Το Ποντιφικικό Συμβούλιο

of 16 /16
Εκκλησίες και διαΟρησκειακός διάλογοι; | 177 των θρησκειών και γ) να εκπαιδεύσει πρόσωπα κατάλλη- λα για τον διαθρησκειακό διάλογο. Το κείμενο της Nostra Aetate του 1964 αρχίζει με την περιγραφή της ενότητας και της προέλευσης όλων των αν- θρώπων. Τονίζει το γεγονός ότι όλοι 01 άνθρωποι θα επι- στρέψουν στον Θεό· επομένως το έσχατο τέλος τους είναι ένα. Η διακήρυξη περιγράφει τα αιώνια ερωτήματα της αν- θρωπότητας από τις καταβολές της και τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις προσπαθούν να δώσουν απάντηση σαυτά. Ακολούθως αναφέρεται στις κύριες απαντήσεις που δίνουν οι ινδοϊστές, οι βουδιστές και τα μέλη άλλων θρησκευτικών παραδόσεων στα αιώ- νια φιλοσοφικά ερωτήματα και κατά λέξη δηλώνει τα εξής: «η Καθολική Εκκλησία δεν απορρίπτει τίποτα το αληθινό και ιερό σε αυτές τις θρησκείες. Βλέπει με ειλικρινή σεβα- σμό εκείνα τα πρότυπα ζωής, τις αρχές και τις διδασκαλί- ες, οι οποίες, αν και διαφορετικές σε πολλές απόψεις από αυτές που η ίδια πρεσβεύει και διακηρύσσει, ωστόσο αντα- νακλούν μια αχτίνα της αλήθειας εκείνης η οποία φωτίζει όλους τους ανθρώπους». Στο τρίτο μέρος διακηρύσσει ότι η Καθολική Εκκλησία ατενίζει με εκτίμηση τους μουσουλμά- νους και περιγράφει μερικές αρχές του Ισλάμ κοινές με τον Χριστιανισμό και τον καθολικισμό: δηλαδή η πίστη στον ένα Θεό, τον δημιουργό των ουρανών και της γης, τον 01- κτίρμονα και ελεήμονα, τον παντοδύναμο, ο οποίος μίλησε στους ανθρώπους. 01 μουσουλμάνοι σέβονται τον Αβραάμ και τη Μαρία και εκδηλώνουν μεγάλο σεβασμό προς τον Ιησού, τον οποίο όμως θεωρούν ως προφήτη και όχι θεό. Η σύνοδος κάνει έκκληση προς όλους του καθολικούς και τους μουσουλμάνους να ξεχάσουν τις εχθρότητες και τις δι- αφορές του παρελθόντος και να εργαστούν από κοινού για 95 I Διαθρησκειακοί διάλογοι Β' σταθμά του παρελθόντος. Για να το κατανοήσουμε αρκεί να αναχθούμε στον φιλοπόλεμο δρόμο του παρελθόντος, ιδιαίτερα μάλιστα στις σχέσεις Χριστιανισμού και Ισλάμ. Οι σταυροφορίες, η αποικιοκρατία, ο ιεραποστολή και η εργαλειοποίησή της, διαφωτίζουν χτυπητά τη συνάντη- ση της χριστιανικής Δύσης με τον μη χριστιανικό κόσμο". 6.1.1 Το Ποντιφικικό Συμβούλιο για τον Διαθρησκειακό Διάλογο (PCID) Ο νέος αυτός άνεμος που έπνευσε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εντοπίζεται στην ημέρα της Πεντηκοστής του 1964 (19 Μαΐου), όταν ο Πάπας Παύλος ο VI ίδρυσε το ει- δικό τμήμα της Ρωμαϊκής Curia για τις σχέσεις με τους λα- ούς των άλλων θρησκειών. Το τμήμα αυτό αρχικά ονομά- στηκε Γραμματεία για τους Μη Χριστιανούς (Secreteriat for Non-Christians) και στα 1988 (28 Ιουνίου) ο Πάπας Ιωάν- νης ο II μετονόμασε τη Γραμματεία σε Ποντιφικικό Συ μ- βούλιο για τον Διαθρησκειακό Διάλογο (Pontifical Council for Interreligious Dialogue [PCID]) 32 . To συμβούλιο αυτό είναι το κεντρικό όργανο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για την προώθηση του Διαθρησκειακού Διαλόγου σύμφω- να με το πνεύμα της Β' Βατικανείου Συνόδου, όπως αυτό εκφράζεται με τη διακήρυξη της Nostra Aetate. Το όργα- νο αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) να προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση, τον σεβασμό και τη συνεργασία με- ταξύ των ρωμαιοκαθολικών και των πιστών των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων, β) να ενθαρρύνει τη μελέτη 31 W. Cenkner, «Mission and/or Dialogue: A Roman Catholic Perspec- tive», Buddhist-Christian Studies, Vol. 17 (University of Hawai'i Press, 1997), 130-139. 32 Pontificium Consilium Pro Dialogo Inter-Religiones.

