ΚΛΑΣΕΙΣ,...

Click here to load reader

 • date post

  04-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  34
 • download

  8

Embed Size (px)

description

ΚΛΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. 1. Γενικοί Ορισμοί 2. Κλάσεις καί η Περιγραφή τους 3. Σχέσεις Μεταξύ Κλάσεων 4. Αφαιρετικές Κλάσεις 5. Προχωρημένες Έννοιες 6. Ποιότητα του Μοντέλου. 1. Γενικοί Ορισμοί. Εισαγωγή Αντικείμενα Κλάσεις Μοντελοποίηση Συστημάτων - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΚΛΑΣΕΙΣ,...

 • , 1. 2. 3. 4. 5. 6.

 • 1.

 • , , .

 • (.. ) (.. : , , .) (.. )

 • :

 • -> , : , : , , . : , ,

 • ()0..*1..*(or)10..*0..*1..*

 • ( ) ( )

 • ()Bob : Bobs PC:Name =Bob.jage = 32Name =Dell 466 memory=64

 • 2. UML (attributes) K ()

 • (1/4); :

 • (2/4);

  ,

 • (3/4); : , , , , .

  : , , ,

 • (4/4); :sensor, display, I/O card, engine, button, control class

  system software: file, executable program, device, icon, window, scrollbar

 • , ; ; , ; ; ;

 • UMLNameAttributesOperations

 • . NameAttributeOperation

  fros car: YIX 5831Renault Clio140 km

 • (attributes) H : : = {property string}.. +: = {, } ( , ): , , boolean, ... : , (- + #). : . . . .( UML )

 • , () + : + : =+ : - :=

  (private), . (public) . # (protected).

 • (class attribute)+ : + : H = .+ : - : = - : . ( 0).

 • property string( )

 • M () . ( ) : ( ): {property string} . : N /

 • + . : - : _+ : + : + ( : , : )+ _ ( ) : _ , . _ , _.

 • : : : ()():

 • Figuresize: Sizepos: Position+ draw ()+ resize(percentX :Integer =25; percentY :Integer=25)+ returnPos() : Position

  Callfigure.resize(10,10) percentX=10, percentY=10

  figure.resize(37)percentX=37, percentY =25figure.resize ( ) percentX=25, percentY = 25

 • 3. 3.0 3.1 (Association)3.2 (Generalization)3.3 (Dependency)3.4 / (Refinement)

 • 3.0 (association) : . (generalization) : . . (dependency) : . ./ (refinement) : , .

 • 3.1 (ssocations) EI (Normal Association) (Recursive Association) (Qualified Association) (OR-Assocation) (Ordered Association)T - (ernary or N-ary Association)K (Association Class) ( )K (Normal Aggregation) (Shared or Weak Aggregation) (Composition Aggregation)

 • (Normal association)1..* 0..*

  ( ) . ( ) .

 • () () () (multiplicity) , ()

 • (Multiplicity) * ..

  default 1. : 1 0: * (0..*)0 1: 0..1 (.. 3): 3 (.. 3 ): 3..* (.. 3 6): 3..6 (.. 3,6,7,8,9): 3,6..9

 • 10..*1..*0..*11..*10..1 ()

 • ()0..*1..*Name : stringage : IntegerName : Stringmemory: IntegerBob : Bobs PC:Name =Bob.jage = 32Name =Dell 466 memory=64

 • (recursive association) . , **

 • ABCB*11*** :N. , M: 1: : 1:

 • ** .

  , .

  . .

 • . . , .

 • (Qualified Association)

  CanvasFigureFigure.id* 1 1: : 1:1

 • (OR-Association)0..*1..*{or}10..*0..*1..* :

 • (rdered Association)

  0..*1..*{ } . { } , .

  default .

 • (1/3)(Association class)*4 , . ,

 • (2/3)(Association class) M:N

  1:1 1:NUserAppointment1..**ParticipationisRelocatableCompanynameaddressPersonnamesocSec#addressloanposition1*Employmentloanposition

 • (3/3)(Association class)PersonProjectEmploymentqualificationProfilehoursdailyRate** employment project.

 • T (Ternary association) 1..*0..10..*10..* (-) ( ) . , .

