Προγραφικές ασκήσεις 2

2
  Όνοµα:______  Πρ   Ένωσε τις γρα έπειτα ζωγράφ Τώρα φτιάξε  _______________________  http://www.blogs. γραφικές ασκήσεις μούλ ες για να τελε ιώσεις τ σέ τη όπως θέλεις κι εσύ γραμμούλες  ____ ch.gr/nikfaratzi ν εικόνα κι

description

Προγραφικές ασκήσεις

Transcript of Προγραφικές ασκήσεις 2

 • :___________________________________

  ,

  :___________________________________

  http://www.blogs.sch.gr/nikfaratzi

  :

  , :

  :___________________________________

  http://www.blogs.sch.gr/nikfaratzi