ΕΣΔΥ- Ανάλυση...

Click here to load reader

 • date post

  08-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  8.297
 • download

  2

Embed Size (px)

description

ΕΣΔΥ- Ανάλυση δεικτών επίδοσης νοσοκομειακών μονάδων του ΕΣΥ

Transcript of ΕΣΔΥ- Ανάλυση...

InvestigatingpublicsectorhospitalcostsinGreece:an update

, ,2012

|

1

.....................................................................................................................................4 1................................................................................................................5 ...................................................................5 1.1 ......................................................................................5 . 1.2 ...........................................................................................................6 1.3 ................................................................7 . 2................................................................................................................8 ....................................................8 . 2.1 ..........................................................................8 2.2 ......................................14 2.2.1 ...........................14 2.2.2 ......................................16 . 2.2.3 ........................................18 2.3 .........................................................................25 2.3.1 ...........................25 2.3.2 ......................................30 . 2.3.3 ........................................33 3..............................................................................................................39 ..............................................................39 . 3.1 ...................................39 3.1.1 ........................................................................39 3.1.2 (%).............................................................................40 3.1.3 (.) ................................40 . 3.1.4 (.)............................41 3.1.5 (.)............................41 3.1.6 (.) .......................42 . 3.1.7 ......................................................42 3.1.8 ......................................43 . 3.2 ..............................................44 . 3.2.1 ........................................................................44 3.2.2 (%).............................................................................44 3.2.3 (.) ................................45 . 3.2.4 (.)............................46 3.2.5 (.)............................46 3.2.6 (.) .......................47 . 3.2.7 ......................................................48 3.2.8 ......................................49 . 3.3 .................................................50 3.2.1 ........................................................................50 |

2

3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8

(%).............................................................................51 (.) ................................52 . (.)............................53 (.)............................54 (.) .......................55 . ......................................................57 ......................................58 .

4..............................................................................................................60 20102011...................................60 4.1 20102011.....................60 4.2 20102011.............72

|

3

, . , , . , & (esynet)YY. ,., , , (). , , MSD. , ..... , , ,, (4),: 1: 2: 3: 4:

|

4

1

1.1 , (130) (, , ...), (,...), . , (3) : .(, ) . (4) ,: 1) : 400 2) : 400. 3) : . 4) : ,

,. . . , .

|

5

1.2 . 2011 esynet . : 1:

,: 2011() , , ,. , .

|

6

1.3 , . : 2: (%) /

, , . .

|

7

2 2.1 , : , ,, :

|

8

3:1 ('=1, '=2, '=3) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 (=1, =2, =3, =4) 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 1 2 4 2 2 1 2 2 4 2 2 3 2 3 ' (= /=)

.."" .. .."." .. .."" .. .."" .."" .. "" .."" .."" .."." .."" .."" ..."" .."" .. .."" ..."" .."" ."" "" .."" ...." ..""

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

|

9

1 ('=1, '=2, '=3) 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 (=1, =2, =3, =4) 4 1 2 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 1 1 3 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 2 3 ' (= /=)

"" .."" .."" .. .... .."" .."" ...."&" .... ...."" .."" ...."" .."" .... .."" .."" .."" ... ... .. .."" .. .. .. ..

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

|

10

1 ('=1, '=2, '=3) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 (=1, =2, =3, =4) 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 ' (= /=)

.. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

|

11

1 ('=1, '=2, '=3) 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 (=1, =2, =3, =4) 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 3 ' (= /=)

.. .. .. .. .... ...."." ./."" .. .. .. ... .... .."" .. .."" ..,"" .. .. .. .. ... .... .. .. ."" .. .. ....

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

|

12

1 ('=1, '=2, '=3) 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 (=1, =2, =3, =4) 2 1 2 2 2 2 2 4 1 1 4 1 2 2 3 3 3 3 ' (= /=)

.."." .. .. .. .. .. .."" .. .. .."" .. .. .... .... ....

6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7

|

13

2.2

2.2.1. , ( 48,8%) 48,3%. , 2,8%.2011

871

14.939

14.772

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

.,52,2% , 45,9% 1,84% .2011

39.653

988.358

1.125.113

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

|

14

. . 53,8% , 44,3%1,75%.2011

138.689

3.509.261

4.256.902

0

500.000

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000

.

,

, 13,8% .(2011) (2011) (2011) (2011)69.785.479

3.127.252

856.732 7.062.9455.029.725

32.870.476 293.385.066145.116.596

110.847.173

52.349.148 509.143.871325.639.741

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

|

15

2.2.2., ( 45,3% 40,3% ). 11,5%..2,7%

2011

0 5.000 967

3.995

13.939 15.676

10.000

15.000

. , 95% , 4,9%.

2011

0

65.341 43.636 949.063 1.160.425

500.000

1.000.000

1.500.000

|

16

. ( 84,4% ), , .2011

0 1.000.000 169.923

1.262.029

3.233.949 4.500.980

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

. , , . 22% ,,.

(2011)2.367.841

1.540 19.494.856 2.604.336 3.748.407

(2011) (2011) (2011)

906.923 7.630.491 5.794.781 64.271.102 37.311.296

47.858.136

256.813.120 140.021.900 115.740.396

0

545.148.271 329.969.380

100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000

|

17

2.2.3. , 1 (25%) 2 ()18%. 7.

20117 6 5 4 3 2 1 0 2.000 4.000 6.000 8.000 2.574 4.661 4.300 6.414 8.776 10.000 2.323 5.529

.,26,7%1, 617%4 14,2%.

20117 6 5 4 3 2 1 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 229.983 317.163 271.404 279.863 594.456 600.000 700.000 149.283 376.313

|

18

.,1 26.

20117 6 5 4 3 2 1 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 684.905 1.068.736 1.058.844 1.859.739 2.538.357 2.500.000 3.000.000 570.912 1.385.388

. , , 1 , 35,9% 33,2% .4 16%.

7

14.565.223 4.951.736 57.349.697 32.444.062 27.520.783 15.301.197 105.744.582 72.319.027 14.694.459 6.742.833 60.318.720 35.483.834 22.965.186

6

5

4

6.316.996 132.402.117 64.411.607 15.542.260 13.789.744 65.514.371 55.151.024 27.213.868 12.889.646 104.158.884 59.209.476 62.570.253

3

2

1 0

26.084.204 295.172.102 158.682.970

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

|

19

4:(2011) 2011( ) % % % (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) % (2010) 191.514.308 92.913.018 50.443.376 114.073.313 95.782.424 71.813.554 39.052.442 16.476.080 14.538.789 7.876.326 91.458.095 98.011.348 154.542.046 36.063.227 63.296.584 46.120.667 9.033.171 29.433.263 18.203.639 82.137.489 62.801.341 25.283.732 (2011) 333.970 158.851 83.906 216.638 139.650 112.225 106.258 28.780 20.966 5.935 212.314 189.715 267.906 57.730 108.344 85.549 11.473 26.921 22.623 125.364 113.662 50.951

.."" .. ..". " .. .."" .. .." " .."" .. "" .. "" .."" .."." .." " .."" ... "" .." " .. .." " ..." " ..""

933 686 361 568 462 463 439 132 108 40 736 554 688 233 417 279 66 152 148 423 378 172

(2011)

58.631 55.157