Η ηγεσία της Οµάδας ΙΙΙ EL QE-30-11-231-EL-C αποτελείται από...

of 2 /2
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ομάδα III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΟΚΕ Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι το συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε από τη συνθήκη της Ρώμης το 1957. Είναι η φωνή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Είναι το βήμα διαβουλεύσεων, εκπροσώπησης και πληροφόρησης που επιτρέπει στους εκπροσώπους των οικονομικών και των κοινωνικών οργανώσεων, καθώς και των οργανώσεων των πολιτών των κρατών μελών να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στη διαδικασία διαμόρφωσης των πολιτικών και στην προετοιμασίας των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστιθέμενη αξία του έργου της ΕΟΚΕ • Σημαντική και συγκεντρωμένη εμπειρογνωμοσύνη από ολόκληρο το φάσμα της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, • Μέσω των γνωμοδοτήσεων της, η ΕΟΚΕ διασφαλίζει με το έργο της ότι στα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα της ΕΕ αντανακλώνται οι εμπειρίες, οι προσδοκίες και οι προτάσεις των αντιπροσωπευτικών οικονομικών, κοινωνικών, κοινωνικο-επαγγελματικών και των οργανώσεων των πολιτών, • Αποκλίνοντα συμφέροντα βρίσκουν τη λύση τους, κατόπιν συμβιβασμού ή συναίνεσης, προς όφελος μιας υγιούς συμμετοχικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Η ηγεσία της Ομάδας ΙΙΙ αποτελείται από έμπειρα μέλη, που εκλέγονται δημοκρατικά κάθε δυόμισι χρόνια. Το Προεδρείο της Ομάδας ΙΙΙ για τη διετή θητεία 2010-2013: Φωτογραφία: (από τα αριστερά) Πρόεδρος & Αντιπρόεδροι: Arno METZLER (Γερμανία) Αντιπρόεδρος Luca JAHIER (Ιταλία) Πρόεδρος Maureen O’NEILL (Ηνωμένο Βασίλειο) Αντιπρόεδρος Pavel TRANTINA (Τσέχικη Δημοκρατία) Αντιπρόεδρος Η διοίκηση της Ομάδας ΙΙΙ διασφαλίζεται από μια δραστήρια και δυναμική γραμματεία με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε πάντοτε για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Ομάδας ΙΙΙ. Γραμματεία της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 99 Rue Belliard, 1040 Brussels Tel. +32 (0)2 546 9083; +32 (0)2 546 9548 Fax +32 (0)2 546 9756 e-mail : [email protected] http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-3 Πλουραλιστική δημοκρατία Επίτευξη συναίνεσης Ευρωπαϊκή πολιτική δέσμευση – τοπική δράση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 QE-30-11-231-EL-C doi:10.2864/44081 © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. EL EESC-2011-47-EL

Embed Size (px)

Transcript of Η ηγεσία της Οµάδας ΙΙΙ EL QE-30-11-231-EL-C αποτελείται από...

Page 1: Η ηγεσία της Οµάδας ΙΙΙ EL QE-30-11-231-EL-C αποτελείται από … · Η ηγεσία της Οµάδας ΙΙΙ αποτελείται από έµπειρα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Οµάδα III∆ΙΑΦΟΡΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΟΚΕΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι το συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε από τη συνθήκη της Ρώμης το 1957. Είναι η φωνή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Είναι το βήμα διαβουλεύσεων, εκπροσώπησης και πληροφόρησης που επιτρέπει στους εκπροσώπους των οικονομικών και των κοινωνικών οργανώσεων, καθώς και των οργανώσεων των πολιτών των κρατών μελών να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στη διαδικασία διαμόρφωσης των πολιτικών και στην προετοιμασίας των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προστιθέμενη αξία του έργου της ΕΟΚΕ

• Σημαντική και συγκεντρωμένη εμπειρογνωμοσύνη από ολόκληρο το φάσμα της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών,

• Μέσω των γνωμοδοτήσεων της, η ΕΟΚΕ διασφαλίζει με το έργο της ότι στα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα της ΕΕ αντανακλώνται οι εμπειρίες, οι προσδοκίες και οι προτάσεις των αντιπροσωπευτικών οικονομικών, κοινωνικών, κοινωνικο-επαγγελματικών και των οργανώσεων των πολιτών,

• Αποκλίνοντα συμφέροντα βρίσκουν τη λύση τους, κατόπιν συμβιβασμού ή συναίνεσης, προς όφελος μιας υγιούς συμμετοχικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

Η ηγεσία της Οµάδας ΙΙΙ αποτελείται από έµπειρα µέλη, που εκλέγονται δηµοκρατικά κάθε δυόµισι χρόνια.

Το Προεδρείο της Ομάδας ΙΙΙ για τη διετή θητεία 2010-2013:

Φωτογραφία: (από τα αριστερά) Πρόεδρος & Αντιπρόεδροι:

Arno METZLER (Γερμανία) Αντιπρόεδρος

Luca JAHIER (Ιταλία) Πρόεδρος

Maureen O’NEILL (Ηνωμένο Βασίλειο) Αντιπρόεδρος

Pavel TRANTINA (Τσέχικη Δημοκρατία) Αντιπρόεδρος

Η διοίκηση της Ομάδας ΙΙΙ διασφαλίζεται από μια δραστήρια και δυναμική γραμματεία με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε πάντοτε για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Ομάδας ΙΙΙ.

