βιβλία με ρόδες

of 18 /18
Το Το 41 41 ο ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου Περιστερίου υλοποιεί το πρόγραμμα: υλοποιεί το πρόγραμμα: «Βιβλία με «Βιβλία με ρόδες» ρόδες» Οι μαθητές παρουσιάζουν…

Embed Size (px)

Transcript of βιβλία με ρόδες

  • 41 :