ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

of 34 /34
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Νεφρολόγος 5 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2011 Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+

description

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Ca 2+. Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Νεφρολόγος 5 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Page 1: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Νεφρολόγος

5ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

23 & 24 Σεπτεμβρίου 2011

Ca2+

Ca2+

Ca2+Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Page 2: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

1. Μηχανική ενίσχυση οστών (υδροξυαπατίτης)

2. Διαμόρφωση δυναμικού ενεργείας

3. Νευρική διεγερσιμότητα

4. Διαβίβαση μεταβολικών μηνυμάτων (ενεργοποίηση ενζύμων και σηματοδοτικών οδών)

5. Μυϊκή συστολή

6. Εκκριτική λειτουργία κυττάρων

7. Κυτταρική αύξηση

8. Μνήμη και μάθηση

9. Αιμόσταση

10. Κυτταρική βλάβη και θάνατος

Page 3: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

70kg

2 %ΣΒ

1400 gr

1. Οστά και δόντια 99%

2. Εξωκυττάριος χώρος

3. Ενδοκυττάριος χώρος< 1%

Page 4: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ανόργανα κρυσταλλικά άλατα υδροξυαπατίτη Ca5(PO4)3(OH)

Ca10(PO4)6(OH)2

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΟΣΤΑ

Οστεοβλάστη

Page 5: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ως άμορφα φωσφορικά άλατα οστών (<1%)...

CaHPO4·2H2O και Ca3(PO4)2·3H2Ο

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Ca2+ ΕΞΚΥ

...σε ισορροπία με το Ca2+ του ΕΞΚΥ

PTH

Page 6: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΣΒΕΣΤΩΣΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Πυροφωσφορικό

Φετουϊνη-A

Matrix-gla Protein (MGP)

Page 7: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

50%

10-3 Μ41%

9% Ιονισμένο iCa2+

Συνδεμένο με πρωτεΐνες

Σύμπλοκα με ανιόντα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ στο ΕΞΚΥ

Page 8: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

10-7 Μ[iCa2+] ΕΝΚΥ

ΠΥΡΗΝΑΣ

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ενδοπλασματικό Δίκτυο

Ca2+

Ca2+Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ

Page 9: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΠΥΡΗΝΑΣ

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ενδοπλασματικό Δίκτυο

Ca2+

Ca2+Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ

Ca2+ADPATP 3Na+

NXC

Ca2+

Ca2+

PMCA

ADP

ATP

Ca2+ADPATP

Page 10: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΣ

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ενδοπλασματικό Δίκτυο

Ca2+

Ca2+Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ

Ca2+ADPATP

3Na+

NXC

Ca2+

Ca2+

PMCA

ADP

ATPCa2+ADPATP

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Buffers-EF hand

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Page 11: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ca2+- Δεσμευτικές (EF-hand) πρωτεΐνες

1. Calmodulin

2. Troponin-C

3. Parvalbumin

4. Calbindin-D28k

5. Calbindin-D9k

Αποκωδικοποίηση και διαβίβαση μηνυμάτων

Ρυθμστική δράση

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Page 12: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΑΥΛΟΙ TRPc

TRPc (Transient Receptor Potential cation channel)

• Νεφρικό σωληνάριο

• Εντερικό επιθήλιο

Page 13: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΑΥΛΟΙ ΙΟΝΤΩΝ

1. Κατόπιν επίδρασης κάποιου διαβιβαστή (λ.χ. ακετυλοχολίνης) (Ligand-gated channels)

2. Κατόπιν μεταβολών του δυναμικού της μεμβράνης (Voltage-Gated channels)

Διάνοιξη των διαύλων:

Page 14: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΓΟΙ ΔΙΑΥΛΟΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

L-type Voltage-gated calcium channels

1. Αργή αντίδραση

2. Παρατεταμένη διάρκεια (Long Lasting)

3. Κυρίως στα λεία μυϊκά και στα μυοκαρδιακά κύτταρα

4. Αποκλεισμός από τους ανταγωνιστές διαύλων Ca2+

Page 15: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβιβαστής (λ.χ. ach)

Εισοδος Na+

Εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης

Διάνοιξη των διαύλων Ca2+ (Voltage-gated)

Επέκταση και περαιτέρω εκπόλωση

Εισοδος Ca2+

Page 16: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Voltage-Gated Calcium channel

+++++++++++

− − − − − − − −

Ach

+++++++++

− − − − − − − −

Na+

− − − − − − − −

+++++++++

Ca2+

Ca2+

− − − − − − − −

+++++++++++

++

– –

Page 17: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΙΜΟΤΗΤΑ

Επίδραση στην ενεργοποίηση των διαύλων Na+

[iCa2+] ΕΞΚΥ

Eύκολη διάνοιξη των διαύλων Na+

Εύκολη διέγερση των νευρικών ινών

Τετανία

Page 18: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

-----

+++++

-----

+++++

DHPr

Δυναμικό ενεργείαςΗρεμία

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Δίαυλος απελευθέρωσης Ca2+

(Ryanodine receptor channel)

Ca2+ATP

ADP Σαρκοπλασματικό Δίκτυο

Ca2+

Ca2+ Ca2+

Σύνδεση του Ca2+με Troponin-C και έναρξη συστολής

Γραμμωτοί μύες

Page 19: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ

Θέσεις δέσμευσης της Μυοσίνης

Σύμπλεγμα Τροπονίνης

Θέσεις δέσμευσης Ca2+Τροπομυοσίνη

Ακτίνη

Ca2+

Troponin-C

Troponin-I

Troponin-T

Αναδιαμόρφωση της Τροπομυοσίνης και αποκάλυψη της θέσης δέσμευσης της Μυοσίνης

Page 20: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ

Λείοι μύες

Ca2+

Calmodulin

Ca2+- CaM Myosin Light Chain Kinase(+)

Σαρκοπλασματικό δίκτυο

Ca2+

Ca2+

Ca2+

L-type Ca2+-Channel

Μυϊκή συστολή

MLCMLCΕρέθισμα

P

Page 21: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καρδιακός μυς – Δυναμικό Ενεργείας

Na+

K+

Ca2+

K+

Φάση 0: Διάνοιξη των ταχέων διαύλων Na+ - ταχεία εκπόλωσηΦάση 1: Σύγκλειση διαύλων Na+ και διάνοιξη διαύλων Κ+ - ταχεία επαναπόλωσηΦάση 2: Διάνοιξη των βραδέων διαύλων Ca2+ - Πλατό στο δυναμικό ενεργείαςΦάση 3: Σύγκλειση διαύλων Ca2+ - τελική φάση ταχείας επαναπόλωσηςΦάση 4: Φάση ηρεμίας

Παράταση της διάρκειας της

καρδιακής συστολής

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ

Page 22: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

1ος Αγγελιοφόρος – μέσω CaSR

COOH

NH2

Ca2+

PLC

GPIP2DAG IP3+

IP3r

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

−−

Έκκρισης PTH

Μεταγραφής PTH

ΠΥΡΗΝΑΣ

PTH κύτταρο

Ενδοπλασματικό Δίκτυο

PLC: Φωσφολιπάση C, PIP2:Διφωσφορική Φωσφο-ινοσιτόλη, IP3:Τριφωσφορική Ινοσιτόλη, DAG: Διακυλογλυκερόλη

Page 23: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

PLC

GPIP2DAG IP3+

IP3r

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

ΠΥΡΗΝΑΣ

Ενδοπλασματικό Δίκτυο

Ορμόνη

Calmodulin

Ca-CaMΚΙΝΑΣΕΣ

ΦΩΣΦΑΤΑΣΕΣ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΚΡΙΣΗ

ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ

2ος Αγγελιοφόρος – οδός της IP3

Page 24: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

STIM 1 υποδοχείς – ORAI δίαυλοι

ΚΜ

STIM 1

ΕΔ

Store Operated Ca2+ Entry (SOCE)

Page 25: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

COOH

NH2

PIP2DAG IP3+

IP3r

ΠΥΡΗΝΑΣ

PLC

Ca2+Ca2+ Ca2+Ca2+

Ca2+ Ca2+

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+Ca2+Ca2+Ca2+Ca2+

Ενδοπλασματικό Δίκτυο

Ca2+

3ος Αγγελιοφόρος

PMCA

Ca2+

ADP

ATP

G

GΟρμόνη

ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ

CaSR

NXC3Na+

Page 26: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

GLUT 2

Μεταβολισμός

Κλίση συγκέντρωσης

[Ca 2+]

ΕκπόλωσηΔίαυλος Κ+ Διάνοιξη

Διαύλου Ca2+

ΠΥΡΗΝΑΣ

GLUCOSE Δίαυλος Ca2+

Κλείσιμο δίαυλου Κ+

Ινίδια Ακτίνης

Εκκριτικά κοκκία

Syntaxin

Annexin

VAMP

β-ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Αναδιοργάνωση ινιδίων ακτίνης

Σύντηξη εκκριτικών κοκκίων με κυτ. μεμβρ.

