κατά εμπορική ονομασία

of 18 /18
Τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων που διακινεί του ΙΦΕΤ Μάιος 2012 Σελίδα 1 Ταξινόμηση κατά Εμπορική Ονομασία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 191300102 ACETAZOLAMIDE* ACETAZOLAMIDE tab 250mg 900030301 AETHOXYSCLEROL POLIDOCANOL sol.iv.inf.2% 900030401 AETHOXYSCLEROL POLIDOCANOL sol.iv.inf.3% 900030101 AETHOXYSCLEROL POLIDOCANOL sol.iv.inf.0.5% 900030201 AETHOXYSKLEROL POLIDOCANOL sol.iv.inf.1% 900070301 ALKERAN MELPHALAN ps.sol.inf.50mg 900070101 ALKERAN MELPHALAN tab 2mg 900080101 ALU-CAP ALUMINIUM HYDROXIDE DRIED caps 475mg 900100101 ANACLOSIL CLOXACILLIN SODIUM caps 500mg 900110101 ANCOTIL FLUCYTOSINE sol.iv.inf.10mg/ml 905640101 ANDROPATCH TESTOSTERONE tts patche 24.3 mg (5mg 900130101 ANTICHOLIUM PHYSOSTIGMINE inj.so.inf.2mg/5ml 908180101 ARTANE BENZHEXOL HCL or TRIHEXYPHE tab 2mg 904250201 ARTANE BENZHEXOL HCL or TRIHEXYPHE tab 2mg 903610101 ARTANE BENZHEXOL HCL or TRIHEXYPHE tab 5mg 911190101 ASTONIN MERCK FLUDROCORTISONE (ACETATE) tab 0.1mg 900190101 BAL DIMERCAPROL (DIMERCAPROL + inj.sol 100mg/ml 909160101 BARILUX GI BARIUM SULPHATE powder 904170101 BARILUX HD BARIUM SULPHATE pd.ora.sus.96.8g/100g 909190101 BECILAN PYRIDOXINE HCL (VITAMINE B6 inj.so.inf.250mg/5ml 905520101 BECOZYME VITAMINES B (B1+B2+B5+B6+PP inj.so.inf. 909360201 BENDROFLUMETHIAZIDE / TEVABENDROFLUMETHIAZIDE or BEND tab 2.5mg 909360101 BENDROFLUMETHIAZIDE / TEVABENDROFLUMETHIAZIDE or BEND tab 5mg 909930101 BENERVA THIAMINE HYDROCHLORIDE (Vit f.c.tabs 300 mg 900240201 BENTONITUM BENTONITE pd.ora.sus 100gr/cup 900270101 BENZYL BENZOATE BENZYL BENZOATE emul.ext.u.25% 909630101 BERIRAB HUMAN RABIES IMMUNOGLOBULIN inj.sol 750 iu/amp 904550101 BETNESOL BETAMETHASONE rectal sol 5mg/100ML 911540101 BETNESOL BETAMETHASONE (SODIUM PHOSP soluble tab500mcg 900310101 BILTRICIDE PRAZIQUANTEL f.c.tab 600mg 908840101 BIOCORYL PROCAINAMIDE HCL inj.so.inf (100mg/ml) 1g/10ml 910180101 BIODROXIL CEFADROXIL MONOHYDRATE caps 500mg 910180301 BIODROXIL CEFADROXIL MONOHYDRATE f.c.tab 1.000mg ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ

Embed Size (px)

description

ΙΦΕΤ

Transcript of κατά εμπορική ονομασία

Page 1: κατά εμπορική ονομασία

Τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων που διακινεί του ΙΦΕΤ Μάιος 2012

