Χωρίς τίτλο διαφάνειας › modules › document › file.php › SURVEY113 ›...

of 24 /24

Embed Size (px)

Transcript of Χωρίς τίτλο διαφάνειας › modules › document › file.php › SURVEY113 ›...

 • 1

  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  και

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

  1o μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Τί είναι Γεωπληροφορική - Tί είναι ΣΓΠ ;

  Θεμελιώδεις έννοιες χώρου-χρόνου

  Λειτουργικές απαιτήσεις

  Δεδομένα και Πληροφορία

  Διαδικασία Μοντελοποίησης

  Τεχνολογίες υποστήριξης

 • 2

  Γεωματική - Γεωπληροφορική - GIS

  (...και συγγενείς τεχνολογίες)

  ΣΓΠ - GIS: “Ένα σύστημα με εξοπλισμό (Υ&Λ), δεδομένα, ανθρώπους και οργάνωση , για τη συλλογή, αποθήκευση,

  ανάλυση, και διάχυση πληροφορίας σχετική με τα φαινόμενα

  στη γήϊνη επιφάνεια.

  Συγγενείς περιοχές - όροι - Ιστορική Εξέλιξη:

  Digital Mapping / Cartography

  Automated Mapping

  GIS/LIS

  CAD

  Digital Photogrammetry

  Remote sensing

  Global Positioning System (GPS)

  Συγγενείς τεχνολογίες

  Computer Graphics & Multimedia

  Data and Databases

  Hardware support

  Communications

  User Interfaces

  Internet

  Γεωπληροφορική: ο επιστημονικός και τεχνολογικός τομέας

  που ασχολείται με τη συστηματοποίηση της κατανόησης του

  γεωγραφικού χώρου, και με τη συλλογή, επεξεργασία,

  ανάλυση, ερμηνεία, παρουσίαση και διαχείριση των στοιχείων

  του.

 • 3

  GEOGRAPHICAL

  GEO-

  SPATIAL

  GEOSPATIAL

  DATA

  INFORMATION

  SYSTEM

  SCIENCE

  THEORY

  ENGINEERING

  Ακολουθούμε τον ευρύτερο όρο:

  Γεωπληροφορική

  ο οποίος έχει θεωρητικό και τεχνολογικό

  περιεχόμενο,

  και χρησιμοποιούμε τον στενότερο όρο

  GIS

  για το τεχνολογικό μέρος της

  Γεωπληροφορικής

  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ή

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  ΌΧΙ

  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

  SPATIAL INFORMATION THEORY

 • 4

  ΧΡΗΣΕΙΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GIS

  • Κτηματολόγιο • Δίκτυα κοινής ωφέλειας (AM/FM) • Αυτόματη Σχεδίαση (CAD) • Θεματική Χαρτογραφία • Υδρογραφία • Φωτογραμμετρία - Τηλεπισκόπηση • Περιγραφή τοπογραφικού αναγλύφου • Φυσικά διαθέσιμα • Σχεδιασμός μεταφορών • Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών • Απογραφές - Δημογραφία • Γεω-marketing • Γεωτεχνική • Αρχαιολογία • Στρατιωτικές εφαρμογές …...

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  Λειτουργικές απαιτήσεις

 • 5

  ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  (Data vs. Information)

  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

  Θεμελιώδεις Έννοιες Χώρου

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

  ΚΟΣΜΟΣ

  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

  ΑΝΤΙΛΗΨΗ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

  ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  ΠΟΛΗ ΕΚΤΑΣΗ Κατά Κεφ. Εισόδ.

  Λονδίνο

  Μαδρίτη

  Μόσχα

  Ν.Υόρκ.

