δεσποινα σιδηροπουλου δημακακου-δεξιότητες δια βίου...

21
ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥ ΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013 1 Δεξιότητες δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας: Μια νέα ματιά στη σταδιοδρομία Δέσποινα Σιδηροπούλου- Δημακάκου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Transcript of δεσποινα σιδηροπουλου δημακακου-δεξιότητες δια βίου...

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

1

Δεξιότητες δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας: Μια νέα ματιά στη σταδιοδρομία

Δέσποινα Σιδηροπούλου-ΔημακάκουΕθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Αθηνών

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

2

οι άνθρωποι χρειάζεται…

να ανακατασκευάζουν γνώσεις, να επαναπροσδιορίζουν

δυνατότητες και να διευρύνουν τις ικανότητές τους

με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθιστούν τον εαυτό τους πάντα χρήσιμο για την αγορά εργασίας.

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

3

Νέες μορφές σταδιοδρομίας

πρωτεϊκός εργαζόμενος

«χωρίς όρια» σταδιοδρομία

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

4

Δεξιότητες δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας

δεξιότητες που μας βοηθούν να συλλέξουμε, να αναλύσουμε, να συνθέσουμε

και να οργανώσουμε τις πληροφορίες για τον εαυτό μας, την εκπαίδευση και τα επαγγέλματα,

να πάρουμε αποφάσεις, να υλοποιήσουμε μεταβάσεις και να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί.

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

5

Η ετοιμότητα στο «τυχαίο»

η δεξιότητά μας να αναγνωρίζουμε, δημιουργούμε και αξιοποιούμε τις τυχαίες καταστάσεις και τα αποτελέσματά τους.

είναι ένας τρόπος να διαχειρίζεται κανείς αποτελεσματικά όχι μόνο τα θετικά αλλά και τα αρνητικά απρόοπτα γεγονότα της ζωής του.

σημαντικά στοιχεία είναι να μάθουμε να αναγνωρίζουμε πιθανές ευκαιρίες, να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που μας εμποδίζουν να δράσουμε, να μη σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε και να μη φοβόμαστε τα λάθη και την αποτυχία.

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

6

Επαγγελματική προσαρμοστικότητα

Η δεξιότητά μας να διαπραγματευόμαστε με επιτυχία τις απρόβλεπτες προσαρμογές και μεταβάσεις.

ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία, έλεγχος, περιέργεια, αυτοπεποίθηση βαθμός δέσμευσης

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

7

Κοινωνική ευαισθητοποίηση

συνδέει το άτομο με το περιβάλλον μέσω της επιδίωξης κοινών στόχων.

δεξιότητες «συνεταιριστικού πνεύματος» (αλληλεγγύη, συνεργατικότητα, διαπολιτισμικός σεβασμός, ενσυναίσθηση)

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

8

Επαγγελματική ανθεκτικότητα «η ικανότητα προσαρμογής στις

εργασιακές αλλαγές, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι αποθαρρυντικές ή αποδιοργανωτικές».

αναφέρεται στην ικανότητά μας να αντεπεξέλθουμε στις αντιξοότητες και στις αλλαγές στην εργασία τη στιγμή που αυτές συμβαίνουν.

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

9

Αυτό-αποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας

αναφέρεται στην επάρκεια του ατόμου να αντεπεξέρχεται στα διάφορα ζητήματα που συνδέονται με τη σταδιοδρομία του.

Κλίμακα Αυτό-αποτελεσματικότητας στον Σχεδιασμό της Σταδιοδρομίας

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

10

Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας, κοινωνικής δικτύωσης, κινητικότητας, διαχείρισης ελεύθερου χρόνου

αξιοποίηση των έντυπων και διαδικτυακών πηγών

για τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας και την αναζήτηση εργασίας,

δεξιότητες αυτό-παρουσίασης και ανάδειξης των προσόντων,

αξιοποίηση του δικτύου γνωριμιών στην εύρεση εργασίας,

αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου στην εργασία και

δυνατότητα να ανταποκρίνεται κανείς στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς εργασίας.

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

11

1) Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής

Δεξιότητες αυτοπαρουσίασης κατά τη συνέντευξη επιλογής

Δεξιότητες επίγνωσης και ανάδειξης προσόντων (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) και επιτευγμάτων: Ο προσωπικός φάκελος επαγγελματικών προσόντων (Portfolio)

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

12

2) Δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης

Δίκτυα Προσωπικές και κοινωνικές

γνωριμίες συστάσεις

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

13

3) Δεξιότητες κινητικότητας – διαπολιτισμικές δεξιότητες

γλωσσική επάρκεια, διαπολιτισμική ικανότητα, διεθνής επαγγελματική ικανότητα

επιπρόσθετες δεξιότητες η πρόσβαση σε νέες γνώσεις, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων είτε μέσα από τον χώρο της

εργασίας είτε στον χώρο των σπουδών, κλπ. η ενίσχυση της απασχολησιμότητας, η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων, η διαπολιτισμική ευαισθησία

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

14

4) Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου

Η έννοια «διαχείριση χρόνου» αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο του, έτσι ώστε να καταναλώνει τον απαραίτητα απαιτούμενο χρόνο σε κάθε δραστηριότητα, καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

15

Πώς μπορούν να καλλιεργηθούν

οι δεξιότητες δια βίου

διαχείρισης σταδιοδρομίας

σε διάφορα εκπαιδευτικά ή

κοινωνικά πλαίσια στη χώρα

μας;

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

16

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας

κατά τη σχολική ηλικία στην εφηβεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην απασχόληση

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

17

Πώς μπορούν οι δεξιότητες δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας να ανταποκριθούν στα ειδικά προβλήματα ομάδων και ατόμων με διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και άλλες ανάγκες;

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

18

Πολιτισμικά διαφορετικοί Μακροχρόνια άνεργοι Γυναίκες Άτομα με αναπηρία Πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων

ουσιών

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

19

Μέθοδοι και τεχνικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας

Αφηγηματική προσέγγιση Ασκήσεις δημιουργικής γραφής Βιωματικές δραστηριότητες

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

20

Ο ρόλος

των επαγγελματικών συμβούλων

ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Λευκωσία, 6 & 7/12/2013

21

Δίκτυο για την Καινοτομία στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό στην Ευρώπη