Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

of 7 /7
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Embed Size (px)

description

Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων. Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων Ακαδημαϊκά Θέματα Ακαδημαϊκό Προσωπικό Ερευνητικό/Διδακτικό Προσωπικό Φανή ΚατσιάρηΜάρω Κολιού Λευκή ΧαραλάμπουςΧριστιάνα Στυλιανού Ελένη Γεωργίου. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Page 1: Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Page 2: Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Ακαδημαϊκά Θέματα

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Ερευνητικό/Διδακτικό Προσωπικό

Φανή Κατσιάρη Μάρω Κολιού

Λευκή Χαραλάμπους Χριστιάνα Στυλιανού

Ελένη Γεωργίου

Υπεύθυνος Λειτουργός: Γιώργος Μάγος

τηλ: 22894082email: [email protected]

Page 3: Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Ακαδημαϊκά Θέματα

ΕπικοινωνίαΑκαδημαϊκό Προσωπικό Ερευνητικό/Διδακτικό Προσωπικό

Φανή Κατσιάρη Μάρω Κολιούτηλ: 22894158 τηλ: 22894157

email: [email protected] email: [email protected]

Λευκή Χαραλάμπους Χριστιάνα Στυλιανούτηλ: 22894155 τηλ: 22894173

email: [email protected] email: [email protected]

Ελένη Γεωργίου

τηλ: 22894139

email: [email protected]

Page 4: Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Ακαδημαϊκά Θέματα

ΑρμοδιότητεςΑκαδημαϊκό Προσωπικό

Λέκτορες, Επίκουροι Καθηγητές, Αν. Καθηγητές, Καθηγητές

• Διαδικασίες πρόσληψης και ανέλιξης ακαδημαϊκού προσωπικού (παρακολούθηση και διεκπεραίωση)

• Διαδικασίες πρόσληψης επισκεπτών ακαδημαϊκών

• Βεβαιώσεις εργασίας

ΦάνηΒΙΟ, ΨΥΧ, ΑΓΓ, ΓΣ, ΚΦΙ, ΧΗΜ, ΕΠΑ, ΦΥΣ, ΠΜΜΠ, ΜΜΚ, ΚΟΙΟΣ, ΣΕΓ, ΚΓ

ΛευκήΝΟΜ, ΠΛΗ, ΚΠΕ, ΙΣΑ, ΤΟΥ, ΒΝΕ, ΔΔΕ, ΟΙΚ, ΗΜΜΥ, ΑΡΗ, ΕΡΜΗΣ, ΚΟΕ

Page 5: Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Ακαδημαϊκά Θέματα

ΑρμοδιότητεςΕρευνητικό/Διδακτικό ΠροσωπικόΜεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Ερευνητές, Νέοι Ερευνητές, Βοηθοί Ερευνητές, Βοηθοί Ερευνητές (φοιτητές), Ειδικοί Επιστημόνες, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό• Διαδικασίες πρόσληψης, εργοδότησης και αμοιβής

ερευνητικού/διδακτικού προσωπικού (παρακολούθηση και διεκπεραίωση) • Εργοδότηση ερευνητικού προσωπικού: Εγκύκλιος ΔΔΟ 49/2009

http://www.ucy.ac.cy/goto/adfi/el-GR/egkyklioi.aspx

• Επιπλέον Απολαβές: α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες (52% επί του μισθού) β) Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες/ερευνητικά προγράμματα (58% επί του μισθού) (Κανονισμοί Ακαδημαϊκού προσωπικού, παράγραφοι 4.8.2 και 4.8.3)

• Επιπλέον απολαβές: Εγκύκλιος ΔΔΟ 84/2010http://www.ucy.ac.cy/goto/adfi/el-GR/egkyklioi.aspx

• Βεβαιώσεις εργασίας

Page 6: Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Ακαδημαϊκά Θέματα

ΑρμοδιότητεςΕρευνητικό/Διδακτικό Προσωπικό

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Ερευνητές, Νέοι Ερευνητές, Βοηθοί Ερευνητές, Βοηθοί Ερευνητές (φοιτητές), Ειδικοί Επιστημόνες, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Χριστιάνα ΣτυλιανούΕΕΠ, Μ.Σ., Μ.Ε. Ν.Ε. Βοηθοί Ερευνητές (φοιτητές), Ειδικοί Επιστήμονες (διδασκαλία)Τμήματα: ΕΠΑ, ΠΛΗ, ΑΡΗ, ΗΜΜΥ, ΜΜΚ, ΚΟΕ, ΟΙΚ, ΨΥΧ, ΠΜΜΠ, ΝΟΜ

Ελένη ΓεωργίουΕιδικοί Επιστήμονες (έρευνα)Βοηθοί ΕρευνητέςΕρευνητές(όλα τα τμήματα/μονάδες/κέντρα)

Μάρω ΚολιούΕΕΠ, Μ.Σ., Μ.Ε. Ν.Ε. Βοηθοί Ερευνητές (φοιτητές), Ειδικοί Επιστήμονες (διδασκαλία)Τμήματα: ΚΓ, ΣΕΓ, ΔΔΕ, ΒΝΕ, ΚΠΕ, ΑΓΓ, ΜΑΣ, ΤΟΥ, ΧΗΜ, ΓΣ, ΒΙΟ, ΚΦΙ, ΙΣΑ, ΦΥΣ, ΚΟΙΟΣ, Ωκεανογραφικό Κέντρο, ΕΡΜΗΣ

Page 7: Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων