Ε Βοήθημα Βολονάκη Πλάτωνα Πρωταγόρας

Click here to load reader

 • date post

  13-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  67
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Βοηθήματα Βολονάκη για Πρωταγόρα. Εξαιρετικά, όπως πάντα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Transcript of Ε Βοήθημα Βολονάκη Πλάτωνα Πρωταγόρας

2006 41 & , .: 210 3608065, Fax: 210 3608197www. volonaki.gr, mail: [email protected] : - : . . : : (.: 210 6469980) --: ISBN 960-381-342-7 : . . -- , ., , - ., -. . 7 . . . . . . . . 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. . . . . . . . . . . . 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. . . . . 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599ssssssssssssssss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 - - . . . . . . . . . . . 72 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . . . . . . 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 . . . . . . . . . . . . . . . . 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - - . . . . . . . . . . . 96 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103jjjjjjjjjjjjj10 . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 . . . . . . . . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 - - . . . . . . . . . . . 132 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 . . . . . . . . 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 11ssssssssssssssss . . . . . . . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 - - . . . . . . . . . . . 160 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 . . . . . . . . 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 . . . . . . . . . . . . . . . . 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 - - . . . . . . . . . . . 181 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 - - 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223jjjjjjjjjjjjj12 1. . T.. t o o o o t,T.. q o i q , o, o,1.. ji8ir4u..o r j o r. ji. oorj. -ijrr. jj. jjr. i i r j i o -rr. urij i .1.. uiouu. r-iiur. -o j u i -j. i j. i u. j o j. i o u-ijjur. i . i. T . i juu. ui i u i.2. q t o i- m t t,uuuo i o r i . -ssssssssssssssss13oojj. jriu. o . u i i r i i o . u o. i. o u.ui. ouur. ru. iuu. uio-uiiujj j r i. o o r r i. o -i.3. r, rrqq i t o,Ooo. ri- j i u i uioroo-oiruo. roiu r j o -ii. iiriu- i. r j o- j u u. r u- j o r: i ru u . u u i- i j j u -i u.4. mrrooirromm i r q,iuoir- j. r r j u j -i. u r. r r r r- i. u. r. i o- r u r -r i r i r u -u u u.jjjjjjjjjjjjj145. m r q o i 7 .. m, r u u u. o 7 -u.. ri. riu. ir-. o r