ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για...

of 96 /96
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. Επιμέλεια από Ανδρικοπούλου Αγγελική ΠΕ02 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Σχολ. Έτος 2013-2014

Embed Size (px)

Transcript of ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για...

Page 1: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

• Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση.

• Επιμέλεια από Ανδρικοπούλου Αγγελική ΠΕ02

• 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

• Σχολ. Έτος 2013-2014

Page 2: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

• Η ΕΚΡΗΞΗ• ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ • ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ• (1789 – 1794)

•ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Page 3: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 4: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 5: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η ΓΑΛΛΙΚΗ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

1789 - 18141789 - 1814

Page 6: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΙΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ι ε υ γ ε ν ε ί ςΤ η ς α υ λ ή ς

κ α ι τ η ς ε π α ρ χ ί α ς

Ο κ λ ή ρ ο ς( α λ λ ά μ ό ν ο

ο α ν ώ τ ε ρ ο ς )

Η Τ ρ ί τ η Τ ά ξ ηΕ π ω μ ι ζ ό τ α ν τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν

φ ό ρ ω ν

Ο Β α σ ι λ ι ά ς

Page 7: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΙΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

• Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ• Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ (ο οποίος προερχόταν

κυρίως από την τάξη των ευγενών)

• ΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΣ (οι οποίοι διακρίνονταν στους ευγενείς της αυλής –που ζούσαν στο Παρίσι κοντά στο βασιλιά – και στους ευγενείς

της επαρχίας –που ζούσαν από τα φεουδαρχικά δικαιώματα.

Page 8: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

«Το κράτος είμαι εγώ»

Page 9: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Ο Ανώτερος κλήρος

Προερχόταν κυρίως από την τάξη των ευγενών

Page 10: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Οι ευγενείς ζούσαν μια άνετη ζωή με διασκεδάσεις, μουσική και κυνήγια

Page 11: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Βάσιζαν τα εισοδήματά τους στην εκμετάλλευση μεγάλων εκτάσεων

γης

( ( και σε όσα τους και σε όσα τους έδινε απόέδινε από

τον κρατικό τον κρατικό προϋπολογισμόπροϋπολογισμό ο βασιλιάς !!!)ο βασιλιάς !!!)

Page 12: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 14ου ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ

• Ο βασιλιάς καλοπερνούσε στο Ανάκτορο που έφτιαξε 20 περίπου χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι στις Βερσαλίες, μέσα σε αμύθητα πλούτη, πολυτέλεια και απέραντους κήπους……

Page 13: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 14: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 15: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 16: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 17: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 18: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 19: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 20: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 21: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 22: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 23: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 24: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 25: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 26: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 27: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 28: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 29: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 30: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 31: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 32: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 33: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 34: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 35: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 36: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 37: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 38: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 39: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 40: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 41: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 42: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 43: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 44: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 45: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 46: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 47: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 48: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 49: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 50: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 51: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 52: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 53: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 54: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 55: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 56: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 57: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 58: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 59: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 60: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 61: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 62: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 63: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 64: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Κι όλα αυτά στις πλάτες της Τρίτης τάξης

Page 65: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Που ωστόσο δεν ήταν ομοιογενής, καθώς

περιλάμβανε ευκατάστατους

εμπόρους και βιοτέχνες…

δικηγόρους, φαρμακοποιούς, γιατρούς

τραπεζίτες,αστούς επιχειρηματίες…

υπαλλήλους

Page 66: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

τη φτωχολογιά των πόλεωνυπηρέτες

δουλοπάροικους που δούλευαν οικογενειακά τα χτήματα των ευγενών

Page 67: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΙΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Α Σ Τ Ο Ι :Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ο Ι

Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ε ΣΕ Μ Π Ο Ρ Ο Ι - Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Τ Ε Σ

Α Π Λ Ο Ι Ι Ε Ρ Ε Ι Σ( κ α τ ώ τ ε ρ ο ς κ λ ή ρ ο ς )

Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο ΙΦ Τ Ω Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Ω Ν Π Ο Λ Ε Ω Ν