Σελίδα 1

Ταξινόμηση κατά Εμπορική Ονομασία

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

191300102 ACETAZOLAMIDE* ACETAZOLAMIDE tab 250mg BT x 20

900030301 AETHOXYSCLEROL POLIDOCANOL sol.iv.inf. 2% BT x 5amp x 2ml

900030401 AETHOXYSCLEROL POLIDOCANOL sol.iv.inf. 3% BT x 5amp x 2ml

900030101 AETHOXYSCLEROL POLIDOCANOL sol.iv.inf. 0.5% BT x 5amp x 2ml

900030201 AETHOXYSKLEROL POLIDOCANOL sol.iv.inf. 1% BT x 5amp x 2ml

900070301 ALKERAN MELPHALAN ps.sol.inf. 50mg BT x (1vial + 1amp x 10ml)

900070101 ALKERAN MELPHALAN tab 2mg BT x 25

900080101 ALU-CAP ALUMINIUM HYDROXIDE DRIED caps 475mg BT x 120

900100101 ANACLOSIL CLOXACILLIN SODIUM caps 500mg BT x 12

900110101 ANCOTIL FLUCYTOSINE sol.iv.inf. 10mg/ml BT x 5vials x 250ml

905640101 ANDROPATCH TESTOSTERONE tts patche 24.3 mg (5mg/d BT x 30 patches

900130101 ANTICHOLIUM PHYSOSTIGMINE inj.so.inf. 2mg/5ml BT x 5amp x 5ml

908180101 ARTANE BENZHEXOL HCL or TRIHEXYPHENIDtab 2mg BT x 25

904250201 ARTANE BENZHEXOL HCL or TRIHEXYPHENIDtab 2mg BT x 50

903610101 ARTANE BENZHEXOL HCL or TRIHEXYPHENIDtab 5mg BT x 25

911190101 ASTONIN MERCK FLUDROCORTISONE (ACETATEtab 0.1mg BT x 40

900190101 BAL DIMERCAPROL (DIMERCAPROL inj.sol 100mg/ml BT x 12amp x 2ml

909160101 BARILUX GI BARIUM SULPHATE powder 5 bags x 800gr

904170101 BARILUX HD BARIUM SULPHATE pd.ora.sus. 96.8g/100g 1cup x 340g

909190101 BECILAN PYRIDOXINE HCL (VITAMINE B6 inj.so.inf. 250mg/5ml BT X 5amps x 5ml

905520101 BECOZYME VITAMINES B (B1+B2+B5+B6+PPinj.so.inf. BT x 12amp x 2ml

909360201 BENDROFLUMETHIAZIDE / T BENDROFLUMETHIAZIDE or BE tab 2.5mg BT x 28

909360101 BENDROFLUMETHIAZIDE / T BENDROFLUMETHIAZIDE or BE tab 5mg BT x 28

909930101 BENERVA THIAMINE HYDROCHLORIDE (Vitf.c.tabs 300 mg BT x 20

900240201 BENTONITUM BENTONITE pd.ora.sus 100gr/cup BT x 1cup

900270101 BENZYL BENZOATE BENZYL BENZOATE emul.ext.u. 25% Bottle x 1 lit.

909630101 BERIRAB HUMAN RABIES IMMUNOGLOBUinj.sol 750 iu/amp BT x 1amp x 5ml

904550101 BETNESOL BETAMETHASONE rectal sol 5mg/100ML bag x 100ml

911540101 BETNESOL BETAMETHASONE (SODIUM PH soluble tab 500mcg BT x 100

900310101 BILTRICIDE PRAZIQUANTEL f.c.tab 600mg BT x 6

908840101 BIOCORYL PROCAINAMIDE HCL inj.so.inf (100mg/ml) 1g/10ml BT x 1 vial x 10ml

910180101 BIODROXIL CEFADROXIL MONOHYDRATE caps 500mg BT x 12

910180301 BIODROXIL CEFADROXIL MONOHYDRATE f.c.tab 1.000mg BT x 12

910180201 BIODROXIL CEFADROXIL MONOHYDRATE gran.or.sus 500mg/5ml FL x 45g / 60ml

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ

Page 2: κατά εμπορική ονομασία

Τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων που διακινεί του ΙΦΕΤ Μάιος 2012

