση διαφορετικών υψών ανύψωσης και χειρισμού Μάπα ωμέγα Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής (ειδική) Ωτίδα ανάρτησης Σύστημα ανύψωσης Χειριστήριο με στοπ έκτακτης ανάγκης

Χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο Ανάρτηση με άγκιστρο Θήκη αλυσίδας Περιοριστής (τέρμα) διαδρομής αλυσίδας με ελαστικό στοπ Τρόχιλος αγκίστρου με ελαστικό στοπ Φορέας αγκίστρου με ελαστικό στοπ

Σχ 1 Δυνατότητες συναρμολόγησης 22 Επεξήγηση της ένδειξης τύπου

Παράδειγμα Μοντέλο 021 51 Τύπος 250 1 - 8 2 Μοντέλο 02 1 51 Αριθμός μοντέλου Χαρακτηριστικός αριθμός των ταχυτήτων ανάρτησης 0 ndash Σύστημα με μία ταχύτητα ανάρτησης 1 ndash Σύστημα με δύο ταχύτητες ανάρτησης Χαρακτηριστικός αριθμός του μεγέθους κελύφους 02 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 4 times12 mm 03 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 52times15 mm 05 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 52times15 mm 07 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 72times21 mm 09 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 9 times27 mm 11 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 113times31 mm Τύπος 250 1 - 8 2 Ταχύτητα αργής ανύψωσης σε mmin

Κύρια ταχύτητα ανύψωσης σε mmin Αριθμός κλάδων αλυσίδας

Ανυψωτική ικανότητα σε kg Σύμφωνα με την Οδηγία 200642ΕΚ για τα μηχανήματα τα τεχνικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το βαρούλκο

7

23 Όψη τομής

Αρ σχ Περιγραφή Αρ σχ Περιγραφή

1 Κάλυμμα συστήματος ελέγχου 10 Άξονας πινιόν 1 2 Σύστημα ελέγχου 11 Αλυσίδα φορτίου 3 Κάλυμμα ανεμιστήρα 12 Ωτίδα ανάρτησης 4 Ανεμιστήρας 13 Κινητήριος άξονας με τον αλυσοτροχό 5 Άξονας κινητήρα 14 Περίβλημα μειωτήρα στροφών 6 Στάτορας του κινητήρα 15 Κάλυμμα μειωτήρα στροφών 7 Δρομέας του κινητήρα 16 Κλεμμοσειρά για τη σύνδεση της παροχής

δικτύου του χειριστηρίου και του ηλεκτρικού φορείου

8 Μονάδα συμπλέκτη

9 Κέλυφος 17 Μονάδα φρένου 18 Τρόχιλος αγκίστρου Σχ 2 Όψη τομής

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18

8

24 Θεωρητικό σχήμα του περάσματος της αλυσίδας φορτίου

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες αλυσίδες του κατασκευαστή που πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας ζωής

Άξονας κίνησης της αλυσίδας με τον αλυσοτροχό Συγκρατητήρας Οδηγός αλυσίδας Θήκη αλυσίδας Περιοριστής διαδρομής (τέρμα) Φορέας αγκίστρου Περόνη συγκρά-τησης αλυσίδας Τρόχιλος αγκί- στρου

Σχ 3 31 Εκδοχή με μονό κλάδο αλυσίδας 32 Εκδοχή με διπλό κλάδο αλυσίδας 3 Συναρμολόγηση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D8 παρ 24 (VBG 8 παρ 24) η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό 31 Μηχανολογική συναρμολόγηση

311 Φορέας αγκίστρου

Ο φορέας αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με μονό κλάδο αλυσίδας

Ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα

Μπουζόνι

Πλαστικό κάλυμμα με αυτοκόλλητο ικανότητας ανύψωσης και μεγέθους αλυσίδας

Σήμανση 4 ή 5 Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ

2 βίδες άλλεν με αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ 2 βίδες άλλεν Κέλυφος

Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Φορέας για αλυσίδες 4times12 και 52times15

Φορέας για αλυσίδα 72times21 Φορέας για αλυσίδες 9times27 και 113times31

Σχ 4 Δομή των φορέων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση του αγκίστρου (φθορά μέγεθος ανοίγματος) και του ελαστικού στοπ Στους φορείς για αλυσίδες 4times12 και 52times15 mm να εξεταστεί και η κατάσταση του πλαστικού καλύμματος (βλέπε Σχ 4) Να εξεταστεί επίσης η κατάσταση του ωστικού ρουλεμάν του μανδάλου ασφαλείας και η ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου Εν ανάγκη να καθαριστεί και να γρασαριστεί το αξονικό ρουλεμάν

9

Για τη συναρμολόγηση των φορέων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 250 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 500 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 1250 M10times30 DIN 912 2 35

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 1600 M12times30 DIN 912 2 50

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 3200 M12times35 DIN 912 2 50

Πίνακας 1 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 312 Τρόχιλος αγκίστρου

Ο τρόχιλος αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με διπλό κλάδο αλυσίδας

Σχ 5 Δομή των τροχίλων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων όπως προβλέπεται στην παρ 311 Για τη συναρμολόγηση των τροχίλων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 500 M6x40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 1000 M6times40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 20002500 M8times50 DIN 912 21 2010

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 3200 M10times50 DIN 912 21 3520

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 6300 M12times60 DIN 912 3 35

Η βίδα στο ελαστικό στοπ έχει μειωμένη ροπή σύσφιγξης Η βίδα αυτή να κολληθεί μέσα στην οπή με ασφαλιστικό

σπειρωμάτων Πίνακας 2 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 313 Σταθερά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας

3131 Βασική λύση ndash Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια

στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Η οπή της ωτίδας που προορίζεται για τη στερέωση του συνοδού φορείου πρέπει να είναι από την πλευρά της θήκης αλυσίδας

Ελαστικός προσκρουστήρας 3 βίδες άλλεν Άγκιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Κέλυφος

Αξονικό ένσφαιρο

ρουλεμάν

Αλυσοτροχός

Ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου

Ασφάλιση με πείρο εγκοπής (ο πείρος ασφαλίζεται με 2 πονταρισιές έναντι λυσίματος) Ελατηριωτός πείρος κάθετα προς το στέλεχος του αγκίστρου (μόνο μοντέλα 110hellip 111hellip)

10

Ωτίδα ανάρτησης Οπή στερέωσης του συνοδού φορείου Μπουλόνι Πλευρά της θήκης αλυσίδας

Σχ 6 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης 3132 Εναλλακτική λύση ndash Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης μονής οπής με τα δύο

μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη λειτουργία με

διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

Σχ 7 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης μονής οπής 3133 Εναλλακτική λύση ndash Ανάρτηση με άγκιστρο Μοντάρισμα

Στερεώστε το παρεχόμενο με το βαρούλκο άγκιστρο ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Μπουλόνι

Πλευρά θήκης αλυσίδας 1 κλάδος

φορέας 2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή της ωτίδας με μονή οπή κατά 180deg το βαρούλκο μπορεί να μετατραπεί από μονού

σε διπλού κλάδου αλυσίδας και αντίστροφα στενή πλευρά μακριά πλευρά

11

Σχ 8 Ανάρτηση με άγκιστρο ανάρτησης 314 Αερισμός μειωτήρα στροφών

Μετά το μοντάρισμα τοποθετήστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο αστεροειδή ροδέλα κάτω από τη βίδα πλήρωσης λαδιού (επάνω πλευρά κελύφους) για αποφυγή υπερπίεσηςυποπίεσης στο κέλυφος του μειωτήρα (βλέπε Σχ 9β) Κατά την παράδοση η ροδέλα αυτή βρίσκεται δίπλα στη βίδα πλήρωσης λαδιού πάνω στο κέλυφος Η χρήση της αστεροειδούς ροδέλας δεν συνιστάται σε ανοικτό χώρο με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή με μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις 315 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας

Οι θήκες αλυσίδας με τα ακόλουθα μεγέθη κατασκευάζονται από πλαστικό (βλέπε Σχ 9α)

Μέγεθος αλυσίδας Μέγ χωρητικότητα Είδος θήκης αλυσίδας

4times12 12 m

412 58 75 52times15 8 m

72times21 5 m

4times12 16 m

416 510 78 52times15 10 m

72times21 8 m

Πίνακας 3 Πλαστικές θήκες αλυσίδας Θήκες αλυσίδας με χωρητικότητες μεγαλύτερες από εκείνες του πίνακα ή οι θήκες των μοντέλων STAR 09hellip και STAR 11hellip κατασκευάζονται από ειδικό ύφασμα (βλέπε Σχ 9β)

Πλαστική θήκη Υφασμάτινη θήκη αλυσίδας

Σχ 9α Σχ 9β Σχ 9 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας και βίδα πλήρωσης λαδιού

Πλευρά θήκης αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη

λειτουργία με διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

maximal Kette chain

430 Kette 4times12 max 30m

Βίδα πλήρωσης με αστεροειδή ροδέλα

maximal Kette chain 16 m 4 mm 10 m 5 mm 8 m 7 mm

στενή πλευρά μακριά πλευρά

1 κλάδος φορέας

2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή κατά 180deg της ανάρτησης με άγκιστρο το βαρούλκο μετατρέπεται από μονού σε διπλού κλάδου και αντιστρόφως

12

Το μοντάρισμα της πλαστικής ή της υφασμάτινης θήκης αλυσίδας γίνεται σύμφωνα με τα Σχ 9α και 9β αντιστοίχως με μια βίδα και ένα αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Σφίξτε το περικόχλιο μέχρι να καθήσει καλά η βίδα Το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο θα πρέπει να αλλαχτεί όταν κατά το επανειλημμένο μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας δεν μπορεί πια να ασφαλίσει τη βίδα Σημαντικό Ελέγξτε ότι η θήκη αλυσίδας είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μήκος αλυσίδας (βλέπε

τη σήμανση για το μέγεθος αλυσίδας και τη χωρητικότητα που φέρει η θήκη αλυσίδας)

Τοποθετήστε χαλαρά το άκρο της αλυσίδας με τον περιοριστή διαδρομής και το ελαστικό στοπ στη θήκη αλυσίδας

Μετά την εισαγωγή της αλυσίδας ελέγξτε το ύψος πλήρωσης της θήκης αλυσίδας με βάση το ειδικό σημάδι στην πλευρά της θήκης Απαγορεύεται η υπέρβαση της μέγιστης πλήρωσης

3151 Υπερμεγέθης θήκη αλυσίδας

Εφόσον το βάρος της γεμάτης θήκης αλυσίδας είναι άνω των 25 kg πρέπει να ανακουφίζεται με έναν ειδικό ιμάντα Το τέντωμα με την καστάνια και η ευθυγράμμιση του ιμάντα πρέπει να γίνεται με αλυσίδα βάρους 10 kg περίπου μέσα στη θήκη Επειδή οι συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων σε περίπτωση σταθερής εγκατάστασης του βαρούλκου ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει επί τόπου το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα (βλέπε Σχ 10) Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας τοποθετηθεί σε φορείο το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα πρέπει να διαμορφωθεί με ένα επιπρόσθετο συνοδό φορείο (έξτρα παρελκόμενο ndash βλέπε Σχ 11) Μετά την τοποθέτηση πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε για το τέντωμα του ιμάντα και να το ελέγχετε και ενδεχομένως να το διορθώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα Ο ιμάντας να προστατεύεται στο σημείο πρόσδεσης με το παρεχόμενο με το βαρούλκο προστατευτικό ακμών (βλέπε Σχ 10 και Σχ 11)

Σημείο πρόσδεσης

Προστατευτικό ακμών Ιμάντας Καστάνια

Σχ 10 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας (με επιτόπια διαμόρφωση σημείου πρόσδεσης)

Σχ 11 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας και συνοδό φορείο (κατάλληλο υπό προϋποθέσεις για καμπύλες διαδρομές)

Το άκρο του ιμάντα περνιέται στην καστάνια και τεντώνεται όπως εικονίζεται στο Σχ 12

Ελεύθερο άκρο του ιμάντα

Ιμάντας με την καστάνια

Σχ 12 Πέρασμα στην καστάνια και τέντωμα του ιμάντα

Προσοχή

Ακατάλληλο για φορεία με μονό μπουλόνι

13

316 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με μονό κλάδο

1 Περάστε το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) μέσα στη σταυροειδή οπή του οδηγού αλυσίδας του Σχ 13-Α μέχρι

να βγει από την άλλη πλευρά το γαντζάκι 2 Αρχίζοντας από έναν πλαγιαστό κρίκο (Σχ 13-Α) τραβήξτε με το γαντζάκι την αλυσίδα μέσα στην υποδοχή του

αλυσοτροχού 3 Πατώντας επανειλημμένα το χειριστήριο αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα (Σχ 13-Β) 4 Τοποθετήστε το ελαστικό στοπ στο άκρο της αλυσίδας και μοντάρετε το άγκιστρο (Σχ 13-Γ) 5 Χαμηλώστε το άγκιστρο μέχρι να μείνουν 50 cm στον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας 6 Τοποθετήστε στο άκρο του ελεύθερου κλάδου το παρεχόμενο με το βαρούλκο ελαστικό στοπ για τον περιοριστή

διαδρομής 7 Στερεώστε τον περιοριστή διαδρομής στον τρίτο κρίκο από το άκρο της αλυσίδας (Σχ 13-Δ) 8 Μοντάρετε τη θήκη αλυσίδας σύμφωνα με παρ 315 9 Αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα στη θήκη γρασάροντάς την σε όλο το μήκος της Προκειμένου η αλυσίδα να ξετυλιχτεί ομοιόμορφα μέσα στη θήκη αλυσίδας αφήστε τον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας να εισέλθει από μόνος του στη θήκη μέσω της λειτουργίας ανύψωσης και μην την τοποθετήσετε μέσα εκ των υστέρων με το χέρι οπότε μπορείτε να αποφύγετε τις συστροφές Περιοριστής διαδρομής

Ο περιοριστής διαδρομής χρησιμεύει για τον περιορισμό της κάτω θέσης του αγκίστρου εμποδίζοντας την πλήρη έξοδο του ελεύθερου άκρου της αλυσίδας από το βαρούλκο Ο περιοριστής προορίζεται για έκτακτη ανάγκη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται τακτικά Σε περίπτωση που ο περιοριστής διαδρομής συνοδεύεται από ένα ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα τότε αυτή πρέπει να είναι προς την πλευρά του κελύφους του βαρούλκου

Σχ 13-Α Σχ 13-Β Σχ 13-Γ

Σχ 13-Δ Σχ 13-Ε Σχ 13 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου ndash μοντέλο με μονό κλάδο 317 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με διπλό κλάδο

Υποδείξεις μονταρίσματος

1 Αφήστε την αλυσίδα φορτίου να περάσει πρώτα στο κέλυφος του βαρούλκου ανάλογα με το μοντέλο όπως περιγράφεται στις παρ 316 και 317

2 Περάστε την αλυσίδα από τον τρόχιλο αγκίστρου με το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) (Σχ 14-A) Προσοχή Η αλυσίδα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχει συστροφές ανάμεσα στο κέλυφος του

βαρούλκου και τον τρόχιλο του αγκίστρου Αν το μοντάρισμα δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα Σχ 14-Β και Σχ 14-Γ αφαιρέστε έναν κρίκο από την αλυσίδα Επίσης ο τρόχιλος δεν πρέπει να στριφογυρίζει ανάμεσα στους δύο κλάδους αλυσίδας

3 Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό αλυσίδας (βλέπε Σχ 15 αρ 1) κατεβάστε τον οδηγό από την αλυσίδα (Σχ 14-Γ) και τραβήξτε προς τα πίσω την περόνη U

14

4 Περάστε το άκρο της αλυσίδας που τραβήξατε έξω από τον τρόχιλο της αλυσίδας μέσα στη σταυροειδή οπή σύμφωνα με το Σχ 32 ή το Σχ 14-Γ μέχρι ο πρώτος κρίκος να τερματίσει μέσα στο κέλυφος Στη θέση αυτή κρατήστε την αλυσίδα με το ένα χέρι Με το άλλο χέρι σπρώξτε την περόνη U οριζόντια στις δύο οπές που βρίσκονται μέσα στο κέλυφος κάτω από τον αλυσοτροχό (Σχ 14-Δ και Σχ 32) Αφού η περόνη περαστεί ανάμεσα στους τελευταίους δύο κρίκους ελέγξτε με ένα δυνατό τράβηγμα αν το άκρο της αλυσίδας κάθεται καλά

5 Στερεώστε ξανά τον οδηγό αλυσίδας στο κέλυφος (Σχ 14-Ε) Λάβετε υπόψη την παρ 318 6 Βεβαιωθείτε ξανά ότι δεν έχει συστροφές η αλυσίδα 7 Γρασάρετε καλά την αλυσίδα σε όλο το μήκος της

Σχ 14-Α Σχ 14-Β Σχ 14-Γ

Σχ 14-Δ Σχ 14-Ε Σχ 14-Ζ Σχ 14 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου σε βαρούλκο διπλού κλάδου 318 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου και του συγκρατητήρα αλυσίδας

Με την αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν ο οδηγός αλυσίδας και ο συγκρατητήρας

1 Αφήστε να εξέλθει η φθαρμένη αλυσίδα 2 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης (1) 3 Βγάλτε από το κέλυφος τον οδηγό αλυσίδας (2) 4 Σπρώξτε έξω με ένα κατσαβίδι τον συγκρατητήρα

(3) 5 Τοποθετήστε τον νέο συγκρατητήρα και σπρώξτε

τον μέσα πάνω από τον αλυσοτροχό περιστρέφοντάς τον

6 Επανατοποθετήστε και στερεώστε με βίδες τον οδηγό αλυσίδας

7 Περάστε τη νέα αλυσίδα ακολουθώντας τις παραπάνω περιγραφές για τα μοντέλα με μονό ή διπλό κλάδο αλυσίδας

Προσοχή Κατά την τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του οδηγού αλυσίδας οι βίδες συγκράτησης πρέπει να βιδωθούν με ασφαλιστικό σπειρωμάτων για αλυσίδες μεγέθους 9times27 και 113times31 Πριν από την εφαρμογή του ασφαλιστικού όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν από λάδια και γράσα Βλέπε παρ 114 για τα συνιστώμενα ασφαλιστικά

Σχ 15 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου του οδηγού αλυσίδας και του συγκρατητήρα

3 2 1

σταυροειδής οπή

15

32 Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διενεργήστε τους ελέγχους της παρ 19 του EN 60204-32 Για λεπτομέρειες του συστήματος ελέγχου συμβουλευθείτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας Η ηλεκτρική εγκατάσταση του βαρούλκου πληροί τον κανονισμό EN 60204 Μέρος 32 όπως ισχύει

321 Παροχή ρεύματος

Ο γενικός διακόπτης της παροχής δικτύου πρέπει να εξασφαλίζει διακοπή σε όλους τους πόλους κατά DIN EN 60204-32 παρ 53 Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο Πριν από την έναρξη των εργασιών επισκευής η εγκατάσταση να τεθεί εκτός τάσεως Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 400 V (3-φασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02 και 03

10 A STAR 05 και 07

STAR 09

16 A STAR 09157 και 09158

STAR 11

Πίνακας 4 Ασφάλεια για 400 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 L2 L3 και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο 3+ΡΕ (ελάχιστη διατομή 15 mmsup2)

Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους L1 και L2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας Οι ακροδέκτες σύνδεσης του καλωδίου του συστήματος ελέγχου και του ηλεκτρικού φορείου βρίσκονται επίσης κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για την εύρυθμη λειτουργία για τη σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζεται δεξιόστροφο πεδίο και τυχόν απόκλιση πρέπει να διορθωθεί Σε περίπτωση σωστής σύνδεσης με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το βαρούλκο εκτελεί κίνηση ανύψωσης Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 230 V (μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02001

10 A STAR 05001 05002

16 A STAR 07001 07002

Πίνακας 5 Ασφάλεια για 230 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 Ν και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται τριπολικό καλώδιο με ελάχιστη διατομή 25 mmsup2 Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους Ζ1 και Ζ2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας

16

3211 Απευθείας έλεγχος

Πλευρά φρένου Φρένο Βοηθητικό ρελέ φρένου ή προστατευτικό ρελέ

Ο έλεγχος του κινητήρα γίνεται απευθείας από το χειριστήριο Στυπιοθλίπτης ndash ηλεκτρικό φορείο Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο παροχής δικτύου Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο χειριστηρίου

Σχ 16 Απευθείας έλεγχος 3212 Έλεγχος χαμηλής τάσης (με προστατευτικά ρελέ)

Αυτό το σύστημα ελέγχου είναι προαιρετικό

Τα ρελέ ελέγχου είναι εύκολα προσβάσιμα κάτω από το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου δίπλα στον κινητήρα ανύψωσης Στην ίδια κονσόλα βρίσκονται και οι ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης ndash βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας Πλευρά φρένου Πλευρά κινητήρα

Σχ 17 Έλεγχος χαμηλής τάσης Ο έλεγχος εκτελείται μέσω του κυκλώματος ελέγχου το οποίο τροφοδοτείται με τάση 24 V από ένα μετασχηματιστή ελέγχου Άλλες τάσεις μπορούν να παραγγελθούν προαιρετικά

Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο ρελέ λειτουργίας βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (ακροδεκτών) και το πλήκτρο του στοπ βρίσκεται στο χειριστήριο 322 Ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης

Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη τα βαρούλκα με έλεγχο χαμηλής τάσης μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες επάνω και κάτω θέσης φορτίου

Δύο έμβολα που προεξέχουν από το κέλυφος του οδηγού αλυσίδας επενεργούν στους ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες μέσα στο κέλυφος του συστήματος ελέγχου όταν τερματίσει το άγκιστρο φορτίου ή ο περιοριστής διαδρομής αντιστοίχως

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία φροντίστε να διασταυρώσετε τα σύμβολα που φέρουν οι διακόπτες με τη φορά κίνησης του αγκίστρου (βλέπε παρ 321) και ελέγξτε ότι ο αντίστοιχος τερματικός διακόπτης μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια την ανύψωση ή την καταβίβαση

Ανορθωτής Κλεμμοσειρά

Στοπ ανάγκης ndash K1 Ανύψωσηκαταβίβαση - K2K3 Μεταγωγή - K4

Κλεμμοσειρά 1 ndash Ηλεκτρικό φορείο 2 ndash Παροχή δικτύου 3 ndash Καλωδίου χειριστηρίου

ndash

Ανορθωτής

Κλεμμοσειρά

Τερματοδιακόπτης ανύψωσηςκαταβίβασης

Μετασχτής ελέγχου Ασφάλειες ακριβείας ndash πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 125 A

ndash

1

2

3

Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

Hajtoacuteműoldali fedeacutel

Κάλυμμα συστος ελέγχου

17

Τερματοδιακόπτης επάνω θέσης Τερματοδιακόπτης κάτω θέσης

Σχ 18 Προαιρετικοί ηλεκτρικοί τερματικοί διακόπτες για έλεγχο 24 V 323 Τάσεις λειτουργίας

Το standard μοντέλο του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας προβλέπεται για τάση λειτουργίας 400 V 3 φάσεις 50 Hz Γίνονται δεκτές παραγγελίες για βαρούλκα με διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες Στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο θα βρείτε στην πινακίδα τύπου Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας από 380 έως 415 Volt (3 φάσεις) Άλλα χαρακτηριστικά κατόπιν ζητήσεως 4 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας με φορείο

Όλα τα φορεία είναι κατάλληλα για

δοκούς ΙΡΝ μικρού πλάτους κατά DIN 1025 και Euronorm 24-62

δοκούς ΙΡΝ μεσαίου πλάτους κατά DIN 1025

δοκούς ΙΡΝ μεγάλου πλάτους κατά DIN 1025

Στα τέρματα της διαδρομής του φορείου στο ύψος του κέντρου των τροχών κύλισης να τοποθετηθούν ελαστικοί προσκρουστήρες για τον περιορισμό της διαδρομής Προαιρετικά το βαρούλκο μπορεί να παραγγελθεί με ηλεκτρικό τερματικό διακόπτη Τα στοιχεία ενεργοποίησης στη δοκό πρέπει να εξασφαλιστούν από τον πελάτη

Ανυψωτική ικανότητα φορείου (kg)

Ακτίνα καμπύλης (m)

Ακτίνα καμπύλης

Σε καμπύλες διαδρομές το ηλεκτρικό φορείο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κινητήρας του φορείου να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της καμπύλης

μέχρι 1000 1

μέχρι 3200 15

μέχρι 6300 2

Πίνακας 6 Ακτίνα καμπύλης

2 3 4 2 3 4 1 5

Standard χειροκίνητο φορείο Ηλεκτρικό φορείο Φορείο με έλεγχο χαμηλής τάσης

1 Κινητήρας φορείου 2 Μπουλόνι ανάρτησης 3 Ροδέλες απόστασης 4 Ωτίδα ανάρτησης 5 Έλεγχος χαμηλής τάσης

(προαιρετικά)

2 4 3 Χειροκίνητο φορείο με 1 μπουλόνι (προαιρετικά)

Σχ 19 Φορείο

18

41 Μηχανικό μοντάρισμα

411 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο

Μοντάρετε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με δύο μπουλόνια στο βαρούλκο σύμφωνα με 3131 Για ηλεκτρικά φορεία ακολουθήστε τις εξής υποδείξεις

Μοντέλο με άμεσο έλεγχο Μοντέλο με έλεγχο χαμηλής τάσης (24 V)

Σχ 20 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο 412 Μοντάρισμα του φορείου με δύο μπουλόνια

Όταν μοντάρετε τα δύο μπουλόνια ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το πλάτος του φορείου Η ωτίδα ανάρτησης εδράζεται ανάμεσα

στους σωλήνες απόστασης στα μπουλόνια ανάρτησης Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο

Εξαγωνικό περικόχλιο Ροπή σύσφιγξης

M16times15 75 Nm

M22times15 150 Nm

M36times15 560 Nm

Πίνακας 7 Ροπές σύσφιγξης

Σχ 21 Τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο

Μετά το μοντάρισμα πρέπει να υπάρξει ένας τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο κατά τη φορά των βελών του Σχ 21

Προσοχή Η ωτίδα ανάρτησης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο του βαρούλκου και του εφαρμοζόμενου φορείου (πλάτος πέλματος) Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσθήκης φορείου σε ένα βαρούλκο η ωτίδα ανάρτησης πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τον Πίνακα 8 ή Πίνακα 9

Καλώδιο κινητήρα

Καλώδιο δικτύου

Καλώδιο ελέγχου 24 V του φορείου

Κινητήρας φορείου

19

413 Μοντάρισμα του φορείου με ένα μπουλόνι

Όταν μοντάρετε το μπουλόνι ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το

πλάτος του φορείου Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο Δώστε προσοχή να μη μαγκώσουν οι σωλήνες απόστασης Οι αντίστοιχες ροπές σύσφιξης αναγράφονται στον Πίνακα 7 42 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

Στα φορεία που κινδυνεύουν να ανατραπούν λόγω μικρού πλάτους πέλματος και χρήσης κινητήρα με μειωτήρα πρέπει να τοποθετηθεί μεταγενέστερα ένα εξάρτημα αντίβαρου

Σχ 22 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

43 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των φορείων

Απευθείας έλεγχος

Μαζί με το ηλεκτρικό φορείο παρέχεται ένα καλώδιο 05 m περίπου με σήμανση και ρακόρ για την ηλεκτρική σύνδεση με το βαρούλκο Η κλεμμοσειρά βρίσκεται στο κέλυφος του βαρούλκου Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Στο χειριστήριο βρίσκονται τα πλήκτρα που ελέγχουν τις κινήσεις του φορείου Με μισοπατημένα τα πλήκτρα ελέγχου των φορείων δύο ταχυτήτων ενεργοποιείται η αργή ταχύτητα πορείας ενώ με πατημένα πλήρως τα πλήκτρα ενεργοποιείται η γρήγορη ταχύτητα πορείας Έλεγχος χαμηλής τάσης 24 V (προαιρετικά)

Τα προστατευτικά ρελέ του κινητήρα του φορείου βρίσκονται σε ένα ειδικό κουτί Το κουτί αυτό πρέπει να μονταριστεί στο πλευρικό έλασμα που δεν φέρει κινητήρα με δύο (2) εξαγωνικές βίδες M8times10 DIN 933 Τα δύο καλώδια που εξέρχονται από το κέλυφος ελέγχου πρέπει να συνδεθούν σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας στην κλεμμοσειρά του βαρούλκου και στο κουτί συνδεσμολογίας του κινητήρα του φορείου Μετά τη σύνδεση ελέγξτε όλες της λειτουργίες του βαρούλκου και του φορείου

Σχ 23 Βαρούλκο με ηλεκτρικό φορείο

44 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

02050 02052 02151

02152 02153 03050

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

05052 05152 05155

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 03051 03052 03053

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 05053 07051 07153

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 2000 EFN 2000 16 ή 25 ή 5+20

2000

66-135 2000 N 07053 07054 07055

07057 07155

HFS1 2000 EFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 2000 S2

20

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 2000 EFN 2000 8 ή 12 ή 5+20

2000

82-155 2000 N 09052 09054

09151 09152

HFS1 2000 EFS1 2000 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2000 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 2500 N

07056 HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2500 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2500 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 3200 N

09055 09156 09157 09158

HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 3200 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 3200 S2

HFN 5000 EFN 5000 4+16

5000

90-155 5000 N S1

11052 11150 11152

HFS1 5000 EFS1 5000 4+16 160-226

HFS2 5000 EFS2 5000 4+16 240-310 5000 S2

HFN 6300 EFN 6300 4+16

6300

90-155 6300 N S1

11054 11154 HFS1 6300 EFS1 6300 4+16 160-226

HFS2 6300 EFS2 6300 4+16 240-310 6300 S2

Πίνακας 8 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης για τα βαρούλκα Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με δύο μπουλόνια ανάρτησης

HF N 500 EF S1 1000 16 EF S2 2000 5+20

HF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική ικανότητα Ταχύτητα πορείας EF ndash Ηλεκτρικό φορείο N S1 S2 [kg] για ηλεκτρικά φορεία [mmin] 45 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin] Ανυψωτική ικανότητα

[kg]

Πλάτος πέλματος [mm]

EHFN 1000 EEFN 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

1000

66-135

EHFS1 1000 EEFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 1000 EEFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 2000 EEFN 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

2000

66-135

EHFS1 2000 EEFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 2000 EEFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 3200 EEFN 3200 5+20 ή 75+30

3200

82-155

EHFS1 3200 EEFS1 3200 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 3200 EEFS2 3200 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 5000 EEFN 5000 4+16

5000

90-155

EHFS1 5000 EEFS1 5000 4+16 160-226

EHFS2 5000 EEFS2 5000 4+16 240-310

EHFN 6300 EEFN 6300 4+16

6300

90-155

EHFS1 6300 EEFS1 6300 4+16 160-226

EHFS2 6300 EEFS2 6300 4+16 240-310

Πίνακας 9 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης για τα βαρούλκα

21

Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με ένα μπουλόνι ανάρτησης EHF N 1000 EEF S1 1000 75+30 EHF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική Ταχύτητα πορείας με 1 μπουλόνι N S1 S2 ικανότητα για ηλεκτρικά φορεία [mmin] EEF ndash Ηλεκτρικό φορείο [kg] με 1 μπουλόνι 5 Έλεγχοι

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα υπόκεινται στους εξής κανονισμούς

UVV laquoΒαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξηςraquo BGV D8 (VBG 8)

UVV laquoΓερανοίraquo BGV D6 (VBG 9) 51 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D8 sect 23 (VBG 8 sect 23)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι συσκευές πρέπει να ελεγχθούν από έναν ειδικό 52 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D6 sect 25 (VBG 9 sect 25)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι γερανοί πρέπει να ελεγχθούν από έναν εξουσιοδοτημένο εμπειρογνώμονα Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας έχουν πιστοποίηση τύπου 53 Περιοδικοί έλεγχοι

Οι συσκευές γερανοί και φέρουσες κατασκευές πρέπει να ελέγχονται κάθε δύο χρόνια από έναν ειδικό Σε δύσκολες συνθήκες χρήσης πχ συχνή λειτουργία με πλήρες φορτίο γεμάτο σκόνη ή επιθετικό περιβάλλον συχνά ανοιγοκλεισίματα μεγάλες διάρκειες ενεργοποίησης τα διαστήματα ελέγχου πρέπει να συντομευτούν

Ως εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου γερανών θεωρούνται (στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας)

εκτός από τους εμπειρογνώμονες του TUumlV μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι εμπειρογνώμονες των Επαγγελ-ματικών Ενώσεων

Ειδικός είναι το τεχνικό στέλεχος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή ή το ειδικευμένο τεχνικό

προσωπικό 6 Υποδείξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

61 Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση

Το φορτίο μπορεί να μετακινηθεί μόνο αφού πρώτα κρεμαστεί κανονικά στο άγκιστρο και δεν βρίσκονται άτομα στην ακτίνα δράσης του βαρούλκου ή αφού ο χειριστής πάρει σήμα από τον κουμανταδόρο (BGV D8 sect 291 εδ 1 (VBG 8 sect 291 εδ 1))

Η αναγραφόμενη διάρκεια ενεργοποίησης των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας προβλέπεται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20degC έως +40degC Σε υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος η διάρκεια ενεργοποίησης πρέπει να μειώνεται αναλόγως

Ο βαθμός ηλεκτρικής προστασίας του standard μοντέλου των βαρούλκων είνα IP 55

Οι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές της θερμικής κλάσης F

Πριν από την ανύψωση το φορτίο να τοποθετηθεί όρθιο κάτω από το βαρούλκο

Οι φορές κίνησης σημειώνονται με σύμβολα στο χειριστήριο

Μην περνάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές ακμές

Το χειροκίνητο βαρούλκο να μετακινείται μόνο τραβώντας από το φορτίο τον φορέα του αγκίστρου ή τον τρόχιλο του αγκίστρου

Πριν από τη χρήση σε επιθετικά περιβάλλοντα συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Σχετικά με τη μετακίνηση τηγμένων μαζών ή άλλων επικίνδυνων υλικών συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Μη χαμηλώνετε τον τρόχιλο αγκίστρου διπλού κλάδου τόσο πολύ που να λασκάρει η αλυσίδα

Επισκευές πρέπει να γίνονται από ειδικό τεχνικό με κατεβασμένο και ασφαλισμένο τον γενικό διακόπτη και με το βαρούλκο χωρίς φορτίο

Μετά την ενεργοποίηση του στοπ έκτακτης ανάγκης η αιτία που προκάλεσε τη χρήση του πρέπει να αρθεί από ειδικό τεχνικό Τότε μόνο μπορεί να απασφαλιστεί το στοπ ανάγκης

Πλαγιαστά φορτία πρέπει πάντα να ανυψώνονται με τη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα Πριν από την ανύψωση να τεντωθούν τα χαλαρά μέσα ανύψωσης

Στους γερανούς που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο για το βαρουλκοφορείο πρέπει να προβλεφθεί στέγαστρο όταν είναι εκτός χρήσης

Η αναγραφόμενη ανυψωτική ικανότητα του φορείου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στο μέσο παραλαβής φορτίου (άγκιστρο) του βαρούλκου

Ο δεύτερος (σταθερός) κλάδος αλυσίδας πρέπει να στερεωθεί μέσα στο κέλυφος του βαρούλκου μόνο με την περόνη που παρέχεται από τον κατασκευαστή

22

62 Απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

Γρήγορα πατήματα των πλήκτρων χειρισμού

Τακτική χρήση του συμπλέκτη ολίσθησης (περιορισμός διαδρομής έκτακτης ανάγκης)

Μεταφορά προσώπων

Παραμονή προσώπων κάτω από το φορτίο

Θέση σε πρώτη λειτουργία πριν ελεγχθεί τα βαρούλκο από έναν ειδικό ή εμπειρογνώμονα

Μετακίνηση φορτίων μεγαλύτερων από το ονομαστικό φορτίο

Λοξό τράβηγμα ή έλξη των φορτίων

Απότομη απόσπαση φορτίων

Αφαίρεση καλύμματος δοχείων υπό κενό

Μετακίνηση του βαρουλκοφορείου με τράβηγμα του χειριστηρίου ή του καλωδίου ελέγχου έστω και αν είναι χωρίς φορτίο

Επισκευή χωρίς τεχνικές γνώσεις

Χρήση με φορέα ή τρόχιλο αγκίστρου και περιοριστή διαδρομής με φθαρμένα ή χωρίς καθόλου ελαστικά στοπ

Χρήση της αλυσίδας ανύψωσης για πρόσδεση φορτίου ή ως αρτάνη

Λειτουργία με στριμμένη την αλυσίδα πχ λόγω αντιστροφής του τροχίλου του αγκίστρου ή μονταρίσματος του σταθερού κλάδου με στριμμένη την αλυσίδα

Χρήση με μακρύτερη αλυσίδα από ότι αναγράφεται στη θήκη αλυσίδας (βλέπε παρ 315)

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας ενεργοποίησης

Χρήση μετά την υπέρβαση του χρονικού ορίου του περιοδικού ελέγχου

Χρήση μετά τη λήξη της προθεσμίας τεχνικού ελέγχου ή της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Στερέωση του σταθερού κλάδου αλυσίδας με εξάρτημα διαφορετικό από την περόνη του κατασκευαστή

Κατά τη λειτουργία του βαρούλκου σε απόσταση προσιτή με το χέρι δηλ με ύψος δοκού πορείας του φορείου μικρότερο από 25 m δεν επιτρέπεται να απλώσετε το χέρι στην περιοχή διαδρομής Επίσης δεν πρέπει να αγγίξετε τις αλυσίδες την ώρα που λειτουργεί το βαρούλκο

7 Συντήρηση

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικούς

Ο πίνακας συντήρησης (Πίνακας 10) περιλαμβάνει τα μέρη και τις λειτουργίες που πρέπει να ελεγχούν καθώς και τις εργασίες συντήρησης Τα διαπιστωθέντα ελαττώματα να κοινοποιηθούν αμέσως εγγράφως στον χρήστη ο οποίος θα φροντίσει να αποκατασταθούν από έναν ειδικό τεχνικό

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται με το βαρούλκο χωρίς φορτίο και εκτός τάσεως με τη βοήθεια του γενικού διακόπτη

Σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας πχ πολλαπλές βάρδιες συχνά ανοιγοκλεισίματα επιβαρυμένο περιβάλλον τα διαστήματα συντήρησης πρέπει να συντομευτούν

Έλεγχος για φθορές

Ελέγξτε τα άγκιστρα ανάρτησης και φορτίου για τυχόν παραμορφώσεις (μέτρηση ανοίγματος αγκίστρου) διαβρώσεις ρωγμές και για τη γενική τους κατάσταση

Να αντικατασταθεί ο αλυσοτροχός του τροχίλου του αγκίστρου όταν το βάθος φθοράς στην επιφάνεια κύλισης φτάσει το 1 mm περίπου

Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ελαστικά στοπ

71 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

Λάβετε υπόψη την παρ 12

Τα παρακάτω χρονικά διαστήματα είναι ενδεικτικά και πρέπει να συνομευτούν ανάλογα εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών λειτουργίας (πολλαπλές βάρδιες συνεχής λειτουργία με το ονομαστικό φορτίο σκόνη και έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση) της κατάστασης συντήρησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Οπτικός έλεγχος γενικής κατάστασης

Έλεγχος λειτουργίας Φρένο

Περιορισμός κίνησης επάνωκάτω

Έλεγχος φρένου διάκενου αέρος κατά παρ 72 κεξ

Συντήρηση και ρύθμιση συμπλέκτη ολίσθησης

Φθορά αλυσίδας φορτίου κατά παρ 74

Γρασάρισμα αλυσίδας φορτίου

Φθορά ελαστικών στοπ (οπτικός έλεγχος)

23

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Γρασάρισμα τροχίλου ή φορέα αγκίστρου κατά παρ 112 έλεγχος ασφάλειας του περικοχλίου αγκίστρου και του ανοίγματος αγκίστρου

Έλεγχος μανδάλου ασφαλείας

Γενικοί έλεγχοι Κοχλιοσυνδέσεις

Συγκρατητήρας οδηγός αλυσίδας αλυσίδα χωρίς συστροφές

Στοιχεία ασφαλείας

Κατάσταση και στερέωση θήκης αλυσίδας με έμφαση στη φθορά του υφάσματος

Καλώδιο ελέγχου καλώδιο δικτύου και χειριστήριο

Φορεία τροχοί κύλισης

Πίνακας 10 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης Η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας έγινε σύμφωνα με το πρότυπο FEM 9511 Σε περίπτωση τήρησης των εκεί οριζόμενων συνθηκών λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων διαστημάτων συντήρησης η γενική επισκευή του βαρούλκου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερον μετά από 10 χρόνια

72 Περιγραφή του φρένου ελατηρίου

Αυτοκόλλητο Πινακίδα τύπου Μαγνήτης

Χιτώνιο απόστασης Φλάντζα Ελατήριο Μουαγιέ Πλάκα βάσης Βίδες άλλεν DIN 912

Διάκενο SL αέρος Δρομέας με υλικό τριβής

Σχ 24 Δομή του φρένου ελατηρίου 721 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου

1 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας στην εγκοπή του άξονα 2 Περάστε το μουαγιέ στον άξονα 3 Περάστε το φρένο ελατηρίου στο μουαγιέ 4 Βιδώστε το φρένο ελατηρίου με τις βίδες συγκράτησης πάνω στο κάλυμμα του μειωτήρα 5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες (για τις ροπές βλέπε Πίνακα 11

STAR LIFTKET

Τύπος φρένου

Βίδες DIN 912

Ροπή σύσφιγ-ξης [Nm]

Ανίσταση πηνίου R20 ονομ [Ω]

Διάκενο αέρος SLονομ [mm]

Διάκενο αέρος SL μέγ [mm]

STAR 02 STAR 03

BFK457-06 3timesM4 28 2101

02 05 STAR 05 STAR 07

BFK 457-08 3timesM4 55 1681

STAR 09 1)

BFK 457-10

3timesM4 95

1273 02 07

STAR 09 2)

STAR 11

BFK 457-12 1051 03 08

1) εκτός από STAR 09054 και 09057 2) ισχύει για τα μοντέλα STAR 09054 και 09057

Πίνακας 11 Στοιχεία των φρένων ελατηρίου

Για παραγγελία εξαρτημάτων να δοθεί η πλήρης ένδειξη τύπου του μοντέλου STAR LIFTKET

24

Μοντάρισμα του φρένου στο κάλυμμα του μειωτήρα Σφίξιμο του φρένου με ροπόκλειδο Σχ 25 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου Το ξεμοντάρισμα γίνεται με αντίστροφη σειρά

722 Ηλεκτρικός έλεγχος του φρένου ελατηρίου

Τρόπος λειτουργίας

Το φρένο ελατηρίου τροφοδοτείται από ένα κύκλωμα ανόρθωσης Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του ρεύματος ηρεμίας Με τη διακοπή της τάσης το φρένο επενεργεί αυτομάτως με αποτέλεσμα να συγκρατείται το φορτίο με ασφάλεια σε όποια θέση και αν βρίσκεται Για τη μείωση της διαδρομής πέδησης το φρένο λειτουργεί σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος Για τις συνδεσμολογίες των μοντέλων με συστήματα απευθείας και χαμηλής τάσης ελέγχου συμβουλευθείτε το συγκεκριμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας 723 Δυσλειτουργίες του φρένου ελατηρίου

Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών

Δυσλειτουργία Αιτία Αντιμετώπιση

Το φρένο δεν απελευθερώνεται το διάκενο αέρος δεν είναι μηδενικό

Το πηνίο έχει διακοπή βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος

Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου (βλέπε Πίνακα 11)

Εσφαλμένη ή ελαττωματική συνδεσμολογία

Να διασταυρωθεί με το διάγραμμα συνδεσμολογίας

Ελαττωματικός ή ακατάλληλος ανορθωτής

Διασταυρώστε τη γεφύρωση του ανορθωτή με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Μετρήστε σε λειτουργία τη συνεχή τάση ανάμεσα στους ακροδέκτες 5 και 6 Σε περίπτωση διαφοράς αντικαταστήστε τον ανορθωτή

Πολύ μεγάλο διάκενο Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου

Πίνακας 12 Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών Σε περίπτωση επανειλημμένης βλάβης του ανορθωτή αντικαταστήστε το φρένο έστω και αν οι μετρήσεις δεν δείχνουν βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος Η βλάβη ενδέχεται να παρουσιάζεται μόνο σε περίπτωση υπερθέρμανσης 724 Έλεγχος λειτουργίας του φρένου

Όταν φρενάρετε ένα φορτίο ίσο με το ονομαστικό φορτίο σε κίνηση καταβίβασης η διαδρομή πέδησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το μήκος δύο κρίκων αλυσίδας και το φρενάρισμα δεν πρέπει να είναι απότομο

Κάλυμμα μειωτήρα

Άξονας

Δακτύλιος ασφαλείας Ομφαλός

25

73 Συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας

Ο συμπλέκτης ολίσθησης βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα του βαρούλκου και τον άξονα πινιόν της μετάδοσης κίνησης και μεταδίδει τη ροπή κίνησης Παράλληλα περιορίζει τη μεταφερόμενη ισχύ ανάλογα με τη ροπή συμπλέκτη που ρυθμίστηκε αποτρέποντας την υπερφόρτωση του βαρούλκου STAR-LIFTKET και της κατασκευής του γερανού

Επίσης στην ανώτερη και κατώτερη θέση του φορτίου ο συμπλέκτης ολίσθησης λειτουργεί ως στοπ έκτακτης ανάγκης περιορίζοντας το ύψος ανύψωσης του φορτίου με αποτέλεσμα ο τρόχιλος ή ο φορέας του αγκίστρου ή ο περιοριστής διαδρομής να μην μπορούν να τερματίσουν στο κέλυφος του βαρούλκου υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Ιδιαίτερο πλεονέκτημα του πατενταρισμένου συμπλέκτη ολίσθησης για την ασφάλεια της συσκευής αποτελεί η τοποθέτησή του μπροστά από το φρένο λειτουργίας Σε περίπτωση έντονης φθοράς του συμπλέκτη δεν θα επέλθει μη ελεγχόμενη βύθιση του φορτίου καθώς το φρένο μπορεί να συγκρατήσει το φορτίο σε όποια θέση και αν βρίσκεται Ο συμπλέκτης ολίσθησης είναι ένας συμπλέκτης ξηρού τύπου με υλικό τριβής χωρίς αμίαντο Λόγω ευκολίας ρύθμισης της ροπής του συμπλέκτη από έξω και ανθεκτικού στη φθορά ειδικού υλικού τριβής δεν απαιτείται επαναρύθμιση του συμπλέκτη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 731 Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης

26 aacutebra Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης 732 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης

Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 1 Τοποθετήστε δοκιμαστικό φορτίο ίσο με το 11-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου στο άγκιστρο φορτίου ή μια

συσκευή ελέγχου συμπλέκτη ολίσθησης στην αλυσίδα φορτίου 2 Ενεργοποιήστε το βαρούλκο STAR LIFTKET με το χειριστήριο και ελέγξτε αν μπορεί να σηκώσει το δοκιμαστικό

φορτίο ή αν η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείχνει τιμή ίση με το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Το ύψος του συντελεστή 13 εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ταχύτητα ανύψωσης

3 Ακουμπήστε το δοκιμαστικό φορτίο στο έδαφος 4 Αυξομειώστε τη ροπή του συμπλέκτη μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το δοκιμαστικό βάρος ή η

συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την επιθυμητή τιμή 5 Ρύθμιση της ροπής του συμπλέκτη

α Ξεβιδώστε και βγάλτε το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (12) β Κρατήστε κόντρα στο παξιμάδι συγκράτησης (11) με ένα κλειδί ενώ περιστρέφετε τη ράβδο έλξης (8) γ Περιστρέφοντας με ένα άλλο κλειδί το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο ρύθμισης σφίξτε (δεξιόστροφα) ή

χαλαρώστε (αριστερόστροφα) το ελατήριο σπιράλ (10) μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το προβλεπόμενο δοκιμαστικό βάρος ή η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την προβλεπόμενη τιμή

ndash Κάντε μια δοκιμή με σύντομο πάτημα του χειριστηρίου και ενεργοποίηση του κινητήρα ανύψωσηςndash δ Ολοκλήρωση ελέγξτε την ρυθμισθείσα ροπή συμπλέκτη με ανύψωση του δοκιμαστικού φορτίου

1 2 3 6 4 7 5

12 11 8 9 10

1 Ακραξόνιο 2 Μουαγιέ συμπλέκτη 3 Κορώνα 4 Κινητήριος δίσκος με φερμουϊτ 5 Άξονας κινητήρα 6 Ένσφαιρο ρουλεμάν 7 Δίσκος συμπλέκτη 8 Ράβδος έλξης 9 Περικόχλιο ρύθμισης 10 Ελατήριο πίεσης με πλατώ 11 Περικόχλιο συγκράτησης 12 Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

26

Σχ 27 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης 733 Έλεγχος του ορίου ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης κατά τον περιοδικό έλεγχο

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D6 sect 26 και BGV D8 sect 23 κατά τον περιοδικό έλεγχο πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό τεχνικό το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης Ο έλεγχος αφορά την ικανότητα του βαρούλκου να σηκώσει το ονομαστικό φορτίο Το βαρούλκο δεν επιτρέπεται να σηκώνει φορτία μεγαλύτερα από το 16-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου

Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα δοκιμαστικά φορτία μεγαλύτερα από το ονομαστικό φορτίο το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης μπορεί να ελεγχθεί με μια συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη Η τιμή του ορίου ενεργοποίησης να είναι το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Μετά τον έλεγχο του ορίου ενεργοποίησης να επαναληφθεί και πάλι ο έλεγχος για την ικανότητα ανύψωσης του ονομαστικού φορτίου

Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα ρυθμίστε τον συμπλέκτη ολίσθησης σύμφωνα με την παρ 732 και επαναλάβετε τον έλεγχο σύμφωνα με την παρ 733 Η τιμή ρύθμισης να καταχωρηθεί σε πρωτόκολλο 74 Αλυσίδα φορτίου

Οι αλυσίδες των ανυψωτικών μηχανημάτων υπόκεινται σε ελέγχους Για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες του Κέντρου Πρόληψης Ατυχημάτων της Επαγγελματικής Ένωσης για τη χρήση αλυσίδων από κυλινδρικό χάλυβα σε ανυψωτικά μηχανήματα καθώς επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες επιθεώρησης και οι κανονισμοί ελέγχου κατά τις προδιαγραφές DIN 685 Μέρος 5 Νοέμβριος 1981 UVV BGV D8 (VBG 8 Απρίλιος 1997) UVV BGV D6 (VBG 9 Απρίλιος 2001) και EN 818-7 Σεπτεμβρίου 2002 741 Γρασάρισμα της αλυσίδας κατά την πρώτη και επόμενες χρήσεις

Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να γρασάρεται στις αρθρώσεις σε όλο το μήκος της χωρίς φορτίο πριν από την πρώτη χρήση και σε τακτικά διαστήματα με διεισδυτικό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων Ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και τις συνθήκες λειτουργίας οι αρθρώσεις πρέπει να γρασάρονται και πάλι αφού προηγηθεί καθαρισμός Σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη φθορά (άμμος σμύριδα) να χρησιμοποιείται ξηρό λιπαντικό (πχ βερνίκι ολίσθησης σκόνη γραφίτη)

742 Έλεγχος φθοράς της αλυσίδας

Η τακτική επιθεώρηση της αλυσίδας φορτίου αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση κατά DIN 685 Μέρος 5 και UVV BGV D8 sect 27 (VBG 8 sect 27) Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να ελέγχεται πριν από την πρώτη χρήση και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 200 ώρες λειτουργίας περίπου ή μετά από 10000 κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα

Οι κρίκοι της αλυσίδας πρέπει να ελέγχονται κυρίως στα σημεία επαφής για φθορά ρωγμές παραμορφώσεις και άλλες κακώσεις

Να αντικατασταθεί η αλυσίδα αν

στα σημεία επαφής το ονομαστικό πάχος έχει μειωθεί κατά 10

έχει επιμηκυνθεί ένας κρίκος κατά 5 ή η αλυσίδα σε ένα τμήμα 11 κρίκων κατά 2

οι κρίκοι έχουν γίνει δύσκαμπτοι Κατά την αντικατάσταση της αλυσίδας να ελέγχονται και αν χρειάζεται να αντικαθίστανται ο οδηγός και ο συγκρατητήρας της αλυσίδας Προσοχή Για την αντικατάσταση χρησιμοποιείτε γνήσια αλυσίδα του κατασκευαστή

Ο συμπλέκτης ολίσθησης έχει ρυθμιστεί με δοκιμαστικό φορτίο στο εργοστάσιο κατασκευής Μετά την αλλαγή του κινητήρα δεν απαιτείται επαναρύθμιση Αρκεί μια δοκιμαστική φόρτιση με το ονομαστικό φορτίο

Η αρχική απόσταση ανάμεσα στο άκρο της ράβδου έλξης και του πλατώ του συμπλέκτη αναγράφεται στο σώμα του φρένου (αυτοκόλλητο)

10 9 11

12

27

743 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση αλυσίδας

Μέτρηση αλυσίδας (mm) Απόκλιση 4times12 52times15 72times21 9times27 113times31

Μέτρηση 1 κρίκου μέγιστη τιμή t για 11 κρίκους

126

1346

158

1683

221

2356

284

3029

326

3478

Διάμετρος κρίκου αλυσίδας

2

ddd

21m

ελάχιστη διάμετρος dm=09d 36 47 65 81 102

Πίνακας 13 Μέτρηση της φθοράς της αλυσίδας Για την αντικατάσταση της αλυσίδας βλέπε παρ 316 κεξ 744 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση του αγκίστρου φορτίου

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 15405 Μέρος 1 τα άγκιστρα φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν όταν το άνοιγμά τους μεγαλώσει περισσότερο από 10 Οι επιτρεπόμενες τιμές αναφέρονται στο σχετικό πιστοποιητικό του αγκίστρου που περιλαμβάνεται στο βιβλίο ελέγχου 75 Συντήρηση του φορείου

Ο έλεγχος και η συντήρηση των χειροκίνητων και ηλεκτρικών φορείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιζα κριτήρια της παρ 71 Πίνακα 10

751 Δομή του φρένου φορείου

3 τρεις βίδες M3times8 DIN 912 σε διάμετρο βήματος 58 mm Άξονας κινητήρα

3 Δακτύλιος O 1 Κάλυμμα ανεμιστήρα 2 Βίδες συγκράτησης 6 Βίδα 4 Πλατώ 5 Έλασμα επικόλλησης

Σχ 28 Δομή φρένου φορείου τύπου BFK Σχ 29 Δομή φρένου φορείου τύπου EFB Το φρένο τύπου BFK δεν χρειάζεται συντήρηση Εάν το φερμουϊτ του φρένου έχει φθαρεί σε βαθμό που το

διάκενο αέρος φθάνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 08 mm πρέπει να γίνει επαναρύθμιση

1 Βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 2 Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (2) της φτερωτής 3 Βγάλτε τον δακτύλιο Ο (3) τοποθετήστε ένα φίλερ 025

mm ανάμεσα στο πλατώ (4) και το έλασμα επικόλλησης (5)

4 Σφίξτε τη βίδα (6) τόσο πολύ που να μπορέσετε να βγάλετε το φίλερ χωρίς δυσκολία

5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες συγκράτησης (2) Πρώτα σφίξτε τη βίδα απέναντι από τη σφήνα (ροπή σύσφιγ-ξης 455 Nm)

6 Σφίξτε ξανά τη βίδα (6) 7 Βγάλτε το φίλερ 8 Μοντάρετε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 9 Εκτελέστε δοκιμαστική πορεία για έλεγχο του φρένου

28

76 Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Ο κινητήρας ανύψωσης (1) είναι μια αυτόνομη κλειστή μονάδα Στο πίσω ακραξόνιο (15) του κινητήρα κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο ανεμιστήρας (3) για τη βεβιασμένη ψύξη του κινητήρα ενώ στο μπροστινό ακραξόνιο έχει στερεωθεί με σφήνα (6) και δακτύλιο ασφαλείας (7) το μουαγιέ (4) του συμπλέκτη με σιαγόνες εμπλοκής (5) Η φλάντζα (8) του κινητήρα φέρει σημείο κεντραρίσματος και τέσσερις οπές για στερέωση στο κέλυφος του μειωτήρα Τα καλώδια σύνδεσης (9) του κινητήρα βρίσκονται στη φλάντζα

Σχ 30 α και β Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 761 Ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

1 Ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες βγάλτε τραβώντας προς τα πίσω το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου (10) δίπλα

στον κινητήρα 2 Ξεβιδώνοντας τις βίδες (11) βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (2) από τον κινητήρα 3 Αποσυνδέστε σύμφωνα με το διάφραμμα συνδεσμολογίας τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα και τον ακροδέκτη

γείωσης ΡΕ Στα βαρούλκα με απευθείας έλεγχο τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα διέρχονται από το κέλυφος και συνδέονται

στον χώρο ακροδεκτών στην πλευρά του φρένου 4 Ξεβιδώστε με κλειδί άλλεν τις βίδες της φλάντζας κινητήρα (12) και βγάλτε τον κινητήρα από τον μειωτήρα

προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια του κινητήρα Δεν πρέπει να χαθεί το ελαστικό στεγάνωσης (13) των καλωδίων σύνδεσης (9) του κινητήρα που βρίσκεται σε εσοχή του κελύφους του μειωτήρα

762 Μοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Παρακάτω επεξηγείται η συναρμολόγηση ενός πλήρους κινητήρα ανύψωσης με ανεμιστήρα 1 Περάστε στο ακραξόνιο το μουαγιέ του συμπλέκτη (4) με τις σιαγόνες εμπλοκής (5) μέχρι να τερματίσει και

ακουμπήσει στο κολάρο του άξονα Δώστε προσοχή να εφαρμόσει σταθερά η σφήνα (6) στο ακραξόνιο (15) και στο μουαγιέ του συμπλέκτη (4)

2 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας του μουαγιέ του συμπλέκτη (7) στο ακραξόνιο 3 Αλείψτε ελαφρά με σταγανωτική πάστα (16) τη φλάντζα του κινητήρα (8)

1 Κινητήρας ανύψωσης 2 Κάλυμμα ανεμιστήρα 3 Ανεμιστήρας 4 Μουαγιέ συμπλέκτη 5 Σιαγόνες εμπλοκής 6 Σφήνα 7 Δακτύλιος ασφαλείας 8 Φλάντζα κινητήρα 9 Καλώδια σύνδεσης κινητήρα 10 Κάλυμμα συσττος ελέγχου 11 Βίδες 12 Βίδες φλάντζας κινητήρα 13 Ελαστικό στεγάνωσης 14 Κέλυφος μειωτήρα 15 Ακραξόνιο κινητήρα 16 Στεγανωτική πάστα 17 Κινητήριος δίσκος

συμπλέκτη με την κορώνα

15 9 6 7

10 11 2 3 1 12 8 13 16 17 14

4 5

29

4 Ακουμπήστε τον κινητήρα στο σημείο κεντραρίσματος του κελύφους (14) του μειωτήρα τοποθετώντας τα καλώδια εξόδου του κινητήρα πλευρικά στην εσοχή του κελύφους και στεγανώστε τα με το ελαστικό στεγάνωσης τα καλώδια δεν πρέπει να μαγκώσουν ή να υποστούν ζημιά Για να εμπλέξετε τις σιαγόνες εμπλοκής (5) του συμπλέκτη στις εσοχές του κινητήριου δίσκου (17) γυρίστε ήπια τον άξονα του κινητήρα με την φτερωτή μέχρι να εμπλακούν οι σιαγόνες

5 Βιδώστε τον κινητήρα στο κέλυφος του μειωτήρα με τις φλαντζόβιδες και τις ελατηριωτές ροδέλες 6 Συνδέστε τα καλώδια του κινητήρα και το καλώδιο ΡΕ στην κλεμμοσειρά όπως δείχνει το διάγραμμα

συνδεσμολογίας Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του κινητήρα δεν έχουν υποστεί ζημιά και βρίσκονται στην εσοχή του κελύφους κατάλληλα στεγανωμένα με το ελαστικό στεγάνωσης

Προσοχή

Μετά το μοντάρισμα των καλυμμάτων του συστήματος ελέγχου και του ανεμιστήρα ελέγξτε τη φορά περιστροφής του κινητήρα Αν με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το άγκιστρο φορτίου κινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τα καλώδια σύνδεσης L1 και L2 στους ακροδέκτες

8 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας (κατά FEM 9683)

Δεν πρέπει να υπερβείτε τον επιτρεπόμενο αριθμό ενερ-γοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης (ED) (βλέπε FEM 9 683) Η επιτρεπόμενη διάρκεια ενεργοποίησης αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του βαρούλκου

Ως διάρκεια ενεργοποίησης ορίζεται η σχέση μεταξύ

s σε m 1 κύκλος ανύψωσηςκαταβίβασης

Χρόνος λειτγίας Χρόνος στάσης Χρόνος λειτγίας Χρόνος λειτγίας Ανύψωση Καταβίβαση

t σε min

χρόνου λειτουργίας και χρόνου λειτουργίας+χρόνου στάσης

Τύπος ED

συνολικός χρόνος λειτουργίας x 100

συνολικός χρόνος λειτουργίας συνολικός χρόνος στάσης

Η διάρκεια ενεργοποίησης περιορίζεται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του κινητήρα ανύψωσης Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης την ταχύτητα ανύψωσης του βαρούλκου και τον αριθμό των κινήσεων ανύψωσης σε μια συγκεκριμένη διαδικασία μετακίνησης (εκφόρτωση φορτηγών τροφοδοσία μηχανημάτων) Στην πράξη είναι δύσκολο να τηρείται η διάρκεια ενεργοποίησης την ώρα της εργασίας Ιδού λοιπόν μερικές πρακτικές οδηγίες 81 Λειτουργία σύντομης διάρκειας

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν επιτρέπεται για την αργή ταχύτητα των βαρούλκων δύο ταχυτήτων Μετά τη λήξη της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκεια λειτουργίας πρέπει να παρεμβάλλονται διαστήματα και η χρήση του βαρούλκου πρέπει να συνεχίζεται στη διακοπτόμενη λειτουργία

Κλάση FEM 9511

Κλάση ISO 4301

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED )

Σύντομη λειτουργία κατά FEM 9683

(tB σε min)

1 Bm M 3 25 15

1 Am M 4 30 15

2 m M 5 40 30

3 m M 6 50 30

3 m M 6 60 60

Οι χρόνοι λειτουργίας tB των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας STAR LIFTKET είναι μεγαλύτεροι από τους προβλεπόμενους στο πρότυπο FEM 9683

Πίνακας 14 Επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας χωρίς στάση μετά την έναρξη εργασίας και με αρχική θερμοκρασία

κινητήρα 20degC περίπου 82 Διακοπτόμενη λειτουργία

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED ) Διάλειμμα (min)

15 5-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

20 4- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

25 3- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

30 25- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

40 15- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

50 1- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

60 066- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

Πίνακας 15 Απαιτούμενα διαλείμματα συναρτήσει της διάρκειας ενεργοποίησης

30

83 Παράδειγμα

Το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας STAR 03050 πρόκειται να σηκώσει φορτίο 250 kg σε ύψος 6 m Στοιχεία απόδοσης Ανυψωτική ικανότητα 250 kg

Ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin Διάρκεια ενεργοποίησης 60 Κλάση ανυψωτικό μηχάνημα 2m Κατά την έναρξη της διαδικασίας το βαρούλκο είναι ψυχρό με θερμοκρασία 20degC περίπου

Χρόνος λειτουργίας = 6 m ανύψωση + 6 m καταβίβαση

= 1 min ανά κύκλο ανύψωσηςκαταβίβασης ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin

Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς διάλειμμα (σύντομη λειτουργία = μέχρι 30 λεπτά κατά FEM 9683) μπορούν να εκτελεσθούν μέχρι 30 κύκλοι ανύψωσηςκαταβίβασης Μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας 30 λεπτών να παρεμβάλλεται διάλειμμα 40 δευτερολέπτων (066-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας) μετά από κάθε 1 λεπτό της λειτουργίας Το διάλειμμα αυτό είναι αναγκαίο κατά κανόνα και για την ανάρτηση ή αφαίρεση του φορτίου Σημαντικό Για μεγάλα ύψη ανύψωσης (άνω των 10 m) να παρεμβάλλονται διαστήματα ψύξης στη

διακοπτόμενη λειτουργία Η αργή ανύψωση να χρησιμοποιείται μόνο για προσεκτική απόθεση και ανύψωση φορτίων Είναι ακατάλληλη για διέλευση σε μεγαλύτερα ύψη

Προαιρετικό Για προστασία από υπερθέρμανση του κινητήρα η συσκευή μπορεί να εφοδιαστεί με επιτηρητή θερμοκρασίας (μόνο μαζί με έλεγχο χαμηλής τάσης)

9 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού φορείου (κατά FEM 9683)

Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας έχει εφοδιαστεί με ηλεκτρικό φορείο ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον επιτρεπόμενο αριθμό ενεργοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης του φορείου Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πολύ μεγάλες διαδρομές

Τύπος φορείου Διακοπτόμενη λειτουργία ED

Σύντομη λειτουργία (tB σε min)

ο αναγραφόμενος επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας αφορά γρήγορη πορεία

Φορεία μιας ταχύτητας 40 30

Φορεία δύο ταχυτήτων 4020 30

Πίνακας 16 Διάρκεια ενεργοποίησης φορείων 10 Ανακούφιση του καλωδίου χειριστηρίου

Το ανακουφιστικό καταπόνησης πρέπει να στερεωθεί έτσι ώστε να μην ασκούνται ελκτικές δυνάμεις στο καλώδιο του χειριστηρίου Δεν επιτρέπεται το τράβηγμα του βαρούλκου από το καλώδιο χειριστηρίου μέσω του ανακοφιστικού καταπόνησης Ανακουφιστικό καταπόνησης

Σχ 31 Στερέωση του ανακουφιστικού καταπόνησης

31

11 Λίπανση Βοηθητικά υλικά

111 Λίπανση του μειωτήρα

Ο μειωτήρας έχει πληρωθεί με λάδι κιβωτίου από τον κατασκευαστή Το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη γενική επισκευή Το παλιό λάδι να διατεθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους κανονισμούς Στους 40degC να χρησιμοποιείται λάδι ιξώδους 220 mmsup2s Οι ποσότητες πλήρωσης του λαδιού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Μοντέλο (βασικό) Ποσότητα [ml]

STAR 020 031 175

STAR 050 071 350

STAR 090 111 525

Πίνακας 17 Ποσότητες λαδιού Ως λάδι αντικατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πχ τα εξής λάδια

Εταιρεία Ονομασία λαδιού

Castrol Alpha Zn 200

ESSO EP 220

Mobil Mobil gear 630

Shell Omala 220

ELF Reductelf SP 220

BP XP 220 BP Energol GR

Πίνακας 18 Λάδια αντικατάστασης 112 Λίπανση του φορέα και του τροχίλου του αγκίστρου

Τα ρουλεμάν του αγκίστρου και του αλυσοτροχού πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 20000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 113 Λίπανση του φορείου

Ο άξονας πινιόν η οδόντωση των οδοντωτών τροχών κύλισης των ηλεκτρικών φορείων και τα ρουλεμάν των τροχών κύλισης πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 10000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 114 Βοηθητικά υλικά

Για την ασφάλιση των βιδών συγκράτησης του οδηγού αλυσίδας συνιστούμε τα εξής ασφαλιστικά σπειρωμάτων

Εταιρεία Ονομασία Χαρακτηριστικά

Weicon Weiconlock AN 302-42 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ36 ροπή απόσπασης από 14ndash18 Nm

Henkel Loctite 243 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ20 ροπή απόσπασης από 20 Nm

Πίνακας 19 Ασφαλιστικά σπειρωμάτων 12 Ενέργειες μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας το μηχάνημα ή τα επιμέρους τμήματά του πρέπει να υποβληθούν σε γενική επισκευή ή πρέπει να διατεθούν κατάλληλα Τότε τα λιπαντικά όπως λάδια και γράσα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους σχετικού νόμους περί αποβλήτων Τα μέταλλα ελαστικά και πλαστικά πρέπει να διαχωριστούν ανά είδος υλικού για να οδηγηθούν στην ανακύκλωση

32

Το προσωπικό που εκπαιδεύτηκε στο χρήση του βαρούλκου αυτού έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού και ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφή

Οι παρούσες Οδηγίες χειρισμού περιέχουν υποδείξεις μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας σε βιομηχανικό περιβάλλον από καταρτισμένο προσωπικό Πληροφορίες για άλλες ενδεχόμενες χρήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο παρόν φυλλάδιο Αν παρουσιαστούν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (πχ θόρυβοι κραδασμοί αυξημένη κατανάλωση ρεύματος ή επανειλημμένη τήξη των ασφαλειών) η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και ο χώρος κάτω από το φορτίο πρέπει να αποκλειστεί επειδή πιθανόν να παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς και ζημιές Ο χρήστης πρέπει να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης (προβλήματος) σε ειδικό τεχνικό

HOFFMANN Foumlrdertechnik Gm

HOFFMANN Foumlrdertechnik GmbH Wurzen Dresdener Straszlige 64-68 04808 Wurzen BR Deutschland

Telefon (0 34 25) 89 24 ndash 0 Telefax (0 34 25) 89 24 ndash 99 E-Mail salesliftketde Internet httpwwwliftketde

Ho 082010 griechisch

Page 6: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LIFTKET · σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα

6

2 Τεχνική επισκόπηση

21 Δυνατότητες συναρμολόγησης

Το εύκολο στη συναρμολόγηση σύστημα δομοστοιχείων επιτρέπει τη χωρίς προβλήματα μετατροπή του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας από μονού σε διπλού κλάδου αλυσίδας από σταθερής σε κινητής εγκατάστασης με χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο και τη ρύθμιση διαφορετικών υψών ανύψωσης και χειρισμού Μάπα ωμέγα Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής (ειδική) Ωτίδα ανάρτησης Σύστημα ανύψωσης Χειριστήριο με στοπ έκτακτης ανάγκης

Χειροκίνητο ή ηλεκτρικό φορείο Ανάρτηση με άγκιστρο Θήκη αλυσίδας Περιοριστής (τέρμα) διαδρομής αλυσίδας με ελαστικό στοπ Τρόχιλος αγκίστρου με ελαστικό στοπ Φορέας αγκίστρου με ελαστικό στοπ

Σχ 1 Δυνατότητες συναρμολόγησης 22 Επεξήγηση της ένδειξης τύπου

Παράδειγμα Μοντέλο 021 51 Τύπος 250 1 - 8 2 Μοντέλο 02 1 51 Αριθμός μοντέλου Χαρακτηριστικός αριθμός των ταχυτήτων ανάρτησης 0 ndash Σύστημα με μία ταχύτητα ανάρτησης 1 ndash Σύστημα με δύο ταχύτητες ανάρτησης Χαρακτηριστικός αριθμός του μεγέθους κελύφους 02 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 4 times12 mm 03 ndash μέγεθος κελύφους I με αλυσίδα 52times15 mm 05 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 52times15 mm 07 ndash μέγεθος κελύφους IΙ με αλυσίδα 72times21 mm 09 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 9 times27 mm 11 ndash μέγεθος κελύφους IΙΙ με αλυσίδα 113times31 mm Τύπος 250 1 - 8 2 Ταχύτητα αργής ανύψωσης σε mmin

Κύρια ταχύτητα ανύψωσης σε mmin Αριθμός κλάδων αλυσίδας

Ανυψωτική ικανότητα σε kg Σύμφωνα με την Οδηγία 200642ΕΚ για τα μηχανήματα τα τεχνικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το βαρούλκο

7

23 Όψη τομής

Αρ σχ Περιγραφή Αρ σχ Περιγραφή

1 Κάλυμμα συστήματος ελέγχου 10 Άξονας πινιόν 1 2 Σύστημα ελέγχου 11 Αλυσίδα φορτίου 3 Κάλυμμα ανεμιστήρα 12 Ωτίδα ανάρτησης 4 Ανεμιστήρας 13 Κινητήριος άξονας με τον αλυσοτροχό 5 Άξονας κινητήρα 14 Περίβλημα μειωτήρα στροφών 6 Στάτορας του κινητήρα 15 Κάλυμμα μειωτήρα στροφών 7 Δρομέας του κινητήρα 16 Κλεμμοσειρά για τη σύνδεση της παροχής

δικτύου του χειριστηρίου και του ηλεκτρικού φορείου

8 Μονάδα συμπλέκτη

9 Κέλυφος 17 Μονάδα φρένου 18 Τρόχιλος αγκίστρου Σχ 2 Όψη τομής

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18

8

24 Θεωρητικό σχήμα του περάσματος της αλυσίδας φορτίου

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες αλυσίδες του κατασκευαστή που πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας ζωής

Άξονας κίνησης της αλυσίδας με τον αλυσοτροχό Συγκρατητήρας Οδηγός αλυσίδας Θήκη αλυσίδας Περιοριστής διαδρομής (τέρμα) Φορέας αγκίστρου Περόνη συγκρά-τησης αλυσίδας Τρόχιλος αγκί- στρου

Σχ 3 31 Εκδοχή με μονό κλάδο αλυσίδας 32 Εκδοχή με διπλό κλάδο αλυσίδας 3 Συναρμολόγηση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D8 παρ 24 (VBG 8 παρ 24) η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό 31 Μηχανολογική συναρμολόγηση

311 Φορέας αγκίστρου

Ο φορέας αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με μονό κλάδο αλυσίδας

Ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα

Μπουζόνι

Πλαστικό κάλυμμα με αυτοκόλλητο ικανότητας ανύψωσης και μεγέθους αλυσίδας

Σήμανση 4 ή 5 Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ

2 βίδες άλλεν με αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ 2 βίδες άλλεν Κέλυφος

Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Φορέας για αλυσίδες 4times12 και 52times15

Φορέας για αλυσίδα 72times21 Φορέας για αλυσίδες 9times27 και 113times31

Σχ 4 Δομή των φορέων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση του αγκίστρου (φθορά μέγεθος ανοίγματος) και του ελαστικού στοπ Στους φορείς για αλυσίδες 4times12 και 52times15 mm να εξεταστεί και η κατάσταση του πλαστικού καλύμματος (βλέπε Σχ 4) Να εξεταστεί επίσης η κατάσταση του ωστικού ρουλεμάν του μανδάλου ασφαλείας και η ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου Εν ανάγκη να καθαριστεί και να γρασαριστεί το αξονικό ρουλεμάν

9

Για τη συναρμολόγηση των φορέων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 250 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 500 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 1250 M10times30 DIN 912 2 35

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 1600 M12times30 DIN 912 2 50

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 3200 M12times35 DIN 912 2 50

Πίνακας 1 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 312 Τρόχιλος αγκίστρου

Ο τρόχιλος αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με διπλό κλάδο αλυσίδας

Σχ 5 Δομή των τροχίλων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων όπως προβλέπεται στην παρ 311 Για τη συναρμολόγηση των τροχίλων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 500 M6x40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 1000 M6times40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 20002500 M8times50 DIN 912 21 2010

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 3200 M10times50 DIN 912 21 3520

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 6300 M12times60 DIN 912 3 35

Η βίδα στο ελαστικό στοπ έχει μειωμένη ροπή σύσφιγξης Η βίδα αυτή να κολληθεί μέσα στην οπή με ασφαλιστικό

σπειρωμάτων Πίνακας 2 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 313 Σταθερά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας

3131 Βασική λύση ndash Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια

στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Η οπή της ωτίδας που προορίζεται για τη στερέωση του συνοδού φορείου πρέπει να είναι από την πλευρά της θήκης αλυσίδας

Ελαστικός προσκρουστήρας 3 βίδες άλλεν Άγκιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Κέλυφος

Αξονικό ένσφαιρο

ρουλεμάν

Αλυσοτροχός

Ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου

Ασφάλιση με πείρο εγκοπής (ο πείρος ασφαλίζεται με 2 πονταρισιές έναντι λυσίματος) Ελατηριωτός πείρος κάθετα προς το στέλεχος του αγκίστρου (μόνο μοντέλα 110hellip 111hellip)

10

Ωτίδα ανάρτησης Οπή στερέωσης του συνοδού φορείου Μπουλόνι Πλευρά της θήκης αλυσίδας

