νέο λύκειο

of 37 /37
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος 4186/19-9-2013 Νόμος 4186/19-9-2013 Εισήγηση Ευγενία Τοροσιάδου Εισήγηση Ευγενία Τοροσιάδου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Μυτιλήνης Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Μυτιλήνης Μ Μ Μ Υ Υ Υ Τ Τ Τ Ι Ι Ι Λ Λ Λ Η Η Η Ν Ν Ν Η Η Η Σ Σ Σ

Embed Size (px)

Transcript of νέο λύκειο

Page 1: νέο λύκειο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Νόμος 4186/19-9-2013Νόμος 4186/19-9-2013

Εισήγηση Ευγενία ΤοροσιάδουΕισήγηση Ευγενία Τοροσιάδου

Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ ΜυτιλήνηςΥπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Μυτιλήνης

ΜΜΜ ΥΥΥΤΤΤ ΙΙΙΛΛΛ ΗΗΗΝΝΝΗΗΗΣΣΣ

Page 2: νέο λύκειο

Α΄ ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ.ΓΕ.Λ.

• Πρόγραμμα 35 ωρών την εβδομάδα Πρόγραμμα 35 ωρών την εβδομάδα

• 33 ώρες κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα:33 ώρες κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

- 9 μαθήματα Γενικής Παιδείας- 9 μαθήματα Γενικής Παιδείας

- 1 μάθημα επιλογής - 1 μάθημα επιλογής

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 3: νέο λύκειο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΩΡΕΣΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5Νέα Ελληνική Γλώσσα 2Λογοτεχνία 2Άλγεβρα 3Γεωμετρία 2Φυσική 2Χημεία 2Βιολογία 2

2

3

2222

2222

*Δεν εξετάζονται γραπτάΚαλλιτεχνική Παιδεία

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ήΓαλλικά ή Γερμανικά)Φυσική Αγωγή*

ΕΝΑ (1)ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕφαρμογές ΠληροφορικήςΓεωλογία και Διαχείριση Φυσικών ΠόρωνΕλληνικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)Θρησκευτικά Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/project)*

ΜΑΘΗΜΑ

Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσικές Επιστήμες

Ιστορία

Page 4: νέο λύκειο

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

• Ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα εκτός Ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα εκτός από την Ερευνητική Εργασία και τη Φυσική Αγωγή από την Ερευνητική Εργασία και τη Φυσική Αγωγή

• Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, σχολείου, 50%50% με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, διαβαθμισμένης δυσκολίας, 50%50% από διδάσκοντα από διδάσκοντα

• Διόρθωση από τον διδάσκονταΔιόρθωση από τον διδάσκοντα

Γενικός Βαθμός Προαγωγής: Γενικός Βαθμός Προαγωγής: Ο Μ.Ο γραπτών + προφορικών μαθημάτωνΟ Μ.Ο γραπτών + προφορικών μαθημάτων

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 5: νέο λύκειο

Α΄ ΤΑΞΗΑ΄ ΤΑΞΗ

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή: Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή:

α) Γενικός Βαθμός τουλάχιστον α) Γενικός Βαθμός τουλάχιστον 1010β) β) Ελληνική ΓλώσσαΕλληνική Γλώσσα και και Μαθηματικά,Μαθηματικά, σε κάθε σε κάθε διακριτό αντικείμενοδιακριτό αντικείμενο τουλάχιστον τουλάχιστον 10,10, και στα και στα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον 8.8.

• Όταν η α) και η β) προϋπόθεση δεν πληρούνται: Όταν η α) και η β) προϋπόθεση δεν πληρούνται: επανάληψη της τάξης.επανάληψη της τάξης.

• Όταν η προϋπόθεση β) δεν πληρούται: Όταν η προϋπόθεση β) δεν πληρούται: επανεξέταση.επανεξέταση.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Page 6: νέο λύκειο

6

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Παράδειγμα 1Παράδειγμα 1

Ο μαθητής Ο μαθητής ΧΧ έχει: έχει:

• Μ.Ο. μαθημάτων: 10,2 Μ.Ο. μαθημάτων: 10,2 • Άλγεβρα Άλγεβρα ( ( διακριτό αντικείμενο των Μαθηματικών) διακριτό αντικείμενο των Μαθηματικών) Μ.ΟΜ.Ο.: 9.: 9• Ιστορία Μ.Ο.: 7,5Ιστορία Μ.Ο.: 7,5

Ο μαθητής Ο μαθητής ΧΧ παραπέμπεται σε επανεξέταση στα παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα: μαθήματα: Άλγεβρα και ΙστορίαΆλγεβρα και Ιστορία..