Σελίδα 2

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ

910100101 BIOTIN / ΗΕUΜΑΝΝ BIOTINE (VITAMINE H) tabs 5mg BT x 30

910730101 BIOTIN BETA BIOTINE (VITAMINE H) tabs 5mg BT x 20

912120201 BIOTIN IMPUPLS BIOTINE (VITAMINE H) tab 5mg BT x 20

900320101 BIOTINE / ROCHE BIOTINE (VITAMINE H) inj.sol 0.5% BT x 6amp x 1ml

905470101 BIOTINE / ROCHE BIOTINE (VITAMINE H) tab 5mg BT x 20

905410101 BLEU PATENTE V PATENT BLUE SODIUM inj.so.inf 2.5% (50mg/2ml) BT x 5amps x 2ml

900330101 BLU DI METILENE METHYLENBLAU 1% inj.so.inf. 50mg/5ml BT x 5amp x 5ml

910860101 BONEFOS CLODRONATE SODIUM caps 400mg BT x 120

904340101 BRICANYL TERBUTALINE SULPHATE inj.so.inf. 0.5mg/ml BT x 10amp x 5ml

905630101 BUMETANIDE /GENERICS BUMETANIDE tabs 1mg BT x 28

900400102 BURINEX BUMETANIDE tab 1mg BT x 28

900410101 BUSULFANO ALLEN BUSULPHAN tab 2mg BT x 100

909120101 CAFFEINE CITRATE / NOVAP CAFFEINE CITRATE sol.iv.inf. 20mg/ml 1 single-Dose vial x 3ml

900440101 CALCIUM EDETATE DE SODI DISODIUM CALCIUM EDETATE sol.iv.inf. 5% BT x 10amp x 10ml

900460201 CAPASTAT CAPREOMYCIN SULFATE pd.i.s.inf (im, 1g/vial BT x 1vial

900480101 CARDIOPLEGIA MAGNESIUM CHLORIDE + POTAc/s.sol.in. 0.163g/ml - 0.060g/ml - BT x 10amp x 20ml

905850101 CARMUBRIS CARMUSTINE ps.sol.inf. 100mg/vial BT X 1vial + 1vial solv 3ml

904440201 CATAPRES CLONIDINE HYDROCHLORIDE sol.iv.inf. 150mcg/1ml BT x 5 amps x 1ml

907400101 CELESTONE BETAMETHASONE tab 0.5mg BT x 30

901420101 CEMIDON INTRAVENOSO ISONIAZIDE sol.iv.inf. 300mg/5ml BT x 5amp x 5ml

910940101 CENTYL K BENDROFLUMETHIAZIDE + POTf.c.tab (2.5+573)mg/tab BT x 250

909330101 CIPROXIN CIPROFLOXACIN pd.ora.sus. 250mg/5ml 5g/vial x 1 + solv 100ml

911610101 CLOMETHIAZOLE / ALAN PH CLOMETHIAZOLE EDISYLATE caps 192mg BT x 60

908650101 COLCHICINA LIRCA COLCHICINE tab 1mg BT x 30

900580101 CONTRATHION PRALIDOXINE (as METHYLSUL ps.inj.sol. 2% BT x (10vials + 10amp 10ml)

910510101 CORTINEFF FLUDROCORTISONE ACETATE tabs 100mcg BT x 20

900610101 COSMEGEN LYOVAC DACTINOMYCIN ly.p.iv.in. 0.5mg BT x 1vial

904930101 CUSTODIOL sol.org.pr. 1bag x 1lit

909340101 CYANIDE ANTIDOTE SODIUM NITRITE + SODIUM THIOSULPHATE 1 KIT

910680101 CYCLOSERINE CYCLOSERINE caps 250mg BT x 40

900640101 D.D.A.V.P. DESMOPRESSIN inj.so.inf. 4μg/ml BT x 10amp x 1ml

911060101 DANTAMACRIN DANTROLENE SODIUM hard caps 50mg BT x 50

900650301 DANTRIUM DANTROLENE SODIUM cap 25mg BT x 50

900660101 DAUNOBLASTINA DAUNORUBICINA CLORIDRATO inj.sol 20mg/ vial BT x 1vial +solv

909370101 DDAVP DESMOPRESSIN ACETATE tab 0.1mg BT x 90

HISTIDINE HCL*H2O, HISTIDINE, TRYPTOPHAN, MANNITOL

Page 3: κατά εμπορική ονομασία

Τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων που διακινεί του ΙΦΕΤ Μάιος 2012

Σελίδα 3

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ

911300101 DEBECYLINA BENZATHINE BENZYLPENICILLI pd.inj.susp 1.200.000 Units BT x 1vial

900680101 DECADRON DEXAMETHASONE tab 0.5mg BT x 10

909680101 DEFLAN DEFLAZACORT tabs 30mg BT x 10

901310101 DEHYDRATED ALCOHOL ABSOLUTE ALCOHOL inj.so.inf. 100% V/V ETHANOL B BT X 10amps x 2ml

900720101 DEPO-MEDROL METHYLPREDNISOLONE ACET inj.susp. 80mg/2ml BT x 1 pf.syr x 2ml

910210101 DESMOTABS DESMOPRESSIN ACETATE tab 0.2mg BT x 30

900750101 DEXAMBUTOL ETHAMBUTOL (as HCL) c.tab 500mg BT x 50

DIAMOX ACETAZOLAMIDE pd.inj.sol 500mg /vial BT x 1 vial

050100201 DIANICOTYL* ISONIAZIDE tab 100mg BT x 100

909060101 DIAZEPAM DESITIN (▼) DIAZEPAM rectal sol rectal tubes 5mg BT x 5tubes x 2.5ml

900800101 DIBENYLINE PHENOXYBENZAMINE HCL caps 10mg BT x 30

900820101 DIDROGYL CALCIFEDIOL - 25-OH-D3 or.so.d. 1.5mg/10ml BT x 1vial x 10ml

900830101 DIGIBIND DIGOXIN SPECIFIC-Ab FRAGME pd.inj.sol 38mg BT x 1vial

900840101 DIGOXINE NATIVELLE DIGOXIN or.so.d. 5μg/0.1ml BT x 1vial x 60ml

900850101 DISTRANEURIN CLOMETHIAZOLE EDISYLATE syrup 250mg/5ml BT x 1vial x 300ml

900860101 DISTRANEURINE CLOMETHIAZOLE EDISYLATE caps 192mg BT x 30

911460101 DOCITON PROPRANOLOL HCL sol.iv.inf. 1mg/ml BT x 10amps x 1ml

910660101 DOPEGYT METHYLDOPA tabs 250mg BT x 50

909080101 DOXAPRAM HYDROCHLIRIDEDOXAPRAM HCL sol.iv.inf. 2mg/ml in 5% Glucose 1 plastic bag 1g/ 500ml

900910102 EFFORTIL ETILEFRINE HCL inj.so.inf. 10mg/ml BT x 5amp x 1ml

908890101 EFFORTIL ETILEFRINE HCL or.so.d. 7.5mg/ml BT x 1 vial x 15ml

905080101 ELDISINE VINDESINE SULPHATE ly.p.iv.inj & p 5mg BT x 1vial

904020101 EMBΟΛΙΟ ΤΕΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΟΣ TETANUS VACCINE, ABSORBEDinj.susp. 40 U/amp BT x 1amp x 0.5ml