  Παρίσι

  8

  4

  6

  11

  10

  548

  236

  126

  890

  490

  •ιδιότητες

  •σχέσεις

  •συμπεριφορά

  •περιγραφή

  •οργάνωση

  •επισήμανση

  •κωδικοποίηση

  •συσχέτιση

  •απόδοση

  •επιλογή

  •ταξινόμηση

  •γενίκευση

  •εκ΄τίμηση

  •προσομοίωση

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 • 6

  Δεδομένα, Πληροφορία και Γνώση

  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗ

  ΜΕΤΑ-

  ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

 • 7

  Τρόποι δόμησης

  γεωγραφικών δεδομένων

  • Θεματικά επίπεδα (layers)

  • Αντικείμενα – αντικειμενοστραφής (object-oriented) δομή

 • 8

  Υποσυστήματα ενός ΣΓΠ

  Σύστημα

  Παρατήρησης

  Σύστημα

  Γνώσης

  Σύστημα Καθοδήγησης

 • 9

  Geo-DB

  διαχείριση

  Data Model

  GIS interface

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΑΠΟΔΟΣΗ -

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  ΧΡΗΣΤΕΣ

  ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ GIS

 • 10

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΓΠ

  Εύκολη αποθήκευση

  Μή παραμορφώσεις στην αποθήκευση

  Εύκολη αναπαραγωγή

  Επιτάχυνση στην αναπαραγωγή

  Διατήρηση αρχικής ακρίβειας

  Ευκολότερη διόρθωση - ενημέρωση -

  αναθεώρηση

  Ενσωμάτωση πρόσθετης πληροφορίας

  Δυνατότητα ανάλυσης και συσχέτισης

  πληροφοριών

  Παραγωγή ιδιαίτερων προϊόντων (π.χ.,

  χαρτών)

  Δυνατότητα τηλεμετάδοσης

 • 11

  Τεχνολογίες υποστήριξης

  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ • ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ και ΠΟΛΥΜΕΣΑ • ΥΛΙΚΟ • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • 12

  5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ GIS

  HARDWARE

  ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  SOFTWARE

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  gis

 • 13

  ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • 14

  ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ

  ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ: “Ένα σύστημα πληροφοριών ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ για τα

  δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται”.

  ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο κάθε ένας έχει δική

  του αντίληψη, αναπτύσσοντας την αντίληψή

  του για το χώρο και χρόνο με βάση το

  κοινωνικό περιβάλλον του και την

  εκπαίδευση που έλαβε. Εϊναι εξαιρετικά

  δύσκολο, να εκφράσει κανείς πλήρως και με

  συνέπεια πώς αντιλαμβάνεται τον χώρο και

  χρόνο, και να βρεί κοινά σημεία με τους

  άλλους.

 • 15

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ &

  ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (information system)

  είναι ένα σύνολο ανθρώπων, διαδικασιών και

  εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και

  λειτουργεί και συντηρείται, για τη συλλογή,

  καταγραφή, επεξεργασία, αποθήκευση,

  ανάκτηση και παρουσίαση πληροφορίας.

  Κεντρική έννοια στα ΣΠ είναι οι ΒΑΣΕΙΣ

  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οι οποίες χρησιμοποιούνται για

  να δημιουργούν και διατηρούν συλλογές

  δεδομένων που χρησιμοποιούν

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • 16

  Τα ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (data models) σε ένα IS

  “data models are notations for describing data”

  metadata concepts που ορίζουν περιεχόμενο,

  δομή και νόημα

  μετα-δεδομένα δεδομένα

  Η περιγραφή δομής και περιεχομένου μιας ΒΔ

  ονομάζεται database schema

  DATA MODELS

  Conceptual - εννοιολογικό (high-level)

  Logical - λογικό (implementation)

  Physical - φυσικό (low-level)

 • 17

  ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

  ΣΕ ΕΝΑ GIS

  ΓΗΪΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ = SPATIO-TEMPORAL CONTINUUM

  στο οποίο λαμβάνουν χώρα φαινόμενα-διαδικασίες

  (processes).