u r u. rorr o r u j i.6. i o q i, mi o o q q o 7 ..m,ujjioujji. ijij. ii. rii. irou-ui. orj- u. . r o o. r- j j r i. o r -u. Tjou-. u. ojo. r i j . r j i. j r i. i. . o j j i rj. ijuj 7 u. i u i jruo. ji . u r -o i j.7. m r o o o r,oiujj. -iu. ijj o i i -j j. o u i o-rj. iiuorrr: rru-urrj. uuujrou. ri- 15ssssssssssssssss o o r. o j -. i r i -u i o j j.8. iooti- r q q,. ouroi. jij i. o r. o. . r . i .. T. r q, i r i- i o, ( q i). j j u j u j -i i . u i . - i j i. i i -j o. u i o . i (61O-546) j u j i- j-j i (r j) o. ru. j-uj. iio. i u i r.ii. r. jur. Oj. ir. -i u. r r r u.2. mroroiiq m t,. irjo. i o i . u -i j i o o . u. j i o u r. o -j j o i j -uu. iir-i u r.jjjjjjjjjjjjj163. i t,uojruju. ii u u. u o u-j. iou. o u ii . u. r. i u r . r u -u. o. i r u . i. u- u i .4. m , i, q oqoqm, ( q i)oirj. iu j u j i o o u- u r. O o u-. r o i j. -u . i o u. r u u. i o i o u . j r i.uiu. -uoji. ju. A. oiiu . j j i r u. oiui. A. or i r r r. o j.ui. iu. iiiroi. o . u. i u-. j o .5. q i o,o u o i o i -j i. i i u u oo r i u o. o r- 17ssssssssssssssss i. o u r r -ijuu. jo. u. u .. A. i o. i i u j i i j i i.. T. qotq q i q r o i-,our. ji r u. o j o i u. i oojuu-j . u o o j r jrjoou r. T j r j. -j j u i u i. O r i r i r . o o. i. r i i u j. r u- i rj . o j j r i. ojoj o o u u. (ojoiu. 41). uu i j. i j o j i i j -u r r.2. o o t, o m, i t o, i o r i i u (r j). i r i - o r u u.|u. uruoujjjjjjjjjjjjj18o u i j . i o o -i u: o o i o i i u j].u. jo. ouujroio.u. Trr: u u o i j. o r . r r j j. j j r o o i io. jiroo. jri o. i o o. ouj. or r i.rrii. joroorii.or. ii. i u (u) . r j. o u r.3. i q o i,rrj. i. i. ooiouuur. jr j o j. j u i u. r j u u ur. ojou. -. ruri r i. u i i i -j u i i -u r. i j u i j -i: j i. i. -j. j. j. i. u . u -j o j r i -uuru. i o i . i i. 19ssssssssssssssss4. q i r q r,uijj. ij i i j j. -u j i i . u-. o . i o ojor. oiu. ojj. io-riri. ouroj. oirr. r-i. j. r o. o-ur. i. oijj. jorj. oii.5. rioi-m i r, u r j o. i i i u. i -u u i u-. i. i j u r j i-. o u u j. i ro u o. i iiuu. u-i. j o i i (o j .i j r. u j u. T j o). r- o . r i r j o .6. o t i o m- i r o, i u i-rii-u.r j j u. -i i o o. u ooouu- u. i i u. i r j o-jjjjjjjjjjjjj20u. iiruroui- u. o i i i u- u. i r u-.7. r t q q -i r, m i q q,iiiiu u 5 u .. i r - i i u o r ii. jri r j u o o. -riuuoi. roo-u o j o j i.irrr. ii. oj.j i. o. o o j.. T. o i t i q r i ,u i o r r i. . ii j i r i. -uiu. oi.o u.2. m o -i o, o j. u o r -or o o i o. o uj j i i u. io. jiro r o. i r-rrjujo. 