910820101 ENDOXAN CYCLOPHOSPHAMIDE (MONOH c.tab 50mg BT x 50

910830201 ENDOXAN CYCLOPHOSPHAMIDE (MONOH pd.sol.inf 1g/vial BT x 1vial

910830101 ENDOXAN CYCLOPHOSPHAMIDE (MONOH pd.sol.inf 500mg/vial BT x 1vial

900950102 EPHEDRINE HCL EPHEDRINE HCL inj.so.inf. 50mg/ml BT x 100amp x 1ml

909070101 EPISTATUS (▼) MIDAZOLAM oral.sol 10mg/ml BT x 4unidose -syr x 5ml

904090101 ERITROMICINA ERYTHROMYCIN (as LACTOBIO ps.sol.inf. 1g BT x (1vial + 1amp 20ml)

900990101 ESKAZOLE ALBENDAZOLE tab 400mg BT x 60

901000101 ETHANOLAMINE OLEATE ETHANOLAMINE OLEATE sol.iv.inf. 5% w/v BT x 10amp x 5ml

911310101 ETHATYL ETHIONAMIDE tabs 250mg BT x 250

901040101 E-Z-GAS II BICARBONATE SODIUM & ANHYeff.gran. (2.21g+1.53g)/sachet BT 50sachets x 5g

901080101 FLAGYL METRONIDAZOLE BENZOATE oral.susp. 200mg/5ml BT x 1vial x 120ml

910500101 FLANTADIN DEFLAZACORT tabs 6mg BT x 10

Page 4: κατά εμπορική ονομασία

Τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων που διακινεί του ΙΦΕΤ Μάιος 2012