Α Γ Ρ Ο Τ Ε ΣΜ ι κ ρ ο ϊ δ ι ο κ τ ή τ ε ς -

Δ ο υ λ ο π ά ρ ο ι κ ο ι σ τ α κ τ ή μ α τ α τ ω ν Ε υ γ ε ν ώ ν

Τ Ρ Ι Τ Η Τ Α Ξ Η

Page 68: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η μεγάλη αντίφαση της Γαλλικής Η μεγάλη αντίφαση της Γαλλικής κοινωνίας του 18ου αιώνα:κοινωνίας του 18ου αιώνα:

• Η Τρίτη τάξη αποτελεί το 98% του πληθυσμού

• Συντηρεί την πολυτελή ζωή του υπόλοιπου 2% (ευγενών – βασιλιά – κλήρου), επωμιζόμενη το σύνολο των φόρων

• Είναι αποκλεισμένη απ’όλα τα πολιτικά αξιώματα και τα προνόμια

Page 69: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η αλήθεια με αριθμούς

Page 70: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Πολιτική αντιπροσώπευση στις Γενικές Τάξεις:

(συνέλευση των αντιπροσώπων και των τριών τάξεων):

Θεωρούνται και οι Τρεις Τάξεις ισότιμες !

Page 71: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια των στρωμάτων της Τρίτης τάξης ήδη

υπάρχει.

• Οι αστοί αγωνίζονται για περισσότερη συμμετοχή στις αποφάσεις, ελευθερία, δικαιώματα

• Οι κατώτερες τάξεις αγωνίζονται για το δικαίωμα στην επιβίωση

Page 72: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η οικονομία της Γαλλίας, εν τω μεταξύ, κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο του

κράτους, δεν ακολουθεί τις εξελίξεις και είναι από τις πιο καθυστερημένες και

αντιπαραγωγικές της Ευρώπης.

Είναι ολοφάνερο ότι στην πρώτη κρίση θα καταρρεύσει

Page 73: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Από το 1785 ως το 1789 έχουμε:

• Ξηρασίες• Πλημμύρες• Χαλάζι• Βαρείς χειμώνες

Που καταστρέφουν την Που καταστρέφουν την παραγωγήπαραγωγή

Page 74: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η φοβερή επιβάρυνση του λαού

Ποσοστό δαπάνης % για ψωμί σε σχέση με το μισθό των λαϊκών τάξεων

Επάγγελμα Αύγουστος 1788 Φεβρ.-Ιούλιος 1789

Εργάτες γενικά 60 97

Οικοδόμος 50 80

Σιδηρουργός, Ξυλουργός

30 48

Γλύπτης, Χρυσοχόος 15 24

Page 75: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Κι η Βασίλισσα Μαρία Αντουανέττα Κι η Βασίλισσα Μαρία Αντουανέττα αναρωτιόταν: αναρωτιόταν:

«μα γιατί δεν τρώνε «μα γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι;»παντεσπάνι;»

Page 76: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Τί έκανε ο βασιλιάς

• Άλλαξε πρωθυπουργό (επανέφερε τον Νέκερ)

• Αυτός προσπάθησε να περιορίσει τα προνόμια των ευγενών

• Η αντίδραση από τους ευγενείς οδήγησε στην απόφαση να συγκληθεί, για πρώτη φορά από το 1614, η Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Τριών Τάξεων (Γενικές Τάξεις)

Page 77: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Στις Γενικές Τάξεις, ενώ έχουμε

• 578 εκπροσώπους της Τρίτης Τάξης• 291 του κλήρου• 272 των ευγενών

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ!

Η ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Page 78: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η Τρίτη Τάξη συγκρούεται με τους Ευγενείς και αυτοανακηρύσσεται

Εθνοσυνέλευση!

Ο βασιλιάς δεν την αναγνωρίζειΟ βασιλιάς δεν την αναγνωρίζει

ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ: ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ:

οι αντιπρόσωποι της Τρίτης Τάξης δε θα οι αντιπρόσωποι της Τρίτης Τάξης δε θα διαλυθούν, αν δε δώσουν στη χώρα διαλυθούν, αν δε δώσουν στη χώρα Σύνταγμα (20/6/1789)Σύνταγμα (20/6/1789)

Page 79: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 80: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Ο βασιλιάς αντιδρά αλλά μπροστά Ο βασιλιάς αντιδρά αλλά μπροστά στην έλλειψη υποστήριξης στην έλλειψη υποστήριξης αναγκάζεται να υποχωρήσει.αναγκάζεται να υποχωρήσει.