  ΧΩΡΟΣ

  ΧΡΟΝΟΣ

  φαινόμενο

  αλληλεπιδρούσες δυνάμεις

  Διαδικασία Φαινόμενο

  ΕΣΩτερικοί

  παράγοντες

  ΕΞΩτερικοί

  παράγοντες

  Χωρικά μοντέλα γήινων χαρακτηριστικών

 • 18

  2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ με βάση :

  με χαρακτηριστικά πεδίου (field): δηλ. οι αλληλεπιδρούσες

  δυνάμεις είναι συνάρτηση της θέσης στο πεδίο, και το παραγόμενο

  pattern μπορεί να εκφραστεί με όρους συναρτήσει της θέσης.

  τη συμπεριφορά χωρικά αλληλεπιδρούντων αντικειμένων

  (object), όπου το παραγόμενο pattern μπορεί να εκφραστεί από

  τη χωρική κατανομή (spatial distribution) και την κατάσταση (state)

  αυτών των αντικειμένων.

  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Πώς μπορεί να γίνει η μοντελοποίηση των παραπάνω φαινομένων-διαδικασιών σε ένα GIS ;

  Τα GIS όπως και όλα τα IS αποθηκεύουν και

  επεξεργάζονται δεδομένα (data), και πιο συγκεκριμμένα

  γεωγραφικά δεδομένα.

  Πρίν τη συλλογή δεδομένων είναι απαραίτητη η διαδικασία

  της αντίληψης, κατανόησης και μοντελοποίησης του

  φαινομένου στα οποία περιλαμβάνονται και τα στάδια:

  επιλογής, ταξινόμησης, γενίκευσης, εκτίμησης και

  προσομοίωσης.

  Η νοητική σύνδεση φαινομένων - πληροφοριών -

  δεδομένων είναι δυνατή μόνο μέσα από την καταγραφή

  του μοντέλου δεδομένων το οποίο εκτός άλλων metadata

  περιλαμβάνει και τη σημασία (semantics) των δεδομένων.

 • 19

  ΠΕΔΙΑ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Fields and Objects)

  Τα γεωγραφικά δεδομένα εκφράζουν χωρική (γεωμετρική) και

  θεματική (μή γεωμετρική) πληροφορία.

  Ανάλογα με το ποιό μοντέλο δεδομένων (πεδίων ή

  αντικειμένων) εκφράζει καλύτερα το γεωγραφικό φαινόμενο,

  επιλέγεται μια από τις δύο βασικές δομές δεδομένων:

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΠΕΔΙΟΥ (FIELD-STRUCTURE approach)

  όπου, η θεματική τιμή συνδέεται άμεσα με τη θέση στο

  χώρο (πεδίο)

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (OBJECT-STRUCTURE approach

  όπου κάθε αντικείμενο αντιπροσωπεύεται με ένα κωδικό

  ταυτότητας (object identifier), με τον οποίο συνδέονται τα

  θεματικά και γεωμετρικά δεδομένα.

  ΘΕΣΗ θεματικές τιμές

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

  θεματικά

  δεδομένα

  γεωμετρικά

  δεδομένα

 • 20

  ΧΩΡΙΚΗ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ)

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

  μετρική

  τοπολογία

  • μέγεθος & σχήμα

  • θέση και διεύθυνση

  • σύνδεση γεωμετρ. στοιχείων

  • σύνδεση αντικείμένων

  • σύνδεση γεωμετρ. στοιχείων

  με αντικείμενα

  “νησίδα”

  “τέμνει”

  στροφή

  μετάθεση

  αλλαγή

  κλίμακας

  παραμόρφωση

  Οι ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ είναι ανεξάρτητες από

  κάθε παραμόρφωση του συστήματος συν/νων.

 • 21

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ

  ΙΝΤΕΡΝΕΤ

  http://www.env.gov.bc.ca/gis/glosstxt.html

  : GLOSSARY

  http://www.geog.ubc.ca/cources/klink/gis.notes/resources.

  html :THE URL GIS LIBRARY…….

  http://www.usgs.gov/research/gis/title.html

  : USGS

  Επίσης τα URLs:

  http://www.emporia.edu/earthsci/geosourc.htm

  http://www.ciesin.org

  http://www.census.gov/main/www/access.html

  http://www.etak.com/