ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗ...Φύλο GDPR Compliance ΥΠΕΥΘΥΝΗ...

of 3/3
Φύλο GDPR Compliance ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Created by Shooting Team Skomat Ver. 0.2 Δηλώνω ότι κατανοώ τα οριζόμενα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 (GDPR), περί διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων Δεδομένα. Παρέχω ελευθέρα την συγκατάθεση μου σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτού, προς τον Σκοπευτικό Όμιλο Αττικής - ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ., και γνωρίζω την διαδικασία που ο ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ, συλλέγει και διαχειρίζεται τα Προσωπικά μου ενημέρωση των υπολοίπων Αθλητών Σκοπευτών.-- Υπογραφή: έντυπο ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. 001 Αλλαγιάννη 17 - Κορωπί Αττικής - T.K. 19400 Επώνυμο Προς τον Σκοπευτικό Όμιλο Αττικής (ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ.) * Συμπληρώνεται από τον ΣΚΟΜΑΤ Σωματείο Ομάδα (Σκοπευτική) Τηλ. 210.66.22.618 Fax.: 210.60.26.167 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - SKOMAT * ( Συμπληρώνετε όλα τα απαραίτητα πεδία με κεφαλαίους ευδιάκριτους χαρακτήρες ) * Φωτογραφία Α.Μ.Κ.Α. Εθνικότητα Γραμμ. Γνώσεις Αρ. Δ. Ταυτότητας Αρ. Διαβατηρίου Διεύθυνση (Οδός - Αριθμός) Περιοχή - ΤΚ - Πόλη Επάγγελμα Τηλέφωνο Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου, ως Αθλητικό μέλος του Σκοπευτικού Ομίλου Αττικής. Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους σκοπούς και όλες τις διατάξεις του Καταστατικού του Ομίλου καθώς επίσης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκοπευτικού Ομίλου Αττικής. Όνομα Όνομα Πατέρα (Α)ρρεν / (Θ)ήλυ * * Όνομα Μητέρας Ημερομηνία Γέννησης Τόπος Γέννησης Υπηκοότητα προκειμένου να διατηρεί και να διαχειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα για τις ανάγκες της αθλητικής μου δραστηριότητας. Κοινοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων, μέρους αυτών, η και λοιπών στοιχείων, θα γίνονται σε όλους τους επιβλέποντες φορείς βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας (Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη/Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού). Συναινώ στην δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του κάθε αγώνα που τυχών συμμετέχω προς *Ημερ. Εγγραφής ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. Ο Γεν. Γραμματέας Του Ομίλου Ημερομηνία Αίτησης - Δήλωσης:________________/________________/_________________ *Αρ. Μητρώου *Ημερ. Εγγραφής ΣΚ.Ο.Ε.
 • date post

  09-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗ...Φύλο GDPR Compliance ΥΠΕΥΘΥΝΗ...

 • Φύλο

  GDPR Compliance

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  Created by Shooting Team Skomat Ver. 0.2

  Δηλώνω ότι κατανοώ τα οριζόμενα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 (GDPR), περί διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

  Δεδομένα. Παρέχω ελευθέρα την συγκατάθεση μου σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτού, προς τον Σκοπευτικό Όμιλο Αττικής - ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ., και γνωρίζω την διαδικασία που ο ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ, συλλέγει και διαχειρίζεται τα Προσωπικά μου

  ενημέρωση των υπολοίπων Αθλητών Σκοπευτών.--Υπογραφή:

  έντυπο ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. 001

  Αλλαγιάννη 17 - Κορωπί Αττικής - T.K. 19400

  Επώνυμο

  Προς τονΣκοπευτικό Όμιλο Αττικής (ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ.)

  * Συμπληρώνεται από τον

  ΣΚΟΜΑΤ

  Σωματείο

  Ομάδα (Σκοπευτική)

  Τηλ. 210.66.22.618 Fax.: 210.60.26.167

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗ

  ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - SKOMAT *

  ( Συμπληρώνετε όλα τα απαραίτητα πεδία με κεφαλαίους ευδιάκριτους χαρακτήρες )

  *

  Φωτογραφία

  Α.Μ.Κ.Α.