Embed Size (px)

description

Συμβούλιο

Transcript of Το Ποντιφικικό Συμβούλιο

 • ; | 177

  ) - .

  Nostra Aetate 1964 -. 01 - . - . , - : . - , -, , , - . - : , , 01- , , . 01 , . -

  95 I '

  . , . , , , - ".

  6.1.1 (PCID)

  1964 (19 ), VI - Curia - . - (Secreteriat for Non-Christians) 1988 (28 ) - II - (Pontifical Council for Interreligious Dialogue [PCID]) 32. To - ' , Nostra Aetate. - : ) , - , )

  31 W. Cenkner, Mission and/or Dialogue: A Roman Catholic Perspec-tive, Buddhist-Christian Studies, Vol. 17 (University of Hawai'i Press, 1997), 130-139.

  32 Pontificium Consilium Pro Dialogo Inter-Religiones.

 • ; | 177

  , , , . . . II, Redemptoris Missio. PCID: ) - : (The Attitude of the Catholic Church towards the Followers of Other Religious Traditions: Reflections on Dialogue and Mission [1984]), ) (Dialogue and Proclamation [1991]). , - . PCID 1984 1987.

  PCID - , - . - - . To PCID , - . . To PCID -

  96 I '

  . - - () (). , - , - . - - . - . - ' - - - , , -, ..

  , 01 - , , - .

  6.1.2

  - : -

 • ; | 177

  . - .

  3) , , - , - , - .

  6.1.3 01

  PCID - , - . - ad limina, - . - 01 - - - . - . PCID - -

  97 I '

  - (World Council of Churches [W.C.C.]) , . ... -. - - . - Curia -, -. -. To PCID -, :

  1) , , - , . .

  2) , -. ' , - PCID , -

 • ; | 177

  (Commission for Religious Relations with Jews).

  - (, , ..), -, - , Pro Dialogo, Recognize the Spiritual Bonds which Unite Us PCID, - - (1978-1994), II 33.

  Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica (PISAI). - Islamochristiana, 1975. - - , - . -

  33 . Byron L. Sherwin and Harold Kasimow (eds.), John Paul II and Interreligious Dialogue, Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999. . D. W. Mitchell, The Making of a Joint Buddhist-Catholic Statement, Buddhist-Christian Studies, Vol. 16 (University of Hawai'i Press, 1996), 203-208, Pro Dialogo, , .

  98 I '

  , . - .

  - . To PCID - . - Pro Dialogo -. - , - . ovo- Bulletin.

  - PCID - . , . - - . To PCID - , , , - .

  . PCID, - (Pontifical Council for Promoting Christian Unity),

 • ; | 177

  - , - II 27 1986 1993 2002. - - , (2002) - 11 2001. , - .

  7.

  - . , - - . - - - (...).

  . -

  99 I '

  , . . - - , - , , -. -, 34.

  , - Loeven 1990 , Studies in Interreligious Dialogue, , - . - . - . - - .

  -

  34 . Islamochristiana Maurice Borrmans : Orientamenti per un dialogo tra cristiani e musulmani, Roma: Urbaniana University Press, 1991. Islam e Cristianesimo: le vie del dialogo, Milano: Edizioni San Paolo, 1993. Ges Cristo e i musulmani delXXsecolo, Milano: Edizioni San Paolo, 2000.

