ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ – Πʵʳʟʵαʮʮα...

Click here to load reader

 • date post

  28-Apr-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ – Πʵʳʟʵαʮʮα...

 • ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ – Πρόγραμμα Τυποποίησης 2021

  Έκδοση: 2021-01-18 Σελ. 1 από 22

  Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα:

  α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, γ) εκπόνηση εθνικών προσαρτημάτων ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων δ) υιοθέτηση διεθνών τυποποιητικών εγγράφων και ε) απόδοση στα ελληνικά ευρωπαϊκών και διεθνών τυποποιητικών εγγράφων Οι πληροφορίες για το πρόγραμμα τυποποίησης θα επικαιροποιούνται κάθε δώδεκα (12) μήνες

  Α. Εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων

  Κωδικός Εγγράφου Τίτλος Όργανο Τυποποίησης Στάδιο

  ΕΛΟΤ 1457 Βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις - Δείκτες αναφοράς επιδόσεων βιωσιμότητας

  ΕΛΟΤ/ΤΕ 105/ΟΕ1 Υπό εκπόνηση

  ΕΛΟΤ 1448 (ISO 22128:2008, τροποπ.)

  Ορολογικά προϊόντα και υπηρεσίες - Επισκόπηση και καθοδήγηση για την ανάπτυξη

  ΕΛΟΤ/ΤΕ21 Έκδοση

 • ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ – Πρόγραμμα Τυποποίησης 2021

  Έκδοση: 2021-01-18 Σελ. 2 από 22

  Β. Αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων

  Κωδικός Εγγράφου Τίτλος Όργανο Τυποποίησης Κατάσταση

  ΕΛΟΤ 60364 Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Έκδοση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών

  ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00 Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00 Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας

  ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

 • ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ – Πρόγραμμα Τυποποίησης 2021

  Έκδοση: 2021-01-18 Σελ. 3 από 22

  Β. Αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων

  Κωδικός Εγγράφου Τίτλος Όργανο Τυποποίησης Κατάσταση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-03 Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση

  ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-03-00 Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις

  ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 Δάπεδα με μοκέτα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03 Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

 • ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ – Πρόγραμμα Τυποποίησης 2021

  Έκδοση: 2021-01-18 Σελ. 4 από 22

  Β. Αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων

  Κωδικός Εγγράφου Τίτλος Όργανο Τυποποίησης Κατάσταση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώρηση

  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 Υπό αναθεώ