Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

of 23 /23
Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Embed Size (px)

description

Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο. Θέματα. Οι ερωτήσεις Τα “ λάθη ” στις Ερωτήσεις Τα κριτήρια αξιολόγησης Η βαθμολόγηση Λίγο πριν τις εξετάσεις. Οι ερωτήσεις Μορφή. Ανοικτού Κλειστού Συνδυασμού Σύντομη, Πολ. Επιλ Εκτεταμένη Σ - Λ - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Page 1: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Αξιολόγηση Μαθητώνστο λύκειο

Page 2: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Θέματα

Οι ερωτήσειςΤα “λάθη” στις ΕρωτήσειςΤα κριτήρια αξιολόγησηςΗ βαθμολόγησηΛίγο πριν τις εξετάσεις

Page 3: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Οι ερωτήσειςΜορφή

Ανοικτού Κλειστού Συνδυασμού

  Σύντομη, Πολ. ΕπιλΕκτεταμένη Σ - Λαπάντηση Αντιστοίχισης Συμπλήρωσης

Page 4: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Οι ερωτήσειςΚριτήρια επιλογής μορφής

Ευκολία κατασκευήςΓνωστικός στόχοςΕκταση περιεχομένουΑπάντηση (τυχαιότητα, χρόνος)Βαθμολόγηση (αντικειμενικότητα, χρόνος)

Page 5: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Οι ερωτήσειςΚριτήρια επιλογής μορφής

Παράδειγμα

Το ηλεκτρονιοβόλτ είναι :α.σωματίδιοβ.μονάδα τάσηςγ.μονάδα ενέργειαςδ.σωματίδιο του ηλεκτρονίου

Page 6: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Οι ερωτήσειςΚριτήρια επιλογής μορφής

Παράδειγμα

Πρόβλημα - Άσκηση…………………………………..…………………………………..

 α. 10 β. 20 γ. 30

δ.40

Page 7: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Ερωτήσεις“ Τα λάθη”

 1. Κύμα διαδίδεται σε ελαστικό μέσο. Αν αλλάξουμε τη συχνότητα του κύματος τότε θα αλλάξει

α. η ταχύτητα του β. το μήκος κύματος του γ. Η περίοδος ταλάντωσης ή το μήκος κύματος ή η ω

 2. Οι κάθετες πλευρές ορθογώνιου τριγώνου είναι 3m και 4m. Η

υποτείνουσα είναι ίση με:α. 3 β. 4 γ. 4 δ. 5 3. Η ηλεκτρική τάση που παρέχει η ΔΕΗ σε κάθε σπίτι είναι:α. ίδια για κάθε σπίτι β. 220Vγ. 240V δ. 200V 4. Το χλώριο είναι ….. 5. Το σωματίδιο του πυρήνα που δεν έχει φορτίο δε λέγεται νετρόνιο 

Page 8: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Ερωτήσεις“ Τα λάθη”

6.

Kant 1821Αθανάσιος Διάκος Κριτική του καθαρού λόγου 7. Ποια η καλύτερη πηγή θέρμανσης;α. ξύλο β. ηλεκτρισμός γ. φυσικό αέριο δ. πετρέλαιο

8. Τι είναι η αντίσταση ενός αγωγού;

9. Τι γνωρίζεται για τη φωτοσύνθεση;

10. Στο πείραμα του CERN ανακαλύφθηκε το σωματίδιο HIGGS

 

Page 9: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Κάποιες άλλες ερωτήσεις

Α. Δίδονται οι ταχύτητες και οι μάζες τεσσάρων αντικειμένων. Ποιο από τα παρακάτω αντικείμενα έχει την μεγαλύτερη αδράνεια;

B. Τρία όμοια αντικείμενα (Α, Β και Γ) με ίσεςμάζες τοποθετούνται σε τρεις διαφορετικέςθέσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ποιο απότα τρία αντικείμενα έχει την μεγαλύτερημηχανική ενέργεια;

Page 10: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Κάποιες άλλες ερωτήσεις

• Γ. Ένα διάνυσμα με βορειοανατολική κατεύθυνση και ένα διάνυσμα με νοτιοανατολική κατεύθυνση προστίθενται με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα επιδεικνύει τη σωστή μέθοδο πρόσθεσης δύο τέτοιων διανυσμάτων;

• Δ. Ο Άγης ταξιδεύει στον αυτοκινητόδρομο και ένα έντομο αυτοκτονεί πιτσιλίζοντας το παρμπρίζ. Ποιος ασκεί μεγαλύτερη δύναμη;

α. Το έντομο.β. Το αυτοκίνητο.γ. Και τα δύο ασκούν την ίδια δύναμη.