Γραμματεία της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων,

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,99 Rue Belliard, 1040 Brussels

Tel. +32 (0)2 546 9083; +32 (0)2 546 9548Fax +32 (0)2 546 9756

e-mail : [email protected]

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-3

Πλουραλιστική δηµοκρατίαΕπίτευξη συναίνεσης

Ευρωπαϊκή πολιτική δέσµευση – τοπική δράσηΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

QE-30-11-231-EL-C

doi:10.2864/44081

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

EL

EESC-2011-47-EL

Page 2: Η ηγεσία της Οµάδας ΙΙΙ EL QE-30-11-231-EL-C αποτελείται από … · Η ηγεσία της Οµάδας ΙΙΙ αποτελείται από έµπειρα

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η παρουσία της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων δίπλα στην Ομάδα των Εργοδοτών και στην Ομάδα Μισθωτών επιτρέπει στην ΕΟΚΕ να έχει μια δυναμική παρουσία και να εκφράζει με πλήρη και συγκεκριμένο τρόπο τις θέσεις των διάφορων κοινωνικών, επαγγελματικών, οικονομικών και πολιτιστικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη.

Βάσει των αλλαγών που έγιναν στη νέα Συνθήκη της Λισσαβόνας, η Ομάδα ΙΙΙ αποτελείται από «άλλους εκπροσώπους και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στον οικονομικό, επαγγελματικό, πολιτιστικό τομέα, καθώς και στον τομέα που αναφέρεται στον πολίτη.»

Πανεπιστημιακοί κύκλοι (επιστήμονες, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, κ.λπ.)

Συμμετοχή και ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών

Καταναλωτές

Ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών

Περιβάλλον, κληρονομιά και βιώσιμη ανάπτυξη

Γεωργία, γεωργική βιομηχανία, αλιεία, και δασοκομία

Οικογενειακές και εθελοντικές οργανώσεις

Ανθρώπινα δικαιώματα (καταπολέμηση των διακρίσεων, παιδιά, νέοι, γυναίκες, θέματα ισότητας των φύλων, μειονότητες, μετανάστες, περιθωριοποιημένες ομάδες, άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι)

Ελευθέρια επαγγέλματα (δικηγόροι, γιατροί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, φαρμακοποιοί, δημοσιογράφοι, κ.λπ.)

Κοινωνική οικονομία, (συνεταιρισμοί, οργανώσεις αλληλοβοήθειας, ενώσεις, φιλανθρωπίες και ιδρύματα)

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιοτεχνίες

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ Η επίτευξη συναίνεσης μπορεί να διαπιστωθεί στην εργασία σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας μας. Στην Ομάδα ΙΙΙ η επίτευξη συναίνεσης επιτυγχάνεται μέσω:

αποτελεσματικής επικοινωνίας και δικτύωσης

κοινής εργασίας

συμφωνιών

υποστήριξης από την πλειοψηφία

συνεργασίας

Η Ομάδα ΙΙΙ αποτελεί ένα ζωντανό βήμα για τις διάφορες ομάδες συμφερόντων. Όταν συναντώνται οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και των παραγωγών εντοπίζουν τα κοινά σημεία που προωθούν τα συμφέροντα και των δύο πλευρών, επί των οποίων πιθανόν να επιτευχθεί συμβιβασμός γύρω από αμφισβητούμενα θέματα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ- ΤΟΠΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ Σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση οι πολίτες αποφασίζουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν και το ρόλο που οι εκπρόσωποι τους και οι γραφειοκρατικές υπηρεσίες τους οφείλουν να διαδραματίσουν για να τους οδηγήσουν σ’ αυτή.

Σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση οι πολίτες αποφασίζουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν και το ρόλο που οι εκπρόσωποι τους και οι γραφειοκρατικές υπηρεσίες τους οφείλουν να διαδραματίσουν για να τους οδηγήσουν σ’ αυτή.

Είμαστε υπερήφανοι που τα περισσότερα μέλη μας μεταφέρουν στην πατρίδα τους, στις οργανώσεις τους και στα δίκτυα, τις ανταλλαγές απόψεων επί των γνωμοδοτήσεων που εκπονούμε για τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ. Εάν τα μέλη μας ήταν μόνο εκπρόσωποι οργανώσεων που είναι ήδη παρούσες στις Βρυξέλλες, δεν θα είχαμε να τους προσφέρουμε κάτι το νέο ή να προσθέσουμε στη διαδικασία που επιτρέπει στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών να αποτελεί μέρος και να επηρεάζει τη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ.

Παρόλα αυτά, οι αμφίδρομες επαφές με όλες τις άλλες οργανώσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικές. Καλλιεργούμε καλές και καρποφόρες σχέσεις με τις οργανώσεις της Ομάδας Συνδέσμου της ΕΟΚΕ και με άλλα μη κερδοσκοπικά ευρωπαϊκά δίκτυα με ευρεία εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τους προσφέρουμε συχνά οργανωτική υποστήριξη για τις συνεδριάσεις τους στην έδρα μας στις Βρυξέλλες.

Η Ομάδα ΙΙΙ αποτελείται από 109 μέλη και από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Προέρχονται από ισχυρές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των κρατών μελών, προτείνονται κάθε πέντε χρόνια από την κυβέρνηση κάθε χώρας και εγκρίνονται και διορίζονται επίσημα από το Συμβούλιο της ΕΕ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ- Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΑΣ Η Ομάδα ΙΙΙ υποστηρίζει, μέσω της Γραμματείας της, τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι κατηγορίες. Οι κατηγορίες φέρουν πλησιέστερα τα μέλη της ΕΟΚΕ που έχουν κοινά συμφέροντα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οργανώσεών τους και τους τομείς συμφερόντων και δραστηριοτήτων τους. Ο ρόλος τους είναι να προσθέσουν αξία στο συμβουλευτικό έργο της ΕΟΚΕ, χάρη στο υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν στους αντίστοιχους τομείς.

Επίτευξη πραγµατικής συµµετοχικής δηµοκρατίας στην ΕΕ µέσω του διαλόγου των πολιτών

ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ & ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