ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα...

12
1 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» Νίκος Πολίτης

description

Παρουσιάζει συνοπτικά το επιχειρησιακό περιβάλλον του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, καθώς και την μεθοδολογία και τις δράσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την ωρίμανση, σχεδίαση και τον προϋπολογισμό του

Transcript of ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα...

Page 1: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

1

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»

Νίκος Πολίτης

Page 2: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

22

Νόμος 3979/2011 για την Η/Δ

– Κεφάλαιο Θ’

Ε.ΣΥ.Π.

Ενιαίο Σύστημα

Πληρωμών

Δ.Δ.Τ.

Δίκτυο Δημόσιου

Τομέα

Page 3: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

33

Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π) – Υπ. Οικονομικών

Οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνεςδαπάνες του κράτους αθροίζονται πλέον κεντρικάκεντρικά

ΚανέναςΚανένας δημόσιος φορέαςφορέας δεν μπορεί να συνάπτει τηλ/κες ΣυμβάσειςΣυμβάσεις

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει υλοποιήσει ΠΣ (ΤΗΛΕΔ)ΠΣ (ΤΗΛΕΔ) για την ηλεκτρονική ηλεκτρονική καταχώρησηκαταχώρηση των λογαριασμώντων λογαριασμών σύμφωνα με τον Νόμο

Η ΚτΠ Α.Ε.Η ΚτΠ Α.Ε. μέσω Πρ. Σ. με το ΓΛΚ αναλαμβάνει την παραγωγική την παραγωγική λειτουργία του ΤΗΛΕΔλειτουργία του ΤΗΛΕΔ και την μηχανογραφική υποστήριξη του ΕΣΥΠ

Το ΤΗΛΕΔΤΗΛΕΔ (είναι και ..) ρυθμίζει το εθνικό πορτοφόλιεθνικό πορτοφόλι του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Page 4: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

4

http://tiled.syzefxis.gov.gr

Page 5: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

555

Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) – Υπ. ΔΜ & ΗΔ

To ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ υλοποιεί και αποτελεί έργοέργο «πυρήνα»«πυρήνα» για το ΔΔΤΔΔΤ

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει ετοιμάσει το Π.Σ ΙΝΠ.Σ ΙΝ για την καταγραφή καταγραφή δικτυακών αναγκώναναγκών δημοσίου

Η ΚτΠ Α.ΕΚτΠ Α.Ε. μέσω Πρ. Σ. με το Υπ. ΔΜ & Η/Δ αναλαμβάνειαναλαμβάνει την υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Η ΚτΠ Α.Ε.ΚτΠ Α.Ε. μέσω Πρ. Σ. με το Υπ. ΔΜ & Η/Δ αναλαμβάνει την παραγωγική λειτουργία του ΙΝπαραγωγική λειτουργία του ΙΝ

Page 6: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

6

http://in.syzefxis.gov.gr

Page 7: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

7

Page 8: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

8

«ΩΡΙΜΑΝΣΗ» ΕΡΓΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

1.1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (2008)ΔΗΜΟΣΙΟΥ (2008)

- ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ - ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

2. ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (2009)2. ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (2009)

- ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Τ.Δ.Π.Π κλπ)

3.3. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (ΚτΠ – ΕΔΕΤΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (ΚτΠ – ΕΔΕΤ,, 2010) 2010)

- ΕΠΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (F2G)

4. ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ4. ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (2011)(2011)

- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Page 9: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

9

ΣΤΟΧΟΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

5. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

6. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ

Page 10: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

10

ΜΕΛΕΤΗ «ΖΗΤΗΣΗΣ»

ΕΥΡΟΣ ΕΥΡΟΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 (4.500) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΣΔ) -19.000 - ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΩΦ/ΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΕΡ.ΙΑΤΡΕΙΑ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ (4.500) - ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1000) - ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ (4.000)

ΚΑΤΑΝΟΜΗΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ - ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ BACKOFFICE, G2G,G2B, G2C - ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ VIDEO, STREAMING, COLLABORATION - ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ (ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΩΝ) ΑΝΑΓΚΩΝ

Page 11: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

11

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι ΣΤΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2004 2006 2008 2009 2012

1.800 3.000 3.250 4.450

33.000

ΑΠΟ 6 ΟΙ ΝΗΣΙΔΕΣ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ 9

ΕΥΡΟΣΕΥΡΟΣ ΕΥΡΟΣΕΥΡΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΖ Ι (Μbps)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΖ ΙΙ (Μbps)

ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ 2 / 0,2562 / 0,256 24 / 124 / 1

ΜΙΚΡΟΣ 2 / 22 / 2 10 / 1010 / 10

ΜΕΣΑΙΟΣ 8 / 88 / 8 100/100100/100

ΜΕΓΑΛΟΣ 34 / 3434 / 34 1000/10001000/1000

Page 12: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού

1212

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΆ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ

2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΩΝΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑ ΝΗΣΙΔΑΑΝΑ ΝΗΣΙΔΑ ΜΕ ΙΚΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΑΝΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΑΝ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ METRO ETHERNETMETRO ETHERNET ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΜΕ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΘΡΟΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