Σελίδα 4

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ

905610201 FLOLAN EPOPROSTENOL ps.sol.inf. 0.5 mg /vial BT x (1vial+1vial solv)

905610101 FLOLAN EPOPROSTENOL ps.sol.inf. 1.5 mg /vial BT x (1vial+1vial solv)

901130101 FLUMIL ANTIDOTO 20% ACETYLCYSTEINE sol.iv.inf. 20% BT x 10vials x 10ml

909150101 FLUOCYNE FLUORESCEIN SODIUM inj.sol 10% BT x 10amps x 5ml

911170301 FLUOROURACIL / PHARMIN FLUOROURACIL sol.iv.inf 250mg /5vial BT x 10 vials x 5ml

911170101 FLUOROURACIL PHARMINTRFLUOROURACILE sol.iv.inf. 1.000mg/20ml BT x 10vials x 20ml

911170201 FLUOROURACIL PHARMINTRFLUOROURACIL sol.iv.inf. 500mg/10ml BT x 10vials x 10ml

911120101 FOMEPIZOLE EUSA FOMEPIZOLE c/s.sol.in 100mg/20ml BT x 5amp x 20ml

908750101 FONCITRIL 4000 CITRIC ACID ANHYDRUS, MON gran.or.sol (1,189+1,730+1,845)/1 30 sachets - doses x 10gr

901150201 FORTAL (▼) PENTAZOCINE LACTATE inj.so.inf. 30mg/ml BT x 10amp x 1ml

901160101 FOSCAVIR FOSCARNET SODIUM sol.iv.inf. 24mg/ml BT x 1vial x 250ml

901180101 FUNGIZONE AMPHOTERICIN-B pd.sol.inf. 50mg BT x 1vial

908880101 FURANTHRIL FUROSEMIDE tab 500mg BT x 30

909950101 GESTONE PROGESTERONE inj.sol. (im) 50mg/ml BT x 10 amps x 1ml

901220101 GLAUNORM ACECLIDINE HCL ey.dr.pd.so. 200mg BT x (1vial + 1vial 10ml)

904350202 GUTRON MIDODRINE HYDROCHLORIDE tab 2.5mg BT x 30

904350101 GUTRON MIDODRINE HYDROCHLORIDE tab 5mg BT x 50

911320101 HEPACAF IMMUNOGLOBULIN (HUMAN) HEps.sol.inf. 5000u/vial BT x 1vial + 1vial solv 100 ml

907780101 HEPARIN BICHSEL HEPARIN SODIUM inj.sol 50iu/ml BT x 10amp x 1ml

901260101 HEPARIN SODIUM HEPARIN (SODIUM) sol.iv.inf. 1.000 iu/ml BT x 10amps x 20ml

909470101 HEPARIN SODIUM / WOCKHA HEPARIN SODIUM sol.iv.inf. 1.000 u/ml BT x 10vials x 5ml

901260201 HEPARIN SODIUM FLUSHING HEPARIN SODIUM sol.iv.inf. 10 iu/ml BT x 10amp x 5ml

910850201 HOLOXAN IFOSFAMIDE pd.sol.inf 1g/vial BT x 1vial

910850301 HOLOXAN IFOSFAMIDE pd.sol.inf 2g/vial BT x 1vial

910850101 HOLOXAN IFOSFAMIDE pd.sol.inf 500mg/vial BT x 1vial

901300101 HYALASE HYALURONIDASE (OVINE) pd.inj.sol. 1500 iu BT x 10amp

191310101 HYDROCORTISONE* HYDROCORTISONE tab 20mg BT x 30

901330201 ICG-PULSION INDOCYANINE GREEN inj.sol 50mg/vial BT x 5vial + solv

908250101 ICG-PULSION INDOCYANINE GREEN pd.sol.inf 25mg/vial BT x 5vials

901360201 INDOCID PDA NATRIUM INDOMETHACINE pd.inj.sol 1mg/ml BT x 3vials

909480101 INFANRIX -DTPa DIPHTERIA TOXOID - TETANUS inj.susp. DIPHTERIA TOXOID 30BT x 1 pf syr x 0.5ml

909760101 INFERGEN INTERFERON ALFACON-1 inj.sol 15mcg/0.5ml BT x 6 vials x 0.5ml

909600101 INFERGEN INTERFERON ALFACON-1 inj.sol 9mcg/0.3ml BT x 6 vials x 0.3ml

905570101 ISMELIN GUANETHIDINE MONOSULPHA inj.sol 10mg/ml BT x 5amp x 1ml

911230101 ISOPRENALINE HCL ISOPRENALINE (HYDROCHLORIsol.iv.inf. 0.2mg/ml BT x 5amp x 1ml

Page 5: κατά εμπορική ονομασία

Τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων που διακινεί του ΙΦΕΤ Μάιος 2012

