ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

of 14 /14
ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ

Embed Size (px)

Transcript of ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Page 1: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ

Page 2: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ο Χριστός μιλούσε κάποτε στους ανθρώπους για τα Ο Χριστός μιλούσε κάποτε στους ανθρώπους για τα εμπόδια, που εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά μας, εμπόδια, που εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά μας,

Page 3: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

όπως τα ζιζάνια φυτρώνουν στα όπως τα ζιζάνια φυτρώνουν στα χωράφια ανάμεσα στα στάχυα.χωράφια ανάμεσα στα στάχυα.

Page 4: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Έλεγε πως μαζί με τους καλούς σπόρους ριζώνουν στη γη και Έλεγε πως μαζί με τους καλούς σπόρους ριζώνουν στη γη και σπόροι, που δε χρειάζονται και μάλιστα μεγαλώνουν, σπόροι, που δε χρειάζονται και μάλιστα μεγαλώνουν, προσπαθώντας να καταστρέψουν τα στάχυα.προσπαθώντας να καταστρέψουν τα στάχυα.

Page 5: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Έτσι γίνεται και στη ζωή μας, όταν εμφανίζονται Έτσι γίνεται και στη ζωή μας, όταν εμφανίζονται άνθρωποι , που θέλουν να μας απομακρύνουν από τον Θεό.άνθρωποι , που θέλουν να μας απομακρύνουν από τον Θεό.

Page 6: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Υπάρχουν άνθρωποι , που μόνο τη δυστυχία των άλλων έχουν Υπάρχουν άνθρωποι , που μόνο τη δυστυχία των άλλων έχουν στο μυαλό τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι κι αυτοί , που στο μυαλό τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι κι αυτοί , που προκαλούν τους πολέμους.προκαλούν τους πολέμους.

Page 7: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ο πόλεμος είναι ίσως το μεγαλύτερο κακό , που μπορεί να Ο πόλεμος είναι ίσως το μεγαλύτερο κακό , που μπορεί να εμφανιστεί στη ζωή μας ....εμφανιστεί στη ζωή μας ....

Page 8: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

...και στο περιβάλλον....και στο περιβάλλον.

Page 9: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Άνθρωποι αθώοι χάνουν τη ζωή τους.Άνθρωποι αθώοι χάνουν τη ζωή τους.

Page 10: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Παιδιά μένουν Παιδιά μένουν ορφανά...ορφανά...

Page 11: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Η πείνα απλώνεται παντού...Η πείνα απλώνεται παντού...

Page 12: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ο πόλεμος κάνει να υποφέρουν ακόμα κι εκείνοι , που Ο πόλεμος κάνει να υποφέρουν ακόμα κι εκείνοι , που ξεκίνησαν το κακό.ξεκίνησαν το κακό.

Page 13: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Αν κάθε άνθρωπος μπορέσει να φυτέψει το σπόρο της Αν κάθε άνθρωπος μπορέσει να φυτέψει το σπόρο της ειρήνης μέσα στην καρδιά του, τότε θα νικήσει τα “ζιζάνια”, ειρήνης μέσα στην καρδιά του, τότε θα νικήσει τα “ζιζάνια”, που βρίσκονται γύρω του.που βρίσκονται γύρω του.

Page 14: ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Γιατί η αγάπη και η ειρήνη είναι πάντα πιο δυνατές.Γιατί η αγάπη και η ειρήνη είναι πάντα πιο δυνατές.