Page 7: νέο λύκειο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Παράδειγμα 2Παράδειγμα 2

Η μαθήτρια Η μαθήτρια ΨΨ έχει: έχει:

• Μ.Ο. μαθημάτων: 9,4Μ.Ο. μαθημάτων: 9,4• Αρχ. Ελλ. Γλ. Γραμμ. Μ.Ο.: 10Αρχ. Ελλ. Γλ. Γραμμ. Μ.Ο.: 10• Νέα Ελλ. Γλ. Μ.Ο.: 10Νέα Ελλ. Γλ. Μ.Ο.: 10• Λογοτεχνία Μ.Ο.: 10Λογοτεχνία Μ.Ο.: 10• Άλγεβρα Μ.Ο.: 10Άλγεβρα Μ.Ο.: 10• Γεωμετρία Μ.Ο.: 10Γεωμετρία Μ.Ο.: 10• Υπόλοιπα μαθήματα Μ.Ο.: 8Υπόλοιπα μαθήματα Μ.Ο.: 8

Η μαθήτρια Η μαθήτρια ΨΨ επαναλαμβάνειεπαναλαμβάνει την τάξη την τάξη

Page 8: νέο λύκειο

• Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου μετά την προαγωγή τους, μπορούν να μετά την προαγωγή τους, μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για χορήγηση Πιστοποιητικού Γνώσης για χορήγηση Πιστοποιητικού Γνώσης Χειρισμού Η/Υ, που πραγματοποιούνται Χειρισμού Η/Υ, που πραγματοποιούνται εντός της σχολικής μονάδαςεντός της σχολικής μονάδας

Page 9: νέο λύκειο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

• Στη Στη Β΄ Τάξη του Γενικού ΛυκείουΒ΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου εγγράφονται οι εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Γενικού ή του προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Γενικού ή του

Επαγγελματικού ΛυκείουΕπαγγελματικού Λυκείου

• Στη Στη Β΄ Τάξη του Επαγγελματικού ΛυκείουΒ΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου εγγράφονται οι εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Γενικού ή του προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Γενικού ή του

Επαγγελματικού ΛυκείουΕπαγγελματικού Λυκείου

Page 10: νέο λύκειο

Β΄ ΤΑΞΗΒ΄ ΤΑΞΗ

• Πρόγραμμα 35 ωρών την εβδομάδαΠρόγραμμα 35 ωρών την εβδομάδα

• 30 ώρες Μαθήματα Γενικής Παιδείας30 ώρες Μαθήματα Γενικής Παιδείας

• 5 ώρες 5 ώρες Μαθήματα ΠροσανατολισμούΜαθήματα Προσανατολισμού

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 11: νέο λύκειο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΑ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΒ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΓ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

Page 12: νέο λύκειο

ΩΡΕΣΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2Νέα Ελληνική Γλώσσα 2

Λογοτεχνία 2

Άλγεβρα 3Γεωμετρία 2Φυσική 2Χημεία 2Βιολογία 2

122

2

212130

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Φιλοσοφία

Σύνολο

Θρησκευτικά Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/project)*Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ήΓαλλικά ή Γερμανικά)Φυσική Αγωγή*

Ιστορία

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

*Δεν εξετάζονται γραπτά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσικές Επιστήμες

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 13: νέο λύκειο

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 Φυσική 3Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

2 Μαθηματικά 2

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 14: νέο λύκειο

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ

• Ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα εκτός Ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα εκτός από την Ερευνητική Εργασία και τη Φυσική Αγωγή από την Ερευνητική Εργασία και τη Φυσική Αγωγή

• Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, 50%50% με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, διαβαθμισμένης δυσκολίας,

• 50%50% από διδάσκοντα από διδάσκοντα

• Διόρθωση από τον διδάσκονταΔιόρθωση από τον διδάσκοντα

Γενικός Βαθμός Προαγωγής: Γενικός Βαθμός Προαγωγής: Ο Μ.Ο. γραπτών + προφορικώνΟ Μ.Ο. γραπτών + προφορικών

