Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

of 10 /10
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων Χίου Αγωγή Υγείας ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 0

Embed Size (px)

description

Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

Transcript of Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

Page 1: Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΘρησκευμάτωνΔημοτικό Σχολείο Λιβαδίων Χίου

Αγωγή Υγείας

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗΚΑΙ

ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΑΞΗ ΣΤ΄ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 – 2010

Στα πλαίσια της εφαρμογής προγραμμάτων Αγωγής Υγείας κατά τη διάρκεια της Ευέλικτης ζώνης, 0

Page 2: Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2009-2010 στην ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων Χίου το πρόγραμμα «Σεξουαλική αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις», από τη δασκάλα της τάξης, Σταμέλου Καλλιόπη – Μαρκέλλα.

Στόχος του προγράμματος ήταν να αναπτύξει το παιδί μια υγιή σχέση και

επικοινωνία με τον εαυτό του να συμβάλλει θετικά στην συναισθηματική, ψυχική

και σεξουαλική του εξέλιξη.Το πρόγραμμα βασίστηκε στη βιωματική προσέγγιση,

η οποία αναφέρεται στη διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης μέσω της εμπειρίας,  της ενεργούς συμμετοχής και παρέμβασης των μαθητών. Η βιωματική μέθοδος βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών και τους δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν και να προσεγγίσουν τη γνώση με ευχάριστο τρόπο.

Για την επίτευξη των στόχων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω  τεχνικές ενεργητικής μάθησης:

Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming) Ελεύθερος συνειρμός Παίξιμο ρόλων Εργασία σε μικρές ομάδες Ομαδική συζήτηση στη μεγάλη ομάδα Ομαδικές εργασίες Μυθοπλασία Δραματοποίηση Καλλιτεχνική δημιουργία

Αναλυτικά αναπτύχθηκαν οι παρακάτω ενότητες, σε 12 δίωρες συναντήσεις:

Διαπροσωπικές και διαφυλικές σχέσεις Ανατομία και φυσιολογία γεννητικών οργάνων αγοριού και

κοριτσιού Αναπαραγωγική διαδικασία Οικογένεια και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της Πρότυπα Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων Δεξιότητες επικοινωνίας και τρόποι επίλυσης προβλημάτων Αυτοπροστασία και αυτοσεβασμός Προετοιμασία για την εφηβεία Αντισύλληψη και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) Τηλεόραση, Μ.Μ.Ε., διαδίκτυο

1

Page 3: Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η θετική και συμμαχική στάση των γονιών των μαθητών απέναντι στις θέσεις του προγράμματος, έτσι όπως αυτές αναλύθηκαν στην πρώτη συνάντηση μου με τους γονείς κατά την έναρξη του προγράμματος και αποτιμήθηκαν στην δεύτερη συνάντησή μας, με τη λήξη του προγράμματος.

Η πορεία του προγράμματοςΔύο εβδομάδες πριν αρχίσει το πρόγραμμα, διδάχθηκαν

τα παιδιά την ενότητα Αναπαραγωγικό Σύστημα, στο μάθημα των Φυσικών, έτσι ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και να έχουν κάποιες αρχικές γνώσεις, οι οποίες θα αναλύονταν στη συνέχεια, στα πλαίσια του προγράμματος.Ήταν εμφανής η απορία και το ενδιαφέρον των παιδιών για το περιεχόμενο των συναντήσεων, τι θα μάθουν καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος.Δεν έλειψαν ντροπές που ομολογήθηκαν, πάντως μαθητές χαμηλών τόνων με εξέπληξαν με το θάρρος τους και την ορθότητα των λόγων τους. Σε άλλη περίπτωση η ντροπή εκδηλώθηκε με πείραγμα, τη μια φορά σε συμμαθητή του, τη δεύτερη με κακόβουλα μάλλον λόγια, γεγονός που οι υπόλοιποι καταδίκασαν, επικαλούμενοι το συμβόλαιο.Τονίστηκε 2-3 φορές από μαθήτρια, ότι κανείς δε βαρέθηκε και πως πρώτη φορά κάθονται όλοι και παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον για 2 διδακτικές ώρες, το «μάθημα».Πιστεύω πως ειλικρινά ήδη άρχισε να δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης και ενισχύεται ο δεσμός μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ των μαθητών και εμού.

Τα παιδιά είπαν πως έμαθαν αρκετά για τη διαδικασία των συναντήσεων του προγράμματος, συμφώνησαν για το περιεχόμενό τους και χάρηκαν και την διαδικασία της ζωγραφικής του καραβιού.Μετά την ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων της συνάντησης, τα παιδιά είπαν πως κατάλαβαν πολλά, (!) τόσο για τους φίλους τους και την φιλία, όσο και για τον εαυτό τους.Η αλήθεια είναι ότι χαρακτήρισαν σωστά και με ακρίβεια τους συμμαθητές τους.

2

Page 4: Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

Το καράβι των συναντήσεων

3

Page 5: Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

Το συμβόλαιο της ομάδας

4

Page 6: Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

Το ουράνιο τόξο, από τη συνάντηση «Είμαι μοναδικός – Συνεργάζομαι»Σημείωση: Τα παιδιά δε θέλησαν να κολλήσουν τα ουράνια τόξα τους ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο.

5

Page 7: Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

Η μαργαρίτα, από τη συνάντηση «Νιώθω εγώ – Νιώθεις κι εσύ»

Ανακεφαλαίωση κεντρικών νοημάτων από τη συνάντηση με θέμα: «Τηλεόραση - Μ.Μ.Ε. – Διαδίκτυο – Αυτοπροστασία – Αυτοσεβασμός»

6

Page 8: Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣΣκέ�ψου και απα�ντησέ (σημέι�ωσέ μέ Χ)Πω�ς έ�νιωσές κατα� την δια�ρκέια του προγρα�μματος; Πολυ� λι�γο καθο�λου Ε�νιωσές α�σχημα; Ε�νιωσές ντροπη�; Ελέυ�θέρος/η να έκφραστέι�ς; Αισθανο�σουν σι�γουρος/η, ασφαλη�ς; Συνέργα�στηκές μέ τους συμμαθητέ�ς σου;

Οι δραστηριο�τητές έι�χαν ένδιαφέ�ρον; Τα θέ�ματα του προγρα�μματος πω�ς τα αξιολογέι�ς;πολυ� καλα� μέ�τρια δέ μου α�ρέσανΗ γνωριμι�α μας Φιλι�α Ει�μαι μοναδικο�ς-συνέργα�ζομαι Επικοινωνω� Γνωρι�ζω το σω�μα μου και του α�λλου φυ�λου Αναπαραγωγη�-προ�ληψη Εκφρα�ζομαι

Διαχέιρι�ζομαι τα συναισθη�ματα� μου Ο�ταν γι�νω έ�φηβος Γονέι�ς - οικογέ�νέια Τηλέο�ραση, Μ.Μ.Ε., Διαδι�κτυο,Αυτοπροστασι�α-Αυτοσέβασμο�ς

Τι καινου�ριο έ�μαθές μέ�σα απο� το προ�γραμμα;

7

Page 9: Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις

Εδω� μπορέι�ς να γρα�ψέις ο�,τι παρατηρη�σέις έ�χέις να κα�νέις:

8