Σχ 6 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης 3132 Εναλλακτική λύση ndash Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης μονής οπής με τα δύο

μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη λειτουργία με

διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

Σχ 7 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης μονής οπής 3133 Εναλλακτική λύση ndash Ανάρτηση με άγκιστρο Μοντάρισμα

Στερεώστε το παρεχόμενο με το βαρούλκο άγκιστρο ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Μπουλόνι

Πλευρά θήκης αλυσίδας 1 κλάδος

φορέας 2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή της ωτίδας με μονή οπή κατά 180deg το βαρούλκο μπορεί να μετατραπεί από μονού

σε διπλού κλάδου αλυσίδας και αντίστροφα στενή πλευρά μακριά πλευρά

11

Σχ 8 Ανάρτηση με άγκιστρο ανάρτησης 314 Αερισμός μειωτήρα στροφών

Μετά το μοντάρισμα τοποθετήστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο αστεροειδή ροδέλα κάτω από τη βίδα πλήρωσης λαδιού (επάνω πλευρά κελύφους) για αποφυγή υπερπίεσηςυποπίεσης στο κέλυφος του μειωτήρα (βλέπε Σχ 9β) Κατά την παράδοση η ροδέλα αυτή βρίσκεται δίπλα στη βίδα πλήρωσης λαδιού πάνω στο κέλυφος Η χρήση της αστεροειδούς ροδέλας δεν συνιστάται σε ανοικτό χώρο με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή με μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις 315 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας

Οι θήκες αλυσίδας με τα ακόλουθα μεγέθη κατασκευάζονται από πλαστικό (βλέπε Σχ 9α)

Μέγεθος αλυσίδας Μέγ χωρητικότητα Είδος θήκης αλυσίδας

4times12 12 m

412 58 75 52times15 8 m

72times21 5 m

4times12 16 m

416 510 78 52times15 10 m

72times21 8 m

Πίνακας 3 Πλαστικές θήκες αλυσίδας Θήκες αλυσίδας με χωρητικότητες μεγαλύτερες από εκείνες του πίνακα ή οι θήκες των μοντέλων STAR 09hellip και STAR 11hellip κατασκευάζονται από ειδικό ύφασμα (βλέπε Σχ 9β)

Πλαστική θήκη Υφασμάτινη θήκη αλυσίδας

Σχ 9α Σχ 9β Σχ 9 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας και βίδα πλήρωσης λαδιού

Πλευρά θήκης αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη

λειτουργία με διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

maximal Kette chain

430 Kette 4times12 max 30m

Βίδα πλήρωσης με αστεροειδή ροδέλα

maximal Kette chain 16 m 4 mm 10 m 5 mm 8 m 7 mm

στενή πλευρά μακριά πλευρά

1 κλάδος φορέας

2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή κατά 180deg της ανάρτησης με άγκιστρο το βαρούλκο μετατρέπεται από μονού σε διπλού κλάδου και αντιστρόφως

12

Το μοντάρισμα της πλαστικής ή της υφασμάτινης θήκης αλυσίδας γίνεται σύμφωνα με τα Σχ 9α και 9β αντιστοίχως με μια βίδα και ένα αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Σφίξτε το περικόχλιο μέχρι να καθήσει καλά η βίδα Το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο θα πρέπει να αλλαχτεί όταν κατά το επανειλημμένο μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας δεν μπορεί πια να ασφαλίσει τη βίδα Σημαντικό Ελέγξτε ότι η θήκη αλυσίδας είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μήκος αλυσίδας (βλέπε

τη σήμανση για το μέγεθος αλυσίδας και τη χωρητικότητα που φέρει η θήκη αλυσίδας)

Τοποθετήστε χαλαρά το άκρο της αλυσίδας με τον περιοριστή διαδρομής και το ελαστικό στοπ στη θήκη αλυσίδας

Μετά την εισαγωγή της αλυσίδας ελέγξτε το ύψος πλήρωσης της θήκης αλυσίδας με βάση το ειδικό σημάδι στην πλευρά της θήκης Απαγορεύεται η υπέρβαση της μέγιστης πλήρωσης

3151 Υπερμεγέθης θήκη αλυσίδας

Εφόσον το βάρος της γεμάτης θήκης αλυσίδας είναι άνω των 25 kg πρέπει να ανακουφίζεται με έναν ειδικό ιμάντα Το τέντωμα με την καστάνια και η ευθυγράμμιση του ιμάντα πρέπει να γίνεται με αλυσίδα βάρους 10 kg περίπου μέσα στη θήκη Επειδή οι συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων σε περίπτωση σταθερής εγκατάστασης του βαρούλκου ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει επί τόπου το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα (βλέπε Σχ 10) Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας τοποθετηθεί σε φορείο το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα πρέπει να διαμορφωθεί με ένα επιπρόσθετο συνοδό φορείο (έξτρα παρελκόμενο ndash βλέπε Σχ 11) Μετά την τοποθέτηση πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε για το τέντωμα του ιμάντα και να το ελέγχετε και ενδεχομένως να το διορθώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα Ο ιμάντας να προστατεύεται στο σημείο πρόσδεσης με το παρεχόμενο με το βαρούλκο προστατευτικό ακμών (βλέπε Σχ 10 και Σχ 11)

Σημείο πρόσδεσης

Προστατευτικό ακμών Ιμάντας Καστάνια

Σχ 10 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας (με επιτόπια διαμόρφωση σημείου πρόσδεσης)

Σχ 11 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας και συνοδό φορείο (κατάλληλο υπό προϋποθέσεις για καμπύλες διαδρομές)

Το άκρο του ιμάντα περνιέται στην καστάνια και τεντώνεται όπως εικονίζεται στο Σχ 12

Ελεύθερο άκρο του ιμάντα

Ιμάντας με την καστάνια

Σχ 12 Πέρασμα στην καστάνια και τέντωμα του ιμάντα

Προσοχή

Ακατάλληλο για φορεία με μονό μπουλόνι

13

316 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με μονό κλάδο

1 Περάστε το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) μέσα στη σταυροειδή οπή του οδηγού αλυσίδας του Σχ 13-Α μέχρι

να βγει από την άλλη πλευρά το γαντζάκι 2 Αρχίζοντας από έναν πλαγιαστό κρίκο (Σχ 13-Α) τραβήξτε με το γαντζάκι την αλυσίδα μέσα στην υποδοχή του

αλυσοτροχού 3 Πατώντας επανειλημμένα το χειριστήριο αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα (Σχ 13-Β) 4 Τοποθετήστε το ελαστικό στοπ στο άκρο της αλυσίδας και μοντάρετε το άγκιστρο (Σχ 13-Γ) 5 Χαμηλώστε το άγκιστρο μέχρι να μείνουν 50 cm στον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας 6 Τοποθετήστε στο άκρο του ελεύθερου κλάδου το παρεχόμενο με το βαρούλκο ελαστικό στοπ για τον περιοριστή

διαδρομής 7 Στερεώστε τον περιοριστή διαδρομής στον τρίτο κρίκο από το άκρο της αλυσίδας (Σχ 13-Δ) 8 Μοντάρετε τη θήκη αλυσίδας σύμφωνα με παρ 315 9 Αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα στη θήκη γρασάροντάς την σε όλο το μήκος της Προκειμένου η αλυσίδα να ξετυλιχτεί ομοιόμορφα μέσα στη θήκη αλυσίδας αφήστε τον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας να εισέλθει από μόνος του στη θήκη μέσω της λειτουργίας ανύψωσης και μην την τοποθετήσετε μέσα εκ των υστέρων με το χέρι οπότε μπορείτε να αποφύγετε τις συστροφές Περιοριστής διαδρομής

Ο περιοριστής διαδρομής χρησιμεύει για τον περιορισμό της κάτω θέσης του αγκίστρου εμποδίζοντας την πλήρη έξοδο του ελεύθερου άκρου της αλυσίδας από το βαρούλκο Ο περιοριστής προορίζεται για έκτακτη ανάγκη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται τακτικά Σε περίπτωση που ο περιοριστής διαδρομής συνοδεύεται από ένα ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα τότε αυτή πρέπει να είναι προς την πλευρά του κελύφους του βαρούλκου

Σχ 13-Α Σχ 13-Β Σχ 13-Γ

Σχ 13-Δ Σχ 13-Ε Σχ 13 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου ndash μοντέλο με μονό κλάδο 317 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με διπλό κλάδο

Υποδείξεις μονταρίσματος

1 Αφήστε την αλυσίδα φορτίου να περάσει πρώτα στο κέλυφος του βαρούλκου ανάλογα με το μοντέλο όπως περιγράφεται στις παρ 316 και 317

2 Περάστε την αλυσίδα από τον τρόχιλο αγκίστρου με το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) (Σχ 14-A) Προσοχή Η αλυσίδα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχει συστροφές ανάμεσα στο κέλυφος του

βαρούλκου και τον τρόχιλο του αγκίστρου Αν το μοντάρισμα δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα Σχ 14-Β και Σχ 14-Γ αφαιρέστε έναν κρίκο από την αλυσίδα Επίσης ο τρόχιλος δεν πρέπει να στριφογυρίζει ανάμεσα στους δύο κλάδους αλυσίδας

3 Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό αλυσίδας (βλέπε Σχ 15 αρ 1) κατεβάστε τον οδηγό από την αλυσίδα (Σχ 14-Γ) και τραβήξτε προς τα πίσω την περόνη U

14

4 Περάστε το άκρο της αλυσίδας που τραβήξατε έξω από τον τρόχιλο της αλυσίδας μέσα στη σταυροειδή οπή σύμφωνα με το Σχ 32 ή το Σχ 14-Γ μέχρι ο πρώτος κρίκος να τερματίσει μέσα στο κέλυφος Στη θέση αυτή κρατήστε την αλυσίδα με το ένα χέρι Με το άλλο χέρι σπρώξτε την περόνη U οριζόντια στις δύο οπές που βρίσκονται μέσα στο κέλυφος κάτω από τον αλυσοτροχό (Σχ 14-Δ και Σχ 32) Αφού η περόνη περαστεί ανάμεσα στους τελευταίους δύο κρίκους ελέγξτε με ένα δυνατό τράβηγμα αν το άκρο της αλυσίδας κάθεται καλά

5 Στερεώστε ξανά τον οδηγό αλυσίδας στο κέλυφος (Σχ 14-Ε) Λάβετε υπόψη την παρ 318 6 Βεβαιωθείτε ξανά ότι δεν έχει συστροφές η αλυσίδα 7 Γρασάρετε καλά την αλυσίδα σε όλο το μήκος της

Σχ 14-Α Σχ 14-Β Σχ 14-Γ

Σχ 14-Δ Σχ 14-Ε Σχ 14-Ζ Σχ 14 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου σε βαρούλκο διπλού κλάδου 318 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου και του συγκρατητήρα αλυσίδας

Με την αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν ο οδηγός αλυσίδας και ο συγκρατητήρας

1 Αφήστε να εξέλθει η φθαρμένη αλυσίδα 2 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης (1) 3 Βγάλτε από το κέλυφος τον οδηγό αλυσίδας (2) 4 Σπρώξτε έξω με ένα κατσαβίδι τον συγκρατητήρα

(3) 5 Τοποθετήστε τον νέο συγκρατητήρα και σπρώξτε

τον μέσα πάνω από τον αλυσοτροχό περιστρέφοντάς τον

6 Επανατοποθετήστε και στερεώστε με βίδες τον οδηγό αλυσίδας

7 Περάστε τη νέα αλυσίδα ακολουθώντας τις παραπάνω περιγραφές για τα μοντέλα με μονό ή διπλό κλάδο αλυσίδας

Προσοχή Κατά την τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του οδηγού αλυσίδας οι βίδες συγκράτησης πρέπει να βιδωθούν με ασφαλιστικό σπειρωμάτων για αλυσίδες μεγέθους 9times27 και 113times31 Πριν από την εφαρμογή του ασφαλιστικού όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν από λάδια και γράσα Βλέπε παρ 114 για τα συνιστώμενα ασφαλιστικά

Σχ 15 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου του οδηγού αλυσίδας και του συγκρατητήρα

3 2 1

σταυροειδής οπή

15

32 Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διενεργήστε τους ελέγχους της παρ 19 του EN 60204-32 Για λεπτομέρειες του συστήματος ελέγχου συμβουλευθείτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας Η ηλεκτρική εγκατάσταση του βαρούλκου πληροί τον κανονισμό EN 60204 Μέρος 32 όπως ισχύει

321 Παροχή ρεύματος

Ο γενικός διακόπτης της παροχής δικτύου πρέπει να εξασφαλίζει διακοπή σε όλους τους πόλους κατά DIN EN 60204-32 παρ 53 Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο Πριν από την έναρξη των εργασιών επισκευής η εγκατάσταση να τεθεί εκτός τάσεως Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 400 V (3-φασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02 και 03

10 A STAR 05 και 07

STAR 09

16 A STAR 09157 και 09158

STAR 11

Πίνακας 4 Ασφάλεια για 400 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 L2 L3 και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο 3+ΡΕ (ελάχιστη διατομή 15 mmsup2)

Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους L1 και L2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας Οι ακροδέκτες σύνδεσης του καλωδίου του συστήματος ελέγχου και του ηλεκτρικού φορείου βρίσκονται επίσης κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για την εύρυθμη λειτουργία για τη σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζεται δεξιόστροφο πεδίο και τυχόν απόκλιση πρέπει να διορθωθεί Σε περίπτωση σωστής σύνδεσης με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το βαρούλκο εκτελεί κίνηση ανύψωσης Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 230 V (μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02001

10 A STAR 05001 05002

16 A STAR 07001 07002

Πίνακας 5 Ασφάλεια για 230 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 Ν και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται τριπολικό καλώδιο με ελάχιστη διατομή 25 mmsup2 Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους Ζ1 και Ζ2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας

16

3211 Απευθείας έλεγχος

Πλευρά φρένου Φρένο Βοηθητικό ρελέ φρένου ή προστατευτικό ρελέ

Ο έλεγχος του κινητήρα γίνεται απευθείας από το χειριστήριο Στυπιοθλίπτης ndash ηλεκτρικό φορείο Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο παροχής δικτύου Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο χειριστηρίου

Σχ 16 Απευθείας έλεγχος 3212 Έλεγχος χαμηλής τάσης (με προστατευτικά ρελέ)

Αυτό το σύστημα ελέγχου είναι προαιρετικό

Τα ρελέ ελέγχου είναι εύκολα προσβάσιμα κάτω από το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου δίπλα στον κινητήρα ανύψωσης Στην ίδια κονσόλα βρίσκονται και οι ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης ndash βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας Πλευρά φρένου Πλευρά κινητήρα

Σχ 17 Έλεγχος χαμηλής τάσης Ο έλεγχος εκτελείται μέσω του κυκλώματος ελέγχου το οποίο τροφοδοτείται με τάση 24 V από ένα μετασχηματιστή ελέγχου Άλλες τάσεις μπορούν να παραγγελθούν προαιρετικά

Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο ρελέ λειτουργίας βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (ακροδεκτών) και το πλήκτρο του στοπ βρίσκεται στο χειριστήριο 322 Ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης

Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη τα βαρούλκα με έλεγχο χαμηλής τάσης μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες επάνω και κάτω θέσης φορτίου

Δύο έμβολα που προεξέχουν από το κέλυφος του οδηγού αλυσίδας επενεργούν στους ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες μέσα στο κέλυφος του συστήματος ελέγχου όταν τερματίσει το άγκιστρο φορτίου ή ο περιοριστής διαδρομής αντιστοίχως

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία φροντίστε να διασταυρώσετε τα σύμβολα που φέρουν οι διακόπτες με τη φορά κίνησης του αγκίστρου (βλέπε παρ 321) και ελέγξτε ότι ο αντίστοιχος τερματικός διακόπτης μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια την ανύψωση ή την καταβίβαση

Ανορθωτής Κλεμμοσειρά

Στοπ ανάγκης ndash K1 Ανύψωσηκαταβίβαση - K2K3 Μεταγωγή - K4

Κλεμμοσειρά 1 ndash Ηλεκτρικό φορείο 2 ndash Παροχή δικτύου 3 ndash Καλωδίου χειριστηρίου

ndash

Ανορθωτής

Κλεμμοσειρά

Τερματοδιακόπτης ανύψωσηςκαταβίβασης

Μετασχτής ελέγχου Ασφάλειες ακριβείας ndash πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 125 A

ndash

1

2

3

Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

Hajtoacuteműoldali fedeacutel

Κάλυμμα συστος ελέγχου

17

Τερματοδιακόπτης επάνω θέσης Τερματοδιακόπτης κάτω θέσης

Σχ 18 Προαιρετικοί ηλεκτρικοί τερματικοί διακόπτες για έλεγχο 24 V 323 Τάσεις λειτουργίας

Το standard μοντέλο του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας προβλέπεται για τάση λειτουργίας 400 V 3 φάσεις 50 Hz Γίνονται δεκτές παραγγελίες για βαρούλκα με διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες Στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο θα βρείτε στην πινακίδα τύπου Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας από 380 έως 415 Volt (3 φάσεις) Άλλα χαρακτηριστικά κατόπιν ζητήσεως 4 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας με φορείο

Όλα τα φορεία είναι κατάλληλα για

δοκούς ΙΡΝ μικρού πλάτους κατά DIN 1025 και Euronorm 24-62

δοκούς ΙΡΝ μεσαίου πλάτους κατά DIN 1025

δοκούς ΙΡΝ μεγάλου πλάτους κατά DIN 1025

Στα τέρματα της διαδρομής του φορείου στο ύψος του κέντρου των τροχών κύλισης να τοποθετηθούν ελαστικοί προσκρουστήρες για τον περιορισμό της διαδρομής Προαιρετικά το βαρούλκο μπορεί να παραγγελθεί με ηλεκτρικό τερματικό διακόπτη Τα στοιχεία ενεργοποίησης στη δοκό πρέπει να εξασφαλιστούν από τον πελάτη

Ανυψωτική ικανότητα φορείου (kg)

Ακτίνα καμπύλης (m)

Ακτίνα καμπύλης

Σε καμπύλες διαδρομές το ηλεκτρικό φορείο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κινητήρας του φορείου να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της καμπύλης

μέχρι 1000 1

μέχρι 3200 15

μέχρι 6300 2

Πίνακας 6 Ακτίνα καμπύλης

2 3 4 2 3 4 1 5

Standard χειροκίνητο φορείο Ηλεκτρικό φορείο Φορείο με έλεγχο χαμηλής τάσης

1 Κινητήρας φορείου 2 Μπουλόνι ανάρτησης 3 Ροδέλες απόστασης 4 Ωτίδα ανάρτησης 5 Έλεγχος χαμηλής τάσης

(προαιρετικά)

2 4 3 Χειροκίνητο φορείο με 1 μπουλόνι (προαιρετικά)

Σχ 19 Φορείο

18

41 Μηχανικό μοντάρισμα

411 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο

Μοντάρετε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με δύο μπουλόνια στο βαρούλκο σύμφωνα με 3131 Για ηλεκτρικά φορεία ακολουθήστε τις εξής υποδείξεις

Μοντέλο με άμεσο έλεγχο Μοντέλο με έλεγχο χαμηλής τάσης (24 V)

Σχ 20 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο 412 Μοντάρισμα του φορείου με δύο μπουλόνια

Όταν μοντάρετε τα δύο μπουλόνια ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το πλάτος του φορείου Η ωτίδα ανάρτησης εδράζεται ανάμεσα

στους σωλήνες απόστασης στα μπουλόνια ανάρτησης Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο

Εξαγωνικό περικόχλιο Ροπή σύσφιγξης

M16times15 75 Nm

M22times15 150 Nm

M36times15 560 Nm

Πίνακας 7 Ροπές σύσφιγξης

Σχ 21 Τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο

Μετά το μοντάρισμα πρέπει να υπάρξει ένας τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο κατά τη φορά των βελών του Σχ 21

Προσοχή Η ωτίδα ανάρτησης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο του βαρούλκου και του εφαρμοζόμενου φορείου (πλάτος πέλματος) Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσθήκης φορείου σε ένα βαρούλκο η ωτίδα ανάρτησης πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τον Πίνακα 8 ή Πίνακα 9

Καλώδιο κινητήρα

Καλώδιο δικτύου

Καλώδιο ελέγχου 24 V του φορείου

Κινητήρας φορείου

19

413 Μοντάρισμα του φορείου με ένα μπουλόνι

Όταν μοντάρετε το μπουλόνι ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το

πλάτος του φορείου Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο Δώστε προσοχή να μη μαγκώσουν οι σωλήνες απόστασης Οι αντίστοιχες ροπές σύσφιξης αναγράφονται στον Πίνακα 7 42 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

Στα φορεία που κινδυνεύουν να ανατραπούν λόγω μικρού πλάτους πέλματος και χρήσης κινητήρα με μειωτήρα πρέπει να τοποθετηθεί μεταγενέστερα ένα εξάρτημα αντίβαρου

Σχ 22 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

43 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των φορείων

Απευθείας έλεγχος

Μαζί με το ηλεκτρικό φορείο παρέχεται ένα καλώδιο 05 m περίπου με σήμανση και ρακόρ για την ηλεκτρική σύνδεση με το βαρούλκο Η κλεμμοσειρά βρίσκεται στο κέλυφος του βαρούλκου Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Στο χειριστήριο βρίσκονται τα πλήκτρα που ελέγχουν τις κινήσεις του φορείου Με μισοπατημένα τα πλήκτρα ελέγχου των φορείων δύο ταχυτήτων ενεργοποιείται η αργή ταχύτητα πορείας ενώ με πατημένα πλήρως τα πλήκτρα ενεργοποιείται η γρήγορη ταχύτητα πορείας Έλεγχος χαμηλής τάσης 24 V (προαιρετικά)

Τα προστατευτικά ρελέ του κινητήρα του φορείου βρίσκονται σε ένα ειδικό κουτί Το κουτί αυτό πρέπει να μονταριστεί στο πλευρικό έλασμα που δεν φέρει κινητήρα με δύο (2) εξαγωνικές βίδες M8times10 DIN 933 Τα δύο καλώδια που εξέρχονται από το κέλυφος ελέγχου πρέπει να συνδεθούν σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας στην κλεμμοσειρά του βαρούλκου και στο κουτί συνδεσμολογίας του κινητήρα του φορείου Μετά τη σύνδεση ελέγξτε όλες της λειτουργίες του βαρούλκου και του φορείου

Σχ 23 Βαρούλκο με ηλεκτρικό φορείο

44 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

02050 02052 02151

02152 02153 03050

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

05052 05152 05155

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 03051 03052 03053

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 05053 07051 07153

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 2000 EFN 2000 16 ή 25 ή 5+20

2000

66-135 2000 N 07053 07054 07055

07057 07155

HFS1 2000 EFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 2000 S2

20

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 2000 EFN 2000 8 ή 12 ή 5+20

2000

82-155 2000 N 09052 09054

09151 09152

HFS1 2000 EFS1 2000 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2000 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 2500 N

07056 HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2500 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2500 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 3200 N

09055 09156 09157 09158

HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 3200 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 3200 S2

HFN 5000 EFN 5000 4+16

5000

90-155 5000 N S1

11052 11150 11152

HFS1 5000 EFS1 5000 4+16 160-226

HFS2 5000 EFS2 5000 4+16 240-310 5000 S2

HFN 6300 EFN 6300 4+16

6300

90-155 6300 N S1

11054 11154 HFS1 6300 EFS1 6300 4+16 160-226

HFS2 6300 EFS2 6300 4+16 240-310 6300 S2

Πίνακας 8 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης για τα βαρούλκα Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με δύο μπουλόνια ανάρτησης

HF N 500 EF S1 1000 16 EF S2 2000 5+20

HF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική ικανότητα Ταχύτητα πορείας EF ndash Ηλεκτρικό φορείο N S1 S2 [kg] για ηλεκτρικά φορεία [mmin] 45 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin] Ανυψωτική ικανότητα

[kg]

Πλάτος πέλματος [mm]

EHFN 1000 EEFN 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

1000

66-135

EHFS1 1000 EEFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 1000 EEFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 2000 EEFN 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

2000

66-135

EHFS1 2000 EEFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 2000 EEFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 3200 EEFN 3200 5+20 ή 75+30

3200

82-155

EHFS1 3200 EEFS1 3200 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 3200 EEFS2 3200 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 5000 EEFN 5000 4+16

5000

90-155

EHFS1 5000 EEFS1 5000 4+16 160-226

EHFS2 5000 EEFS2 5000 4+16 240-310

EHFN 6300 EEFN 6300 4+16

6300

90-155

EHFS1 6300 EEFS1 6300 4+16 160-226

EHFS2 6300 EEFS2 6300 4+16 240-310

Πίνακας 9 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης για τα βαρούλκα

21

Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με ένα μπουλόνι ανάρτησης EHF N 1000 EEF S1 1000 75+30 EHF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική Ταχύτητα πορείας με 1 μπουλόνι N S1 S2 ικανότητα για ηλεκτρικά φορεία [mmin] EEF ndash Ηλεκτρικό φορείο [kg] με 1 μπουλόνι 5 Έλεγχοι

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα υπόκεινται στους εξής κανονισμούς

UVV laquoΒαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξηςraquo BGV D8 (VBG 8)

UVV laquoΓερανοίraquo BGV D6 (VBG 9) 51 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D8 sect 23 (VBG 8 sect 23)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι συσκευές πρέπει να ελεγχθούν από έναν ειδικό 52 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D6 sect 25 (VBG 9 sect 25)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι γερανοί πρέπει να ελεγχθούν από έναν εξουσιοδοτημένο εμπειρογνώμονα Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας έχουν πιστοποίηση τύπου 53 Περιοδικοί έλεγχοι

Οι συσκευές γερανοί και φέρουσες κατασκευές πρέπει να ελέγχονται κάθε δύο χρόνια από έναν ειδικό Σε δύσκολες συνθήκες χρήσης πχ συχνή λειτουργία με πλήρες φορτίο γεμάτο σκόνη ή επιθετικό περιβάλλον συχνά ανοιγοκλεισίματα μεγάλες διάρκειες ενεργοποίησης τα διαστήματα ελέγχου πρέπει να συντομευτούν

Ως εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου γερανών θεωρούνται (στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας)

εκτός από τους εμπειρογνώμονες του TUumlV μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι εμπειρογνώμονες των Επαγγελ-ματικών Ενώσεων

Ειδικός είναι το τεχνικό στέλεχος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή ή το ειδικευμένο τεχνικό

προσωπικό 6 Υποδείξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

61 Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση

Το φορτίο μπορεί να μετακινηθεί μόνο αφού πρώτα κρεμαστεί κανονικά στο άγκιστρο και δεν βρίσκονται άτομα στην ακτίνα δράσης του βαρούλκου ή αφού ο χειριστής πάρει σήμα από τον κουμανταδόρο (BGV D8 sect 291 εδ 1 (VBG 8 sect 291 εδ 1))

Η αναγραφόμενη διάρκεια ενεργοποίησης των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας προβλέπεται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20degC έως +40degC Σε υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος η διάρκεια ενεργοποίησης πρέπει να μειώνεται αναλόγως

Ο βαθμός ηλεκτρικής προστασίας του standard μοντέλου των βαρούλκων είνα IP 55

Οι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές της θερμικής κλάσης F

Πριν από την ανύψωση το φορτίο να τοποθετηθεί όρθιο κάτω από το βαρούλκο

Οι φορές κίνησης σημειώνονται με σύμβολα στο χειριστήριο

Μην περνάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές ακμές

Το χειροκίνητο βαρούλκο να μετακινείται μόνο τραβώντας από το φορτίο τον φορέα του αγκίστρου ή τον τρόχιλο του αγκίστρου

Πριν από τη χρήση σε επιθετικά περιβάλλοντα συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Σχετικά με τη μετακίνηση τηγμένων μαζών ή άλλων επικίνδυνων υλικών συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Μη χαμηλώνετε τον τρόχιλο αγκίστρου διπλού κλάδου τόσο πολύ που να λασκάρει η αλυσίδα

Επισκευές πρέπει να γίνονται από ειδικό τεχνικό με κατεβασμένο και ασφαλισμένο τον γενικό διακόπτη και με το βαρούλκο χωρίς φορτίο

Μετά την ενεργοποίηση του στοπ έκτακτης ανάγκης η αιτία που προκάλεσε τη χρήση του πρέπει να αρθεί από ειδικό τεχνικό Τότε μόνο μπορεί να απασφαλιστεί το στοπ ανάγκης

Πλαγιαστά φορτία πρέπει πάντα να ανυψώνονται με τη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα Πριν από την ανύψωση να τεντωθούν τα χαλαρά μέσα ανύψωσης

Στους γερανούς που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο για το βαρουλκοφορείο πρέπει να προβλεφθεί στέγαστρο όταν είναι εκτός χρήσης

Η αναγραφόμενη ανυψωτική ικανότητα του φορείου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στο μέσο παραλαβής φορτίου (άγκιστρο) του βαρούλκου

Ο δεύτερος (σταθερός) κλάδος αλυσίδας πρέπει να στερεωθεί μέσα στο κέλυφος του βαρούλκου μόνο με την περόνη που παρέχεται από τον κατασκευαστή

22

62 Απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

Γρήγορα πατήματα των πλήκτρων χειρισμού

Τακτική χρήση του συμπλέκτη ολίσθησης (περιορισμός διαδρομής έκτακτης ανάγκης)

Μεταφορά προσώπων

Παραμονή προσώπων κάτω από το φορτίο

Θέση σε πρώτη λειτουργία πριν ελεγχθεί τα βαρούλκο από έναν ειδικό ή εμπειρογνώμονα

Μετακίνηση φορτίων μεγαλύτερων από το ονομαστικό φορτίο

Λοξό τράβηγμα ή έλξη των φορτίων

Απότομη απόσπαση φορτίων

Αφαίρεση καλύμματος δοχείων υπό κενό

Μετακίνηση του βαρουλκοφορείου με τράβηγμα του χειριστηρίου ή του καλωδίου ελέγχου έστω και αν είναι χωρίς φορτίο

Επισκευή χωρίς τεχνικές γνώσεις

Χρήση με φορέα ή τρόχιλο αγκίστρου και περιοριστή διαδρομής με φθαρμένα ή χωρίς καθόλου ελαστικά στοπ

Χρήση της αλυσίδας ανύψωσης για πρόσδεση φορτίου ή ως αρτάνη

Λειτουργία με στριμμένη την αλυσίδα πχ λόγω αντιστροφής του τροχίλου του αγκίστρου ή μονταρίσματος του σταθερού κλάδου με στριμμένη την αλυσίδα

Χρήση με μακρύτερη αλυσίδα από ότι αναγράφεται στη θήκη αλυσίδας (βλέπε παρ 315)

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας ενεργοποίησης

Χρήση μετά την υπέρβαση του χρονικού ορίου του περιοδικού ελέγχου

Χρήση μετά τη λήξη της προθεσμίας τεχνικού ελέγχου ή της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Στερέωση του σταθερού κλάδου αλυσίδας με εξάρτημα διαφορετικό από την περόνη του κατασκευαστή

Κατά τη λειτουργία του βαρούλκου σε απόσταση προσιτή με το χέρι δηλ με ύψος δοκού πορείας του φορείου μικρότερο από 25 m δεν επιτρέπεται να απλώσετε το χέρι στην περιοχή διαδρομής Επίσης δεν πρέπει να αγγίξετε τις αλυσίδες την ώρα που λειτουργεί το βαρούλκο

7 Συντήρηση

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικούς

Ο πίνακας συντήρησης (Πίνακας 10) περιλαμβάνει τα μέρη και τις λειτουργίες που πρέπει να ελεγχούν καθώς και τις εργασίες συντήρησης Τα διαπιστωθέντα ελαττώματα να κοινοποιηθούν αμέσως εγγράφως στον χρήστη ο οποίος θα φροντίσει να αποκατασταθούν από έναν ειδικό τεχνικό

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται με το βαρούλκο χωρίς φορτίο και εκτός τάσεως με τη βοήθεια του γενικού διακόπτη

Σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας πχ πολλαπλές βάρδιες συχνά ανοιγοκλεισίματα επιβαρυμένο περιβάλλον τα διαστήματα συντήρησης πρέπει να συντομευτούν

Έλεγχος για φθορές

Ελέγξτε τα άγκιστρα ανάρτησης και φορτίου για τυχόν παραμορφώσεις (μέτρηση ανοίγματος αγκίστρου) διαβρώσεις ρωγμές και για τη γενική τους κατάσταση

Να αντικατασταθεί ο αλυσοτροχός του τροχίλου του αγκίστρου όταν το βάθος φθοράς στην επιφάνεια κύλισης φτάσει το 1 mm περίπου

Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ελαστικά στοπ

71 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

Λάβετε υπόψη την παρ 12

Τα παρακάτω χρονικά διαστήματα είναι ενδεικτικά και πρέπει να συνομευτούν ανάλογα εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών λειτουργίας (πολλαπλές βάρδιες συνεχής λειτουργία με το ονομαστικό φορτίο σκόνη και έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση) της κατάστασης συντήρησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Οπτικός έλεγχος γενικής κατάστασης

Έλεγχος λειτουργίας Φρένο

Περιορισμός κίνησης επάνωκάτω

Έλεγχος φρένου διάκενου αέρος κατά παρ 72 κεξ

Συντήρηση και ρύθμιση συμπλέκτη ολίσθησης

Φθορά αλυσίδας φορτίου κατά παρ 74

Γρασάρισμα αλυσίδας φορτίου

Φθορά ελαστικών στοπ (οπτικός έλεγχος)

23

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Γρασάρισμα τροχίλου ή φορέα αγκίστρου κατά παρ 112 έλεγχος ασφάλειας του περικοχλίου αγκίστρου και του ανοίγματος αγκίστρου

Έλεγχος μανδάλου ασφαλείας

Γενικοί έλεγχοι Κοχλιοσυνδέσεις

Συγκρατητήρας οδηγός αλυσίδας αλυσίδα χωρίς συστροφές

Στοιχεία ασφαλείας

Κατάσταση και στερέωση θήκης αλυσίδας με έμφαση στη φθορά του υφάσματος

Καλώδιο ελέγχου καλώδιο δικτύου και χειριστήριο

Φορεία τροχοί κύλισης

Πίνακας 10 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης Η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας έγινε σύμφωνα με το πρότυπο FEM 9511 Σε περίπτωση τήρησης των εκεί οριζόμενων συνθηκών λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων διαστημάτων συντήρησης η γενική επισκευή του βαρούλκου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερον μετά από 10 χρόνια

72 Περιγραφή του φρένου ελατηρίου

Αυτοκόλλητο Πινακίδα τύπου Μαγνήτης

Χιτώνιο απόστασης Φλάντζα Ελατήριο Μουαγιέ Πλάκα βάσης Βίδες άλλεν DIN 912

Διάκενο SL αέρος Δρομέας με υλικό τριβής

Σχ 24 Δομή του φρένου ελατηρίου 721 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου

1 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας στην εγκοπή του άξονα 2 Περάστε το μουαγιέ στον άξονα 3 Περάστε το φρένο ελατηρίου στο μουαγιέ 4 Βιδώστε το φρένο ελατηρίου με τις βίδες συγκράτησης πάνω στο κάλυμμα του μειωτήρα 5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες (για τις ροπές βλέπε Πίνακα 11

STAR LIFTKET

Τύπος φρένου

Βίδες DIN 912

Ροπή σύσφιγ-ξης [Nm]

Ανίσταση πηνίου R20 ονομ [Ω]

Διάκενο αέρος SLονομ [mm]

Διάκενο αέρος SL μέγ [mm]

STAR 02 STAR 03

BFK457-06 3timesM4 28 2101

02 05 STAR 05 STAR 07

BFK 457-08 3timesM4 55 1681

STAR 09 1)

BFK 457-10

3timesM4 95

1273 02 07

STAR 09 2)

STAR 11

BFK 457-12 1051 03 08

1) εκτός από STAR 09054 και 09057 2) ισχύει για τα μοντέλα STAR 09054 και 09057

Πίνακας 11 Στοιχεία των φρένων ελατηρίου

Για παραγγελία εξαρτημάτων να δοθεί η πλήρης ένδειξη τύπου του μοντέλου STAR LIFTKET

24

Μοντάρισμα του φρένου στο κάλυμμα του μειωτήρα Σφίξιμο του φρένου με ροπόκλειδο Σχ 25 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου Το ξεμοντάρισμα γίνεται με αντίστροφη σειρά

722 Ηλεκτρικός έλεγχος του φρένου ελατηρίου

Τρόπος λειτουργίας

Το φρένο ελατηρίου τροφοδοτείται από ένα κύκλωμα ανόρθωσης Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του ρεύματος ηρεμίας Με τη διακοπή της τάσης το φρένο επενεργεί αυτομάτως με αποτέλεσμα να συγκρατείται το φορτίο με ασφάλεια σε όποια θέση και αν βρίσκεται Για τη μείωση της διαδρομής πέδησης το φρένο λειτουργεί σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος Για τις συνδεσμολογίες των μοντέλων με συστήματα απευθείας και χαμηλής τάσης ελέγχου συμβουλευθείτε το συγκεκριμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας 723 Δυσλειτουργίες του φρένου ελατηρίου

Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών

Δυσλειτουργία Αιτία Αντιμετώπιση

Το φρένο δεν απελευθερώνεται το διάκενο αέρος δεν είναι μηδενικό

Το πηνίο έχει διακοπή βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος

Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου (βλέπε Πίνακα 11)

Εσφαλμένη ή ελαττωματική συνδεσμολογία

Να διασταυρωθεί με το διάγραμμα συνδεσμολογίας

Ελαττωματικός ή ακατάλληλος ανορθωτής

Διασταυρώστε τη γεφύρωση του ανορθωτή με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Μετρήστε σε λειτουργία τη συνεχή τάση ανάμεσα στους ακροδέκτες 5 και 6 Σε περίπτωση διαφοράς αντικαταστήστε τον ανορθωτή

Πολύ μεγάλο διάκενο Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου

Πίνακας 12 Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών Σε περίπτωση επανειλημμένης βλάβης του ανορθωτή αντικαταστήστε το φρένο έστω και αν οι μετρήσεις δεν δείχνουν βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος Η βλάβη ενδέχεται να παρουσιάζεται μόνο σε περίπτωση υπερθέρμανσης 724 Έλεγχος λειτουργίας του φρένου