21ssssssssssssssss3. r o i -m q q q i i b tr i. o i o,jio. j r o. i r j - o r. u ij j j . r j r r -r. r o o i.o o o i . j. rurr-j. oj. ororri j . o j. i i i i. i j o . . j. j. uoju .4. o i q. i i r m. o u i r u-o. Oj. Tiri r. j j r.1 j r o r. u i r o (u i i -uj. jo. oo-i r. u o). o r -j j: u r r r.o u j o. o uj. i. o j o o.5. miqr-q , o i r r j -oj. jio. -rjj. jji j. j-j. i r j ooirrr. rr j. u . -jjjjjjjjjjjjj22jo. rjori. ii(j)irr. jo- r. o o j oirrji-u u o -i. iirj. oujj. o.ijj. jjojou. uj- o.6. torq- q r o .io. u-. i i r. r ijoijo. i. j-o j r i j o-i. ioj. j. i. ioi. j r o i- . i o o r. ji. ooji r i. o . i. o -jjrj. o(o)oij. r. o j r r j o i. r j .7. m r o q r -i m m, o i -q m.orrj.jrroii-o o o r u. j i. O u u u j i.ojjojr. -orrju-iu. ji- 23ssssssssssssssss . i j o .O r r. o u -o. juiuu. jjr. j-u u. u j i. j -r j j i. u j- r j j u -o. u i o -ur. ijii. r o r . j u-. j u u. i -i. o j. u o-. o i. j r -i.8. q o -i i , j o o r r. j. A-. u r u. j.ji. iiruru. u r i u o r.j j j i ij . ji iirjuojrjrojj j.9. r i, i q m r q o m, j i 5OO r -ruru. Torri(281r22O). ui. uj. ioi-(3OOr2O1). ji j o j r: -r. u . i j. -o. ii.. i. j j o.jjjjjjjjjjjjj24. T. i q , i r- r q, o r r q, o j 429/8 i i -j j. r j i -j r . i j -i. u r o i o o. ji. ioo. o r r j j -iuj. rjji. uor- r j o i.u r j j. O j ouroooi j r i -i u u o. i oojio o j.2. i r i. m i- r r ,398-39Oouoii. i i i -j r o. u j j - u . u i. -o i u . u -u (4O5-367) . i. r r j j . -r o. u. i j o i i. o i. r i i i o j j i. o-. ou. iro. o-ujuouiu-i. ru. - 25ssssssssssssssss o j.oriioii. 367. urr. iioruio r u i -ioo. rjo j. i i u - u . u u -joi. T. ru 366. i u u- u i i. o o o u-. o i i o 361. i i r j j o u u ou i i.3. oti i, oiiiq,oiiru i i. i j i o- i u r u. r 529. r ( u j-j). jrr. iu-rjuouj . j. j. -o jo o j o. j i r o j -oooijio. uoii. o i o i o. u-iii-j. uoio. iiuij: 0riii.ro. uo. jr(uiuoji). ou. o. i- u o i -j .jjjjjjjjjjjjj264. i r q i o o,roior-. u r j o u j . i i:o r.T .T i o.5. r i q q,rirjjii r.6. r i o q o i o ,j. o. ioo. -o. u o r r i u -u i o j o.7. m i i o r - r q r , 7 j . i o o -j. oiiror.Or. iijir j j j r. i u. i. oi. . . rrrrui o. j. r. r j i.8. mii-o i m o i r r , r u o r -jojoooj- j. o o o u-riiiioouuri. u. u r -j u j i -i. jior- 27sssssssssssssssso o r i j- o o. i. o o oirujjijr. ji. rj u.1. . o i i o u j u u. r i r i j -jj. oro. r. o u.. T. m i q q q - o r i o, o r . i -j j j -o. u u j. o j j.2. m m i r -t i i, i i o o r. o o i. u -uu. u. r i r o-ojiu u.i. ooi. jri-j i j r ioi. ijji i u j. o i o r -j o .3. i o r q i i -o o, r j i u j ij i j j.jjjjjjjjjjjjj284. m q o. oii-j j. o r u i u- i i j. orrjri-u j. o j j o i j. r i i i u -j j j i. o u r i i. oiij.iuii-. o o o o j j o i . jjrij o r.5. r t r o, r i i u. u i uo. o-. iijj. uiiorr: ioj. . iro o i j.T r r i u j. o r r- j.6. r o i r o r, r o i j. r jriiuj i o r r o . r ( o u) i uj. r r i r- : u. o -u r. 29ssssssssssssssss7. romor- t q, i r j o r. u j. r r r. i j u- o r. r jo. roo. iiu o . i. o -o j j. j .2. T. i t o o q t:1. j . r2. i . i3. r . 4. . 5. . oo: 1-. 2-. 3-. 4-. 5-2. i r q r -o q q :1. u . o r2. i3. i4. j5. i o . T 6. i 7. 8. 9. r . T i o1O. 1jjjjjjjjjjjjj30o: -2.6.7.1O-1.5.9-3.4.83. t m i q. u r i : i o i i -i. j i u u. j i j. j j i r u.o: j i j.4. i o q o -i q :1. j i i i. . o2. u i.3. o i j. . 4. i o j j.5. t , i q o q , i r: o u i r jj r. o r.j r j u u r u u u u u j i i u o: . . . . 31ssssssssssssssss o o o - i u o r u -o . u r j i. -o i. o o o -r. o i i o u o . i. j. u o r o -rrr. ou. riijoo. jo-o i r j. o o -i o j i i. i i- j r i u i-rij. uioi. ii. r-iroj. uijuu. ri. -. or. u.. joour. r. -u o. o o o -i i . r u rjujjoo. ioj. uioioiuo1ssssssssssssss33ruoo. uo. o r j. i. o -. oijj-. i. o-i. o. ri. i. ooijir i j. o j i oj j j i - i i. j o o r r u. irjo-o . i -j. uuojr- o j o. ! i i .! i o j.! j o:1. o i j j o.2. iouuu j o .! ij-i.jjjjjjjjjjjjj34

: jijojj(urru)i(ooi o o o o r). : ioiji. uj r. O r r -o . j o. i i. i i i r r . o o i r i- o i . o o -jjorui . o i ro r. A: iooiouor-ou. jjoiiiiui. o u i . j oo. u iiu. ur. iooo. ro.iro0-u i r o u i j: i r. -r. rrjo. 0i o i i j j. o r u r o. -i j i i j. r: iirri- o. u r j i: ) r. ) i. o. i j u i j. ... : j j r jju. -uoour u u u. r. u. -u .o. r j i . oiirro 1 35ssssssssssssssssji. ooii-u j. j o i (. 41) -i u j `o i. i io(337d)ritji.jruriitj`o- (VI, 65, 25b). u (X. 27) j0 0u. ... q: j i u -ji. uiu r r j i i i- o r. i j -o o r j j -j: j. j. ri-u. uuj. jr.. iji. jij j: i 0u u; : iir i. u: u 1.2OO i u u -u o i j. j. j- .. T u j (j u) rr o. i o. : rji. Tj r j i i i -i j o 36 r. o u ijij. uu-. irrj.. i i i. j u-jro. oioj j. or: roiiiijij-. u o o o. o j r. ou: j. oo.u j o o. u: uiroi o i j. o. -j. j.. r5ur-jjjjjjjjjjjjj36ouuuu u i o r o- j. q... v u o: o ro i i ( j. j. i. i)iou. urj. o o u u u i o u . : oor. ri j j . -r o . o. q : iojrojij-. o u. u r -o r o j u j-. : j j. v u: j o -i r i . j -u u i . o u o. r j .i. jo-o i i i j j o o r u u. r i -riiii: i i. j j i j o j j. i o r i- r r r.urjujj. oO(o. . . 443)ri u: pj / i j j i -j ( r j j j r -ou). jjiiorr. joo- 1 37ssssssssssssssss. o i i i i -. o i o j i u .irijr-. o r u. o j oj . i . o i u j j j r-iujj i. o i i j -j o (o o o . i r r.u u).u r u . u i i rr(rri)o o r u. i i r r u r i. iiir. ur u i i o o u r . i-jijj. oj j j i i.uiii-. ooouij. r r j : (-j)jiiio o; o o i o r -j : j j o jjuou o.ioj. iuji j j i u.1 :. j. . uju. ii. j i j ror. uuoo. u.jjjjjjjjjjjjj38. Ojooor.ui. iori. u. -u j u u r.r. uirou o o r. i ir u j j o.2 :ioirjju u o. o-iruu. j. io u r u o u u i. r i o i: j j o-. j i o o r j: i i i. o r o oj i j(r u r. o i r- o). j u o. i u u u. ojrr-u oj . o i o o o u i o o j r. j o o . o- u u o j j.oorjj i j. r i i j. u o-rujru j j. A o i j j u u o. r-. r j j r .o i i r . 1 39ssssssssssssssss o j o. i i-ojro. o u.... i .... i j o.u o i r u j. u o u u j o i o. o. i. u r o o i r r -j j j o i o j i.O u u o o o. u .uioioiii. joiu-r r. o i -ioujo-. j r j r (-o. r .o.).i u i o j -rrioro-. u i i j. uij(o.i. 492 BC).iriojo- r j j. r o -ijiuoru-oi. joiii. u . rr r j-. uo. ouu (o o j). i u. r o. i j r. u io i i r.j r o u ujjuu. jir r j j i. o i-. r. o o -u r. j i. o o o o u r j u i j j i.jjjjjjjjjjjjj40 u o u jj. iio.O i o i i r -o u i o: o- o i -j.r. i o o o -o. ioiii. u i o i (r r) r o. ruirjj u i j. r -i o o. o j. -r.oojuoij- j. u r r -joiroo. r i i -j. i o r ; o jrir.ij. oi r j u oo . T r r i j j o-. u j i. o ij. oojj.i u i i u o i u i r. rriuu. i o. u u u o j O. r. u i o. i-r. Oori.u i u. j r r i. -jouorjri. oooj. r 1 41ssssssssssssssssrurj r .ioi-. i u r . r o r o i i. u r u r- . j u. ujr. uoij . T. m i t q, o , r t rq r i , r, r m m q r, io i m m m r r,o. iojo- j. i r i: j- o i j.irijo.uru(ojr. j .) u o u. iruu. io. i. i i r i ou. uj o u o r j.i u. o r i. T i o u r. o -ii. ijo i u o o r.i. r o oj -o r. o o j -u . r j. j iuruj-jjjjjjjjjjjjj42o. u j . u j r- j oo . i u i j-uruoi. iiir . u o u -iujjo. o r .ojuuij. i-ruiori r j . o- o. o o r. u -i r i o . i- r. r i u u u o i-. rroujo-. u r j o i. o -j u i i.ooriuu. oj. u i u -r u u j o. O o r j. o r o r- r u u. o iuo o o r i o i- r u j i r u.2. iqoi- i q i i. u o u u j oio. o. i. ur o o i r r jjjoioj-i.Ouuoo o. u .) u i o i o i i i. j o i u -r r. o - 1 43ssssssssssssssssiioujo-. jrjr (o. r .o).iuiojrrioro. uiij. uij- (o. i. 492 BC).) i r i oj o- r j j. r o i j i u o r uoi. joi i i. u . rr -rj. uo. ouu(ooj). iu. r o. i j r.) u io i i r. j r o -u u j j u u. ji r r j j i.oi. r. oo u r. j i. o o o o u r j u ij j i. u o u j j. i i o-. O i o i i r- o u i o: -ooi j.r. ioooo. i o ii i. u i o i (r r) -ro. r. uirjjuij. r i o o. o -j. r.ooju- o i j jjjjjjjjjjjjj44 j. u r r joiroo-. r i i - j. i o r -; o j r i r- . i j. 1. / / ju o.2. / c /u / o,3. juu/o:oouoj, c / j /,4. u/ u/ j o, (. . 199-2O2) 1 45ssssssssssssssss o o / u j, o : j. '-j / : o j luu , :o/ j i j / o u/ / c / / jo. 