  Εθνικότητα

  Γραμμ. Γνώσεις

  Αρ. Δ. Ταυτότητας

  Αρ. Διαβατηρίου

  Διεύθυνση (Οδός - Αριθμός)

  Περιοχή - ΤΚ - Πόλη

  Επάγγελμα

  Τηλέφωνο

  Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου, ως Αθλητικό μέλος του Σκοπευτικού Ομίλου Αττικής. Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους σκοπούς και όλες τις διατάξεις του Καταστατικού του Ομίλου καθώς επίσης και του

  Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκοπευτικού Ομίλου Αττικής.

  Όνομα

  Όνομα Πατέρα

  (Α)ρρεν / (Θ)ήλυ

  *

  *

  Όνομα Μητέρας

  Ημερομηνία Γέννησης

  Τόπος Γέννησης

  Υπηκοότητα

  προκειμένου να διατηρεί και να διαχειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα για τις ανάγκες της αθλητικής μου δραστηριότητας.Κοινοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων, μέρους αυτών, η και λοιπών στοιχείων, θα γίνονται σε όλους τους επιβλέποντες

  φορείς βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας (Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη/Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού). Συναινώ στην δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του κάθε αγώνα που τυχών συμμετέχω προς

  *Ημερ. Εγγραφής ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ.

  Ο Γεν. Γραμματέας Του Ομίλου

  Ημερομηνία Αίτησης - Δήλωσης:________________/________________/_________________

  *Αρ. Μητρώου

  *Ημερ. Εγγραφής ΣΚ.Ο.Ε.

 • Προσ τθν Σκοπευτικι Ομοςπονδία Ελλάδοσ (ΣΚ.Ο.Ε)

  Χρ. Βουρναηου 14, Τ.Κ 11521 ΑΘΗΝΑ *Συμπληρώνεται από την

  τθλ.:210 6454522-23 fax:210 6421595 ΣΚΟΕ

  ΩΜΑΣΔΙΟ

  ΟΜΑΓΑ (ΚΟΠΔΤΣΗ)

  ΔΠΩΝΤΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ (Α)ρρεν (Θ)ιλυ

  ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ

  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΣΟΠΟ

  ΓΔΝΝΗΗ

  Α Μ Κ Α

  ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ/ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ

  ΑΡ.Γ.ΣΑΤΣ. Ή ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ

  ΓΙΔΤΘΤΝΗ (ΟΓΟ-ΑΡΙΘΜΟ)

  ΠΔΡΙΟΥΗ -ΣΚ -ΠΟΛΗ

  ΣΗΛΔΦΩΝΟ - ΚΙΝΗΣΟ

  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ - ΓΡΑΜ.ΓΝΩΔΙ

  E - MAIL

  ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ

  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ

  Created by Shooting Team Skomat Ver. 03

  *

  *

  1.- Υπ. Διλωςθ ότι "δεν είμαι γραμμζνοσ) ςε άλλο Σωματείο εςωτερικοφ &

  Τπογραφή

  Ημερομθνία Διλωςθσ ...../...../..…….

  ….. Δθλ…….Βεβαιώνω ότι ζλαβα γνώςθ του Καταςτατικοφ και των Κανονιςμών τθσ ΣΚΟΕ, τισ διατάξεισ των οποίων αποδζχομαι ανεπιφφλακτα.

  ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ

  Δθλώνω ότι κατανοώ τα οριηόμενα από το Ευρωπαϊκό Κανονιςμό

  ΕΕ 2016/679 (GDPR) περί διαχείριςθσ Προςωπικών Δεδομζνων και

  παρζχω ελεφκερα τθ ςυγκατάκεςι μου ςφμφωνα με το άρκρο 7

  προσ τθ Σκοπευτικι Ομοςπονδία Ελλάδοσ (ΣΚΟΕ) προκειμζνου

  να διατθρεί και να διαχειρίηεται τα προςωπικά μου δεδομζνα για τισ

  ανάγκεσ τθσ ακλθτικισ μου δραςτθριότθτασ.

  Υπογραφι / Σφραγίδα

  Ημερομθνία ....../..…../……..….

  ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΟΤ

  ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ (Δ.Α.Ι.)

  Η ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΟΙΧΕΙΩΝ

  ΠΡΟΟΧΗ

  Βεβαιώνεται το γνθςιο τθσ υπογραφισ όπωσ και το ιδιόχειρο τθσ

  ςφνταξθσ τθσ διλωςθσ.

  Ο/Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ

  2.- Μια (1) φωτογραφία Ηλεκτρονικι & Δυο (2) φωτογραφίεσ 3Χ3 cm.