 • ; | 177

  ) -. , - , - 1921 International Missionary Council -, . - - - -. 1961, ... : 1928, Tambaram- 1938, Whitby-Ontario 1947, Willingen- 1952 Ghana 1957. Tambaram- 1938, - .

  : ) Life and Work ( ) 1925 - - Nathan Sderblom, - - ) Faith and Order ( )

  100 I '

  18 19 -, - . 19 . , - , -, , - . (. 28, 19) , -, , , - . 1910 - , . -, , , - . - - . - : ) -, ) 01 -

 • ; | 177

  - . -, -, - - .

  7.1.1

  - -, : , - - , , - ... . I960, - - (International Missionary Council) Tambarani- 1938. - - ... 1961. ,

  , 01 - .

  101 I '

  1927 - Charles . Brent, . - 1948 . ... - - - .

  , -, -. - - , . . , 35. 19

  20 , Adolf von Harnack (1851-1930) Karl Barth36 (1886-1968), 01 -

  35 . . , 20ou , , . 8: - , : Road, 2009, . 172-223.

  36 The Epistle to the Romans, London/Oxford/New York: Oxford University Press, 1968 (1933), -

 • ; | 177

  : , - , - . 01 , . 37.

  1979 ... - (Guidelines on Dialogue with People of Living Faiths and Ideologies). , , - - - . - ... , - ..., ... - 38.

  ... 1983,

  37 P. Knitter, No Other Name: A Critical Survey of Christian Attitudes Toward Other Religions, Maryknoll: Orbis, . 222.

  38 P. Knitter, No Other Name, .., . 139.

  180 I '

  , , - - (International Missionary Council) ..., , (Commission on World Mission and Evangelism). - -, . ... 1983 - .

  1961 - , - . 1967 - () - (Christian Dialogue with Men of Other Faiths). To - 1970 . , , -. 1971 (Dialogue with People of Living Faiths and Ideologies [DFI]). - Pontifical Council for Interreligious Dialogue (PCID), op- .

  ... 1975 -

 • ; | 177

  40. - ... . ' , - - , - - , .

  40 . . , , - , 89 (, 2006), 1069-1073. - ... . R. Wayne Lee, "Christianity and the Other Religions: Interreligious Relations in a Shrinlcinig World", Sociological A nalysis, vol. 53, No. (Oxford Univerity Press, Summer, 1992), 125-139.

  103 I '

  , - , - - 39.

  - 1991 ..., 1998. - ... - . ... - , . , 2006 Porto Alegre , - . , - -. - . . ... -

  39 D. Eck, "Dialogue in the oikoumene", The Ecumenical Review, vol. 36 (WCC, 1984), 179-183, 182.

 • - . - - . , - . - . - , -

 • | 205

  . (. 33) -: , , , 1. - , , , - . , . . -, , - 2. - (. 5,1-48). , , : -, . ' ... - , .' ,

  1 . . - , : . , '. 2008, . 505-509 512-530, . . J. Miller, Daoism, Oxford: One World, 2003, 45-46 75-92.

  2 , . . , , .., . 454-455 430-431. . F. W. Clothey, Religions in India. A Historical Introduction, London/N.Y.: Routledge, 2006, . 39, 115,185, 231.

  2 0 4 I '

  , -, , , , - .., . - . , - , , -, - , - . , pax rornana, .. , - -. - shalom, -, salant , -. salam - . As-salamaleikoum, , - . - - . , , . - - , - . , - -

 • | 205

  1.

  1960 , - -, . - -. - ay- (. 2,14).

  - ' , , , - . - , ... . . - - - (...), - , , -, ' Nostra Aetate (28.10.1965),

  204 I '

  , , - ... (. 5,38-44). - : -, (. 5,9)3.

  - - - . - .

  - - : , -, , , , 01 , . - - - - .

  . , , . (.), -, ': , : , 2004, . 53-58.

 • | 205

  , , - 1902 1920. - - ... '- , ... Visser't Hooft, - , 5. - ..., 6.

  5 . , - , , 8: , : Road, 2009, . 224-369, . 321. . - - ' : - -, : , 2008 Orthodoxie und kumene. Gemeinsam auf dem Weg zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schpfung. Mit einem Vorwort von Ulrich Duchrow, (kumen-ische Studien 10), Mnster: Lit Verlag, 1999. - .