ATP

Page 27: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

DHPr

RyR

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+ Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+Ca2+Ca2+

Ca2+

Ca2+

IP3r

PIP2

DAG

PLCG

IP3 PKC

CaM

Calcineurin

Ca-CaM

NFATP

NFAT P+

ΠΥΡΗΝΑΣ

c-fos c-jun

+ +

Cyclin-E1

Cyclin dependent kinases

DNA

Ενδοπλασματικό δίκτυο

Page 28: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

Calmodulin Ca2+

Πρωτεϊνικό Υπόστρωμα +

ATP

+

Ca2+/Calmodulin-dependent protein kinase

COOH

NH2

Φωσφοπρωτεΐνη

Αντίδραση

Ca2+/Calmodulin εξαρτώμενη Κινάση (CaMK)

Αυτο-ενίσχυση νευρικού σήματος

Page 29: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

Ca2+-Calmodulin

Αδρανής CaΜΚΙΙ

Ca2+/Calmodulin εξαρτώμενη Κινάση - Αυτο-φωσφορυλίωση

P P

P

PP

P

P

Ενεργοποίηση παρουσία Ca2+-CaM

Ενεργοποίηση γειτονικών

υπομονάδων

Αυτο-Φωσφορυλίωση γειτονικών υπομονάδων

χωρίς τη συμμετοχή Ca2+-CaM

Page 30: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ινίδια Ακτίνης

Αναδιοργάνωση Ινιδίων Ακτίνης

• Αποκοκκίωση PLT

• Ενεργοποίηση επιφ. υποδοχέων

• Ιξώδης μεταμόρφωση

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

Ca2+

Ca2+

Ca2+Ca2+

Ca2+ Ca2+

Ca2+Ca2+ Ca2+

Ca2+Ca2+Ca2+Ca2+Ca2+

Ενδοπλασματικό Δίκτυο

Ca2+

G

PIP2

DAG

IP3

PLC

STIM1

ORAI

Ca2+

Ca2+

TxA2

5-HT

ATP

Αιμοπετάλιο

Page 31: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΟΔΟΣ- τραύμα αγγείου ή επαφή με

κολλαγόνο

ΧΙΙ

ΧΙ ΧΙa

(HMW kininogen, preckallikrein)

ΧΙΙa

Ca2+

IΧaVIII

Thrombin

VIIIa

Ca2+

X Xa

PLT φωσφολιπίδια Thrombin

Ca2+

V

Prothrombin Activator

Prothrombin Thrombin

Ca2+

PLT φωσφολιπίδια

ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΟΔΟΣ- Ιστικό τραύμα

ΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

X

VIIVIIa

XIII XIIIa

Ινωδογόνο Ινώδες

Πολυμερισμός

Page 32: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κυτταροπλασματικού Ca2+

Πρωτεάσες

Ενδοπλασμ. δίκτυοΜιτοχόνδρια

P-λιπάση Α2ΥπεροξείδωσηΝουκλεάσεςΚαλμοντουλίνη

CaBP

Διαταραχές του κυτταροσκελετού

(Actin, Tubulin)

Φυσαλίδες

Ρήξη κυττάρου

Βλάβη μεμβράνης

Εξοίδηση

Κυτταρικός θάνατος

IP3 + DAG

Πρωτεϊνική Κινάση C

G-Protein υποδοχέας

P-lipase C

PIP2

Διαταραχές κυτταρικής διαίρεσης &

διαφοροποίησης

Ρήξεις ελίκων DNA & RNA

(+)

ΔΜΜΟξειδωτικό Stress

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Διαταραχές κυτταρικής μεμβράνης

Na+/Ca2+ ΑνταλλαγέαςCa2+ATPάση

(+)

Page 33: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Φυσαλίδες κυττ. μεμβράνης (Blebbing)

Οξεία σωληναριακή νέκρωση

Page 34: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ευχαριστώ !

Ca2+ Ca2+ Ca2+

Ca2+ Ca2+

Ca2+ Ca2+