 • (GGREGATION) :

  : C part-of B B part-of C part-of

  -: part-of part-of B

 • *H , - (part of)

  . , . .

  () (). , . (NORMAL AGGREGATION)

 • (SHARED AGGREGATION) **M , 1.

  .

  , .

  . .

  Y , reference .

 • (Composition Aggregation) , (wholeside) 0..1 , (partside)

 • (Composition Aggregation)1 *** . , . .

 • (Composition Aggregation)2 *** , . .

 • Laurel andHardy MovieActorStan laurelOliver HardyLaurel and Hardie MovieOliver Hardy 1Stan Laure 1 ActorLaurel and Hardy MovieOliver Hardy:ActorStan Laurel:Actor (Composition Aggregation)3 : Laurel and Hardie, Oliver Hardy and Stan Laurel

 • (Composition Aggregation)4

  *** .

 • 0..10..10..1okcancelinformation ok [0..1] : Buttoncancel [0..1] : Buttoninformation[0..1] :Icon OK , cancel . . . (Composition Aggregation)

 • 3. 3.0 3.1 (Association)3.2 - (Generalization-Specialization)3.3 (Dependency)3.4 / (Refinement)

 • 3.2 - (GENERALIZATION-SPECIALIZATION)

  To , , use cases . .

 • () .

 • () () (-). ( ) , ( )

 • , ( )

 • (Constrained generalization) verlapping: Disjoint: (default) Complete: Incomplete: (default)

 • : { 1, 2, ... } { 1,2..}

 • (Overlapping and disjoint){ overlapping} ( ), (disjoint) default.

 • (Complete or incomplete generalization){} , .

  To default

 • 3. 3.0 3.1 (Association)3.2 (Generalization)3.3 (Dependency)3.4 / (Refinement)

 • 3.3 (Dependency relationship) use cases, etc.( UML)

  M , . ,

  : . .

  , .

 • 3.4 REFINEMENT RELATIONSHIP( ) refinement

  ,

  .

 • 1. 2. 3. 4. 5.

 • M . , , . abstract , 4.

 • abstract , abstract . , abstract , , abstract

 • {abstract}Drive(){abstract}

  ADrive()Drive()Drive() Drive ()

 • {abstract}Drive(){abstract}Drive( )Drive( ) . , . abstract .

 • Figure{abstract}#position:PosDraw(){abstract}GroupDraw()PolygonDraw( )Figures *

 • #position:PosDraw(){abstract}CarDrive()BoatDrive( )Vehicle{abstract}Drive( ) {abstract}PropulsionPropulsion

 • 5. 5.1 (Constraints and Derivation Rules)5.2 (Interface)5.3 (Packages)5.4 (emplates)

 • 5.1 (Constraints and derivation rules)O . , , (verlapping, disjoint ...) . , .. ( ). : , , , (generalization) (derivations). (overlapping, disjoint, complete, incomplete)

 • { }

 • {}1 11* 1

 • + amount : Real+ date :Date = Current date+ customer : String- number of invoices : Integer+status :Status = Unpaid {unpaid,paid}Invoice

 • /{ = - }

 • 5.2 (Interface) interface /, . , (, , component) interface OLE/COM Java interfaces, interface ( components )

 • StorableRunnableInterfaceRunnable{abstract}

  Run(){abstract}InterfaceStorable{abstractLoad() {abstract}save(){abstract} interfaces interface abstract . H interface Runnable Storage. H interface Runnable. H interface Runnable Storage Runnable . interfaces interfaceRunnable

 • 5.3 AKETA (Packages) T . . , (refinement) (aggregation). A , (composition aggregation) , ( ) (shared aggregation)

 • . - . , . .

 • ZWBW::ZATo ( W) (is imported) A .

 • interface interface IH S Class PXBDAClass SI

 • (Visibility) :K . : . : , . : , .

 • 5.4 (Template)

  template , template.

  O template , boolean

 • Array ArrayColorrrayT,n : integerbind TEMPLATESTo rray T () n (). .

  template . refinement ( template) template.

 • 6. T ; , ; ; ; ;

 • , . UML ( ) ( , , ) ( use case ) ( component deployment ) UML ,

  .