Κληρικοί και ευγενείς προσχωρούν Κληρικοί και ευγενείς προσχωρούν στην Τρίτη Τάξηστην Τρίτη Τάξη

9 Ιουλίου 1789: Η Συνέλευση 9 Ιουλίου 1789: Η Συνέλευση ανακηρύσσεται Συντακτική, θα δώσει ανακηρύσσεται Συντακτική, θα δώσει δηλ. στη Γαλλία Σύνταγμα:δηλ. στη Γαλλία Σύνταγμα:

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΠΕΘΑΝΕΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΠΕΘΑΝΕ

Page 81: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η Τρίτη Τάξη επιτέλους ξύπνησεΗ Τρίτη Τάξη επιτέλους ξύπνησε

Page 82: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Ο λαός προστατεύει τη Συνέλευση Ο λαός προστατεύει τη Συνέλευση από την αντίδραση του βασιλιά:από την αντίδραση του βασιλιά:

Εξεγείρεται και καταλαμβάνει τη Εξεγείρεται και καταλαμβάνει τη

Βαστίλλη,Βαστίλλη, φρούριο και φυλακή των φρούριο και φυλακή των πολιτικά αντιφρονούντων στο παλαιό πολιτικά αντιφρονούντων στο παλαιό καθεστώςκαθεστώς

14 Ιουλίου: Εθνική γιορτή 14 Ιουλίου: Εθνική γιορτή της Γαλλίαςτης Γαλλίας

Page 83: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για
Page 84: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η Συντακτική Συνέλευση:• 4 Αυγούστου: Καταργεί τα φεουδαρχικά

δικαιώματα• 26 Αυγούστου: ψηφίζει τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Όλοι ίσοι, όλοι ελεύθεροι Η ιδιοκτησία είναι απαραβίαστη Καταργούνται οι τίτλοι ευγενείας Όλοι οι πολίτες είναι δεκτοί σε όλα τα

αξιώματα

Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ

Page 85: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο λαός όμως είναι πια πρωταγωνιστής• 5 Οκτωβρίου: πλήθη λαού καταλαμβάνουν τα

ανάκτορα των Βερσαλλιών• Ο βασιλιάς αναγκάζεται να εγκατασταθεί στα

ανάκτορα του Κεραμεικού,μέσα στο Παρίσι• τον ακολουθεί η Συνέλευση

Έτσι, Βασιλιάς και Συνέλευση βρίσκονται κάτω από την επιτήρηση του λαού

Page 86: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Στη Συνέλευση διαμορφώνονται τρεις πτέρυγες

α ρ ι σ τ ε ρ ά κ έ ν τ ρ ο δ ε ξ ι ά

Οι πατριώτες: Οι πατριώτες:

Επιδιώκουν τον Επιδιώκουν τον περιορισμό της περιορισμό της βασιλικής εξουσίας βασιλικής εξουσίας και την ενίσχυση της και την ενίσχυση της ΣυνέλευσηςΣυνέλευσης

Οι μετριοπαθείς:Οι μετριοπαθείς:

Επιδιώκουν Επιδιώκουν βασιλικό βασιλικό πολίτευμα με δύο πολίτευμα με δύο Βουλές, όπως Βουλές, όπως στην Αγγλίαστην Αγγλία

Οι ευγενείς:Οι ευγενείς:

Απορρίπτουν κάθε Απορρίπτουν κάθε μεταβολή του παλιού μεταβολή του παλιού καθεστώτοςκαθεστώτος

Page 87: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Μετά από 2 χρόνια και μέσα σε έντονες αντιπαραθέσεις,

η Συνέλευση ψηφίζει το Σύνταγμα του 1791

• καθιερώνεται η Συνταγματική μοναρχία• Εκτελεστική εξουσία: την ασκεί ο βασιλιάς

Νομοθετική: η Συνέλευση• Πολιτικά δικαιώματα μόνο οι ενεργοί πολίτες:

όσοι είχαν περιουσία – πλήρωναν φόρους

• περιορίζονται ή και καταργούνται πολλά δικαιώματα του βασιλιά

Όμως η ισότητα των πολιτών Όμως η ισότητα των πολιτών υπονομεύτηκευπονομεύτηκε

Page 88: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Τα γεγονότα από το Σεπτέμβριο του 1791 ως το Σεπτέμβριο του 1792