'j0:oociu, ui/'uiuj//iuouoc . u i 'u: :o iu, /-u u, i, / / i / u. u i u /: 0 o j, : o oou:c, i0::0:iu0:u//. uo:cuo- ju, o j j o iu 0 :u, c : c :o i / o i c iu.u0:oiujo/j:iocoj, oooc:uou0ou::oi//iu, liuouuc, i/:u, //:o/oo:o-uj//:jo /couoi, o[//]ui/o/u. :o00o, iujo, 0- :, i p/ i l i i j c0 o / i u o/ j, i o-u o : /, / c /.2ssssssssssssss47 [ ] o o T o j. j u /, j r i.: j o . j u.'j / : oo j luu jr i, rj |]./ :o iij|o]oi j .u/ u r i j / () o u o/ c o u u/ / j. o u.'j iu 0 :o o c, j o . ui r r/ 'ui ruj/ i/ iu o or|o i]ou c . o. o.'u: O ri u i riu :o, o |. r] o/u u, i, u o. i./ o u/ i / r. u r.u. o o.u u r o.i u j /: o r u0 o, i u: o uo ou |] i uo c, o r i : : o. j r jjjjjjjjjjjjj480 i .u0 :i u o0 o :u o o u/ /. i |]. u o :c O j oju uo, u.iu o j iou| u]j o j i0 : u, r .i :o c : c roi|. u]/ o iu o i | o o-]c i oouu0 u o.i :o j r r uj o/ j o r ij j :i u i oo oc, ru .u0 :uo u o r o o c r r o u i.ou: :o u oi / o u/ i u, o r.li u ou o iuc, i.i [ou] oo|i-]/ :u, r/ / [:i] i |o]/ :o r / o uo :o o o i ruj u o// / :j o o 2 49ssssssssssssssss/ c uo |]o u oi o uo u o ri / o/u. o i i.: o o 0 o r r0, o i.i u o j, o .0 : , o u ri p/ o ii l i o ri j i j |]o 0 c o o u/ i u oj o/, r u i.i ou u i uo : o.[j] /, |r] u o./ c /. i i i. ujuri o o j o . u r- r . u u. o. r . j u r . o r r.uou. iur o i. O r o j o r . i. j i. T r o -i o u i u u iuorooo. -u. j i . A r . i u- j r . O i r o. u uroiro i r j j u o -ou. jjjjjjjjjjjjj50or. o. u. ijo u. i o j . q: . . . r ji =r. :. q q. r. i. . q. . rq. .rv. r: . . =i. r.i j i . : u j-: . u|: ]. . u|: ]. j. |:r ] . r, -, -. r: . . . q r |. r]. : . . . u- =ij. -u. : u u . rv. u: . . u |. 0 ]. : . . v =oi. u. : r, r, r.r. . . r r. : .u. 0. t. . t. 0j. j.: o. o. . : . . . =u.: r. q. . r. . . rr. . r. . r. :0. 0. j. 0r. 0j|=]. 0-. : i. r. u. u. u: . . u = u. r. : . q.r. u. . q. . q |uq: .]. |uu:.]. : 0j. rj. 0. . 0u.0. 0r. 0. . 0. . u. -: r. ou. j0. i. r: . . r =u. : rq. r. q. . rr. : rj.r. rr. r. rr. : rr-. u. i. j. 2 51ssssssssssssssss r: . . . () =o.: r(). r. . . r. .r. . . : . o-. u. . 0. 0u. o. o. u-. : rr. u. r. o. q: . . r- =i. u. -: ru. r. q. . ru. . u.: . . j. 0. -j. : u. i. 0i. : . . r =o. : r. r.. . r. . r. : j. u. -u. . . . r. : i-. i. r. i. : . . . q v |. o-]. : u. iu. o. 0j. r. r: . . . rj-i r, r, r = r. : . r . j r- =u. : _v. r. q. . - . . _q. . _q. -: i. . i. i. ri. 0i. : . . r. r o . r: . . =r. : r. r. r r. . i r. . . . q. -: j. o. . j. . 0. j. -: r. o. o. ii. : 0-. 00. r: . r . . rr- = -o. o u. u. : rv. r.rr. 0. r. . rr. . r-r. urr ir-. : . j. u|=o]. r-. . 0. 0i. : u.r. u. i. u. r0. : . . = i. : r. r. .. r. . r. . r. : i-. u. u. i. . j. : . . . u |. 