μαθημάτωνμαθημάτων

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 15: νέο λύκειο

Β΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγήΑπαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή:: α) Γενικός Βαθμός τουλάχιστον α) Γενικός Βαθμός τουλάχιστον 1010

β) τουλάχιστον β) τουλάχιστον 10 10 στην στην Ελληνική ΓλώσσαΕλληνική Γλώσσα (σε κάθε διακριτό αντικείμενο),(σε κάθε διακριτό αντικείμενο), στα Μαθηματικάστα Μαθηματικά (σε κάθε διακριτό αντικείμενο(σε κάθε διακριτό αντικείμενο)) και και στο καθένα από τα μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού,στο καθένα από τα μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού,

και στα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον 8.και στα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον 8.

• Όταν η α) και η β) προϋπόθεση δεν πληρούνται: Όταν η α) και η β) προϋπόθεση δεν πληρούνται: επανάληψη της τάξης.επανάληψη της τάξης.

• Όταν η προϋπόθεση β) δεν πληρούται: Όταν η προϋπόθεση β) δεν πληρούται: επανεξέταση.επανεξέταση.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 16: νέο λύκειο

Γ΄ ΤΑΞΗΓ΄ ΤΑΞΗ

Πρόγραμμα 34 ωρών την εβδομάδαΠρόγραμμα 34 ωρών την εβδομάδα

• 14 ώρες μαθήματα Γενικής Παιδείας14 ώρες μαθήματα Γενικής Παιδείας

• 20 ώρες μαθήματα Προσανατολισμού20 ώρες μαθήματα Προσανατολισμού

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 17: νέο λύκειο

ΩΡΕΣ

Νέα Ελληνική Γλώσσα 4

Λογοτεχνία 2

2

2

1

2

1

14

Nέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Ιστορία

Θρησκευτικά

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ήΓαλλικά ή Γερμανικά)

Φυσική Αγωγή*

Σύνολο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

*Δεν εξετάζεται γραπτά

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 18: νέο λύκειο

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 10 Φυσική 6 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 8

Λατινικά 4Μαθηματικά ή Βιολογία (για τις Επιστήμες Υγείας)

8Αρχές Οικονομικής Επιστήμης ή Αρχές Φυσικών Επιστημών (για τα Παιδαγωγικά Τμήματα)

6

Ιστορία 6 Χημεία 6Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ή Ιστορία (για τα Παιδαγωγικά Τμήματα)

6

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 19: νέο λύκειο

Γ΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ

Ενδοσχολικές εξετάσεις στα μαθήματα:Ενδοσχολικές εξετάσεις στα μαθήματα:

• Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΕισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η//ΥΥ• ΘρησκευτικάΘρησκευτικά• ΙστορίαΙστορία• Ξένη ΓλώσσαΞένη Γλώσσα• 33 μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού. μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού.

Σύνολο: 8 μαθήματα. Σύνολο: 8 μαθήματα.

• Θέματα: Θέματα: 50%50% με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτωνδιαβαθμισμένης δυσκολίας, διαβαθμισμένης δυσκολίας, 50%50% από διδάσκοντα από διδάσκοντα • Διόρθωση Διόρθωση από τον διδάσκοντααπό τον διδάσκοντα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 20: νέο λύκειο

Γ΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυσηαπόλυσηα) Γενικός Βαθμός τουλάχιστον α) Γενικός Βαθμός τουλάχιστον 1010

β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας στην β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας στην Νέα Ελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΝέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και και στο καθένα από τα μαθήματα της Ο.Π.στο καθένα από τα μαθήματα της Ο.Π. τουλάχιστον τουλάχιστον 1010,, και και στα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον στα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον 8.8.

• Όταν η α) και η β) προϋπόθεση δεν πληρούνται:Όταν η α) και η β) προϋπόθεση δεν πληρούνται: επανάληψη της επανάληψη της

τάξηςτάξης..