Page 11: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Κάποιες άλλες ερωτήσειςΗ μονάδα θερμότητας στο SI είναι η ίδια με τη μονάδαα. της ταχύτηταςβ. του έργουγ. της πίεσηςδ. τίποτα από τα παραπάνω

Ένα αντικείμενο 4 kg κινείται σε λεία επιφάνεια με σταθερή ταχύτητα 2m/s.

Ποια από τις παρακάτω οριζόντιες δυνάμεις είναι αναγκαία για να διατηρηθεί αυτή η κατάστασηκίνησης;α. 0 Νβ. 0.5 Νγ. 2 Νδ. 8 Νε. εξαρτάται από την ταχύτητα.Δικαιολογήστε την απάντησή σας

Page 12: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

ΒαθμολόγησηΟ μύθος της αντικειμενικής βαθμολόγησης

1. Να διατυπώσετε το πυθαγόρειο θεώρημα (μονάδες 3)   ‘Η υποτείνουσα ισούται με το άθροισμα των

τετραγώνων των καθέτων πλευρών’  2. Να γράφετε το μαθ τύπο για το νόμο του coulomb

(μονάδες 3)  ‘ F=k.q1.q2/r ‘

3. Να εξηγήσετε γιατί τα καλώδια της ΔΕΗ εμφανίζουν κοιλότητα μόνο το καλοκαίρι.

“ Γιατί το καλοκαίρι ή θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη “

Page 13: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Αντικειμενικότερη ΒαθμολόγησηΠαράδειγμα

Σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος 4m. Να βρεθεί η ταχύτητα του τη στιγμή που θα φθάσει στο έδαφος. Δίνεται η επιτάχυνση βαρύτητας g=9m/s2 . (Μονάδες 5)

Page 14: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Απάντηση 1

mgh=1/2mv2 gh=v2 9m/s2*4m=v2V=6m/s

Page 15: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Απάντηση 2

Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας για τα σημεία : όταν το αφήνουμε και λίγο πριν φθάσει στο έδαφος

0+mgh=1/2mv2 +0gh=v2 9m/s2*4m=v2V=6m/s

Page 16: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Απάντηση 3

Α

_______Β_______

Υποθέτω ότι δεν υπάρχουν τριβές και ισχύει η ΑΔΜΕ Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της Μηχανικής

ενέργειας για τα σημεία : όταν το αφήνουμε και λίγο πριν φθάσει στο έδαφος

0+mgh=1/2mv2 +0 Η ΚΕ στο σημείο Α είναι 0 και η ΔΕ στο Β μηδέν

gh=v2 αντικαθιστώ9m/s2*4m=v2 υπολογίζω τη ρίζαV=6

Page 17: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Απάντηση 4

Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας

Page 18: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Αντικειμενικότερη Βαθμολόγηση

Ανάλυση σε συνιστώσες του περιεχομένου πλήρους – σωστής απάντησης

Καθορισμός βαρύτητας των συνιστωσών

Βαθμολόγηση

Page 19: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Αντικειμενικότερη ΒαθμολόγησηΑνάλυση περιεχομένου

• Ο νόμος – Ο ορισμός (λεκτική αναφορά)• Η μαθηματική διατύπωση του• Η άλγεβρα (τελικός τύπος)

• Συνθήκες εφαρμογής• Σχήμα• Ενδιάμεσοι συλλογισμοί• Μονάδες, πράξεις• ………..

Page 20: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Θέμα 1Θεωρία, απομνημόνευση, κλειστού τύπουΘέμα 2Συλλογισμοί, μικρές αποδείξεις θεωρίας, κλειστού

τύπου, μαθηματικές αποδείξειςΘέμα 3Άσκηση, απλές εφαρμογές, 3-4 ερωτήματα, ανοικτού

τύπουΘέμα 4Πρόβλημα, χρήση διαφορετικών νόμων – σχέσεων…,

στρατηγική, ανοικτού τύπου.

Page 21: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Δύο δείκτες για την ποιότητα ενός κριτηρίου αξιολόγησης

Gauss

Συντελεστής συσχέτισης (Correlation Coefficient >.65)

Page 22: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Κατανομή gauss

Page 23: Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

Λίγο πριν τις εξετάσεις

Στο συναίσθημα κυρίως εύκολες ασκήσεις

Στη γνώση Διαβάζοντας τις εκφωνήσεις και

αναζητώντας τους νόμους, ορισμούς, …. Διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων