Εποχιακός Βαθμός Αποδόσεως Λεβήτων Κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 15378

download Εποχιακός Βαθμός Αποδόσεως Λεβήτων Κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 15378

of 14

 • date post

  14-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Ανάλυση εις βάθος και τεκμηρίωση των μεθόδων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15378 για την εκτίμηση του εποχιακού βαθμού αποδόσεως των λεβήτων.Detailed analysis and documentation of the methods presented in EN 15378 for the seasonal efficiency estimation of heating systemsApostolos Efthymiadis, Dipl. Mech. Elec. Eng. Dr, Eng. MIT (1983)

Transcript of Εποχιακός Βαθμός Αποδόσεως Λεβήτων Κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 15378

 • :

  : 2013 - 2014

  :

  15378

  20701-1

  - :

  . ., . /-/ .

  ..

  , 2014

 • [2]

  1 ............................................................................................................................. 3

  2 ...................................... 3

  2.1 ........................................................................................................................... 3

  2.2 .................................................. 4

  2.2.1 ............................................................................... 4

  2.2.2 .......................................................... 4

  2.2.3 -20701-1 ....................................................................................... 4

  2.3 ....................................................... 5

  2.4 (boiler cycling) ........................................................... 5

  2.4.1 .............................................................................................. 5

  2.4.2 .................................................................................................... 7

  2.5 .......................................................................... 7

  3 ................................................................................................... 9

  3.1 ...................................................................................................... 9

  3.1.1 ............................................................. 9

  3.1.2 ............................................................................... 10

  3.2 ........................ 11

  3.2.1 ...................................................................................................... 11

  3.2.2 ............................................................................................. 12

  4 -1 ......................................... 13

  4.1 ................................................................................................................... 13

  4.2 ............................................................................................................... 14

 • [3]

  1

  15378

  .

  ,

  .

  .

  .

  20701-1

  - ( 4.1.2.1).

  4.3

  .

  20701-4

  , .

  .

  15378 ,

  .

  2

  2.1

  15378

  ()

  . :

  )

  ) (boiler cycling method)

  )

  92/42/

  .

  .

  ,

  . )

  .

  ,

  %.

 • [4]

  2.2

  :

  2.2.1

  ,

  tgn :

  Vf , ,

  cn

  cn

  :

  gncn

  f

  t

  V

  .

  .

  (5)

  tgn

  2.2.2

  top

  :

  = top/tgn (6)

  2.2.3 -20701-1

  ,

  -1 4.1.2.1.

  % .

  .

  15378.

  : = 1/, = /,

  .

 • [5]

  2.3

  30%,

  .

  .1 :

  1 prEN 15378 :

  30%

  0,85 0,9 0,91 0,94 0,91 0,94 0,92 0,96

  30% ,

  .

  .2 .

  2 prEN 15378 :

  0,80 0,85 0,87 0,92 0,87 0,92 0,89 0,94

  2.4 (boiler cycling)

  2.4.1

  - (cycling)

  ,

  .

  :

  ,

  .

  .

 • [6]

  .

  ,

  ( ).

  :

  1. cn

  2. Pgn,env ,

  3. (standby) Pch,off ,

  ,

  4. %,

  , 2 3

  15316-4-1, 5.3.3.

  .

  gen :

  envgnoffchcngen PP ,,1

  11

  (1)

  (1):

  :

  :

  :

  :

  :

  : = /,

  ( ) : A = (1- gm)

  ( ) : E = ( ) Pch,off

  () : T = Pgn,env

 • [7]

  :

  = A E T = Ko (1-cn) (1-) Pch,off Pgn,env (2)

  / = {1 (1-cn)} (1) Pch,off Pgn,env

  / () = cn (1) Pch,off Pgn,env

  gen = / = cn (1/1) Pch,off Pgn,env /

  2.4.2

  2 , .

  .

  .

  .

  (10)

  .

  ngn 83%

  Pgn,env 3%

  Pch,off 1% 100% 75% 50% 30% 20% 15% 1

  100 75 50 30 20 15 2 100.(1)

  S 17 12,75 8,5 5,1 3,4 2,55 3 (2) (1-gn)

  S% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 4 (3)/(1)

  0 0,25 0,5 0,7 0,8 0,85 5 {100 (1)} Pch,of (6) / (1) % 0% 0,3% 1% 2% 4% 6% 6

  3 3 3 3 3 3 7 100. Pgn,env

  % 3% 4% 6% 10% 15% 20% 8 (7) / (1)

  80 59 38 21,2 12,8 8,6 9 (2) -(3) -(5) -(6)

  gm 80% 79% 76% 71% 64% 57% 10 (9) /(2)

  2.5

  ,

  , .

  t

  t .

