β΄ γυμνασίου...

Click here to load reader

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Business

 • view

  873
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of β΄ γυμνασίου...

 • 2014-2015

 • :

  Page 1

  1 ( )

  .

  , , , , x, y.....

  .

  .

  .

  .

  .

  :

  :

  i. ii. iii.

  : = 3(x + 2y) 2(2x + y), x = 1, y = 2.

  : = 3x + 6y 4x 2y = -x + 4y

  = 1 y = -2 = -1 + 4(-2) = -1 8 = -9

  :

  (+) (+) = + (-) (-) = + (+) (-) = - (-) (+) = -

  : = -3(2 3) + 5( 2) = 0,1 = -0,3

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  To

  !!

  x

  3x!!

 • :

  Page 2

  , x + = 0 ( 0).

  :

  1. ...

  .

  2. , .

  3. .

  4.

  5. .

  6. .

  0x = 0 .(

  x)

  0x = 0

  .( x)

  x + = 0 , . ,

  + = 0 .

  ,

  .

  : ) 4x 3(2x 1) = 7x 42

  ) 2(3x 1) 3(2x 1) = 4

  ) 2 : ) 4x 6x + 3 = 7x 42 4x 6x 7x = -3 42 -9x = -45 x = 5

  ) 6x 2 6x + 3 = 4 6x 6x = 4 3 + 2 0x = 3

  ) 3 2x 3 3 3 6x (5 x) = -5 + 7x 6x 5 + x = -5 + 7x 6x + x 7x = 5 5 0x = 0

 • :

  Page 3

  1. .

  2. x .

  3. x.

  4. .

  5. .

  : . ,

  100 .

  .

  : x . ,

  + 100. :

  + + + 100 = x 12 + 12 + 12 + 12 100 = 12x

  3x + 4x + 4x + 1200 = 12x

  x = 1200.

  :

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  : . 6

  . ;

  .....................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

 • :

  Page 4

  , < > . ( )

  = < , . ( )

  = >, . ( )

  < , + < + < . ( )

  < > 0, < . (/ )

  < < 0, > . ( !!!!!!!)

  < < , + < + . ( )

  < < , > < . ( )

  .

  , x <

  x > .

  .

  .

  , :

  1. .

  2. .

  3. ( ).

  :

  3 ! (1) 2 (2) : (1) 3x x < 5 + 1 2x < 6 x < 3.

  (2) ( 2) 4 x 2x + 1 -2x x -4 + 1 -3x -3 x 1.

  1 x < 3.

  - 0 1 2 3 +

 • :

  Page 5

  2 ( )

  , ,

  . "#. "$ $ 02 = 0.

  1. :

  "# = x 0, x 0 x2 = . 0, "# 0. 0, "# # "# #% x2 = , x = "# x = "#. x2 = 0, x = 0.

  , 0, "# &'. , 0, "# &' '(#) "& *. ( )

  2. , .

  3. , .

  : *2 &2 "+ = 2. :

  *2 &2 "+ = &2 "2 2 = &2 "+ = "2 2 = "+ = 2.

  :

  ................................................................................................................................ 21 x = ;

  .................................................................................................................................

  20

  "2! ! (-5)2 = 25

  !!!

 • :

  Page 6

  - -5 -4 -3,2 -3 -2 - -1 0 1 2 3 " $ 4 5 +

  .

  .

  :

  o

  o .

  : 0 1 2 3

  : -2 -1 0 1 2

  ,-, , 0.

  , - , -2 1,3 , 5,77

  .

  . "2, -"3 , , ... .

  : :

  ) x2 + 5 = 9 ) 3x2 = 75 ) 105 x2 = x2 345 ) 2x2 5 = 5

  ..................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

 • :

  Page 7

  3 () x, y() x

  y. y x.

  .

  .. y = 2x 1, y = -5x, y = x + 3 ..

  .

  .. y = 2x 1

  (x, y) x y .

  y

  : y M(x, y)

  x 0 x X

  y

  x 1 2 3 4

  y 1 3 5 7

  : f(x) = x2 2x + 3.

  x -2 -1 0 5 10

  y

 • :

  Page 8

  .

  xx yy .

  xx (x, 0) yy (0, y).

  4 () :

  y

  2(-,+) 1(+,+)

  x 0 X

  3(-,-) 4(+,-)

  y

  x y :

  1 x > 0, y > 0. 2 x < 0, y > 0.

  3 x < 0, y < 0. 4 x > 0, y < 0.

  2

  (x1, y1) (x2, y2)

  :

  () = &

  : (3, -2) (5, -1) .

  : () = & = &! 3 2 ="2 "!

  : y

  (-2, 3), (1, 0), (-3, -1), (0, 4), (2, -3)

  x x

  y

 • :

  Page 9

  :

  y

  : y M(x, y)

  x 0 x X

  y

  x, y

  . x, y

  . y = x

  .

  y ( > 0)

  :

  x 0 X

  y ( < 0)

  : .

  = 2. y = 2x.

  x 2 4 5 10

  y 4 8 10 20

 • :

  Page 10

  y = x +

  y = x

  yy M(0, y). .

  !!!!

  y

  :

  M(0, y)

  x 0 X

  y

  :

  xx y = 0

  yy x = 0

  xx y = yy, x = .

  y = x + x + y = 0 0.

  x, y , yx = . y =

  . .

  : 200 . ,

  100 , .

  ) y x

  .

  ) .

  ...........................................................................................................

  ................................................................