Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων για την απόκτηση...

of 19 /19
© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Β. Μάνθου Καθηγήτρια ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/5/2008

Embed Size (px)

description

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/5/2008. Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Β. Μάνθου Καθηγήτρια. Περιβάλλον. ICT Information & Communication Technology Πληροφοριακή & Τηλεπικοινωνιακή Τεχνολογία. Οικονομικό- Πολιτικό Κοινωνικό- - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων για την απόκτηση...

Slide 1Β. Μνθου
Για υποστριξη απκτησης ανταγωνιστικο πλεονεκτματος
Απαιτε σνθετη και καινοτμο χρση των ΠΣ
© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Δεδομνα (data)
Εναι πρωτογεν στοιχεα που αναπαριστον γεγοντα που συμβανουν ετε μσα στην επιχερηση ετε στο εξωτερικ περιβλλον. Τα δεδομνα αυτ δεν εναι οργανωμνα οτε βρσκονται σε μορφ ττοια που οι νθρωποι θα μπορσουν να καταλβουν και να χρησιμοποισουν.
Παραδεγματα δεδομνων:
© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληροφορα (information)
Εναι επεξεργασμνα δεδομνα, τα οποα χουν επεξεργαστε και πρει μορφ ττοια που να χει σημασα και να εναι χρσιμη για την εκπλρωση κποιου σκοπο.
Παραδεγματα πληροφοριν:
Πρβλεψη πωλσεων
Bank statement
Τηλεφωνικς κατλογος
Μπορε να μεισει την αβεβαιτητα για κποια κατσταση γεγονς
Η πληροφορα επηρεζει-καθορζει τη λψη αποφσεων
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (2)
3.850
+5%
Μετατροπ δεδομνων σε κατανοητ μορφ
Μεταφορ και διανομ της πληροφορας σε ανθρπους σε διαδικασες
Feedback - επανατροφοδτηση
Εσοδος
(Input)
Επεξεργασα
(Processing)
data
ξοδος
(Output)
info
Τακτικς πληροφορες: απευθνονται στα αντερα στελχη και αφορον τον μεσοπρθεσμο προγραμματισμ της επιχερησης (π.χ. προγραμματισμς παραγωγς, αξιολγηση προμηθευτν)
Λειτουργικς πληροφορες: απευθνονται στα μεσαα και καττερα στελχη και αφορον τον βραχυπρθεσμο προγραμματισμ της επιχερησης (π.χ. ανεκτλεστες παραγγελες, βραχυπρθεσμες υποχρεσεις)
© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
πρτη λη # τοιμο προν
Κτι που αποτελε δεδομνα για κποιον, για λλον μπορε να εναι πληροφορα: παρδειγμα
Δεδομνα Vs Πληροφορα
Πληροφρηση: η συνολικ εικνα την οποα παρχει να σνολο πληροφοριν (Δημητριδης, 1998)
© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
(KNOWLEDGE MANAGEMENT)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(INFORMATION MANAGEMENT)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(DATA MANAGEMENT)
© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Μετρσιμη αξα (tangible value): αξα που μπορε μεσα να αποτιμηθε, συνθως σε χρηματικ ποσ.
Παρδειγμα: πληροφορα που χει σχση με την αποθκη και οδηγε στη μεωση του ψους των αποθεμτων.
Μετρσιμη αξα = Αξα πληροφορας – κστος απκτησης της πληροφορας
Μη μετρσιμη αξα (intangible value): αξα που εναι δσκολο αδνατο να αποτιμηθε-μετρηθε.
Παρδειγμα: πληροφορα που οδηγε σε βελτωση της λψης αποφσεων σχετικ με κποιο ζτημα.
Μη μετρσιμη αξα = Βελτωση στη λψη αποφσεων – κστος απκτησης της πληροφορας
© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τι απ τα παρακτω συνιστ μετρσιμη αξα της πληροφορας και τι μη μετρσιμη ?
Καλτερη διαχεριση αποθεμτων
Καλτερη εξυπηρτηση πελατν
© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
(formal communication)
Η πληροφορα παρουσιζεται με να συγκεκριμνο τρπο, π.χ. αναφορ.
Η πληροφορα δημιουργεται για ναν συγκεκριμνο σκοπ και εναι ακριβς (συνθως!). Ο αποδκτης μπορε να εντοπσει αυτ που τον ενδιαφρουν εκολα και γργορα (???).
Τυποποηση επικοινωνας και ανταλλαγς εγγρφων σε μια επιχερηση: φρμες, πρτυπα, ISO standards.
Μειονεκτματα: η δομ της πληροφορας εναι ανελαστικ. Πολλς φορς παραβλπεται η πληροφορα που αποκτται με τυπους τρπους. Δεν συμπεριλαμβνεται πληροφορα που χει σχση με γνμες και συμπεριφορς ατμων/ομδων.
© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(informal communication)
Η πληροφορα μεταφρεται και παρουσιζεται με ναν χι καλ δομημνο και συγκεκριμνο τρπο, π.χ. μσω συζητσεων μεταξ του προσωπικο συζτηση μεταξ πωλητ-πελτη.
Η πληροφορα εναι ελαστικ και ευμετβλητη. Μπορε μως να περιχει αναληθ στοιχεα, ανακρβειες σχετα με τη λψη αποφσεων στοιχεα.
Μπορε να βοηθσει στην καλτερη κατανηση μιας κατστασης, σε στεν ρια μως συνθως.
Μειονεκτματα: δεν μπορε να “ασχοληθε” με μεγλο γκο πληροφορας. Πολλς φορς εναι αργ και αναποτελεσματικ, εν πολλς φορς εναι επιλεκτικ (π.χ. το τομο υποκειμενικ επιλγει την πληροφορα που θα μεταφρει).
© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με ποιν τρπο εξυπηρετε τις καθημερινς λειτουργες της επιχερησης ?
Πσο σημαντικς εναι ο ρλος της μσα στην επιχερηση ?
Ποιο θα ταν το αποτλεσμα πιθανο περιορισμο της ?
© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Πηγς: Lucey (1994) Management Information Systems, 6th edn, DP Publications, London
O’Brien (1993) Management Information Systems: A managerial end-user perspective, 2nd edn, Irwin publications
Χρνος
Περιεχμενο
Μορφ
Πρσθετα
Αμεστητα
Ορθτητα
Ευκρνεια
Χρονικ περοδος
Θα συλλγουμε δεδομνα και
χρησιμτητ τους σε εμς.