• εκλογές – νέα συνέλευση: η Νομοθετική• διχάζεται ανάμεσα σε μετριοπαθείς και Ιακωβίνους• η Αυστρία και η Πρωσία ετοιμάζουν πόλεμο για

την επαναφορά της απόλυτης μοναρχίας• Η Γαλλία τους κηρύσσει τον πόλεμο τον Απρίλιο

του 1792, αλλά ως το Σεπτέμβρη έχει αποτυχίες• ο λαός του Παρισιού υποψιάζεται προδοσία από

το βασιλιά και τους ευγενείς• νέες εκλογές με καθολική ψηφοφορία

νέα συνέλευση: Η Συμβατική

Η ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ Η ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ

17921792

Page 89: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Ο Βασιλιάς εκτελείται τον Ο Βασιλιάς εκτελείται τον Ιανουάριο του 1793Ιανουάριο του 1793

Page 90: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Οι ευρωπαίοι ηγεμόνες Οι ευρωπαίοι ηγεμόνες συσπειρώνονται εναντίον της συσπειρώνονται εναντίον της

ΓαλλίαςΓαλλίας

Page 91: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Στο εσωτερικό της Γαλλίας έχουμε ρήξη

• οι φιλοβασιλικοί εξεγείρονται και καταλαμβάνουν σημαντικές πόλεις (Μασσαλία, Λυόν, Τουλούζη)

• σχηματίζεται Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας• επικεφαλής :αρχικά Δαντών, ύστερα

Ροβεσπιέρος• ο νέος γαλλικός στρατός, που αποτελείται

από πολίτες, πετά από τη μια νίκη στην άλλη

• στο εσωτερικό, όμως, αρχίζει η περίοδος της Τρομοκρατίας

Page 92: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Όσοι θεωρούνται ύποπτοι για υπονόμευση της Επανάστασης στο εσωτερικό εξουδετερώνονται βίαια

35000 άτομα καταδικάζονται και 35000 άτομα καταδικάζονται και θανατώνονται με συνοπτικές διαδικασίεςθανατώνονται με συνοπτικές διαδικασίες

(και ανάμεσά τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης)

Page 93: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Ο πρωταγωνιστής της περιόδου:Ο πρωταγωνιστής της περιόδου:

Η γκιλοτίναΗ γκιλοτίνα

Page 94: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Οι υπερβολές όμως της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας θα

δημιουργήσουν πολλούς εχθρούς εναντίον του Ροβεσπιέρου

στις 28 Ιουλίου 1794 θα συλληφθεί στις 28 Ιουλίου 1794 θα συλληφθεί και θα εκτελεστεί μαζί με 21 στενούς και θα εκτελεστεί μαζί με 21 στενούς συνεργάτες τουσυνεργάτες του

Το τέλος αυτής της ταραγμένης περιόδουΤο τέλος αυτής της ταραγμένης περιόδου

Page 95: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

Η Συμβατική Συνέλευση ψηφίζει νέο, πιο δημοκρατικό Σύνταγμα

(Αύγουστος 1795)• Νομοθετική εξουσία: Βουλή –

Γερουσία• Εκτελεστική εξουσία:

Διευθυντήριο από 5 μέλη

στην πολιτική σκηνή εμφανίζεται ως στην πολιτική σκηνή εμφανίζεται ως αρχιστράτηγος ο Ναπολέων Βοναπάρτηςαρχιστράτηγος ο Ναπολέων Βοναπάρτης

Page 96: ΕΝΟΤΗΤΑ 33gym-aigiou.ach.sch.gr/galliki-epanastasi.pdf · • Διαφάνειες για τη Γαλλική Επανάσταση. ... Ποσοστό δαπάνης % για

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Ακολούθως δίνεται στους μαθητές Φύλλο Εργασίας με ερωτήσεις σχετικά με αυτά που είδαν στην παρουσίαση.

• Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής, Σωστού – Λάθους, συμπλήρωσης κενών, ανάπτυξης, κρίσης, ανάλυσης πηγών, εικόνων, κ.λ.π