0o]=u.jjjjjjjjjjjjj52 q: . . =r. i. :q. r. . . q. |0]: j. i. . i|=ij-). 0|=o]: i. 0i. rr.ru. | 0]: r j u. ur: . . . r u u -r, quq, uur =u. u. -: . i. . o: . . oi=i. o. :o. r. . . o. . |u: .]. . |ui-: .]. : o. r. o. o.: ro. 0i. i. o. u: . . . rr, qu, uu.: o. r. v: . . =i. r. : r.r. o. . r. . r. . ro. -: . o. ri. o. u. . r.. . : r. 0. r-. rr. ri. : o. r. v: . . . r . q v |. j u-]. r: . r. - =u-. u. : ru. r. q. . r-. . . . r |]. : o. o. j. -. : ru. i. i. i.u. u: . . . r. qu|. ] = . q: . . u |: 0i+i]ur =u. o. : ru. o. 0r.: u. u: . . . ro., q u, u u = r o. : . . . ro. , q , u = . r: . . v v = u. o o i. : v. r. vq. . v. . vq-. : 0. 0u. 0i. u. - 2 53ssssssssssssssss: u. u. u. i. :ru. u. r: . . . r. ur |.0 r] = r. : . . . r j i , q, u = u. r_: . . _o =u. i. o.: r_. r. o. . r. . r. -: u. u. j. j. 0. : r-u. 0o. u. o. : 0.0i. 0u. 0o. r: . . ru- =u. : r.ro. . r. : 0i. ri. r-j. u: . . . uu- = i. r. u: . . . r. qu =io. . -j. : . . . r . q q =r j. rq: . . . rr- =o. u.r. : rq. r. rr. . rq.: 0o. j. rj. oj. 0.0. uv: . . ur =u. o. -: qr. r. u. . q. : 0i.0i. 0. 0. : o. i-. ru. 0r. 0i. : 0o. ru. : . . . r . q |. j] = i. u: . . uv =u. i. -: q. r. u. . q. : 0. 0u-. 0j. 0. 'u. : 0j. 0r-. u. ru. u. u . u. : . . . riu|i0. i]r ji.r o q. v: . . . v |: +0]. -: I. i. r. 0j. 0j. r. 0t.0. .jjjjjjjjjjjjj54 vq: . . . ror- , q vq, u vr = . v: . . vr- =ou. :vr. r. vq. . vr. . vr. .vr. u: . . . ro. , q u, u u = i. i i. v |: o]: u r. ru: . . r =u. i.: ru. r. r. . ru. . ru-. : j. . . . -: ro. r. r: . . . = i. r. r o v. q: . . . . ro-q. ur: . . u = u. -i. : uu uv. r. uo.. r. uq. . . uo. . uq.. uo. : 0o. 0o. o.o. 0j. j. : u.: o. iu. i. o. : . . . r o ru. r: o. r. j. j.u: o. i. . o.r: i. i. r. . i.: ru. 0u. ru. 0u. rj. 0-u.q: j. j. . i. j.: o. o. r. i. 0r.: j. o. r. . . . j. -j. j. o. o. i.: o. . o. . . j. o-.: j. . j. . 2 55ssssssssssssssssr: j. j. r. r. . . j.r.r: r. r. r. j. j.: j. j. j.': . o. . . .. i. i.: j. j.`: oi. .: . i. . . u. .r.q: o. j. u. j. u. u._o: u. o. j. . o. .: j. r. j. i. r. r. r. . -. o. i. i.: u. . . . r. j-.`: . 0j. 0. 0i.`r: r. r. r. . u. 0. j.u.': 0u. j. o. . u | j]. r | i]. | u]. |u +o]. |]. | o i]. v | j]. v- | u]. r | i ro = o]. - | + i0]. | u]. u-q |u-+r]. |o]. |u +0]. u |u-+o]. v|u]. |j]. | u].u | u + i]. u | rj r]. | + t]. | ir-u]. r | r]. r- | r- r + 0o j iu]. v | 0j]. u- | 0: 0j i]. r | - r + 0u]. v | 0j < u + o = r]. ur- |u+r]. r |r]. ujjjjjjjjjjjjj56|lrlr-0]. o |t]. u| u]. | i j o]. v | -vu +0]. q |u]. |i].vq |0+u]. vr- |vu +r]. q | o]. u | u- + i]. r| r + i < ]. | ]. q| r]. | u]. | o