  : = t / t. , :

 • [8]

  1. cn

  2. Pgn,env, .

  3. %

  4. gen :

  o

  o

  envgncngenP

  P

  P

  100

  %100

  .,

  (3)

  (3)

  :

  to :

  t :

  t :

  :

  : ()

  :

  t = (to - t),

  = (t + t) / to = t/to + t / to = t/to + (t / t) t /to = t/to + t /to

  = t/to + (to - t) /to = t/to + (1 - t/to) = t/to (1- ) +

  t/to = ( Po) / (1- ) (4)

  gen,o = / = (cn Pgn,evn),

  = .t,

  = .( t+ t),

  gen = / = / {t / ( t+ t)} = (cn Pgn,evn) {t/( t+ t)}

  = (cn Pgn,evn) (t/ to) (to /( t+ t) = (cn Pgn,evn) (t/ to) (1/)

  4 :

  gen = (cn Pgn,evn) {( Po)/} / (1- ) = (cn Pgn,evn) {(1-/)/(1-)}

 • [9]

  3

  3.1

  15378

  :

  .

  3.1.1

  Pgn,evn(%)

  :

  ) ,

  :

  2

  8

  ) i :

  Ai

  i

  ) I,

  i .3.

  .3 i

  (C) 30 80 150

  i (W/m2.K) 9 12 15

  )

  :

  i

  iiienvgn aA ).(. int, (7)

  int .

  )

  :

  cn

  envgn

  envgnP

  ,

  ,

  100 (8)

  70C.

  20C, :

 • [10]

  int,,

  ,,,

  50.

  wgn

  envgnenvgn PP (9)

  :

  A .

  m m m2 C C K m2

  0,95 0,60 0,57 35 11 24 13,68

  0,95 0,60 0,57 32 11 21 11,97

  0,95 0,77 0,73 29 11 18 13,14

  0,95 0,77 0,73 29 11 18 13,14

  0,00

  0,00

  (A . ) 51,93

  i=10W/(m2) :

  cn

  i

  iii

  envgn

  aA

  P

  ).(. int

  ,

  %2,2000.24

  .10).(93,512

  2

  W

  m

  WKm

  (10)

  3.1.2

  :

  Pgn,env = A B Logcn [%] (11)

  ,

  .4 , cn

  kW

  E4 A B

  Pgn,env

  A B

  ,

  1,72 0,44

  3,45 0,88

  6,90 1,76

  , 8,36 2,2

  10,35 2,64

 • [11]

  3.2

  3.2.1

  15378

  VDZ : FORUM fr Energieeffizienz in der Gebudetechnik e.V.

  ,

  1%.

  :

  d m

  AV m

  v (30 s) m/s

  1,2 kg/m 20C

  cp 0,279 Wh/kg K

  30s C

  C

  C

  ,

  C

  Q` kW

  , 30s .

  Pitot

  ().

  (p) (po = p + v2)

  : v = {2(po p)/}

 • [12]

  . :

  ,

  ,273

  273.

  ).(.sec).30(.

  cn

  aa

  envgn

  cpvAP (12)

  :

  %7,415273

  5273.

  25000

  )11120(.279,0.2,1.5,0.018,03

  2

  ,

  W

  KWhm

  kg

  s

  mm

  P envgn

  3.2.2

  15378

  Pch,off .5.

  Pch,off [%]

  0,2

  0,4

  < 10 m

  > 10 m

  1,0

  1,2

  < 10 m

  > 10 m

  1,2

  1,6

  : prEN 15316 2.2.1

 • [13]

  4 -1

  4.1

  4.3

  -1

  ( 1), 1.

  gm .

  1

  gm = 83% 1. ,

  Pgn,env.

  1% 5%.

  1

  1%.

  (1-ng1) 4.3 -1 4

  4.4 : (1- ng1.ng2).

  1 : gm gm = 83% Pch,off = 1%

 • [14]

  -1

  15378,

  ( )

  ( ).

  ,

  -1.

  100% ,

  =50%, 1.

  4.2

  ) -1

  . -1

  ) 1 4.3 -1

  ,

  ..

  )

  , .

  -1

  .. , .

  )

  ,

  ,

  , .