Ο δεκαπενταετής...

Click here to load reader

 • date post

  31-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  289
 • download

  27

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Ο δεκαπενταετής...

 • PRINTED / GREECE 'et ilv e,

  el l i '

 • U Ca pitaine de Quinze ans

  :i: . !v : . MEYER ! CH . BARBANT u: 'f

  c . & . fKOrPror 10- 1976

 • , 1878, , a , j

  , v l r1 1V drj1 1i nj r , noiJ l a . 'a {)

 • Q

  NAYAriO

  l 2 6 1873, - , 43" 57' 165 19' 6 u .

  6 , , a a -&, fj ' . , f , l , , 6 .

  l f . Ma f i] , l a , , -l} . tH a , ' & f a

  l- :>, , -& -l} .

  Ma ~ . .

  , i] a i l a - , , , u ', , l -

 • 6 :t-."

  3 a , l a {}-, l {}- l -r{}-1) ' {}-.

  ( a a , , , a " .

  ( 3 l , ', , l ' f , , ,

  ' ' ' ' - ' ' '' ' ' . . . - u , 3

  , f . , a a '.

  , c::. v , 66

  ' {}- i) . ' rn a .

  {}- , -, ' ' ' ' ~' ' ' ' - . , , 3 a l a . a , a , , l

  . ' , l '

  , 66 l {}-, a ' a l a {}- i] a

  ... - ' ,

  3 {}-, a a {}- ,- , , ' , {}- a

 • NAfAI'/0 7

  l -'. , , , f),

  t l , l ' , .

  tf , l l l , -' ,

  . { . -' t, , 6,

  ~ ' ' , ... , ' 6& . ( -'

  , . -' {, , , . , { . -', , .

  , . ( il .

  l - - i , . '

  -' { . , -' u l . ' ,

  , , { t f) t I I '' ))~ ''" , 5 -.

  ( 6 t 6 .

  , ' , , l > ,

  , l

 • 8 ~~

  . l . d , :> , . {} t{}.

  ' i . ' l {

  . ,

  u . ) ", :t, U

  , , & " . ' l 2 6

  {}, ' - , L

  '. "/ :t - - - ' l \ . , ,

  . 6 ", l l . {} . , m,

  6 , , l , . {} ,

  . tO , , 1). l .

  . " , , , ~ . . " {},

  . ' , ' . ! {} ' {}

  . {}, , l .

 • \ ~- 9

  Er ' ' , , , ~ , , , cr ; i} y vr, i] a vr. r 11 i]

  ; l , l a , a & . l a u l . ,

  , ci; ,;; -: i, &pe . t ~ ;; ... ( . 15).

 • 10

  ' , l. .

  2 6u, --, l. a ~ -

  6 6 :

  - ; , --

  - . . 10 l. Q f :

  -' , , !

  r

  . .

  c :. & , ' ' , !!.. ' , , ' l. , , t- , , b- , .

  ', . , U ij -8-, . 6 -8-

  -8- . - , ! f. , -8-r c :. 6

  , t} , , -- --.

  ' Q , m U ~

  c :. , ~. & 6 U

  , , f 6 .

 • ". .,. 11

  ' , '' ' .,. ' ,_Q. I ; m ... (, , l , ,

  , {} .

  , l l , 6 l f 3 . '

  . -" & {}, .

  l : -!

  ' rr, {}, , {}, .

  , ' , . - ! 6 .

  ( 6f . y ij . , , {} . (

  ' , l 3 {}.

  - rr ; .

  -'; , l! - ! 3 l .

  {} l 3 . . , , , ' , ', ' , ' , , t 6 l ij f] 'ij. ij i]

  .

 • 12

  ( 6, , l & 6 i) ', ' l fi-& .

  & &. ij . ''~, & i) ' ' ' e. e. ' ' ' '' " , uu ~. , , c ' 6, ' . ( . ,

  , 6 , {t

 • . .' 13

  , i) . , ,

  ' , a -&

  '. l . , , a -& .

  . ' i. ' i} , .

  . ! ! , '.

  f i . '' , a f) . , , , .

  ' f).

  - . ., l . ! - . ., . '' -

  . ", , -:

  - , i ;

  -, . l .

  - l ~ i} i}

  'f); -3- , . ' - , , ;

 • 14

  , , - , . ( \ ' : -~ ci &u ; \ .

  -, , ci .

  - ; - -, ci f ...

  - ; . - ft , : 1871, , f '

  , t f ', ' . 6 6 .

  - , 6 , {}' ft . ( f f

  . - f ! 6 .

  ' ' ' ' ' ' ' ' - , , 6 ' \ l

  ' , , . - , l . f ; -(0 f , , ' i . , , .

  - ' ; .

  _., f f f ', \ ft, ft .

