ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

of 17 /17
What you’ll see, you’ll only see in…

Embed Size (px)

Transcript of ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Page 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

What you’ll see, you’ll

only see in…

Page 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Japan

Page 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

England

Page 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Australia

Page 5: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

France

Page 6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Amsterdam

Page 7: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Iraq

Page 8: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Africa

Page 9: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

India

Page 10: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Israel

Page 11: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Mexico

Page 12: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Texas

Page 13: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Thailand

Page 14: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

And finally…

Page 15: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

In the U.S.A.

Page 16: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Oops! I forgot……..

Page 17: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Italy of course !