Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

52
Όταν περνούν οι …. Γερμανοί!!! Όταν περνούν οι …. Γερμανοί!!! Un Film noire

Transcript of Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Page 1: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Όταν περνούν οι …. Γερμανοί!!! Όταν περνούν οι …. Γερμανοί!!!

Un Film noire

Page 2: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Στο Κοντομαρί Χανίων Στο Κοντομαρί Χανίων

στις 12-6-1941στις 12-6-1941

διαπράχτηκε η πρώτη μαζική διαπράχτηκε η πρώτη μαζική

εκτέλεση αμάχων εκτέλεση αμάχων

στην κατεχόμενη Ευρώπηστην κατεχόμενη Ευρώπη

Page 3: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Την επόμενη μέρα, μετά την τελική επικράτηση Την επόμενη μέρα, μετά την τελική επικράτηση

των δυνάμεων του Άξονα στη Μάχη της Κρήτης, των δυνάμεων του Άξονα στη Μάχη της Κρήτης,

οι στρατιώτες της ναζιστικής Γερμανίας προχωρούν, οι στρατιώτες της ναζιστικής Γερμανίας προχωρούν,

για αντίποινα στην πρωτοφανή αντίστασηγια αντίποινα στην πρωτοφανή αντίσταση

που αντιμετώπισαν από τις δυνάμεις που αντιμετώπισαν από τις δυνάμεις

Ελλήνων και Συμμάχων, Ελλήνων και Συμμάχων,

στην εκτέλεση όλων των ανδρών του χωριού στην εκτέλεση όλων των ανδρών του χωριού

Κοντομαρί ΧανίωνΚοντομαρί Χανίων.

Page 4: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Η Μάχη της Κρήτης υπήρξε ανελέητη Η Μάχη της Κρήτης υπήρξε ανελέητη και καταστροφική για τους Γερμανούς, και καταστροφική για τους Γερμανούς,

οι οποίοι είχαν βαριές απώλειες, οι οποίοι είχαν βαριές απώλειες, με σημαντικότερη συνέπεια την αχρήστευση με σημαντικότερη συνέπεια την αχρήστευση

ενός σημαντικού όπλουενός σημαντικού όπλου της ναζιστικής της ναζιστικής πολεμικής μηχανής: πολεμικής μηχανής: των αλεξιπτωτιστών,των αλεξιπτωτιστών,

οι οποίοι αν και είχαν παίξει οι οποίοι αν και είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ναζιστική επιτυχία καθοριστικό ρόλο στην ναζιστική επιτυχία

στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στη μάχη της Κρήτης είχαν τέτοιες απώλειες στη μάχη της Κρήτης είχαν τέτοιες απώλειες

που πλέον δεν ξαναχρησιμοποιήθηκαν που πλέον δεν ξαναχρησιμοποιήθηκαν ((σε τέτοιο βαθμόσε τέτοιο βαθμό))

μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Page 5: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Οι Γερμανοί αποφάσισαν σκληρά αντίποινα Οι Γερμανοί αποφάσισαν σκληρά αντίποινα στον τοπικό πληθυσμό στον τοπικό πληθυσμό

και από την επομένη της λήξης της μάχης, και από την επομένη της λήξης της μάχης, επιδόθηκαν στην φρικιαστική εκδίκησή τους.επιδόθηκαν στην φρικιαστική εκδίκησή τους.

Την επομένη της ήττας των Ελλήνων και Συμμάχων, Την επομένη της ήττας των Ελλήνων και Συμμάχων, μια μονάδα αλεξιπτωτιστών υπό τον υπολοχαγό μια μονάδα αλεξιπτωτιστών υπό τον υπολοχαγό Horst TrebesHorst Trebes, ως αντίποινα κατά του λαού που , ως αντίποινα κατά του λαού που

προέβαλε λυσσαλέα αντίσταση, με αποτέλεσμα οι προέβαλε λυσσαλέα αντίσταση, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί αν και νικητές να έχουν περισσότερες Γερμανοί αν και νικητές να έχουν περισσότερες απώλειες από τους ηττημένους, εισέβαλαν στο απώλειες από τους ηττημένους, εισέβαλαν στο

χωριό Κοντομαρί. χωριό Κοντομαρί.

Page 6: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Μετά το τέλος του Πολέμου Μετά το τέλος του Πολέμου ειπώθηκε πως την εντολή για τη σφαγή ειπώθηκε πως την εντολή για τη σφαγή

έδωσε ο στρατηγός έδωσε ο στρατηγός Kurt StudentKurt Student ο οποίος αποκάλυψε στη δίκη της Νυρεμβέργης ο οποίος αποκάλυψε στη δίκη της Νυρεμβέργης

ότι διατάχθηκε από τον ίδιο τον ότι διατάχθηκε από τον ίδιο τον Hermann GoringHermann Goring, , τον επικεφαλής της γερμανικής αεροπορίας.τον επικεφαλής της γερμανικής αεροπορίας.

Οι ναζιστικές δυνάμεις συγκέντρωσανΟι ναζιστικές δυνάμεις συγκέντρωσαν όλους τουςόλους τους κατοίκους, συνέλαβαν 25 άνδρες, ηλικίας από 18 κατοίκους, συνέλαβαν 25 άνδρες, ηλικίας από 18

έως 50 ετών και τους εκτέλεσαν εν ψυχρώ, έως 50 ετών και τους εκτέλεσαν εν ψυχρώ, αφήνοντας να ζήσουν μονάχα οι ηλικιωμένοι. αφήνοντας να ζήσουν μονάχα οι ηλικιωμένοι.