Όταν φρενάρετε ένα φορτίο ίσο με το ονομαστικό φορτίο σε κίνηση καταβίβασης η διαδρομή πέδησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το μήκος δύο κρίκων αλυσίδας και το φρενάρισμα δεν πρέπει να είναι απότομο

Κάλυμμα μειωτήρα

Άξονας

Δακτύλιος ασφαλείας Ομφαλός

25

73 Συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας

Ο συμπλέκτης ολίσθησης βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα του βαρούλκου και τον άξονα πινιόν της μετάδοσης κίνησης και μεταδίδει τη ροπή κίνησης Παράλληλα περιορίζει τη μεταφερόμενη ισχύ ανάλογα με τη ροπή συμπλέκτη που ρυθμίστηκε αποτρέποντας την υπερφόρτωση του βαρούλκου STAR-LIFTKET και της κατασκευής του γερανού

Επίσης στην ανώτερη και κατώτερη θέση του φορτίου ο συμπλέκτης ολίσθησης λειτουργεί ως στοπ έκτακτης ανάγκης περιορίζοντας το ύψος ανύψωσης του φορτίου με αποτέλεσμα ο τρόχιλος ή ο φορέας του αγκίστρου ή ο περιοριστής διαδρομής να μην μπορούν να τερματίσουν στο κέλυφος του βαρούλκου υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Ιδιαίτερο πλεονέκτημα του πατενταρισμένου συμπλέκτη ολίσθησης για την ασφάλεια της συσκευής αποτελεί η τοποθέτησή του μπροστά από το φρένο λειτουργίας Σε περίπτωση έντονης φθοράς του συμπλέκτη δεν θα επέλθει μη ελεγχόμενη βύθιση του φορτίου καθώς το φρένο μπορεί να συγκρατήσει το φορτίο σε όποια θέση και αν βρίσκεται Ο συμπλέκτης ολίσθησης είναι ένας συμπλέκτης ξηρού τύπου με υλικό τριβής χωρίς αμίαντο Λόγω ευκολίας ρύθμισης της ροπής του συμπλέκτη από έξω και ανθεκτικού στη φθορά ειδικού υλικού τριβής δεν απαιτείται επαναρύθμιση του συμπλέκτη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 731 Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης

26 aacutebra Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης 732 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης

Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 1 Τοποθετήστε δοκιμαστικό φορτίο ίσο με το 11-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου στο άγκιστρο φορτίου ή μια

συσκευή ελέγχου συμπλέκτη ολίσθησης στην αλυσίδα φορτίου 2 Ενεργοποιήστε το βαρούλκο STAR LIFTKET με το χειριστήριο και ελέγξτε αν μπορεί να σηκώσει το δοκιμαστικό

φορτίο ή αν η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείχνει τιμή ίση με το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Το ύψος του συντελεστή 13 εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ταχύτητα ανύψωσης

3 Ακουμπήστε το δοκιμαστικό φορτίο στο έδαφος 4 Αυξομειώστε τη ροπή του συμπλέκτη μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το δοκιμαστικό βάρος ή η

συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την επιθυμητή τιμή 5 Ρύθμιση της ροπής του συμπλέκτη

α Ξεβιδώστε και βγάλτε το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (12) β Κρατήστε κόντρα στο παξιμάδι συγκράτησης (11) με ένα κλειδί ενώ περιστρέφετε τη ράβδο έλξης (8) γ Περιστρέφοντας με ένα άλλο κλειδί το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο ρύθμισης σφίξτε (δεξιόστροφα) ή

χαλαρώστε (αριστερόστροφα) το ελατήριο σπιράλ (10) μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το προβλεπόμενο δοκιμαστικό βάρος ή η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την προβλεπόμενη τιμή

ndash Κάντε μια δοκιμή με σύντομο πάτημα του χειριστηρίου και ενεργοποίηση του κινητήρα ανύψωσηςndash δ Ολοκλήρωση ελέγξτε την ρυθμισθείσα ροπή συμπλέκτη με ανύψωση του δοκιμαστικού φορτίου

1 2 3 6 4 7 5

12 11 8 9 10

1 Ακραξόνιο 2 Μουαγιέ συμπλέκτη 3 Κορώνα 4 Κινητήριος δίσκος με φερμουϊτ 5 Άξονας κινητήρα 6 Ένσφαιρο ρουλεμάν 7 Δίσκος συμπλέκτη 8 Ράβδος έλξης 9 Περικόχλιο ρύθμισης 10 Ελατήριο πίεσης με πλατώ 11 Περικόχλιο συγκράτησης 12 Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

26

Σχ 27 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης 733 Έλεγχος του ορίου ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης κατά τον περιοδικό έλεγχο

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D6 sect 26 και BGV D8 sect 23 κατά τον περιοδικό έλεγχο πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό τεχνικό το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης Ο έλεγχος αφορά την ικανότητα του βαρούλκου να σηκώσει το ονομαστικό φορτίο Το βαρούλκο δεν επιτρέπεται να σηκώνει φορτία μεγαλύτερα από το 16-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου

Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα δοκιμαστικά φορτία μεγαλύτερα από το ονομαστικό φορτίο το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης μπορεί να ελεγχθεί με μια συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη Η τιμή του ορίου ενεργοποίησης να είναι το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Μετά τον έλεγχο του ορίου ενεργοποίησης να επαναληφθεί και πάλι ο έλεγχος για την ικανότητα ανύψωσης του ονομαστικού φορτίου

Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα ρυθμίστε τον συμπλέκτη ολίσθησης σύμφωνα με την παρ 732 και επαναλάβετε τον έλεγχο σύμφωνα με την παρ 733 Η τιμή ρύθμισης να καταχωρηθεί σε πρωτόκολλο 74 Αλυσίδα φορτίου

Οι αλυσίδες των ανυψωτικών μηχανημάτων υπόκεινται σε ελέγχους Για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες του Κέντρου Πρόληψης Ατυχημάτων της Επαγγελματικής Ένωσης για τη χρήση αλυσίδων από κυλινδρικό χάλυβα σε ανυψωτικά μηχανήματα καθώς επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες επιθεώρησης και οι κανονισμοί ελέγχου κατά τις προδιαγραφές DIN 685 Μέρος 5 Νοέμβριος 1981 UVV BGV D8 (VBG 8 Απρίλιος 1997) UVV BGV D6 (VBG 9 Απρίλιος 2001) και EN 818-7 Σεπτεμβρίου 2002 741 Γρασάρισμα της αλυσίδας κατά την πρώτη και επόμενες χρήσεις

Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να γρασάρεται στις αρθρώσεις σε όλο το μήκος της χωρίς φορτίο πριν από την πρώτη χρήση και σε τακτικά διαστήματα με διεισδυτικό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων Ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και τις συνθήκες λειτουργίας οι αρθρώσεις πρέπει να γρασάρονται και πάλι αφού προηγηθεί καθαρισμός Σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη φθορά (άμμος σμύριδα) να χρησιμοποιείται ξηρό λιπαντικό (πχ βερνίκι ολίσθησης σκόνη γραφίτη)

742 Έλεγχος φθοράς της αλυσίδας

Η τακτική επιθεώρηση της αλυσίδας φορτίου αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση κατά DIN 685 Μέρος 5 και UVV BGV D8 sect 27 (VBG 8 sect 27) Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να ελέγχεται πριν από την πρώτη χρήση και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 200 ώρες λειτουργίας περίπου ή μετά από 10000 κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα

Οι κρίκοι της αλυσίδας πρέπει να ελέγχονται κυρίως στα σημεία επαφής για φθορά ρωγμές παραμορφώσεις και άλλες κακώσεις

Να αντικατασταθεί η αλυσίδα αν

στα σημεία επαφής το ονομαστικό πάχος έχει μειωθεί κατά 10

έχει επιμηκυνθεί ένας κρίκος κατά 5 ή η αλυσίδα σε ένα τμήμα 11 κρίκων κατά 2

οι κρίκοι έχουν γίνει δύσκαμπτοι Κατά την αντικατάσταση της αλυσίδας να ελέγχονται και αν χρειάζεται να αντικαθίστανται ο οδηγός και ο συγκρατητήρας της αλυσίδας Προσοχή Για την αντικατάσταση χρησιμοποιείτε γνήσια αλυσίδα του κατασκευαστή

Ο συμπλέκτης ολίσθησης έχει ρυθμιστεί με δοκιμαστικό φορτίο στο εργοστάσιο κατασκευής Μετά την αλλαγή του κινητήρα δεν απαιτείται επαναρύθμιση Αρκεί μια δοκιμαστική φόρτιση με το ονομαστικό φορτίο

Η αρχική απόσταση ανάμεσα στο άκρο της ράβδου έλξης και του πλατώ του συμπλέκτη αναγράφεται στο σώμα του φρένου (αυτοκόλλητο)

10 9 11

12

27

743 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση αλυσίδας

Μέτρηση αλυσίδας (mm) Απόκλιση 4times12 52times15 72times21 9times27 113times31

Μέτρηση 1 κρίκου μέγιστη τιμή t για 11 κρίκους

126

1346

158

1683

221

2356

284

3029

326

3478

Διάμετρος κρίκου αλυσίδας

2

ddd

21m

ελάχιστη διάμετρος dm=09d 36 47 65 81 102

Πίνακας 13 Μέτρηση της φθοράς της αλυσίδας Για την αντικατάσταση της αλυσίδας βλέπε παρ 316 κεξ 744 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση του αγκίστρου φορτίου

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 15405 Μέρος 1 τα άγκιστρα φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν όταν το άνοιγμά τους μεγαλώσει περισσότερο από 10 Οι επιτρεπόμενες τιμές αναφέρονται στο σχετικό πιστοποιητικό του αγκίστρου που περιλαμβάνεται στο βιβλίο ελέγχου 75 Συντήρηση του φορείου

Ο έλεγχος και η συντήρηση των χειροκίνητων και ηλεκτρικών φορείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιζα κριτήρια της παρ 71 Πίνακα 10

751 Δομή του φρένου φορείου

3 τρεις βίδες M3times8 DIN 912 σε διάμετρο βήματος 58 mm Άξονας κινητήρα

3 Δακτύλιος O 1 Κάλυμμα ανεμιστήρα 2 Βίδες συγκράτησης 6 Βίδα 4 Πλατώ 5 Έλασμα επικόλλησης

Σχ 28 Δομή φρένου φορείου τύπου BFK Σχ 29 Δομή φρένου φορείου τύπου EFB Το φρένο τύπου BFK δεν χρειάζεται συντήρηση Εάν το φερμουϊτ του φρένου έχει φθαρεί σε βαθμό που το

διάκενο αέρος φθάνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 08 mm πρέπει να γίνει επαναρύθμιση

1 Βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 2 Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (2) της φτερωτής 3 Βγάλτε τον δακτύλιο Ο (3) τοποθετήστε ένα φίλερ 025

mm ανάμεσα στο πλατώ (4) και το έλασμα επικόλλησης (5)

4 Σφίξτε τη βίδα (6) τόσο πολύ που να μπορέσετε να βγάλετε το φίλερ χωρίς δυσκολία

5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες συγκράτησης (2) Πρώτα σφίξτε τη βίδα απέναντι από τη σφήνα (ροπή σύσφιγ-ξης 455 Nm)

6 Σφίξτε ξανά τη βίδα (6) 7 Βγάλτε το φίλερ 8 Μοντάρετε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 9 Εκτελέστε δοκιμαστική πορεία για έλεγχο του φρένου

28

76 Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Ο κινητήρας ανύψωσης (1) είναι μια αυτόνομη κλειστή μονάδα Στο πίσω ακραξόνιο (15) του κινητήρα κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο ανεμιστήρας (3) για τη βεβιασμένη ψύξη του κινητήρα ενώ στο μπροστινό ακραξόνιο έχει στερεωθεί με σφήνα (6) και δακτύλιο ασφαλείας (7) το μουαγιέ (4) του συμπλέκτη με σιαγόνες εμπλοκής (5) Η φλάντζα (8) του κινητήρα φέρει σημείο κεντραρίσματος και τέσσερις οπές για στερέωση στο κέλυφος του μειωτήρα Τα καλώδια σύνδεσης (9) του κινητήρα βρίσκονται στη φλάντζα

Σχ 30 α και β Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 761 Ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

1 Ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες βγάλτε τραβώντας προς τα πίσω το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου (10) δίπλα

στον κινητήρα 2 Ξεβιδώνοντας τις βίδες (11) βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (2) από τον κινητήρα 3 Αποσυνδέστε σύμφωνα με το διάφραμμα συνδεσμολογίας τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα και τον ακροδέκτη

γείωσης ΡΕ Στα βαρούλκα με απευθείας έλεγχο τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα διέρχονται από το κέλυφος και συνδέονται

στον χώρο ακροδεκτών στην πλευρά του φρένου 4 Ξεβιδώστε με κλειδί άλλεν τις βίδες της φλάντζας κινητήρα (12) και βγάλτε τον κινητήρα από τον μειωτήρα

προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια του κινητήρα Δεν πρέπει να χαθεί το ελαστικό στεγάνωσης (13) των καλωδίων σύνδεσης (9) του κινητήρα που βρίσκεται σε εσοχή του κελύφους του μειωτήρα

762 Μοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Παρακάτω επεξηγείται η συναρμολόγηση ενός πλήρους κινητήρα ανύψωσης με ανεμιστήρα 1 Περάστε στο ακραξόνιο το μουαγιέ του συμπλέκτη (4) με τις σιαγόνες εμπλοκής (5) μέχρι να τερματίσει και

ακουμπήσει στο κολάρο του άξονα Δώστε προσοχή να εφαρμόσει σταθερά η σφήνα (6) στο ακραξόνιο (15) και στο μουαγιέ του συμπλέκτη (4)

2 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας του μουαγιέ του συμπλέκτη (7) στο ακραξόνιο 3 Αλείψτε ελαφρά με σταγανωτική πάστα (16) τη φλάντζα του κινητήρα (8)

1 Κινητήρας ανύψωσης 2 Κάλυμμα ανεμιστήρα 3 Ανεμιστήρας 4 Μουαγιέ συμπλέκτη 5 Σιαγόνες εμπλοκής 6 Σφήνα 7 Δακτύλιος ασφαλείας 8 Φλάντζα κινητήρα 9 Καλώδια σύνδεσης κινητήρα 10 Κάλυμμα συσττος ελέγχου 11 Βίδες 12 Βίδες φλάντζας κινητήρα 13 Ελαστικό στεγάνωσης 14 Κέλυφος μειωτήρα 15 Ακραξόνιο κινητήρα 16 Στεγανωτική πάστα 17 Κινητήριος δίσκος

συμπλέκτη με την κορώνα

15 9 6 7

10 11 2 3 1 12 8 13 16 17 14

4 5

29

4 Ακουμπήστε τον κινητήρα στο σημείο κεντραρίσματος του κελύφους (14) του μειωτήρα τοποθετώντας τα καλώδια εξόδου του κινητήρα πλευρικά στην εσοχή του κελύφους και στεγανώστε τα με το ελαστικό στεγάνωσης τα καλώδια δεν πρέπει να μαγκώσουν ή να υποστούν ζημιά Για να εμπλέξετε τις σιαγόνες εμπλοκής (5) του συμπλέκτη στις εσοχές του κινητήριου δίσκου (17) γυρίστε ήπια τον άξονα του κινητήρα με την φτερωτή μέχρι να εμπλακούν οι σιαγόνες

5 Βιδώστε τον κινητήρα στο κέλυφος του μειωτήρα με τις φλαντζόβιδες και τις ελατηριωτές ροδέλες 6 Συνδέστε τα καλώδια του κινητήρα και το καλώδιο ΡΕ στην κλεμμοσειρά όπως δείχνει το διάγραμμα

συνδεσμολογίας Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του κινητήρα δεν έχουν υποστεί ζημιά και βρίσκονται στην εσοχή του κελύφους κατάλληλα στεγανωμένα με το ελαστικό στεγάνωσης

Προσοχή

Μετά το μοντάρισμα των καλυμμάτων του συστήματος ελέγχου και του ανεμιστήρα ελέγξτε τη φορά περιστροφής του κινητήρα Αν με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το άγκιστρο φορτίου κινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τα καλώδια σύνδεσης L1 και L2 στους ακροδέκτες

8 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας (κατά FEM 9683)

Δεν πρέπει να υπερβείτε τον επιτρεπόμενο αριθμό ενερ-γοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης (ED) (βλέπε FEM 9 683) Η επιτρεπόμενη διάρκεια ενεργοποίησης αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του βαρούλκου

Ως διάρκεια ενεργοποίησης ορίζεται η σχέση μεταξύ

s σε m 1 κύκλος ανύψωσηςκαταβίβασης

Χρόνος λειτγίας Χρόνος στάσης Χρόνος λειτγίας Χρόνος λειτγίας Ανύψωση Καταβίβαση

t σε min

χρόνου λειτουργίας και χρόνου λειτουργίας+χρόνου στάσης

Τύπος ED

συνολικός χρόνος λειτουργίας x 100

συνολικός χρόνος λειτουργίας συνολικός χρόνος στάσης

Η διάρκεια ενεργοποίησης περιορίζεται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του κινητήρα ανύψωσης Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης την ταχύτητα ανύψωσης του βαρούλκου και τον αριθμό των κινήσεων ανύψωσης σε μια συγκεκριμένη διαδικασία μετακίνησης (εκφόρτωση φορτηγών τροφοδοσία μηχανημάτων) Στην πράξη είναι δύσκολο να τηρείται η διάρκεια ενεργοποίησης την ώρα της εργασίας Ιδού λοιπόν μερικές πρακτικές οδηγίες 81 Λειτουργία σύντομης διάρκειας

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν επιτρέπεται για την αργή ταχύτητα των βαρούλκων δύο ταχυτήτων Μετά τη λήξη της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκεια λειτουργίας πρέπει να παρεμβάλλονται διαστήματα και η χρήση του βαρούλκου πρέπει να συνεχίζεται στη διακοπτόμενη λειτουργία

Κλάση FEM 9511

Κλάση ISO 4301

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED )

Σύντομη λειτουργία κατά FEM 9683

(tB σε min)

1 Bm M 3 25 15

1 Am M 4 30 15

2 m M 5 40 30

3 m M 6 50 30

3 m M 6 60 60

Οι χρόνοι λειτουργίας tB των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας STAR LIFTKET είναι μεγαλύτεροι από τους προβλεπόμενους στο πρότυπο FEM 9683

Πίνακας 14 Επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας χωρίς στάση μετά την έναρξη εργασίας και με αρχική θερμοκρασία

κινητήρα 20degC περίπου 82 Διακοπτόμενη λειτουργία

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED ) Διάλειμμα (min)

15 5-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

20 4- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

25 3- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

30 25- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

40 15- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

50 1- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

60 066- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

Πίνακας 15 Απαιτούμενα διαλείμματα συναρτήσει της διάρκειας ενεργοποίησης

30

83 Παράδειγμα

Το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας STAR 03050 πρόκειται να σηκώσει φορτίο 250 kg σε ύψος 6 m Στοιχεία απόδοσης Ανυψωτική ικανότητα 250 kg

Ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin Διάρκεια ενεργοποίησης 60 Κλάση ανυψωτικό μηχάνημα 2m Κατά την έναρξη της διαδικασίας το βαρούλκο είναι ψυχρό με θερμοκρασία 20degC περίπου

Χρόνος λειτουργίας = 6 m ανύψωση + 6 m καταβίβαση

= 1 min ανά κύκλο ανύψωσηςκαταβίβασης ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin

Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς διάλειμμα (σύντομη λειτουργία = μέχρι 30 λεπτά κατά FEM 9683) μπορούν να εκτελεσθούν μέχρι 30 κύκλοι ανύψωσηςκαταβίβασης Μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας 30 λεπτών να παρεμβάλλεται διάλειμμα 40 δευτερολέπτων (066-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας) μετά από κάθε 1 λεπτό της λειτουργίας Το διάλειμμα αυτό είναι αναγκαίο κατά κανόνα και για την ανάρτηση ή αφαίρεση του φορτίου Σημαντικό Για μεγάλα ύψη ανύψωσης (άνω των 10 m) να παρεμβάλλονται διαστήματα ψύξης στη

διακοπτόμενη λειτουργία Η αργή ανύψωση να χρησιμοποιείται μόνο για προσεκτική απόθεση και ανύψωση φορτίων Είναι ακατάλληλη για διέλευση σε μεγαλύτερα ύψη

Προαιρετικό Για προστασία από υπερθέρμανση του κινητήρα η συσκευή μπορεί να εφοδιαστεί με επιτηρητή θερμοκρασίας (μόνο μαζί με έλεγχο χαμηλής τάσης)

9 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού φορείου (κατά FEM 9683)

Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας έχει εφοδιαστεί με ηλεκτρικό φορείο ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον επιτρεπόμενο αριθμό ενεργοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης του φορείου Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πολύ μεγάλες διαδρομές

Τύπος φορείου Διακοπτόμενη λειτουργία ED

Σύντομη λειτουργία (tB σε min)

ο αναγραφόμενος επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας αφορά γρήγορη πορεία

Φορεία μιας ταχύτητας 40 30

Φορεία δύο ταχυτήτων 4020 30

Πίνακας 16 Διάρκεια ενεργοποίησης φορείων 10 Ανακούφιση του καλωδίου χειριστηρίου

Το ανακουφιστικό καταπόνησης πρέπει να στερεωθεί έτσι ώστε να μην ασκούνται ελκτικές δυνάμεις στο καλώδιο του χειριστηρίου Δεν επιτρέπεται το τράβηγμα του βαρούλκου από το καλώδιο χειριστηρίου μέσω του ανακοφιστικού καταπόνησης Ανακουφιστικό καταπόνησης

Σχ 31 Στερέωση του ανακουφιστικού καταπόνησης

31

11 Λίπανση Βοηθητικά υλικά

111 Λίπανση του μειωτήρα

Ο μειωτήρας έχει πληρωθεί με λάδι κιβωτίου από τον κατασκευαστή Το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη γενική επισκευή Το παλιό λάδι να διατεθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους κανονισμούς Στους 40degC να χρησιμοποιείται λάδι ιξώδους 220 mmsup2s Οι ποσότητες πλήρωσης του λαδιού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Μοντέλο (βασικό) Ποσότητα [ml]

STAR 020 031 175

STAR 050 071 350

STAR 090 111 525

Πίνακας 17 Ποσότητες λαδιού Ως λάδι αντικατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πχ τα εξής λάδια

Εταιρεία Ονομασία λαδιού

Castrol Alpha Zn 200

ESSO EP 220

Mobil Mobil gear 630

Shell Omala 220

ELF Reductelf SP 220

BP XP 220 BP Energol GR

Πίνακας 18 Λάδια αντικατάστασης 112 Λίπανση του φορέα και του τροχίλου του αγκίστρου

Τα ρουλεμάν του αγκίστρου και του αλυσοτροχού πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 20000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 113 Λίπανση του φορείου

Ο άξονας πινιόν η οδόντωση των οδοντωτών τροχών κύλισης των ηλεκτρικών φορείων και τα ρουλεμάν των τροχών κύλισης πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 10000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 114 Βοηθητικά υλικά

Για την ασφάλιση των βιδών συγκράτησης του οδηγού αλυσίδας συνιστούμε τα εξής ασφαλιστικά σπειρωμάτων

Εταιρεία Ονομασία Χαρακτηριστικά

Weicon Weiconlock AN 302-42 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ36 ροπή απόσπασης από 14ndash18 Nm

Henkel Loctite 243 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ20 ροπή απόσπασης από 20 Nm

Πίνακας 19 Ασφαλιστικά σπειρωμάτων 12 Ενέργειες μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας το μηχάνημα ή τα επιμέρους τμήματά του πρέπει να υποβληθούν σε γενική επισκευή ή πρέπει να διατεθούν κατάλληλα Τότε τα λιπαντικά όπως λάδια και γράσα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους σχετικού νόμους περί αποβλήτων Τα μέταλλα ελαστικά και πλαστικά πρέπει να διαχωριστούν ανά είδος υλικού για να οδηγηθούν στην ανακύκλωση

32

Το προσωπικό που εκπαιδεύτηκε στο χρήση του βαρούλκου αυτού έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού και ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφή

Οι παρούσες Οδηγίες χειρισμού περιέχουν υποδείξεις μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας σε βιομηχανικό περιβάλλον από καταρτισμένο προσωπικό Πληροφορίες για άλλες ενδεχόμενες χρήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο παρόν φυλλάδιο Αν παρουσιαστούν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (πχ θόρυβοι κραδασμοί αυξημένη κατανάλωση ρεύματος ή επανειλημμένη τήξη των ασφαλειών) η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και ο χώρος κάτω από το φορτίο πρέπει να αποκλειστεί επειδή πιθανόν να παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς και ζημιές Ο χρήστης πρέπει να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης (προβλήματος) σε ειδικό τεχνικό

HOFFMANN Foumlrdertechnik Gm

HOFFMANN Foumlrdertechnik GmbH Wurzen Dresdener Straszlige 64-68 04808 Wurzen BR Deutschland

Telefon (0 34 25) 89 24 ndash 0 Telefax (0 34 25) 89 24 ndash 99 E-Mail salesliftketde Internet httpwwwliftketde

Ho 082010 griechisch

Page 7: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LIFTKET · σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα

7

23 Όψη τομής

Αρ σχ Περιγραφή Αρ σχ Περιγραφή

1 Κάλυμμα συστήματος ελέγχου 10 Άξονας πινιόν 1 2 Σύστημα ελέγχου 11 Αλυσίδα φορτίου 3 Κάλυμμα ανεμιστήρα 12 Ωτίδα ανάρτησης 4 Ανεμιστήρας 13 Κινητήριος άξονας με τον αλυσοτροχό 5 Άξονας κινητήρα 14 Περίβλημα μειωτήρα στροφών 6 Στάτορας του κινητήρα 15 Κάλυμμα μειωτήρα στροφών 7 Δρομέας του κινητήρα 16 Κλεμμοσειρά για τη σύνδεση της παροχής

δικτύου του χειριστηρίου και του ηλεκτρικού φορείου

8 Μονάδα συμπλέκτη

9 Κέλυφος 17 Μονάδα φρένου 18 Τρόχιλος αγκίστρου Σχ 2 Όψη τομής

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18

8

24 Θεωρητικό σχήμα του περάσματος της αλυσίδας φορτίου

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες αλυσίδες του κατασκευαστή που πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας ζωής

Άξονας κίνησης της αλυσίδας με τον αλυσοτροχό Συγκρατητήρας Οδηγός αλυσίδας Θήκη αλυσίδας Περιοριστής διαδρομής (τέρμα) Φορέας αγκίστρου Περόνη συγκρά-τησης αλυσίδας Τρόχιλος αγκί- στρου

Σχ 3 31 Εκδοχή με μονό κλάδο αλυσίδας 32 Εκδοχή με διπλό κλάδο αλυσίδας 3 Συναρμολόγηση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D8 παρ 24 (VBG 8 παρ 24) η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό 31 Μηχανολογική συναρμολόγηση

311 Φορέας αγκίστρου

Ο φορέας αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με μονό κλάδο αλυσίδας

Ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα

Μπουζόνι

Πλαστικό κάλυμμα με αυτοκόλλητο ικανότητας ανύψωσης και μεγέθους αλυσίδας

Σήμανση 4 ή 5 Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ

2 βίδες άλλεν με αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ 2 βίδες άλλεν Κέλυφος

Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Φορέας για αλυσίδες 4times12 και 52times15

Φορέας για αλυσίδα 72times21 Φορέας για αλυσίδες 9times27 και 113times31

Σχ 4 Δομή των φορέων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση του αγκίστρου (φθορά μέγεθος ανοίγματος) και του ελαστικού στοπ Στους φορείς για αλυσίδες 4times12 και 52times15 mm να εξεταστεί και η κατάσταση του πλαστικού καλύμματος (βλέπε Σχ 4) Να εξεταστεί επίσης η κατάσταση του ωστικού ρουλεμάν του μανδάλου ασφαλείας και η ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου Εν ανάγκη να καθαριστεί και να γρασαριστεί το αξονικό ρουλεμάν

9

Για τη συναρμολόγηση των φορέων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 250 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 500 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 1250 M10times30 DIN 912 2 35

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 1600 M12times30 DIN 912 2 50

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 3200 M12times35 DIN 912 2 50

Πίνακας 1 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 312 Τρόχιλος αγκίστρου

Ο τρόχιλος αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με διπλό κλάδο αλυσίδας

Σχ 5 Δομή των τροχίλων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων όπως προβλέπεται στην παρ 311 Για τη συναρμολόγηση των τροχίλων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 500 M6x40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 1000 M6times40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 20002500 M8times50 DIN 912 21 2010

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 3200 M10times50 DIN 912 21 3520

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 6300 M12times60 DIN 912 3 35

Η βίδα στο ελαστικό στοπ έχει μειωμένη ροπή σύσφιγξης Η βίδα αυτή να κολληθεί μέσα στην οπή με ασφαλιστικό

σπειρωμάτων Πίνακας 2 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 313 Σταθερά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας

3131 Βασική λύση ndash Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια

στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Η οπή της ωτίδας που προορίζεται για τη στερέωση του συνοδού φορείου πρέπει να είναι από την πλευρά της θήκης αλυσίδας

Ελαστικός προσκρουστήρας 3 βίδες άλλεν Άγκιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Κέλυφος

Αξονικό ένσφαιρο

ρουλεμάν

Αλυσοτροχός

Ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου

Ασφάλιση με πείρο εγκοπής (ο πείρος ασφαλίζεται με 2 πονταρισιές έναντι λυσίματος) Ελατηριωτός πείρος κάθετα προς το στέλεχος του αγκίστρου (μόνο μοντέλα 110hellip 111hellip)

10

Ωτίδα ανάρτησης Οπή στερέωσης του συνοδού φορείου Μπουλόνι Πλευρά της θήκης αλυσίδας

Σχ 6 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης 3132 Εναλλακτική λύση ndash Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης μονής οπής με τα δύο

μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη λειτουργία με

διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

Σχ 7 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης μονής οπής 3133 Εναλλακτική λύση ndash Ανάρτηση με άγκιστρο Μοντάρισμα

Στερεώστε το παρεχόμενο με το βαρούλκο άγκιστρο ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Μπουλόνι

Πλευρά θήκης αλυσίδας 1 κλάδος

φορέας 2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή της ωτίδας με μονή οπή κατά 180deg το βαρούλκο μπορεί να μετατραπεί από μονού

σε διπλού κλάδου αλυσίδας και αντίστροφα στενή πλευρά μακριά πλευρά

11

Σχ 8 Ανάρτηση με άγκιστρο ανάρτησης 314 Αερισμός μειωτήρα στροφών

Μετά το μοντάρισμα τοποθετήστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο αστεροειδή ροδέλα κάτω από τη βίδα πλήρωσης λαδιού (επάνω πλευρά κελύφους) για αποφυγή υπερπίεσηςυποπίεσης στο κέλυφος του μειωτήρα (βλέπε Σχ 9β) Κατά την παράδοση η ροδέλα αυτή βρίσκεται δίπλα στη βίδα πλήρωσης λαδιού πάνω στο κέλυφος Η χρήση της αστεροειδούς ροδέλας δεν συνιστάται σε ανοικτό χώρο με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή με μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις 315 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας

Οι θήκες αλυσίδας με τα ακόλουθα μεγέθη κατασκευάζονται από πλαστικό (βλέπε Σχ 9α)

Μέγεθος αλυσίδας Μέγ χωρητικότητα Είδος θήκης αλυσίδας

4times12 12 m

412 58 75 52times15 8 m

72times21 5 m

4times12 16 m

416 510 78 52times15 10 m

72times21 8 m

Πίνακας 3 Πλαστικές θήκες αλυσίδας Θήκες αλυσίδας με χωρητικότητες μεγαλύτερες από εκείνες του πίνακα ή οι θήκες των μοντέλων STAR 09hellip και STAR 11hellip κατασκευάζονται από ειδικό ύφασμα (βλέπε Σχ 9β)

Πλαστική θήκη Υφασμάτινη θήκη αλυσίδας

Σχ 9α Σχ 9β Σχ 9 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας και βίδα πλήρωσης λαδιού

Πλευρά θήκης αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη

λειτουργία με διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

maximal Kette chain

430 Kette 4times12 max 30m

Βίδα πλήρωσης με αστεροειδή ροδέλα

maximal Kette chain 16 m 4 mm 10 m 5 mm 8 m 7 mm

στενή πλευρά μακριά πλευρά

1 κλάδος φορέας

2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή κατά 180deg της ανάρτησης με άγκιστρο το βαρούλκο μετατρέπεται από μονού σε διπλού κλάδου και αντιστρόφως

12

Το μοντάρισμα της πλαστικής ή της υφασμάτινης θήκης αλυσίδας γίνεται σύμφωνα με τα Σχ 9α και 9β αντιστοίχως με μια βίδα και ένα αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Σφίξτε το περικόχλιο μέχρι να καθήσει καλά η βίδα Το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο θα πρέπει να αλλαχτεί όταν κατά το επανειλημμένο μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας δεν μπορεί πια να ασφαλίσει τη βίδα Σημαντικό Ελέγξτε ότι η θήκη αλυσίδας είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μήκος αλυσίδας (βλέπε

τη σήμανση για το μέγεθος αλυσίδας και τη χωρητικότητα που φέρει η θήκη αλυσίδας)

Τοποθετήστε χαλαρά το άκρο της αλυσίδας με τον περιοριστή διαδρομής και το ελαστικό στοπ στη θήκη αλυσίδας

Μετά την εισαγωγή της αλυσίδας ελέγξτε το ύψος πλήρωσης της θήκης αλυσίδας με βάση το ειδικό σημάδι στην πλευρά της θήκης Απαγορεύεται η υπέρβαση της μέγιστης πλήρωσης

3151 Υπερμεγέθης θήκη αλυσίδας

Εφόσον το βάρος της γεμάτης θήκης αλυσίδας είναι άνω των 25 kg πρέπει να ανακουφίζεται με έναν ειδικό ιμάντα Το τέντωμα με την καστάνια και η ευθυγράμμιση του ιμάντα πρέπει να γίνεται με αλυσίδα βάρους 10 kg περίπου μέσα στη θήκη Επειδή οι συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων σε περίπτωση σταθερής εγκατάστασης του βαρούλκου ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει επί τόπου το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα (βλέπε Σχ 10) Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας τοποθετηθεί σε φορείο το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα πρέπει να διαμορφωθεί με ένα επιπρόσθετο συνοδό φορείο (έξτρα παρελκόμενο ndash βλέπε Σχ 11) Μετά την τοποθέτηση πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε για το τέντωμα του ιμάντα και να το ελέγχετε και ενδεχομένως να το διορθώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα Ο ιμάντας να προστατεύεται στο σημείο πρόσδεσης με το παρεχόμενο με το βαρούλκο προστατευτικό ακμών (βλέπε Σχ 10 και Σχ 11)

Σημείο πρόσδεσης

Προστατευτικό ακμών Ιμάντας Καστάνια

Σχ 10 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας (με επιτόπια διαμόρφωση σημείου πρόσδεσης)

Σχ 11 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας και συνοδό φορείο (κατάλληλο υπό προϋποθέσεις για καμπύλες διαδρομές)

Το άκρο του ιμάντα περνιέται στην καστάνια και τεντώνεται όπως εικονίζεται στο Σχ 12

Ελεύθερο άκρο του ιμάντα

Ιμάντας με την καστάνια

Σχ 12 Πέρασμα στην καστάνια και τέντωμα του ιμάντα

Προσοχή

Ακατάλληλο για φορεία με μονό μπουλόνι

13

316 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με μονό κλάδο

1 Περάστε το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) μέσα στη σταυροειδή οπή του οδηγού αλυσίδας του Σχ 13-Α μέχρι

να βγει από την άλλη πλευρά το γαντζάκι 2 Αρχίζοντας από έναν πλαγιαστό κρίκο (Σχ 13-Α) τραβήξτε με το γαντζάκι την αλυσίδα μέσα στην υποδοχή του

αλυσοτροχού 3 Πατώντας επανειλημμένα το χειριστήριο αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα (Σχ 13-Β) 4 Τοποθετήστε το ελαστικό στοπ στο άκρο της αλυσίδας και μοντάρετε το άγκιστρο (Σχ 13-Γ) 5 Χαμηλώστε το άγκιστρο μέχρι να μείνουν 50 cm στον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας 6 Τοποθετήστε στο άκρο του ελεύθερου κλάδου το παρεχόμενο με το βαρούλκο ελαστικό στοπ για τον περιοριστή

διαδρομής 7 Στερεώστε τον περιοριστή διαδρομής στον τρίτο κρίκο από το άκρο της αλυσίδας (Σχ 13-Δ) 8 Μοντάρετε τη θήκη αλυσίδας σύμφωνα με παρ 315 9 Αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα στη θήκη γρασάροντάς την σε όλο το μήκος της Προκειμένου η αλυσίδα να ξετυλιχτεί ομοιόμορφα μέσα στη θήκη αλυσίδας αφήστε τον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας να εισέλθει από μόνος του στη θήκη μέσω της λειτουργίας ανύψωσης και μην την τοποθετήσετε μέσα εκ των υστέρων με το χέρι οπότε μπορείτε να αποφύγετε τις συστροφές Περιοριστής διαδρομής

Ο περιοριστής διαδρομής χρησιμεύει για τον περιορισμό της κάτω θέσης του αγκίστρου εμποδίζοντας την πλήρη έξοδο του ελεύθερου άκρου της αλυσίδας από το βαρούλκο Ο περιοριστής προορίζεται για έκτακτη ανάγκη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται τακτικά Σε περίπτωση που ο περιοριστής διαδρομής συνοδεύεται από ένα ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα τότε αυτή πρέπει να είναι προς την πλευρά του κελύφους του βαρούλκου

Σχ 13-Α Σχ 13-Β Σχ 13-Γ

Σχ 13-Δ Σχ 13-Ε Σχ 13 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου ndash μοντέλο με μονό κλάδο 317 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με διπλό κλάδο

Υποδείξεις μονταρίσματος

1 Αφήστε την αλυσίδα φορτίου να περάσει πρώτα στο κέλυφος του βαρούλκου ανάλογα με το μοντέλο όπως περιγράφεται στις παρ 316 και 317