 • ~' 15

  - l ; - {}a , u , Ci i{} l , {}a

  a , : , f

  ~. ' , {} -, . - l l

  , a , . ''

  , : , a a 6 .

  {} , l a a .

  -' !, {} , ' l) .

  -"! , & , ; !.. '' {} a

  , a .

  - l !, 1J ; , , a 6-

  , , c .

  R

  r

  l 10 6, l) (( 6:

  - ! :

  - ! .

 • 16

  , {} , c:). "

  {}, l . , ' , a i} i}

  , i . a .

  - ' , f , i}a a a

  . - ... , .. , .. , & .

  - , , , i}{} , a a l.

  -", {} a -, ; l , ., ;

  - , f , i}. l {}

  , ' ... - ! ! . - i} a i {}; a v-, {} , l {}a f) ' v.

  - ! , v . (, a , f) a w l ' , a 6

  a

 • .\ 17

  6 , fj -6- , '

  -6- -6- &. , l 6 -6-

  . - , , - , i fj ' a.

  - , b6 , , u6, -6-, .

  - . - , . ! . -6- . i

  . tO , ' 6 i i {.

  , i ~ , 6 -6-

  ., ' -6- - .

  . i -' . , .

  - ! l, ! ' -6- i ; ', , i -6-, \J !

  '' , , ~-6-, , i ' .

  , ' ' ' ' s' ' ' -, ... , . -! !

  ', , -6- i -6-.

  tH . tO l -- -6- i {}-f.

  tO ,

 • 18

  ' . {} ' &. to .

  -', , ! . ' {} {} .

  , ,

  . , ' . '

  , . -t, f. i , /t & lt.

  - -lt, t, -lt .

  ,

  , , -t , {}.

  , , l -lt

  . .

  - l \ ! .

  i, , ' ' .

  , ' ' ' - . ., . ' i, , , .

  , , \

 • 19

  O"t'i) ii; \t.

  -' .!, . - , , i {} -, ,

 • 20

  , {} .

  -! , . '' ! , . ! ij ! 6, , 6!

  , ij , r {} {}. ', fi- . , .

  ( , i fi', f , ij ij

  , l . . , -fi'r , fi'

  . ( {} , ij l,

  . l. ~ , ' . ~

  u . 1 fi' ij , .

  . , , 6 , r {}

  . {}, ' ij.

  - ! !, . , 'IJL, ' , > , , l. ,

  , , ' {} {}.

  ij .-

 • 1\ 21

  & , , , , .."t f..

  ... , , .

  ' . l irr.

  . .

  XoiJ ~. , .

  l , ' , ; .

  l , l . " -6-, ' & l , -6- ,

  , ,t . , l , ,

  ' ' , .

  ' , , &. i &, ' & .

  - , ! c1 .

  '' , , , . & .

  '! ~ ... ' &, , '

  c~ ...

 • 22 J

  ' 6 , {} .

  . ,

  ij . , l , -& { -& ,

  , i b.

  , t ' 6, ' , .

  '' , 6 , , , ij J, ', tl '' ,, ' , , - - ,

  . ' a, a

  !!.... ' , ' , ' ' t- , ' ' - .

  f'(l ' ' ~ ., ' ., ' ' ' _ , , , -& , ' t ij, ij {},

  6 ...

  tH , , ' _c , -~

 • 23

  , ' . , : _ .. {}!, ...

  , ft , {} , f

  ... ... , t , :

  ' ' ' " ' ' ' ' ' - , , - {} a.

  ! 1' {} ', , {} i]

  6. , ~.

  " ' ' ' '' ' . , . , . , , , , , -t , ' ~ , _ .

  tO l , , {} , , ft .

  to . l . tO '

  {} {}, .

  t , , ' ~ , , , , , , .

  ; ' , , . ' l ,

  {} , -

 • 24

  .. , \. a a ' ' ' ' ' ' '' .. ' ,

 • 11.\' \1' 25

  it . "' , i {} {) ! , it

  , l

  '!; ; ;f;; ; .s; ; t;: ( . 20).

 • 26

  ! 6 6 -6-

  ' . ( -- & 6.

  ' -- : ', ' , 6 :t.

  , ,_ , '~- ,, - , v ,

  , 6 [ , --

 • ffQ 27

  , l . ' & l -' , .

  - , . ~ . , l -6- . -6- ,

  - . l i] ri] , l

  {} -- 6. ri] 6 43"35'

  164" 13' , . l .

  ~ l ~ l :

  - , l, 6 a , . 6 l & . , '

  . - , - ,

  ' ' ' , - . - , -6- . a , .

  - l , , l , .

  r

  rij 13 14 6, l , ' {} , - .

  ~ , , . ',

  , &. & a a , j -6- .

 • 28
 • .' +fQ 29

  I e. ' ' ' I " I I u ... . , &, & u&u .

  ' , c tt' it ft &r, ~ .

  , l 14 r 21 ,