Την επόμενη μέρα, οι ναζιστικές δυνάμεις Την επόμενη μέρα, οι ναζιστικές δυνάμεις προχώρησαν σε ακόμα ένα έγκλημα πολέμου:προχώρησαν σε ακόμα ένα έγκλημα πολέμου:

Page 7: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

το Ολοκαύτωμα της Καντάνου. Οι Γερμανοί το Ολοκαύτωμα της Καντάνου. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν τους περίπου 180 κατοίκους του εκτέλεσαν τους περίπου 180 κατοίκους του

χωριού, έσφαξαν ακόμα και τα ζώα τους ενώ χωριού, έσφαξαν ακόμα και τα ζώα τους ενώ πυρπόλησαν όλα τα σπίτιαπυρπόλησαν όλα τα σπίτια..

Το έγκλημα πολέμου στο Κοντομάρι κατέγραψε Το έγκλημα πολέμου στο Κοντομάρι κατέγραψε με το φωτογραφικό φακό του με το φωτογραφικό φακό του

ο Γερμανός υπολοχαγός ο Γερμανός υπολοχαγός FranzFranz--Peter WeixlerPeter Weixler, , ο οποίος υπηρετούσε ως ανταποκριτής προπαγάνδας ο οποίος υπηρετούσε ως ανταποκριτής προπαγάνδας

για τη για τη Wehrmacht Wehrmacht - αργότερα - αργότερα το ίδιο έτος απομακρύνθηκε από τη θέση του το ίδιο έτος απομακρύνθηκε από τη θέση του

για «πολιτικούς λόγους» και μάλιστα κατηγορήθηκε για «πολιτικούς λόγους» και μάλιστα κατηγορήθηκε

για εσχάτη προδοσία, λόγω διαρροής των συγκεκριμένων για εσχάτη προδοσία, λόγω διαρροής των συγκεκριμένων φωτογραφιών.φωτογραφιών.

Page 8: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Ο επικεφαλής της μονάδας των εκτελεστών - Ο επικεφαλής της μονάδας των εκτελεστών - αλεξιπτωτιστών αλεξιπτωτιστών Horst TrebesHorst Trebes τιμήθηκε με τον τιμήθηκε με τον

Σταυρό του Ιππότη του ναζιστικού καθεστώτος Σταυρό του Ιππότη του ναζιστικού καθεστώτος για την επιχείρηση στην Κρήτη. για την επιχείρηση στην Κρήτη.

Σκοτώθηκε το 1944 σε πολεμική επιχείρηση στη Σκοτώθηκε το 1944 σε πολεμική επιχείρηση στη

Νορμανδία.Νορμανδία. Η Ελλάδα, μετά το τέλος του πολέμου Η Ελλάδα, μετά το τέλος του πολέμου

ζήτησε από τη Βρετανία την έκδοση του στρατηγού ζήτησε από τη Βρετανία την έκδοση του στρατηγού Kurt StudentKurt Student, αλλά εισέπραξε άρνηση. , αλλά εισέπραξε άρνηση.

Ο Ο Student Student δικάστηκε από τους Βρετανούς δικάστηκε από τους Βρετανούς για κακομεταχείριση κρατουμένων και δολοφονία για κακομεταχείριση κρατουμένων και δολοφονία

αιχμαλώτων στην Κρήτη και κρίθηκε αιχμαλώτων στην Κρήτη και κρίθηκε ένοχος για 3 από τις 8 κατηγορίες. ένοχος για 3 από τις 8 κατηγορίες.

Page 9: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών αλλά απελευθερώθηκε το 1948

για «ιατρικούς λόγους». Δεν δικάστηκε ποτέ για εγκλήματα

κατά αμάχων.

Page 10: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 11: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 12: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 13: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 14: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 15: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 16: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 17: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 18: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 19: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 20: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 21: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 22: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 23: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 24: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 25: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 26: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 27: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 28: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 29: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 30: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 31: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 32: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 33: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 34: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 35: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 36: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 37: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 38: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 39: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 40: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 41: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 42: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 43: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 44: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 45: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 46: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 47: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 48: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 49: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!
Page 50: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Οι φωτογραφίες είναι από το

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Αρχείο.

Αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν όλο.

Αποζημιώσεις δεν δόθηκαν ποτέ!Αποζημιώσεις δεν δόθηκαν ποτέ!

Αντίθετα οι απρόσωποι δανειστές μας Αντίθετα οι απρόσωποι δανειστές μας

μας κάλεσανμας κάλεσαν να εξοφλήσουμε τα δανεικά!να εξοφλήσουμε τα δανεικά!

Οι οφειλόμενες αποζημιώσεις τους, Οι οφειλόμενες αποζημιώσεις τους,

δεν συμψηφίζονται μας είπαν!δεν συμψηφίζονται μας είπαν!

Page 51: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Τα χέρια τους μπήκαν βαθιά Τα χέρια τους μπήκαν βαθιά μέσα στις τσέπες μας!μέσα στις τσέπες μας!

Ποιός ξέρει, μπορεί αύριο να υπάρξουν Ποιός ξέρει, μπορεί αύριο να υπάρξουν και χειρότερα!και χειρότερα!

Ίσως να φταίμε κι εμείς …!Ίσως να φταίμε κι εμείς …!Ίσως να φταίνε τα …. Πετρέλαια που βρέθηκαν!Ίσως να φταίνε τα …. Πετρέλαια που βρέθηκαν!

Ένα είναι σίγουροΈνα είναι σίγουρο::- Εμείς δεν φάγαμε τίποτα!!!- Εμείς δεν φάγαμε τίποτα!!!

Page 52: Οταν περνούν ...οι γερμανοί !!

Τέλος

Βαστάτε Έλληνες!!