• Όταν η προϋπόθεση β) δεν πληρούται: Όταν η προϋπόθεση β) δεν πληρούται: επανεξέταση.επανεξέταση.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 21: νέο λύκειο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Page 22: νέο λύκειο

22

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ι. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΙΙ. ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΙΙI. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙV. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΙV. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 23: νέο λύκειο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Θέματα: Θέματα:

- 50%- 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας διαβαθμισμένης δυσκολίας

- 50%- 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων από κεντρική επιτροπή εξετάσεων

Page 24: νέο λύκειο

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ε.Π.Ε.)ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ε.Π.Ε.)

α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές και Νομικές α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές και Νομικές ΣπουδέςΣπουδές

Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΙ. Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΙΙ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και ΓραμματείαΙΙ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και ΓραμματείαΙΙΙ. ΙστορίαΙΙΙ. ΙστορίαIV. IV. ΛατινικάΛατινικά

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 25: νέο λύκειο

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ε.Π.Ε.)ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ε.Π.Ε.)

β) Ε.Π.Ε. – Θετικές και Τεχνολογικές β) Ε.Π.Ε. – Θετικές και Τεχνολογικές ΕπιστήμεςΕπιστήμες

Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΙ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΙΙ. ΜαθηματικάΙΙ. Μαθηματικά

ΙΙΙ. ΦυσικήΙΙΙ. Φυσική

IVIV. Χημεία. Χημεία

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Page 26: νέο λύκειο

γ) Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Υγείαςγ) Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Υγείας

Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΙ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΙΙ. ΦυσικήΙΙ. Φυσική

ΙΙΙ. ΧημείαΙΙΙ. Χημεία

IVIV. Βιολογία. Βιολογία

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ε.Π.Ε.)ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Page 27: νέο λύκειο

δ) Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Οικονομίας, δ) Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές ΕπιστήμεςΚοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες

Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΙ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΙΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία ΣτατιστικήςΙΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

ΙΙΙ. Αρχές Οικονομικής ΕπιστήμηςΙΙΙ. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης

IVIV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών . Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών ΕπιστημώνΕπιστημών

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ε.Π.Ε.)ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Page 28: νέο λύκειο

ε) Ε.Π.Ε.- Παιδαγωγικών Επιστημώνε) Ε.Π.Ε.- Παιδαγωγικών Επιστημών

Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΙ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΙΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία ΣτατιστικήςΙΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

ΙΙΙ. ΙστορίαΙΙΙ. Ιστορία

IVIV. Αρχές Φυσικών Επιστημών. Αρχές Φυσικών Επιστημών

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ε.Π.Ε.)ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Page 29: νέο λύκειο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Θετικών Σπουδών Οικονομικών , Πολιτικών, Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών

Ε.Π.Ε. Ανθρωπιστικών,

Νομικών Επιστημών

Ε.Π.Ε. Θετικών και Τεχνολογικών

Επιστημών

Ε.Π.ΕΕπιστημών

Υγείας

Ε.Π.Ε Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών

Σπουδών

Ε.Π.Ε. Παιδαγωγικών

Επιστημών

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Αρχαία Ελληνικά Φυσική Φυσική

Μαθηματικά και Στοιχεία

Στατιστικής

Μαθηματικά και Στοιχεία

Στατιστικής

Λατινικά Μαθηματικά Βιολογία Αρχές Οικονομικών

Επιστημών Αρχές Φυσικών

Επιστημών

Ιστορία Χημεία Χημεία

Στοιχεία Κοινωνικών και

Πολιτικών Επιστημών

Ιστορία

Page 30: νέο λύκειο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Βαθμός 1 Βαθμός Πανελλαδικώς Εξεταζόμενου Μαθήματος 1

Βαθμός 2 Βαθμός Πανελλαδικώς Εξεταζόμενου Μαθήματος 2

Βαθμός 3 Βαθμός Πανελλαδικώς Εξεταζόμενου Μαθήματος 3

Βαθμός 4 Βαθμός Πανελλαδικώς Εξεταζόμενου Μαθήματος 4

Βαθμός 5 Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης

(αναπροσαρμογή )

* Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης, προσμετράται και ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ) μετά από την αναπροσαρμογή του, εάν χρειάζεται, όπως φαίνεται στις διαφάνειες που ακολουθούν

