Δυνατοί, Η βυζαντινή αριστοκρατία,Αν.Γραμμόζης

38
Δυνατοί η Βυζαντινή Αριστοκρατία

Transcript of Δυνατοί, Η βυζαντινή αριστοκρατία,Αν.Γραμμόζης

Recommendation of a Strategy

.

:1.

2.

, 8 11

;

' . .

, . , . .

, .

. . .

9 10 . , , , , , .

, , , , , ,

, , , , , (). , ,

, , , ,

, , , ,

, , , , , .

A 9o , , , , .

, , , , (820 823).

1) 2) 3) 4)

(: ) 1057 1185 , , (1204-1461).

(+1020) ' . , .

28 ((1059-1081). ' .

, . 12 , 12 1185 , , 1204.

. ' , 1261, , ' .

29 1453 , '

null255102.8