2 Περάστε την αλυσίδα από τον τρόχιλο αγκίστρου με το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) (Σχ 14-A) Προσοχή Η αλυσίδα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχει συστροφές ανάμεσα στο κέλυφος του

βαρούλκου και τον τρόχιλο του αγκίστρου Αν το μοντάρισμα δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα Σχ 14-Β και Σχ 14-Γ αφαιρέστε έναν κρίκο από την αλυσίδα Επίσης ο τρόχιλος δεν πρέπει να στριφογυρίζει ανάμεσα στους δύο κλάδους αλυσίδας

3 Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό αλυσίδας (βλέπε Σχ 15 αρ 1) κατεβάστε τον οδηγό από την αλυσίδα (Σχ 14-Γ) και τραβήξτε προς τα πίσω την περόνη U

14

4 Περάστε το άκρο της αλυσίδας που τραβήξατε έξω από τον τρόχιλο της αλυσίδας μέσα στη σταυροειδή οπή σύμφωνα με το Σχ 32 ή το Σχ 14-Γ μέχρι ο πρώτος κρίκος να τερματίσει μέσα στο κέλυφος Στη θέση αυτή κρατήστε την αλυσίδα με το ένα χέρι Με το άλλο χέρι σπρώξτε την περόνη U οριζόντια στις δύο οπές που βρίσκονται μέσα στο κέλυφος κάτω από τον αλυσοτροχό (Σχ 14-Δ και Σχ 32) Αφού η περόνη περαστεί ανάμεσα στους τελευταίους δύο κρίκους ελέγξτε με ένα δυνατό τράβηγμα αν το άκρο της αλυσίδας κάθεται καλά

5 Στερεώστε ξανά τον οδηγό αλυσίδας στο κέλυφος (Σχ 14-Ε) Λάβετε υπόψη την παρ 318 6 Βεβαιωθείτε ξανά ότι δεν έχει συστροφές η αλυσίδα 7 Γρασάρετε καλά την αλυσίδα σε όλο το μήκος της

Σχ 14-Α Σχ 14-Β Σχ 14-Γ

Σχ 14-Δ Σχ 14-Ε Σχ 14-Ζ Σχ 14 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου σε βαρούλκο διπλού κλάδου 318 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου και του συγκρατητήρα αλυσίδας

Με την αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν ο οδηγός αλυσίδας και ο συγκρατητήρας

1 Αφήστε να εξέλθει η φθαρμένη αλυσίδα 2 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης (1) 3 Βγάλτε από το κέλυφος τον οδηγό αλυσίδας (2) 4 Σπρώξτε έξω με ένα κατσαβίδι τον συγκρατητήρα

(3) 5 Τοποθετήστε τον νέο συγκρατητήρα και σπρώξτε

τον μέσα πάνω από τον αλυσοτροχό περιστρέφοντάς τον

6 Επανατοποθετήστε και στερεώστε με βίδες τον οδηγό αλυσίδας

7 Περάστε τη νέα αλυσίδα ακολουθώντας τις παραπάνω περιγραφές για τα μοντέλα με μονό ή διπλό κλάδο αλυσίδας

Προσοχή Κατά την τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του οδηγού αλυσίδας οι βίδες συγκράτησης πρέπει να βιδωθούν με ασφαλιστικό σπειρωμάτων για αλυσίδες μεγέθους 9times27 και 113times31 Πριν από την εφαρμογή του ασφαλιστικού όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν από λάδια και γράσα Βλέπε παρ 114 για τα συνιστώμενα ασφαλιστικά

Σχ 15 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου του οδηγού αλυσίδας και του συγκρατητήρα

3 2 1

σταυροειδής οπή

15

32 Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διενεργήστε τους ελέγχους της παρ 19 του EN 60204-32 Για λεπτομέρειες του συστήματος ελέγχου συμβουλευθείτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας Η ηλεκτρική εγκατάσταση του βαρούλκου πληροί τον κανονισμό EN 60204 Μέρος 32 όπως ισχύει

321 Παροχή ρεύματος

Ο γενικός διακόπτης της παροχής δικτύου πρέπει να εξασφαλίζει διακοπή σε όλους τους πόλους κατά DIN EN 60204-32 παρ 53 Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο Πριν από την έναρξη των εργασιών επισκευής η εγκατάσταση να τεθεί εκτός τάσεως Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 400 V (3-φασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02 και 03

10 A STAR 05 και 07

STAR 09

16 A STAR 09157 και 09158

STAR 11

Πίνακας 4 Ασφάλεια για 400 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 L2 L3 και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο 3+ΡΕ (ελάχιστη διατομή 15 mmsup2)

Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους L1 και L2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας Οι ακροδέκτες σύνδεσης του καλωδίου του συστήματος ελέγχου και του ηλεκτρικού φορείου βρίσκονται επίσης κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για την εύρυθμη λειτουργία για τη σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζεται δεξιόστροφο πεδίο και τυχόν απόκλιση πρέπει να διορθωθεί Σε περίπτωση σωστής σύνδεσης με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το βαρούλκο εκτελεί κίνηση ανύψωσης Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 230 V (μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02001

10 A STAR 05001 05002

16 A STAR 07001 07002

Πίνακας 5 Ασφάλεια για 230 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 Ν και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται τριπολικό καλώδιο με ελάχιστη διατομή 25 mmsup2 Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους Ζ1 και Ζ2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας

16

3211 Απευθείας έλεγχος

Πλευρά φρένου Φρένο Βοηθητικό ρελέ φρένου ή προστατευτικό ρελέ

Ο έλεγχος του κινητήρα γίνεται απευθείας από το χειριστήριο Στυπιοθλίπτης ndash ηλεκτρικό φορείο Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο παροχής δικτύου Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο χειριστηρίου

Σχ 16 Απευθείας έλεγχος 3212 Έλεγχος χαμηλής τάσης (με προστατευτικά ρελέ)

Αυτό το σύστημα ελέγχου είναι προαιρετικό

Τα ρελέ ελέγχου είναι εύκολα προσβάσιμα κάτω από το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου δίπλα στον κινητήρα ανύψωσης Στην ίδια κονσόλα βρίσκονται και οι ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης ndash βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας Πλευρά φρένου Πλευρά κινητήρα

Σχ 17 Έλεγχος χαμηλής τάσης Ο έλεγχος εκτελείται μέσω του κυκλώματος ελέγχου το οποίο τροφοδοτείται με τάση 24 V από ένα μετασχηματιστή ελέγχου Άλλες τάσεις μπορούν να παραγγελθούν προαιρετικά

Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο ρελέ λειτουργίας βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (ακροδεκτών) και το πλήκτρο του στοπ βρίσκεται στο χειριστήριο 322 Ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης

Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη τα βαρούλκα με έλεγχο χαμηλής τάσης μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες επάνω και κάτω θέσης φορτίου

Δύο έμβολα που προεξέχουν από το κέλυφος του οδηγού αλυσίδας επενεργούν στους ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες μέσα στο κέλυφος του συστήματος ελέγχου όταν τερματίσει το άγκιστρο φορτίου ή ο περιοριστής διαδρομής αντιστοίχως

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία φροντίστε να διασταυρώσετε τα σύμβολα που φέρουν οι διακόπτες με τη φορά κίνησης του αγκίστρου (βλέπε παρ 321) και ελέγξτε ότι ο αντίστοιχος τερματικός διακόπτης μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια την ανύψωση ή την καταβίβαση

Ανορθωτής Κλεμμοσειρά

Στοπ ανάγκης ndash K1 Ανύψωσηκαταβίβαση - K2K3 Μεταγωγή - K4

Κλεμμοσειρά 1 ndash Ηλεκτρικό φορείο 2 ndash Παροχή δικτύου 3 ndash Καλωδίου χειριστηρίου

ndash

Ανορθωτής

Κλεμμοσειρά

Τερματοδιακόπτης ανύψωσηςκαταβίβασης

Μετασχτής ελέγχου Ασφάλειες ακριβείας ndash πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 125 A

ndash

1

2

3

Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

Hajtoacuteműoldali fedeacutel

Κάλυμμα συστος ελέγχου

17

Τερματοδιακόπτης επάνω θέσης Τερματοδιακόπτης κάτω θέσης

Σχ 18 Προαιρετικοί ηλεκτρικοί τερματικοί διακόπτες για έλεγχο 24 V 323 Τάσεις λειτουργίας

Το standard μοντέλο του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας προβλέπεται για τάση λειτουργίας 400 V 3 φάσεις 50 Hz Γίνονται δεκτές παραγγελίες για βαρούλκα με διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες Στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο θα βρείτε στην πινακίδα τύπου Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας από 380 έως 415 Volt (3 φάσεις) Άλλα χαρακτηριστικά κατόπιν ζητήσεως 4 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας με φορείο

Όλα τα φορεία είναι κατάλληλα για

δοκούς ΙΡΝ μικρού πλάτους κατά DIN 1025 και Euronorm 24-62

δοκούς ΙΡΝ μεσαίου πλάτους κατά DIN 1025

δοκούς ΙΡΝ μεγάλου πλάτους κατά DIN 1025

Στα τέρματα της διαδρομής του φορείου στο ύψος του κέντρου των τροχών κύλισης να τοποθετηθούν ελαστικοί προσκρουστήρες για τον περιορισμό της διαδρομής Προαιρετικά το βαρούλκο μπορεί να παραγγελθεί με ηλεκτρικό τερματικό διακόπτη Τα στοιχεία ενεργοποίησης στη δοκό πρέπει να εξασφαλιστούν από τον πελάτη

Ανυψωτική ικανότητα φορείου (kg)

Ακτίνα καμπύλης (m)

Ακτίνα καμπύλης

Σε καμπύλες διαδρομές το ηλεκτρικό φορείο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κινητήρας του φορείου να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της καμπύλης

μέχρι 1000 1

μέχρι 3200 15

μέχρι 6300 2

Πίνακας 6 Ακτίνα καμπύλης

2 3 4 2 3 4 1 5

Standard χειροκίνητο φορείο Ηλεκτρικό φορείο Φορείο με έλεγχο χαμηλής τάσης

1 Κινητήρας φορείου 2 Μπουλόνι ανάρτησης 3 Ροδέλες απόστασης 4 Ωτίδα ανάρτησης 5 Έλεγχος χαμηλής τάσης

(προαιρετικά)

2 4 3 Χειροκίνητο φορείο με 1 μπουλόνι (προαιρετικά)

Σχ 19 Φορείο

18

41 Μηχανικό μοντάρισμα

411 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο

Μοντάρετε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με δύο μπουλόνια στο βαρούλκο σύμφωνα με 3131 Για ηλεκτρικά φορεία ακολουθήστε τις εξής υποδείξεις

Μοντέλο με άμεσο έλεγχο Μοντέλο με έλεγχο χαμηλής τάσης (24 V)

Σχ 20 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο 412 Μοντάρισμα του φορείου με δύο μπουλόνια

Όταν μοντάρετε τα δύο μπουλόνια ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το πλάτος του φορείου Η ωτίδα ανάρτησης εδράζεται ανάμεσα

στους σωλήνες απόστασης στα μπουλόνια ανάρτησης Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο

Εξαγωνικό περικόχλιο Ροπή σύσφιγξης

M16times15 75 Nm

M22times15 150 Nm

M36times15 560 Nm

Πίνακας 7 Ροπές σύσφιγξης

Σχ 21 Τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο

Μετά το μοντάρισμα πρέπει να υπάρξει ένας τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο κατά τη φορά των βελών του Σχ 21

Προσοχή Η ωτίδα ανάρτησης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο του βαρούλκου και του εφαρμοζόμενου φορείου (πλάτος πέλματος) Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσθήκης φορείου σε ένα βαρούλκο η ωτίδα ανάρτησης πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τον Πίνακα 8 ή Πίνακα 9

Καλώδιο κινητήρα

Καλώδιο δικτύου

Καλώδιο ελέγχου 24 V του φορείου

Κινητήρας φορείου

19

413 Μοντάρισμα του φορείου με ένα μπουλόνι

Όταν μοντάρετε το μπουλόνι ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το

πλάτος του φορείου Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο Δώστε προσοχή να μη μαγκώσουν οι σωλήνες απόστασης Οι αντίστοιχες ροπές σύσφιξης αναγράφονται στον Πίνακα 7 42 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

Στα φορεία που κινδυνεύουν να ανατραπούν λόγω μικρού πλάτους πέλματος και χρήσης κινητήρα με μειωτήρα πρέπει να τοποθετηθεί μεταγενέστερα ένα εξάρτημα αντίβαρου

Σχ 22 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

43 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των φορείων

Απευθείας έλεγχος

Μαζί με το ηλεκτρικό φορείο παρέχεται ένα καλώδιο 05 m περίπου με σήμανση και ρακόρ για την ηλεκτρική σύνδεση με το βαρούλκο Η κλεμμοσειρά βρίσκεται στο κέλυφος του βαρούλκου Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Στο χειριστήριο βρίσκονται τα πλήκτρα που ελέγχουν τις κινήσεις του φορείου Με μισοπατημένα τα πλήκτρα ελέγχου των φορείων δύο ταχυτήτων ενεργοποιείται η αργή ταχύτητα πορείας ενώ με πατημένα πλήρως τα πλήκτρα ενεργοποιείται η γρήγορη ταχύτητα πορείας Έλεγχος χαμηλής τάσης 24 V (προαιρετικά)

Τα προστατευτικά ρελέ του κινητήρα του φορείου βρίσκονται σε ένα ειδικό κουτί Το κουτί αυτό πρέπει να μονταριστεί στο πλευρικό έλασμα που δεν φέρει κινητήρα με δύο (2) εξαγωνικές βίδες M8times10 DIN 933 Τα δύο καλώδια που εξέρχονται από το κέλυφος ελέγχου πρέπει να συνδεθούν σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας στην κλεμμοσειρά του βαρούλκου και στο κουτί συνδεσμολογίας του κινητήρα του φορείου Μετά τη σύνδεση ελέγξτε όλες της λειτουργίες του βαρούλκου και του φορείου

Σχ 23 Βαρούλκο με ηλεκτρικό φορείο

44 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

02050 02052 02151

02152 02153 03050

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

05052 05152 05155

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 03051 03052 03053

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 05053 07051 07153

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 2000 EFN 2000 16 ή 25 ή 5+20

2000

66-135 2000 N 07053 07054 07055

07057 07155

HFS1 2000 EFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 2000 S2

20

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 2000 EFN 2000 8 ή 12 ή 5+20

2000

82-155 2000 N 09052 09054

09151 09152

HFS1 2000 EFS1 2000 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2000 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 2500 N

07056 HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2500 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2500 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 3200 N

09055 09156 09157 09158

HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 3200 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 3200 S2

HFN 5000 EFN 5000 4+16

5000

90-155 5000 N S1

11052 11150 11152

HFS1 5000 EFS1 5000 4+16 160-226

HFS2 5000 EFS2 5000 4+16 240-310 5000 S2

HFN 6300 EFN 6300 4+16

6300

90-155 6300 N S1

11054 11154 HFS1 6300 EFS1 6300 4+16 160-226

HFS2 6300 EFS2 6300 4+16 240-310 6300 S2

Πίνακας 8 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης για τα βαρούλκα Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με δύο μπουλόνια ανάρτησης

HF N 500 EF S1 1000 16 EF S2 2000 5+20

HF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική ικανότητα Ταχύτητα πορείας EF ndash Ηλεκτρικό φορείο N S1 S2 [kg] για ηλεκτρικά φορεία [mmin] 45 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin] Ανυψωτική ικανότητα

[kg]

Πλάτος πέλματος [mm]

EHFN 1000 EEFN 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

1000

66-135

EHFS1 1000 EEFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 1000 EEFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 2000 EEFN 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

2000

66-135

EHFS1 2000 EEFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 2000 EEFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 3200 EEFN 3200 5+20 ή 75+30

3200

82-155

EHFS1 3200 EEFS1 3200 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 3200 EEFS2 3200 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 5000 EEFN 5000 4+16

5000

90-155

EHFS1 5000 EEFS1 5000 4+16 160-226

EHFS2 5000 EEFS2 5000 4+16 240-310

EHFN 6300 EEFN 6300 4+16

6300

90-155

EHFS1 6300 EEFS1 6300 4+16 160-226

EHFS2 6300 EEFS2 6300 4+16 240-310

Πίνακας 9 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης για τα βαρούλκα

21

Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με ένα μπουλόνι ανάρτησης EHF N 1000 EEF S1 1000 75+30 EHF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική Ταχύτητα πορείας με 1 μπουλόνι N S1 S2 ικανότητα για ηλεκτρικά φορεία [mmin] EEF ndash Ηλεκτρικό φορείο [kg] με 1 μπουλόνι 5 Έλεγχοι

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα υπόκεινται στους εξής κανονισμούς

UVV laquoΒαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξηςraquo BGV D8 (VBG 8)

UVV laquoΓερανοίraquo BGV D6 (VBG 9) 51 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D8 sect 23 (VBG 8 sect 23)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι συσκευές πρέπει να ελεγχθούν από έναν ειδικό 52 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D6 sect 25 (VBG 9 sect 25)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι γερανοί πρέπει να ελεγχθούν από έναν εξουσιοδοτημένο εμπειρογνώμονα Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας έχουν πιστοποίηση τύπου 53 Περιοδικοί έλεγχοι

Οι συσκευές γερανοί και φέρουσες κατασκευές πρέπει να ελέγχονται κάθε δύο χρόνια από έναν ειδικό Σε δύσκολες συνθήκες χρήσης πχ συχνή λειτουργία με πλήρες φορτίο γεμάτο σκόνη ή επιθετικό περιβάλλον συχνά ανοιγοκλεισίματα μεγάλες διάρκειες ενεργοποίησης τα διαστήματα ελέγχου πρέπει να συντομευτούν

Ως εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου γερανών θεωρούνται (στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας)

εκτός από τους εμπειρογνώμονες του TUumlV μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι εμπειρογνώμονες των Επαγγελ-ματικών Ενώσεων

Ειδικός είναι το τεχνικό στέλεχος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή ή το ειδικευμένο τεχνικό

προσωπικό 6 Υποδείξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

61 Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση

Το φορτίο μπορεί να μετακινηθεί μόνο αφού πρώτα κρεμαστεί κανονικά στο άγκιστρο και δεν βρίσκονται άτομα στην ακτίνα δράσης του βαρούλκου ή αφού ο χειριστής πάρει σήμα από τον κουμανταδόρο (BGV D8 sect 291 εδ 1 (VBG 8 sect 291 εδ 1))

Η αναγραφόμενη διάρκεια ενεργοποίησης των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας προβλέπεται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20degC έως +40degC Σε υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος η διάρκεια ενεργοποίησης πρέπει να μειώνεται αναλόγως

Ο βαθμός ηλεκτρικής προστασίας του standard μοντέλου των βαρούλκων είνα IP 55

Οι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές της θερμικής κλάσης F

Πριν από την ανύψωση το φορτίο να τοποθετηθεί όρθιο κάτω από το βαρούλκο

Οι φορές κίνησης σημειώνονται με σύμβολα στο χειριστήριο

Μην περνάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές ακμές

Το χειροκίνητο βαρούλκο να μετακινείται μόνο τραβώντας από το φορτίο τον φορέα του αγκίστρου ή τον τρόχιλο του αγκίστρου

Πριν από τη χρήση σε επιθετικά περιβάλλοντα συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Σχετικά με τη μετακίνηση τηγμένων μαζών ή άλλων επικίνδυνων υλικών συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Μη χαμηλώνετε τον τρόχιλο αγκίστρου διπλού κλάδου τόσο πολύ που να λασκάρει η αλυσίδα

Επισκευές πρέπει να γίνονται από ειδικό τεχνικό με κατεβασμένο και ασφαλισμένο τον γενικό διακόπτη και με το βαρούλκο χωρίς φορτίο

Μετά την ενεργοποίηση του στοπ έκτακτης ανάγκης η αιτία που προκάλεσε τη χρήση του πρέπει να αρθεί από ειδικό τεχνικό Τότε μόνο μπορεί να απασφαλιστεί το στοπ ανάγκης

Πλαγιαστά φορτία πρέπει πάντα να ανυψώνονται με τη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα Πριν από την ανύψωση να τεντωθούν τα χαλαρά μέσα ανύψωσης

Στους γερανούς που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο για το βαρουλκοφορείο πρέπει να προβλεφθεί στέγαστρο όταν είναι εκτός χρήσης

Η αναγραφόμενη ανυψωτική ικανότητα του φορείου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στο μέσο παραλαβής φορτίου (άγκιστρο) του βαρούλκου

Ο δεύτερος (σταθερός) κλάδος αλυσίδας πρέπει να στερεωθεί μέσα στο κέλυφος του βαρούλκου μόνο με την περόνη που παρέχεται από τον κατασκευαστή

22

62 Απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

Γρήγορα πατήματα των πλήκτρων χειρισμού

Τακτική χρήση του συμπλέκτη ολίσθησης (περιορισμός διαδρομής έκτακτης ανάγκης)

Μεταφορά προσώπων

Παραμονή προσώπων κάτω από το φορτίο

Θέση σε πρώτη λειτουργία πριν ελεγχθεί τα βαρούλκο από έναν ειδικό ή εμπειρογνώμονα

Μετακίνηση φορτίων μεγαλύτερων από το ονομαστικό φορτίο

Λοξό τράβηγμα ή έλξη των φορτίων

Απότομη απόσπαση φορτίων

Αφαίρεση καλύμματος δοχείων υπό κενό

Μετακίνηση του βαρουλκοφορείου με τράβηγμα του χειριστηρίου ή του καλωδίου ελέγχου έστω και αν είναι χωρίς φορτίο

Επισκευή χωρίς τεχνικές γνώσεις

Χρήση με φορέα ή τρόχιλο αγκίστρου και περιοριστή διαδρομής με φθαρμένα ή χωρίς καθόλου ελαστικά στοπ

Χρήση της αλυσίδας ανύψωσης για πρόσδεση φορτίου ή ως αρτάνη

Λειτουργία με στριμμένη την αλυσίδα πχ λόγω αντιστροφής του τροχίλου του αγκίστρου ή μονταρίσματος του σταθερού κλάδου με στριμμένη την αλυσίδα

Χρήση με μακρύτερη αλυσίδα από ότι αναγράφεται στη θήκη αλυσίδας (βλέπε παρ 315)

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας ενεργοποίησης

Χρήση μετά την υπέρβαση του χρονικού ορίου του περιοδικού ελέγχου

Χρήση μετά τη λήξη της προθεσμίας τεχνικού ελέγχου ή της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Στερέωση του σταθερού κλάδου αλυσίδας με εξάρτημα διαφορετικό από την περόνη του κατασκευαστή

Κατά τη λειτουργία του βαρούλκου σε απόσταση προσιτή με το χέρι δηλ με ύψος δοκού πορείας του φορείου μικρότερο από 25 m δεν επιτρέπεται να απλώσετε το χέρι στην περιοχή διαδρομής Επίσης δεν πρέπει να αγγίξετε τις αλυσίδες την ώρα που λειτουργεί το βαρούλκο

7 Συντήρηση

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικούς

Ο πίνακας συντήρησης (Πίνακας 10) περιλαμβάνει τα μέρη και τις λειτουργίες που πρέπει να ελεγχούν καθώς και τις εργασίες συντήρησης Τα διαπιστωθέντα ελαττώματα να κοινοποιηθούν αμέσως εγγράφως στον χρήστη ο οποίος θα φροντίσει να αποκατασταθούν από έναν ειδικό τεχνικό

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται με το βαρούλκο χωρίς φορτίο και εκτός τάσεως με τη βοήθεια του γενικού διακόπτη

Σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας πχ πολλαπλές βάρδιες συχνά ανοιγοκλεισίματα επιβαρυμένο περιβάλλον τα διαστήματα συντήρησης πρέπει να συντομευτούν

Έλεγχος για φθορές

Ελέγξτε τα άγκιστρα ανάρτησης και φορτίου για τυχόν παραμορφώσεις (μέτρηση ανοίγματος αγκίστρου) διαβρώσεις ρωγμές και για τη γενική τους κατάσταση

Να αντικατασταθεί ο αλυσοτροχός του τροχίλου του αγκίστρου όταν το βάθος φθοράς στην επιφάνεια κύλισης φτάσει το 1 mm περίπου

Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ελαστικά στοπ

71 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

Λάβετε υπόψη την παρ 12

Τα παρακάτω χρονικά διαστήματα είναι ενδεικτικά και πρέπει να συνομευτούν ανάλογα εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών λειτουργίας (πολλαπλές βάρδιες συνεχής λειτουργία με το ονομαστικό φορτίο σκόνη και έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση) της κατάστασης συντήρησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Οπτικός έλεγχος γενικής κατάστασης

Έλεγχος λειτουργίας Φρένο

Περιορισμός κίνησης επάνωκάτω

Έλεγχος φρένου διάκενου αέρος κατά παρ 72 κεξ

Συντήρηση και ρύθμιση συμπλέκτη ολίσθησης

Φθορά αλυσίδας φορτίου κατά παρ 74

Γρασάρισμα αλυσίδας φορτίου

Φθορά ελαστικών στοπ (οπτικός έλεγχος)

23

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Γρασάρισμα τροχίλου ή φορέα αγκίστρου κατά παρ 112 έλεγχος ασφάλειας του περικοχλίου αγκίστρου και του ανοίγματος αγκίστρου

Έλεγχος μανδάλου ασφαλείας

Γενικοί έλεγχοι Κοχλιοσυνδέσεις

Συγκρατητήρας οδηγός αλυσίδας αλυσίδα χωρίς συστροφές

Στοιχεία ασφαλείας

Κατάσταση και στερέωση θήκης αλυσίδας με έμφαση στη φθορά του υφάσματος

Καλώδιο ελέγχου καλώδιο δικτύου και χειριστήριο

Φορεία τροχοί κύλισης

Πίνακας 10 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης Η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας έγινε σύμφωνα με το πρότυπο FEM 9511 Σε περίπτωση τήρησης των εκεί οριζόμενων συνθηκών λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων διαστημάτων συντήρησης η γενική επισκευή του βαρούλκου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερον μετά από 10 χρόνια

72 Περιγραφή του φρένου ελατηρίου

Αυτοκόλλητο Πινακίδα τύπου Μαγνήτης

Χιτώνιο απόστασης Φλάντζα Ελατήριο Μουαγιέ Πλάκα βάσης Βίδες άλλεν DIN 912

Διάκενο SL αέρος Δρομέας με υλικό τριβής

Σχ 24 Δομή του φρένου ελατηρίου 721 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου

1 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας στην εγκοπή του άξονα 2 Περάστε το μουαγιέ στον άξονα 3 Περάστε το φρένο ελατηρίου στο μουαγιέ 4 Βιδώστε το φρένο ελατηρίου με τις βίδες συγκράτησης πάνω στο κάλυμμα του μειωτήρα 5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες (για τις ροπές βλέπε Πίνακα 11

STAR LIFTKET

Τύπος φρένου

Βίδες DIN 912

Ροπή σύσφιγ-ξης [Nm]

Ανίσταση πηνίου R20 ονομ [Ω]

Διάκενο αέρος SLονομ [mm]

Διάκενο αέρος SL μέγ [mm]

STAR 02 STAR 03

BFK457-06 3timesM4 28 2101

02 05 STAR 05 STAR 07

BFK 457-08 3timesM4 55 1681

STAR 09 1)

BFK 457-10

3timesM4 95

1273 02 07

STAR 09 2)

STAR 11

BFK 457-12 1051 03 08

1) εκτός από STAR 09054 και 09057 2) ισχύει για τα μοντέλα STAR 09054 και 09057

Πίνακας 11 Στοιχεία των φρένων ελατηρίου

Για παραγγελία εξαρτημάτων να δοθεί η πλήρης ένδειξη τύπου του μοντέλου STAR LIFTKET

24

Μοντάρισμα του φρένου στο κάλυμμα του μειωτήρα Σφίξιμο του φρένου με ροπόκλειδο Σχ 25 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου Το ξεμοντάρισμα γίνεται με αντίστροφη σειρά

722 Ηλεκτρικός έλεγχος του φρένου ελατηρίου

Τρόπος λειτουργίας

Το φρένο ελατηρίου τροφοδοτείται από ένα κύκλωμα ανόρθωσης Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του ρεύματος ηρεμίας Με τη διακοπή της τάσης το φρένο επενεργεί αυτομάτως με αποτέλεσμα να συγκρατείται το φορτίο με ασφάλεια σε όποια θέση και αν βρίσκεται Για τη μείωση της διαδρομής πέδησης το φρένο λειτουργεί σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος Για τις συνδεσμολογίες των μοντέλων με συστήματα απευθείας και χαμηλής τάσης ελέγχου συμβουλευθείτε το συγκεκριμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας 723 Δυσλειτουργίες του φρένου ελατηρίου

Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών

Δυσλειτουργία Αιτία Αντιμετώπιση

Το φρένο δεν απελευθερώνεται το διάκενο αέρος δεν είναι μηδενικό

Το πηνίο έχει διακοπή βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος

Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου (βλέπε Πίνακα 11)

Εσφαλμένη ή ελαττωματική συνδεσμολογία

Να διασταυρωθεί με το διάγραμμα συνδεσμολογίας

Ελαττωματικός ή ακατάλληλος ανορθωτής

Διασταυρώστε τη γεφύρωση του ανορθωτή με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Μετρήστε σε λειτουργία τη συνεχή τάση ανάμεσα στους ακροδέκτες 5 και 6 Σε περίπτωση διαφοράς αντικαταστήστε τον ανορθωτή

Πολύ μεγάλο διάκενο Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου

Πίνακας 12 Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών Σε περίπτωση επανειλημμένης βλάβης του ανορθωτή αντικαταστήστε το φρένο έστω και αν οι μετρήσεις δεν δείχνουν βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος Η βλάβη ενδέχεται να παρουσιάζεται μόνο σε περίπτωση υπερθέρμανσης 724 Έλεγχος λειτουργίας του φρένου

Όταν φρενάρετε ένα φορτίο ίσο με το ονομαστικό φορτίο σε κίνηση καταβίβασης η διαδρομή πέδησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το μήκος δύο κρίκων αλυσίδας και το φρενάρισμα δεν πρέπει να είναι απότομο

Κάλυμμα μειωτήρα

Άξονας

Δακτύλιος ασφαλείας Ομφαλός

25

73 Συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας

Ο συμπλέκτης ολίσθησης βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα του βαρούλκου και τον άξονα πινιόν της μετάδοσης κίνησης και μεταδίδει τη ροπή κίνησης Παράλληλα περιορίζει τη μεταφερόμενη ισχύ ανάλογα με τη ροπή συμπλέκτη που ρυθμίστηκε αποτρέποντας την υπερφόρτωση του βαρούλκου STAR-LIFTKET και της κατασκευής του γερανού

Επίσης στην ανώτερη και κατώτερη θέση του φορτίου ο συμπλέκτης ολίσθησης λειτουργεί ως στοπ έκτακτης ανάγκης περιορίζοντας το ύψος ανύψωσης του φορτίου με αποτέλεσμα ο τρόχιλος ή ο φορέας του αγκίστρου ή ο περιοριστής διαδρομής να μην μπορούν να τερματίσουν στο κέλυφος του βαρούλκου υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Ιδιαίτερο πλεονέκτημα του πατενταρισμένου συμπλέκτη ολίσθησης για την ασφάλεια της συσκευής αποτελεί η τοποθέτησή του μπροστά από το φρένο λειτουργίας Σε περίπτωση έντονης φθοράς του συμπλέκτη δεν θα επέλθει μη ελεγχόμενη βύθιση του φορτίου καθώς το φρένο μπορεί να συγκρατήσει το φορτίο σε όποια θέση και αν βρίσκεται Ο συμπλέκτης ολίσθησης είναι ένας συμπλέκτης ξηρού τύπου με υλικό τριβής χωρίς αμίαντο Λόγω ευκολίας ρύθμισης της ροπής του συμπλέκτη από έξω και ανθεκτικού στη φθορά ειδικού υλικού τριβής δεν απαιτείται επαναρύθμιση του συμπλέκτη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 731 Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης

26 aacutebra Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης 732 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης

Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 1 Τοποθετήστε δοκιμαστικό φορτίο ίσο με το 11-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου στο άγκιστρο φορτίου ή μια

συσκευή ελέγχου συμπλέκτη ολίσθησης στην αλυσίδα φορτίου 2 Ενεργοποιήστε το βαρούλκο STAR LIFTKET με το χειριστήριο και ελέγξτε αν μπορεί να σηκώσει το δοκιμαστικό

φορτίο ή αν η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείχνει τιμή ίση με το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Το ύψος του συντελεστή 13 εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ταχύτητα ανύψωσης

3 Ακουμπήστε το δοκιμαστικό φορτίο στο έδαφος 4 Αυξομειώστε τη ροπή του συμπλέκτη μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το δοκιμαστικό βάρος ή η

συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την επιθυμητή τιμή 5 Ρύθμιση της ροπής του συμπλέκτη

α Ξεβιδώστε και βγάλτε το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (12) β Κρατήστε κόντρα στο παξιμάδι συγκράτησης (11) με ένα κλειδί ενώ περιστρέφετε τη ράβδο έλξης (8) γ Περιστρέφοντας με ένα άλλο κλειδί το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο ρύθμισης σφίξτε (δεξιόστροφα) ή

χαλαρώστε (αριστερόστροφα) το ελατήριο σπιράλ (10) μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το προβλεπόμενο δοκιμαστικό βάρος ή η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την προβλεπόμενη τιμή

ndash Κάντε μια δοκιμή με σύντομο πάτημα του χειριστηρίου και ενεργοποίηση του κινητήρα ανύψωσηςndash δ Ολοκλήρωση ελέγξτε την ρυθμισθείσα ροπή συμπλέκτη με ανύψωση του δοκιμαστικού φορτίου

1 2 3 6 4 7 5

12 11 8 9 10

1 Ακραξόνιο 2 Μουαγιέ συμπλέκτη 3 Κορώνα 4 Κινητήριος δίσκος με φερμουϊτ 5 Άξονας κινητήρα 6 Ένσφαιρο ρουλεμάν 7 Δίσκος συμπλέκτη 8 Ράβδος έλξης 9 Περικόχλιο ρύθμισης 10 Ελατήριο πίεσης με πλατώ 11 Περικόχλιο συγκράτησης 12 Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

26

Σχ 27 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης 733 Έλεγχος του ορίου ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης κατά τον περιοδικό έλεγχο

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D6 sect 26 και BGV D8 sect 23 κατά τον περιοδικό έλεγχο πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό τεχνικό το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης Ο έλεγχος αφορά την ικανότητα του βαρούλκου να σηκώσει το ονομαστικό φορτίο Το βαρούλκο δεν επιτρέπεται να σηκώνει φορτία μεγαλύτερα από το 16-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου

Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα δοκιμαστικά φορτία μεγαλύτερα από το ονομαστικό φορτίο το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης μπορεί να ελεγχθεί με μια συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη Η τιμή του ορίου ενεργοποίησης να είναι το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Μετά τον έλεγχο του ορίου ενεργοποίησης να επαναληφθεί και πάλι ο έλεγχος για την ικανότητα ανύψωσης του ονομαστικού φορτίου

Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα ρυθμίστε τον συμπλέκτη ολίσθησης σύμφωνα με την παρ 732 και επαναλάβετε τον έλεγχο σύμφωνα με την παρ 733 Η τιμή ρύθμισης να καταχωρηθεί σε πρωτόκολλο 74 Αλυσίδα φορτίου

Οι αλυσίδες των ανυψωτικών μηχανημάτων υπόκεινται σε ελέγχους Για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες του Κέντρου Πρόληψης Ατυχημάτων της Επαγγελματικής Ένωσης για τη χρήση αλυσίδων από κυλινδρικό χάλυβα σε ανυψωτικά μηχανήματα καθώς επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες επιθεώρησης και οι κανονισμοί ελέγχου κατά τις προδιαγραφές DIN 685 Μέρος 5 Νοέμβριος 1981 UVV BGV D8 (VBG 8 Απρίλιος 1997) UVV BGV D6 (VBG 9 Απρίλιος 2001) και EN 818-7 Σεπτεμβρίου 2002 741 Γρασάρισμα της αλυσίδας κατά την πρώτη και επόμενες χρήσεις

Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να γρασάρεται στις αρθρώσεις σε όλο το μήκος της χωρίς φορτίο πριν από την πρώτη χρήση και σε τακτικά διαστήματα με διεισδυτικό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων Ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και τις συνθήκες λειτουργίας οι αρθρώσεις πρέπει να γρασάρονται και πάλι αφού προηγηθεί καθαρισμός Σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη φθορά (άμμος σμύριδα) να χρησιμοποιείται ξηρό λιπαντικό (πχ βερνίκι ολίσθησης σκόνη γραφίτη)

742 Έλεγχος φθοράς της αλυσίδας

Η τακτική επιθεώρηση της αλυσίδας φορτίου αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση κατά DIN 685 Μέρος 5 και UVV BGV D8 sect 27 (VBG 8 sect 27) Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να ελέγχεται πριν από την πρώτη χρήση και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 200 ώρες λειτουργίας περίπου ή μετά από 10000 κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα

Οι κρίκοι της αλυσίδας πρέπει να ελέγχονται κυρίως στα σημεία επαφής για φθορά ρωγμές παραμορφώσεις και άλλες κακώσεις

Να αντικατασταθεί η αλυσίδα αν

στα σημεία επαφής το ονομαστικό πάχος έχει μειωθεί κατά 10

έχει επιμηκυνθεί ένας κρίκος κατά 5 ή η αλυσίδα σε ένα τμήμα 11 κρίκων κατά 2

οι κρίκοι έχουν γίνει δύσκαμπτοι Κατά την αντικατάσταση της αλυσίδας να ελέγχονται και αν χρειάζεται να αντικαθίστανται ο οδηγός και ο συγκρατητήρας της αλυσίδας Προσοχή Για την αντικατάσταση χρησιμοποιείτε γνήσια αλυσίδα του κατασκευαστή

Ο συμπλέκτης ολίσθησης έχει ρυθμιστεί με δοκιμαστικό φορτίο στο εργοστάσιο κατασκευής Μετά την αλλαγή του κινητήρα δεν απαιτείται επαναρύθμιση Αρκεί μια δοκιμαστική φόρτιση με το ονομαστικό φορτίο