Σελίδα 5

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ

911290101 ISOPTINE VERAPAMIL HYDROCHLORIDE inj.sol. 5mg/2ml BT x 5 amps x 2ml

901390101 KANEURON (▼) PHENOBARBITAL or.so.d. 54mg/ml BT x 1vial x 30ml

901400101 KAYEXALATE SODIUM POLYSTYRENE SULP pd.ora.sus. BT x 450g

901410101 KELOCYANOR DICOBALT EDETATE inj.so.inf. 15mg/ml BT x 6amp x 20ml

907480101 KENACORT TRIAMCINOLONE ACETONIDE inj.susp. 40mg/ml BT x 3vials x 1ml

910060101 KETAMIN-ACTAVIS (▼) KETAMIN (as HYDROCHLORIDE inj.sol (im, iv) 10mg/ml BT x 10 amps x 5ml

901440201 KETOVITE MULTIVITAMINE oral.sol. Vit.A=2500iu/5ml - Vit BT x 1vial x 150ml

901440101 KETOVITE MULTIVITAMINE tab B1=1mg - B2=1mg - B6BT x 100

901490101 LANVIS THIOGUANINE tab 40mg BT x 25

908610101 LARGACTIL CHLORPROMAZINE HCL tab 25mg BT x 50

901530101 LEGALON SIL SILIBILIN (as SALT) pd.sol.inf. 350mg BT x 4vials

911240101 LENTOGEST HYDROXYPROGESTERONE CAPROinj.sol 341mg/2ml BT x 1amp x 2ml

910950101 LENTOQUINE HYDROQUINIDINE (HYDROHCLOcaps pr 250mg BT x 40

901540102 LEUKERAN CHLORAMBUCIL f.c.tab 2mg BT x 25

905350101 LIBRAX (▼) CHLORDIAZEPOXIDE KAI CLINDc.tabs (5+2.5)mg BTx30

904200101 LIORESAL BACLOFEN intrathecal inj 10mg/20ml BT x 1 amp

905340101 LIORESAL BACLOFEN intrathecal inj 10mg/5ml BT x 1 amp

901590101 LIPIODOL ULTRA-FLUID ETHYL ESTER OF IODIZED FAT inj.sol 4.8g Iodine/10ml BT x 1amp x 10ml

909310101 DEXTRAN 40 (in Glucose 5%) sol.iv.inf 10g/100ml Plastic Bag 500ml

901600101 LONITEN MINOXIDIL tab 10mg BT x 60

901620101 L-THYROXIN LEVO-THYROXINE SODIUM inj.sol. 0.5mg BT x 1vial

912220101 MEDPHATOBRA TOBRAMYCIN inj.so.inf. 80mg/2ml BT x 10amp x 2ml

909430201 MELLERIL THIORIDAZINE HYDROCHLORIDc.tabs 100mg BT x 50

909430302 MELLERIL THIORIDAZINE HYDROCHLORIDcon.r.tab 200mg BT x 25

909430101 MELLERIL THIORIDAZINE HYDROCHLORIDret.tabs 30mg BT x 20

901740302 MESTINON PYRIDOSTIGMINE BROMIDE c.tab 60mg BT x 150

901740301 MESTINON PYRIDOSTIGMINE BROMIDE c.tab 60mg BT x 20

901740101 MESTINON PYRIDOSTIGMINE BROMIDE tab 10mg BT x 50

901740201 MESTINON PYRIDOSTIGMINE BROMIDE tab 60mg BT x 20

904640101 METENIX-5 METOLAZONE tab 5mg BT x 100

904140101 METOPIRONE METYRAPON caps 250mg BT x 100

910990101 MINIRIN/DDAVP DESMOPRESSIN ACETATE inj.sol 4mcg/ml BT x 10amp x 1ml

911090201 MIRALAX POWDER 3350 POLYETHYLENE GLYCOL 3350 pd.ora.sol BT x 1 plastic Bottle x 510g

911670101 MOLDAMIN BENZATHINE BENZYLPENICILLI pd.inj.susp 1.200.000 iu BT x 100 vial

911670102 MOLDAMIN BENZATHINE BENZYLPENICILLI pd.inj.susp 1.200.000 iu BT x 1vial

LMD 10% IN 5% DEXTROSE (or Glucose)

Page 6: κατά εμπορική ονομασία

Τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων που διακινεί του ΙΦΕΤ Μάιος 2012

Σελίδα 6

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ

901850102 MYCOBUTIN RIFABUTIN caps 150mg BTx 30

905290101 MYSOLINE PRIMIDONE tab 250mg BT x 30

901890101 MYTELASE AMBENONIUM CHLORIDE tab 10mg BT x 50

905210101 NALBUPHINE SERB (▼) NALBUPHINE HYD inj.so.inf 20mg/2ml BT x 10amp x 2ml

905740101 NALCROM CROMOGLΥCATE SODIUM caps 100mg BT x 20

901900101 NATRIUM THIOSULFAT SODIUM THIOSULPHATE sol.iv.inf. 25% BT x 1vial x 100ml

901910101 NATULAN PROCARBAZINE HCL caps 50mg BT x 50

911410101 NEOSTIGMINA LPH NEOSTIGMINE BROMIDE tabs 15mg BT x 20

901980101 NEPRESOL DIHYDRALAZINE SULFATE ps.sol.inf. 25mg BT x (5amp + 5amp 2ml)

901970101 NEPRESOL DIHYDRALAZINE SULFATE tab 25mg BT x 100

902000101 NEULEPTIL PERICYAZINE caps 10mg BT x 50

901990101 NEULEPTIL PERICYAZINE or.so.d. 4% BT x 1vial x 30ml

902010101 NIACIN NICOTINIC ACID tab 50mg BT x 100

902030101 NITRIATE NITROPRUSIDE SODIUM ps.sol.inf. 50mg BT x (5vials + 5amp 4ml)

902050101 NIVEMYCIN NEOMYCIN SULFATE tab 500mg BT x 100

909300101 NORMACOL PLUS STERCULIA BP + FRANGULA BPgranules 62%+8% BT x 500gr

902090101 NOTEZINE DIETHYLCARBAMAZINE CITRATtab 100mg BT x 20

902110101 NOZINAN LEVOMEPROMAZINE (as HCL) inj.sol. 25mg/ml BT x 5amp x 1ml

902120101 NUVACTHEN DEPOT TETRACOSACTIDE or TETRACOinj.susp. 1mg/ml BT x 3amp x 1ml

903660101 ONCASPAR PEGASPARGASE (L-asparaginas inj.so.inf. (iv (750iu/ml) - 3750iu/vial BT x 1vial x 5ml

902140201 ORBENIN CLOXACILLIN SODIUM pd.ora.sus. 125mg/(5ml) BT x 1vial (60ml)

904970101 OSPOLOT SULTHIAME f.c.tab. 200mg BT x 50

902150101 OSTELIN 800 ERGOCALCIFEROL (VITAMINE Dinj.sol 400.000 iu/1.5ml BT x 2amp x 1.5ml

902190101 PANCURONIUM PANCURONIUM BROMIDE sol.iv.inf. 4mg/2ml BT x 10amp x 2ml

908030101 PEDEA IBUPROFEN inj.sol 5mg/ml BT x 4amp x 2ml

912160101 PEDIAZOLE SULFAFURAZOLE (as ACETYL) gra.or.sus. (600+200)mg/(5ml) BT x 1vial x 200ml

191000101 PENICILLAMINE* D-PENICILLAMINE caps 250mg BT x 100

902220102 PENTACARINAT PENTAMIDINE ISETHIONATE pd.i.s.inf & p 300mg/vial BT x 1vial

902240103 PERSANTIN DIPYRIDAMOLE sol.iv.inf. 5mg/ml BT x 5amp x 2ml

908460101 PETINIMID ETHOSUXIMIDE caps 250mg BT x 100

902260101 PHENERGAN ELIXIR PROMETHAZINE HCL oral.sol. 5mg/5ml BT x 1vial x 100ml

903600101 PHOSPHATE SANDOZ PHOSPHORUS tab eff 500mg BT x 100 (5x20)

902310101 POTABA POTASSIUM AMINOBENZOATE pd.ora.sus. 3g BT x 40 sachets

902320201 PRAZINE PROMAZINE HCL c.tab 25mg BT x 50

902320301 PRAZINE PROMAZINE HCL c.tab 50mg BT x 50

Page 7: κατά εμπορική ονομασία

Τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων που διακινεί του ΙΦΕΤ Μάιος 2012

