λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

of 15 /15
Λειτουργία των νευρικών κυττάρων Οι διεγέρσεις και μεταβιβάσεις των διεγέρσεων βασίζονται σε ιδιότητες και λειτουργίες της κυτταροπλασματικής μεμβράνης των νευρικών κυττάρων. Η διέγερση ενός νευρικού κυττάρου ξεκινά από το σώμα του

Transcript of λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Page 1: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Λειτουργία των νευρικών κυττάρωνΟι διεγέρσεις και μεταβιβάσεις των διεγέρσεων βασίζονται σε ιδιότητες και λειτουργίες της κυτταροπλασματικής μεμβράνης των νευρικών κυττάρων.

Η διέγερση ενός νευρικού κυττάρουξεκινά από το σώμα του

Page 2: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Και προχωρά …..

…εδώ

Page 3: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Αυτό συμβαίνει ως εξήςΣε κάποια σημεία του σώματος

του νευρώνα καταλήγουν άλλοι νευρώνες ή διάφορα ερεθίσματα

Page 4: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Ας δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει στον νευρώνα πριν και μετά από την πρόκληση του ερεθίσματος

Στο σημείο την μεμβράνηςπριν την πρόκληση του ερεθίσματος…

Page 5: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Παρατηρούμε τα εξής…

Στο εξωτερικό του κυττάρουυπάρχουν περισσότερα ιόντα Na +

…ενώ στο εσωτερικό περισσότεραΙόντα K +

Αυτό προκαλεί μια διαφορά δυναμικού περίπου -70 mV(Δυναμικό ηρεμίας)

Page 6: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Σε κατάσταση ηρεμίας τα ιόντα Κ + και Na + δεν περνούν τις ειδικές αντλίες της μεμβράνης.

Page 7: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Όταν όμως στο σημείο εκείνο το κύτταρο δεχτεί ένα ερέθισμα

Τότε κάποιες αντλίες Na + ανοίγουν και λίγα ιόντα Na + περνούν στο εσωτερικό του κυττάρου με αποτέλεσμα το δυναμικό να

γίνει -40 mV.

(κατώφλιο δυναμικό)

Όταν το δυναμικό φτάσει σ’ αυτή την κρίσιμη τιμή, τότε ανοίγουν σε εκείνο το

σημείο όλες οι αντλίες Na + και έχουμε μια ορμητική είσοδο των ιόντων Na + μέσα στο κύτταρο αυξάνοντας απότομα το δυναμικό

στα +30 mV

(δυναμικό ενέργειας)

Page 8: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Έτσι τα πράγματα άλλαξαν στο κύτταρο.Μέσα έχουμε περισσότερα ιόντα Na

+ και έξω περισσότερα ιόντα Κ, τα οποία μεταφέρονται αλλά με πιο αργό τρόπο στο εξωτερικό, για να εξισορροπήσουν την είσοδο των ιόντων Na +

Επειδή όμως η μεμβράνη πρέπει να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση ………

Page 9: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Γι’ αυτό μια ειδική αντλία μεταφέρει ιόντα Na + στο εξωτερικό και ιόντα Κ + στο εσωτερικό, αποκαθιστώντας το δυναμικό ηρεμίας του

νευρικού κυττάρου

Page 10: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Όλα αυτά συνέβησαν στο παρακάτω σημείο του νευρικού κυττάρου

Page 11: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Στο σημείο λοιπόν της δημιουργίας μιας νευρικής ώσης έχουμε αλλαγή της διαφοράς δυναμικού από

-70mV σε +40 mV.Αυτή η αλλαγή

προκαλεί έλξη των αρνητικών φορτίων

από τα γειτονικά σημεία της μεμβράνης και έτσι η αλλαγή αυτή

του δυναμικού προχωρά προς όλες τις

κατευθύνσεις του νευρικού κυττάρου

Page 12: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Έτσι προχωρά η νευρική ώση κατά μήκος του νευράξονα μέχρι το άκρο του όπου βρίσκονται τα

τελικά κομβία και απ’ όπου θα περάσει το ερέθισμα στα επόμενα νευρικά κύτταρα

Page 13: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Στο σημείο της σύναψης, από τον προσυναπτικό νευρώνα…

Ειδικές ουσίες που λέγονται νευροδιαβιβαστές θα περάσουν στον συναπτικό χώρο…

Και από εκεί στον μετασυναπτικό νευρώνα προκαλώντας σ’ αυτόν τη δημιουργία μιας νευρικής ώσης, ώστε τελικά το ερέθισμα να μεταφερθεί στον προορισμό του.

Page 14: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Εικόνες σύναψης μεταξύ νευρώνων

Page 15: λειτουργια νευρικου κυτταρου(1)

Για καλύτερη εμπέδωση παρακολουθήστε τα παρακάτω

video:Video 1Video 2