Η αρχική απόσταση ανάμεσα στο άκρο της ράβδου έλξης και του πλατώ του συμπλέκτη αναγράφεται στο σώμα του φρένου (αυτοκόλλητο)

10 9 11

12

27

743 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση αλυσίδας

Μέτρηση αλυσίδας (mm) Απόκλιση 4times12 52times15 72times21 9times27 113times31

Μέτρηση 1 κρίκου μέγιστη τιμή t για 11 κρίκους

126

1346

158

1683

221

2356

284

3029

326

3478

Διάμετρος κρίκου αλυσίδας

2

ddd

21m

ελάχιστη διάμετρος dm=09d 36 47 65 81 102

Πίνακας 13 Μέτρηση της φθοράς της αλυσίδας Για την αντικατάσταση της αλυσίδας βλέπε παρ 316 κεξ 744 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση του αγκίστρου φορτίου

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 15405 Μέρος 1 τα άγκιστρα φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν όταν το άνοιγμά τους μεγαλώσει περισσότερο από 10 Οι επιτρεπόμενες τιμές αναφέρονται στο σχετικό πιστοποιητικό του αγκίστρου που περιλαμβάνεται στο βιβλίο ελέγχου 75 Συντήρηση του φορείου

Ο έλεγχος και η συντήρηση των χειροκίνητων και ηλεκτρικών φορείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιζα κριτήρια της παρ 71 Πίνακα 10

751 Δομή του φρένου φορείου

3 τρεις βίδες M3times8 DIN 912 σε διάμετρο βήματος 58 mm Άξονας κινητήρα

3 Δακτύλιος O 1 Κάλυμμα ανεμιστήρα 2 Βίδες συγκράτησης 6 Βίδα 4 Πλατώ 5 Έλασμα επικόλλησης

Σχ 28 Δομή φρένου φορείου τύπου BFK Σχ 29 Δομή φρένου φορείου τύπου EFB Το φρένο τύπου BFK δεν χρειάζεται συντήρηση Εάν το φερμουϊτ του φρένου έχει φθαρεί σε βαθμό που το

διάκενο αέρος φθάνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 08 mm πρέπει να γίνει επαναρύθμιση

1 Βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 2 Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (2) της φτερωτής 3 Βγάλτε τον δακτύλιο Ο (3) τοποθετήστε ένα φίλερ 025

mm ανάμεσα στο πλατώ (4) και το έλασμα επικόλλησης (5)

4 Σφίξτε τη βίδα (6) τόσο πολύ που να μπορέσετε να βγάλετε το φίλερ χωρίς δυσκολία

5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες συγκράτησης (2) Πρώτα σφίξτε τη βίδα απέναντι από τη σφήνα (ροπή σύσφιγ-ξης 455 Nm)

6 Σφίξτε ξανά τη βίδα (6) 7 Βγάλτε το φίλερ 8 Μοντάρετε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 9 Εκτελέστε δοκιμαστική πορεία για έλεγχο του φρένου

28

76 Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Ο κινητήρας ανύψωσης (1) είναι μια αυτόνομη κλειστή μονάδα Στο πίσω ακραξόνιο (15) του κινητήρα κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο ανεμιστήρας (3) για τη βεβιασμένη ψύξη του κινητήρα ενώ στο μπροστινό ακραξόνιο έχει στερεωθεί με σφήνα (6) και δακτύλιο ασφαλείας (7) το μουαγιέ (4) του συμπλέκτη με σιαγόνες εμπλοκής (5) Η φλάντζα (8) του κινητήρα φέρει σημείο κεντραρίσματος και τέσσερις οπές για στερέωση στο κέλυφος του μειωτήρα Τα καλώδια σύνδεσης (9) του κινητήρα βρίσκονται στη φλάντζα

Σχ 30 α και β Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 761 Ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

1 Ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες βγάλτε τραβώντας προς τα πίσω το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου (10) δίπλα

στον κινητήρα 2 Ξεβιδώνοντας τις βίδες (11) βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (2) από τον κινητήρα 3 Αποσυνδέστε σύμφωνα με το διάφραμμα συνδεσμολογίας τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα και τον ακροδέκτη

γείωσης ΡΕ Στα βαρούλκα με απευθείας έλεγχο τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα διέρχονται από το κέλυφος και συνδέονται

στον χώρο ακροδεκτών στην πλευρά του φρένου 4 Ξεβιδώστε με κλειδί άλλεν τις βίδες της φλάντζας κινητήρα (12) και βγάλτε τον κινητήρα από τον μειωτήρα

προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια του κινητήρα Δεν πρέπει να χαθεί το ελαστικό στεγάνωσης (13) των καλωδίων σύνδεσης (9) του κινητήρα που βρίσκεται σε εσοχή του κελύφους του μειωτήρα

762 Μοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Παρακάτω επεξηγείται η συναρμολόγηση ενός πλήρους κινητήρα ανύψωσης με ανεμιστήρα 1 Περάστε στο ακραξόνιο το μουαγιέ του συμπλέκτη (4) με τις σιαγόνες εμπλοκής (5) μέχρι να τερματίσει και

ακουμπήσει στο κολάρο του άξονα Δώστε προσοχή να εφαρμόσει σταθερά η σφήνα (6) στο ακραξόνιο (15) και στο μουαγιέ του συμπλέκτη (4)

2 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας του μουαγιέ του συμπλέκτη (7) στο ακραξόνιο 3 Αλείψτε ελαφρά με σταγανωτική πάστα (16) τη φλάντζα του κινητήρα (8)

1 Κινητήρας ανύψωσης 2 Κάλυμμα ανεμιστήρα 3 Ανεμιστήρας 4 Μουαγιέ συμπλέκτη 5 Σιαγόνες εμπλοκής 6 Σφήνα 7 Δακτύλιος ασφαλείας 8 Φλάντζα κινητήρα 9 Καλώδια σύνδεσης κινητήρα 10 Κάλυμμα συσττος ελέγχου 11 Βίδες 12 Βίδες φλάντζας κινητήρα 13 Ελαστικό στεγάνωσης 14 Κέλυφος μειωτήρα 15 Ακραξόνιο κινητήρα 16 Στεγανωτική πάστα 17 Κινητήριος δίσκος

συμπλέκτη με την κορώνα

15 9 6 7

10 11 2 3 1 12 8 13 16 17 14

4 5

29

4 Ακουμπήστε τον κινητήρα στο σημείο κεντραρίσματος του κελύφους (14) του μειωτήρα τοποθετώντας τα καλώδια εξόδου του κινητήρα πλευρικά στην εσοχή του κελύφους και στεγανώστε τα με το ελαστικό στεγάνωσης τα καλώδια δεν πρέπει να μαγκώσουν ή να υποστούν ζημιά Για να εμπλέξετε τις σιαγόνες εμπλοκής (5) του συμπλέκτη στις εσοχές του κινητήριου δίσκου (17) γυρίστε ήπια τον άξονα του κινητήρα με την φτερωτή μέχρι να εμπλακούν οι σιαγόνες

5 Βιδώστε τον κινητήρα στο κέλυφος του μειωτήρα με τις φλαντζόβιδες και τις ελατηριωτές ροδέλες 6 Συνδέστε τα καλώδια του κινητήρα και το καλώδιο ΡΕ στην κλεμμοσειρά όπως δείχνει το διάγραμμα

συνδεσμολογίας Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του κινητήρα δεν έχουν υποστεί ζημιά και βρίσκονται στην εσοχή του κελύφους κατάλληλα στεγανωμένα με το ελαστικό στεγάνωσης

Προσοχή

Μετά το μοντάρισμα των καλυμμάτων του συστήματος ελέγχου και του ανεμιστήρα ελέγξτε τη φορά περιστροφής του κινητήρα Αν με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το άγκιστρο φορτίου κινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τα καλώδια σύνδεσης L1 και L2 στους ακροδέκτες

8 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας (κατά FEM 9683)

Δεν πρέπει να υπερβείτε τον επιτρεπόμενο αριθμό ενερ-γοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης (ED) (βλέπε FEM 9 683) Η επιτρεπόμενη διάρκεια ενεργοποίησης αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του βαρούλκου

Ως διάρκεια ενεργοποίησης ορίζεται η σχέση μεταξύ

s σε m 1 κύκλος ανύψωσηςκαταβίβασης

Χρόνος λειτγίας Χρόνος στάσης Χρόνος λειτγίας Χρόνος λειτγίας Ανύψωση Καταβίβαση

t σε min

χρόνου λειτουργίας και χρόνου λειτουργίας+χρόνου στάσης

Τύπος ED

συνολικός χρόνος λειτουργίας x 100

συνολικός χρόνος λειτουργίας συνολικός χρόνος στάσης

Η διάρκεια ενεργοποίησης περιορίζεται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του κινητήρα ανύψωσης Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης την ταχύτητα ανύψωσης του βαρούλκου και τον αριθμό των κινήσεων ανύψωσης σε μια συγκεκριμένη διαδικασία μετακίνησης (εκφόρτωση φορτηγών τροφοδοσία μηχανημάτων) Στην πράξη είναι δύσκολο να τηρείται η διάρκεια ενεργοποίησης την ώρα της εργασίας Ιδού λοιπόν μερικές πρακτικές οδηγίες 81 Λειτουργία σύντομης διάρκειας

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν επιτρέπεται για την αργή ταχύτητα των βαρούλκων δύο ταχυτήτων Μετά τη λήξη της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκεια λειτουργίας πρέπει να παρεμβάλλονται διαστήματα και η χρήση του βαρούλκου πρέπει να συνεχίζεται στη διακοπτόμενη λειτουργία

Κλάση FEM 9511

Κλάση ISO 4301

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED )

Σύντομη λειτουργία κατά FEM 9683

(tB σε min)

1 Bm M 3 25 15

1 Am M 4 30 15

2 m M 5 40 30

3 m M 6 50 30

3 m M 6 60 60

Οι χρόνοι λειτουργίας tB των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας STAR LIFTKET είναι μεγαλύτεροι από τους προβλεπόμενους στο πρότυπο FEM 9683

Πίνακας 14 Επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας χωρίς στάση μετά την έναρξη εργασίας και με αρχική θερμοκρασία

κινητήρα 20degC περίπου 82 Διακοπτόμενη λειτουργία

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED ) Διάλειμμα (min)

15 5-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

20 4- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

25 3- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

30 25- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

40 15- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

50 1- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

60 066- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

Πίνακας 15 Απαιτούμενα διαλείμματα συναρτήσει της διάρκειας ενεργοποίησης

30

83 Παράδειγμα

Το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας STAR 03050 πρόκειται να σηκώσει φορτίο 250 kg σε ύψος 6 m Στοιχεία απόδοσης Ανυψωτική ικανότητα 250 kg

Ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin Διάρκεια ενεργοποίησης 60 Κλάση ανυψωτικό μηχάνημα 2m Κατά την έναρξη της διαδικασίας το βαρούλκο είναι ψυχρό με θερμοκρασία 20degC περίπου

Χρόνος λειτουργίας = 6 m ανύψωση + 6 m καταβίβαση

= 1 min ανά κύκλο ανύψωσηςκαταβίβασης ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin

Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς διάλειμμα (σύντομη λειτουργία = μέχρι 30 λεπτά κατά FEM 9683) μπορούν να εκτελεσθούν μέχρι 30 κύκλοι ανύψωσηςκαταβίβασης Μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας 30 λεπτών να παρεμβάλλεται διάλειμμα 40 δευτερολέπτων (066-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας) μετά από κάθε 1 λεπτό της λειτουργίας Το διάλειμμα αυτό είναι αναγκαίο κατά κανόνα και για την ανάρτηση ή αφαίρεση του φορτίου Σημαντικό Για μεγάλα ύψη ανύψωσης (άνω των 10 m) να παρεμβάλλονται διαστήματα ψύξης στη

διακοπτόμενη λειτουργία Η αργή ανύψωση να χρησιμοποιείται μόνο για προσεκτική απόθεση και ανύψωση φορτίων Είναι ακατάλληλη για διέλευση σε μεγαλύτερα ύψη

Προαιρετικό Για προστασία από υπερθέρμανση του κινητήρα η συσκευή μπορεί να εφοδιαστεί με επιτηρητή θερμοκρασίας (μόνο μαζί με έλεγχο χαμηλής τάσης)

9 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού φορείου (κατά FEM 9683)

Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας έχει εφοδιαστεί με ηλεκτρικό φορείο ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον επιτρεπόμενο αριθμό ενεργοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης του φορείου Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πολύ μεγάλες διαδρομές

Τύπος φορείου Διακοπτόμενη λειτουργία ED

Σύντομη λειτουργία (tB σε min)

ο αναγραφόμενος επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας αφορά γρήγορη πορεία

Φορεία μιας ταχύτητας 40 30

Φορεία δύο ταχυτήτων 4020 30

Πίνακας 16 Διάρκεια ενεργοποίησης φορείων 10 Ανακούφιση του καλωδίου χειριστηρίου

Το ανακουφιστικό καταπόνησης πρέπει να στερεωθεί έτσι ώστε να μην ασκούνται ελκτικές δυνάμεις στο καλώδιο του χειριστηρίου Δεν επιτρέπεται το τράβηγμα του βαρούλκου από το καλώδιο χειριστηρίου μέσω του ανακοφιστικού καταπόνησης Ανακουφιστικό καταπόνησης

Σχ 31 Στερέωση του ανακουφιστικού καταπόνησης

31

11 Λίπανση Βοηθητικά υλικά

111 Λίπανση του μειωτήρα

Ο μειωτήρας έχει πληρωθεί με λάδι κιβωτίου από τον κατασκευαστή Το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη γενική επισκευή Το παλιό λάδι να διατεθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους κανονισμούς Στους 40degC να χρησιμοποιείται λάδι ιξώδους 220 mmsup2s Οι ποσότητες πλήρωσης του λαδιού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Μοντέλο (βασικό) Ποσότητα [ml]

STAR 020 031 175

STAR 050 071 350

STAR 090 111 525

Πίνακας 17 Ποσότητες λαδιού Ως λάδι αντικατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πχ τα εξής λάδια

Εταιρεία Ονομασία λαδιού

Castrol Alpha Zn 200

ESSO EP 220

Mobil Mobil gear 630

Shell Omala 220

ELF Reductelf SP 220

BP XP 220 BP Energol GR

Πίνακας 18 Λάδια αντικατάστασης 112 Λίπανση του φορέα και του τροχίλου του αγκίστρου

Τα ρουλεμάν του αγκίστρου και του αλυσοτροχού πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 20000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 113 Λίπανση του φορείου

Ο άξονας πινιόν η οδόντωση των οδοντωτών τροχών κύλισης των ηλεκτρικών φορείων και τα ρουλεμάν των τροχών κύλισης πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 10000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 114 Βοηθητικά υλικά

Για την ασφάλιση των βιδών συγκράτησης του οδηγού αλυσίδας συνιστούμε τα εξής ασφαλιστικά σπειρωμάτων

Εταιρεία Ονομασία Χαρακτηριστικά

Weicon Weiconlock AN 302-42 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ36 ροπή απόσπασης από 14ndash18 Nm

Henkel Loctite 243 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ20 ροπή απόσπασης από 20 Nm

Πίνακας 19 Ασφαλιστικά σπειρωμάτων 12 Ενέργειες μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας το μηχάνημα ή τα επιμέρους τμήματά του πρέπει να υποβληθούν σε γενική επισκευή ή πρέπει να διατεθούν κατάλληλα Τότε τα λιπαντικά όπως λάδια και γράσα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους σχετικού νόμους περί αποβλήτων Τα μέταλλα ελαστικά και πλαστικά πρέπει να διαχωριστούν ανά είδος υλικού για να οδηγηθούν στην ανακύκλωση

32

Το προσωπικό που εκπαιδεύτηκε στο χρήση του βαρούλκου αυτού έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού και ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφή

Οι παρούσες Οδηγίες χειρισμού περιέχουν υποδείξεις μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας σε βιομηχανικό περιβάλλον από καταρτισμένο προσωπικό Πληροφορίες για άλλες ενδεχόμενες χρήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο παρόν φυλλάδιο Αν παρουσιαστούν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (πχ θόρυβοι κραδασμοί αυξημένη κατανάλωση ρεύματος ή επανειλημμένη τήξη των ασφαλειών) η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και ο χώρος κάτω από το φορτίο πρέπει να αποκλειστεί επειδή πιθανόν να παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς και ζημιές Ο χρήστης πρέπει να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης (προβλήματος) σε ειδικό τεχνικό

HOFFMANN Foumlrdertechnik Gm

HOFFMANN Foumlrdertechnik GmbH Wurzen Dresdener Straszlige 64-68 04808 Wurzen BR Deutschland

Telefon (0 34 25) 89 24 ndash 0 Telefax (0 34 25) 89 24 ndash 99 E-Mail salesliftketde Internet httpwwwliftketde

Ho 082010 griechisch

Page 8: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LIFTKET · σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα

8

24 Θεωρητικό σχήμα του περάσματος της αλυσίδας φορτίου

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες αλυσίδες του κατασκευαστή που πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας ζωής

Άξονας κίνησης της αλυσίδας με τον αλυσοτροχό Συγκρατητήρας Οδηγός αλυσίδας Θήκη αλυσίδας Περιοριστής διαδρομής (τέρμα) Φορέας αγκίστρου Περόνη συγκρά-τησης αλυσίδας Τρόχιλος αγκί- στρου

Σχ 3 31 Εκδοχή με μονό κλάδο αλυσίδας 32 Εκδοχή με διπλό κλάδο αλυσίδας 3 Συναρμολόγηση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D8 παρ 24 (VBG 8 παρ 24) η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό 31 Μηχανολογική συναρμολόγηση

311 Φορέας αγκίστρου

Ο φορέας αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με μονό κλάδο αλυσίδας

Ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα

Μπουζόνι

Πλαστικό κάλυμμα με αυτοκόλλητο ικανότητας ανύψωσης και μεγέθους αλυσίδας

Σήμανση 4 ή 5 Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ

2 βίδες άλλεν με αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Κέλυφος Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Ελαστικό στοπ 2 βίδες άλλεν Κέλυφος

Δίσκος πίεσης Άγγιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Φορέας για αλυσίδες 4times12 και 52times15

Φορέας για αλυσίδα 72times21 Φορέας για αλυσίδες 9times27 και 113times31

Σχ 4 Δομή των φορέων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση του αγκίστρου (φθορά μέγεθος ανοίγματος) και του ελαστικού στοπ Στους φορείς για αλυσίδες 4times12 και 52times15 mm να εξεταστεί και η κατάσταση του πλαστικού καλύμματος (βλέπε Σχ 4) Να εξεταστεί επίσης η κατάσταση του ωστικού ρουλεμάν του μανδάλου ασφαλείας και η ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου Εν ανάγκη να καθαριστεί και να γρασαριστεί το αξονικό ρουλεμάν

9

Για τη συναρμολόγηση των φορέων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 250 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 500 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 1250 M10times30 DIN 912 2 35

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 1600 M12times30 DIN 912 2 50

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 3200 M12times35 DIN 912 2 50

Πίνακας 1 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 312 Τρόχιλος αγκίστρου

Ο τρόχιλος αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με διπλό κλάδο αλυσίδας

Σχ 5 Δομή των τροχίλων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων όπως προβλέπεται στην παρ 311 Για τη συναρμολόγηση των τροχίλων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 500 M6x40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 1000 M6times40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 20002500 M8times50 DIN 912 21 2010

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 3200 M10times50 DIN 912 21 3520

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 6300 M12times60 DIN 912 3 35

Η βίδα στο ελαστικό στοπ έχει μειωμένη ροπή σύσφιγξης Η βίδα αυτή να κολληθεί μέσα στην οπή με ασφαλιστικό

σπειρωμάτων Πίνακας 2 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 313 Σταθερά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας

3131 Βασική λύση ndash Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια

στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Η οπή της ωτίδας που προορίζεται για τη στερέωση του συνοδού φορείου πρέπει να είναι από την πλευρά της θήκης αλυσίδας

Ελαστικός προσκρουστήρας 3 βίδες άλλεν Άγκιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Κέλυφος

Αξονικό ένσφαιρο

ρουλεμάν

Αλυσοτροχός

Ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου

Ασφάλιση με πείρο εγκοπής (ο πείρος ασφαλίζεται με 2 πονταρισιές έναντι λυσίματος) Ελατηριωτός πείρος κάθετα προς το στέλεχος του αγκίστρου (μόνο μοντέλα 110hellip 111hellip)

10

Ωτίδα ανάρτησης Οπή στερέωσης του συνοδού φορείου Μπουλόνι Πλευρά της θήκης αλυσίδας

Σχ 6 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης 3132 Εναλλακτική λύση ndash Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης μονής οπής με τα δύο

μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη λειτουργία με

διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

Σχ 7 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης μονής οπής 3133 Εναλλακτική λύση ndash Ανάρτηση με άγκιστρο Μοντάρισμα

Στερεώστε το παρεχόμενο με το βαρούλκο άγκιστρο ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Μπουλόνι

Πλευρά θήκης αλυσίδας 1 κλάδος

φορέας 2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή της ωτίδας με μονή οπή κατά 180deg το βαρούλκο μπορεί να μετατραπεί από μονού

σε διπλού κλάδου αλυσίδας και αντίστροφα στενή πλευρά μακριά πλευρά

11

Σχ 8 Ανάρτηση με άγκιστρο ανάρτησης 314 Αερισμός μειωτήρα στροφών

Μετά το μοντάρισμα τοποθετήστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο αστεροειδή ροδέλα κάτω από τη βίδα πλήρωσης λαδιού (επάνω πλευρά κελύφους) για αποφυγή υπερπίεσηςυποπίεσης στο κέλυφος του μειωτήρα (βλέπε Σχ 9β) Κατά την παράδοση η ροδέλα αυτή βρίσκεται δίπλα στη βίδα πλήρωσης λαδιού πάνω στο κέλυφος Η χρήση της αστεροειδούς ροδέλας δεν συνιστάται σε ανοικτό χώρο με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή με μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις 315 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας

Οι θήκες αλυσίδας με τα ακόλουθα μεγέθη κατασκευάζονται από πλαστικό (βλέπε Σχ 9α)

Μέγεθος αλυσίδας Μέγ χωρητικότητα Είδος θήκης αλυσίδας

4times12 12 m

412 58 75 52times15 8 m

72times21 5 m

4times12 16 m

416 510 78 52times15 10 m

72times21 8 m

Πίνακας 3 Πλαστικές θήκες αλυσίδας Θήκες αλυσίδας με χωρητικότητες μεγαλύτερες από εκείνες του πίνακα ή οι θήκες των μοντέλων STAR 09hellip και STAR 11hellip κατασκευάζονται από ειδικό ύφασμα (βλέπε Σχ 9β)

Πλαστική θήκη Υφασμάτινη θήκη αλυσίδας

Σχ 9α Σχ 9β Σχ 9 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας και βίδα πλήρωσης λαδιού

Πλευρά θήκης αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη

λειτουργία με διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

maximal Kette chain

430 Kette 4times12 max 30m

Βίδα πλήρωσης με αστεροειδή ροδέλα

maximal Kette chain 16 m 4 mm 10 m 5 mm 8 m 7 mm

στενή πλευρά μακριά πλευρά

1 κλάδος φορέας

2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή κατά 180deg της ανάρτησης με άγκιστρο το βαρούλκο μετατρέπεται από μονού σε διπλού κλάδου και αντιστρόφως

12

Το μοντάρισμα της πλαστικής ή της υφασμάτινης θήκης αλυσίδας γίνεται σύμφωνα με τα Σχ 9α και 9β αντιστοίχως με μια βίδα και ένα αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Σφίξτε το περικόχλιο μέχρι να καθήσει καλά η βίδα Το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο θα πρέπει να αλλαχτεί όταν κατά το επανειλημμένο μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας δεν μπορεί πια να ασφαλίσει τη βίδα Σημαντικό Ελέγξτε ότι η θήκη αλυσίδας είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μήκος αλυσίδας (βλέπε

τη σήμανση για το μέγεθος αλυσίδας και τη χωρητικότητα που φέρει η θήκη αλυσίδας)

Τοποθετήστε χαλαρά το άκρο της αλυσίδας με τον περιοριστή διαδρομής και το ελαστικό στοπ στη θήκη αλυσίδας

Μετά την εισαγωγή της αλυσίδας ελέγξτε το ύψος πλήρωσης της θήκης αλυσίδας με βάση το ειδικό σημάδι στην πλευρά της θήκης Απαγορεύεται η υπέρβαση της μέγιστης πλήρωσης

3151 Υπερμεγέθης θήκη αλυσίδας

Εφόσον το βάρος της γεμάτης θήκης αλυσίδας είναι άνω των 25 kg πρέπει να ανακουφίζεται με έναν ειδικό ιμάντα Το τέντωμα με την καστάνια και η ευθυγράμμιση του ιμάντα πρέπει να γίνεται με αλυσίδα βάρους 10 kg περίπου μέσα στη θήκη Επειδή οι συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων σε περίπτωση σταθερής εγκατάστασης του βαρούλκου ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει επί τόπου το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα (βλέπε Σχ 10) Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας τοποθετηθεί σε φορείο το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα πρέπει να διαμορφωθεί με ένα επιπρόσθετο συνοδό φορείο (έξτρα παρελκόμενο ndash βλέπε Σχ 11) Μετά την τοποθέτηση πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε για το τέντωμα του ιμάντα και να το ελέγχετε και ενδεχομένως να το διορθώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα Ο ιμάντας να προστατεύεται στο σημείο πρόσδεσης με το παρεχόμενο με το βαρούλκο προστατευτικό ακμών (βλέπε Σχ 10 και Σχ 11)

Σημείο πρόσδεσης

Προστατευτικό ακμών Ιμάντας Καστάνια

Σχ 10 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας (με επιτόπια διαμόρφωση σημείου πρόσδεσης)

Σχ 11 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας και συνοδό φορείο (κατάλληλο υπό προϋποθέσεις για καμπύλες διαδρομές)

Το άκρο του ιμάντα περνιέται στην καστάνια και τεντώνεται όπως εικονίζεται στο Σχ 12

Ελεύθερο άκρο του ιμάντα

Ιμάντας με την καστάνια

Σχ 12 Πέρασμα στην καστάνια και τέντωμα του ιμάντα

Προσοχή

Ακατάλληλο για φορεία με μονό μπουλόνι

13

316 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με μονό κλάδο

1 Περάστε το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) μέσα στη σταυροειδή οπή του οδηγού αλυσίδας του Σχ 13-Α μέχρι

να βγει από την άλλη πλευρά το γαντζάκι 2 Αρχίζοντας από έναν πλαγιαστό κρίκο (Σχ 13-Α) τραβήξτε με το γαντζάκι την αλυσίδα μέσα στην υποδοχή του

αλυσοτροχού 3 Πατώντας επανειλημμένα το χειριστήριο αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα (Σχ 13-Β) 4 Τοποθετήστε το ελαστικό στοπ στο άκρο της αλυσίδας και μοντάρετε το άγκιστρο (Σχ 13-Γ) 5 Χαμηλώστε το άγκιστρο μέχρι να μείνουν 50 cm στον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας 6 Τοποθετήστε στο άκρο του ελεύθερου κλάδου το παρεχόμενο με το βαρούλκο ελαστικό στοπ για τον περιοριστή

διαδρομής 7 Στερεώστε τον περιοριστή διαδρομής στον τρίτο κρίκο από το άκρο της αλυσίδας (Σχ 13-Δ) 8 Μοντάρετε τη θήκη αλυσίδας σύμφωνα με παρ 315 9 Αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα στη θήκη γρασάροντάς την σε όλο το μήκος της Προκειμένου η αλυσίδα να ξετυλιχτεί ομοιόμορφα μέσα στη θήκη αλυσίδας αφήστε τον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας να εισέλθει από μόνος του στη θήκη μέσω της λειτουργίας ανύψωσης και μην την τοποθετήσετε μέσα εκ των υστέρων με το χέρι οπότε μπορείτε να αποφύγετε τις συστροφές Περιοριστής διαδρομής

Ο περιοριστής διαδρομής χρησιμεύει για τον περιορισμό της κάτω θέσης του αγκίστρου εμποδίζοντας την πλήρη έξοδο του ελεύθερου άκρου της αλυσίδας από το βαρούλκο Ο περιοριστής προορίζεται για έκτακτη ανάγκη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται τακτικά Σε περίπτωση που ο περιοριστής διαδρομής συνοδεύεται από ένα ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα τότε αυτή πρέπει να είναι προς την πλευρά του κελύφους του βαρούλκου

Σχ 13-Α Σχ 13-Β Σχ 13-Γ

Σχ 13-Δ Σχ 13-Ε Σχ 13 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου ndash μοντέλο με μονό κλάδο 317 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με διπλό κλάδο

Υποδείξεις μονταρίσματος

1 Αφήστε την αλυσίδα φορτίου να περάσει πρώτα στο κέλυφος του βαρούλκου ανάλογα με το μοντέλο όπως περιγράφεται στις παρ 316 και 317

2 Περάστε την αλυσίδα από τον τρόχιλο αγκίστρου με το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) (Σχ 14-A) Προσοχή Η αλυσίδα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχει συστροφές ανάμεσα στο κέλυφος του

βαρούλκου και τον τρόχιλο του αγκίστρου Αν το μοντάρισμα δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα Σχ 14-Β και Σχ 14-Γ αφαιρέστε έναν κρίκο από την αλυσίδα Επίσης ο τρόχιλος δεν πρέπει να στριφογυρίζει ανάμεσα στους δύο κλάδους αλυσίδας

3 Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό αλυσίδας (βλέπε Σχ 15 αρ 1) κατεβάστε τον οδηγό από την αλυσίδα (Σχ 14-Γ) και τραβήξτε προς τα πίσω την περόνη U

14

4 Περάστε το άκρο της αλυσίδας που τραβήξατε έξω από τον τρόχιλο της αλυσίδας μέσα στη σταυροειδή οπή σύμφωνα με το Σχ 32 ή το Σχ 14-Γ μέχρι ο πρώτος κρίκος να τερματίσει μέσα στο κέλυφος Στη θέση αυτή κρατήστε την αλυσίδα με το ένα χέρι Με το άλλο χέρι σπρώξτε την περόνη U οριζόντια στις δύο οπές που βρίσκονται μέσα στο κέλυφος κάτω από τον αλυσοτροχό (Σχ 14-Δ και Σχ 32) Αφού η περόνη περαστεί ανάμεσα στους τελευταίους δύο κρίκους ελέγξτε με ένα δυνατό τράβηγμα αν το άκρο της αλυσίδας κάθεται καλά

5 Στερεώστε ξανά τον οδηγό αλυσίδας στο κέλυφος (Σχ 14-Ε) Λάβετε υπόψη την παρ 318 6 Βεβαιωθείτε ξανά ότι δεν έχει συστροφές η αλυσίδα 7 Γρασάρετε καλά την αλυσίδα σε όλο το μήκος της

Σχ 14-Α Σχ 14-Β Σχ 14-Γ

Σχ 14-Δ Σχ 14-Ε Σχ 14-Ζ Σχ 14 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου σε βαρούλκο διπλού κλάδου 318 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου και του συγκρατητήρα αλυσίδας

Με την αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν ο οδηγός αλυσίδας και ο συγκρατητήρας

1 Αφήστε να εξέλθει η φθαρμένη αλυσίδα 2 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης (1) 3 Βγάλτε από το κέλυφος τον οδηγό αλυσίδας (2) 4 Σπρώξτε έξω με ένα κατσαβίδι τον συγκρατητήρα

(3) 5 Τοποθετήστε τον νέο συγκρατητήρα και σπρώξτε

τον μέσα πάνω από τον αλυσοτροχό περιστρέφοντάς τον

6 Επανατοποθετήστε και στερεώστε με βίδες τον οδηγό αλυσίδας

7 Περάστε τη νέα αλυσίδα ακολουθώντας τις παραπάνω περιγραφές για τα μοντέλα με μονό ή διπλό κλάδο αλυσίδας

Προσοχή Κατά την τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του οδηγού αλυσίδας οι βίδες συγκράτησης πρέπει να βιδωθούν με ασφαλιστικό σπειρωμάτων για αλυσίδες μεγέθους 9times27 και 113times31 Πριν από την εφαρμογή του ασφαλιστικού όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν από λάδια και γράσα Βλέπε παρ 114 για τα συνιστώμενα ασφαλιστικά

Σχ 15 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου του οδηγού αλυσίδας και του συγκρατητήρα

3 2 1

σταυροειδής οπή

15

32 Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διενεργήστε τους ελέγχους της παρ 19 του EN 60204-32 Για λεπτομέρειες του συστήματος ελέγχου συμβουλευθείτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας Η ηλεκτρική εγκατάσταση του βαρούλκου πληροί τον κανονισμό EN 60204 Μέρος 32 όπως ισχύει

321 Παροχή ρεύματος

Ο γενικός διακόπτης της παροχής δικτύου πρέπει να εξασφαλίζει διακοπή σε όλους τους πόλους κατά DIN EN 60204-32 παρ 53 Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο Πριν από την έναρξη των εργασιών επισκευής η εγκατάσταση να τεθεί εκτός τάσεως Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 400 V (3-φασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02 και 03

10 A STAR 05 και 07

STAR 09

16 A STAR 09157 και 09158

STAR 11

Πίνακας 4 Ασφάλεια για 400 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 L2 L3 και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο 3+ΡΕ (ελάχιστη διατομή 15 mmsup2)

Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους L1 και L2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας Οι ακροδέκτες σύνδεσης του καλωδίου του συστήματος ελέγχου και του ηλεκτρικού φορείου βρίσκονται επίσης κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για την εύρυθμη λειτουργία για τη σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζεται δεξιόστροφο πεδίο και τυχόν απόκλιση πρέπει να διορθωθεί Σε περίπτωση σωστής σύνδεσης με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το βαρούλκο εκτελεί κίνηση ανύψωσης Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 230 V (μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02001

10 A STAR 05001 05002

16 A STAR 07001 07002

Πίνακας 5 Ασφάλεια για 230 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 Ν και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται τριπολικό καλώδιο με ελάχιστη διατομή 25 mmsup2 Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους Ζ1 και Ζ2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας

16

3211 Απευθείας έλεγχος

Πλευρά φρένου Φρένο Βοηθητικό ρελέ φρένου ή προστατευτικό ρελέ

Ο έλεγχος του κινητήρα γίνεται απευθείας από το χειριστήριο Στυπιοθλίπτης ndash ηλεκτρικό φορείο Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο παροχής δικτύου Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο χειριστηρίου

Σχ 16 Απευθείας έλεγχος 3212 Έλεγχος χαμηλής τάσης (με προστατευτικά ρελέ)

Αυτό το σύστημα ελέγχου είναι προαιρετικό

Τα ρελέ ελέγχου είναι εύκολα προσβάσιμα κάτω από το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου δίπλα στον κινητήρα ανύψωσης Στην ίδια κονσόλα βρίσκονται και οι ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης ndash βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας Πλευρά φρένου Πλευρά κινητήρα

Σχ 17 Έλεγχος χαμηλής τάσης Ο έλεγχος εκτελείται μέσω του κυκλώματος ελέγχου το οποίο τροφοδοτείται με τάση 24 V από ένα μετασχηματιστή ελέγχου Άλλες τάσεις μπορούν να παραγγελθούν προαιρετικά

Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο ρελέ λειτουργίας βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (ακροδεκτών) και το πλήκτρο του στοπ βρίσκεται στο χειριστήριο 322 Ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης

Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη τα βαρούλκα με έλεγχο χαμηλής τάσης μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες επάνω και κάτω θέσης φορτίου

Δύο έμβολα που προεξέχουν από το κέλυφος του οδηγού αλυσίδας επενεργούν στους ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες μέσα στο κέλυφος του συστήματος ελέγχου όταν τερματίσει το άγκιστρο φορτίου ή ο περιοριστής διαδρομής αντιστοίχως

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία φροντίστε να διασταυρώσετε τα σύμβολα που φέρουν οι διακόπτες με τη φορά κίνησης του αγκίστρου (βλέπε παρ 321) και ελέγξτε ότι ο αντίστοιχος τερματικός διακόπτης μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια την ανύψωση ή την καταβίβαση

Ανορθωτής Κλεμμοσειρά

Στοπ ανάγκης ndash K1 Ανύψωσηκαταβίβαση - K2K3 Μεταγωγή - K4

Κλεμμοσειρά 1 ndash Ηλεκτρικό φορείο 2 ndash Παροχή δικτύου 3 ndash Καλωδίου χειριστηρίου

ndash

Ανορθωτής

Κλεμμοσειρά

Τερματοδιακόπτης ανύψωσηςκαταβίβασης

Μετασχτής ελέγχου Ασφάλειες ακριβείας ndash πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 125 A

ndash

1

2

3

Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

Hajtoacuteműoldali fedeacutel

Κάλυμμα συστος ελέγχου

17

Τερματοδιακόπτης επάνω θέσης Τερματοδιακόπτης κάτω θέσης

Σχ 18 Προαιρετικοί ηλεκτρικοί τερματικοί διακόπτες για έλεγχο 24 V 323 Τάσεις λειτουργίας

Το standard μοντέλο του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας προβλέπεται για τάση λειτουργίας 400 V 3 φάσεις 50 Hz Γίνονται δεκτές παραγγελίες για βαρούλκα με διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες Στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο θα βρείτε στην πινακίδα τύπου Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας από 380 έως 415 Volt (3 φάσεις) Άλλα χαρακτηριστικά κατόπιν ζητήσεως 4 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας με φορείο

Όλα τα φορεία είναι κατάλληλα για

δοκούς ΙΡΝ μικρού πλάτους κατά DIN 1025 και Euronorm 24-62

δοκούς ΙΡΝ μεσαίου πλάτους κατά DIN 1025

δοκούς ΙΡΝ μεγάλου πλάτους κατά DIN 1025

Στα τέρματα της διαδρομής του φορείου στο ύψος του κέντρου των τροχών κύλισης να τοποθετηθούν ελαστικοί προσκρουστήρες για τον περιορισμό της διαδρομής Προαιρετικά το βαρούλκο μπορεί να παραγγελθεί με ηλεκτρικό τερματικό διακόπτη Τα στοιχεία ενεργοποίησης στη δοκό πρέπει να εξασφαλιστούν από τον πελάτη