Σελίδα 7

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ

910610101 PRIMBACTAM AZTREONAM ps.inj.sol 1g/vial BT x 1vial + solv 3ml

902380101 PROBENECID PROBENECID tab 500mg BT x 100

902400101 PROGEVERA MEDROXYPROGESTERONE AC tab 10mg BT x 30

902410101 PROGLICEM DIAZOXIDE caps 100mg BT x 100

902410201 PROGLYCEM DIAZOXIDE caps 25mg BT x 100

904180201 PROLASTIN ALPHA1 PROTEINASE INHIBITO ps.sol.inf. 1000mg/vial BT x 1vial +solv 40ml

902420103 PROLUTON DEPOT HYDROXYPROGESTERONE CA oily.inj. 250mg/ml BT x 3amp x 1ml

902460201 PROSTIGMINE NEOSTIGMINE METHYLSULFATEinj.so.inf. 0.5mg/ml BT x 6amp x 1ml

908270101 PROSTIN F2 ALPHA DINOPROST TROMETHAMINE (Proinj.so.inf. 5mg/1ml BT x 1amps x 1ml

902480201 PROVERA MEDROXYPROGESTERONE AC tabs 100mg BT x 100

902500101 PURINETHOL MERCAPTOPURINE tab 50mg BT x 25

902530101 QUININE HCL QUININE HYDROCHLORIDE tab 250mg BT x 20

902550101 RAPIFEN (▼) ALFENTANIL sol.iv.inf. 1mg/2ml BT x 10amp x 2ml

902560101 REGITINE PHENTOLAMINE MESYLATE inj.so.inf. 10mg BTX 5 amps x 1ml

905540102 RESTASIS CYCLOSPORINE ey.dro.sus 0.05% BT x 30 single-use vials x 0.4ml

902570101 RHEOMACRODEX FIS DEXTRAN 40 (in NaCl 0.9%) sol.iv.inf. 10% FL x 500ml

902590101 RIFADIN RIFAMPICIN ps.sol.inf. 600mg/vial BT X 1vial + 1amp. solv 10ml

902590202 RIFADIN RIFAMPICIN syrup 100mg/5ml BT x 1vial x 60ml

902610101 RITALIN (▼) METHYLPHENIDATE HYDROCH tab 10mg BT x 30

902620101 RITMODAN DISOPYRAMIDE (as PHOSPHA tabs retard 250mg BT x 20

902630102 RIVOTRIL (▼) CLONAZEPAM inj.sol.iv 1mg/ml BT x 5amps x 5amps solv (im)

902630201 RIVOTRIL (▼) CLONAZEPAM or.so.d. 2.5mg/ml BT x 1vial x 10ml

902640202 RYTHMODAN DISOPYRAMIDE cap 100mg BT x 40

909910101 SANDIMMUN NEORAL CYCLOSPORINE soft caps 10mg BT x 60

912140101 SEMAP PENFLURIDOL tab 20mg BT x 12

908580101 SINEMET CONTROL LEVODOPA + CARBIDOPA pr.tab (200+50)mg BT x 100

911530101 SINEMET HALF LEVODOPA + CARBIDOPA MON pr.tab (100 + 25)mg BT x 60

902680101 SINEMET LP LEVODOPA + CARBIDOPA MON pr.tab (200+50)mg BT x 30

902700101 SODIUM NITRITE SODIUM NITRITE sol.iv.inf. 3% BT x 10amp x 10ml

909220101 SOLVAZINC ZINC SULPHATE MONOHYDRATtab eff 125mg BT x 90 (3x30)

902720101 STEROGYL ERGOCALCIFEROL (VITAMINE Dor.so.d. 400.000 iu/20ml BT x 1vial x 20ml

902730101 STREPTASE ESTREPTOQUINASE pd.sol.inf. 750.000 iu BT x 1vial

905300101 SUCCICAPTAL SUCCIMER caps 200mg BT x 15

902760101 SULFADIAZINA SULPHADIAZINE tab 500mg BT x 20

911670102 SULFADIAZINA REIG JOFRE SULFADIAZINE tab 500mg BT x 20

Page 8: κατά εμπορική ονομασία

Τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων που διακινεί του ΙΦΕΤ Μάιος 2012