  Ονοματεπώνυμο/Τπογραφή

  Ημερομηνία Δήλωςησ ……/……/…………….

  ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ

  ΠΑΡΟΤΑ ΟΣΑΝ Ο ΑΘΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ

  τροποποιιςεισ αυτοφ.

  εξωτερικοφ και δεν εμπίπτω ςτισ απαγορευτικζσ διατάξεισ του Ν.2725/99 και τισ

  3.- Φωτοαντίγραφο Αςτ. Ταυτότθτασ θ άλλο Πιςτοποιθτικό Ταυτοπροςωπίασ.

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗ ΣΚ.Ο.Ε

  Επισυνάπτονται :

  ΚΟΠΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΣΣΙΚΗ - Κ.ΟΜ.ΑΣ.

  ΦΤΛΟ

  *

  *

 • Cre

  Η

  ΠΡ

  Ο –

  Όνο

  Όνο

  Ημε

  Τόπ

  Αρι

  Τόπ

  Αρ.

  ΜεΝ. Απ

  (1) Αν(2) Αν(3) «Όάρθρεαυτό(4) Σδηλού

  eated by Sho

  Η ακρίβεια των σ

  ΡΟΣ(1):

  – Η Όνομα:

  ομα και Επώνυμ

  ομα και Επώνυμ

  ερομηνία γέννησ

  πος Γέννησης:

  θμός ∆ελτίου Τ

  πος Κατοικίας:

  . Τηλεομοιοτύπο

  ε ατομική μου 1599/1986, δη

  παγορευτικές δ

  ναγράφεται απναγράφεται ολΌποιος εν γνου 8 τιμωρείτόν του ή σε άλΣε περίπτωση ύσα.

  ooting Team

  στοιχείων που υ

  ΣΚΟΠΕΥΤ

  μο Πατέρα:

  μο Μητέρας:

  σης(2):

  αυτότητας:

  ου (Fax):

  ευθύνη και γνηλώνω ότι: ∆διατάξεις του Ν

  πό τον ενδιαφλογράφως. νώσει του δηλαι με φυλάκισλλον περιουσια ανεπάρκειας

  Skomat

  υποβάλλονται μ

  ΙΚΗ ΟΜΟΣΠ

  ωρίζοντας τις ∆εν είμαι γραμμΝόμου 2725/9

  φερόμενο πολίτ

  λώνει ψευδή γση τουλάχιστοακό όφελος βλς χώρου η δή

  ΥΠΕΥΘ (άρ

  με αυτή τη δήλωπαρ. 4

  ΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛ

  Οδ

  κυρώσεις (3), μένος σε άλλο9, και τις τροπ

  τη ή Αρχή ή η

  γεγονότα ή αν τριών μηνώλάπτοντας τρίτήλωση συνεχί

  ΘΥΝΗ ∆Ηρθρο 8 Ν.1599/1

  ωση μπορεί να 4 Ν. 1599/1986)

  ΛΑ∆ΟΣ

  Επώνυ

  Τη

  δός: ∆Τ(Ε

  που προβλέπο Σωματείο, Εσποποιήσεις αυ

  Υπηρεσία το

  αρνείται ή αποών. Εάν ο υπαίτον ή σκόπευίζεται στην πί

  ΗΛΩΣΗ1986)

  ελεγχθεί με βάσ)

  υμο:

  ηλ:

  ∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Εmail):

  πονται από τις σωτερικού η Ευτού όπως εκά

  υ δημόσιου το

  οκρύπτει τα ααίτιος αυτών τωε να βλάψει άλίσω όψη της

  ση το αρχείο άλ

  Αριθ:

  διατάξεις της Εξωτερικού, καάστοτε ισχύουν

  Ημε

  ομέα, που απε

  αληθινά με έγγων πράξεων σλλον, τιμωρείτκαι υπογράφ

  λλων υπηρεσιώ

  ΤΚ:

  παρ. 6 του άραι δεν εμπίπτων.----------------

  ερομηνία:

  ευθύνεται η αίτ

  γραφη υπεύθσκόπευε να πται με κάθειρξηφεται από τον

  ών (άρθρο 8

  ρθρου 22 του ω στις ------------------

  Ο – Η ∆ηλ.

  (Υπογραφή)

  τηση.

  θυνη δήλωση προσπορίσει ση μέχρι 10 ετών δηλούντα ή

  του στον ών. την