Ανυψωτική ικανότητα φορείου (kg)

Ακτίνα καμπύλης (m)

Ακτίνα καμπύλης

Σε καμπύλες διαδρομές το ηλεκτρικό φορείο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κινητήρας του φορείου να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της καμπύλης

μέχρι 1000 1

μέχρι 3200 15

μέχρι 6300 2

Πίνακας 6 Ακτίνα καμπύλης

2 3 4 2 3 4 1 5

Standard χειροκίνητο φορείο Ηλεκτρικό φορείο Φορείο με έλεγχο χαμηλής τάσης

1 Κινητήρας φορείου 2 Μπουλόνι ανάρτησης 3 Ροδέλες απόστασης 4 Ωτίδα ανάρτησης 5 Έλεγχος χαμηλής τάσης

(προαιρετικά)

2 4 3 Χειροκίνητο φορείο με 1 μπουλόνι (προαιρετικά)

Σχ 19 Φορείο

18

41 Μηχανικό μοντάρισμα

411 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο

Μοντάρετε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με δύο μπουλόνια στο βαρούλκο σύμφωνα με 3131 Για ηλεκτρικά φορεία ακολουθήστε τις εξής υποδείξεις

Μοντέλο με άμεσο έλεγχο Μοντέλο με έλεγχο χαμηλής τάσης (24 V)

Σχ 20 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο 412 Μοντάρισμα του φορείου με δύο μπουλόνια

Όταν μοντάρετε τα δύο μπουλόνια ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το πλάτος του φορείου Η ωτίδα ανάρτησης εδράζεται ανάμεσα

στους σωλήνες απόστασης στα μπουλόνια ανάρτησης Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο

Εξαγωνικό περικόχλιο Ροπή σύσφιγξης

M16times15 75 Nm

M22times15 150 Nm

M36times15 560 Nm

Πίνακας 7 Ροπές σύσφιγξης

Σχ 21 Τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο

Μετά το μοντάρισμα πρέπει να υπάρξει ένας τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο κατά τη φορά των βελών του Σχ 21

Προσοχή Η ωτίδα ανάρτησης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο του βαρούλκου και του εφαρμοζόμενου φορείου (πλάτος πέλματος) Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσθήκης φορείου σε ένα βαρούλκο η ωτίδα ανάρτησης πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τον Πίνακα 8 ή Πίνακα 9

Καλώδιο κινητήρα

Καλώδιο δικτύου

Καλώδιο ελέγχου 24 V του φορείου

Κινητήρας φορείου

19

413 Μοντάρισμα του φορείου με ένα μπουλόνι

Όταν μοντάρετε το μπουλόνι ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το

πλάτος του φορείου Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο Δώστε προσοχή να μη μαγκώσουν οι σωλήνες απόστασης Οι αντίστοιχες ροπές σύσφιξης αναγράφονται στον Πίνακα 7 42 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

Στα φορεία που κινδυνεύουν να ανατραπούν λόγω μικρού πλάτους πέλματος και χρήσης κινητήρα με μειωτήρα πρέπει να τοποθετηθεί μεταγενέστερα ένα εξάρτημα αντίβαρου

Σχ 22 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

43 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των φορείων

Απευθείας έλεγχος

Μαζί με το ηλεκτρικό φορείο παρέχεται ένα καλώδιο 05 m περίπου με σήμανση και ρακόρ για την ηλεκτρική σύνδεση με το βαρούλκο Η κλεμμοσειρά βρίσκεται στο κέλυφος του βαρούλκου Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Στο χειριστήριο βρίσκονται τα πλήκτρα που ελέγχουν τις κινήσεις του φορείου Με μισοπατημένα τα πλήκτρα ελέγχου των φορείων δύο ταχυτήτων ενεργοποιείται η αργή ταχύτητα πορείας ενώ με πατημένα πλήρως τα πλήκτρα ενεργοποιείται η γρήγορη ταχύτητα πορείας Έλεγχος χαμηλής τάσης 24 V (προαιρετικά)

Τα προστατευτικά ρελέ του κινητήρα του φορείου βρίσκονται σε ένα ειδικό κουτί Το κουτί αυτό πρέπει να μονταριστεί στο πλευρικό έλασμα που δεν φέρει κινητήρα με δύο (2) εξαγωνικές βίδες M8times10 DIN 933 Τα δύο καλώδια που εξέρχονται από το κέλυφος ελέγχου πρέπει να συνδεθούν σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας στην κλεμμοσειρά του βαρούλκου και στο κουτί συνδεσμολογίας του κινητήρα του φορείου Μετά τη σύνδεση ελέγξτε όλες της λειτουργίες του βαρούλκου και του φορείου

Σχ 23 Βαρούλκο με ηλεκτρικό φορείο

44 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

02050 02052 02151

02152 02153 03050

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 500 EFN 500 16 ή 25 ή 5+20

500

50-106 500 N S1 S2

05052 05152 05155

HFS1 500 EFS1 500 16 ή 25 ή 5+20 110-200

HFS2 500 EFS2 500 16 ή 25 ή 5+20 210-300

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 03051 03052 03053

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 1000 EFN 1000 16 ή 25 ή 5+20

1000

66-135 1000 N 05053 07051 07153

HFS1 1000 EFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 1000 S1

HFS2 1000 EFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 1000 S2

HFN 2000 EFN 2000 16 ή 25 ή 5+20

2000

66-135 2000 N 07053 07054 07055

07057 07155

HFS1 2000 EFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 220-300 2000 S2

20

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού

φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin]

Ανυψω-τική ικα-νότητα

[kg]

Όρια ρύθμισης πλάτους πέλματος

[mm]

Μοντέλο ωτίδας

ανάρτησης

Μοντέλο βαρούλκου

STAR _____

HFN 2000 EFN 2000 8 ή 12 ή 5+20

2000

82-155 2000 N 09052 09054

09151 09152

HFS1 2000 EFS1 2000 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2000 S1

HFS2 2000 EFS2 2000 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2000 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 2500 N

07056 HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 2500 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 2500 S2

HFN 3200 EFN 3200 8 ή 12 ή 5+20

3200

82-155 3200 N

09055 09156 09157 09158

HFS1 3200 EFS1 3200 8 ή 12 ή 5+20 137-215 3200 S1

HFS2 3200 EFS2 3200 8 ή 12 ή 5+20 220-300 3200 S2

HFN 5000 EFN 5000 4+16

5000

90-155 5000 N S1

11052 11150 11152

HFS1 5000 EFS1 5000 4+16 160-226

HFS2 5000 EFS2 5000 4+16 240-310 5000 S2

HFN 6300 EFN 6300 4+16

6300

90-155 6300 N S1

11054 11154 HFS1 6300 EFS1 6300 4+16 160-226

HFS2 6300 EFS2 6300 4+16 240-310 6300 S2

Πίνακας 8 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με δύο μπουλόνια ανάρτησης για τα βαρούλκα Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με δύο μπουλόνια ανάρτησης

HF N 500 EF S1 1000 16 EF S2 2000 5+20

HF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική ικανότητα Ταχύτητα πορείας EF ndash Ηλεκτρικό φορείο N S1 S2 [kg] για ηλεκτρικά φορεία [mmin] 45 Τεχνικά στοιχεία των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης

Μοντέλο χειροκίνητου

φορείου

Μοντέλο ηλεκτρικού φορείου

Ταχύτητα πορείας [mmin] Ανυψωτική ικανότητα

[kg]

Πλάτος πέλματος [mm]

EHFN 1000 EEFN 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

1000

66-135

EHFS1 1000 EEFS1 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 1000 EEFS2 1000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 2000 EEFN 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30

2000

66-135

EHFS1 2000 EEFS1 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 2000 EEFS2 2000 16 ή 25 ή 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 3200 EEFN 3200 5+20 ή 75+30

3200

82-155

EHFS1 3200 EEFS1 3200 5+20 ή 75+30 137-215

EHFS2 3200 EEFS2 3200 5+20 ή 75+30 220-300

EHFN 5000 EEFN 5000 4+16

5000

90-155

EHFS1 5000 EEFS1 5000 4+16 160-226

EHFS2 5000 EEFS2 5000 4+16 240-310

EHFN 6300 EEFN 6300 4+16

6300

90-155

EHFS1 6300 EEFS1 6300 4+16 160-226

EHFS2 6300 EEFS2 6300 4+16 240-310

Πίνακας 9 Τεχνικά στοιχεία για την επιλογή των φορείων με ένα μπουλόνι ανάρτησης για τα βαρούλκα

21

Επεξήγηση της ένδειξης τύπου των φορείων

Φορεία με ένα μπουλόνι ανάρτησης EHF N 1000 EEF S1 1000 75+30 EHF ndash Χειροκίνητο φορείο Πλάτος πέλματος Ανυψωτική Ταχύτητα πορείας με 1 μπουλόνι N S1 S2 ικανότητα για ηλεκτρικά φορεία [mmin] EEF ndash Ηλεκτρικό φορείο [kg] με 1 μπουλόνι 5 Έλεγχοι

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα υπόκεινται στους εξής κανονισμούς

UVV laquoΒαρούλκα εξοπλισμοί ανύψωσης και έλξηςraquo BGV D8 (VBG 8)

UVV laquoΓερανοίraquo BGV D6 (VBG 9) 51 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D8 sect 23 (VBG 8 sect 23)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι συσκευές πρέπει να ελεγχθούν από έναν ειδικό 52 Έλεγχος για χρήση κατά BGV D6 sect 25 (VBG 9 sect 25)

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και μετά από σημαντικές αλλαγές οι γερανοί πρέπει να ελεγχθούν από έναν εξουσιοδοτημένο εμπειρογνώμονα Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας έχουν πιστοποίηση τύπου 53 Περιοδικοί έλεγχοι

Οι συσκευές γερανοί και φέρουσες κατασκευές πρέπει να ελέγχονται κάθε δύο χρόνια από έναν ειδικό Σε δύσκολες συνθήκες χρήσης πχ συχνή λειτουργία με πλήρες φορτίο γεμάτο σκόνη ή επιθετικό περιβάλλον συχνά ανοιγοκλεισίματα μεγάλες διάρκειες ενεργοποίησης τα διαστήματα ελέγχου πρέπει να συντομευτούν

Ως εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου γερανών θεωρούνται (στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας)

εκτός από τους εμπειρογνώμονες του TUumlV μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι εμπειρογνώμονες των Επαγγελ-ματικών Ενώσεων

Ειδικός είναι το τεχνικό στέλεχος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή ή το ειδικευμένο τεχνικό

προσωπικό 6 Υποδείξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

61 Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση

Το φορτίο μπορεί να μετακινηθεί μόνο αφού πρώτα κρεμαστεί κανονικά στο άγκιστρο και δεν βρίσκονται άτομα στην ακτίνα δράσης του βαρούλκου ή αφού ο χειριστής πάρει σήμα από τον κουμανταδόρο (BGV D8 sect 291 εδ 1 (VBG 8 sect 291 εδ 1))

Η αναγραφόμενη διάρκεια ενεργοποίησης των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας προβλέπεται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20degC έως +40degC Σε υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος η διάρκεια ενεργοποίησης πρέπει να μειώνεται αναλόγως

Ο βαθμός ηλεκτρικής προστασίας του standard μοντέλου των βαρούλκων είνα IP 55

Οι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές της θερμικής κλάσης F

Πριν από την ανύψωση το φορτίο να τοποθετηθεί όρθιο κάτω από το βαρούλκο

Οι φορές κίνησης σημειώνονται με σύμβολα στο χειριστήριο

Μην περνάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές ακμές

Το χειροκίνητο βαρούλκο να μετακινείται μόνο τραβώντας από το φορτίο τον φορέα του αγκίστρου ή τον τρόχιλο του αγκίστρου

Πριν από τη χρήση σε επιθετικά περιβάλλοντα συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Σχετικά με τη μετακίνηση τηγμένων μαζών ή άλλων επικίνδυνων υλικών συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή

Μη χαμηλώνετε τον τρόχιλο αγκίστρου διπλού κλάδου τόσο πολύ που να λασκάρει η αλυσίδα

Επισκευές πρέπει να γίνονται από ειδικό τεχνικό με κατεβασμένο και ασφαλισμένο τον γενικό διακόπτη και με το βαρούλκο χωρίς φορτίο

Μετά την ενεργοποίηση του στοπ έκτακτης ανάγκης η αιτία που προκάλεσε τη χρήση του πρέπει να αρθεί από ειδικό τεχνικό Τότε μόνο μπορεί να απασφαλιστεί το στοπ ανάγκης

Πλαγιαστά φορτία πρέπει πάντα να ανυψώνονται με τη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα Πριν από την ανύψωση να τεντωθούν τα χαλαρά μέσα ανύψωσης

Στους γερανούς που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο για το βαρουλκοφορείο πρέπει να προβλεφθεί στέγαστρο όταν είναι εκτός χρήσης

Η αναγραφόμενη ανυψωτική ικανότητα του φορείου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στο μέσο παραλαβής φορτίου (άγκιστρο) του βαρούλκου

Ο δεύτερος (σταθερός) κλάδος αλυσίδας πρέπει να στερεωθεί μέσα στο κέλυφος του βαρούλκου μόνο με την περόνη που παρέχεται από τον κατασκευαστή

22

62 Απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση

Γρήγορα πατήματα των πλήκτρων χειρισμού

Τακτική χρήση του συμπλέκτη ολίσθησης (περιορισμός διαδρομής έκτακτης ανάγκης)

Μεταφορά προσώπων

Παραμονή προσώπων κάτω από το φορτίο

Θέση σε πρώτη λειτουργία πριν ελεγχθεί τα βαρούλκο από έναν ειδικό ή εμπειρογνώμονα

Μετακίνηση φορτίων μεγαλύτερων από το ονομαστικό φορτίο

Λοξό τράβηγμα ή έλξη των φορτίων

Απότομη απόσπαση φορτίων

Αφαίρεση καλύμματος δοχείων υπό κενό

Μετακίνηση του βαρουλκοφορείου με τράβηγμα του χειριστηρίου ή του καλωδίου ελέγχου έστω και αν είναι χωρίς φορτίο

Επισκευή χωρίς τεχνικές γνώσεις

Χρήση με φορέα ή τρόχιλο αγκίστρου και περιοριστή διαδρομής με φθαρμένα ή χωρίς καθόλου ελαστικά στοπ

Χρήση της αλυσίδας ανύψωσης για πρόσδεση φορτίου ή ως αρτάνη

Λειτουργία με στριμμένη την αλυσίδα πχ λόγω αντιστροφής του τροχίλου του αγκίστρου ή μονταρίσματος του σταθερού κλάδου με στριμμένη την αλυσίδα

Χρήση με μακρύτερη αλυσίδα από ότι αναγράφεται στη θήκη αλυσίδας (βλέπε παρ 315)

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας ενεργοποίησης

Χρήση μετά την υπέρβαση του χρονικού ορίου του περιοδικού ελέγχου

Χρήση μετά τη λήξη της προθεσμίας τεχνικού ελέγχου ή της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Στερέωση του σταθερού κλάδου αλυσίδας με εξάρτημα διαφορετικό από την περόνη του κατασκευαστή

Κατά τη λειτουργία του βαρούλκου σε απόσταση προσιτή με το χέρι δηλ με ύψος δοκού πορείας του φορείου μικρότερο από 25 m δεν επιτρέπεται να απλώσετε το χέρι στην περιοχή διαδρομής Επίσης δεν πρέπει να αγγίξετε τις αλυσίδες την ώρα που λειτουργεί το βαρούλκο

7 Συντήρηση

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικούς

Ο πίνακας συντήρησης (Πίνακας 10) περιλαμβάνει τα μέρη και τις λειτουργίες που πρέπει να ελεγχούν καθώς και τις εργασίες συντήρησης Τα διαπιστωθέντα ελαττώματα να κοινοποιηθούν αμέσως εγγράφως στον χρήστη ο οποίος θα φροντίσει να αποκατασταθούν από έναν ειδικό τεχνικό

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται με το βαρούλκο χωρίς φορτίο και εκτός τάσεως με τη βοήθεια του γενικού διακόπτη

Σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας πχ πολλαπλές βάρδιες συχνά ανοιγοκλεισίματα επιβαρυμένο περιβάλλον τα διαστήματα συντήρησης πρέπει να συντομευτούν

Έλεγχος για φθορές

Ελέγξτε τα άγκιστρα ανάρτησης και φορτίου για τυχόν παραμορφώσεις (μέτρηση ανοίγματος αγκίστρου) διαβρώσεις ρωγμές και για τη γενική τους κατάσταση

Να αντικατασταθεί ο αλυσοτροχός του τροχίλου του αγκίστρου όταν το βάθος φθοράς στην επιφάνεια κύλισης φτάσει το 1 mm περίπου

Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ελαστικά στοπ

71 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

Λάβετε υπόψη την παρ 12

Τα παρακάτω χρονικά διαστήματα είναι ενδεικτικά και πρέπει να συνομευτούν ανάλογα εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών λειτουργίας (πολλαπλές βάρδιες συνεχής λειτουργία με το ονομαστικό φορτίο σκόνη και έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση) της κατάστασης συντήρησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Οπτικός έλεγχος γενικής κατάστασης

Έλεγχος λειτουργίας Φρένο

Περιορισμός κίνησης επάνωκάτω

Έλεγχος φρένου διάκενου αέρος κατά παρ 72 κεξ

Συντήρηση και ρύθμιση συμπλέκτη ολίσθησης

Φθορά αλυσίδας φορτίου κατά παρ 74

Γρασάρισμα αλυσίδας φορτίου

Φθορά ελαστικών στοπ (οπτικός έλεγχος)

23

Έλεγχος

καθημερινά ανά 3μηνο ετησίως

Γρασάρισμα τροχίλου ή φορέα αγκίστρου κατά παρ 112 έλεγχος ασφάλειας του περικοχλίου αγκίστρου και του ανοίγματος αγκίστρου

Έλεγχος μανδάλου ασφαλείας

Γενικοί έλεγχοι Κοχλιοσυνδέσεις

Συγκρατητήρας οδηγός αλυσίδας αλυσίδα χωρίς συστροφές

Στοιχεία ασφαλείας

Κατάσταση και στερέωση θήκης αλυσίδας με έμφαση στη φθορά του υφάσματος

Καλώδιο ελέγχου καλώδιο δικτύου και χειριστήριο

Φορεία τροχοί κύλισης

Πίνακας 10 Εργασίες ελέγχου και συντήρησης Η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας έγινε σύμφωνα με το πρότυπο FEM 9511 Σε περίπτωση τήρησης των εκεί οριζόμενων συνθηκών λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων διαστημάτων συντήρησης η γενική επισκευή του βαρούλκου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερον μετά από 10 χρόνια

72 Περιγραφή του φρένου ελατηρίου

Αυτοκόλλητο Πινακίδα τύπου Μαγνήτης

Χιτώνιο απόστασης Φλάντζα Ελατήριο Μουαγιέ Πλάκα βάσης Βίδες άλλεν DIN 912

Διάκενο SL αέρος Δρομέας με υλικό τριβής

Σχ 24 Δομή του φρένου ελατηρίου 721 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου

1 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας στην εγκοπή του άξονα 2 Περάστε το μουαγιέ στον άξονα 3 Περάστε το φρένο ελατηρίου στο μουαγιέ 4 Βιδώστε το φρένο ελατηρίου με τις βίδες συγκράτησης πάνω στο κάλυμμα του μειωτήρα 5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες (για τις ροπές βλέπε Πίνακα 11

STAR LIFTKET

Τύπος φρένου

Βίδες DIN 912

Ροπή σύσφιγ-ξης [Nm]

Ανίσταση πηνίου R20 ονομ [Ω]

Διάκενο αέρος SLονομ [mm]

Διάκενο αέρος SL μέγ [mm]

STAR 02 STAR 03

BFK457-06 3timesM4 28 2101

02 05 STAR 05 STAR 07

BFK 457-08 3timesM4 55 1681

STAR 09 1)

BFK 457-10

3timesM4 95

1273 02 07

STAR 09 2)

STAR 11

BFK 457-12 1051 03 08

1) εκτός από STAR 09054 και 09057 2) ισχύει για τα μοντέλα STAR 09054 και 09057

Πίνακας 11 Στοιχεία των φρένων ελατηρίου

Για παραγγελία εξαρτημάτων να δοθεί η πλήρης ένδειξη τύπου του μοντέλου STAR LIFTKET

24

Μοντάρισμα του φρένου στο κάλυμμα του μειωτήρα Σφίξιμο του φρένου με ροπόκλειδο Σχ 25 Μοντάρισμα του φρένου ελατηρίου Το ξεμοντάρισμα γίνεται με αντίστροφη σειρά

722 Ηλεκτρικός έλεγχος του φρένου ελατηρίου

Τρόπος λειτουργίας

Το φρένο ελατηρίου τροφοδοτείται από ένα κύκλωμα ανόρθωσης Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή του ρεύματος ηρεμίας Με τη διακοπή της τάσης το φρένο επενεργεί αυτομάτως με αποτέλεσμα να συγκρατείται το φορτίο με ασφάλεια σε όποια θέση και αν βρίσκεται Για τη μείωση της διαδρομής πέδησης το φρένο λειτουργεί σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος Για τις συνδεσμολογίες των μοντέλων με συστήματα απευθείας και χαμηλής τάσης ελέγχου συμβουλευθείτε το συγκεκριμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας 723 Δυσλειτουργίες του φρένου ελατηρίου

Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών

Δυσλειτουργία Αιτία Αντιμετώπιση

Το φρένο δεν απελευθερώνεται το διάκενο αέρος δεν είναι μηδενικό

Το πηνίο έχει διακοπή βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος

Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου (βλέπε Πίνακα 11)

Εσφαλμένη ή ελαττωματική συνδεσμολογία

Να διασταυρωθεί με το διάγραμμα συνδεσμολογίας

Ελαττωματικός ή ακατάλληλος ανορθωτής

Διασταυρώστε τη γεφύρωση του ανορθωτή με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Μετρήστε σε λειτουργία τη συνεχή τάση ανάμεσα στους ακροδέκτες 5 και 6 Σε περίπτωση διαφοράς αντικαταστήστε τον ανορθωτή

Πολύ μεγάλο διάκενο Αντικαταστήστε το φρένο ελατηρίου

Πίνακας 12 Εντοπισμός και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών Σε περίπτωση επανειλημμένης βλάβης του ανορθωτή αντικαταστήστε το φρένο έστω και αν οι μετρήσεις δεν δείχνουν βραχυκύκλωμα τυλίγματος ή σώματος Η βλάβη ενδέχεται να παρουσιάζεται μόνο σε περίπτωση υπερθέρμανσης 724 Έλεγχος λειτουργίας του φρένου

Όταν φρενάρετε ένα φορτίο ίσο με το ονομαστικό φορτίο σε κίνηση καταβίβασης η διαδρομή πέδησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το μήκος δύο κρίκων αλυσίδας και το φρενάρισμα δεν πρέπει να είναι απότομο

Κάλυμμα μειωτήρα

Άξονας

Δακτύλιος ασφαλείας Ομφαλός

25

73 Συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας

Ο συμπλέκτης ολίσθησης βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα του βαρούλκου και τον άξονα πινιόν της μετάδοσης κίνησης και μεταδίδει τη ροπή κίνησης Παράλληλα περιορίζει τη μεταφερόμενη ισχύ ανάλογα με τη ροπή συμπλέκτη που ρυθμίστηκε αποτρέποντας την υπερφόρτωση του βαρούλκου STAR-LIFTKET και της κατασκευής του γερανού

Επίσης στην ανώτερη και κατώτερη θέση του φορτίου ο συμπλέκτης ολίσθησης λειτουργεί ως στοπ έκτακτης ανάγκης περιορίζοντας το ύψος ανύψωσης του φορτίου με αποτέλεσμα ο τρόχιλος ή ο φορέας του αγκίστρου ή ο περιοριστής διαδρομής να μην μπορούν να τερματίσουν στο κέλυφος του βαρούλκου υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Ιδιαίτερο πλεονέκτημα του πατενταρισμένου συμπλέκτη ολίσθησης για την ασφάλεια της συσκευής αποτελεί η τοποθέτησή του μπροστά από το φρένο λειτουργίας Σε περίπτωση έντονης φθοράς του συμπλέκτη δεν θα επέλθει μη ελεγχόμενη βύθιση του φορτίου καθώς το φρένο μπορεί να συγκρατήσει το φορτίο σε όποια θέση και αν βρίσκεται Ο συμπλέκτης ολίσθησης είναι ένας συμπλέκτης ξηρού τύπου με υλικό τριβής χωρίς αμίαντο Λόγω ευκολίας ρύθμισης της ροπής του συμπλέκτη από έξω και ανθεκτικού στη φθορά ειδικού υλικού τριβής δεν απαιτείται επαναρύθμιση του συμπλέκτη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 731 Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης

26 aacutebra Δομή του συμπλέκτη ολίσθησης 732 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης

Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 1 Τοποθετήστε δοκιμαστικό φορτίο ίσο με το 11-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου στο άγκιστρο φορτίου ή μια

συσκευή ελέγχου συμπλέκτη ολίσθησης στην αλυσίδα φορτίου 2 Ενεργοποιήστε το βαρούλκο STAR LIFTKET με το χειριστήριο και ελέγξτε αν μπορεί να σηκώσει το δοκιμαστικό

φορτίο ή αν η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείχνει τιμή ίση με το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Το ύψος του συντελεστή 13 εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ταχύτητα ανύψωσης

3 Ακουμπήστε το δοκιμαστικό φορτίο στο έδαφος 4 Αυξομειώστε τη ροπή του συμπλέκτη μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το δοκιμαστικό βάρος ή η

συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την επιθυμητή τιμή 5 Ρύθμιση της ροπής του συμπλέκτη

α Ξεβιδώστε και βγάλτε το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (12) β Κρατήστε κόντρα στο παξιμάδι συγκράτησης (11) με ένα κλειδί ενώ περιστρέφετε τη ράβδο έλξης (8) γ Περιστρέφοντας με ένα άλλο κλειδί το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο ρύθμισης σφίξτε (δεξιόστροφα) ή

χαλαρώστε (αριστερόστροφα) το ελατήριο σπιράλ (10) μέχρι το βαρούλκο μόλις που να σηκώσει το προβλεπόμενο δοκιμαστικό βάρος ή η συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη δείξει την προβλεπόμενη τιμή

ndash Κάντε μια δοκιμή με σύντομο πάτημα του χειριστηρίου και ενεργοποίηση του κινητήρα ανύψωσηςndash δ Ολοκλήρωση ελέγξτε την ρυθμισθείσα ροπή συμπλέκτη με ανύψωση του δοκιμαστικού φορτίου

1 2 3 6 4 7 5

12 11 8 9 10

1 Ακραξόνιο 2 Μουαγιέ συμπλέκτη 3 Κορώνα 4 Κινητήριος δίσκος με φερμουϊτ 5 Άξονας κινητήρα 6 Ένσφαιρο ρουλεμάν 7 Δίσκος συμπλέκτη 8 Ράβδος έλξης 9 Περικόχλιο ρύθμισης 10 Ελατήριο πίεσης με πλατώ 11 Περικόχλιο συγκράτησης 12 Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

26

Σχ 27 Ρύθμιση της ροπής τριβής του συμπλέκτη ολίσθησης 733 Έλεγχος του ορίου ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης κατά τον περιοδικό έλεγχο

Σύμφωνα με τους κανονισμούς BGV D6 sect 26 και BGV D8 sect 23 κατά τον περιοδικό έλεγχο πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό τεχνικό το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης Ο έλεγχος αφορά την ικανότητα του βαρούλκου να σηκώσει το ονομαστικό φορτίο Το βαρούλκο δεν επιτρέπεται να σηκώνει φορτία μεγαλύτερα από το 16-πλάσιο του ονομαστικού φορτίου

Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα δοκιμαστικά φορτία μεγαλύτερα από το ονομαστικό φορτίο το όριο ενεργοποίησης του συμπλέκτη ολίσθησης μπορεί να ελεγχθεί με μια συσκευή ελέγχου του συμπλέκτη Η τιμή του ορίου ενεργοποίησης να είναι το 13-πλάσιο περίπου του ονομαστικού φορτίου Μετά τον έλεγχο του ορίου ενεργοποίησης να επαναληφθεί και πάλι ο έλεγχος για την ικανότητα ανύψωσης του ονομαστικού φορτίου

Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα ρυθμίστε τον συμπλέκτη ολίσθησης σύμφωνα με την παρ 732 και επαναλάβετε τον έλεγχο σύμφωνα με την παρ 733 Η τιμή ρύθμισης να καταχωρηθεί σε πρωτόκολλο 74 Αλυσίδα φορτίου

Οι αλυσίδες των ανυψωτικών μηχανημάτων υπόκεινται σε ελέγχους Για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες του Κέντρου Πρόληψης Ατυχημάτων της Επαγγελματικής Ένωσης για τη χρήση αλυσίδων από κυλινδρικό χάλυβα σε ανυψωτικά μηχανήματα καθώς επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες επιθεώρησης και οι κανονισμοί ελέγχου κατά τις προδιαγραφές DIN 685 Μέρος 5 Νοέμβριος 1981 UVV BGV D8 (VBG 8 Απρίλιος 1997) UVV BGV D6 (VBG 9 Απρίλιος 2001) και EN 818-7 Σεπτεμβρίου 2002 741 Γρασάρισμα της αλυσίδας κατά την πρώτη και επόμενες χρήσεις

Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να γρασάρεται στις αρθρώσεις σε όλο το μήκος της χωρίς φορτίο πριν από την πρώτη χρήση και σε τακτικά διαστήματα με διεισδυτικό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων Ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και τις συνθήκες λειτουργίας οι αρθρώσεις πρέπει να γρασάρονται και πάλι αφού προηγηθεί καθαρισμός Σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη φθορά (άμμος σμύριδα) να χρησιμοποιείται ξηρό λιπαντικό (πχ βερνίκι ολίσθησης σκόνη γραφίτη)

742 Έλεγχος φθοράς της αλυσίδας

Η τακτική επιθεώρηση της αλυσίδας φορτίου αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση κατά DIN 685 Μέρος 5 και UVV BGV D8 sect 27 (VBG 8 sect 27) Η αλυσίδα φορτίου πρέπει να ελέγχεται πριν από την πρώτη χρήση και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 200 ώρες λειτουργίας περίπου ή μετά από 10000 κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα

Οι κρίκοι της αλυσίδας πρέπει να ελέγχονται κυρίως στα σημεία επαφής για φθορά ρωγμές παραμορφώσεις και άλλες κακώσεις

Να αντικατασταθεί η αλυσίδα αν

στα σημεία επαφής το ονομαστικό πάχος έχει μειωθεί κατά 10

έχει επιμηκυνθεί ένας κρίκος κατά 5 ή η αλυσίδα σε ένα τμήμα 11 κρίκων κατά 2

οι κρίκοι έχουν γίνει δύσκαμπτοι Κατά την αντικατάσταση της αλυσίδας να ελέγχονται και αν χρειάζεται να αντικαθίστανται ο οδηγός και ο συγκρατητήρας της αλυσίδας Προσοχή Για την αντικατάσταση χρησιμοποιείτε γνήσια αλυσίδα του κατασκευαστή

Ο συμπλέκτης ολίσθησης έχει ρυθμιστεί με δοκιμαστικό φορτίο στο εργοστάσιο κατασκευής Μετά την αλλαγή του κινητήρα δεν απαιτείται επαναρύθμιση Αρκεί μια δοκιμαστική φόρτιση με το ονομαστικό φορτίο

Η αρχική απόσταση ανάμεσα στο άκρο της ράβδου έλξης και του πλατώ του συμπλέκτη αναγράφεται στο σώμα του φρένου (αυτοκόλλητο)

10 9 11

12

27

743 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση αλυσίδας

Μέτρηση αλυσίδας (mm) Απόκλιση 4times12 52times15 72times21 9times27 113times31

Μέτρηση 1 κρίκου μέγιστη τιμή t για 11 κρίκους

126

1346

158

1683

221

2356

284

3029

326

3478

Διάμετρος κρίκου αλυσίδας

2

ddd

21m

ελάχιστη διάμετρος dm=09d 36 47 65 81 102

Πίνακας 13 Μέτρηση της φθοράς της αλυσίδας Για την αντικατάσταση της αλυσίδας βλέπε παρ 316 κεξ 744 Μέτρηση φθοράς και αντικατάσταση του αγκίστρου φορτίου

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 15405 Μέρος 1 τα άγκιστρα φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν όταν το άνοιγμά τους μεγαλώσει περισσότερο από 10 Οι επιτρεπόμενες τιμές αναφέρονται στο σχετικό πιστοποιητικό του αγκίστρου που περιλαμβάνεται στο βιβλίο ελέγχου 75 Συντήρηση του φορείου

Ο έλεγχος και η συντήρηση των χειροκίνητων και ηλεκτρικών φορείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιζα κριτήρια της παρ 71 Πίνακα 10

751 Δομή του φρένου φορείου

3 τρεις βίδες M3times8 DIN 912 σε διάμετρο βήματος 58 mm Άξονας κινητήρα

3 Δακτύλιος O 1 Κάλυμμα ανεμιστήρα 2 Βίδες συγκράτησης 6 Βίδα 4 Πλατώ 5 Έλασμα επικόλλησης

Σχ 28 Δομή φρένου φορείου τύπου BFK Σχ 29 Δομή φρένου φορείου τύπου EFB Το φρένο τύπου BFK δεν χρειάζεται συντήρηση Εάν το φερμουϊτ του φρένου έχει φθαρεί σε βαθμό που το

διάκενο αέρος φθάνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 08 mm πρέπει να γίνει επαναρύθμιση

1 Βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 2 Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (2) της φτερωτής 3 Βγάλτε τον δακτύλιο Ο (3) τοποθετήστε ένα φίλερ 025

mm ανάμεσα στο πλατώ (4) και το έλασμα επικόλλησης (5)

4 Σφίξτε τη βίδα (6) τόσο πολύ που να μπορέσετε να βγάλετε το φίλερ χωρίς δυσκολία

5 Σφίξτε ομοιόμορφα τις βίδες συγκράτησης (2) Πρώτα σφίξτε τη βίδα απέναντι από τη σφήνα (ροπή σύσφιγ-ξης 455 Nm)

6 Σφίξτε ξανά τη βίδα (6) 7 Βγάλτε το φίλερ 8 Μοντάρετε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (1) 9 Εκτελέστε δοκιμαστική πορεία για έλεγχο του φρένου

28

76 Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Ο κινητήρας ανύψωσης (1) είναι μια αυτόνομη κλειστή μονάδα Στο πίσω ακραξόνιο (15) του κινητήρα κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο ανεμιστήρας (3) για τη βεβιασμένη ψύξη του κινητήρα ενώ στο μπροστινό ακραξόνιο έχει στερεωθεί με σφήνα (6) και δακτύλιο ασφαλείας (7) το μουαγιέ (4) του συμπλέκτη με σιαγόνες εμπλοκής (5) Η φλάντζα (8) του κινητήρα φέρει σημείο κεντραρίσματος και τέσσερις οπές για στερέωση στο κέλυφος του μειωτήρα Τα καλώδια σύνδεσης (9) του κινητήρα βρίσκονται στη φλάντζα

Σχ 30 α και β Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης 761 Ξεμοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

1 Ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες βγάλτε τραβώντας προς τα πίσω το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου (10) δίπλα

στον κινητήρα 2 Ξεβιδώνοντας τις βίδες (11) βγάλτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα (2) από τον κινητήρα 3 Αποσυνδέστε σύμφωνα με το διάφραμμα συνδεσμολογίας τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα και τον ακροδέκτη

γείωσης ΡΕ Στα βαρούλκα με απευθείας έλεγχο τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα διέρχονται από το κέλυφος και συνδέονται

στον χώρο ακροδεκτών στην πλευρά του φρένου 4 Ξεβιδώστε με κλειδί άλλεν τις βίδες της φλάντζας κινητήρα (12) και βγάλτε τον κινητήρα από τον μειωτήρα

προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια του κινητήρα Δεν πρέπει να χαθεί το ελαστικό στεγάνωσης (13) των καλωδίων σύνδεσης (9) του κινητήρα που βρίσκεται σε εσοχή του κελύφους του μειωτήρα

762 Μοντάρισμα του κινητήρα ανύψωσης

Παρακάτω επεξηγείται η συναρμολόγηση ενός πλήρους κινητήρα ανύψωσης με ανεμιστήρα 1 Περάστε στο ακραξόνιο το μουαγιέ του συμπλέκτη (4) με τις σιαγόνες εμπλοκής (5) μέχρι να τερματίσει και

ακουμπήσει στο κολάρο του άξονα Δώστε προσοχή να εφαρμόσει σταθερά η σφήνα (6) στο ακραξόνιο (15) και στο μουαγιέ του συμπλέκτη (4)

2 Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφαλείας του μουαγιέ του συμπλέκτη (7) στο ακραξόνιο 3 Αλείψτε ελαφρά με σταγανωτική πάστα (16) τη φλάντζα του κινητήρα (8)

1 Κινητήρας ανύψωσης 2 Κάλυμμα ανεμιστήρα 3 Ανεμιστήρας 4 Μουαγιέ συμπλέκτη 5 Σιαγόνες εμπλοκής 6 Σφήνα 7 Δακτύλιος ασφαλείας 8 Φλάντζα κινητήρα 9 Καλώδια σύνδεσης κινητήρα 10 Κάλυμμα συσττος ελέγχου 11 Βίδες 12 Βίδες φλάντζας κινητήρα 13 Ελαστικό στεγάνωσης 14 Κέλυφος μειωτήρα 15 Ακραξόνιο κινητήρα 16 Στεγανωτική πάστα 17 Κινητήριος δίσκος

συμπλέκτη με την κορώνα

15 9 6 7

10 11 2 3 1 12 8 13 16 17 14

4 5

29

4 Ακουμπήστε τον κινητήρα στο σημείο κεντραρίσματος του κελύφους (14) του μειωτήρα τοποθετώντας τα καλώδια εξόδου του κινητήρα πλευρικά στην εσοχή του κελύφους και στεγανώστε τα με το ελαστικό στεγάνωσης τα καλώδια δεν πρέπει να μαγκώσουν ή να υποστούν ζημιά Για να εμπλέξετε τις σιαγόνες εμπλοκής (5) του συμπλέκτη στις εσοχές του κινητήριου δίσκου (17) γυρίστε ήπια τον άξονα του κινητήρα με την φτερωτή μέχρι να εμπλακούν οι σιαγόνες

5 Βιδώστε τον κινητήρα στο κέλυφος του μειωτήρα με τις φλαντζόβιδες και τις ελατηριωτές ροδέλες 6 Συνδέστε τα καλώδια του κινητήρα και το καλώδιο ΡΕ στην κλεμμοσειρά όπως δείχνει το διάγραμμα

συνδεσμολογίας Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του κινητήρα δεν έχουν υποστεί ζημιά και βρίσκονται στην εσοχή του κελύφους κατάλληλα στεγανωμένα με το ελαστικό στεγάνωσης

Προσοχή

Μετά το μοντάρισμα των καλυμμάτων του συστήματος ελέγχου και του ανεμιστήρα ελέγξτε τη φορά περιστροφής του κινητήρα Αν με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το άγκιστρο φορτίου κινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τα καλώδια σύνδεσης L1 και L2 στους ακροδέκτες

8 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας (κατά FEM 9683)

Δεν πρέπει να υπερβείτε τον επιτρεπόμενο αριθμό ενερ-γοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης (ED) (βλέπε FEM 9 683) Η επιτρεπόμενη διάρκεια ενεργοποίησης αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του βαρούλκου

Ως διάρκεια ενεργοποίησης ορίζεται η σχέση μεταξύ

s σε m 1 κύκλος ανύψωσηςκαταβίβασης

Χρόνος λειτγίας Χρόνος στάσης Χρόνος λειτγίας Χρόνος λειτγίας Ανύψωση Καταβίβαση

t σε min

χρόνου λειτουργίας και χρόνου λειτουργίας+χρόνου στάσης

Τύπος ED

συνολικός χρόνος λειτουργίας x 100

συνολικός χρόνος λειτουργίας συνολικός χρόνος στάσης

Η διάρκεια ενεργοποίησης περιορίζεται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του κινητήρα ανύψωσης Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης την ταχύτητα ανύψωσης του βαρούλκου και τον αριθμό των κινήσεων ανύψωσης σε μια συγκεκριμένη διαδικασία μετακίνησης (εκφόρτωση φορτηγών τροφοδοσία μηχανημάτων) Στην πράξη είναι δύσκολο να τηρείται η διάρκεια ενεργοποίησης την ώρα της εργασίας Ιδού λοιπόν μερικές πρακτικές οδηγίες 81 Λειτουργία σύντομης διάρκειας

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν επιτρέπεται για την αργή ταχύτητα των βαρούλκων δύο ταχυτήτων Μετά τη λήξη της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκεια λειτουργίας πρέπει να παρεμβάλλονται διαστήματα και η χρήση του βαρούλκου πρέπει να συνεχίζεται στη διακοπτόμενη λειτουργία

Κλάση FEM 9511

Κλάση ISO 4301

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED )

Σύντομη λειτουργία κατά FEM 9683

(tB σε min)

1 Bm M 3 25 15

1 Am M 4 30 15

2 m M 5 40 30

3 m M 6 50 30

3 m M 6 60 60

Οι χρόνοι λειτουργίας tB των ηλεκτρικών βαρούλκων αλυσίδας STAR LIFTKET είναι μεγαλύτεροι από τους προβλεπόμενους στο πρότυπο FEM 9683

Πίνακας 14 Επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας χωρίς στάση μετά την έναρξη εργασίας και με αρχική θερμοκρασία

κινητήρα 20degC περίπου 82 Διακοπτόμενη λειτουργία

Διάρκεια ενεργοποίησης (ED ) Διάλειμμα (min)

15 5-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

20 4- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

25 3- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

30 25- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

40 15- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

50 1- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

60 066- πλάσιο του χρόνου λειτουργίας

Πίνακας 15 Απαιτούμενα διαλείμματα συναρτήσει της διάρκειας ενεργοποίησης

30

83 Παράδειγμα

Το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας STAR 03050 πρόκειται να σηκώσει φορτίο 250 kg σε ύψος 6 m Στοιχεία απόδοσης Ανυψωτική ικανότητα 250 kg

Ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin Διάρκεια ενεργοποίησης 60 Κλάση ανυψωτικό μηχάνημα 2m Κατά την έναρξη της διαδικασίας το βαρούλκο είναι ψυχρό με θερμοκρασία 20degC περίπου

Χρόνος λειτουργίας = 6 m ανύψωση + 6 m καταβίβαση

= 1 min ανά κύκλο ανύψωσηςκαταβίβασης ταχύτητα ανύψωσης 12 mmin

Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς διάλειμμα (σύντομη λειτουργία = μέχρι 30 λεπτά κατά FEM 9683) μπορούν να εκτελεσθούν μέχρι 30 κύκλοι ανύψωσηςκαταβίβασης Μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας 30 λεπτών να παρεμβάλλεται διάλειμμα 40 δευτερολέπτων (066-πλάσιο του χρόνου λειτουργίας) μετά από κάθε 1 λεπτό της λειτουργίας Το διάλειμμα αυτό είναι αναγκαίο κατά κανόνα και για την ανάρτηση ή αφαίρεση του φορτίου Σημαντικό Για μεγάλα ύψη ανύψωσης (άνω των 10 m) να παρεμβάλλονται διαστήματα ψύξης στη

διακοπτόμενη λειτουργία Η αργή ανύψωση να χρησιμοποιείται μόνο για προσεκτική απόθεση και ανύψωση φορτίων Είναι ακατάλληλη για διέλευση σε μεγαλύτερα ύψη

Προαιρετικό Για προστασία από υπερθέρμανση του κινητήρα η συσκευή μπορεί να εφοδιαστεί με επιτηρητή θερμοκρασίας (μόνο μαζί με έλεγχο χαμηλής τάσης)

9 Διάρκεια ενεργοποίησης του ηλεκτρικού φορείου (κατά FEM 9683)

Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας έχει εφοδιαστεί με ηλεκτρικό φορείο ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον επιτρεπόμενο αριθμό ενεργοποιήσεων και τη διάρκεια ενεργοποίησης του φορείου Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πολύ μεγάλες διαδρομές

Τύπος φορείου Διακοπτόμενη λειτουργία ED

Σύντομη λειτουργία (tB σε min)

ο αναγραφόμενος επιτρεπόμενος χρόνος λειτουργίας αφορά γρήγορη πορεία

Φορεία μιας ταχύτητας 40 30

Φορεία δύο ταχυτήτων 4020 30

Πίνακας 16 Διάρκεια ενεργοποίησης φορείων 10 Ανακούφιση του καλωδίου χειριστηρίου

Το ανακουφιστικό καταπόνησης πρέπει να στερεωθεί έτσι ώστε να μην ασκούνται ελκτικές δυνάμεις στο καλώδιο του χειριστηρίου Δεν επιτρέπεται το τράβηγμα του βαρούλκου από το καλώδιο χειριστηρίου μέσω του ανακοφιστικού καταπόνησης Ανακουφιστικό καταπόνησης

Σχ 31 Στερέωση του ανακουφιστικού καταπόνησης

31

11 Λίπανση Βοηθητικά υλικά

111 Λίπανση του μειωτήρα

Ο μειωτήρας έχει πληρωθεί με λάδι κιβωτίου από τον κατασκευαστή Το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη γενική επισκευή Το παλιό λάδι να διατεθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους κανονισμούς Στους 40degC να χρησιμοποιείται λάδι ιξώδους 220 mmsup2s Οι ποσότητες πλήρωσης του λαδιού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Μοντέλο (βασικό) Ποσότητα [ml]

STAR 020 031 175

STAR 050 071 350

STAR 090 111 525

Πίνακας 17 Ποσότητες λαδιού Ως λάδι αντικατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πχ τα εξής λάδια

Εταιρεία Ονομασία λαδιού

Castrol Alpha Zn 200

ESSO EP 220

Mobil Mobil gear 630

Shell Omala 220

ELF Reductelf SP 220

BP XP 220 BP Energol GR

Πίνακας 18 Λάδια αντικατάστασης 112 Λίπανση του φορέα και του τροχίλου του αγκίστρου

Τα ρουλεμάν του αγκίστρου και του αλυσοτροχού πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 20000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 113 Λίπανση του φορείου

Ο άξονας πινιόν η οδόντωση των οδοντωτών τροχών κύλισης των ηλεκτρικών φορείων και τα ρουλεμάν των τροχών κύλισης πρέπει να γρασάρονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά από 10000 περίπου κινήσεις ανύψωσηςκαταβίβασης ή μια φορά τον χρόνο ενώ υπό δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε μικρότερα διαστήματα 114 Βοηθητικά υλικά

Για την ασφάλιση των βιδών συγκράτησης του οδηγού αλυσίδας συνιστούμε τα εξής ασφαλιστικά σπειρωμάτων

Εταιρεία Ονομασία Χαρακτηριστικά

Weicon Weiconlock AN 302-42 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ36 ροπή απόσπασης από 14ndash18 Nm

Henkel Loctite 243 Ασφαλιστικό σπειρωμάτων κατάλληλο μέχρι μέγεθος Μ20 ροπή απόσπασης από 20 Nm

Πίνακας 19 Ασφαλιστικά σπειρωμάτων 12 Ενέργειες μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας

Μετά τη λήξη της διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας το μηχάνημα ή τα επιμέρους τμήματά του πρέπει να υποβληθούν σε γενική επισκευή ή πρέπει να διατεθούν κατάλληλα Τότε τα λιπαντικά όπως λάδια και γράσα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους σχετικού νόμους περί αποβλήτων Τα μέταλλα ελαστικά και πλαστικά πρέπει να διαχωριστούν ανά είδος υλικού για να οδηγηθούν στην ανακύκλωση

32

Το προσωπικό που εκπαιδεύτηκε στο χρήση του βαρούλκου αυτού έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις παρούσες Οδηγίες χειρισμού και ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφή

Οι παρούσες Οδηγίες χειρισμού περιέχουν υποδείξεις μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας σε βιομηχανικό περιβάλλον από καταρτισμένο προσωπικό Πληροφορίες για άλλες ενδεχόμενες χρήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο παρόν φυλλάδιο Αν παρουσιαστούν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (πχ θόρυβοι κραδασμοί αυξημένη κατανάλωση ρεύματος ή επανειλημμένη τήξη των ασφαλειών) η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και ο χώρος κάτω από το φορτίο πρέπει να αποκλειστεί επειδή πιθανόν να παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς και ζημιές Ο χρήστης πρέπει να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης (προβλήματος) σε ειδικό τεχνικό

HOFFMANN Foumlrdertechnik Gm

HOFFMANN Foumlrdertechnik GmbH Wurzen Dresdener Straszlige 64-68 04808 Wurzen BR Deutschland

Telefon (0 34 25) 89 24 ndash 0 Telefax (0 34 25) 89 24 ndash 99 E-Mail salesliftketde Internet httpwwwliftketde

Ho 082010 griechisch

Page 9: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LIFTKET · σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος επικαλούμενες μη εξουσιοδοτημένα

9

Για τη συναρμολόγηση των φορέων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 250 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 500 - - -

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 1250 M10times30 DIN 912 2 35

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 1600 M12times30 DIN 912 2 50

Φορέας αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 3200 M12times35 DIN 912 2 50

Πίνακας 1 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 312 Τρόχιλος αγκίστρου

Ο τρόχιλος αγκίστρου είναι μέσο παραλαβής φορτίου για τα βαρούλκα με διπλό κλάδο αλυσίδας

Σχ 5 Δομή των τροχίλων αγκίστρου Κατά τη συντήρηση να ελεγχθεί η κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων όπως προβλέπεται στην παρ 311 Για τη συναρμολόγηση των τροχίλων αγκίστρου να εφαρμοστούν οι παρακάτω ροπές στις κοχλιοσυνδέσεις

Μονάδα Μέγ ανυψωτική ικανότητα [kg]

Μέγεθος βίδας Ποσότητα Ροπή σύσφιγξης [Nm]

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 4times12 500 M6x40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 52times15 1000 M6times40 DIN 912 21 106

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 72times21 20002500 M8times50 DIN 912 21 2010

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 9times27 3200 M10times50 DIN 912 21 3520

Τρόχιλος αγκίστρου για αλυσίδα 113times31 6300 M12times60 DIN 912 3 35

Η βίδα στο ελαστικό στοπ έχει μειωμένη ροπή σύσφιγξης Η βίδα αυτή να κολληθεί μέσα στην οπή με ασφαλιστικό

σπειρωμάτων Πίνακας 2 Ροπές σύσφιγξης των κοχλιοσυνδέσεων 313 Σταθερά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας

3131 Βασική λύση ndash Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια

στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Η οπή της ωτίδας που προορίζεται για τη στερέωση του συνοδού φορείου πρέπει να είναι από την πλευρά της θήκης αλυσίδας

Ελαστικός προσκρουστήρας 3 βίδες άλλεν Άγκιστρο φορτίου πλήρες (με ωστικό ρουλεμάν)

Κέλυφος

Αξονικό ένσφαιρο

ρουλεμάν

Αλυσοτροχός

Ασφάλεια του περικοχλίου αγκίστρου

Ασφάλιση με πείρο εγκοπής (ο πείρος ασφαλίζεται με 2 πονταρισιές έναντι λυσίματος) Ελατηριωτός πείρος κάθετα προς το στέλεχος του αγκίστρου (μόνο μοντέλα 110hellip 111hellip)

10

Ωτίδα ανάρτησης Οπή στερέωσης του συνοδού φορείου Μπουλόνι Πλευρά της θήκης αλυσίδας

Σχ 6 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης 3132 Εναλλακτική λύση ndash Ωτίδα ανάρτησης μονής οπής

Μοντάρισμα Στερεώστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης μονής οπής με τα δύο

μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη λειτουργία με

διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

Σχ 7 Ανάρτηση με ωτίδα ανάρτησης μονής οπής 3133 Εναλλακτική λύση ndash Ανάρτηση με άγκιστρο Μοντάρισμα

Στερεώστε το παρεχόμενο με το βαρούλκο άγκιστρο ανάρτησης με τα δύο μπουλόνια στις οπές στερέωσης του κελύφους του βαρούλκου Τοποθετήστε στα μπουλόνια τις ροδέλες και ασφαλίστε τα με κοπίλιες

Προσοχή Το αντίστοιχο σύμβολο του μονού ή διπλού κλάδου αλυσίδας (φορέας ή τρόχιλος αγκίστρου) πρέπει να είναι ανάλογα με την εφαρμοζόμενη λύση από την πλευρά της θήκης της αλυσίδας

Μπουλόνι

Πλευρά θήκης αλυσίδας 1 κλάδος

φορέας 2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή της ωτίδας με μονή οπή κατά 180deg το βαρούλκο μπορεί να μετατραπεί από μονού

σε διπλού κλάδου αλυσίδας και αντίστροφα στενή πλευρά μακριά πλευρά

11

Σχ 8 Ανάρτηση με άγκιστρο ανάρτησης 314 Αερισμός μειωτήρα στροφών

Μετά το μοντάρισμα τοποθετήστε την παρεχόμενη με το βαρούλκο αστεροειδή ροδέλα κάτω από τη βίδα πλήρωσης λαδιού (επάνω πλευρά κελύφους) για αποφυγή υπερπίεσηςυποπίεσης στο κέλυφος του μειωτήρα (βλέπε Σχ 9β) Κατά την παράδοση η ροδέλα αυτή βρίσκεται δίπλα στη βίδα πλήρωσης λαδιού πάνω στο κέλυφος Η χρήση της αστεροειδούς ροδέλας δεν συνιστάται σε ανοικτό χώρο με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή με μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις 315 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας

Οι θήκες αλυσίδας με τα ακόλουθα μεγέθη κατασκευάζονται από πλαστικό (βλέπε Σχ 9α)

Μέγεθος αλυσίδας Μέγ χωρητικότητα Είδος θήκης αλυσίδας

4times12 12 m

412 58 75 52times15 8 m

72times21 5 m

4times12 16 m

416 510 78 52times15 10 m

72times21 8 m

Πίνακας 3 Πλαστικές θήκες αλυσίδας Θήκες αλυσίδας με χωρητικότητες μεγαλύτερες από εκείνες του πίνακα ή οι θήκες των μοντέλων STAR 09hellip και STAR 11hellip κατασκευάζονται από ειδικό ύφασμα (βλέπε Σχ 9β)

Πλαστική θήκη Υφασμάτινη θήκη αλυσίδας

Σχ 9α Σχ 9β Σχ 9 Μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας και βίδα πλήρωσης λαδιού

Πλευρά θήκης αλυσίδας

Σύμβολο του τροχίλου αγκίστρου για τη

λειτουργία με διπλό κλάδο

Σύμβολο του φορέα αγκίστρου για τη

λειτουργία με μονό κλάδο

maximal Kette chain

430 Kette 4times12 max 30m

Βίδα πλήρωσης με αστεροειδή ροδέλα

maximal Kette chain 16 m 4 mm 10 m 5 mm 8 m 7 mm

στενή πλευρά μακριά πλευρά

1 κλάδος φορέας

2 κλάδοι τρόχιλος

Με περιστροφή κατά 180deg της ανάρτησης με άγκιστρο το βαρούλκο μετατρέπεται από μονού σε διπλού κλάδου και αντιστρόφως

12

Το μοντάρισμα της πλαστικής ή της υφασμάτινης θήκης αλυσίδας γίνεται σύμφωνα με τα Σχ 9α και 9β αντιστοίχως με μια βίδα και ένα αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο Σφίξτε το περικόχλιο μέχρι να καθήσει καλά η βίδα Το αυτασφαλιζόμενο περικόχλιο θα πρέπει να αλλαχτεί όταν κατά το επανειλημμένο μοντάρισμα της θήκης αλυσίδας δεν μπορεί πια να ασφαλίσει τη βίδα Σημαντικό Ελέγξτε ότι η θήκη αλυσίδας είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μήκος αλυσίδας (βλέπε

τη σήμανση για το μέγεθος αλυσίδας και τη χωρητικότητα που φέρει η θήκη αλυσίδας)

Τοποθετήστε χαλαρά το άκρο της αλυσίδας με τον περιοριστή διαδρομής και το ελαστικό στοπ στη θήκη αλυσίδας

Μετά την εισαγωγή της αλυσίδας ελέγξτε το ύψος πλήρωσης της θήκης αλυσίδας με βάση το ειδικό σημάδι στην πλευρά της θήκης Απαγορεύεται η υπέρβαση της μέγιστης πλήρωσης

3151 Υπερμεγέθης θήκη αλυσίδας

Εφόσον το βάρος της γεμάτης θήκης αλυσίδας είναι άνω των 25 kg πρέπει να ανακουφίζεται με έναν ειδικό ιμάντα Το τέντωμα με την καστάνια και η ευθυγράμμιση του ιμάντα πρέπει να γίνεται με αλυσίδα βάρους 10 kg περίπου μέσα στη θήκη Επειδή οι συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων σε περίπτωση σταθερής εγκατάστασης του βαρούλκου ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει επί τόπου το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα (βλέπε Σχ 10) Εφόσον το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας τοποθετηθεί σε φορείο το σημείο πρόσδεσης για τον ιμάντα πρέπει να διαμορφωθεί με ένα επιπρόσθετο συνοδό φορείο (έξτρα παρελκόμενο ndash βλέπε Σχ 11) Μετά την τοποθέτηση πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε για το τέντωμα του ιμάντα και να το ελέγχετε και ενδεχομένως να το διορθώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα Ο ιμάντας να προστατεύεται στο σημείο πρόσδεσης με το παρεχόμενο με το βαρούλκο προστατευτικό ακμών (βλέπε Σχ 10 και Σχ 11)

Σημείο πρόσδεσης

Προστατευτικό ακμών Ιμάντας Καστάνια

Σχ 10 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας (με επιτόπια διαμόρφωση σημείου πρόσδεσης)

Σχ 11 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας σταθερής εγκατάστασης με θήκη αλυσίδας και συνοδό φορείο (κατάλληλο υπό προϋποθέσεις για καμπύλες διαδρομές)

Το άκρο του ιμάντα περνιέται στην καστάνια και τεντώνεται όπως εικονίζεται στο Σχ 12

Ελεύθερο άκρο του ιμάντα

Ιμάντας με την καστάνια

Σχ 12 Πέρασμα στην καστάνια και τέντωμα του ιμάντα

Προσοχή

Ακατάλληλο για φορεία με μονό μπουλόνι

13

316 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με μονό κλάδο

1 Περάστε το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) μέσα στη σταυροειδή οπή του οδηγού αλυσίδας του Σχ 13-Α μέχρι

να βγει από την άλλη πλευρά το γαντζάκι 2 Αρχίζοντας από έναν πλαγιαστό κρίκο (Σχ 13-Α) τραβήξτε με το γαντζάκι την αλυσίδα μέσα στην υποδοχή του

αλυσοτροχού 3 Πατώντας επανειλημμένα το χειριστήριο αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα (Σχ 13-Β) 4 Τοποθετήστε το ελαστικό στοπ στο άκρο της αλυσίδας και μοντάρετε το άγκιστρο (Σχ 13-Γ) 5 Χαμηλώστε το άγκιστρο μέχρι να μείνουν 50 cm στον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας 6 Τοποθετήστε στο άκρο του ελεύθερου κλάδου το παρεχόμενο με το βαρούλκο ελαστικό στοπ για τον περιοριστή

διαδρομής 7 Στερεώστε τον περιοριστή διαδρομής στον τρίτο κρίκο από το άκρο της αλυσίδας (Σχ 13-Δ) 8 Μοντάρετε τη θήκη αλυσίδας σύμφωνα με παρ 315 9 Αφήστε την αλυσίδα να εισέλθει μέσα στη θήκη γρασάροντάς την σε όλο το μήκος της Προκειμένου η αλυσίδα να ξετυλιχτεί ομοιόμορφα μέσα στη θήκη αλυσίδας αφήστε τον ελεύθερο κλάδο της αλυσίδας να εισέλθει από μόνος του στη θήκη μέσω της λειτουργίας ανύψωσης και μην την τοποθετήσετε μέσα εκ των υστέρων με το χέρι οπότε μπορείτε να αποφύγετε τις συστροφές Περιοριστής διαδρομής

Ο περιοριστής διαδρομής χρησιμεύει για τον περιορισμό της κάτω θέσης του αγκίστρου εμποδίζοντας την πλήρη έξοδο του ελεύθερου άκρου της αλυσίδας από το βαρούλκο Ο περιοριστής προορίζεται για έκτακτη ανάγκη και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται τακτικά Σε περίπτωση που ο περιοριστής διαδρομής συνοδεύεται από ένα ελαστικό στοπ με ενσωματωμένη ροδέλα τότε αυτή πρέπει να είναι προς την πλευρά του κελύφους του βαρούλκου

Σχ 13-Α Σχ 13-Β Σχ 13-Γ

Σχ 13-Δ Σχ 13-Ε Σχ 13 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου ndash μοντέλο με μονό κλάδο 317 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου χωρίς να παρέχεται προσυναρμολογημένο τμήμα αλυσίδας ndash μοντέλο με διπλό κλάδο

Υποδείξεις μονταρίσματος

1 Αφήστε την αλυσίδα φορτίου να περάσει πρώτα στο κέλυφος του βαρούλκου ανάλογα με το μοντέλο όπως περιγράφεται στις παρ 316 και 317

2 Περάστε την αλυσίδα από τον τρόχιλο αγκίστρου με το σύρμα εισαγωγής (ειδικό εργαλείο) (Σχ 14-A) Προσοχή Η αλυσίδα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχει συστροφές ανάμεσα στο κέλυφος του

βαρούλκου και τον τρόχιλο του αγκίστρου Αν το μοντάρισμα δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα Σχ 14-Β και Σχ 14-Γ αφαιρέστε έναν κρίκο από την αλυσίδα Επίσης ο τρόχιλος δεν πρέπει να στριφογυρίζει ανάμεσα στους δύο κλάδους αλυσίδας

3 Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που συγκρατούν τον οδηγό αλυσίδας (βλέπε Σχ 15 αρ 1) κατεβάστε τον οδηγό από την αλυσίδα (Σχ 14-Γ) και τραβήξτε προς τα πίσω την περόνη U

14

4 Περάστε το άκρο της αλυσίδας που τραβήξατε έξω από τον τρόχιλο της αλυσίδας μέσα στη σταυροειδή οπή σύμφωνα με το Σχ 32 ή το Σχ 14-Γ μέχρι ο πρώτος κρίκος να τερματίσει μέσα στο κέλυφος Στη θέση αυτή κρατήστε την αλυσίδα με το ένα χέρι Με το άλλο χέρι σπρώξτε την περόνη U οριζόντια στις δύο οπές που βρίσκονται μέσα στο κέλυφος κάτω από τον αλυσοτροχό (Σχ 14-Δ και Σχ 32) Αφού η περόνη περαστεί ανάμεσα στους τελευταίους δύο κρίκους ελέγξτε με ένα δυνατό τράβηγμα αν το άκρο της αλυσίδας κάθεται καλά

5 Στερεώστε ξανά τον οδηγό αλυσίδας στο κέλυφος (Σχ 14-Ε) Λάβετε υπόψη την παρ 318 6 Βεβαιωθείτε ξανά ότι δεν έχει συστροφές η αλυσίδα 7 Γρασάρετε καλά την αλυσίδα σε όλο το μήκος της

Σχ 14-Α Σχ 14-Β Σχ 14-Γ

Σχ 14-Δ Σχ 14-Ε Σχ 14-Ζ Σχ 14 Τοποθέτηση της αλυσίδας φορτίου σε βαρούλκο διπλού κλάδου 318 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου και του συγκρατητήρα αλυσίδας

Με την αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου πρέπει να αντικατασταθούν ο οδηγός αλυσίδας και ο συγκρατητήρας

1 Αφήστε να εξέλθει η φθαρμένη αλυσίδα 2 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης (1) 3 Βγάλτε από το κέλυφος τον οδηγό αλυσίδας (2) 4 Σπρώξτε έξω με ένα κατσαβίδι τον συγκρατητήρα

(3) 5 Τοποθετήστε τον νέο συγκρατητήρα και σπρώξτε

τον μέσα πάνω από τον αλυσοτροχό περιστρέφοντάς τον

6 Επανατοποθετήστε και στερεώστε με βίδες τον οδηγό αλυσίδας

7 Περάστε τη νέα αλυσίδα ακολουθώντας τις παραπάνω περιγραφές για τα μοντέλα με μονό ή διπλό κλάδο αλυσίδας

Προσοχή Κατά την τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του οδηγού αλυσίδας οι βίδες συγκράτησης πρέπει να βιδωθούν με ασφαλιστικό σπειρωμάτων για αλυσίδες μεγέθους 9times27 και 113times31 Πριν από την εφαρμογή του ασφαλιστικού όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν από λάδια και γράσα Βλέπε παρ 114 για τα συνιστώμενα ασφαλιστικά

Σχ 15 Αντικατάσταση της αλυσίδας φορτίου του οδηγού αλυσίδας και του συγκρατητήρα

3 2 1

σταυροειδής οπή

15

32 Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διενεργήστε τους ελέγχους της παρ 19 του EN 60204-32 Για λεπτομέρειες του συστήματος ελέγχου συμβουλευθείτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας Η ηλεκτρική εγκατάσταση του βαρούλκου πληροί τον κανονισμό EN 60204 Μέρος 32 όπως ισχύει

321 Παροχή ρεύματος

Ο γενικός διακόπτης της παροχής δικτύου πρέπει να εξασφαλίζει διακοπή σε όλους τους πόλους κατά DIN EN 60204-32 παρ 53 Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο Πριν από την έναρξη των εργασιών επισκευής η εγκατάσταση να τεθεί εκτός τάσεως Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 400 V (3-φασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02 και 03

10 A STAR 05 και 07

STAR 09

16 A STAR 09157 και 09158

STAR 11

Πίνακας 4 Ασφάλεια για 400 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 L2 L3 και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο 3+ΡΕ (ελάχιστη διατομή 15 mmsup2)

Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους L1 και L2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας Οι ακροδέκτες σύνδεσης του καλωδίου του συστήματος ελέγχου και του ηλεκτρικού φορείου βρίσκονται επίσης κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για την εύρυθμη λειτουργία για τη σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζεται δεξιόστροφο πεδίο και τυχόν απόκλιση πρέπει να διορθωθεί Σε περίπτωση σωστής σύνδεσης με την ενεργοποίηση του πλήκτρου ανύψωσης το βαρούλκο εκτελεί κίνηση ανύψωσης Ασφάλειες (βραδείας τήξεως) για 230 V (μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα) προ γενικού διακόπτη

Ασφάλεια (βραδείας τήξεως) Μοντέλο

6 A STAR 02001

10 A STAR 05001 05002

16 A STAR 07001 07002

Πίνακας 5 Ασφάλεια για 230 V Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου Συνδέστε τα καλώδια παροχής και ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Οι ακροδέκτες παροχής L1 Ν και PE βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα Για τη σύνδεση απαιτείται τριπολικό καλώδιο με ελάχιστη διατομή 25 mmsup2 Μετά τη σύνδεση πιέστε το πλήκτρο ανύψωσης Αν το φορτίο μετακινηθεί προς τα κάτω αντιστρέψτε τους πόλους Ζ1 και Ζ2 (Η εγκατάσταση να τεθεί πρώτα εκτός τάσεως) Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο πλήκτρο βρίσκεται στο χειριστήριο Η χρήση του στοπ έκτακτης ανάγκης δεν αντικαθιστά την κανονική απενεργοποίηση της συσκευής με τον γενικό διακόπτη της παροχής δικτύου μετά το πέρας της εργασίας

16

3211 Απευθείας έλεγχος

Πλευρά φρένου Φρένο Βοηθητικό ρελέ φρένου ή προστατευτικό ρελέ

Ο έλεγχος του κινητήρα γίνεται απευθείας από το χειριστήριο Στυπιοθλίπτης ndash ηλεκτρικό φορείο Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο παροχής δικτύου Στυπιοθλίπτης ndash καλώδιο χειριστηρίου

Σχ 16 Απευθείας έλεγχος 3212 Έλεγχος χαμηλής τάσης (με προστατευτικά ρελέ)

Αυτό το σύστημα ελέγχου είναι προαιρετικό

Τα ρελέ ελέγχου είναι εύκολα προσβάσιμα κάτω από το κάλυμμα του συστήματος ελέγχου δίπλα στον κινητήρα ανύψωσης Στην ίδια κονσόλα βρίσκονται και οι ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης ndash βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας Πλευρά φρένου Πλευρά κινητήρα

Σχ 17 Έλεγχος χαμηλής τάσης Ο έλεγχος εκτελείται μέσω του κυκλώματος ελέγχου το οποίο τροφοδοτείται με τάση 24 V από ένα μετασχηματιστή ελέγχου Άλλες τάσεις μπορούν να παραγγελθούν προαιρετικά

Αν το σύστημα ελέγχου διαθέτει στοπ έκτακτης ανάγκης κατά DIN EN 60204 Μέρος 32 το αντίστοιχο ρελέ λειτουργίας βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της πλευράς μειωτήρα (ακροδεκτών) και το πλήκτρο του στοπ βρίσκεται στο χειριστήριο 322 Ηλεκτρικοί τερματοδιακόπτες ανύψωσης

Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη τα βαρούλκα με έλεγχο χαμηλής τάσης μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες επάνω και κάτω θέσης φορτίου

Δύο έμβολα που προεξέχουν από το κέλυφος του οδηγού αλυσίδας επενεργούν στους ηλεκτρικούς τερματοδιακόπτες μέσα στο κέλυφος του συστήματος ελέγχου όταν τερματίσει το άγκιστρο φορτίου ή ο περιοριστής διαδρομής αντιστοίχως

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία φροντίστε να διασταυρώσετε τα σύμβολα που φέρουν οι διακόπτες με τη φορά κίνησης του αγκίστρου (βλέπε παρ 321) και ελέγξτε ότι ο αντίστοιχος τερματικός διακόπτης μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια την ανύψωση ή την καταβίβαση

Ανορθωτής Κλεμμοσειρά

Στοπ ανάγκης ndash K1 Ανύψωσηκαταβίβαση - K2K3 Μεταγωγή - K4

Κλεμμοσειρά 1 ndash Ηλεκτρικό φορείο 2 ndash Παροχή δικτύου 3 ndash Καλωδίου χειριστηρίου

ndash

Ανορθωτής

Κλεμμοσειρά

Τερματοδιακόπτης ανύψωσηςκαταβίβασης

Μετασχτής ελέγχου Ασφάλειες ακριβείας ndash πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 125 A

ndash

1

2

3

Κάλυμμα πλευράς μειωτήρα

Hajtoacuteműoldali fedeacutel

Κάλυμμα συστος ελέγχου

17

Τερματοδιακόπτης επάνω θέσης Τερματοδιακόπτης κάτω θέσης

Σχ 18 Προαιρετικοί ηλεκτρικοί τερματικοί διακόπτες για έλεγχο 24 V 323 Τάσεις λειτουργίας

Το standard μοντέλο του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας προβλέπεται για τάση λειτουργίας 400 V 3 φάσεις 50 Hz Γίνονται δεκτές παραγγελίες για βαρούλκα με διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες Στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο θα βρείτε στην πινακίδα τύπου Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας από 380 έως 415 Volt (3 φάσεις) Άλλα χαρακτηριστικά κατόπιν ζητήσεως 4 Ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας με φορείο

Όλα τα φορεία είναι κατάλληλα για

δοκούς ΙΡΝ μικρού πλάτους κατά DIN 1025 και Euronorm 24-62

δοκούς ΙΡΝ μεσαίου πλάτους κατά DIN 1025

δοκούς ΙΡΝ μεγάλου πλάτους κατά DIN 1025

Στα τέρματα της διαδρομής του φορείου στο ύψος του κέντρου των τροχών κύλισης να τοποθετηθούν ελαστικοί προσκρουστήρες για τον περιορισμό της διαδρομής Προαιρετικά το βαρούλκο μπορεί να παραγγελθεί με ηλεκτρικό τερματικό διακόπτη Τα στοιχεία ενεργοποίησης στη δοκό πρέπει να εξασφαλιστούν από τον πελάτη

Ανυψωτική ικανότητα φορείου (kg)

Ακτίνα καμπύλης (m)

Ακτίνα καμπύλης

Σε καμπύλες διαδρομές το ηλεκτρικό φορείο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κινητήρας του φορείου να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της καμπύλης

μέχρι 1000 1

μέχρι 3200 15

μέχρι 6300 2

Πίνακας 6 Ακτίνα καμπύλης

2 3 4 2 3 4 1 5

Standard χειροκίνητο φορείο Ηλεκτρικό φορείο Φορείο με έλεγχο χαμηλής τάσης

1 Κινητήρας φορείου 2 Μπουλόνι ανάρτησης 3 Ροδέλες απόστασης 4 Ωτίδα ανάρτησης 5 Έλεγχος χαμηλής τάσης

(προαιρετικά)

2 4 3 Χειροκίνητο φορείο με 1 μπουλόνι (προαιρετικά)

Σχ 19 Φορείο

18

41 Μηχανικό μοντάρισμα

411 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο

Μοντάρετε την παρεχόμενη με το βαρούλκο ωτίδα ανάρτησης με δύο μπουλόνια στο βαρούλκο σύμφωνα με 3131 Για ηλεκτρικά φορεία ακολουθήστε τις εξής υποδείξεις

Μοντέλο με άμεσο έλεγχο Μοντέλο με έλεγχο χαμηλής τάσης (24 V)

Σχ 20 Θέση του φορείου ως προς το βαρούλκο 412 Μοντάρισμα του φορείου με δύο μπουλόνια

Όταν μοντάρετε τα δύο μπουλόνια ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το πλάτος του φορείου Η ωτίδα ανάρτησης εδράζεται ανάμεσα

στους σωλήνες απόστασης στα μπουλόνια ανάρτησης Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο

Εξαγωνικό περικόχλιο Ροπή σύσφιγξης

M16times15 75 Nm

M22times15 150 Nm

M36times15 560 Nm

Πίνακας 7 Ροπές σύσφιγξης

Σχ 21 Τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο

Μετά το μοντάρισμα πρέπει να υπάρξει ένας τζόγος ανάμεσα στο βαρούλκο και το φορείο κατά τη φορά των βελών του Σχ 21

Προσοχή Η ωτίδα ανάρτησης εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο του βαρούλκου και του εφαρμοζόμενου φορείου (πλάτος πέλματος) Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσθήκης φορείου σε ένα βαρούλκο η ωτίδα ανάρτησης πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τον Πίνακα 8 ή Πίνακα 9

Καλώδιο κινητήρα

Καλώδιο δικτύου

Καλώδιο ελέγχου 24 V του φορείου

Κινητήρας φορείου

19

413 Μοντάρισμα του φορείου με ένα μπουλόνι

Όταν μοντάρετε το μπουλόνι ανάρτησης στα πλευρικά ελάσματα του φορείου αφήστε ένα διάκενο 1ndash2 mm μεταξύ του όνυχα των τροχών κύλισης και του άκρου της δοκού Με τη συμμετρική τοποθέτηση των ροδελών ρυθμίζεται το

πλάτος του φορείου Τα περικόχλια των μπουλονιών ανάρτησης να σφιχτούν με ροπόκλειδο Δώστε προσοχή να μη μαγκώσουν οι σωλήνες απόστασης Οι αντίστοιχες ροπές σύσφιξης αναγράφονται στον Πίνακα 7 42 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

Στα φορεία που κινδυνεύουν να ανατραπούν λόγω μικρού πλάτους πέλματος και χρήσης κινητήρα με μειωτήρα πρέπει να τοποθετηθεί μεταγενέστερα ένα εξάρτημα αντίβαρου

Σχ 22 Εξισορρόπηση μάζας φορείου

43 Ηλεκτρική συνδεσμολογία των φορείων

Απευθείας έλεγχος

Μαζί με το ηλεκτρικό φορείο παρέχεται ένα καλώδιο 05 m περίπου με σήμανση και ρακόρ για την ηλεκτρική σύνδεση με το βαρούλκο Η κλεμμοσειρά βρίσκεται στο κέλυφος του βαρούλκου Η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας Στο χειριστήριο βρίσκονται τα πλήκτρα που ελέγχουν τις κινήσεις του φορείου Με μισοπατημένα τα πλήκτρα ελέγχου των φ