Σελίδα 8

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ

902780102 SYNACTHENE TETRACOSACTIDE or TETRACOinj.so.inf. 0.25mg/ml BT x 1amp x 1ml

905130101 TAMBOCOR FLECAINIDE ACETATE sol.iv.inf 10mg/ml BT x 5amps x 15ml

905130201 TAMBOCOR FLECAINIDE ACETATE tab 100mg BT x 60

902790101 TAUREDON SODIUM AUROTHIOMALATE inj.sol im 50mg/0.5ml BT x 1amp

910880101 TENORMIN ATENOLOL sol.inf. 5mg/10ml BT x 10amps x 10ml

911280201 THIOPENTAL / VUAB THIOPENTAL SODIUM pd.inj.sol 1gr/vial BT x 1vial

911280101 THIOPENTAL INRESA (▼) THIOPENTAL SODIUM pd.inj.sol 1g/vial BT x 25vials

911640101 TISERCIN LEVOMEPROMAZINE inj.sol. 25mg/1ml BT x 10amps x 1ml

911480101 TOBRAMYCIN / HOSPIRA TOBRAMYCIN inj.sol 80mg/2ml BT x 5vials x 2ml

902850101 TOXICARB ACTIVATED CHARCOAL oral.susp. 200mg/ml 1vial x 250ml

903900101 TRANDATE LABETALOL HCL inj.sol 100mg/20ml BT x 5 amps

904590101 TRANDATE LABETALOL HCL tab 100mg BT x 30

904590201 TRANDATE LABETALOL HCL tab 200mg BT x 30

902860201 TRECATOR ETHIONAMIDE tab 250mg BT x 100

902870101 TREDEMINE NICLOSAMIDE tab 500mg BT x 4

902880101 TRH FERRING PROTIRELIN (Thyrotrophin- Rele inj.sol 0.2mg/ml BT x 5amp x 1ml

902900101 TRIENTINE HYDROCHLORIDETRIENTINE DI HCL caps 300mg BT x 100

905590101 UBRETID DISTIGMINE BROMIDE tab 5mg BT x 50

902940301 UROCHINASI/CRINOS UROKINASE ps.sol.inf. 1.000.000 iu BT x (1vial + 1amp 5ml)

902940201 UROCHINASI/CRINOS UROKINASE ps.sol.inf. 100.000 iu BT x (1vial + 1amp 2ml)

902940101 UROCHINASI/CRINOS UROKINASE ps.sol.inf. 25.000 iu/vial BT X 1vial + 1amp solv 2ml

910840101 UROMITEXAN MESNA inj.sol 400mg/4ml BT x 15amps x 4ml

908970101 URSOFALK URSODEOXYCHOLIC ACID susp 250mg/5ml FL x 250ml

902960101 VARITECT CP IMMUNOGLOBULIN-HUMAN VARsol.iv.inf. 25 iu/ml BT x 1amp x 20ml

902960102 VARITECT CP IMMUNOGLOBULIN-HUMAN VARsol.iv.inf. 25 iu/ml BT x 1amp x 5ml

908200101 VASOPRESSIN inj.sol 20u/ml BT x 25 vials x 1ml

910590101 VASOSAN P CHOLESTYRAMINE pd.ora.sus. 4g / sachet BT x 50 sachets

909090101 VERSATIS LIDOCAINE tts 5% Medicated plaster 7 BT x 30

908110101 VERTIROSAN DIMENHYDRINATE supp 100mg BT x 5

902980102 VIASPAN PENTAFRACTION LACTOBIONICsol.org.pr. 1bag x 1lit

902690101 VIBRAVENOSA DOXYCYCLIN (as HYCLATE) sol.iv.inf. 100mg/5ml BT x 1amp x 5ml

910420101 VINBLASTINE SULFATE / HO VINBLASTINE SULFATE sol.inf 1mg/ml BT x 5vials x 10ml

911110101 VITAMINE E NEPALM A-TOCOPHEROL ACETATE or V inj.sol 100mg/2ml BT x 12amps x 2ml

903080101 VUMON TENIPOSIDE inj.sol 50mg/5ml BT x 10amp x 5ml

908500101 WARFARIN WARFARIN SODIUM (as Clathratetab 1mg BT x 28

ARGIPRESSIN (SYNTHETIC) (ή VASOPRESSIN SYNTHETIC)

Page 9: κατά εμπορική ονομασία

Τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων που διακινεί του ΙΦΕΤ Μάιος 2012

Σελίδα 9

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ

910470101 WARFARIN WARFARIN SODIUM tabs 5mg BT x 28

907740101 WILZIN ZINC ACETATE DIHYDRATE hard caps 50mg BT x 250

905150101 XENAZINE TETRABENAZINE tab 25mg BT x 112

903790102 XYLOCAINE -MPF 1% LIDOCAINE HYD inj.sol (CA 10mg/ml BT x 5Polyamps x 10ml

903090101 YOMESAN NICLOSAMIDE tab 500mg BT x 4

903110101 ZANOSAR STREPTOZOTOCIN pd.sol.inf. 1g BT x 1vial

903630101 ZARONTIN ETHOSUXIMIDE syrup 250mg/5ml BT x 1vial x 200ml

903140101 ZENTEL ALBENDAZOLE tab 400mg BT x 3

* Kάτοχος άδειας ΙΦΕΤ

▼ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