Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να...

of 34 /34
Money Show 2013, Future of sustainable buildings Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013 Παθητικά Κτίρια για να αλλάξουμε το κλίμα Στέφανος Παλλαντζάς, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Embed Size (px)

description

To μέλλον των αειφόρων κτιρίων. Εκδήλωση της ICON GROUP με τη συμμετοχή του ΕΙΠΑΚ και του ELGBC στα πλαίσια του MoneyShow 2013 στο Xilton Athens

Transcript of Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να...

Page 1: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Παθητικά Κτίρια για να αλλάξουμε το κλίμα

Στέφανος Παλλαντζάς, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Page 2: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Κλιματική Αλλαγή - η πραγματικότητα

Page 3: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Κλιματική Αλλαγή - η πραγματικότητα

Page 4: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Κλιματική Αλλαγή - η πραγματικότητα

Η ευθύνη του κτιριακού αποθέματος

• Καταναλώνουν το 37% της συνολικής τελικής ενέργειας

• Ευθύνονται για το 35% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

• Καταναλώνουν το 35% των πρώτων υλών

• Ευθύνονται για το 35% των δομικών αποβλήτων

• Διαθέτουν Η/Μ εγκαταστάσεις χαμηλής απόδοσης και

δύσκολα ανακυκλώσιμες

Ελληνικό Κτιριακό απόθεμα : 4,5 εκ. κτίρια = 300 εκ. μ2

Page 5: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Αθήνα, Ιανουάριος 2013

Photo by Yannis Larios

Αξίζουμε αυτό το μέλλον?

Κλιματική Αλλαγή - η πραγματικότητα

Page 6: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Η λύση ?

ΚΤΙΖΟΥΜΕ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΣΙΝΑ

ΒΙΩΣΙΜΑ

ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ

Page 7: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Τι σημαίνει «πράσινο κτίριο»?

Page 8: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Τι ζητάει η αγορά?

Page 9: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Τι ζητάει η κοινωνία?

Page 10: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Οι στόχοι…

Page 11: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

… οι προκλήσεις ...

Page 12: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

… και τα οφέλη...

Page 13: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Ποια κτίρια?

Page 14: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

25% 35%

40%

70%

Τα πράσινα κτίρια μειώνουν …

ΝΕΡΟ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

90%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

75%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Page 15: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Πόσο χαμηλά?

Page 16: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Θέρμανση: Ανάγκη σε θέρμανση < 15 kWh/(m2a) ή εναλλακτικά θερμικό φορτίο < 10W/m2

Ψύξη (συμπερ. Αφύγρανσης): Ανάγκη σε Ψύξη < 15 kWh/(m2a) + 0,3 W/(m2aK) * TGH ή εναλλακτικά ψυκτικό φορτίο < 10 W/m2

ΚΑΙ Ανάγκη σε ψύξη < 4 kWh/(m2aK) + θe + 2*0,3 W/(m2aK)* TGH – 75 kWh/(m2a) , πάντως μεγίστη : 45 kWh/(m2aK) + 0,3 W/(m2aK)*TGH

Πρωτεύουσα Ενέργεια Θέρμανση, Ψύξη,ΖΝΧ, < 120 kWh/(m2aK) Ηλεκτρική

Αεροστεγανότητα n50 < 0,6h-1

Παθητικό Κτίριο

Page 17: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Θερμική άνεση 20-25 βαθμοί Κελσίου

Page 18: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός & Παθητικό Κτίριο

Page 19: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση ενέργειας

Page 20: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Οικονομία της κατασκευής

Page 21: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Παθητικό κτίριο = Κτίριο NZEB

« ……….πολύ υψηλής ενεργειακής απόδοσης…..

….. σε πολύ μεγάλο βαθμό να καλύπτεται από

ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης

και της παραγόμενης ενέργειας

εντός του κτιρίου ή πλησίον του.»

…………Βέλτιστη ισορροπία κόστους………….

Page 22: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Παθητικό κτίριο = Κτίριο NZEB

Page 23: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Παθητικό Κτίριο με ταυτότητα

Page 24: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Πιστοποιητικό EnerPHit για υφιστάμενα κτίρια

Όταν το βασικό πρότυπο δεν

ικανοποιείται (δεδομένα όπως

προσανατολισμός, σκίαση, όγκος

δεν μπορούν να αλλάξουν).

Ειδικοί κανόνες και στόχοι

για την ενεργειακή αναβάθμιση

υφιστάμενων κτιρίων.

Page 25: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Πιστοποίηση Υλικών και Εξοπλισμών

Page 26: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

Ξεκίνησε σαν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα (2009-2011):

Postgraduate training “Certified European Passive House Designer/Consultant” CEPH.

Σήμερα

Διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό

Πάνω από 3.500 πιστοποιημένοι μηχανικοί.

www.passivhausplaner.eu

Page 27: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Πιστοποίηση κτιρίων

Στόχοι:

• Διασφάλιση Ποιότητας : Παθητικά

κτίρια που λειτουργούν καλά.

• Προσφορά συμβουλευτικών

υπηρεσιών – έλεγχος από ανεξάρτητο

οργανισμό.

• Προστιθέμενη αξία στο κτίριο

διαχρονικά

• Αποφυγή «πράσινου» φόρου.

Page 28: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Εργαλεία

Page 29: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Βάσεις δεδομένων

Page 30: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

«Όπλα μαζικής καταστροφής»

Χρειαζόμαστε καλά εκπαιδευμένα

τόσα χέρια, όσα και μυαλά

Page 31: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Η εποχή του «σερίφη-εργολάβου» τελείωσε

Χρειαζόμαστε λιγότερα «αφεντικά» και

περισσότερους «ινδιάνους».

Page 32: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

«Όταν κάποιος επιθυμεί να κτίσει το ιδανικό σπίτι,

θα πρέπει να φροντίσει να το κάνει όσο πιο ευχάριστο

και πιο χρηστικό γίνεται για τον ίδιο…

…και τι πιο ευχάριστο και πιο όμορφο από ένα σπίτι

Ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι…»

Page 33: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Wolfgang Feist:

«Στη χώρα του Σωκράτη

τα παθητικά σπίτια θα διαπρέψουν».

Page 34: Στέφανος Παλλαντζάς : Παθητικά Κτίρια : για να αλλάξουμε το κλίμα

Money Show 2013, Future of sustainable buildings

Icon Group, Hilton Athens, December 22, 2013

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

www.eipak.org