Μελέτη «Χάρτης Διαδρομών Σχέσεων Επιχειρήσεων –...

of 23 /23
Μελέτη «Χάρτης Διαδρομών Σχέσεων Επιχειρήσεων – Δημόσιας Διοίκησης» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάδοχοι Έργου:

Embed Size (px)

description

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μελέτη «Χάρτης Διαδρομών Σχέσεων Επιχειρήσεων – Δημόσιας Διοίκησης». Ανάδοχοι Έργου:. Περιεχόμενα:. Ανάδοχοι Έργου:. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος και Αντικείμενο του Έργου. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Μελέτη «Χάρτης Διαδρομών Σχέσεων Επιχειρήσεων –...

Title sentence case 20-pt Arial bold, line spacing 1,06 lines (two lines max.)

:

: :

1

2 :

:

: 09/2010 03/2011

/

(25% 2013) & (20% 2011) 30 &

: : - 11 2011- # -

0 1 & 2 3 /

&

2010 2010 2011 2011 2011 : : - 11 2011- # -4

5

bottom up

( , , , , )

( , , , , )

(, , , , , )

, , , . 12

: : - 11 2011- # -6

308 , ' / / & 38209301615351231581315020316111669 .

,

(BPMN) : : - 11 2011- # -7

8

-

: :

:

: : , , , .

:

:

/ : / : : - 11 2011- # -9

8 / & 14241438307 45308 - : : - 11 2011- # -10

/

12453 ,

: : - 11 2011- # -11

, & , &

36%54%10%23%13%15%14%14%10%10% : : - 11 2011- # -12

13

, ... (1/2)

, () , () , () , , ,

() , () , () ,

:

:

:

: : : - 11 2011- # -14

, (2/2)

2 (...) 845 : : - 11 2011- # -15

16

(transaction cost) (agent) (principal) (1/2) ,

. () ()

, ! : : - 11 2011- # -17

.. , (2/2)

,

(SIROCCO) . , . , . (.. ) (.. , , , , )

(.. , , ) : : - 11 2011- # -18

(6) ,

: : - 11 2011- # -19

20

... ( ) 1. 2. ( )3. 4. 5. -

: : - 11 2011- # -21

: