Προστασία φωτοβολταϊκών από κρουστικές υπερτάσεις &...

8
Φωτοβολταϊκά συστήματα Συσκευές προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Τεχνικός κατάλογος

Transcript of Προστασία φωτοβολταϊκών από κρουστικές υπερτάσεις &...

Page 1: Προστασία φωτοβολταϊκών από κρουστικές υπερτάσεις & κεραυνικά πλήγματα από την ΑΒΒ

Φωτοβολταϊκά συστήματαΣυσκευές προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα

Τεχνικός κατάλογος

1TXH 000 118 B2302_Φωτοβολταϊκά συστήματα.indd 1 16/01/2013 09:00:32

Page 2: Προστασία φωτοβολταϊκών από κρουστικές υπερτάσεις & κεραυνικά πλήγματα από την ΑΒΒ

2 | Φωτοβολταϊκά συστήματα - Συσκευές προστασίας από υπερτάσεις

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεωνΑπαγωγοί υπερτάσεων για εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτωνΗ ABB δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην κατασκευή προϊόντων και λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και στην αναζήτηση και ανάπτυξη καινούριων τεχνολογιών που προλαμβάνουν τις ανάγκες των πελατών της.

Σήμερα, οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας παίζουν βασικό ρόλο στη παγκόσμια ενεργειακή πολιτική, αφού αποτελούν πηγές ενέργειας με πολύ μικρή επίπτωση στο περιβάλλον. Η ηλιακή ενέργεια είναι αναμ-φίβολα μια πηγή ενέργειας με τεράστια δυναμική, απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον.

Η ΑΒΒ, στα πλαίσια της πολυετούς εμπειρίας της στην κατασκευή απαγωγών υπερτάσεων (SPDs, surge protection devices) αλλά και στην προσφορά αποτελεσματικών και αξιόπιστων λύσεων, ανέπτυξε μια ειδική σειρά απαγωγών εξειδικευμένη για εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων, την σειρά OVR PV. Σε συνδυασμό με τις εκδόσεις OVR T1, OVR T2 και OVR TC, η σειρά OVR PV, εξασφαλίζει την αντικεραυνική προστασία του εξοπλισμού οποιουδήποτε Φ/Β συστήματος.

A

A

A

B

B

B

C

D

C

C

DC/AC

DC/AC

DC/AC

A CB D

*: Κλάση T1: υποχρεωτική χρήση μόνο σε εγκαταστάσεις με Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (αλεξικέραυνο ακίδας ή κλωβού).

Κουτιά διασύνδεσης

Κουτιά διασύνδεσης

Κουτιά διασύνδεσης

Αλεξικέραυνο ακίδας

Απαγωγοί υπερτάσεων OVR PV

Απαγωγοί υπερτάσεων OVR T2 και OVR Plus

Απαγωγοί υπερτάσεων OVR T1* ή OVR T2

1TXH 000 118 B2302_Φωτοβολταϊκά συστήματα.indd 2 16/01/2013 09:00:44

Page 3: Προστασία φωτοβολταϊκών από κρουστικές υπερτάσεις & κεραυνικά πλήγματα από την ΑΒΒ

Φωτοβολταϊκά συστήματα - Συσκευές προστασίας από υπερτάσεις | 3

Εξειδικευμένη έκδοση OVR PVΟι απαγωγοί υπερτάσεων (SPD) που προορίζονται για εφαρμογές Φ/Β, είναι κλάσης Τ2, και κατασκευάζονται από βαρίστορ οξειδίου μετάλλου (MOV: metal oxide varistor).Ο μικρός χρόνος απόκρισης των βαρίστορ, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία στον εξοπλισμό. Ωστόσο, τα βαρίστορ, διαθέτουν μικρότερο χρόνο ζωής από άλλες τεχνολογίες προστασίας που χρησιμοποιούνται στους απαγωγούς υπερτάσεων (όπως διάκενο προστασίας ή σωλήνα αερίου που χρησιμοποιούνται στους απαγωγούς κλάσης Τ1) και όταν γερνούν τελειώνουν την ζωή τους (EoL) με βραχυκύκλωμα.Όταν επέλθει το βραχυκύκλωμα στο τέλος της ζωής του βαρίστορ, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να αποσυνδεθεί με ασφάλεια ο απαγωγός (SPD). Έτσι, κάθε SPD που χρησιμοποιεί βαρίστορ (MOV) πρέπει να διαθέτει εσωτερική θερμική ικανότητα απόζευξης.Γενικά συνιστάται επιπλέον ειδική εφεδρική (back-up) προστασία (με ασφάλειες τήξεως ή μικροαυτομάτους) στον κλάδο των απαγωγών υπερτάσεων). Ειδικά στα κυκλώματα συνεχούς τάσης (DC), λόγω των μικρών ρευμάτων και των πολύ υψηλών τιμών τάσης, είναι πολύ πιο δύσκολη η απομόνωση των ελαττωματικών βαρίστορ (MOV) σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Η εξειδικευμένη σειρά αντικεραυνικών OVR PV χάρη στην ειδική της κατασκευή, παρέχει πολύ μικρό χρόνο απόκρισης σε μεταβατικές υπερτάσεις καθώς και ικανότητα απόζευξης των ενσωματωμένων βαρίστορ (MOV) σε συνέχη τάση Σε συνθήκες βραχυκυκλώματος, λόγω καταστροφής των βαρίστορ, η σειρά OVR PV προσφέρει ασφαλή και αξιόπιστη απομόνωση.

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων

Αποσύνδεση συνεχούς ρεύματος από απαγωγό υπερτάσεων (SPD), υπό κανονικές συνθήκες

Ταχεία αποσύνδεση συνε-χούς ρεύματος σε εξέλιξη

Η αποσύνδεση συνεχούς ρεύματος ολοκληρώθηκε και το κατεστραμμένο βαρίστορ (MOV) απομονώθηκε

1TXH 000 118 B2302_Φωτοβολταϊκά συστήματα.indd 3 16/01/2013 09:00:52

Page 4: Προστασία φωτοβολταϊκών από κρουστικές υπερτάσεις & κεραυνικά πλήγματα από την ΑΒΒ

4 | Φωτοβολταϊκά συστήματα - Συσκευές προστασίας από υπερτάσεις

Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης

Αντιστροφέας

Εξωτερικό όριο της περιοχής προστασίας του αλεξικέραυνου

Φ/Β πλαίσια (εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη)

Παράδειγμα σύνδεσης Φ/Β συστήματος με τάση 600 VDC- Iscwpv: ρεύμα βραχυκυκλώματος στοιχειοσειράς

Αλεξικέραυνο ακίδας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εύρος των συσκευών αντικεραυνικής προστασίας OVR.

G

A

+

-

L 1

Iscwpv

DB C

Προστασία διασυνδεδεμένων Φ/Β συστημάτωνΟικιακή εφαρμογή

A

BCD

A B

C

D

Απαγωγοί υπερτάσεων OVR PV

Απαγωγοί υπερτάσεων OVR T2 και OVR Plus

Απαγωγοί υπερτάσεων OVR T1* ή OVR T2

Όριο ισοδυναμικής σύνδεσης αγωγών του κτιρίου

*: Κλάση T1: υποχρεωτική χρήση μόνο σε εγκαταστάσεις με Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (αλεξικέραυνο ακίδας ή κλωβού).

1TXH 000 118 B2302_Φωτοβολταϊκά συστήματα.indd 4 16/01/2013 09:00:57

Page 5: Προστασία φωτοβολταϊκών από κρουστικές υπερτάσεις & κεραυνικά πλήγματα από την ΑΒΒ

Φωτοβολταϊκά συστήματα - Συσκευές προστασίας από υπερτάσεις | 5

Τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς OVR PV για προστασία των φωτοβολταϊκών συστημάτων από μεταβατικές υπερτάσεις είναι:

– Επιτρεπόμενο συνεχές ρεύμα PV (Iscwpv) έως 100 A χωρίς καμία εφεδρική (back-up) προστα-σία,

– Αποσπώμενα ανταλλακτικά φυσίγγια για εύκολη συντήρηση,

– Βοηθητική επαφή με την επιλογή "TS", – Κανένας κίνδυνος για αναστροφή + και + πόλων, – Ειδική θερμική απόζευξη για ασφαλέστερη

προστασία.

Σύνδεση απαγωγών υπερτάσεων για οικιακή εφαρμογήΘέση SPD

Εφαρμογή Επιλογή εξοπλισμού Σχόλια

AΠροστασία Φ/Β πλαισίων

Αν η απόσταση L1 < 10 m, συνιστάται η χρήση OVR PV μόνο στα σημεία Α ή Β.

Η σύνδεση του αγωγού γείωσης μεταξύ του κόμβου γείωσης και του Φ/Β πλαισίου, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και πιο ευθύγραμμη. Ο απαγωγός υπερτάσεων OVR PV, ανάλογα με το περιβάλλον, θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε στεγανό περίβλημα.

BΠροστασία της εισόδου του αντιστροφέα στην πλευρά συνεχούς τάσης (DC)

Αν η απόσταση L1 < 10 m, συνιστάται η χρήση OVR PV μόνο στα σημεία Α ή Β.

Η σύνδεση του αγωγού γείωσης μεταξύ του ακροδέκτη του απαγωγού OVR, του αντιστροφέα και του κόμβου γείωσης στην πλευρά εναλλασσόμενης τάσης AC.

CΠροστασία της εξόδου του αντιστροφέα στην πλευρά εναλλασσόμε-νης τάσης (AC)

Όπως συνήθως Η σύνδεση του αγωγού γείωσης μεταξύ του ακροδέκτη του απαγωγού OVR, του αντιστροφέα και του κόμβου γείωσης στην πλευρά εναλλασσόμενης τάσης AC, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και πιο ευθύγραμμη.

DΑντικεραυνική προστα-σία στην πλευρά εναλ-λασσόμενης τάσης, στο γενικό πίνακα χαμηλής τάσης του κτιρίου

Όπως συνήθως Η σύνδεση του αγωγού γείωσης μεταξύ του ακροδέκτη του απαγωγού OVR και του κόμβου γείωσηςμ θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και πιο ευθύγραμμη.

Επιλογή απαγωγών υπερτάσεων OVR, κύκλωμα συνεχούς τάσης DC

TS*: βοηθητική επαφή

Θέσεις SPD

SPDΚλάση

Ucpv Iimp Imax Up Iscwpv Κωδικός παραγγελίας

Τύπος

A B T2 670 V – 40 kA 1.4 kV 100 A 42426 OVR PV 40-600 P

A B T2 670 V – 40 kA 1.4 kV 100 A 42379 OVR PV 40-600 P TS*

A B T2 1000 V – 40 kA 3.8 kV 100 A 42541 OVR PV 40-1000 P

A B T2 1000 V – 40 kA 3.8 kV 100 A 44664 OVR PV 40-1000 P TS*

Επιλογή απαγωγών υπερτάσεων OVR, κύκλωμα εναλλασσόμενης τάσης AC (σύστημα γείωσης TN, Ph+N). Για άλλες εκδόσεις απαγωγών υπερτάσεων, βλέπε Γενικό Τιμοκατάλογο ΑΒΒ ΑΕ.

Θέση SPD

Παρουσία αλεξικέραυ-νου ακίδας

SPDΚλάση

Κωδικός παραγγελίας Τύπος

D Ναι T1+2 14476 OVR T1+2 15 255-7

C Ναι T2 43950 / 14468ή 43881

OVR T2 40 275 P / sPή OVR PLUS N1 40

D Όχι T2 43950 / 14468ή 43881

OVR T2 40 275 P / sP ή OVR PLUS N1 40

C Όχι T2 43950 / 14468ή 43881

OVR T2 40 275 P / sPή OVR PLUS N1 40

Απαγωγοί υπερτάσεων OVR PV

Aπαγωγοί υπερτάσεων OVR PV (Α ή Β))

Ανταλλακτικά φυσίγγια για OVR PV 40 600 V

44667 OVR PV 40-600 C

Ανταλλακτικά φυσίγγια για OVR PV 40 1000 V

44671 OVR PV 40-1000 C

Προστασία διασυνδεδεμένων Φ/Β συστημάτωνΟικιακή εφαρμογή

Αν η απόσταση L1>10 m, συνιστάται η χρήση OVR PV ταυτόχρονα στα σημεία Α και Β

1TXH 000 118 B2302_Φωτοβολταϊκά συστήματα.indd 5 16/01/2013 09:00:59

Page 6: Προστασία φωτοβολταϊκών από κρουστικές υπερτάσεις & κεραυνικά πλήγματα από την ΑΒΒ

6 | Φωτοβολταϊκά συστήματα - Συσκευές προστασίας από υπερτάσεις

G+

-

G+

-

G+

-

G+

-

+

-

+

-

Iscwpv

L1

G

* *

GDC

C

A

B

C

A

A

B

B

Παράδειγμα τυπικής εγκατάστασης *: Κλάση T1: υποχρεωτική χρήση μόνο σε εγκαταστάσεις με Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (αλεξικέραυνο ακίδας ή κλωβού).

Κουτιά διασύνδεσης

Κουτιά διασύνδεσης

Φ/Β πλαίσια (εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη)

Αλεξικέραυνοακίδας

Αντιστροφέας

Κουτιά διασύνδεσης Κουτιά διασύνδεσης

Κουτιά διασύνδεσης Κουτιά διασύνδεσης

TGBT

OVR PV 1000 OVR PV 1000

A

A

A

B

B

B

C

D

C

C

DC/AC

DC/AC

DC/AC

Προστασία διασυνδεδεμένων Φ/Β συστημάτωνΠαράδειγμα Φ/Β πάρκου

A B

C

D

Απαγωγοί υπερτάσεων OVR PV

Απαγωγοί υπερτάσεων OVR T2 και OVR Plus

Απαγωγοί υπερτάσεων OVR T1* ή OVR T2

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εύρος των συσκευών αντικεραυνικής προστασίας OVR.

Γενικόςπίνακαςχαμηλής

τάσης

1TXH 000 118 B2302_Φωτοβολταϊκά συστήματα.indd 6 16/01/2013 09:01:04

Page 7: Προστασία φωτοβολταϊκών από κρουστικές υπερτάσεις & κεραυνικά πλήγματα από την ΑΒΒ

Φωτοβολταϊκά συστήματα - Συσκευές προστασίας από υπερτάσεις | 7

Συλλογή δεδομένων

Οδηγός επιλογής ανάλογα με την εφαρμογή

Σύνδεση απαγωγών υπερτάσεων για Φ/Β πάρκο

SPD θέση

Εφαρμογή Επιλογή εξοπλισμού Σχόλια

AΠροστασία Φ/Β πλαισίων

Αν η απόσταση L1 < 10 m, συνιστάται η χρήση OVR PV μόνο στα σημεία Α ή Β.

Η σύνδεση του αγωγού γείωσης μεταξύ του κόμβου γείωσης και του Φ/Β πλαισίου, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και πιο ευθύγραμμη. Ο απαγωγός υπερτάσεων OVR PV, ανάλογα με το περιβάλλον, θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε στεγανό περίβλημα.

BΠροστασία της εισόδου του αντιστροφέα στην πλευρά συνεχούς τάσης (DC)

Αν η απόσταση L1 < 10 m, συνιστάται η χρήση OVR PV μόνο στα σημεία Α ή Β.

Η σύνδεση του αγωγού γείωσης μεταξύ του ακρο-δέκτη του απαγωγού OVR, του αντιστροφέα και του κόμβου γείωσης στην πλευρά συνεχούς τάσης DC, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και πιο ευθύγραμμη.

CΠροστασία της εξόδου του αντιστροφέα στην πλευρά εναλλασσόμε-νης τάσης (AC)

Όπως συνήθως Η σύνδεση του αγωγού γείωσης μεταξύ του ακροδέκτη του απαγωγού OVR, του αντιστροφέα και του κόμβου γείωσης στην πλευρά εναλλασσόμενης τάσης AC, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και πιο ευθύγραμμη.

DΑντικεραυνική προστα-σία στην πλευρά εναλ-λασσόμενης τάσης, στο γενικό πίνακα χαμηλής τάσης του κτιρίου

Όπως συνήθως Η σύνδεση του αγωγού γείωσης μεταξύ του ακροδέ-κτη του απαγωγέα OVR και του κόμβου γείωσηςθα πρέπει να είναι όσο το δυνατόνπιο σύντομη και ευθύγραμμη.

Επιλογή απαγωγών υπερτάσεων OVR, κύκλωμα συνεχούς τάσης DC

TS*: βοηθητική επαφήΚ.Π.: Κατόπιν παραγγελίας

Θέσεις SPD

SPDΚλάση

Ucpv Iimp Imax Up Iscwpv Κωδικός παραγ-γελίας

Τύπος

A B T2 670 V – 40 kA 1.4 kV 100 A 42426 OVR PV 40-600 P

A B T2 670 V – 40 kA 1.4 kV 100 A 42379 OVR PV 40-600 P TS*

A B T2 1000 V – 40 kA 3.8 kV 100 A 42541 OVR PV 40-1000 P

A B T2 1000 V – 40 kA 3.8 kV 100 A 44664 OVR PV 40-1000 P TS*

Επιλογή απαγωγών υπερτάσεων OVR, κύκλωμα εναλλασσόμενης τάσης AC (σύστημα γείωσης TN, Ph+N). Για άλλες εκδόσεις απαγωγών υπερτάσεων, βλέπε Γενικό Τιμοκατάλογο ΑΒΒ ΑΕ.

Θέση SPD

Παρουσία αλεξικέραυνου ακίδας

Κλάση Κωδικός παραγγελίας Τύπος

D Ναι T1+2 14476 OVR T1+2 15 255-7

C Ναι T2 43950 / 14468ή 43881

OVR T2 40 275 P / sPή OVR PLUS N1 40

D Όχι T2 43950 / 14468ή 43881

OVR T2 40 275 P / sPή OVR PLUS N1 40

C Όχι T2 14467 OVR T2 15 275 P

Προστασία γραμμών μεταφοράς δεδομένων

Προστασία διασυνδεδεμένων Φ/Β συστημάτωνΠαράδειγμα Φ/Β πάρκου

Κωδικός παραγ-γελίας

Τύπος Τάση σήματος

41287 OVR TC 06V P 6 V

41288 OVR TC 12V P 12 V

41286 OVR TC 24V P 24 V

44890 OVR TC 48V P 48 V

14477 OVR TC 200FR P 220 V

Αν η απόσταση L1>10 m, συνιστάται η χρήση OVR PV ταυτόχρονα στα σημεία Α και Β.

1TXH 000 118 B2302_Φωτοβολταϊκά συστήματα.indd 7 16/01/2013 09:01:06

Page 8: Προστασία φωτοβολταϊκών από κρουστικές υπερτάσεις & κεραυνικά πλήγματα από την ΑΒΒ

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΒΒ ΑΕΑθήνα13o χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 144 52 Μεταμόρφωση ΑττικήςΤηλ.: 210 2891 900Fax: 210 2891 999e-mail: [email protected]

Θεσσαλονίκη15o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών570 01 ΘέρμηΤηλ.: 2310 460 900Fax: 2310 460 999e-mail: [email protected]

www.abb.gr

1TXH

000 1

18 B

2302

- Εκ

τυπώ

θηκε

στη

Γαλλ

ία (P

DF 01

.2013

)Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του εντύπου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. και δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτό.

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, όσο και της ύλης που αυτό περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.

Copyright© 2013 ABBΜε την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

1TXH 000 118 B2302_Φωτοβολταϊκά συστήματα.indd 8 16/01/2013 09:01:06