ΟΔΗΓΟΣ...

Click here to load reader

 • date post

  27-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΟΔΗΓΟΣ...

 •  

         

  ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤIKOY   ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

   

     

       

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  

     

  ΑΘΗΝΑ   

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013 

 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ         

  ΑΞΟΝΑΣ  7  ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    ΜΑΝΘΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ    ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ‐ ΘΡΑΚΗΣ    ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ‐ ΘΡΑΚΗΣ    ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ  ΚΡΗΤΗΣ    ΚΩΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  ΑΞΟΝΑΣ  8  ΓΙΟΒΑΝΝΗ‐ΣΙΑΦΑΡΗ ΕΛΕΝΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ    ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ    ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  ΑΞΟΝΑΣ  9  ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ    ΚΑΓΙΑΒΗ ΜΑΡΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

           

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης  

                                              και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου των Σ.Δ.Ε. 

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Γιοβάννη‐Σιαφαρή 

                                                Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους 

  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Κώτσιος 

                                     

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

   

  1.    ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ............................... 1 2.    ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ .................................................................................................... 3 3.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ........................................................... 4 4.    ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΙΜΟ ΟΜΑΔΑΣ ................................................................................. 5 5.    ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ..................................................................... 8 7.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ............................................................................13 8.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ...........................................................................................16 9.    ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT KAI ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ..........................................................................21 10.    ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ .....................................................................................24 11.    ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ..................................................26 12.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ......................................................................................29 13.    ΗΜΕΡΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...................................................................................32 14.    ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ............................................................................................33 15.    ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ....................................................................................33 16.    ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ...................................................................................34 17.    ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ..................................36 18.    ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...........................................................................................39 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..............................................................................................40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ....................................................................................................................43

                           

 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ     

  Ο  Οδηγός  αυτός  συντάχθηκε  από  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Στήριξης  του  Εκπαιδευτικού  Έργου  των  ΣΔΕ.  Σκοπός  του  είναι  η  παροχή  βασικών  πληροφοριών  στους  εκπαιδευτικούς,  κυρίως  τους  καινούριους,  που  αναλαμβάνουν  να  διδάξουν σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Πιθανόν να αποδειχθεί χρήσιμος και για τους  παλαιότερους εκπαιδευτικούς των ΣΔΕ, στον βαθμό που καταφέρνει να δίνει ένα συνοπτικό  διάγραμμα των αναγκαίων βηματισμών τους στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

  Απαρτίζεται  από  δεκαοκτώ  μικρά  κεφάλαια  τα  οποία  περιγράφουν,  με  ημερολογιακή  σειρά,  τα  καθήκοντα  και  τις  εργασίες  των  εκπαιδευτικών  στα  ΣΔΕ,  που  ξεκινούν  με  τις  εγγραφές  και  τη  διαδικασία  επιλογής  των  εκπαιδευομένων,  και  ολοκληρώνονται  με  την  τελετή  αποφοίτησης.  Περιγράφονται  οι  ημέρες  υποδοχής  και  οι  διαδικασίες  κατανομής  τους  σε  τμήματα,  γνωριμίας  και  δεσίματος  της  ομάδας  των  εκπαιδευομένων στο σύνολό τους και κατά  τάξεις,  καθώς και οι φάσεις διερεύνησης  των  αναγκών  τους.  Ακολουθούν  ενότητες  που  αναφέρονται  στην  κατάρτιση  των  διδακτικών  ενοτήτων  και  του  Προγράμματος  Σπουδών,  με  βάση  τις  διεγνωσμένες  ανάγκες  των  εκπαιδευομένων, καθώς και στην οργάνωση μιας διδακτικής ενότητας. Προσεγγίζονται και  περιγράφονται οι εκπαιδευτικές τεχνικές που είναι οι πλέον κατάλληλες στην εκπαίδευση  ενηλίκων,  δίνεται  έμφαση  στη  μέθοδο  project  και  στα  εργαστήρια,  και  γίνεται  αναφορά  στις  ποικίλες  σχολικές  δραστηριότητες  που  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  στα  ΣΔΕ.  Αναπτύσσονται,  επίσης,  θέματα  όπως  ο  Φάκελος  Εκπαιδευτικού  Υλικού  που  τηρούν  οι  εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι, η περιγραφική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, οι  ημέρες ευαισθητοποίησης και η τελετή αποφοίτησης.  

  Θίγονται ακόμη ορισμένες πτυχές της λειτουργίας των ΣΔΕ που αποτελούν βασικό  συστατικό της φυσιογνωμίας τους: οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις, ο ρόλος και η συμβολή  των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  καθώς  και  ορισμένα  ζητήματα  ερμηνείας  του  «Κανονισμού  Λειτουργίας»  των  ΣΔΕ  όπως  αυτά  έχουν  καθιερωθεί  από  τη  μέχρι  τώρα  πρακτική  και  εμπειρία.  Τέλος,  δίνεται  ένας  κατάλογος  με  χρήσιμες  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις πληροφόρησης. 

  Στο  Παράρτημα  παρατίθενται  ορισμένοι  πίνακες‐διαγράμματα  που  μπορούν  να  αξιοποιηθούν