Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

20
ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO – Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεμινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήματα Καινοτομίας14 ∆εκεμβρίου 2007

description

Διάλεξη του Ν. Κομνηνού, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο "ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Transcript of Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

Page 1: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

Νίκος ΚοµνηνόςΕρευνητική Μονάδα URENIO – Α.Π.Θ

www.urenio.org

Μεταπτυχιακό σεµινάριο ‘Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας’ 14 ∆εκεµβρίου 2007

Page 2: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

Περιεχόµενα

I. Τα βραβεία του ICF

II. Συστήµατα καινοτοµίας, πόλεις, και ΤΠΕ

Page 3: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

I. Τα βραβεία του ICF

Page 4: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

I. Τα βραβεία του ICF

Page 5: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

I. Τα βραβεία του ICF

Page 6: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

I. Τα βραβεία του ICF

Page 7: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

Η λογική των κριτηρίων του ICF για την αξιολόγηση ευφυών κοινοτήτων

∆εν είναι µια προσέγγισηbenchmarking Τα 5 κριτήρια δεν µετρούν τους πόρους µιας περιοχής / πόλης / κοινότητας

Επικεντρώνονται στις πολιτικέςΑξιολογούν τη δέσµευση και αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών της τοπικής / περιφερειακής διοίκησης να υποστηρίξουν τη νέα οικονοµία της γνώσης και καινοτοµίας που βασίζεται στην ευρυζωνικότητα / υποδοµές και υπηρεσίες

Οι πόλεις και κοινότητες βραβεύονται γιατί αριστεύουν σε ένα ή περισσότερα κριτήρια. ∆εν είναι ανάγκη να είναι top περιοχές σε όλα τα κριτήρια.

Στρατηγικήευφυούς

κοινότητας

Πολιτική / υποδοµές ευρυζωνικότητας

Πολιτική για ψηφιακή συνοχή

Πολιτική καινοτοµίας

Πολιτική για εργατικό δυναµικό γνώσης

Πολιτική προώθησης και προβολής της πόλης

I. Τα βραβεία του ICF

Page 8: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

To provide policymakers a tool to compare broadband subscription rates between countries, the ICF presents the Broadband Performance Index (BPI).

This index quantifies the relationship between a country’s broadband subscriptions per capita and that country’s economic and demographic endowments.

1

I. Τα βραβεία του ICF

Page 9: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

2

I. Τα βραβεία του ICF

Page 10: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

3

I. Τα βραβεία του ICF

Page 11: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

4

I. Τα βραβεία του ICF

Page 12: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

5

I. Τα βραβεία του ICF

Page 13: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

I. Τα βραβεία του ICF

Page 14: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

II. Συστήµατα καινοτοµίας και ΤΠΕ

Τα βραβεία του ICF παραπέµπουν στο γενικότερο ζήτηµα των σχέσεων

ΠόλεωνΚαινοτοµίαςΤεχνολογιών ΤΠΕ / ευρυζωνικότητας

Ποια η εσωτερική συνοχή σε επίπεδο διαδικασιών. Ποια τα πλεονεκτήµατα της επαύξησης στο επίπεδο του ΣΚ της τοπικής διάστασης και του ψηφιακού χώρου

Πόλεις / κοινότητες

Συστήµατακαινοτοµίας

ΤεχνολογίεςΤΠΕ

Ευρυζωνι-κότητα

Page 15: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

II. Συστήµατα καινοτοµίας

Research Lab

Inventor

Financier

Producer

Supplier

Broker

Customer

Supplier

Research Lab

Page 16: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

II. Συστήµατα καινοτοµίας – Εθνικό ΣΚ

Page 17: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

Innovation Financing Banks, Business Angels,

Venture Capital, Regional Incentives

Technology Transfer Organizations

Tech Parks, Tech Networks, Brokers, Consultants

Public R&D Laboratories

Private R&D Firms and

Departments a

Technological Information Patents, Standards, Technical

Publications, Emerging Markets, Foresight

CLUSTERS Group of companies in co-

operation Vertical / Horizontal

Universities Research labs

II. Συστήµατα καινοτοµίας – Περιφερειακό ΣΚ

Page 18: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

Innovation Network partners belong to four categories

Inventors Intellectual powerhouses (like MIT, Oxford, HP Labs) that conduct basic research and design products and services that result in patentable inventions.

Transformers Multifunction production and marketing companies (like Dell, IBM, Infosys) that convert inputs from Inventors and other Transformers into innovations.

Financiers Funding sources (VCs, Vulcan, ICICI Bank) for Innovation Network service providers especially Inventors and start up Transformers.

Brokers Market makers (yet2.com, InnoCentive) that find and connect Innovation Network service providers, buying and selling or enabling service delivery.

Innovation Network partners belong to four categories

Inventors Intellectual powerhouses (like MIT, Oxford, HP Labs) that conduct basic research and design products and services that result in patentable inventions.

Transformers Multifunction production and marketing companies (like Dell, IBM, Infosys) that convert inputs from Inventors and other Transformers into innovations.

Financiers Funding sources (VCs, Vulcan, ICICI Bank) for Innovation Network service providers especially Inventors and start up Transformers.

Brokers Market makers (yet2.com, InnoCentive) that find and connect Innovation Network service providers, buying and selling or enabling service delivery.

II. Συστήµατα καινοτοµίας – Παγκόσµιο ΣΚ

Page 19: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

Πόλεις και ΣΚ

• Γεωγραφική συγκέντρωση όλων των παραγόντων του συστήµατος - συνεργασία

• Ύπαρξη του συστήµατος

• Εξωτερικές οικονοµίες /κόστος συνεργασίας στοιχείων του ΣΚ

• Σχέσεις συνεργασίας διαπροσωπική επικοινωνία και άρρητη γνώση

• Τοπικές κοινότητες, εµπιστοσύνη, κοινωνικό κεφάλαιο

ΤΠΕ / ευρυζωνικότητα και ΣΚ

• ΤΠΕ, επικοινωνία, ρητή γνώση• ΤΠΕ διευκόλυνση διαδικασιών

γνώσης στο εσωτερικό του συστήµατος καινοτοµίας

Ανάδειξη διαδικασιών / λειτουργιών γνώσης

• Συγκέντρωση / επεξεργασία πληροφορίας

• Πρόβλεψη• Τεχνολογική διαµεσολάβηση• Ανάπτυξη προϊόντος σε

συνεργασία• Προβολή /προώθηση προϊόντων

II. Συστήµατα καινοτοµίας – Πόλεις - ΤΠΕ

Page 20: Ευφυείς Κοινότητες: Βραβεία του Intelligent Community Forum

Τα βραβεία του ICF δείχνουν πώς ένα σύστηµα καινοτοµίας βελτιώνεται από τη διπλή και ταυτόχρονη

• ‘τοπικοποίηση’ του (σε µια περιοχή) embedded

και

• παγκοσµιοποίηση των λειτουργιών γνώσεων που περιλαµβάνει µέσω ευρυζωνικών υπηρεσιών

Τι γνώση /καλές πρακτικές προσφέρουν στο ερώτηµα αυτό οι κοινότητες που έχουν βραβευθεί από το ICF?

II. Συστήµατα καινοτοµίας – Πόλεις - ΤΠΕ