Page 31: νέο λύκειο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Page 32: νέο λύκειο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Β.Π.ή Β.Α.Μ.Ο. Πανελλαδικώς

Εξεταζομένων Μαθημάτων (σταθερός)

Περίπτωση Αναπροσαρμοσμένος Β.Π.Α

(=5ος Βαθμός)

17 14 (Α)(Α) 1515

16 14 (Α)(Α) 1515

15 14 (Β)(Β) 1515

14,5 14 (Β)(Β) 14,514,5

14 14 (Β)(Β) 1414

13,5 14 (Γ)(Γ) 1414

13 14 (Γ)(Γ) 1414

12,5 14 (Γ)(Γ) 13,513,5

12 14 (Γ)(Γ) 1313

Περίπτωση (Α)Περίπτωση (Α) Περίπτωση (Β)Περίπτωση (Β) Περίπτωση (Γ)Περίπτωση (Γ)

Όταν ο Β.Π.Α. είναι μεγαλύτερος της 1 μονάδας

σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 ανά Ομάδα Προσανατολισμού Μαθημάτων που

εξετάζονται σε Πανελλαδικές Εξετάσεις αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω

ώστε να μην απέχει από το βαθμό του Μ.Ο. περισσότερο από 1 μονάδα

Όταν ο Β.Π.Α. είναι μεγαλύτερος μέχρι και 1 μονάδα

σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 ανά Ομάδα Προσανατολισμού Μαθημάτων που

εξετάζονται σε Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν αναπροσαρμόζεται

Όταν ο Β.Π.Α. είναι μικρότερος

σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 ανά Ομάδα Προσανατολισμού Μαθημάτων που

εξετάζονται σε Πανελλαδικές Εξετάσεις αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω

κατά 1 το πολύ μονάδα και μέχρι του ορίου του Μ. Ο.

Page 33: νέο λύκειο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

1Ο: Ο μαθητής Χ έχει : Βαθμό προαγωγής: Α΄ Λυκείου 15 Βαθμό προαγωγής Β΄ Λυκείου 14

Βαθμό απόλυσης : Γ΄ Λυκείου 11Ο μαθητής Χ έχει γράψει στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα: 11,12,14,15Ο μαθητής Χ έχει Μ.Ο. βαθμολογίας στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα:

Αναπροσαρμογή: Ο βαθμός της Α΄τάξης γίνεται: 14 Ο βαθμός της Β΄τάξης μένει ως έχει δηλαδή 14 Ο βαθμός της Γ΄τάξης γίνεται 12 (βελτιώνεται κατά 1 μονάδα που είναι και το μέγιστο όριο)

Άρα:

που αποτελεί και τον 5ο βαθμό. Έτσι ο μαθητής Χ έχει τους βαθμούς: 11,12,14,15,13,1 με τους οποίους θα διεκδικήσει την είσοδο του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Page 34: νέο λύκειο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Page 35: νέο λύκειο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Θυμηθείτε ότι μετά τις Πανελλαδικές εξετάσεις έχουμε τους 4 γραπτούς βαθμούς των μαθημάτων της ομάδας Προσανατολισμού στα οποία εξεταστήκαμε

1ο. Υπολογίζουμε τον Μ.Ο. των τεσσάρων (4) γραπτά εξεταζόμενων μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων

2ο. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ τον βαθμό προαγωγής της Α΄και Β΄τάξης, και τον Βαθμό απόλυσης της Γ΄τάξης

3ο Αναπροσαρμόζουμε τους βαθμούς προαγωγής της Α΄και Β΄τάξης καθώς και τον βαθμό απόλυσης της Γ΄τάξης (αν χρειάζεται)και

4ο Υπολογίζουμε τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α) που αποτελεί και τον πέμπτο (5ο ) βαθμό.

Page 36: νέο λύκειο

«Τμήματα Ενίσχυσης» «Τμήματα Ενίσχυσης»

σε: σε:

• Ελεύθερο ΣχέδιοΕλεύθερο Σχέδιο

• Γραμμικό ΣχέδιοΓραμμικό Σχέδιο

• ΙσπανικάΙσπανικά

• ΙταλικάΙταλικά

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Page 37: νέο λύκειο

Σας ευχαριστώ πολύΣας ευχαριστώ πολύ