α οηε και τα στελεχη του

of 12 /12
ΟΗΕ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ

Embed Size (px)

description

Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (2005).

Transcript of α οηε και τα στελεχη του

Page 1: α  οηε και τα στελεχη του

ΟΗΕ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ

Page 2: α  οηε και τα στελεχη του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΗΕ- ΣΚΟΠΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Page 3: α  οηε και τα στελεχη του

ΟΗΕ

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) είναι

ένας διεθνής οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας

μεταξύ των κρατών του κόσμου με σκοπό τη

συνεργασία στο Διεθνές Δίκαιο, την ασφάλεια,

την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική

ισότητα. Πρόδρομός του θεωρείται η Κοινωνία

των Εθνών (ΚτΕ) που αποτέλεσε απαίτηση των

ΕθΝών για τη διεθνή ειρήνη μετά από τις

θηριωδίες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδρύθηκε

το 1945 από τις χώρες που νίκησαν στον Β'

Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχικά είχε 51 μέλη. Μετά

την προσχώρηση του νεότερου κράτους, του

Νοτίου Σουδάν το 2011, ο Ο.Η.Ε. αριθμεί 193

κράτη μέλη, δηλαδή σχεδόν όλα τα διεθνώς

αναγνωρισμένα ανεξάρτητα έθνη.

Page 4: α  οηε και τα στελεχη του

ΣΗΜΑΙΑ ΟΗΕ

Page 5: α  οηε και τα στελεχη του

ΟΡΓΑΝΑ ΟΗΕ

Τα όργανα του ΟΗΕ είναι τα παρακάτω: Η γενική

συνέλευση, η γενική γραμματεία, το διεθνές δικαστήριο

της Χάγης, το συμβούλιο ασφαλείας και τέλος το

οικονομικό και κοινωνικό συμβούλιο.

Page 6: α  οηε και τα στελεχη του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Page 7: α  οηε και τα στελεχη του

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Page 8: α  οηε και τα στελεχη του

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΓΗΣ

ΕΝ ΏΡΑ ΔΙΚΗΣ

Page 9: α  οηε και τα στελεχη του

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Page 10: α  οηε και τα στελεχη του

ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (αγγλικά: United Nations

Economic and Social Council - ECOSOC) είναι ένα από τα

χαρακτηριζόμενα ως κύρια όργανα του ΟΗΕ, του

οποίου η σύσταση, οι επιμέρους αρμοδιότητες και τα

καθήκοντα προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη

του ΟΗΕ

Page 11: α  οηε και τα στελεχη του

ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Page 12: α  οηε και τα στελεχη του

ΒΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΧΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