ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

of 14 /14
Κυκλοφορικό σύστημα Καρδιαγγειακό Λεμφικό ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1

Embed Size (px)

Transcript of ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Page 1: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κυκλοφορικό σύστημα

Καρδιαγγειακό Λεμφικό

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1

Page 2: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ

1. Από ποια όργανα αποτελείται

2. Ποιες είναι οι λειτουργίες του σε συνδυασμό και με

άλλα οργανικά συστήματα

3. Ποια είναι η ανατομία _δομή και ποια η λειτουργία

κάθε οργάνου ξεχωριστά

2

Page 3: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΑ

• ΚΑΡΔΙΑ

• ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ

• ΑΡΤΗΡΙΕΣ

• ΑΡΤΗΡΙΔΙΑ

• ΦΛΕΒΕΣ

• ΦΛΕΒΙΔΙΑ

• ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 3

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

• ΑΙΜΑ

Page 4: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Λειτουργίες κυκλοφορικού

συστήματος

Πραγματοποιούνται με την

κυκλοφορία του αίματος

μέσα στα αγγεία

Το αίμα προωθείται και

αναρροφάται με τη

λειτουργία της καρδιάς

______________________

Το αίμα συνίσταται από:

•ερυθρά αιμοσφαίρια

και λευκά αιμοσφαίρια

•Πλάσμα

(υγρή φάση του αίματος)

•αιμοπετάλια

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 4

Page 5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΑΝΤΛΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 5

Page 6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

Το τοίχωμα της καρδιάς

αποτελείται από 3 στρώματα

ιστού

•Επιθηλιακό ιστό

εξωτερικά (περικάρδιο) και

εσωτερικά (ενδοκάρδιο)

•Μυϊκό ιστό ενδιάμεσο που

ονομάζεται και μυοκάρδιο

Εσωτερικά η καρδιά χωρίζεται

σε 4 χώρους (τετράχωρη)

2 κόλπους και 2 κοιλίες

Οι κόλποι δεν επικοινωνούν

μεταξύ τους και χωρίζονται με το

μεσοκολπικό διάφραγμα

Οι κοιλίες δεν επικοινωνούν

μεταξύ τους και χωρίζονται με το

μεσοκοιλιακό διάφραγμα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 6

Page 7: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Το μυοκάρδιο

βρίσκεται κάτω από

τον έλεγχο του

Αυτόνομου Νευρικού

Συστήματος

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 7

Page 8: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

2. Τα τοιχώματα της

αριστερής κοιλίας

είναι παχύτερα

καθώς στέλνει το

αίμα σε όλο το σώμα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 8

Page 9: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

3. Οι βαλβίδες που υπάρχουν μεταξύ κόπων και κοιλιών εξασφαλίζουν τη

μονόδρομη ροή του αίματος

4. Με τη συστολή των κόλπων το αίμα προωθείται προς τις κοιλίες με το άνοιγμα

των βαλβίδων. Μειώνεται η πίεση στους κόλπους και αυξάνει στις κοιλίες.

5. Με τη συστολή κοιλιών το αίμα προωθείται προς τις αρτηρίες την πνευμονική

αρτηρία και την αορτή

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 9

Page 10: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 10

Η δομή της καρδιάς για πρώτη φορά περιγράφτηκε το 1706

από τον Γάλλο καθηγητή ανατομίας Raymond de Viessens.

Παρακολουθήστε στο σύνδεσμο σε κινούμενες εικόνες τη λειτουργία της καρδιάς καθώς προωθεί το αίμα από τους

κόλπους στις κοιλίες και από τις κοιλίες στις αρτηρίες

Page 11: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 11

Page 12: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 12

Page 13: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πολύ λεπτό τοίχωμα και μικρή

εσωτερική διάμετρος όσο ένα

ερυθρό αιμοσφαίριο

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 13

Τα τριχοειδή είναι βασικά

προεκτάσεις του εσωτερικού

χιτώνα των αρτηριών και των

φλεβών και η σύνδεση μεταξύ

αρτηριτίδων και φλεβιδίων

Page 14: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ 14