  6 . , - , :, 1988. . , 1920, . (.), . , : , 1989.

  204 I '

  , - , " " (in viarn pads). - . - , '. -

  4 John D'arcy May, "The dialogue of religions: sources of Knowledge? Means of Peace?", Current Dialogue, 43 (July 2004). http://www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/cd43-03.html ( 18 2009). John D'Arcy May Irish School of Ecumenics Trinity College , Leuven 25 2004, . - , , (...) - . . . , , : , 2007, . 421 ( - ), . I. Bria . , - . -- 1, : , 1989. . . , , , . --. (.), , -:, 2006, . 471-481, . 479, - - ... - .

 • | 205

  . - ... , - , , , 8. -

  . Ecumenical Consideration for dialogue and relations with people of other religions. Taking stock of 30 years of dialogue and revisiting the 1979 Guidelines, W.C.C., 2003. http:// www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/ interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-respect/04-ecumenical-considerations-for-dialogue-and-relations-with-people-of-other-religions.html ( 18 2009).

  8 , , - - , 01 Paul Knitter, John Hick, Stanley J. Samartha, Wesley Ariarajah, Rosemarie R. Ruether, Aplysius Pieris, Raimundo Panikar, Hans Kng, Josef van Ess, Willand Oxtoby, Ulrich Shoen, Ulrich Mann, Paul Schwarzenau, Hans Ucko, Tim Jensen .., 01 . - - Hans Kng, - , , , . . , , , .., . 148-171, 158. - - Christentum und Weltreligionen: Islam, Hinduismus, Buddhismus, Mnchen: R. Piper GmbH & Co. KG, 1984 (. Christianity and World Religions: Paths of Dialogue with Islam, Hindhuism and Buddhism, London, Orbis, 1993). -

  204 I '

  . - , , , - ' . 1979 ... - , - , - . , , - , - . - - , -, - , -, - 7.

  7 - (Guidelines on Dialogue with People of Living Faiths) ... Chiang Mai 1977 1979. . ..., http://www.oikoumene.org/ en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-respect/guidelines-on-dialogue-with-people-of-living-faiths-and-ideologies.html (- 18 2009).

 • | 205

  1970 -10. - ' 1961, - 8 , . - ' - - 1976. - - - . - - , -. - ' -

  \|/ (.), : , ( : The Orthodox Churches in a Pluralistic World: An Ecumenical Conversation, Geneva: WCC, 2004), , , 2006.

  10 - - , ( ) Chambesy , ... .

  204 I '

  ..., , - , , 9. -

  , , (Josef van Ess), (Heinrich von Stietencron), (Heinz Bechert) Hans Kng.

  9 , - ... - . -, , - . - . Facing the World. Orthodox Christian Essay on Global Concerns, Geneva: WCC, 2004. . . . , - , : . ( - -61), 2008, . 375-407. . . , : , 2007 , . 131-163. , "The Universal Claims of Orthodoxy and the Particularity of its Witness in a Pluralistic World", E. Clapsis (ed.), The Orthodox Churches in a Pluralistic World: An Ecumenical Conversation, Geneva: WCC, 2004, . 192-206. - . , . . . -

 • | 205

  , - 12. - .

  2000 , - 1960 1970, -, - , (contextual theology)13, -

  12Jean-Marc Aveline, Penser la foi au Coeur de la rencontre , Chemins de dialogues, 4/1994, . 183-206. . , Les enjeux tho-logiques du dialogue interreligieux , Chemins de dialogues, 20/2002, . 17-37.

  13 . , , .., . 150-151, - , , .. / , -. 1992 - , - Bossey (2-3 ) . . ', 4 (1993). . , .., . 458.

  204 I '

  , - 1986 , , , - ".

  2.

  - -. - - , - , 01 , 01 - , - - . - 1970 1990

  11 Damaskinos Papandreou, "Pan-orthodox Conferences", The Encyclo-pedia of Christianity, vol. 4 (P-Sh), Eerdamns/Brill, 2005, . 25-26. . . - , , , 89 (2006), . 1065-1078. , "Orthodoxy and Inter-religious Dialogue", --. . - , , -, 2007, . 437-444, . 440.